1GCUYDET5LZ1…

Chevrolet

Silverado 1500

1GCUYDET5LZ138671 | 1GCUYDET5LZ121529 | 1GCUYDET5LZ197509; 1GCUYDET5LZ165711; 1GCUYDET5LZ155678 | 1GCUYDET5LZ183190

1GCUYDET5LZ139853 | 1GCUYDET5LZ104682; 1GCUYDET5LZ146429; 1GCUYDET5LZ167247

1GCUYDET5LZ156572; 1GCUYDET5LZ107291 | 1GCUYDET5LZ190575 | 1GCUYDET5LZ152733; 1GCUYDET5LZ174361; 1GCUYDET5LZ150478 | 1GCUYDET5LZ122860 | 1GCUYDET5LZ182136 | 1GCUYDET5LZ121773 | 1GCUYDET5LZ104469; 1GCUYDET5LZ185666 | 1GCUYDET5LZ106478 | 1GCUYDET5LZ198191 | 1GCUYDET5LZ189507; 1GCUYDET5LZ173338; 1GCUYDET5LZ177583; 1GCUYDET5LZ181956 | 1GCUYDET5LZ197512 | 1GCUYDET5LZ165370; 1GCUYDET5LZ191094; 1GCUYDET5LZ106500 | 1GCUYDET5LZ158161; 1GCUYDET5LZ187434; 1GCUYDET5LZ150206; 1GCUYDET5LZ165191 | 1GCUYDET5LZ106089 | 1GCUYDET5LZ182587 | 1GCUYDET5LZ166602; 1GCUYDET5LZ161965 | 1GCUYDET5LZ142994; 1GCUYDET5LZ160766 | 1GCUYDET5LZ150495; 1GCUYDET5LZ176420

1GCUYDET5LZ154739 | 1GCUYDET5LZ168804

1GCUYDET5LZ120994; 1GCUYDET5LZ165448 | 1GCUYDET5LZ138833 | 1GCUYDET5LZ130800

1GCUYDET5LZ187191 | 1GCUYDET5LZ179933 | 1GCUYDET5LZ134488 | 1GCUYDET5LZ125385 | 1GCUYDET5LZ189099 | 1GCUYDET5LZ166986; 1GCUYDET5LZ183500 | 1GCUYDET5LZ156409 | 1GCUYDET5LZ116590; 1GCUYDET5LZ143062 | 1GCUYDET5LZ197932; 1GCUYDET5LZ144597 | 1GCUYDET5LZ178555

1GCUYDET5LZ140579; 1GCUYDET5LZ129632 | 1GCUYDET5LZ198241; 1GCUYDET5LZ163800 | 1GCUYDET5LZ127606 | 1GCUYDET5LZ165305 | 1GCUYDET5LZ191211; 1GCUYDET5LZ173372; 1GCUYDET5LZ173436 | 1GCUYDET5LZ184873; 1GCUYDET5LZ168110 | 1GCUYDET5LZ186669; 1GCUYDET5LZ172545; 1GCUYDET5LZ100602; 1GCUYDET5LZ147712 | 1GCUYDET5LZ179141 | 1GCUYDET5LZ187174 | 1GCUYDET5LZ144342; 1GCUYDET5LZ131896; 1GCUYDET5LZ113091 | 1GCUYDET5LZ118467 | 1GCUYDET5LZ126438; 1GCUYDET5LZ164557 | 1GCUYDET5LZ141764; 1GCUYDET5LZ173811 | 1GCUYDET5LZ142915 | 1GCUYDET5LZ198269 | 1GCUYDET5LZ129307

1GCUYDET5LZ173887 | 1GCUYDET5LZ198028 | 1GCUYDET5LZ134099 | 1GCUYDET5LZ163697 | 1GCUYDET5LZ107047 | 1GCUYDET5LZ132630 | 1GCUYDET5LZ154403 | 1GCUYDET5LZ153316; 1GCUYDET5LZ163344

1GCUYDET5LZ121420; 1GCUYDET5LZ158628; 1GCUYDET5LZ125273

1GCUYDET5LZ120834 | 1GCUYDET5LZ110563 | 1GCUYDET5LZ102995; 1GCUYDET5LZ191371 | 1GCUYDET5LZ136385 | 1GCUYDET5LZ128089 | 1GCUYDET5LZ119537; 1GCUYDET5LZ194416 | 1GCUYDET5LZ104343 | 1GCUYDET5LZ136368 | 1GCUYDET5LZ148181 | 1GCUYDET5LZ188342; 1GCUYDET5LZ177356

1GCUYDET5LZ121689; 1GCUYDET5LZ170830; 1GCUYDET5LZ131946 | 1GCUYDET5LZ120302; 1GCUYDET5LZ154045 | 1GCUYDET5LZ165546 | 1GCUYDET5LZ190169; 1GCUYDET5LZ132501 | 1GCUYDET5LZ131980 | 1GCUYDET5LZ155485 | 1GCUYDET5LZ134376 | 1GCUYDET5LZ154479 | 1GCUYDET5LZ144843; 1GCUYDET5LZ172805 | 1GCUYDET5LZ101703

1GCUYDET5LZ125869; 1GCUYDET5LZ157978 | 1GCUYDET5LZ153171 | 1GCUYDET5LZ133180 | 1GCUYDET5LZ129016; 1GCUYDET5LZ141439; 1GCUYDET5LZ139903; 1GCUYDET5LZ140100 | 1GCUYDET5LZ108344

1GCUYDET5LZ116542 | 1GCUYDET5LZ123913; 1GCUYDET5LZ195355

1GCUYDET5LZ145944; 1GCUYDET5LZ116461; 1GCUYDET5LZ127072 | 1GCUYDET5LZ134166 | 1GCUYDET5LZ159651 | 1GCUYDET5LZ137469; 1GCUYDET5LZ173310 | 1GCUYDET5LZ174280 | 1GCUYDET5LZ106139 | 1GCUYDET5LZ104407 | 1GCUYDET5LZ102284 | 1GCUYDET5LZ168995; 1GCUYDET5LZ132224 | 1GCUYDET5LZ187840 | 1GCUYDET5LZ147399 | 1GCUYDET5LZ176028; 1GCUYDET5LZ141912; 1GCUYDET5LZ153302 | 1GCUYDET5LZ157320 | 1GCUYDET5LZ161013 | 1GCUYDET5LZ126696 | 1GCUYDET5LZ168690

1GCUYDET5LZ106142 | 1GCUYDET5LZ128870; 1GCUYDET5LZ167376; 1GCUYDET5LZ142249

1GCUYDET5LZ120882

1GCUYDET5LZ136404 | 1GCUYDET5LZ159911; 1GCUYDET5LZ159181; 1GCUYDET5LZ185599 | 1GCUYDET5LZ180998

1GCUYDET5LZ163120 | 1GCUYDET5LZ192925 | 1GCUYDET5LZ109669 | 1GCUYDET5LZ170696 | 1GCUYDET5LZ183030 | 1GCUYDET5LZ172786 | 1GCUYDET5LZ180127 | 1GCUYDET5LZ123667; 1GCUYDET5LZ106660 | 1GCUYDET5LZ145166; 1GCUYDET5LZ157365 | 1GCUYDET5LZ148360; 1GCUYDET5LZ199681 | 1GCUYDET5LZ111552 | 1GCUYDET5LZ147872; 1GCUYDET5LZ130604 | 1GCUYDET5LZ138749; 1GCUYDET5LZ122924 | 1GCUYDET5LZ106805; 1GCUYDET5LZ183948; 1GCUYDET5LZ116945 | 1GCUYDET5LZ140050 | 1GCUYDET5LZ179270

1GCUYDET5LZ111745 | 1GCUYDET5LZ185473; 1GCUYDET5LZ172268 | 1GCUYDET5LZ111616; 1GCUYDET5LZ119716 | 1GCUYDET5LZ133325; 1GCUYDET5LZ134801; 1GCUYDET5LZ151520

1GCUYDET5LZ165790 | 1GCUYDET5LZ134538; 1GCUYDET5LZ127105 | 1GCUYDET5LZ109901; 1GCUYDET5LZ103600; 1GCUYDET5LZ152201; 1GCUYDET5LZ129498 | 1GCUYDET5LZ126245; 1GCUYDET5LZ131042; 1GCUYDET5LZ105749 | 1GCUYDET5LZ101877

1GCUYDET5LZ153610 | 1GCUYDET5LZ117481 | 1GCUYDET5LZ158306; 1GCUYDET5LZ173369; 1GCUYDET5LZ161450; 1GCUYDET5LZ194612 | 1GCUYDET5LZ147368 | 1GCUYDET5LZ155308 | 1GCUYDET5LZ177521; 1GCUYDET5LZ156717

1GCUYDET5LZ152523 | 1GCUYDET5LZ115097 | 1GCUYDET5LZ106657 | 1GCUYDET5LZ105301; 1GCUYDET5LZ100020; 1GCUYDET5LZ172402; 1GCUYDET5LZ190964 | 1GCUYDET5LZ130764; 1GCUYDET5LZ148682; 1GCUYDET5LZ173081 | 1GCUYDET5LZ186252 | 1GCUYDET5LZ135141 | 1GCUYDET5LZ135978 | 1GCUYDET5LZ105296; 1GCUYDET5LZ144650 | 1GCUYDET5LZ120283 | 1GCUYDET5LZ164140; 1GCUYDET5LZ195811; 1GCUYDET5LZ160430 | 1GCUYDET5LZ135012; 1GCUYDET5LZ115620; 1GCUYDET5LZ167829; 1GCUYDET5LZ197753; 1GCUYDET5LZ109218; 1GCUYDET5LZ106254 | 1GCUYDET5LZ134748 | 1GCUYDET5LZ114788 | 1GCUYDET5LZ175977; 1GCUYDET5LZ162257 | 1GCUYDET5LZ185392 | 1GCUYDET5LZ188616

1GCUYDET5LZ166812; 1GCUYDET5LZ181889 | 1GCUYDET5LZ163196 | 1GCUYDET5LZ122583 | 1GCUYDET5LZ179916

1GCUYDET5LZ163084; 1GCUYDET5LZ183402 | 1GCUYDET5LZ153431 | 1GCUYDET5LZ172335 | 1GCUYDET5LZ129033

1GCUYDET5LZ101233; 1GCUYDET5LZ178409 | 1GCUYDET5LZ126410 | 1GCUYDET5LZ164896; 1GCUYDET5LZ145572 | 1GCUYDET5LZ146964 | 1GCUYDET5LZ198899 | 1GCUYDET5LZ108358 | 1GCUYDET5LZ106920 | 1GCUYDET5LZ114709 | 1GCUYDET5LZ176630; 1GCUYDET5LZ103385; 1GCUYDET5LZ186106 | 1GCUYDET5LZ125175 | 1GCUYDET5LZ133941; 1GCUYDET5LZ126553

1GCUYDET5LZ147421 | 1GCUYDET5LZ157723 | 1GCUYDET5LZ131624

1GCUYDET5LZ144387 | 1GCUYDET5LZ193069 | 1GCUYDET5LZ185859 | 1GCUYDET5LZ128531; 1GCUYDET5LZ149380 | 1GCUYDET5LZ149511 | 1GCUYDET5LZ128545 | 1GCUYDET5LZ182122

1GCUYDET5LZ111244; 1GCUYDET5LZ119358 | 1GCUYDET5LZ190835 | 1GCUYDET5LZ127122 | 1GCUYDET5LZ163117 | 1GCUYDET5LZ113852 | 1GCUYDET5LZ122776; 1GCUYDET5LZ157818 | 1GCUYDET5LZ115441; 1GCUYDET5LZ182282 | 1GCUYDET5LZ160296 | 1GCUYDET5LZ192603 | 1GCUYDET5LZ154319 | 1GCUYDET5LZ194674 | 1GCUYDET5LZ199888

1GCUYDET5LZ112636 | 1GCUYDET5LZ157494

1GCUYDET5LZ141540 | 1GCUYDET5LZ126441 | 1GCUYDET5LZ100647; 1GCUYDET5LZ178104; 1GCUYDET5LZ199597 | 1GCUYDET5LZ194206 | 1GCUYDET5LZ193511 | 1GCUYDET5LZ147225 | 1GCUYDET5LZ165966 | 1GCUYDET5LZ130196; 1GCUYDET5LZ167801 | 1GCUYDET5LZ118453; 1GCUYDET5LZ147371 | 1GCUYDET5LZ111955; 1GCUYDET5LZ116833 | 1GCUYDET5LZ104293 | 1GCUYDET5LZ156040; 1GCUYDET5LZ134989 | 1GCUYDET5LZ114435; 1GCUYDET5LZ169595 | 1GCUYDET5LZ105346 | 1GCUYDET5LZ174022 | 1GCUYDET5LZ103743 | 1GCUYDET5LZ148794 | 1GCUYDET5LZ101295

1GCUYDET5LZ165871 | 1GCUYDET5LZ114581; 1GCUYDET5LZ131879 | 1GCUYDET5LZ193752 | 1GCUYDET5LZ185537 | 1GCUYDET5LZ165112; 1GCUYDET5LZ190060; 1GCUYDET5LZ111079; 1GCUYDET5LZ139982 | 1GCUYDET5LZ145085 | 1GCUYDET5LZ162792 | 1GCUYDET5LZ114841 | 1GCUYDET5LZ138847; 1GCUYDET5LZ174604 | 1GCUYDET5LZ192665 | 1GCUYDET5LZ172738; 1GCUYDET5LZ136838; 1GCUYDET5LZ172190 | 1GCUYDET5LZ162923; 1GCUYDET5LZ161898 | 1GCUYDET5LZ161061 | 1GCUYDET5LZ186977 | 1GCUYDET5LZ178846 | 1GCUYDET5LZ169337 | 1GCUYDET5LZ168222 | 1GCUYDET5LZ105251 | 1GCUYDET5LZ128528; 1GCUYDET5LZ153008 | 1GCUYDET5LZ187479 | 1GCUYDET5LZ185926 | 1GCUYDET5LZ130943; 1GCUYDET5LZ108411 | 1GCUYDET5LZ119943 | 1GCUYDET5LZ149492 | 1GCUYDET5LZ111728 | 1GCUYDET5LZ198434 | 1GCUYDET5LZ171590 | 1GCUYDET5LZ153011; 1GCUYDET5LZ101491 | 1GCUYDET5LZ125791 | 1GCUYDET5LZ111082 | 1GCUYDET5LZ146477; 1GCUYDET5LZ129954 | 1GCUYDET5LZ193993 | 1GCUYDET5LZ155874 | 1GCUYDET5LZ178183 | 1GCUYDET5LZ140243 | 1GCUYDET5LZ116072; 1GCUYDET5LZ155356 | 1GCUYDET5LZ156345; 1GCUYDET5LZ154157 | 1GCUYDET5LZ167569 | 1GCUYDET5LZ178913; 1GCUYDET5LZ183111 | 1GCUYDET5LZ159682; 1GCUYDET5LZ174568; 1GCUYDET5LZ115455; 1GCUYDET5LZ110904 | 1GCUYDET5LZ178068 | 1GCUYDET5LZ140548; 1GCUYDET5LZ156457; 1GCUYDET5LZ192049; 1GCUYDET5LZ190754; 1GCUYDET5LZ157687 | 1GCUYDET5LZ138217; 1GCUYDET5LZ153140; 1GCUYDET5LZ170407 | 1GCUYDET5LZ184291

1GCUYDET5LZ158337 | 1GCUYDET5LZ153686 | 1GCUYDET5LZ163585 | 1GCUYDET5LZ120042 | 1GCUYDET5LZ182086 | 1GCUYDET5LZ118002 | 1GCUYDET5LZ103533; 1GCUYDET5LZ164686 | 1GCUYDET5LZ129100 | 1GCUYDET5LZ122440; 1GCUYDET5LZ116508; 1GCUYDET5LZ178622; 1GCUYDET5LZ130862 | 1GCUYDET5LZ120963 | 1GCUYDET5LZ113060; 1GCUYDET5LZ184811 | 1GCUYDET5LZ156748 | 1GCUYDET5LZ196912 | 1GCUYDET5LZ186817; 1GCUYDET5LZ108019 | 1GCUYDET5LZ102656 | 1GCUYDET5LZ167880 | 1GCUYDET5LZ109056 | 1GCUYDET5LZ155826; 1GCUYDET5LZ183786 | 1GCUYDET5LZ103659 | 1GCUYDET5LZ145717 | 1GCUYDET5LZ169760 | 1GCUYDET5LZ137777 | 1GCUYDET5LZ183576 | 1GCUYDET5LZ135737 | 1GCUYDET5LZ123300 | 1GCUYDET5LZ101250 | 1GCUYDET5LZ140601 | 1GCUYDET5LZ174103 | 1GCUYDET5LZ135267 | 1GCUYDET5LZ151484 | 1GCUYDET5LZ126391 | 1GCUYDET5LZ170312 | 1GCUYDET5LZ186798 | 1GCUYDET5LZ101300; 1GCUYDET5LZ147435; 1GCUYDET5LZ196750 | 1GCUYDET5LZ133518; 1GCUYDET5LZ101944

1GCUYDET5LZ107646 | 1GCUYDET5LZ167636; 1GCUYDET5LZ144325 | 1GCUYDET5LZ111051; 1GCUYDET5LZ188311 | 1GCUYDET5LZ187045 | 1GCUYDET5LZ108764 | 1GCUYDET5LZ121823 | 1GCUYDET5LZ138315; 1GCUYDET5LZ178944 | 1GCUYDET5LZ185523; 1GCUYDET5LZ143014; 1GCUYDET5LZ134202; 1GCUYDET5LZ171556 | 1GCUYDET5LZ150691; 1GCUYDET5LZ137570 | 1GCUYDET5LZ113933 | 1GCUYDET5LZ103189; 1GCUYDET5LZ111681 | 1GCUYDET5LZ182542; 1GCUYDET5LZ148262 | 1GCUYDET5LZ125595; 1GCUYDET5LZ185179 | 1GCUYDET5LZ187885 | 1GCUYDET5LZ104102; 1GCUYDET5LZ122518 | 1GCUYDET5LZ155549 | 1GCUYDET5LZ160668; 1GCUYDET5LZ105931 | 1GCUYDET5LZ153493 | 1GCUYDET5LZ199129 | 1GCUYDET5LZ110708 | 1GCUYDET5LZ144891 | 1GCUYDET5LZ155583; 1GCUYDET5LZ168219 | 1GCUYDET5LZ195971 | 1GCUYDET5LZ131025; 1GCUYDET5LZ137326 | 1GCUYDET5LZ141554 | 1GCUYDET5LZ158404 | 1GCUYDET5LZ116525 | 1GCUYDET5LZ135057 | 1GCUYDET5LZ154417 | 1GCUYDET5LZ117609; 1GCUYDET5LZ194867; 1GCUYDET5LZ190012 | 1GCUYDET5LZ146883 | 1GCUYDET5LZ132269; 1GCUYDET5LZ144468; 1GCUYDET5LZ167393; 1GCUYDET5LZ177101 | 1GCUYDET5LZ153414 | 1GCUYDET5LZ187336 | 1GCUYDET5LZ173646; 1GCUYDET5LZ158368; 1GCUYDET5LZ106965 | 1GCUYDET5LZ109817; 1GCUYDET5LZ171329 | 1GCUYDET5LZ134653 | 1GCUYDET5LZ181925 | 1GCUYDET5LZ107145; 1GCUYDET5LZ138072; 1GCUYDET5LZ180743

1GCUYDET5LZ185277 | 1GCUYDET5LZ138329 | 1GCUYDET5LZ158533 | 1GCUYDET5LZ173842 | 1GCUYDET5LZ101524; 1GCUYDET5LZ117304 | 1GCUYDET5LZ136502; 1GCUYDET5LZ183531 | 1GCUYDET5LZ119778 | 1GCUYDET5LZ146401 | 1GCUYDET5LZ120932

1GCUYDET5LZ150030 | 1GCUYDET5LZ117786; 1GCUYDET5LZ106626 | 1GCUYDET5LZ139805; 1GCUYDET5LZ158158

1GCUYDET5LZ137729; 1GCUYDET5LZ106111 | 1GCUYDET5LZ131915 | 1GCUYDET5LZ137035 | 1GCUYDET5LZ181293; 1GCUYDET5LZ119408 | 1GCUYDET5LZ112135 | 1GCUYDET5LZ148584; 1GCUYDET5LZ180919; 1GCUYDET5LZ132773; 1GCUYDET5LZ192262 | 1GCUYDET5LZ172982 | 1GCUYDET5LZ190396 | 1GCUYDET5LZ184162 | 1GCUYDET5LZ106352 | 1GCUYDET5LZ166521; 1GCUYDET5LZ133826 | 1GCUYDET5LZ183738 | 1GCUYDET5LZ107971 | 1GCUYDET5LZ132904

1GCUYDET5LZ158323; 1GCUYDET5LZ100499 | 1GCUYDET5LZ165174

1GCUYDET5LZ154773; 1GCUYDET5LZ129517

1GCUYDET5LZ164154 | 1GCUYDET5LZ128352; 1GCUYDET5LZ190155; 1GCUYDET5LZ192004 | 1GCUYDET5LZ150397 | 1GCUYDET5LZ197171; 1GCUYDET5LZ183691; 1GCUYDET5LZ158936 | 1GCUYDET5LZ171749; 1GCUYDET5LZ141263

1GCUYDET5LZ129453 | 1GCUYDET5LZ131445 | 1GCUYDET5LZ164817 | 1GCUYDET5LZ165322 | 1GCUYDET5LZ100230 | 1GCUYDET5LZ116377 | 1GCUYDET5LZ111194 | 1GCUYDET5LZ199163 | 1GCUYDET5LZ133812; 1GCUYDET5LZ157298; 1GCUYDET5LZ185134; 1GCUYDET5LZ195680; 1GCUYDET5LZ147113 | 1GCUYDET5LZ110756 | 1GCUYDET5LZ107503; 1GCUYDET5LZ184081 | 1GCUYDET5LZ108960 | 1GCUYDET5LZ136659 | 1GCUYDET5LZ125323; 1GCUYDET5LZ130473; 1GCUYDET5LZ198062 | 1GCUYDET5LZ166129 | 1GCUYDET5LZ106190 | 1GCUYDET5LZ198997 | 1GCUYDET5LZ122017 | 1GCUYDET5LZ123202 | 1GCUYDET5LZ180676 | 1GCUYDET5LZ111003; 1GCUYDET5LZ198692; 1GCUYDET5LZ150626 | 1GCUYDET5LZ180094 | 1GCUYDET5LZ188812; 1GCUYDET5LZ185229 | 1GCUYDET5LZ133311; 1GCUYDET5LZ143109; 1GCUYDET5LZ159424 | 1GCUYDET5LZ164395 | 1GCUYDET5LZ172562 | 1GCUYDET5LZ119912; 1GCUYDET5LZ192505; 1GCUYDET5LZ100308 | 1GCUYDET5LZ188275; 1GCUYDET5LZ174389 | 1GCUYDET5LZ114578 | 1GCUYDET5LZ157625 | 1GCUYDET5LZ159326 | 1GCUYDET5LZ137309; 1GCUYDET5LZ127766; 1GCUYDET5LZ175445 | 1GCUYDET5LZ198658 | 1GCUYDET5LZ160475 | 1GCUYDET5LZ130103 | 1GCUYDET5LZ106884 | 1GCUYDET5LZ172674 | 1GCUYDET5LZ101426 | 1GCUYDET5LZ118016; 1GCUYDET5LZ151209 | 1GCUYDET5LZ189975 | 1GCUYDET5LZ189409 | 1GCUYDET5LZ128609

1GCUYDET5LZ146334; 1GCUYDET5LZ160914 | 1GCUYDET5LZ162744 | 1GCUYDET5LZ148164 | 1GCUYDET5LZ141019 | 1GCUYDET5LZ130599 | 1GCUYDET5LZ103063; 1GCUYDET5LZ169757 | 1GCUYDET5LZ184405 | 1GCUYDET5LZ159942; 1GCUYDET5LZ154577 | 1GCUYDET5LZ158600 | 1GCUYDET5LZ133440 | 1GCUYDET5LZ128125 | 1GCUYDET5LZ115326 | 1GCUYDET5LZ145877 | 1GCUYDET5LZ150528; 1GCUYDET5LZ107517 | 1GCUYDET5LZ130733 | 1GCUYDET5LZ160654

1GCUYDET5LZ150884 | 1GCUYDET5LZ188423; 1GCUYDET5LZ158466 | 1GCUYDET5LZ117917 | 1GCUYDET5LZ127699 | 1GCUYDET5LZ140162; 1GCUYDET5LZ138332 | 1GCUYDET5LZ167698; 1GCUYDET5LZ121367; 1GCUYDET5LZ157057 | 1GCUYDET5LZ195615; 1GCUYDET5LZ170553 | 1GCUYDET5LZ175476 | 1GCUYDET5LZ106741; 1GCUYDET5LZ174117; 1GCUYDET5LZ121045 | 1GCUYDET5LZ110191

1GCUYDET5LZ190804 | 1GCUYDET5LZ163165; 1GCUYDET5LZ156264 | 1GCUYDET5LZ152327; 1GCUYDET5LZ178247

1GCUYDET5LZ189961 | 1GCUYDET5LZ104696; 1GCUYDET5LZ164610 | 1GCUYDET5LZ153901

1GCUYDET5LZ188776 | 1GCUYDET5LZ169094; 1GCUYDET5LZ192018; 1GCUYDET5LZ139545; 1GCUYDET5LZ155521 | 1GCUYDET5LZ129551; 1GCUYDET5LZ180399; 1GCUYDET5LZ117903 | 1GCUYDET5LZ103144 | 1GCUYDET5LZ166826 | 1GCUYDET5LZ198840 | 1GCUYDET5LZ101197 | 1GCUYDET5LZ164283; 1GCUYDET5LZ175140

1GCUYDET5LZ196957 | 1GCUYDET5LZ138394 | 1GCUYDET5LZ143594 | 1GCUYDET5LZ118968 | 1GCUYDET5LZ133907; 1GCUYDET5LZ187644 | 1GCUYDET5LZ193900; 1GCUYDET5LZ119196; 1GCUYDET5LZ112734 | 1GCUYDET5LZ191483; 1GCUYDET5LZ185604 | 1GCUYDET5LZ112765

1GCUYDET5LZ146558 | 1GCUYDET5LZ148276 | 1GCUYDET5LZ168057 | 1GCUYDET5LZ124124 | 1GCUYDET5LZ121370; 1GCUYDET5LZ131106 | 1GCUYDET5LZ130084; 1GCUYDET5LZ153509 | 1GCUYDET5LZ131171 | 1GCUYDET5LZ102379; 1GCUYDET5LZ139111; 1GCUYDET5LZ145331; 1GCUYDET5LZ123314

1GCUYDET5LZ161867 | 1GCUYDET5LZ117559

1GCUYDET5LZ167104 | 1GCUYDET5LZ193122 | 1GCUYDET5LZ166809; 1GCUYDET5LZ182198 | 1GCUYDET5LZ191502 | 1GCUYDET5LZ102933 | 1GCUYDET5LZ161738 | 1GCUYDET5LZ197350 | 1GCUYDET5LZ176613 | 1GCUYDET5LZ118100 | 1GCUYDET5LZ134782

1GCUYDET5LZ169371 | 1GCUYDET5LZ120638; 1GCUYDET5LZ184937 | 1GCUYDET5LZ190057 | 1GCUYDET5LZ145281 | 1GCUYDET5LZ193007 | 1GCUYDET5LZ178135; 1GCUYDET5LZ194979; 1GCUYDET5LZ131364 | 1GCUYDET5LZ162999 | 1GCUYDET5LZ152053 | 1GCUYDET5LZ146561

1GCUYDET5LZ145751 | 1GCUYDET5LZ158824 | 1GCUYDET5LZ107758 | 1GCUYDET5LZ140372; 1GCUYDET5LZ174148 | 1GCUYDET5LZ137827 | 1GCUYDET5LZ124544; 1GCUYDET5LZ193587 | 1GCUYDET5LZ142283; 1GCUYDET5LZ194285 | 1GCUYDET5LZ198725 | 1GCUYDET5LZ177311 | 1GCUYDET5LZ129257; 1GCUYDET5LZ100549 | 1GCUYDET5LZ140002 | 1GCUYDET5LZ197946 | 1GCUYDET5LZ158743

1GCUYDET5LZ105881 | 1GCUYDET5LZ160962; 1GCUYDET5LZ129839 | 1GCUYDET5LZ170472 | 1GCUYDET5LZ106268 | 1GCUYDET5LZ159472 | 1GCUYDET5LZ171864 | 1GCUYDET5LZ161786 | 1GCUYDET5LZ183769 | 1GCUYDET5LZ109848

1GCUYDET5LZ145765 | 1GCUYDET5LZ175283 | 1GCUYDET5LZ115813 | 1GCUYDET5LZ188289 | 1GCUYDET5LZ196201; 1GCUYDET5LZ191368; 1GCUYDET5LZ181827; 1GCUYDET5LZ118890 | 1GCUYDET5LZ129405; 1GCUYDET5LZ128965 | 1GCUYDET5LZ170245; 1GCUYDET5LZ139500; 1GCUYDET5LZ175946 | 1GCUYDET5LZ127475 | 1GCUYDET5LZ120784 | 1GCUYDET5LZ126570 | 1GCUYDET5LZ163182 | 1GCUYDET5LZ162176 | 1GCUYDET5LZ140503 | 1GCUYDET5LZ145426; 1GCUYDET5LZ152862

1GCUYDET5LZ117030 | 1GCUYDET5LZ166499 | 1GCUYDET5LZ146723 | 1GCUYDET5LZ187630 | 1GCUYDET5LZ175574 | 1GCUYDET5LZ138038 | 1GCUYDET5LZ179026 | 1GCUYDET5LZ102558 | 1GCUYDET5LZ195257; 1GCUYDET5LZ193914 | 1GCUYDET5LZ169709 | 1GCUYDET5LZ125550 | 1GCUYDET5LZ109719; 1GCUYDET5LZ108473; 1GCUYDET5LZ136967; 1GCUYDET5LZ197672 | 1GCUYDET5LZ141702; 1GCUYDET5LZ149265 | 1GCUYDET5LZ122549; 1GCUYDET5LZ104262 | 1GCUYDET5LZ198093 | 1GCUYDET5LZ169001 | 1GCUYDET5LZ129727 | 1GCUYDET5LZ122907; 1GCUYDET5LZ198272; 1GCUYDET5LZ190298 | 1GCUYDET5LZ173758 | 1GCUYDET5LZ122891 | 1GCUYDET5LZ131221 | 1GCUYDET5LZ183285 | 1GCUYDET5LZ185988 | 1GCUYDET5LZ114144 | 1GCUYDET5LZ193220 | 1GCUYDET5LZ179236; 1GCUYDET5LZ133020 | 1GCUYDET5LZ117528 | 1GCUYDET5LZ186025

1GCUYDET5LZ122986 | 1GCUYDET5LZ148519; 1GCUYDET5LZ184498; 1GCUYDET5LZ156894; 1GCUYDET5LZ117206

1GCUYDET5LZ124706

1GCUYDET5LZ146107 | 1GCUYDET5LZ146771 | 1GCUYDET5LZ143482 | 1GCUYDET5LZ178605 | 1GCUYDET5LZ155227 | 1GCUYDET5LZ118730 | 1GCUYDET5LZ122826; 1GCUYDET5LZ152473; 1GCUYDET5LZ130540 | 1GCUYDET5LZ107033; 1GCUYDET5LZ166082 | 1GCUYDET5LZ126651 | 1GCUYDET5LZ117738 | 1GCUYDET5LZ183349 | 1GCUYDET5LZ113480

1GCUYDET5LZ168379 | 1GCUYDET5LZ190186

1GCUYDET5LZ158502 | 1GCUYDET5LZ175008; 1GCUYDET5LZ177986; 1GCUYDET5LZ165210; 1GCUYDET5LZ132420 | 1GCUYDET5LZ136547 | 1GCUYDET5LZ188664; 1GCUYDET5LZ125368 | 1GCUYDET5LZ166163; 1GCUYDET5LZ145541 | 1GCUYDET5LZ187059 | 1GCUYDET5LZ190897; 1GCUYDET5LZ168754 | 1GCUYDET5LZ114984

1GCUYDET5LZ113561 | 1GCUYDET5LZ116606; 1GCUYDET5LZ154370 | 1GCUYDET5LZ145507 | 1GCUYDET5LZ194075; 1GCUYDET5LZ112152 | 1GCUYDET5LZ139576; 1GCUYDET5LZ121790 | 1GCUYDET5LZ128948; 1GCUYDET5LZ114208 | 1GCUYDET5LZ183237 | 1GCUYDET5LZ122096 | 1GCUYDET5LZ153042 | 1GCUYDET5LZ198305; 1GCUYDET5LZ142428 | 1GCUYDET5LZ146897 | 1GCUYDET5LZ187031 | 1GCUYDET5LZ123247; 1GCUYDET5LZ174327 | 1GCUYDET5LZ102091 | 1GCUYDET5LZ112670; 1GCUYDET5LZ125855 | 1GCUYDET5LZ135981; 1GCUYDET5LZ149931 | 1GCUYDET5LZ170648; 1GCUYDET5LZ126987 | 1GCUYDET5LZ199101 | 1GCUYDET5LZ174070 | 1GCUYDET5LZ109123 | 1GCUYDET5LZ191385; 1GCUYDET5LZ126469; 1GCUYDET5LZ124785 | 1GCUYDET5LZ116119 | 1GCUYDET5LZ153669

1GCUYDET5LZ134863 | 1GCUYDET5LZ199664; 1GCUYDET5LZ153235; 1GCUYDET5LZ133809; 1GCUYDET5LZ187529 | 1GCUYDET5LZ119893; 1GCUYDET5LZ182413 | 1GCUYDET5LZ102494 | 1GCUYDET5LZ188602; 1GCUYDET5LZ142347 | 1GCUYDET5LZ128822; 1GCUYDET5LZ135219; 1GCUYDET5LZ113138 | 1GCUYDET5LZ137262 | 1GCUYDET5LZ123166; 1GCUYDET5LZ163991 | 1GCUYDET5LZ158631 | 1GCUYDET5LZ174814; 1GCUYDET5LZ136192; 1GCUYDET5LZ194710 | 1GCUYDET5LZ150335 | 1GCUYDET5LZ153350 | 1GCUYDET5LZ165451 | 1GCUYDET5LZ178006 | 1GCUYDET5LZ147774; 1GCUYDET5LZ196943; 1GCUYDET5LZ142106; 1GCUYDET5LZ144485; 1GCUYDET5LZ108053 | 1GCUYDET5LZ135396 | 1GCUYDET5LZ163246 | 1GCUYDET5LZ173713; 1GCUYDET5LZ153946 | 1GCUYDET5LZ163442 | 1GCUYDET5LZ145880 | 1GCUYDET5LZ147497 | 1GCUYDET5LZ151629

1GCUYDET5LZ131235; 1GCUYDET5LZ153588 | 1GCUYDET5LZ166051 | 1GCUYDET5LZ172626 | 1GCUYDET5LZ154465; 1GCUYDET5LZ198109 | 1GCUYDET5LZ160993; 1GCUYDET5LZ111518; 1GCUYDET5LZ193167; 1GCUYDET5LZ153820; 1GCUYDET5LZ132109 | 1GCUYDET5LZ182492; 1GCUYDET5LZ143918 | 1GCUYDET5LZ196358 | 1GCUYDET5LZ163053; 1GCUYDET5LZ197252; 1GCUYDET5LZ107324 | 1GCUYDET5LZ140453 | 1GCUYDET5LZ149833 | 1GCUYDET5LZ111101; 1GCUYDET5LZ150710; 1GCUYDET5LZ111468; 1GCUYDET5LZ135561; 1GCUYDET5LZ187787 | 1GCUYDET5LZ186008; 1GCUYDET5LZ151064; 1GCUYDET5LZ182220; 1GCUYDET5LZ103791 | 1GCUYDET5LZ172559 | 1GCUYDET5LZ129310

1GCUYDET5LZ170844 | 1GCUYDET5LZ139304 | 1GCUYDET5LZ109199 | 1GCUYDET5LZ158063; 1GCUYDET5LZ135303; 1GCUYDET5LZ170374 | 1GCUYDET5LZ147905; 1GCUYDET5LZ157611; 1GCUYDET5LZ149119; 1GCUYDET5LZ133793

1GCUYDET5LZ188549; 1GCUYDET5LZ131154; 1GCUYDET5LZ149220; 1GCUYDET5LZ135575

1GCUYDET5LZ145488; 1GCUYDET5LZ179740 | 1GCUYDET5LZ157642 | 1GCUYDET5LZ133423; 1GCUYDET5LZ110384 | 1GCUYDET5LZ105704 | 1GCUYDET5LZ132210; 1GCUYDET5LZ100177; 1GCUYDET5LZ122101 | 1GCUYDET5LZ124236; 1GCUYDET5LZ182704 | 1GCUYDET5LZ136631 | 1GCUYDET5LZ190382 | 1GCUYDET5LZ100518; 1GCUYDET5LZ139321 | 1GCUYDET5LZ128383 | 1GCUYDET5LZ144910; 1GCUYDET5LZ161237 | 1GCUYDET5LZ125127 | 1GCUYDET5LZ132367 | 1GCUYDET5LZ130070; 1GCUYDET5LZ152330 | 1GCUYDET5LZ138380; 1GCUYDET5LZ178197 | 1GCUYDET5LZ162291 | 1GCUYDET5LZ175767; 1GCUYDET5LZ120557 | 1GCUYDET5LZ107243 | 1GCUYDET5LZ176708 | 1GCUYDET5LZ171203 | 1GCUYDET5LZ164476 | 1GCUYDET5LZ177969 | 1GCUYDET5LZ119750 | 1GCUYDET5LZ199891 | 1GCUYDET5LZ104570 | 1GCUYDET5LZ195792 | 1GCUYDET5LZ189426; 1GCUYDET5LZ142011 | 1GCUYDET5LZ156930 | 1GCUYDET5LZ153381; 1GCUYDET5LZ121109 | 1GCUYDET5LZ199826; 1GCUYDET5LZ114726; 1GCUYDET5LZ111700 | 1GCUYDET5LZ115987; 1GCUYDET5LZ176353; 1GCUYDET5LZ198708 | 1GCUYDET5LZ111440; 1GCUYDET5LZ194304 | 1GCUYDET5LZ132160

1GCUYDET5LZ124902 | 1GCUYDET5LZ118470 | 1GCUYDET5LZ172917; 1GCUYDET5LZ172254 | 1GCUYDET5LZ101930

1GCUYDET5LZ139190; 1GCUYDET5LZ135480 | 1GCUYDET5LZ115133; 1GCUYDET5LZ192911 | 1GCUYDET5LZ103564 | 1GCUYDET5LZ117724 | 1GCUYDET5LZ109395 | 1GCUYDET5LZ121515 | 1GCUYDET5LZ194030; 1GCUYDET5LZ112295; 1GCUYDET5LZ146690 | 1GCUYDET5LZ188020 | 1GCUYDET5LZ120171; 1GCUYDET5LZ101376; 1GCUYDET5LZ107601 | 1GCUYDET5LZ167085

1GCUYDET5LZ106321 | 1GCUYDET5LZ168205

1GCUYDET5LZ142302 | 1GCUYDET5LZ175994 | 1GCUYDET5LZ103337 | 1GCUYDET5LZ109672; 1GCUYDET5LZ187983 | 1GCUYDET5LZ125077; 1GCUYDET5LZ125774 | 1GCUYDET5LZ106058 | 1GCUYDET5LZ169015; 1GCUYDET5LZ146978 | 1GCUYDET5LZ187420; 1GCUYDET5LZ184159

1GCUYDET5LZ164770 | 1GCUYDET5LZ127251; 1GCUYDET5LZ111731; 1GCUYDET5LZ194951 | 1GCUYDET5LZ138623

1GCUYDET5LZ196909; 1GCUYDET5LZ129436 | 1GCUYDET5LZ112233 | 1GCUYDET5LZ185053 | 1GCUYDET5LZ145619 | 1GCUYDET5LZ127332 | 1GCUYDET5LZ176918 | 1GCUYDET5LZ165613 | 1GCUYDET5LZ120333 | 1GCUYDET5LZ100888 | 1GCUYDET5LZ150237; 1GCUYDET5LZ188017 | 1GCUYDET5LZ137861 | 1GCUYDET5LZ179284 | 1GCUYDET5LZ189006; 1GCUYDET5LZ153767; 1GCUYDET5LZ147791

1GCUYDET5LZ162727 | 1GCUYDET5LZ141621; 1GCUYDET5LZ126813; 1GCUYDET5LZ126004

1GCUYDET5LZ168866 | 1GCUYDET5LZ192164 | 1GCUYDET5LZ149959 | 1GCUYDET5LZ126312 | 1GCUYDET5LZ103953 | 1GCUYDET5LZ123751 | 1GCUYDET5LZ135155 | 1GCUYDET5LZ124432 | 1GCUYDET5LZ171914; 1GCUYDET5LZ131073 | 1GCUYDET5LZ137522; 1GCUYDET5LZ158757; 1GCUYDET5LZ140081; 1GCUYDET5LZ152215 | 1GCUYDET5LZ130022; 1GCUYDET5LZ145023; 1GCUYDET5LZ159245 | 1GCUYDET5LZ184694; 1GCUYDET5LZ196568; 1GCUYDET5LZ123023; 1GCUYDET5LZ162856; 1GCUYDET5LZ143661; 1GCUYDET5LZ112541 | 1GCUYDET5LZ148844 | 1GCUYDET5LZ199373; 1GCUYDET5LZ190592; 1GCUYDET5LZ188860 | 1GCUYDET5LZ140971 | 1GCUYDET5LZ102849 | 1GCUYDET5LZ151761 | 1GCUYDET5LZ141277 | 1GCUYDET5LZ133891 | 1GCUYDET5LZ122938; 1GCUYDET5LZ129114; 1GCUYDET5LZ164364 | 1GCUYDET5LZ189233 | 1GCUYDET5LZ120204; 1GCUYDET5LZ160394; 1GCUYDET5LZ106769

1GCUYDET5LZ126424 | 1GCUYDET5LZ161139 | 1GCUYDET5LZ157415 | 1GCUYDET5LZ126133 | 1GCUYDET5LZ194531 | 1GCUYDET5LZ155146 | 1GCUYDET5LZ185845 | 1GCUYDET5LZ177924; 1GCUYDET5LZ161111; 1GCUYDET5LZ199244 | 1GCUYDET5LZ174408 | 1GCUYDET5LZ136760; 1GCUYDET5LZ194352; 1GCUYDET5LZ163490 | 1GCUYDET5LZ169970 | 1GCUYDET5LZ138122; 1GCUYDET5LZ113169; 1GCUYDET5LZ192567; 1GCUYDET5LZ137083 | 1GCUYDET5LZ103855 | 1GCUYDET5LZ153123; 1GCUYDET5LZ194495

1GCUYDET5LZ167460 | 1GCUYDET5LZ182623; 1GCUYDET5LZ122311; 1GCUYDET5LZ128321 | 1GCUYDET5LZ103192 | 1GCUYDET5LZ191063; 1GCUYDET5LZ104259 | 1GCUYDET5LZ134409; 1GCUYDET5LZ114757 | 1GCUYDET5LZ122566 | 1GCUYDET5LZ172139 | 1GCUYDET5LZ161982 | 1GCUYDET5LZ131039; 1GCUYDET5LZ108277; 1GCUYDET5LZ128738 | 1GCUYDET5LZ153798 | 1GCUYDET5LZ191600 | 1GCUYDET5LZ161223 | 1GCUYDET5LZ182296 | 1GCUYDET5LZ166972; 1GCUYDET5LZ139156 | 1GCUYDET5LZ171797 | 1GCUYDET5LZ190477 | 1GCUYDET5LZ108182 | 1GCUYDET5LZ160542

1GCUYDET5LZ164087 | 1GCUYDET5LZ143417 | 1GCUYDET5LZ176742; 1GCUYDET5LZ104729 | 1GCUYDET5LZ105010 | 1GCUYDET5LZ171394 | 1GCUYDET5LZ182654 | 1GCUYDET5LZ121496 | 1GCUYDET5LZ187496 | 1GCUYDET5LZ198367 | 1GCUYDET5LZ186395; 1GCUYDET5LZ134605; 1GCUYDET5LZ177048 | 1GCUYDET5LZ152909 | 1GCUYDET5LZ152019 | 1GCUYDET5LZ147404 | 1GCUYDET5LZ139464 | 1GCUYDET5LZ199227 | 1GCUYDET5LZ133910 | 1GCUYDET5LZ159312 | 1GCUYDET5LZ102351; 1GCUYDET5LZ142526 | 1GCUYDET5LZ104133 | 1GCUYDET5LZ157608 | 1GCUYDET5LZ165059 | 1GCUYDET5LZ138170 | 1GCUYDET5LZ153168 | 1GCUYDET5LZ174473 | 1GCUYDET5LZ146642 | 1GCUYDET5LZ101054 | 1GCUYDET5LZ133762 | 1GCUYDET5LZ137018; 1GCUYDET5LZ181360; 1GCUYDET5LZ117920

1GCUYDET5LZ143207 | 1GCUYDET5LZ102172 | 1GCUYDET5LZ154630

1GCUYDET5LZ136158 | 1GCUYDET5LZ185148 | 1GCUYDET5LZ159956 | 1GCUYDET5LZ154871 | 1GCUYDET5LZ164624 | 1GCUYDET5LZ130134 | 1GCUYDET5LZ137407 | 1GCUYDET5LZ196392

1GCUYDET5LZ143448 | 1GCUYDET5LZ186302 | 1GCUYDET5LZ113740 | 1GCUYDET5LZ116900 | 1GCUYDET5LZ155504

1GCUYDET5LZ181150; 1GCUYDET5LZ177972 | 1GCUYDET5LZ188471 | 1GCUYDET5LZ141182 | 1GCUYDET5LZ183304 | 1GCUYDET5LZ130201; 1GCUYDET5LZ102043; 1GCUYDET5LZ136130 | 1GCUYDET5LZ175302 | 1GCUYDET5LZ110661

1GCUYDET5LZ197851; 1GCUYDET5LZ181679; 1GCUYDET5LZ101605; 1GCUYDET5LZ162372; 1GCUYDET5LZ119215 | 1GCUYDET5LZ176255 | 1GCUYDET5LZ148780; 1GCUYDET5LZ173548; 1GCUYDET5LZ181603; 1GCUYDET5LZ145524 | 1GCUYDET5LZ121854; 1GCUYDET5LZ184419

1GCUYDET5LZ163067

1GCUYDET5LZ168592; 1GCUYDET5LZ192245

1GCUYDET5LZ198773; 1GCUYDET5LZ169953; 1GCUYDET5LZ174618 | 1GCUYDET5LZ159035; 1GCUYDET5LZ169564 | 1GCUYDET5LZ133843 | 1GCUYDET5LZ182315 | 1GCUYDET5LZ165630 | 1GCUYDET5LZ159410

1GCUYDET5LZ198756 | 1GCUYDET5LZ187966 | 1GCUYDET5LZ117965; 1GCUYDET5LZ157737 | 1GCUYDET5LZ126293 | 1GCUYDET5LZ150657 | 1GCUYDET5LZ126536; 1GCUYDET5LZ191287 | 1GCUYDET5LZ166325; 1GCUYDET5LZ181875 | 1GCUYDET5LZ101166 | 1GCUYDET5LZ172304; 1GCUYDET5LZ165482 | 1GCUYDET5LZ161805; 1GCUYDET5LZ156619 | 1GCUYDET5LZ160170 | 1GCUYDET5LZ131901; 1GCUYDET5LZ168141; 1GCUYDET5LZ120803; 1GCUYDET5LZ122020 | 1GCUYDET5LZ142980; 1GCUYDET5LZ146480; 1GCUYDET5LZ168334 | 1GCUYDET5LZ188230; 1GCUYDET5LZ195016 | 1GCUYDET5LZ192908 | 1GCUYDET5LZ172240 | 1GCUYDET5LZ183139 | 1GCUYDET5LZ128481 | 1GCUYDET5LZ125029 | 1GCUYDET5LZ182685 | 1GCUYDET5LZ129050 | 1GCUYDET5LZ157107 | 1GCUYDET5LZ110269 | 1GCUYDET5LZ192956; 1GCUYDET5LZ164509 | 1GCUYDET5LZ127895; 1GCUYDET5LZ199938 | 1GCUYDET5LZ197008 | 1GCUYDET5LZ145104 | 1GCUYDET5LZ142560 | 1GCUYDET5LZ138363 | 1GCUYDET5LZ148116 | 1GCUYDET5LZ164218 | 1GCUYDET5LZ120431 | 1GCUYDET5LZ168351 | 1GCUYDET5LZ147788; 1GCUYDET5LZ132482; 1GCUYDET5LZ145667 | 1GCUYDET5LZ142798 | 1GCUYDET5LZ123409 | 1GCUYDET5LZ198417 | 1GCUYDET5LZ121353 | 1GCUYDET5LZ123992; 1GCUYDET5LZ195338 | 1GCUYDET5LZ157060; 1GCUYDET5LZ145698

1GCUYDET5LZ137391

1GCUYDET5LZ179768 | 1GCUYDET5LZ153736 | 1GCUYDET5LZ199311 | 1GCUYDET5LZ130229 | 1GCUYDET5LZ161495 | 1GCUYDET5LZ130716 | 1GCUYDET5LZ179723; 1GCUYDET5LZ130098 | 1GCUYDET5LZ150738 | 1GCUYDET5LZ134622 | 1GCUYDET5LZ130554 | 1GCUYDET5LZ161187 | 1GCUYDET5LZ137441 | 1GCUYDET5LZ196408; 1GCUYDET5LZ168706; 1GCUYDET5LZ129680 | 1GCUYDET5LZ189930 | 1GCUYDET5LZ198630; 1GCUYDET5LZ121756; 1GCUYDET5LZ103287 | 1GCUYDET5LZ197929 | 1GCUYDET5LZ177860 | 1GCUYDET5LZ185795; 1GCUYDET5LZ155244 | 1GCUYDET5LZ139352 | 1GCUYDET5LZ169127; 1GCUYDET5LZ135804 | 1GCUYDET5LZ192410 | 1GCUYDET5LZ108974; 1GCUYDET5LZ121384; 1GCUYDET5LZ172528 | 1GCUYDET5LZ197803 | 1GCUYDET5LZ129260 | 1GCUYDET5LZ119599 | 1GCUYDET5LZ172576; 1GCUYDET5LZ188728 | 1GCUYDET5LZ186140; 1GCUYDET5LZ160864 | 1GCUYDET5LZ195372 | 1GCUYDET5LZ122292 | 1GCUYDET5LZ147578; 1GCUYDET5LZ117657; 1GCUYDET5LZ196814

1GCUYDET5LZ119179 | 1GCUYDET5LZ119957 | 1GCUYDET5LZ164722; 1GCUYDET5LZ177115 | 1GCUYDET5LZ102124; 1GCUYDET5LZ130523 | 1GCUYDET5LZ136712 | 1GCUYDET5LZ165093 | 1GCUYDET5LZ108554 | 1GCUYDET5LZ148522 | 1GCUYDET5LZ132532; 1GCUYDET5LZ120445 | 1GCUYDET5LZ160539 | 1GCUYDET5LZ180659 | 1GCUYDET5LZ178314 | 1GCUYDET5LZ193055 | 1GCUYDET5LZ118680 | 1GCUYDET5LZ183822 | 1GCUYDET5LZ126519; 1GCUYDET5LZ178927 | 1GCUYDET5LZ107937 | 1GCUYDET5LZ143272 | 1GCUYDET5LZ177082; 1GCUYDET5LZ124687 | 1GCUYDET5LZ137374; 1GCUYDET5LZ199356 | 1GCUYDET5LZ148147 | 1GCUYDET5LZ101071 | 1GCUYDET5LZ124012 | 1GCUYDET5LZ129548 | 1GCUYDET5LZ156362 | 1GCUYDET5LZ124771; 1GCUYDET5LZ170231 | 1GCUYDET5LZ148942 | 1GCUYDET5LZ119523; 1GCUYDET5LZ165000 | 1GCUYDET5LZ199390 | 1GCUYDET5LZ161108; 1GCUYDET5LZ158225 | 1GCUYDET5LZ193721; 1GCUYDET5LZ175932 | 1GCUYDET5LZ112863 | 1GCUYDET5LZ104651; 1GCUYDET5LZ151873 | 1GCUYDET5LZ134751 | 1GCUYDET5LZ151422; 1GCUYDET5LZ159570 | 1GCUYDET5LZ123457; 1GCUYDET5LZ162131 | 1GCUYDET5LZ111387 | 1GCUYDET5LZ192617; 1GCUYDET5LZ113768

1GCUYDET5LZ114970 | 1GCUYDET5LZ147743; 1GCUYDET5LZ150075; 1GCUYDET5LZ161416; 1GCUYDET5LZ127301 | 1GCUYDET5LZ167457; 1GCUYDET5LZ188941 | 1GCUYDET5LZ175591 | 1GCUYDET5LZ132627 | 1GCUYDET5LZ122065 | 1GCUYDET5LZ180340 | 1GCUYDET5LZ128397 | 1GCUYDET5LZ178054 | 1GCUYDET5LZ101636 | 1GCUYDET5LZ161500 | 1GCUYDET5LZ172061

1GCUYDET5LZ161089 | 1GCUYDET5LZ112720 | 1GCUYDET5LZ156670; 1GCUYDET5LZ165529 | 1GCUYDET5LZ155468; 1GCUYDET5LZ159455; 1GCUYDET5LZ148391 | 1GCUYDET5LZ115052; 1GCUYDET5LZ167717; 1GCUYDET5LZ133017 | 1GCUYDET5LZ181844; 1GCUYDET5LZ176210 | 1GCUYDET5LZ136886 | 1GCUYDET5LZ107310

1GCUYDET5LZ183481 | 1GCUYDET5LZ172156 | 1GCUYDET5LZ165109; 1GCUYDET5LZ186428; 1GCUYDET5LZ146785 | 1GCUYDET5LZ171685 | 1GCUYDET5LZ131963 | 1GCUYDET5LZ125709; 1GCUYDET5LZ152246 | 1GCUYDET5LZ176594; 1GCUYDET5LZ175462; 1GCUYDET5LZ127279 | 1GCUYDET5LZ198935 | 1GCUYDET5LZ179219 | 1GCUYDET5LZ115956 | 1GCUYDET5LZ160735; 1GCUYDET5LZ107467 | 1GCUYDET5LZ115861 | 1GCUYDET5LZ195727; 1GCUYDET5LZ193976; 1GCUYDET5LZ197039 | 1GCUYDET5LZ112877 | 1GCUYDET5LZ124690 | 1GCUYDET5LZ106450 | 1GCUYDET5LZ197199; 1GCUYDET5LZ189359 | 1GCUYDET5LZ180905 | 1GCUYDET5LZ175168 | 1GCUYDET5LZ123104; 1GCUYDET5LZ189796; 1GCUYDET5LZ104830 | 1GCUYDET5LZ123605; 1GCUYDET5LZ151405 | 1GCUYDET5LZ184971; 1GCUYDET5LZ188583 | 1GCUYDET5LZ115164 | 1GCUYDET5LZ142770 | 1GCUYDET5LZ105878 | 1GCUYDET5LZ150352 | 1GCUYDET5LZ166275; 1GCUYDET5LZ182539 | 1GCUYDET5LZ139948; 1GCUYDET5LZ130361 | 1GCUYDET5LZ136788 | 1GCUYDET5LZ133986; 1GCUYDET5LZ145362 | 1GCUYDET5LZ192679; 1GCUYDET5LZ135009 | 1GCUYDET5LZ175185 | 1GCUYDET5LZ156538; 1GCUYDET5LZ191516; 1GCUYDET5LZ121000 | 1GCUYDET5LZ197400; 1GCUYDET5LZ146849 | 1GCUYDET5LZ121241 | 1GCUYDET5LZ119313

1GCUYDET5LZ116752; 1GCUYDET5LZ175123 | 1GCUYDET5LZ144471; 1GCUYDET5LZ160413 | 1GCUYDET5LZ136290 | 1GCUYDET5LZ154272 | 1GCUYDET5LZ163473; 1GCUYDET5LZ197994 | 1GCUYDET5LZ168138 | 1GCUYDET5LZ131610 | 1GCUYDET5LZ100633 | 1GCUYDET5LZ100986 | 1GCUYDET5LZ189118 | 1GCUYDET5LZ171248; 1GCUYDET5LZ184758 | 1GCUYDET5LZ177664 | 1GCUYDET5LZ186980 | 1GCUYDET5LZ116380; 1GCUYDET5LZ195128 | 1GCUYDET5LZ163750; 1GCUYDET5LZ184422; 1GCUYDET5LZ180287

1GCUYDET5LZ169838 | 1GCUYDET5LZ121840 | 1GCUYDET5LZ148326 | 1GCUYDET5LZ135852 | 1GCUYDET5LZ105945 | 1GCUYDET5LZ180077; 1GCUYDET5LZ184324

1GCUYDET5LZ124088 | 1GCUYDET5LZ170360; 1GCUYDET5LZ167118 | 1GCUYDET5LZ175817; 1GCUYDET5LZ184565

1GCUYDET5LZ103628; 1GCUYDET5LZ183612 | 1GCUYDET5LZ120235 | 1GCUYDET5LZ149878 | 1GCUYDET5LZ151744; 1GCUYDET5LZ188647; 1GCUYDET5LZ106187; 1GCUYDET5LZ121479 | 1GCUYDET5LZ117934 | 1GCUYDET5LZ122275 | 1GCUYDET5LZ143935 | 1GCUYDET5LZ189085; 1GCUYDET5LZ153719; 1GCUYDET5LZ101717 | 1GCUYDET5LZ144194; 1GCUYDET5LZ173209; 1GCUYDET5LZ168883 | 1GCUYDET5LZ171072 | 1GCUYDET5LZ116167; 1GCUYDET5LZ107761 | 1GCUYDET5LZ155423 | 1GCUYDET5LZ131929 | 1GCUYDET5LZ114869; 1GCUYDET5LZ123670; 1GCUYDET5LZ181939 | 1GCUYDET5LZ124463 | 1GCUYDET5LZ164512 | 1GCUYDET5LZ121904 | 1GCUYDET5LZ126259 | 1GCUYDET5LZ135172; 1GCUYDET5LZ143689; 1GCUYDET5LZ170729 | 1GCUYDET5LZ128447 | 1GCUYDET5LZ186090; 1GCUYDET5LZ140940 | 1GCUYDET5LZ120154; 1GCUYDET5LZ104567; 1GCUYDET5LZ123880 | 1GCUYDET5LZ182864 | 1GCUYDET5LZ178717 | 1GCUYDET5LZ101085 | 1GCUYDET5LZ117187; 1GCUYDET5LZ159780 | 1GCUYDET5LZ192438 | 1GCUYDET5LZ180113; 1GCUYDET5LZ106738; 1GCUYDET5LZ185778; 1GCUYDET5LZ103998 | 1GCUYDET5LZ163392; 1GCUYDET5LZ146902; 1GCUYDET5LZ132370; 1GCUYDET5LZ178488 | 1GCUYDET5LZ121160; 1GCUYDET5LZ148679 | 1GCUYDET5LZ119683 | 1GCUYDET5LZ168026 | 1GCUYDET5LZ160153 | 1GCUYDET5LZ179589; 1GCUYDET5LZ184632 | 1GCUYDET5LZ130487; 1GCUYDET5LZ189281 | 1GCUYDET5LZ174232 | 1GCUYDET5LZ185828 | 1GCUYDET5LZ107064; 1GCUYDET5LZ164056 | 1GCUYDET5LZ193833 | 1GCUYDET5LZ118534; 1GCUYDET5LZ196134 | 1GCUYDET5LZ199728 | 1GCUYDET5LZ184582 | 1GCUYDET5LZ147306; 1GCUYDET5LZ150514; 1GCUYDET5LZ197025 | 1GCUYDET5LZ107386 | 1GCUYDET5LZ118937 | 1GCUYDET5LZ169340 | 1GCUYDET5LZ147631; 1GCUYDET5LZ164980; 1GCUYDET5LZ156832 | 1GCUYDET5LZ118243 | 1GCUYDET5LZ192827 | 1GCUYDET5LZ135866; 1GCUYDET5LZ187093 | 1GCUYDET5LZ120123 | 1GCUYDET5LZ186073 | 1GCUYDET5LZ188597 | 1GCUYDET5LZ162906 | 1GCUYDET5LZ123345 | 1GCUYDET5LZ196022 | 1GCUYDET5LZ107680 | 1GCUYDET5LZ129615 | 1GCUYDET5LZ166244 | 1GCUYDET5LZ122261; 1GCUYDET5LZ161853 | 1GCUYDET5LZ183626; 1GCUYDET5LZ118999; 1GCUYDET5LZ125533; 1GCUYDET5LZ146804 | 1GCUYDET5LZ118694; 1GCUYDET5LZ162680 | 1GCUYDET5LZ174411 | 1GCUYDET5LZ141408 | 1GCUYDET5LZ163814 | 1GCUYDET5LZ156667 | 1GCUYDET5LZ115505; 1GCUYDET5LZ140422 | 1GCUYDET5LZ179348 | 1GCUYDET5LZ182668; 1GCUYDET5LZ166714 | 1GCUYDET5LZ196120 | 1GCUYDET5LZ102236 | 1GCUYDET5LZ143269 | 1GCUYDET5LZ117478 | 1GCUYDET5LZ116279 | 1GCUYDET5LZ190852; 1GCUYDET5LZ119067; 1GCUYDET5LZ162405

1GCUYDET5LZ166678 | 1GCUYDET5LZ108716

1GCUYDET5LZ108926; 1GCUYDET5LZ173467 | 1GCUYDET5LZ104245; 1GCUYDET5LZ167409; 1GCUYDET5LZ153607; 1GCUYDET5LZ100650

1GCUYDET5LZ185019 | 1GCUYDET5LZ162193 | 1GCUYDET5LZ115357; 1GCUYDET5LZ108649; 1GCUYDET5LZ118985 | 1GCUYDET5LZ185084 | 1GCUYDET5LZ130859

1GCUYDET5LZ130313; 1GCUYDET5LZ156622 | 1GCUYDET5LZ159875; 1GCUYDET5LZ147614 | 1GCUYDET5LZ173288; 1GCUYDET5LZ135592; 1GCUYDET5LZ109428 | 1GCUYDET5LZ168608 | 1GCUYDET5LZ183688; 1GCUYDET5LZ136418 | 1GCUYDET5LZ195484; 1GCUYDET5LZ193847 | 1GCUYDET5LZ177602 | 1GCUYDET5LZ109526

1GCUYDET5LZ162209 | 1GCUYDET5LZ143708 | 1GCUYDET5LZ122227 | 1GCUYDET5LZ140209; 1GCUYDET5LZ195985 | 1GCUYDET5LZ167989 | 1GCUYDET5LZ145457; 1GCUYDET5LZ113155; 1GCUYDET5LZ185621; 1GCUYDET5LZ109008 | 1GCUYDET5LZ171105 | 1GCUYDET5LZ180970 | 1GCUYDET5LZ110983 | 1GCUYDET5LZ116105

1GCUYDET5LZ106481; 1GCUYDET5LZ155518; 1GCUYDET5LZ191709; 1GCUYDET5LZ109915; 1GCUYDET5LZ195677 | 1GCUYDET5LZ144275; 1GCUYDET5LZ178376; 1GCUYDET5LZ171945; 1GCUYDET5LZ100664; 1GCUYDET5LZ149282; 1GCUYDET5LZ125306; 1GCUYDET5LZ120249

1GCUYDET5LZ144566 | 1GCUYDET5LZ111065 | 1GCUYDET5LZ102852; 1GCUYDET5LZ131607 | 1GCUYDET5LZ188258; 1GCUYDET5LZ180788 | 1GCUYDET5LZ163568; 1GCUYDET5LZ128402; 1GCUYDET5LZ113186 | 1GCUYDET5LZ164302 | 1GCUYDET5LZ138136; 1GCUYDET5LZ171041 | 1GCUYDET5LZ192553; 1GCUYDET5LZ156023 | 1GCUYDET5LZ130277 | 1GCUYDET5LZ123653 | 1GCUYDET5LZ112359; 1GCUYDET5LZ161674; 1GCUYDET5LZ100468 | 1GCUYDET5LZ144101

1GCUYDET5LZ172996 | 1GCUYDET5LZ125161 | 1GCUYDET5LZ193895 | 1GCUYDET5LZ135897 | 1GCUYDET5LZ105489; 1GCUYDET5LZ150853; 1GCUYDET5LZ104066 | 1GCUYDET5LZ180404; 1GCUYDET5LZ110286; 1GCUYDET5LZ138198; 1GCUYDET5LZ114693 | 1GCUYDET5LZ190284 | 1GCUYDET5LZ144969; 1GCUYDET5LZ194237 | 1GCUYDET5LZ100325 | 1GCUYDET5LZ184517 | 1GCUYDET5LZ174182 | 1GCUYDET5LZ134975; 1GCUYDET5LZ167121 | 1GCUYDET5LZ183707; 1GCUYDET5LZ127041; 1GCUYDET5LZ115696; 1GCUYDET5LZ117240 | 1GCUYDET5LZ147211; 1GCUYDET5LZ196621 | 1GCUYDET5LZ117268 | 1GCUYDET5LZ149766 | 1GCUYDET5LZ111115

1GCUYDET5LZ139562 | 1GCUYDET5LZ150979; 1GCUYDET5LZ174800; 1GCUYDET5LZ111924 | 1GCUYDET5LZ190432 | 1GCUYDET5LZ144812 | 1GCUYDET5LZ128903 | 1GCUYDET5LZ175705 | 1GCUYDET5LZ121451 | 1GCUYDET5LZ134698 | 1GCUYDET5LZ125497 | 1GCUYDET5LZ134586 | 1GCUYDET5LZ183819 | 1GCUYDET5LZ139187 | 1GCUYDET5LZ145474; 1GCUYDET5LZ199793; 1GCUYDET5LZ124429 | 1GCUYDET5LZ189619 | 1GCUYDET5LZ137519 | 1GCUYDET5LZ173498 | 1GCUYDET5LZ165840; 1GCUYDET5LZ140906 | 1GCUYDET5LZ170908; 1GCUYDET5LZ185117 | 1GCUYDET5LZ158760 | 1GCUYDET5LZ199017 | 1GCUYDET5LZ174747 | 1GCUYDET5LZ128951

1GCUYDET5LZ139710 | 1GCUYDET5LZ194870 | 1GCUYDET5LZ100762; 1GCUYDET5LZ193671 | 1GCUYDET5LZ146284 | 1GCUYDET5LZ130182; 1GCUYDET5LZ130490 | 1GCUYDET5LZ101040; 1GCUYDET5LZ183271; 1GCUYDET5LZ135916 | 1GCUYDET5LZ102723 | 1GCUYDET5LZ184338 | 1GCUYDET5LZ127458 | 1GCUYDET5LZ152036; 1GCUYDET5LZ196716; 1GCUYDET5LZ157186; 1GCUYDET5LZ191855; 1GCUYDET5LZ179429; 1GCUYDET5LZ151498

1GCUYDET5LZ179950 | 1GCUYDET5LZ116217 | 1GCUYDET5LZ123930 | 1GCUYDET5LZ193458 | 1GCUYDET5LZ132515 | 1GCUYDET5LZ132966 | 1GCUYDET5LZ144535 | 1GCUYDET5LZ156524 | 1GCUYDET5LZ121434 | 1GCUYDET5LZ147144; 1GCUYDET5LZ126357 | 1GCUYDET5LZ186882; 1GCUYDET5LZ170228 | 1GCUYDET5LZ107470; 1GCUYDET5LZ143126 | 1GCUYDET5LZ131249

1GCUYDET5LZ137973 | 1GCUYDET5LZ103936; 1GCUYDET5LZ156913 | 1GCUYDET5LZ156197 | 1GCUYDET5LZ139433; 1GCUYDET5LZ146706 | 1GCUYDET5LZ159276; 1GCUYDET5LZ104892 | 1GCUYDET5LZ152621

1GCUYDET5LZ189670 | 1GCUYDET5LZ134250 | 1GCUYDET5LZ199499 | 1GCUYDET5LZ181598 | 1GCUYDET5LZ127640; 1GCUYDET5LZ174554; 1GCUYDET5LZ112622

1GCUYDET5LZ139531; 1GCUYDET5LZ156202; 1GCUYDET5LZ103175 | 1GCUYDET5LZ101202 | 1GCUYDET5LZ142364; 1GCUYDET5LZ195405 | 1GCUYDET5LZ154692; 1GCUYDET5LZ141411 | 1GCUYDET5LZ138945

1GCUYDET5LZ159536; 1GCUYDET5LZ191130; 1GCUYDET5LZ103824 | 1GCUYDET5LZ143756 | 1GCUYDET5LZ154501 | 1GCUYDET5LZ179611

1GCUYDET5LZ191645; 1GCUYDET5LZ173176; 1GCUYDET5LZ126049; 1GCUYDET5LZ124575 | 1GCUYDET5LZ101183 | 1GCUYDET5LZ135348 | 1GCUYDET5LZ146186

1GCUYDET5LZ193038; 1GCUYDET5LZ177759; 1GCUYDET5LZ128044 | 1GCUYDET5LZ177891 | 1GCUYDET5LZ199437 | 1GCUYDET5LZ166969 | 1GCUYDET5LZ164882; 1GCUYDET5LZ128612 | 1GCUYDET5LZ175042; 1GCUYDET5LZ131719; 1GCUYDET5LZ184680; 1GCUYDET5LZ176563 | 1GCUYDET5LZ138010 | 1GCUYDET5LZ100759 | 1GCUYDET5LZ156300; 1GCUYDET5LZ151372 | 1GCUYDET5LZ143529 | 1GCUYDET5LZ113110; 1GCUYDET5LZ184842; 1GCUYDET5LZ151002 | 1GCUYDET5LZ114838; 1GCUYDET5LZ186509 | 1GCUYDET5LZ150786 | 1GCUYDET5LZ131008; 1GCUYDET5LZ151680 | 1GCUYDET5LZ117061 | 1GCUYDET5LZ130926; 1GCUYDET5LZ154112 | 1GCUYDET5LZ161545 | 1GCUYDET5LZ177650 | 1GCUYDET5LZ164025 | 1GCUYDET5LZ190107 | 1GCUYDET5LZ166423 | 1GCUYDET5LZ157656 | 1GCUYDET5LZ111860; 1GCUYDET5LZ180421 | 1GCUYDET5LZ186946 | 1GCUYDET5LZ150240 | 1GCUYDET5LZ180595; 1GCUYDET5LZ127945; 1GCUYDET5LZ187921 | 1GCUYDET5LZ168737 | 1GCUYDET5LZ158709 | 1GCUYDET5LZ120722 | 1GCUYDET5LZ167796 | 1GCUYDET5LZ119103 | 1GCUYDET5LZ176126 | 1GCUYDET5LZ188177; 1GCUYDET5LZ172481; 1GCUYDET5LZ147273 | 1GCUYDET5LZ162629; 1GCUYDET5LZ125211 | 1GCUYDET5LZ101927 | 1GCUYDET5LZ129324; 1GCUYDET5LZ174893 | 1GCUYDET5LZ190172; 1GCUYDET5LZ151503 | 1GCUYDET5LZ113818 | 1GCUYDET5LZ153672; 1GCUYDET5LZ169452 | 1GCUYDET5LZ119019 | 1GCUYDET5LZ111678

1GCUYDET5LZ164879; 1GCUYDET5LZ192892 | 1GCUYDET5LZ173596 | 1GCUYDET5LZ191161 | 1GCUYDET5LZ126794; 1GCUYDET5LZ150156 | 1GCUYDET5LZ113737 | 1GCUYDET5LZ123412; 1GCUYDET5LZ164560; 1GCUYDET5LZ123216 | 1GCUYDET5LZ140128 | 1GCUYDET5LZ113625 | 1GCUYDET5LZ152831; 1GCUYDET5LZ127413 | 1GCUYDET5LZ137634; 1GCUYDET5LZ122177 | 1GCUYDET5LZ132868; 1GCUYDET5LZ179396

1GCUYDET5LZ145121 | 1GCUYDET5LZ135365; 1GCUYDET5LZ178975; 1GCUYDET5LZ142431 | 1GCUYDET5LZ198563; 1GCUYDET5LZ160234 | 1GCUYDET5LZ107775 | 1GCUYDET5LZ169614; 1GCUYDET5LZ105847 | 1GCUYDET5LZ187675 | 1GCUYDET5LZ112569

1GCUYDET5LZ138069 | 1GCUYDET5LZ109011

1GCUYDET5LZ176997 | 1GCUYDET5LZ175137; 1GCUYDET5LZ163764; 1GCUYDET5LZ152361 | 1GCUYDET5LZ153848 | 1GCUYDET5LZ104875; 1GCUYDET5LZ182153 | 1GCUYDET5LZ169368 | 1GCUYDET5LZ148651 | 1GCUYDET5LZ117285 | 1GCUYDET5LZ144504 | 1GCUYDET5LZ118159 | 1GCUYDET5LZ136953; 1GCUYDET5LZ154000 | 1GCUYDET5LZ150836 | 1GCUYDET5LZ135964; 1GCUYDET5LZ138914; 1GCUYDET5LZ186624 | 1GCUYDET5LZ148228 | 1GCUYDET5LZ106724 | 1GCUYDET5LZ101345 | 1GCUYDET5LZ172643 | 1GCUYDET5LZ181410 | 1GCUYDET5LZ194061 | 1GCUYDET5LZ119666 | 1GCUYDET5LZ135060 | 1GCUYDET5LZ184646 | 1GCUYDET5LZ154031; 1GCUYDET5LZ196182 | 1GCUYDET5LZ178085 | 1GCUYDET5LZ191323 | 1GCUYDET5LZ132465 | 1GCUYDET5LZ129825 | 1GCUYDET5LZ172111 | 1GCUYDET5LZ130571; 1GCUYDET5LZ181195 | 1GCUYDET5LZ128741; 1GCUYDET5LZ165675; 1GCUYDET5LZ195209 | 1GCUYDET5LZ187661 | 1GCUYDET5LZ178880 | 1GCUYDET5LZ102382; 1GCUYDET5LZ101460 | 1GCUYDET5LZ114418; 1GCUYDET5LZ193699 | 1GCUYDET5LZ186641; 1GCUYDET5LZ149847; 1GCUYDET5LZ113205 | 1GCUYDET5LZ193492 | 1GCUYDET5LZ133275 | 1GCUYDET5LZ155437; 1GCUYDET5LZ102513; 1GCUYDET5LZ121546 | 1GCUYDET5LZ118565

1GCUYDET5LZ151890

1GCUYDET5LZ179351; 1GCUYDET5LZ191015; 1GCUYDET5LZ138444

1GCUYDET5LZ134264 | 1GCUYDET5LZ184209

1GCUYDET5LZ110014; 1GCUYDET5LZ165661 | 1GCUYDET5LZ108098 | 1GCUYDET5LZ124723 | 1GCUYDET5LZ194643 | 1GCUYDET5LZ168561; 1GCUYDET5LZ148066; 1GCUYDET5LZ157429 | 1GCUYDET5LZ176837; 1GCUYDET5LZ177003 | 1GCUYDET5LZ130909 | 1GCUYDET5LZ190401; 1GCUYDET5LZ171136 | 1GCUYDET5LZ191659 | 1GCUYDET5LZ173324 | 1GCUYDET5LZ109977; 1GCUYDET5LZ169144 | 1GCUYDET5LZ169418 | 1GCUYDET5LZ133714 | 1GCUYDET5LZ191841

1GCUYDET5LZ145832 | 1GCUYDET5LZ158886 | 1GCUYDET5LZ190205; 1GCUYDET5LZ158211; 1GCUYDET5LZ148598 | 1GCUYDET5LZ128853; 1GCUYDET5LZ131557 | 1GCUYDET5LZ170780 | 1GCUYDET5LZ121675; 1GCUYDET5LZ197591; 1GCUYDET5LZ140811 | 1GCUYDET5LZ194058 | 1GCUYDET5LZ193105 | 1GCUYDET5LZ169239; 1GCUYDET5LZ143398 | 1GCUYDET5LZ105959 | 1GCUYDET5LZ100132 | 1GCUYDET5LZ148746

1GCUYDET5LZ181231 | 1GCUYDET5LZ132112 | 1GCUYDET5LZ191693 | 1GCUYDET5LZ109784 | 1GCUYDET5LZ145409 | 1GCUYDET5LZ183254 | 1GCUYDET5LZ168043 | 1GCUYDET5LZ154210 | 1GCUYDET5LZ189815 | 1GCUYDET5LZ157074 | 1GCUYDET5LZ186445 | 1GCUYDET5LZ181648 | 1GCUYDET5LZ179575 | 1GCUYDET5LZ138797 | 1GCUYDET5LZ155762; 1GCUYDET5LZ163618; 1GCUYDET5LZ142655; 1GCUYDET5LZ149086; 1GCUYDET5LZ100969 | 1GCUYDET5LZ112023; 1GCUYDET5LZ139593; 1GCUYDET5LZ160282; 1GCUYDET5LZ148004; 1GCUYDET5LZ147922; 1GCUYDET5LZ113706 | 1GCUYDET5LZ189202 | 1GCUYDET5LZ143420 | 1GCUYDET5LZ102964 | 1GCUYDET5LZ132725 | 1GCUYDET5LZ117562 | 1GCUYDET5LZ181276 | 1GCUYDET5LZ199521 | 1GCUYDET5LZ167233; 1GCUYDET5LZ166857 | 1GCUYDET5LZ137987 | 1GCUYDET5LZ197977

1GCUYDET5LZ101796 | 1GCUYDET5LZ183464 | 1GCUYDET5LZ145460 | 1GCUYDET5LZ163974 | 1GCUYDET5LZ185716 | 1GCUYDET5LZ100339; 1GCUYDET5LZ128884; 1GCUYDET5LZ173940; 1GCUYDET5LZ199440 | 1GCUYDET5LZ120395; 1GCUYDET5LZ188132 | 1GCUYDET5LZ170388; 1GCUYDET5LZ127198 | 1GCUYDET5LZ143501 | 1GCUYDET5LZ126861 | 1GCUYDET5LZ175624; 1GCUYDET5LZ194383 | 1GCUYDET5LZ168544 | 1GCUYDET5LZ176014 | 1GCUYDET5LZ199454; 1GCUYDET5LZ118257

1GCUYDET5LZ135687 | 1GCUYDET5LZ105976; 1GCUYDET5LZ198675 | 1GCUYDET5LZ189667

1GCUYDET5LZ127993 | 1GCUYDET5LZ118940 | 1GCUYDET5LZ186896 | 1GCUYDET5LZ100891 | 1GCUYDET5LZ126097 | 1GCUYDET5LZ121711; 1GCUYDET5LZ199230; 1GCUYDET5LZ119277 | 1GCUYDET5LZ198532 | 1GCUYDET5LZ126214 | 1GCUYDET5LZ174683 | 1GCUYDET5LZ185425 | 1GCUYDET5LZ169449 | 1GCUYDET5LZ122602 | 1GCUYDET5LZ137925; 1GCUYDET5LZ151193; 1GCUYDET5LZ181777 | 1GCUYDET5LZ112006; 1GCUYDET5LZ113009 | 1GCUYDET5LZ109283; 1GCUYDET5LZ192035 | 1GCUYDET5LZ104309 | 1GCUYDET5LZ135821 | 1GCUYDET5LZ197042 | 1GCUYDET5LZ139044 | 1GCUYDET5LZ124849 | 1GCUYDET5LZ171640; 1GCUYDET5LZ183173; 1GCUYDET5LZ172934; 1GCUYDET5LZ116153 | 1GCUYDET5LZ118145; 1GCUYDET5LZ146432 | 1GCUYDET5LZ128433; 1GCUYDET5LZ186221; 1GCUYDET5LZ112488; 1GCUYDET5LZ181066

1GCUYDET5LZ114032; 1GCUYDET5LZ196926; 1GCUYDET5LZ130280 | 1GCUYDET5LZ119098; 1GCUYDET5LZ140890; 1GCUYDET5LZ121269; 1GCUYDET5LZ120672 | 1GCUYDET5LZ108067 | 1GCUYDET5LZ116668 | 1GCUYDET5LZ167961 | 1GCUYDET5LZ142509; 1GCUYDET5LZ195596; 1GCUYDET5LZ175848

1GCUYDET5LZ188292 | 1GCUYDET5LZ143997 | 1GCUYDET5LZ133633 | 1GCUYDET5LZ177857 | 1GCUYDET5LZ125158 | 1GCUYDET5LZ166292 | 1GCUYDET5LZ108232 | 1GCUYDET5LZ134278; 1GCUYDET5LZ196666

1GCUYDET5LZ172609 | 1GCUYDET5LZ148102 | 1GCUYDET5LZ154322; 1GCUYDET5LZ152604 | 1GCUYDET5LZ113429 | 1GCUYDET5LZ163943 | 1GCUYDET5LZ160900 | 1GCUYDET5LZ192407; 1GCUYDET5LZ166552 | 1GCUYDET5LZ176112 | 1GCUYDET5LZ102625 | 1GCUYDET5LZ151470 | 1GCUYDET5LZ196859; 1GCUYDET5LZ154546; 1GCUYDET5LZ177681 | 1GCUYDET5LZ139271 | 1GCUYDET5LZ181312

1GCUYDET5LZ116251 | 1GCUYDET5LZ188437 | 1GCUYDET5LZ102253 | 1GCUYDET5LZ148715 | 1GCUYDET5LZ113642; 1GCUYDET5LZ167068; 1GCUYDET5LZ127167 | 1GCUYDET5LZ184145; 1GCUYDET5LZ116265 | 1GCUYDET5LZ159150; 1GCUYDET5LZ112104 | 1GCUYDET5LZ123099 | 1GCUYDET5LZ145247 | 1GCUYDET5LZ167152; 1GCUYDET5LZ167183 | 1GCUYDET5LZ120056; 1GCUYDET5LZ178393 | 1GCUYDET5LZ103497; 1GCUYDET5LZ186767 | 1GCUYDET5LZ194111 | 1GCUYDET5LZ104844 | 1GCUYDET5LZ111843; 1GCUYDET5LZ110532 | 1GCUYDET5LZ104634; 1GCUYDET5LZ147659 | 1GCUYDET5LZ174781 | 1GCUYDET5LZ193279; 1GCUYDET5LZ191905 | 1GCUYDET5LZ145846

1GCUYDET5LZ103757 | 1GCUYDET5LZ187577 | 1GCUYDET5LZ153882 | 1GCUYDET5LZ106853 | 1GCUYDET5LZ120574 | 1GCUYDET5LZ160721

1GCUYDET5LZ159665; 1GCUYDET5LZ171668 | 1GCUYDET5LZ107100 | 1GCUYDET5LZ115200 | 1GCUYDET5LZ134040

1GCUYDET5LZ119800 | 1GCUYDET5LZ147855 | 1GCUYDET5LZ174330; 1GCUYDET5LZ102303; 1GCUYDET5LZ110093 | 1GCUYDET5LZ190009

1GCUYDET5LZ195212 | 1GCUYDET5LZ129856 | 1GCUYDET5LZ109252 | 1GCUYDET5LZ118646 | 1GCUYDET5LZ147810; 1GCUYDET5LZ191256 | 1GCUYDET5LZ159231 | 1GCUYDET5LZ100194; 1GCUYDET5LZ165062; 1GCUYDET5LZ150772; 1GCUYDET5LZ111311; 1GCUYDET5LZ107789; 1GCUYDET5LZ104004 | 1GCUYDET5LZ152716 | 1GCUYDET5LZ124611; 1GCUYDET5LZ197770 | 1GCUYDET5LZ171878 | 1GCUYDET5LZ100115 | 1GCUYDET5LZ140808 | 1GCUYDET5LZ182055; 1GCUYDET5LZ149556; 1GCUYDET5LZ112250; 1GCUYDET5LZ183366 | 1GCUYDET5LZ194089; 1GCUYDET5LZ100146 | 1GCUYDET5LZ144759 | 1GCUYDET5LZ103886; 1GCUYDET5LZ164011 | 1GCUYDET5LZ137438 | 1GCUYDET5LZ137696 | 1GCUYDET5LZ114936 | 1GCUYDET5LZ122910; 1GCUYDET5LZ157303 | 1GCUYDET5LZ137889 | 1GCUYDET5LZ178524 | 1GCUYDET5LZ197333; 1GCUYDET5LZ109381

1GCUYDET5LZ122471 | 1GCUYDET5LZ133695 | 1GCUYDET5LZ111969 | 1GCUYDET5LZ153655; 1GCUYDET5LZ196067 | 1GCUYDET5LZ106898 | 1GCUYDET5LZ148570 | 1GCUYDET5LZ197784; 1GCUYDET5LZ154997 | 1GCUYDET5LZ126374; 1GCUYDET5LZ130179 | 1GCUYDET5LZ117352 | 1GCUYDET5LZ143885 | 1GCUYDET5LZ109980; 1GCUYDET5LZ185652 | 1GCUYDET5LZ109137

1GCUYDET5LZ166373 | 1GCUYDET5LZ162419 | 1GCUYDET5LZ139139 | 1GCUYDET5LZ162145 | 1GCUYDET5LZ182671; 1GCUYDET5LZ199650 | 1GCUYDET5LZ169743; 1GCUYDET5LZ151727 | 1GCUYDET5LZ139674; 1GCUYDET5LZ146950 | 1GCUYDET5LZ115598; 1GCUYDET5LZ113074; 1GCUYDET5LZ120851 | 1GCUYDET5LZ136614 | 1GCUYDET5LZ141456 | 1GCUYDET5LZ100924; 1GCUYDET5LZ169130; 1GCUYDET5LZ177339 | 1GCUYDET5LZ164638; 1GCUYDET5LZ178278; 1GCUYDET5LZ193377 | 1GCUYDET5LZ163957 | 1GCUYDET5LZ106691

1GCUYDET5LZ130246 | 1GCUYDET5LZ136421; 1GCUYDET5LZ102365 | 1GCUYDET5LZ168916 | 1GCUYDET5LZ115973 | 1GCUYDET5LZ112281 | 1GCUYDET5LZ107565; 1GCUYDET5LZ149184; 1GCUYDET5LZ140324; 1GCUYDET5LZ182752 | 1GCUYDET5LZ188034 | 1GCUYDET5LZ130148 | 1GCUYDET5LZ156796 | 1GCUYDET5LZ115892 | 1GCUYDET5LZ106688; 1GCUYDET5LZ108831 | 1GCUYDET5LZ171346; 1GCUYDET5LZ152991 | 1GCUYDET5LZ143076 | 1GCUYDET5LZ141120

1GCUYDET5LZ133521; 1GCUYDET5LZ147337 | 1GCUYDET5LZ128061 | 1GCUYDET5LZ199549; 1GCUYDET5LZ177163

1GCUYDET5LZ108585 | 1GCUYDET5LZ162808 | 1GCUYDET5LZ132546

1GCUYDET5LZ130845 | 1GCUYDET5LZ151131; 1GCUYDET5LZ147550 | 1GCUYDET5LZ101104 | 1GCUYDET5LZ111308 | 1GCUYDET5LZ150481 | 1GCUYDET5LZ165515 | 1GCUYDET5LZ121613 | 1GCUYDET5LZ168849; 1GCUYDET5LZ176711 | 1GCUYDET5LZ179138 | 1GCUYDET5LZ127315 | 1GCUYDET5LZ140176 | 1GCUYDET5LZ175557 | 1GCUYDET5LZ165272 | 1GCUYDET5LZ108215 | 1GCUYDET5LZ140775 | 1GCUYDET5LZ128335 | 1GCUYDET5LZ193430 | 1GCUYDET5LZ171752 | 1GCUYDET5LZ128576; 1GCUYDET5LZ184548 | 1GCUYDET5LZ111793; 1GCUYDET5LZ121126 | 1GCUYDET5LZ147886; 1GCUYDET5LZ108862; 1GCUYDET5LZ155034

1GCUYDET5LZ130411; 1GCUYDET5LZ180273 | 1GCUYDET5LZ119585; 1GCUYDET5LZ149797 | 1GCUYDET5LZ134720; 1GCUYDET5LZ170584; 1GCUYDET5LZ173257 | 1GCUYDET5LZ126407; 1GCUYDET5LZ140937; 1GCUYDET5LZ192889 | 1GCUYDET5LZ119084; 1GCUYDET5LZ160220 | 1GCUYDET5LZ182377

1GCUYDET5LZ163540; 1GCUYDET5LZ138542; 1GCUYDET5LZ137245 | 1GCUYDET5LZ164137 | 1GCUYDET5LZ131736; 1GCUYDET5LZ169290; 1GCUYDET5LZ123488 | 1GCUYDET5LZ102897; 1GCUYDET5LZ110871

1GCUYDET5LZ172416; 1GCUYDET5LZ104780 | 1GCUYDET5LZ152974; 1GCUYDET5LZ173808 | 1GCUYDET5LZ147001 | 1GCUYDET5LZ121482 | 1GCUYDET5LZ123006 | 1GCUYDET5LZ148827 | 1GCUYDET5LZ173100 | 1GCUYDET5LZ160055 | 1GCUYDET5LZ149816 | 1GCUYDET5LZ133471 | 1GCUYDET5LZ133955 | 1GCUYDET5LZ190236 | 1GCUYDET5LZ130618 | 1GCUYDET5LZ187014 | 1GCUYDET5LZ187319 | 1GCUYDET5LZ101443 | 1GCUYDET5LZ156491 | 1GCUYDET5LZ156880; 1GCUYDET5LZ176093 | 1GCUYDET5LZ194576; 1GCUYDET5LZ111230; 1GCUYDET5LZ171332; 1GCUYDET5LZ187935 | 1GCUYDET5LZ139268 | 1GCUYDET5LZ185781; 1GCUYDET5LZ142400; 1GCUYDET5LZ180502 | 1GCUYDET5LZ104701; 1GCUYDET5LZ171234 | 1GCUYDET5LZ139335 | 1GCUYDET5LZ150559 | 1GCUYDET5LZ122048 | 1GCUYDET5LZ163778; 1GCUYDET5LZ174067 | 1GCUYDET5LZ125483 | 1GCUYDET5LZ157351 | 1GCUYDET5LZ177390 | 1GCUYDET5LZ197560 | 1GCUYDET5LZ193556; 1GCUYDET5LZ194691; 1GCUYDET5LZ125788; 1GCUYDET5LZ177499 | 1GCUYDET5LZ133650; 1GCUYDET5LZ186929 | 1GCUYDET5LZ104391; 1GCUYDET5LZ109963 | 1GCUYDET5LZ143403 | 1GCUYDET5LZ119229 | 1GCUYDET5LZ108148 | 1GCUYDET5LZ164350; 1GCUYDET5LZ164574

1GCUYDET5LZ110174 | 1GCUYDET5LZ182718 | 1GCUYDET5LZ153851; 1GCUYDET5LZ147967; 1GCUYDET5LZ110739 | 1GCUYDET5LZ152263; 1GCUYDET5LZ139514 | 1GCUYDET5LZ169855; 1GCUYDET5LZ196005 | 1GCUYDET5LZ148701; 1GCUYDET5LZ155101 | 1GCUYDET5LZ180130 | 1GCUYDET5LZ169399; 1GCUYDET5LZ141585; 1GCUYDET5LZ129419; 1GCUYDET5LZ100700 | 1GCUYDET5LZ190334 | 1GCUYDET5LZ171704 | 1GCUYDET5LZ180516 | 1GCUYDET5LZ183433 | 1GCUYDET5LZ128593; 1GCUYDET5LZ169807 | 1GCUYDET5LZ178636 | 1GCUYDET5LZ121093; 1GCUYDET5LZ186820 | 1GCUYDET5LZ150089 | 1GCUYDET5LZ196585 | 1GCUYDET5LZ159164; 1GCUYDET5LZ195503 | 1GCUYDET5LZ180354; 1GCUYDET5LZ140520 | 1GCUYDET5LZ119974 | 1GCUYDET5LZ127573 | 1GCUYDET5LZ197445 | 1GCUYDET5LZ161156 | 1GCUYDET5LZ154756; 1GCUYDET5LZ121899 | 1GCUYDET5LZ162758 | 1GCUYDET5LZ112555 | 1GCUYDET5LZ199972; 1GCUYDET5LZ158998 | 1GCUYDET5LZ100907; 1GCUYDET5LZ182458; 1GCUYDET5LZ155793 | 1GCUYDET5LZ134961 | 1GCUYDET5LZ194254 | 1GCUYDET5LZ193637 | 1GCUYDET5LZ185800 | 1GCUYDET5LZ150531; 1GCUYDET5LZ112605 | 1GCUYDET5LZ149640; 1GCUYDET5LZ105668; 1GCUYDET5LZ105699 | 1GCUYDET5LZ191533 | 1GCUYDET5LZ172433 | 1GCUYDET5LZ151615; 1GCUYDET5LZ133745 | 1GCUYDET5LZ190978

1GCUYDET5LZ117500; 1GCUYDET5LZ138167 | 1GCUYDET5LZ113687 | 1GCUYDET5LZ161657; 1GCUYDET5LZ150996; 1GCUYDET5LZ120428

1GCUYDET5LZ189068 | 1GCUYDET5LZ180161; 1GCUYDET5LZ128030 | 1GCUYDET5LZ143658; 1GCUYDET5LZ136984 | 1GCUYDET5LZ116234

1GCUYDET5LZ184095; 1GCUYDET5LZ178815 | 1GCUYDET5LZ120218; 1GCUYDET5LZ115021 | 1GCUYDET5LZ154689; 1GCUYDET5LZ154269; 1GCUYDET5LZ156782; 1GCUYDET5LZ159990 | 1GCUYDET5LZ158340 | 1GCUYDET5LZ103645; 1GCUYDET5LZ185974 | 1GCUYDET5LZ158872; 1GCUYDET5LZ102110 | 1GCUYDET5LZ189684 | 1GCUYDET5LZ176952 | 1GCUYDET5LZ155860 | 1GCUYDET5LZ177745 | 1GCUYDET5LZ128707 | 1GCUYDET5LZ104908 | 1GCUYDET5LZ135513; 1GCUYDET5LZ150805 | 1GCUYDET5LZ186526 | 1GCUYDET5LZ167314; 1GCUYDET5LZ151226 | 1GCUYDET5LZ152411; 1GCUYDET5LZ107338 | 1GCUYDET5LZ118811 | 1GCUYDET5LZ119442 | 1GCUYDET5LZ123524 | 1GCUYDET5LZ157317; 1GCUYDET5LZ169063 | 1GCUYDET5LZ167331 | 1GCUYDET5LZ196974; 1GCUYDET5LZ137892 | 1GCUYDET5LZ195422; 1GCUYDET5LZ128450 | 1GCUYDET5LZ167443 | 1GCUYDET5LZ150500; 1GCUYDET5LZ133163 | 1GCUYDET5LZ163702 | 1GCUYDET5LZ126343 | 1GCUYDET5LZ194660 | 1GCUYDET5LZ157835 | 1GCUYDET5LZ162579 | 1GCUYDET5LZ155910 | 1GCUYDET5LZ108375 | 1GCUYDET5LZ177454 | 1GCUYDET5LZ113270 | 1GCUYDET5LZ151775

1GCUYDET5LZ124592 | 1GCUYDET5LZ125676 | 1GCUYDET5LZ146060 | 1GCUYDET5LZ127038 | 1GCUYDET5LZ107694 | 1GCUYDET5LZ110546; 1GCUYDET5LZ133437 | 1GCUYDET5LZ168088 | 1GCUYDET5LZ130151; 1GCUYDET5LZ149430; 1GCUYDET5LZ189863; 1GCUYDET5LZ143157; 1GCUYDET5LZ154899 | 1GCUYDET5LZ183321 | 1GCUYDET5LZ150111 | 1GCUYDET5LZ130988 | 1GCUYDET5LZ153445 | 1GCUYDET5LZ192326 | 1GCUYDET5LZ100714 | 1GCUYDET5LZ166681 | 1GCUYDET5LZ135107; 1GCUYDET5LZ175610 | 1GCUYDET5LZ123703 | 1GCUYDET5LZ134992 | 1GCUYDET5LZ106223; 1GCUYDET5LZ180225 | 1GCUYDET5LZ182959 | 1GCUYDET5LZ190110 | 1GCUYDET5LZ171315 | 1GCUYDET5LZ199096 | 1GCUYDET5LZ160833 | 1GCUYDET5LZ164588

1GCUYDET5LZ187692 | 1GCUYDET5LZ116850 | 1GCUYDET5LZ135625; 1GCUYDET5LZ105055 | 1GCUYDET5LZ152568 | 1GCUYDET5LZ170424 | 1GCUYDET5LZ100728 | 1GCUYDET5LZ158001 | 1GCUYDET5LZ130893

1GCUYDET5LZ146768 | 1GCUYDET5LZ110692 | 1GCUYDET5LZ110160; 1GCUYDET5LZ160511; 1GCUYDET5LZ197297; 1GCUYDET5LZ178992 | 1GCUYDET5LZ181133 | 1GCUYDET5LZ132496 | 1GCUYDET5LZ163411; 1GCUYDET5LZ163375; 1GCUYDET5LZ188339 | 1GCUYDET5LZ133003 | 1GCUYDET5LZ168396 | 1GCUYDET5LZ166616 | 1GCUYDET5LZ157401 | 1GCUYDET5LZ184596

1GCUYDET5LZ156149 | 1GCUYDET5LZ129646 | 1GCUYDET5LZ180841 | 1GCUYDET5LZ130991 | 1GCUYDET5LZ142848; 1GCUYDET5LZ126844 | 1GCUYDET5LZ157964 | 1GCUYDET5LZ156684; 1GCUYDET5LZ147242; 1GCUYDET5LZ155132; 1GCUYDET5LZ169645

1GCUYDET5LZ151551; 1GCUYDET5LZ122342 | 1GCUYDET5LZ114001 | 1GCUYDET5LZ194948 | 1GCUYDET5LZ130778 | 1GCUYDET5LZ132093 | 1GCUYDET5LZ155891 | 1GCUYDET5LZ146141; 1GCUYDET5LZ175753 | 1GCUYDET5LZ132174 | 1GCUYDET5LZ184176 | 1GCUYDET5LZ155647 | 1GCUYDET5LZ137830 | 1GCUYDET5LZ164946 | 1GCUYDET5LZ118226; 1GCUYDET5LZ154675 | 1GCUYDET5LZ160685 | 1GCUYDET5LZ122230

1GCUYDET5LZ132997 | 1GCUYDET5LZ104889 | 1GCUYDET5LZ115908; 1GCUYDET5LZ169726 | 1GCUYDET5LZ135723 | 1GCUYDET5LZ165952 | 1GCUYDET5LZ142042 | 1GCUYDET5LZ137536 | 1GCUYDET5LZ142588 | 1GCUYDET5LZ178233 | 1GCUYDET5LZ110059 | 1GCUYDET5LZ150447 | 1GCUYDET5LZ195386 | 1GCUYDET5LZ100390 | 1GCUYDET5LZ135298 | 1GCUYDET5LZ145863 | 1GCUYDET5LZ186381 | 1GCUYDET5LZ199504 | 1GCUYDET5LZ106643 | 1GCUYDET5LZ188387; 1GCUYDET5LZ196960 | 1GCUYDET5LZ141473 | 1GCUYDET5LZ134460; 1GCUYDET5LZ184713 | 1GCUYDET5LZ164400; 1GCUYDET5LZ191127; 1GCUYDET5LZ171833

1GCUYDET5LZ143983; 1GCUYDET5LZ193749 | 1GCUYDET5LZ165708 | 1GCUYDET5LZ123779

1GCUYDET5LZ147175; 1GCUYDET5LZ144888; 1GCUYDET5LZ136032; 1GCUYDET5LZ160458; 1GCUYDET5LZ145622; 1GCUYDET5LZ191080 | 1GCUYDET5LZ157866; 1GCUYDET5LZ148021; 1GCUYDET5LZ121031; 1GCUYDET5LZ174344 | 1GCUYDET5LZ106416 | 1GCUYDET5LZ105380; 1GCUYDET5LZ129985 | 1GCUYDET5LZ194366; 1GCUYDET5LZ191774 | 1GCUYDET5LZ134345; 1GCUYDET5LZ187403; 1GCUYDET5LZ119036 | 1GCUYDET5LZ117190; 1GCUYDET5LZ107050; 1GCUYDET5LZ162095 | 1GCUYDET5LZ119814; 1GCUYDET5LZ190074; 1GCUYDET5LZ165207

1GCUYDET5LZ163537; 1GCUYDET5LZ180824; 1GCUYDET5LZ193718; 1GCUYDET5LZ125337 | 1GCUYDET5LZ129131 | 1GCUYDET5LZ162310

1GCUYDET5LZ155924; 1GCUYDET5LZ147354 | 1GCUYDET5LZ111762; 1GCUYDET5LZ195923; 1GCUYDET5LZ193640; 1GCUYDET5LZ187143 | 1GCUYDET5LZ145443

1GCUYDET5LZ150464

1GCUYDET5LZ103371; 1GCUYDET5LZ184744; 1GCUYDET5LZ149055 | 1GCUYDET5LZ144647 | 1GCUYDET5LZ120641 | 1GCUYDET5LZ139707; 1GCUYDET5LZ133759

1GCUYDET5LZ180810; 1GCUYDET5LZ146754; 1GCUYDET5LZ157026 | 1GCUYDET5LZ175820 | 1GCUYDET5LZ104181; 1GCUYDET5LZ123426 | 1GCUYDET5LZ105105 | 1GCUYDET5LZ184064 | 1GCUYDET5LZ186400; 1GCUYDET5LZ111356

1GCUYDET5LZ184355; 1GCUYDET5LZ159004 | 1GCUYDET5LZ113964 | 1GCUYDET5LZ165854

1GCUYDET5LZ111907 | 1GCUYDET5LZ110742 | 1GCUYDET5LZ118355; 1GCUYDET5LZ152585 | 1GCUYDET5LZ131753 | 1GCUYDET5LZ137908; 1GCUYDET5LZ178328 | 1GCUYDET5LZ196019; 1GCUYDET5LZ145720

1GCUYDET5LZ146852; 1GCUYDET5LZ198711; 1GCUYDET5LZ102544; 1GCUYDET5LZ198112 | 1GCUYDET5LZ102866 | 1GCUYDET5LZ183884; 1GCUYDET5LZ107730 | 1GCUYDET5LZ182167 | 1GCUYDET5LZ154790 | 1GCUYDET5LZ145491 | 1GCUYDET5LZ105850; 1GCUYDET5LZ116878; 1GCUYDET5LZ123295; 1GCUYDET5LZ185831 | 1GCUYDET5LZ100485; 1GCUYDET5LZ146530; 1GCUYDET5LZ166910 | 1GCUYDET5LZ167040 | 1GCUYDET5LZ170861 | 1GCUYDET5LZ151534 | 1GCUYDET5LZ119909; 1GCUYDET5LZ150609 | 1GCUYDET5LZ123121

1GCUYDET5LZ128674 | 1GCUYDET5LZ179172; 1GCUYDET5LZ104861; 1GCUYDET5LZ127783

1GCUYDET5LZ159729 | 1GCUYDET5LZ105184 | 1GCUYDET5LZ108313 | 1GCUYDET5LZ192990 | 1GCUYDET5LZ169256 | 1GCUYDET5LZ179706 | 1GCUYDET5LZ188406 | 1GCUYDET5LZ152988

1GCUYDET5LZ184730

1GCUYDET5LZ179673 | 1GCUYDET5LZ174215 | 1GCUYDET5LZ183982 | 1GCUYDET5LZ102463; 1GCUYDET5LZ143305 | 1GCUYDET5LZ137598 | 1GCUYDET5LZ177213 | 1GCUYDET5LZ100521; 1GCUYDET5LZ137200; 1GCUYDET5LZ122972; 1GCUYDET5LZ179088; 1GCUYDET5LZ103368; 1GCUYDET5LZ168091 | 1GCUYDET5LZ142395; 1GCUYDET5LZ165787 | 1GCUYDET5LZ160640

1GCUYDET5LZ114922 | 1GCUYDET5LZ155616 | 1GCUYDET5LZ128058 | 1GCUYDET5LZ151128; 1GCUYDET5LZ106349 | 1GCUYDET5LZ163599 | 1GCUYDET5LZ149234; 1GCUYDET5LZ143174 | 1GCUYDET5LZ183058

1GCUYDET5LZ108103 | 1GCUYDET5LZ129971 | 1GCUYDET5LZ158029 | 1GCUYDET5LZ171069 | 1GCUYDET5LZ130036 | 1GCUYDET5LZ109574; 1GCUYDET5LZ126925 | 1GCUYDET5LZ146818 | 1GCUYDET5LZ110885; 1GCUYDET5LZ167023; 1GCUYDET5LZ186834 | 1GCUYDET5LZ181424 | 1GCUYDET5LZ115844; 1GCUYDET5LZ153543 | 1GCUYDET5LZ137181 | 1GCUYDET5LZ127864; 1GCUYDET5LZ106240; 1GCUYDET5LZ181973 | 1GCUYDET5LZ106206; 1GCUYDET5LZ106772 | 1GCUYDET5LZ120977 | 1GCUYDET5LZ111633 | 1GCUYDET5LZ162663 | 1GCUYDET5LZ118419; 1GCUYDET5LZ168172 | 1GCUYDET5LZ102527; 1GCUYDET5LZ168527; 1GCUYDET5LZ131459; 1GCUYDET5LZ151808 | 1GCUYDET5LZ168902 | 1GCUYDET5LZ130697; 1GCUYDET5LZ105170; 1GCUYDET5LZ184825; 1GCUYDET5LZ146155; 1GCUYDET5LZ154160 | 1GCUYDET5LZ198224 | 1GCUYDET5LZ185375; 1GCUYDET5LZ193010; 1GCUYDET5LZ158662; 1GCUYDET5LZ118484; 1GCUYDET5LZ146382 | 1GCUYDET5LZ153638; 1GCUYDET5LZ179625 | 1GCUYDET5LZ152456; 1GCUYDET5LZ115830 | 1GCUYDET5LZ164123 | 1GCUYDET5LZ173078 | 1GCUYDET5LZ188079; 1GCUYDET5LZ102026; 1GCUYDET5LZ118131 | 1GCUYDET5LZ138881 | 1GCUYDET5LZ110336 | 1GCUYDET5LZ100812 | 1GCUYDET5LZ145393 | 1GCUYDET5LZ118579 | 1GCUYDET5LZ171721 | 1GCUYDET5LZ118498; 1GCUYDET5LZ136371

1GCUYDET5LZ195341; 1GCUYDET5LZ144227; 1GCUYDET5LZ179317; 1GCUYDET5LZ158032 | 1GCUYDET5LZ154028 | 1GCUYDET5LZ141201; 1GCUYDET5LZ105802

1GCUYDET5LZ101247 | 1GCUYDET5LZ196442 | 1GCUYDET5LZ119053; 1GCUYDET5LZ178460; 1GCUYDET5LZ154949 | 1GCUYDET5LZ185456 | 1GCUYDET5LZ116671; 1GCUYDET5LZ126178 | 1GCUYDET5LZ187272; 1GCUYDET5LZ161741

1GCUYDET5LZ160217 | 1GCUYDET5LZ143577 | 1GCUYDET5LZ125578 | 1GCUYDET5LZ159049 | 1GCUYDET5LZ166115 | 1GCUYDET5LZ136273 | 1GCUYDET5LZ162517; 1GCUYDET5LZ150318 | 1GCUYDET5LZ110644; 1GCUYDET5LZ127069; 1GCUYDET5LZ137360; 1GCUYDET5LZ193248 | 1GCUYDET5LZ108991 | 1GCUYDET5LZ138279 | 1GCUYDET5LZ190043 | 1GCUYDET5LZ181813; 1GCUYDET5LZ126956; 1GCUYDET5LZ193654; 1GCUYDET5LZ198496

1GCUYDET5LZ185408 | 1GCUYDET5LZ136998

1GCUYDET5LZ181908 | 1GCUYDET5LZ188857; 1GCUYDET5LZ194805; 1GCUYDET5LZ180080 | 1GCUYDET5LZ168771; 1GCUYDET5LZ187773 | 1GCUYDET5LZ112913

1GCUYDET5LZ173906 | 1GCUYDET5LZ169998; 1GCUYDET5LZ144437 | 1GCUYDET5LZ129386 | 1GCUYDET5LZ187305 | 1GCUYDET5LZ190687; 1GCUYDET5LZ181892 | 1GCUYDET5LZ127542; 1GCUYDET5LZ110353 | 1GCUYDET5LZ106304; 1GCUYDET5LZ104763; 1GCUYDET5LZ149170; 1GCUYDET5LZ107436 | 1GCUYDET5LZ164333 | 1GCUYDET5LZ115147 | 1GCUYDET5LZ175039 | 1GCUYDET5LZ107355 | 1GCUYDET5LZ151338; 1GCUYDET5LZ101118 | 1GCUYDET5LZ184534 | 1GCUYDET5LZ169354; 1GCUYDET5LZ162369 | 1GCUYDET5LZ167250 | 1GCUYDET5LZ198983; 1GCUYDET5LZ178250; 1GCUYDET5LZ164672; 1GCUYDET5LZ166308 | 1GCUYDET5LZ174201 | 1GCUYDET5LZ181505 | 1GCUYDET5LZ115875; 1GCUYDET5LZ109302 | 1GCUYDET5LZ164834 | 1GCUYDET5LZ138086; 1GCUYDET5LZ132885 | 1GCUYDET5LZ126892 | 1GCUYDET5LZ198949 | 1GCUYDET5LZ125192 | 1GCUYDET5LZ131543 | 1GCUYDET5LZ140193 | 1GCUYDET5LZ169810; 1GCUYDET5LZ172948; 1GCUYDET5LZ136211; 1GCUYDET5LZ155454 | 1GCUYDET5LZ124527 | 1GCUYDET5LZ191077 | 1GCUYDET5LZ118856; 1GCUYDET5LZ123071

1GCUYDET5LZ162081

1GCUYDET5LZ164607; 1GCUYDET5LZ117254; 1GCUYDET5LZ181553 | 1GCUYDET5LZ110479 | 1GCUYDET5LZ133888; 1GCUYDET5LZ109350 | 1GCUYDET5LZ172237; 1GCUYDET5LZ133857 | 1GCUYDET5LZ120543 | 1GCUYDET5LZ118842; 1GCUYDET5LZ116444; 1GCUYDET5LZ134443; 1GCUYDET5LZ105167 | 1GCUYDET5LZ124267 | 1GCUYDET5LZ105864

1GCUYDET5LZ181911

1GCUYDET5LZ104665 | 1GCUYDET5LZ125354; 1GCUYDET5LZ134846 | 1GCUYDET5LZ122115 | 1GCUYDET5LZ173002; 1GCUYDET5LZ187756 | 1GCUYDET5LZ199633; 1GCUYDET5LZ193590 | 1GCUYDET5LZ140730 | 1GCUYDET5LZ116203 | 1GCUYDET5LZ113902 | 1GCUYDET5LZ113723 | 1GCUYDET5LZ175400 | 1GCUYDET5LZ142946 | 1GCUYDET5LZ169547 | 1GCUYDET5LZ151212 | 1GCUYDET5LZ178071 | 1GCUYDET5LZ174439 | 1GCUYDET5LZ185750 | 1GCUYDET5LZ163747 | 1GCUYDET5LZ156703; 1GCUYDET5LZ196991 | 1GCUYDET5LZ106495

1GCUYDET5LZ160248; 1GCUYDET5LZ104147; 1GCUYDET5LZ189295 | 1GCUYDET5LZ107906 | 1GCUYDET5LZ137505; 1GCUYDET5LZ167653 | 1GCUYDET5LZ106979; 1GCUYDET5LZ163232 | 1GCUYDET5LZ142591 | 1GCUYDET5LZ149296

1GCUYDET5LZ168074 | 1GCUYDET5LZ132000; 1GCUYDET5LZ142154; 1GCUYDET5LZ197669 | 1GCUYDET5LZ100504 | 1GCUYDET5LZ154286

1GCUYDET5LZ146298

1GCUYDET5LZ179477; 1GCUYDET5LZ162050; 1GCUYDET5LZ163103; 1GCUYDET5LZ159553 | 1GCUYDET5LZ179480 | 1GCUYDET5LZ116993; 1GCUYDET5LZ174960; 1GCUYDET5LZ134670 | 1GCUYDET5LZ195310

1GCUYDET5LZ179074 | 1GCUYDET5LZ141649 | 1GCUYDET5LZ118307 | 1GCUYDET5LZ174926 | 1GCUYDET5LZ114516; 1GCUYDET5LZ148407 | 1GCUYDET5LZ192259 | 1GCUYDET5LZ165773 | 1GCUYDET5LZ195517 | 1GCUYDET5LZ158435 | 1GCUYDET5LZ124561 | 1GCUYDET5LZ108957; 1GCUYDET5LZ147662; 1GCUYDET5LZ116816

1GCUYDET5LZ194223 | 1GCUYDET5LZ102799 | 1GCUYDET5LZ120476

1GCUYDET5LZ110725 | 1GCUYDET5LZ151856 | 1GCUYDET5LZ172772; 1GCUYDET5LZ130327; 1GCUYDET5LZ166437 | 1GCUYDET5LZ179060; 1GCUYDET5LZ134944; 1GCUYDET5LZ111227 | 1GCUYDET5LZ106061 | 1GCUYDET5LZ123149 | 1GCUYDET5LZ148634; 1GCUYDET5LZ188681; 1GCUYDET5LZ103046 | 1GCUYDET5LZ149802 | 1GCUYDET5LZ186283

1GCUYDET5LZ101913 | 1GCUYDET5LZ141943 | 1GCUYDET5LZ148665; 1GCUYDET5LZ111261 | 1GCUYDET5LZ151310 | 1GCUYDET5LZ189037

1GCUYDET5LZ171962 | 1GCUYDET5LZ131994; 1GCUYDET5LZ142476 | 1GCUYDET5LZ165918; 1GCUYDET5LZ124558; 1GCUYDET5LZ125807 | 1GCUYDET5LZ198918 | 1GCUYDET5LZ160850 | 1GCUYDET5LZ130232 | 1GCUYDET5LZ108604; 1GCUYDET5LZ184775 | 1GCUYDET5LZ180452 | 1GCUYDET5LZ177194

1GCUYDET5LZ112667 | 1GCUYDET5LZ193668 | 1GCUYDET5LZ189572 | 1GCUYDET5LZ150741 | 1GCUYDET5LZ123877 | 1GCUYDET5LZ192486

1GCUYDET5LZ185540 | 1GCUYDET5LZ106951 | 1GCUYDET5LZ163098; 1GCUYDET5LZ174246 | 1GCUYDET5LZ161044 | 1GCUYDET5LZ188373 | 1GCUYDET5LZ121398 | 1GCUYDET5LZ196215 | 1GCUYDET5LZ150058

1GCUYDET5LZ120770 | 1GCUYDET5LZ115018 | 1GCUYDET5LZ194092 | 1GCUYDET5LZ155955; 1GCUYDET5LZ141523; 1GCUYDET5LZ186915; 1GCUYDET5LZ163912 | 1GCUYDET5LZ166907; 1GCUYDET5LZ119246 | 1GCUYDET5LZ107954; 1GCUYDET5LZ171525 | 1GCUYDET5LZ163893; 1GCUYDET5LZ180886 | 1GCUYDET5LZ116881 | 1GCUYDET5LZ171671 | 1GCUYDET5LZ112197 | 1GCUYDET5LZ185960 | 1GCUYDET5LZ162534 | 1GCUYDET5LZ163795 | 1GCUYDET5LZ180239 | 1GCUYDET5LZ149279 | 1GCUYDET5LZ167913; 1GCUYDET5LZ175865; 1GCUYDET5LZ171458 | 1GCUYDET5LZ159259; 1GCUYDET5LZ179124 | 1GCUYDET5LZ171427 | 1GCUYDET5LZ149895; 1GCUYDET5LZ174053 | 1GCUYDET5LZ142266 | 1GCUYDET5LZ164753 | 1GCUYDET5LZ193346; 1GCUYDET5LZ153221 | 1GCUYDET5LZ177051

1GCUYDET5LZ196232 | 1GCUYDET5LZ105685

1GCUYDET5LZ168415 | 1GCUYDET5LZ185201 | 1GCUYDET5LZ196151 | 1GCUYDET5LZ139898 | 1GCUYDET5LZ152747; 1GCUYDET5LZ103810; 1GCUYDET5LZ113558; 1GCUYDET5LZ144499; 1GCUYDET5LZ125872 | 1GCUYDET5LZ173131; 1GCUYDET5LZ199986 | 1GCUYDET5LZ121322 | 1GCUYDET5LZ146088 | 1GCUYDET5LZ156765 | 1GCUYDET5LZ122485 | 1GCUYDET5LZ114158; 1GCUYDET5LZ145149 | 1GCUYDET5LZ115715 | 1GCUYDET5LZ197185 | 1GCUYDET5LZ122003; 1GCUYDET5LZ152537; 1GCUYDET5LZ199132 | 1GCUYDET5LZ140484; 1GCUYDET5LZ128223; 1GCUYDET5LZ161254; 1GCUYDET5LZ134183

1GCUYDET5LZ166020 | 1GCUYDET5LZ102219 | 1GCUYDET5LZ105721; 1GCUYDET5LZ158077 | 1GCUYDET5LZ137004 | 1GCUYDET5LZ189555 | 1GCUYDET5LZ124169 | 1GCUYDET5LZ101006 | 1GCUYDET5LZ138816 | 1GCUYDET5LZ125886 | 1GCUYDET5LZ105606 | 1GCUYDET5LZ190768 | 1GCUYDET5LZ193539; 1GCUYDET5LZ129761; 1GCUYDET5LZ108005; 1GCUYDET5LZ119165; 1GCUYDET5LZ133230 | 1GCUYDET5LZ198403 | 1GCUYDET5LZ169435; 1GCUYDET5LZ100163 | 1GCUYDET5LZ152649; 1GCUYDET5LZ145734; 1GCUYDET5LZ110420; 1GCUYDET5LZ123541; 1GCUYDET5LZ185893; 1GCUYDET5LZ192942 | 1GCUYDET5LZ170259; 1GCUYDET5LZ153591 | 1GCUYDET5LZ104827 | 1GCUYDET5LZ177308

1GCUYDET5LZ128643; 1GCUYDET5LZ124639 | 1GCUYDET5LZ127055 | 1GCUYDET5LZ195288 | 1GCUYDET5LZ109347 | 1GCUYDET5LZ162730 | 1GCUYDET5LZ119568 | 1GCUYDET5LZ168107 | 1GCUYDET5LZ172531; 1GCUYDET5LZ181147 | 1GCUYDET5LZ199258; 1GCUYDET5LZ149072 | 1GCUYDET5LZ114550 | 1GCUYDET5LZ125547; 1GCUYDET5LZ121501; 1GCUYDET5LZ199759 | 1GCUYDET5LZ132823; 1GCUYDET5LZ142087 | 1GCUYDET5LZ147483

1GCUYDET5LZ196246 | 1GCUYDET5LZ191032 | 1GCUYDET5LZ148018 | 1GCUYDET5LZ156054 | 1GCUYDET5LZ171587 | 1GCUYDET5LZ191466; 1GCUYDET5LZ181004; 1GCUYDET5LZ165904 | 1GCUYDET5LZ100955; 1GCUYDET5LZ137097 | 1GCUYDET5LZ130019

1GCUYDET5LZ158046 | 1GCUYDET5LZ171010 | 1GCUYDET5LZ106528 | 1GCUYDET5LZ169516 | 1GCUYDET5LZ169273 | 1GCUYDET5LZ184601 | 1GCUYDET5LZ168446 | 1GCUYDET5LZ159052 | 1GCUYDET5LZ173307 | 1GCUYDET5LZ173873; 1GCUYDET5LZ100003; 1GCUYDET5LZ120669 | 1GCUYDET5LZ178474

1GCUYDET5LZ171251; 1GCUYDET5LZ135799; 1GCUYDET5LZ162033 | 1GCUYDET5LZ153834 | 1GCUYDET5LZ158712; 1GCUYDET5LZ111941; 1GCUYDET5LZ136936 | 1GCUYDET5LZ117836 | 1GCUYDET5LZ165577 | 1GCUYDET5LZ197817; 1GCUYDET5LZ116914 | 1GCUYDET5LZ139285; 1GCUYDET5LZ103211 | 1GCUYDET5LZ184047 | 1GCUYDET5LZ127637; 1GCUYDET5LZ130831

1GCUYDET5LZ167278; 1GCUYDET5LZ154126 | 1GCUYDET5LZ182895 | 1GCUYDET5LZ133373 | 1GCUYDET5LZ136726 | 1GCUYDET5LZ162694

1GCUYDET5LZ120512 | 1GCUYDET5LZ104956; 1GCUYDET5LZ107078 | 1GCUYDET5LZ198420; 1GCUYDET5LZ101801 | 1GCUYDET5LZ101975

1GCUYDET5LZ142834; 1GCUYDET5LZ111020; 1GCUYDET5LZ176966 | 1GCUYDET5LZ197865 | 1GCUYDET5LZ144907 | 1GCUYDET5LZ197574 | 1GCUYDET5LZ184212; 1GCUYDET5LZ188924; 1GCUYDET5LZ179494; 1GCUYDET5LZ147161; 1GCUYDET5LZ109610 | 1GCUYDET5LZ138377

1GCUYDET5LZ165501 | 1GCUYDET5LZ149251 | 1GCUYDET5LZ176319 | 1GCUYDET5LZ152196 | 1GCUYDET5LZ168723

1GCUYDET5LZ100809 | 1GCUYDET5LZ169869 | 1GCUYDET5LZ108165; 1GCUYDET5LZ196988 | 1GCUYDET5LZ189152 | 1GCUYDET5LZ103967 | 1GCUYDET5LZ147998 | 1GCUYDET5LZ118288; 1GCUYDET5LZ172030

1GCUYDET5LZ168320

1GCUYDET5LZ119201; 1GCUYDET5LZ124981 | 1GCUYDET5LZ107453 | 1GCUYDET5LZ147502 | 1GCUYDET5LZ131431; 1GCUYDET5LZ149041 | 1GCUYDET5LZ184033 | 1GCUYDET5LZ123698 | 1GCUYDET5LZ198742; 1GCUYDET5LZ174392; 1GCUYDET5LZ198143 | 1GCUYDET5LZ160783; 1GCUYDET5LZ182332 | 1GCUYDET5LZ174442 | 1GCUYDET5LZ124964 | 1GCUYDET5LZ125239

1GCUYDET5LZ135401 | 1GCUYDET5LZ127976; 1GCUYDET5LZ170262 | 1GCUYDET5LZ105637 | 1GCUYDET5LZ179155 | 1GCUYDET5LZ196439 | 1GCUYDET5LZ189278 | 1GCUYDET5LZ103581 | 1GCUYDET5LZ147936 | 1GCUYDET5LZ160525 | 1GCUYDET5LZ135351 | 1GCUYDET5LZ156166 | 1GCUYDET5LZ178958 | 1GCUYDET5LZ151095; 1GCUYDET5LZ114189

1GCUYDET5LZ176840; 1GCUYDET5LZ102561; 1GCUYDET5LZ103239 | 1GCUYDET5LZ100289 | 1GCUYDET5LZ139240; 1GCUYDET5LZ113690; 1GCUYDET5LZ191614 | 1GCUYDET5LZ189443; 1GCUYDET5LZ186414 | 1GCUYDET5LZ156281 | 1GCUYDET5LZ152957; 1GCUYDET5LZ105444 | 1GCUYDET5LZ170522; 1GCUYDET5LZ190947; 1GCUYDET5LZ187580 | 1GCUYDET5LZ134295; 1GCUYDET5LZ166745 | 1GCUYDET5LZ171363 | 1GCUYDET5LZ144244 | 1GCUYDET5LZ189376 | 1GCUYDET5LZ178300 | 1GCUYDET5LZ195825; 1GCUYDET5LZ104276 | 1GCUYDET5LZ167846 | 1GCUYDET5LZ141005; 1GCUYDET5LZ172688 | 1GCUYDET5LZ174134 | 1GCUYDET5LZ135558 | 1GCUYDET5LZ140310 | 1GCUYDET5LZ180192

1GCUYDET5LZ128559; 1GCUYDET5LZ143028 | 1GCUYDET5LZ149458 | 1GCUYDET5LZ130666 | 1GCUYDET5LZ171430 | 1GCUYDET5LZ198594; 1GCUYDET5LZ165336; 1GCUYDET5LZ148178 | 1GCUYDET5LZ126777 | 1GCUYDET5LZ142333; 1GCUYDET5LZ129582 | 1GCUYDET5LZ182878; 1GCUYDET5LZ146589 | 1GCUYDET5LZ192133 | 1GCUYDET5LZ141831; 1GCUYDET5LZ184453; 1GCUYDET5LZ113978 | 1GCUYDET5LZ145037 | 1GCUYDET5LZ197610; 1GCUYDET5LZ100244 | 1GCUYDET5LZ194559 | 1GCUYDET5LZ105279 | 1GCUYDET5LZ107548 | 1GCUYDET5LZ172514

1GCUYDET5LZ166034 | 1GCUYDET5LZ115178; 1GCUYDET5LZ183092 | 1GCUYDET5LZ161092; 1GCUYDET5LZ112846 | 1GCUYDET5LZ112068; 1GCUYDET5LZ138850; 1GCUYDET5LZ167006 | 1GCUYDET5LZ120364; 1GCUYDET5LZ162839 | 1GCUYDET5LZ135284 | 1GCUYDET5LZ111163; 1GCUYDET5LZ159973 | 1GCUYDET5LZ182508 | 1GCUYDET5LZ169502 | 1GCUYDET5LZ176501 | 1GCUYDET5LZ163389 | 1GCUYDET5LZ119991 | 1GCUYDET5LZ153624

1GCUYDET5LZ110255 | 1GCUYDET5LZ170682 | 1GCUYDET5LZ149945

1GCUYDET5LZ113947 | 1GCUYDET5LZ132059 | 1GCUYDET5LZ169077 | 1GCUYDET5LZ190544; 1GCUYDET5LZ164848; 1GCUYDET5LZ114953; 1GCUYDET5LZ198546; 1GCUYDET5LZ182783 | 1GCUYDET5LZ129288 | 1GCUYDET5LZ195419 | 1GCUYDET5LZ129775 | 1GCUYDET5LZ128514 | 1GCUYDET5LZ156376 | 1GCUYDET5LZ112443 | 1GCUYDET5LZ135835 | 1GCUYDET5LZ163327 | 1GCUYDET5LZ190821 | 1GCUYDET5LZ123846 | 1GCUYDET5LZ181634 | 1GCUYDET5LZ140663; 1GCUYDET5LZ152893 | 1GCUYDET5LZ104374 | 1GCUYDET5LZ171413 | 1GCUYDET5LZ124172 | 1GCUYDET5LZ195260 | 1GCUYDET5LZ155745 | 1GCUYDET5LZ109316; 1GCUYDET5LZ158354 | 1GCUYDET5LZ128626 | 1GCUYDET5LZ108361 | 1GCUYDET5LZ136922 | 1GCUYDET5LZ137715 | 1GCUYDET5LZ182735 | 1GCUYDET5LZ125922 | 1GCUYDET5LZ149573; 1GCUYDET5LZ176661; 1GCUYDET5LZ146933; 1GCUYDET5LZ137732; 1GCUYDET5LZ115584

1GCUYDET5LZ178281 | 1GCUYDET5LZ123944 | 1GCUYDET5LZ182248

1GCUYDET5LZ198885 | 1GCUYDET5LZ192441 | 1GCUYDET5LZ186655 | 1GCUYDET5LZ141375 | 1GCUYDET5LZ130506 | 1GCUYDET5LZ139416 | 1GCUYDET5LZ118212 | 1GCUYDET5LZ144986 | 1GCUYDET5LZ173050 | 1GCUYDET5LZ119151 | 1GCUYDET5LZ195632; 1GCUYDET5LZ184484 | 1GCUYDET5LZ193315 | 1GCUYDET5LZ100387; 1GCUYDET5LZ181715

1GCUYDET5LZ152022; 1GCUYDET5LZ154918; 1GCUYDET5LZ139058 | 1GCUYDET5LZ157771; 1GCUYDET5LZ149461; 1GCUYDET5LZ176045 | 1GCUYDET5LZ105217

1GCUYDET5LZ114340 | 1GCUYDET5LZ102267; 1GCUYDET5LZ181035 | 1GCUYDET5LZ157043 | 1GCUYDET5LZ104178 | 1GCUYDET5LZ125371 | 1GCUYDET5LZ132563; 1GCUYDET5LZ157799 | 1GCUYDET5LZ105556 | 1GCUYDET5LZ125449

1GCUYDET5LZ155051 | 1GCUYDET5LZ134149; 1GCUYDET5LZ132675 | 1GCUYDET5LZ128996 | 1GCUYDET5LZ148858; 1GCUYDET5LZ126634 | 1GCUYDET5LZ114337 | 1GCUYDET5LZ160427; 1GCUYDET5LZ144728; 1GCUYDET5LZ165238; 1GCUYDET5LZ102785

1GCUYDET5LZ138511 | 1GCUYDET5LZ116735 | 1GCUYDET5LZ112832 | 1GCUYDET5LZ109820 | 1GCUYDET5LZ165563 | 1GCUYDET5LZ110711; 1GCUYDET5LZ129730

1GCUYDET5LZ140064 | 1GCUYDET5LZ103872 | 1GCUYDET5LZ114094 | 1GCUYDET5LZ196618 | 1GCUYDET5LZ175414 | 1GCUYDET5LZ118789 | 1GCUYDET5LZ157012 | 1GCUYDET5LZ111938

1GCUYDET5LZ108229; 1GCUYDET5LZ199924 | 1GCUYDET5LZ117514; 1GCUYDET5LZ107419; 1GCUYDET5LZ133115; 1GCUYDET5LZ159102 | 1GCUYDET5LZ108781 | 1GCUYDET5LZ174120 | 1GCUYDET5LZ121885 | 1GCUYDET5LZ127119 | 1GCUYDET5LZ178457 | 1GCUYDET5LZ148830 | 1GCUYDET5LZ194772 | 1GCUYDET5LZ107095 | 1GCUYDET5LZ188440 | 1GCUYDET5LZ102074 | 1GCUYDET5LZ105783 | 1GCUYDET5LZ192293; 1GCUYDET5LZ119232 | 1GCUYDET5LZ108036; 1GCUYDET5LZ108294 | 1GCUYDET5LZ137911 | 1GCUYDET5LZ127668 | 1GCUYDET5LZ199325 | 1GCUYDET5LZ160637 | 1GCUYDET5LZ172383; 1GCUYDET5LZ103595 | 1GCUYDET5LZ113463; 1GCUYDET5LZ153770 | 1GCUYDET5LZ138735; 1GCUYDET5LZ182573; 1GCUYDET5LZ193864 | 1GCUYDET5LZ140159 | 1GCUYDET5LZ191497; 1GCUYDET5LZ144132; 1GCUYDET5LZ171699 | 1GCUYDET5LZ130330; 1GCUYDET5LZ110935 | 1GCUYDET5LZ138430 | 1GCUYDET5LZ149783 | 1GCUYDET5LZ115522 | 1GCUYDET5LZ148777 | 1GCUYDET5LZ121336 | 1GCUYDET5LZ119411 | 1GCUYDET5LZ118825 | 1GCUYDET5LZ124589 | 1GCUYDET5LZ128111 | 1GCUYDET5LZ159777; 1GCUYDET5LZ124804; 1GCUYDET5LZ124608 | 1GCUYDET5LZ187160 | 1GCUYDET5LZ176899; 1GCUYDET5LZ125225 | 1GCUYDET5LZ110949 | 1GCUYDET5LZ109638 | 1GCUYDET5LZ192472 | 1GCUYDET5LZ119764 | 1GCUYDET5LZ112054 | 1GCUYDET5LZ155048; 1GCUYDET5LZ130358 | 1GCUYDET5LZ104617 | 1GCUYDET5LZ111972

1GCUYDET5LZ174599 | 1GCUYDET5LZ153977 | 1GCUYDET5LZ143286

1GCUYDET5LZ129579; 1GCUYDET5LZ121210 | 1GCUYDET5LZ133700 | 1GCUYDET5LZ160671 | 1GCUYDET5LZ139920; 1GCUYDET5LZ133342; 1GCUYDET5LZ120106 | 1GCUYDET5LZ129226; 1GCUYDET5LZ163330 | 1GCUYDET5LZ107713 | 1GCUYDET5LZ118050 | 1GCUYDET5LZ151954 | 1GCUYDET5LZ110143; 1GCUYDET5LZ169483; 1GCUYDET5LZ173582; 1GCUYDET5LZ174585 | 1GCUYDET5LZ199583; 1GCUYDET5LZ173274 | 1GCUYDET5LZ175428; 1GCUYDET5LZ169189 | 1GCUYDET5LZ167135 | 1GCUYDET5LZ103001; 1GCUYDET5LZ180922; 1GCUYDET5LZ143787; 1GCUYDET5LZ174831 | 1GCUYDET5LZ141988 | 1GCUYDET5LZ188101; 1GCUYDET5LZ159620; 1GCUYDET5LZ109445; 1GCUYDET5LZ138766; 1GCUYDET5LZ187157; 1GCUYDET5LZ179057 | 1GCUYDET5LZ175347; 1GCUYDET5LZ197719 | 1GCUYDET5LZ190771 | 1GCUYDET5LZ167328 | 1GCUYDET5LZ125399 | 1GCUYDET5LZ176157 | 1GCUYDET5LZ149136 | 1GCUYDET5LZ185120; 1GCUYDET5LZ133079 | 1GCUYDET5LZ144678; 1GCUYDET5LZ157916 | 1GCUYDET5LZ141442 | 1GCUYDET5LZ128237; 1GCUYDET5LZ165045 | 1GCUYDET5LZ156720 | 1GCUYDET5LZ167166 | 1GCUYDET5LZ181262; 1GCUYDET5LZ185585 | 1GCUYDET5LZ156247; 1GCUYDET5LZ170164 | 1GCUYDET5LZ180662; 1GCUYDET5LZ148567; 1GCUYDET5LZ121918; 1GCUYDET5LZ189720 | 1GCUYDET5LZ196098 | 1GCUYDET5LZ123958 | 1GCUYDET5LZ108523; 1GCUYDET5LZ171282; 1GCUYDET5LZ106464; 1GCUYDET5LZ183741 | 1GCUYDET5LZ101653; 1GCUYDET5LZ192777; 1GCUYDET5LZ199602 | 1GCUYDET5LZ143675 | 1GCUYDET5LZ187398; 1GCUYDET5LZ102608 | 1GCUYDET5LZ153462 | 1GCUYDET5LZ105377 | 1GCUYDET5LZ133972; 1GCUYDET5LZ105203; 1GCUYDET5LZ170827; 1GCUYDET5LZ186543; 1GCUYDET5LZ129503 | 1GCUYDET5LZ147709 | 1GCUYDET5LZ179432 | 1GCUYDET5LZ115360 | 1GCUYDET5LZ179771 | 1GCUYDET5LZ178202; 1GCUYDET5LZ193573; 1GCUYDET5LZ185358 | 1GCUYDET5LZ193816 | 1GCUYDET5LZ141165; 1GCUYDET5LZ173145 | 1GCUYDET5LZ144406; 1GCUYDET5LZ162968; 1GCUYDET5LZ198207; 1GCUYDET5LZ176479 | 1GCUYDET5LZ197414; 1GCUYDET5LZ123815 | 1GCUYDET5LZ198787 | 1GCUYDET5LZ193363; 1GCUYDET5LZ181018 | 1GCUYDET5LZ157284 | 1GCUYDET5LZ160752 | 1GCUYDET5LZ154093 | 1GCUYDET5LZ133177 | 1GCUYDET5LZ147547; 1GCUYDET5LZ100454 | 1GCUYDET5LZ169211; 1GCUYDET5LZ171198 | 1GCUYDET5LZ142963; 1GCUYDET5LZ137049 | 1GCUYDET5LZ187837 | 1GCUYDET5LZ106108; 1GCUYDET5LZ106318

1GCUYDET5LZ196893 | 1GCUYDET5LZ173033

1GCUYDET5LZ177809 | 1GCUYDET5LZ178720 | 1GCUYDET5LZ113401; 1GCUYDET5LZ178782 | 1GCUYDET5LZ184341; 1GCUYDET5LZ174859; 1GCUYDET5LZ117335 | 1GCUYDET5LZ120798 | 1GCUYDET5LZ183416 | 1GCUYDET5LZ105315 | 1GCUYDET5LZ111602 | 1GCUYDET5LZ161903; 1GCUYDET5LZ138587 | 1GCUYDET5LZ103452; 1GCUYDET5LZ176384 | 1GCUYDET5LZ168348 | 1GCUYDET5LZ188843 | 1GCUYDET5LZ110966 | 1GCUYDET5LZ183545; 1GCUYDET5LZ158550; 1GCUYDET5LZ121837 | 1GCUYDET5LZ125516 | 1GCUYDET5LZ107596 | 1GCUYDET5LZ141750 | 1GCUYDET5LZ146835 | 1GCUYDET5LZ121305 | 1GCUYDET5LZ116699 | 1GCUYDET5LZ158273 | 1GCUYDET5LZ169693 | 1GCUYDET5LZ195047 | 1GCUYDET5LZ178829; 1GCUYDET5LZ152618 | 1GCUYDET5LZ122728 | 1GCUYDET5LZ117979

1GCUYDET5LZ157270; 1GCUYDET5LZ192875 | 1GCUYDET5LZ157527 | 1GCUYDET5LZ184243 | 1GCUYDET5LZ121563 | 1GCUYDET5LZ152635; 1GCUYDET5LZ191435 | 1GCUYDET5LZ141490 | 1GCUYDET5LZ121983 | 1GCUYDET5LZ155261 | 1GCUYDET5LZ107615; 1GCUYDET5LZ153204; 1GCUYDET5LZ177129

1GCUYDET5LZ196361 | 1GCUYDET5LZ108327 | 1GCUYDET5LZ131428; 1GCUYDET5LZ195646 | 1GCUYDET5LZ186705 | 1GCUYDET5LZ114029 | 1GCUYDET5LZ155230 | 1GCUYDET5LZ110367; 1GCUYDET5LZ139979 | 1GCUYDET5LZ108389 | 1GCUYDET5LZ142462 | 1GCUYDET5LZ124866 | 1GCUYDET5LZ183268; 1GCUYDET5LZ163313; 1GCUYDET5LZ189345 | 1GCUYDET5LZ113981; 1GCUYDET5LZ186994; 1GCUYDET5LZ175588 | 1GCUYDET5LZ164901; 1GCUYDET5LZ161285

1GCUYDET5LZ120655 | 1GCUYDET5LZ114791 | 1GCUYDET5LZ188051 | 1GCUYDET5LZ158810; 1GCUYDET5LZ109266

1GCUYDET5LZ156779 | 1GCUYDET5LZ187790; 1GCUYDET5LZ120848; 1GCUYDET5LZ132692 | 1GCUYDET5LZ156250 | 1GCUYDET5LZ103869 | 1GCUYDET5LZ116329 | 1GCUYDET5LZ157981 | 1GCUYDET5LZ164462; 1GCUYDET5LZ118372 | 1GCUYDET5LZ157379; 1GCUYDET5LZ129596 | 1GCUYDET5LZ118405; 1GCUYDET5LZ154238 | 1GCUYDET5LZ103340 | 1GCUYDET5LZ138928; 1GCUYDET5LZ148097 | 1GCUYDET5LZ198126 | 1GCUYDET5LZ108537; 1GCUYDET5LZ135673 | 1GCUYDET5LZ116511 | 1GCUYDET5LZ106299 | 1GCUYDET5LZ111664 | 1GCUYDET5LZ132854; 1GCUYDET5LZ143692 | 1GCUYDET5LZ155129 | 1GCUYDET5LZ142638 | 1GCUYDET5LZ166101 | 1GCUYDET5LZ105928; 1GCUYDET5LZ127136

1GCUYDET5LZ125970; 1GCUYDET5LZ145345; 1GCUYDET5LZ152277 | 1GCUYDET5LZ123538; 1GCUYDET5LZ129274 | 1GCUYDET5LZ179964 | 1GCUYDET5LZ170066 | 1GCUYDET5LZ188972 | 1GCUYDET5LZ176451 | 1GCUYDET5LZ196781; 1GCUYDET5LZ118114

1GCUYDET5LZ115343; 1GCUYDET5LZ145927 | 1GCUYDET5LZ145538 | 1GCUYDET5LZ114810; 1GCUYDET5LZ197316; 1GCUYDET5LZ145975 | 1GCUYDET5LZ151047 | 1GCUYDET5LZ151971; 1GCUYDET5LZ181522 | 1GCUYDET5LZ147953 | 1GCUYDET5LZ153428

1GCUYDET5LZ166583 | 1GCUYDET5LZ124768 | 1GCUYDET5LZ187627 | 1GCUYDET5LZ106917 | 1GCUYDET5LZ133101 | 1GCUYDET5LZ106867; 1GCUYDET5LZ158581; 1GCUYDET5LZ124799 | 1GCUYDET5LZ136029 | 1GCUYDET5LZ112586; 1GCUYDET5LZ149718 | 1GCUYDET5LZ187711 | 1GCUYDET5LZ196506 | 1GCUYDET5LZ148732

1GCUYDET5LZ131400; 1GCUYDET5LZ131705; 1GCUYDET5LZ177647; 1GCUYDET5LZ182265; 1GCUYDET5LZ121580 | 1GCUYDET5LZ166390 | 1GCUYDET5LZ132417 | 1GCUYDET5LZ159603 | 1GCUYDET5LZ181701 | 1GCUYDET5LZ145071 | 1GCUYDET5LZ183724 | 1GCUYDET5LZ182914 | 1GCUYDET5LZ161402 | 1GCUYDET5LZ137567; 1GCUYDET5LZ132319 | 1GCUYDET5LZ157141 | 1GCUYDET5LZ108750 | 1GCUYDET5LZ170875 | 1GCUYDET5LZ121062 | 1GCUYDET5LZ179012 | 1GCUYDET5LZ147080 | 1GCUYDET5LZ122129 | 1GCUYDET5LZ104858 | 1GCUYDET5LZ120381; 1GCUYDET5LZ195064 | 1GCUYDET5LZ177633 | 1GCUYDET5LZ125659 | 1GCUYDET5LZ159391 | 1GCUYDET5LZ162940; 1GCUYDET5LZ189362; 1GCUYDET5LZ176854 | 1GCUYDET5LZ136080 | 1GCUYDET5LZ178751; 1GCUYDET5LZ156815; 1GCUYDET5LZ124415 | 1GCUYDET5LZ134541 | 1GCUYDET5LZ116430 | 1GCUYDET5LZ186803 | 1GCUYDET5LZ146365 | 1GCUYDET5LZ109042 | 1GCUYDET5LZ162811 | 1GCUYDET5LZ160847; 1GCUYDET5LZ155258 | 1GCUYDET5LZ137990 | 1GCUYDET5LZ121076 | 1GCUYDET5LZ127847; 1GCUYDET5LZ125628; 1GCUYDET5LZ193394 | 1GCUYDET5LZ139741

1GCUYDET5LZ110482 | 1GCUYDET5LZ132062 | 1GCUYDET5LZ150044 | 1GCUYDET5LZ126908 | 1GCUYDET5LZ150903; 1GCUYDET5LZ178653 | 1GCUYDET5LZ166194 | 1GCUYDET5LZ160198 | 1GCUYDET5LZ161920 | 1GCUYDET5LZ138413; 1GCUYDET5LZ147032 | 1GCUYDET5LZ111177; 1GCUYDET5LZ108912; 1GCUYDET5LZ109946 | 1GCUYDET5LZ145801 | 1GCUYDET5LZ164378; 1GCUYDET5LZ113432 | 1GCUYDET5LZ110224 | 1GCUYDET5LZ115701 | 1GCUYDET5LZ162422 | 1GCUYDET5LZ101278 | 1GCUYDET5LZ189765; 1GCUYDET5LZ143370 | 1GCUYDET5LZ124155

1GCUYDET5LZ157432 | 1GCUYDET5LZ117576 | 1GCUYDET5LZ190740 | 1GCUYDET5LZ115004 | 1GCUYDET5LZ137701 | 1GCUYDET5LZ169824 | 1GCUYDET5LZ185280; 1GCUYDET5LZ197283; 1GCUYDET5LZ113897; 1GCUYDET5LZ137455 | 1GCUYDET5LZ128092 | 1GCUYDET5LZ105461 | 1GCUYDET5LZ112748; 1GCUYDET5LZ129338 | 1GCUYDET5LZ181326 | 1GCUYDET5LZ104326 | 1GCUYDET5LZ166261 | 1GCUYDET5LZ193783 | 1GCUYDET5LZ138489; 1GCUYDET5LZ112815; 1GCUYDET5LZ135043 | 1GCUYDET5LZ116928 | 1GCUYDET5LZ107890 | 1GCUYDET5LZ115438; 1GCUYDET5LZ199308

1GCUYDET5LZ143868; 1GCUYDET5LZ185862 | 1GCUYDET5LZ100275; 1GCUYDET5LZ124835; 1GCUYDET5LZ184520 | 1GCUYDET5LZ180371 | 1GCUYDET5LZ128075 | 1GCUYDET5LZ183528; 1GCUYDET5LZ146172 | 1GCUYDET5LZ139206 | 1GCUYDET5LZ197879; 1GCUYDET5LZ131686 | 1GCUYDET5LZ134300 | 1GCUYDET5LZ155602; 1GCUYDET5LZ110806 | 1GCUYDET5LZ131977 | 1GCUYDET5LZ100793 | 1GCUYDET5LZ126388 | 1GCUYDET5LZ170732

1GCUYDET5LZ184890 | 1GCUYDET5LZ131297 | 1GCUYDET5LZ179821; 1GCUYDET5LZ171024; 1GCUYDET5LZ114595; 1GCUYDET5LZ163621; 1GCUYDET5LZ110370 | 1GCUYDET5LZ188891 | 1GCUYDET5LZ192732

1GCUYDET5LZ111566 | 1GCUYDET5LZ102821 | 1GCUYDET5LZ125967 | 1GCUYDET5LZ138783

1GCUYDET5LZ159066 | 1GCUYDET5LZ164347 | 1GCUYDET5LZ137021 | 1GCUYDET5LZ112149 | 1GCUYDET5LZ153963; 1GCUYDET5LZ143045

1GCUYDET5LZ173632

1GCUYDET5LZ135415; 1GCUYDET5LZ197722 | 1GCUYDET5LZ137293; 1GCUYDET5LZ196635 | 1GCUYDET5LZ163506 | 1GCUYDET5LZ186011; 1GCUYDET5LZ166180 | 1GCUYDET5LZ145555 | 1GCUYDET5LZ189779; 1GCUYDET5LZ180063; 1GCUYDET5LZ165644 | 1GCUYDET5LZ172870 | 1GCUYDET5LZ175249

1GCUYDET5LZ100437 | 1GCUYDET5LZ100258 | 1GCUYDET5LZ128416 | 1GCUYDET5LZ116556 | 1GCUYDET5LZ107212; 1GCUYDET5LZ165689 | 1GCUYDET5LZ183156 | 1GCUYDET5LZ174487; 1GCUYDET5LZ199406 | 1GCUYDET5LZ154482; 1GCUYDET5LZ175171; 1GCUYDET5LZ171007 | 1GCUYDET5LZ171038 | 1GCUYDET5LZ175199 | 1GCUYDET5LZ136189 | 1GCUYDET5LZ172075 | 1GCUYDET5LZ111776 | 1GCUYDET5LZ173419; 1GCUYDET5LZ162470 | 1GCUYDET5LZ186462 | 1GCUYDET5LZ199065; 1GCUYDET5LZ107274 | 1GCUYDET5LZ143790 | 1GCUYDET5LZ178345; 1GCUYDET5LZ166504; 1GCUYDET5LZ103614 | 1GCUYDET5LZ161643 | 1GCUYDET5LZ123460; 1GCUYDET5LZ105248; 1GCUYDET5LZ115732 | 1GCUYDET5LZ198160 | 1GCUYDET5LZ162565 | 1GCUYDET5LZ167619 | 1GCUYDET5LZ138931 | 1GCUYDET5LZ164851 | 1GCUYDET5LZ113995 | 1GCUYDET5LZ178667 | 1GCUYDET5LZ125404 | 1GCUYDET5LZ188745; 1GCUYDET5LZ102415 | 1GCUYDET5LZ177440; 1GCUYDET5LZ155941 | 1GCUYDET5LZ112491 | 1GCUYDET5LZ103905; 1GCUYDET5LZ157995 | 1GCUYDET5LZ143093 | 1GCUYDET5LZ174909; 1GCUYDET5LZ124480; 1GCUYDET5LZ190706; 1GCUYDET5LZ198806 | 1GCUYDET5LZ155325 | 1GCUYDET5LZ179642 | 1GCUYDET5LZ171377 | 1GCUYDET5LZ109770; 1GCUYDET5LZ154921 | 1GCUYDET5LZ167782 | 1GCUYDET5LZ168060 | 1GCUYDET5LZ166258 | 1GCUYDET5LZ138492; 1GCUYDET5LZ170147; 1GCUYDET5LZ121207 | 1GCUYDET5LZ140985; 1GCUYDET5LZ137584 | 1GCUYDET5LZ110630 | 1GCUYDET5LZ194433; 1GCUYDET5LZ164719; 1GCUYDET5LZ164963 | 1GCUYDET5LZ113026; 1GCUYDET5LZ156071 | 1GCUYDET5LZ106027 | 1GCUYDET5LZ119649 | 1GCUYDET5LZ153784

1GCUYDET5LZ151016 | 1GCUYDET5LZ181830 | 1GCUYDET5LZ172206; 1GCUYDET5LZ141604 | 1GCUYDET5LZ130005 | 1GCUYDET5LZ190883 | 1GCUYDET5LZ166695 | 1GCUYDET5LZ148052 | 1GCUYDET5LZ195808 | 1GCUYDET5LZ119876 | 1GCUYDET5LZ164820 | 1GCUYDET5LZ154708; 1GCUYDET5LZ121403 | 1GCUYDET5LZ161304 | 1GCUYDET5LZ104097; 1GCUYDET5LZ165949 | 1GCUYDET5LZ148763; 1GCUYDET5LZ134216 | 1GCUYDET5LZ113222 | 1GCUYDET5LZ184131 | 1GCUYDET5LZ135656; 1GCUYDET5LZ132238 | 1GCUYDET5LZ194528 | 1GCUYDET5LZ114497 | 1GCUYDET5LZ151260 | 1GCUYDET5LZ192584; 1GCUYDET5LZ120817; 1GCUYDET5LZ119392; 1GCUYDET5LZ188325 | 1GCUYDET5LZ147256; 1GCUYDET5LZ196764; 1GCUYDET5LZ184968 | 1GCUYDET5LZ184050 | 1GCUYDET5LZ114600; 1GCUYDET5LZ132126 | 1GCUYDET5LZ165983; 1GCUYDET5LZ188650; 1GCUYDET5LZ166728; 1GCUYDET5LZ170679 | 1GCUYDET5LZ134359 | 1GCUYDET5LZ170777

1GCUYDET5LZ182427 | 1GCUYDET5LZ152375 | 1GCUYDET5LZ198255 | 1GCUYDET5LZ191399; 1GCUYDET5LZ192598 | 1GCUYDET5LZ130389 | 1GCUYDET5LZ196795; 1GCUYDET5LZ118176; 1GCUYDET5LZ138282 | 1GCUYDET5LZ170410; 1GCUYDET5LZ177793 | 1GCUYDET5LZ141733; 1GCUYDET5LZ189183 | 1GCUYDET5LZ185361; 1GCUYDET5LZ107582; 1GCUYDET5LZ158385 | 1GCUYDET5LZ122373 | 1GCUYDET5LZ141957 | 1GCUYDET5LZ189944

1GCUYDET5LZ103838 | 1GCUYDET5LZ115777 | 1GCUYDET5LZ170634; 1GCUYDET5LZ195954 | 1GCUYDET5LZ181309 | 1GCUYDET5LZ187594 | 1GCUYDET5LZ114807; 1GCUYDET5LZ198045 | 1GCUYDET5LZ115665 | 1GCUYDET5LZ143434 | 1GCUYDET5LZ154496; 1GCUYDET5LZ169774 | 1GCUYDET5LZ111129 | 1GCUYDET5LZ180578; 1GCUYDET5LZ113639 | 1GCUYDET5LZ196733 | 1GCUYDET5LZ158922; 1GCUYDET5LZ167622 | 1GCUYDET5LZ199776 | 1GCUYDET5LZ183514 | 1GCUYDET5LZ106934; 1GCUYDET5LZ198661 | 1GCUYDET5LZ154532 | 1GCUYDET5LZ124334; 1GCUYDET5LZ146317 | 1GCUYDET5LZ190608; 1GCUYDET5LZ157589; 1GCUYDET5LZ186719 | 1GCUYDET5LZ158967 | 1GCUYDET5LZ132837; 1GCUYDET5LZ155776; 1GCUYDET5LZ167300 | 1GCUYDET5LZ197073; 1GCUYDET5LZ141599 | 1GCUYDET5LZ130165; 1GCUYDET5LZ149010 | 1GCUYDET5LZ194481

1GCUYDET5LZ121868; 1GCUYDET5LZ188633 | 1GCUYDET5LZ105458; 1GCUYDET5LZ117223

1GCUYDET5LZ168169 | 1GCUYDET5LZ160749 | 1GCUYDET5LZ131770 | 1GCUYDET5LZ165692 | 1GCUYDET5LZ176367; 1GCUYDET5LZ190513 | 1GCUYDET5LZ147158 | 1GCUYDET5LZ177261 | 1GCUYDET5LZ113351 | 1GCUYDET5LZ197459; 1GCUYDET5LZ170083; 1GCUYDET5LZ167779 | 1GCUYDET5LZ109896 | 1GCUYDET5LZ105816 | 1GCUYDET5LZ158127; 1GCUYDET5LZ114175 | 1GCUYDET5LZ133504

1GCUYDET5LZ136435; 1GCUYDET5LZ170293 | 1GCUYDET5LZ112958 | 1GCUYDET5LZ188504; 1GCUYDET5LZ131767 | 1GCUYDET5LZ153865 | 1GCUYDET5LZ134555; 1GCUYDET5LZ169676 | 1GCUYDET5LZ175235; 1GCUYDET5LZ169659 | 1GCUYDET5LZ102317 | 1GCUYDET5LZ136676 | 1GCUYDET5LZ112393; 1GCUYDET5LZ111888

1GCUYDET5LZ142221 | 1GCUYDET5LZ159648; 1GCUYDET5LZ165479 | 1GCUYDET5LZ136046; 1GCUYDET5LZ106903; 1GCUYDET5LZ116315

1GCUYDET5LZ121661

1GCUYDET5LZ148049 | 1GCUYDET5LZ108683 | 1GCUYDET5LZ166213 | 1GCUYDET5LZ106531; 1GCUYDET5LZ188809; 1GCUYDET5LZ183206 | 1GCUYDET5LZ154627; 1GCUYDET5LZ122695 | 1GCUYDET5LZ134121 | 1GCUYDET5LZ160508 | 1GCUYDET5LZ175719; 1GCUYDET5LZ139030

1GCUYDET5LZ138508 | 1GCUYDET5LZ196277; 1GCUYDET5LZ114239 | 1GCUYDET5LZ106156 | 1GCUYDET5LZ108599 | 1GCUYDET5LZ115231; 1GCUYDET5LZ158113; 1GCUYDET5LZ123135; 1GCUYDET5LZ166566 | 1GCUYDET5LZ115603 | 1GCUYDET5LZ116248 | 1GCUYDET5LZ136063; 1GCUYDET5LZ117769 | 1GCUYDET5LZ152134; 1GCUYDET5LZ175218 | 1GCUYDET5LZ130750 | 1GCUYDET5LZ149749 | 1GCUYDET5LZ176871; 1GCUYDET5LZ177079 | 1GCUYDET5LZ149198; 1GCUYDET5LZ178040; 1GCUYDET5LZ156698 | 1GCUYDET5LZ134474; 1GCUYDET5LZ103970 | 1GCUYDET5LZ144762; 1GCUYDET5LZ102902; 1GCUYDET5LZ183125 | 1GCUYDET5LZ152067; 1GCUYDET5LZ136743; 1GCUYDET5LZ145197 | 1GCUYDET5LZ172271 | 1GCUYDET5LZ115195 | 1GCUYDET5LZ106562 | 1GCUYDET5LZ170973 | 1GCUYDET5LZ150027 | 1GCUYDET5LZ147077; 1GCUYDET5LZ100051 | 1GCUYDET5LZ139643 | 1GCUYDET5LZ114886; 1GCUYDET5LZ151713 | 1GCUYDET5LZ142817; 1GCUYDET5LZ173730 | 1GCUYDET5LZ146222 | 1GCUYDET5LZ155292 | 1GCUYDET5LZ171167; 1GCUYDET5LZ113365 | 1GCUYDET5LZ150951; 1GCUYDET5LZ170925 | 1GCUYDET5LZ154594 | 1GCUYDET5LZ117626; 1GCUYDET5LZ103418 | 1GCUYDET5LZ151355 | 1GCUYDET5LZ111258; 1GCUYDET5LZ135611 | 1GCUYDET5LZ133678 | 1GCUYDET5LZ155731; 1GCUYDET5LZ110787; 1GCUYDET5LZ124897; 1GCUYDET5LZ131347; 1GCUYDET5LZ127654 | 1GCUYDET5LZ189832 | 1GCUYDET5LZ131509 | 1GCUYDET5LZ142297 | 1GCUYDET5LZ182900; 1GCUYDET5LZ136869 | 1GCUYDET5LZ168477; 1GCUYDET5LZ135639; 1GCUYDET5LZ142512 | 1GCUYDET5LZ119859 | 1GCUYDET5LZ114502; 1GCUYDET5LZ122051 | 1GCUYDET5LZ180189

1GCUYDET5LZ138900; 1GCUYDET5LZ127377 | 1GCUYDET5LZ119117 | 1GCUYDET5LZ116427

1GCUYDET5LZ132045; 1GCUYDET5LZ189894; 1GCUYDET5LZ131851 | 1GCUYDET5LZ172867; 1GCUYDET5LZ167930 | 1GCUYDET5LZ125838 | 1GCUYDET5LZ173789

1GCUYDET5LZ122647 | 1GCUYDET5LZ192701 | 1GCUYDET5LZ170441; 1GCUYDET5LZ111275; 1GCUYDET5LZ109994 | 1GCUYDET5LZ187451 | 1GCUYDET5LZ196828; 1GCUYDET5LZ195436 | 1GCUYDET5LZ129923 | 1GCUYDET5LZ144258; 1GCUYDET5LZ165806 | 1GCUYDET5LZ175882 | 1GCUYDET5LZ108800 | 1GCUYDET5LZ154983; 1GCUYDET5LZ178023; 1GCUYDET5LZ121465 | 1GCUYDET5LZ114547 | 1GCUYDET5LZ129999; 1GCUYDET5LZ145118; 1GCUYDET5LZ164431; 1GCUYDET5LZ159083; 1GCUYDET5LZ193153; 1GCUYDET5LZ191452 | 1GCUYDET5LZ104035 | 1GCUYDET5LZ193461 | 1GCUYDET5LZ110921; 1GCUYDET5LZ157169; 1GCUYDET5LZ101152; 1GCUYDET5LZ153994 | 1GCUYDET5LZ135530 | 1GCUYDET5LZ117433; 1GCUYDET5LZ138752 | 1GCUYDET5LZ138203; 1GCUYDET5LZ129906 | 1GCUYDET5LZ156541 | 1GCUYDET5LZ119831 | 1GCUYDET5LZ187322

1GCUYDET5LZ177132 | 1GCUYDET5LZ153722 | 1GCUYDET5LZ130702

1GCUYDET5LZ123927 | 1GCUYDET5LZ152764 | 1GCUYDET5LZ175459 | 1GCUYDET5LZ145264 | 1GCUYDET5LZ158693; 1GCUYDET5LZ116413 | 1GCUYDET5LZ128710

1GCUYDET5LZ110675

1GCUYDET5LZ134135 | 1GCUYDET5LZ176000; 1GCUYDET5LZ103354; 1GCUYDET5LZ151145 | 1GCUYDET5LZ163134; 1GCUYDET5LZ191175; 1GCUYDET5LZ183979; 1GCUYDET5LZ183089

1GCUYDET5LZ144177 | 1GCUYDET5LZ188146 | 1GCUYDET5LZ162890 | 1GCUYDET5LZ156944 | 1GCUYDET5LZ181696; 1GCUYDET5LZ187899 | 1GCUYDET5LZ190995 | 1GCUYDET5LZ195081 | 1GCUYDET5LZ177471 | 1GCUYDET5LZ132384 | 1GCUYDET5LZ118209 | 1GCUYDET5LZ182962; 1GCUYDET5LZ186851; 1GCUYDET5LZ121532; 1GCUYDET5LZ114080; 1GCUYDET5LZ120199 | 1GCUYDET5LZ155695; 1GCUYDET5LZ143739 | 1GCUYDET5LZ126679 | 1GCUYDET5LZ138301; 1GCUYDET5LZ182525; 1GCUYDET5LZ101216 | 1GCUYDET5LZ144146 | 1GCUYDET5LZ162162; 1GCUYDET5LZ127492; 1GCUYDET5LZ113124 | 1GCUYDET5LZ114368 | 1GCUYDET5LZ135754 | 1GCUYDET5LZ122762

1GCUYDET5LZ194836 | 1GCUYDET5LZ158841 | 1GCUYDET5LZ113379 | 1GCUYDET5LZ139965 | 1GCUYDET5LZ119702; 1GCUYDET5LZ167572 | 1GCUYDET5LZ161030 | 1GCUYDET5LZ193704; 1GCUYDET5LZ167555; 1GCUYDET5LZ134636

1GCUYDET5LZ187417; 1GCUYDET5LZ178670 | 1GCUYDET5LZ192066; 1GCUYDET5LZ123359 | 1GCUYDET5LZ182346 | 1GCUYDET5LZ190902 | 1GCUYDET5LZ189040; 1GCUYDET5LZ169662 | 1GCUYDET5LZ136824; 1GCUYDET5LZ151307; 1GCUYDET5LZ163876 | 1GCUYDET5LZ160279 | 1GCUYDET5LZ132806 | 1GCUYDET5LZ185568 | 1GCUYDET5LZ148486; 1GCUYDET5LZ119148 | 1GCUYDET5LZ112698 | 1GCUYDET5LZ116685; 1GCUYDET5LZ108795; 1GCUYDET5LZ111485

1GCUYDET5LZ161366; 1GCUYDET5LZ150061; 1GCUYDET5LZ181083 | 1GCUYDET5LZ179737 | 1GCUYDET5LZ159732; 1GCUYDET5LZ153106 | 1GCUYDET5LZ193881 | 1GCUYDET5LZ191421; 1GCUYDET5LZ191953

1GCUYDET5LZ119182 | 1GCUYDET5LZ198739 | 1GCUYDET5LZ159021; 1GCUYDET5LZ122633 | 1GCUYDET5LZ192830; 1GCUYDET5LZ126066 | 1GCUYDET5LZ100342; 1GCUYDET5LZ109767 | 1GCUYDET5LZ172092 | 1GCUYDET5LZ184761 | 1GCUYDET5LZ153705 | 1GCUYDET5LZ108456 | 1GCUYDET5LZ125984; 1GCUYDET5LZ184257 | 1GCUYDET5LZ104942 | 1GCUYDET5LZ148343; 1GCUYDET5LZ191242

1GCUYDET5LZ117271; 1GCUYDET5LZ166406; 1GCUYDET5LZ154580; 1GCUYDET5LZ145202 | 1GCUYDET5LZ125953 | 1GCUYDET5LZ190026; 1GCUYDET5LZ139478; 1GCUYDET5LZ167877 | 1GCUYDET5LZ123863 | 1GCUYDET5LZ154143 | 1GCUYDET5LZ148388 | 1GCUYDET5LZ115407 | 1GCUYDET5LZ147290; 1GCUYDET5LZ183870 | 1GCUYDET5LZ116069 | 1GCUYDET5LZ165756; 1GCUYDET5LZ147600; 1GCUYDET5LZ125144; 1GCUYDET5LZ107288; 1GCUYDET5LZ134619 | 1GCUYDET5LZ148875 | 1GCUYDET5LZ100745 | 1GCUYDET5LZ147693 | 1GCUYDET5LZ164526 | 1GCUYDET5LZ154241 | 1GCUYDET5LZ121272 | 1GCUYDET5LZ127802; 1GCUYDET5LZ120011 | 1GCUYDET5LZ107162 | 1GCUYDET5LZ161951; 1GCUYDET5LZ179091; 1GCUYDET5LZ159892 | 1GCUYDET5LZ161478 | 1GCUYDET5LZ174263

1GCUYDET5LZ182928 | 1GCUYDET5LZ163358 | 1GCUYDET5LZ192861 | 1GCUYDET5LZ158855 | 1GCUYDET5LZ187997 | 1GCUYDET5LZ139173; 1GCUYDET5LZ163019 | 1GCUYDET5LZ195520; 1GCUYDET5LZ124365; 1GCUYDET5LZ130053; 1GCUYDET5LZ153817; 1GCUYDET5LZ126780 | 1GCUYDET5LZ151923

1GCUYDET5LZ108442 | 1GCUYDET5LZ123331 | 1GCUYDET5LZ183805 | 1GCUYDET5LZ155700 | 1GCUYDET5LZ163215 | 1GCUYDET5LZ120591; 1GCUYDET5LZ196117; 1GCUYDET5LZ130215; 1GCUYDET5LZ144809 | 1GCUYDET5LZ152165 | 1GCUYDET5LZ123040 | 1GCUYDET5LZ181536 | 1GCUYDET5LZ155180 | 1GCUYDET5LZ151436 | 1GCUYDET5LZ152750 | 1GCUYDET5LZ173114 | 1GCUYDET5LZ106836 | 1GCUYDET5LZ135768; 1GCUYDET5LZ186574; 1GCUYDET5LZ103726 | 1GCUYDET5LZ197980; 1GCUYDET5LZ105640; 1GCUYDET5LZ112183; 1GCUYDET5LZ141800; 1GCUYDET5LZ125693; 1GCUYDET5LZ196800; 1GCUYDET5LZ142882; 1GCUYDET5LZ184307 | 1GCUYDET5LZ156989 | 1GCUYDET5LZ106545 | 1GCUYDET5LZ113317 | 1GCUYDET5LZ135222 | 1GCUYDET5LZ180760; 1GCUYDET5LZ182489 | 1GCUYDET5LZ105590 | 1GCUYDET5LZ124009; 1GCUYDET5LZ144700 | 1GCUYDET5LZ114659; 1GCUYDET5LZ160380; 1GCUYDET5LZ195694; 1GCUYDET5LZ198384 | 1GCUYDET5LZ141344 | 1GCUYDET5LZ144163

1GCUYDET5LZ122597; 1GCUYDET5LZ172898; 1GCUYDET5LZ156426 | 1GCUYDET5LZ140629 | 1GCUYDET5LZ189457 | 1GCUYDET5LZ133549 | 1GCUYDET5LZ130442 | 1GCUYDET5LZ106335 | 1GCUYDET5LZ162615 | 1GCUYDET5LZ150299; 1GCUYDET5LZ102754 | 1GCUYDET5LZ188910 | 1GCUYDET5LZ128867 | 1GCUYDET5LZ105718; 1GCUYDET5LZ169788 | 1GCUYDET5LZ165434; 1GCUYDET5LZ192178 | 1GCUYDET5LZ144454; 1GCUYDET5LZ111986 | 1GCUYDET5LZ103032 | 1GCUYDET5LZ158595; 1GCUYDET5LZ190723; 1GCUYDET5LZ120624; 1GCUYDET5LZ174795 | 1GCUYDET5LZ193170 | 1GCUYDET5LZ152859; 1GCUYDET5LZ163862 | 1GCUYDET5LZ109722 | 1GCUYDET5LZ109249 | 1GCUYDET5LZ194268; 1GCUYDET5LZ133390; 1GCUYDET5LZ160122; 1GCUYDET5LZ160038 | 1GCUYDET5LZ171959; 1GCUYDET5LZ132644 | 1GCUYDET5LZ193282; 1GCUYDET5LZ194769

1GCUYDET5LZ165353; 1GCUYDET5LZ107498 | 1GCUYDET5LZ163151 | 1GCUYDET5LZ142851

1GCUYDET5LZ140307 | 1GCUYDET5LZ148889 | 1GCUYDET5LZ147452 | 1GCUYDET5LZ188390 | 1GCUYDET5LZ107081; 1GCUYDET5LZ140856; 1GCUYDET5LZ104214; 1GCUYDET5LZ148455

1GCUYDET5LZ104620; 1GCUYDET5LZ191869; 1GCUYDET5LZ183013 | 1GCUYDET5LZ143563 | 1GCUYDET5LZ185571; 1GCUYDET5LZ176174; 1GCUYDET5LZ129095

1GCUYDET5LZ199079 | 1GCUYDET5LZ166146 | 1GCUYDET5LZ127525 | 1GCUYDET5LZ145412; 1GCUYDET5LZ182590

1GCUYDET5LZ195002 | 1GCUYDET5LZ134233 | 1GCUYDET5LZ166230 | 1GCUYDET5LZ178586 | 1GCUYDET5LZ134796 | 1GCUYDET5LZ158371 | 1GCUYDET5LZ114676

1GCUYDET5LZ169578 | 1GCUYDET5LZ117173 | 1GCUYDET5LZ167720 | 1GCUYDET5LZ183660 | 1GCUYDET5LZ160041

1GCUYDET5LZ198952; 1GCUYDET5LZ164784 | 1GCUYDET5LZ144289 | 1GCUYDET5LZ179592; 1GCUYDET5LZ148083; 1GCUYDET5LZ134362 | 1GCUYDET5LZ147192 | 1GCUYDET5LZ157513; 1GCUYDET5LZ159195 | 1GCUYDET5LZ165868; 1GCUYDET5LZ131784; 1GCUYDET5LZ138539 | 1GCUYDET5LZ106044 | 1GCUYDET5LZ102429 | 1GCUYDET5LZ120607; 1GCUYDET5LZ164977; 1GCUYDET5LZ144518; 1GCUYDET5LZ143823 | 1GCUYDET5LZ139772 | 1GCUYDET5LZ182847

1GCUYDET5LZ164171 | 1GCUYDET5LZ130621; 1GCUYDET5LZ177695 | 1GCUYDET5LZ150982; 1GCUYDET5LZ156295; 1GCUYDET5LZ129808; 1GCUYDET5LZ134071; 1GCUYDET5LZ181651 | 1GCUYDET5LZ164008; 1GCUYDET5LZ104813 | 1GCUYDET5LZ181780; 1GCUYDET5LZ141926 | 1GCUYDET5LZ120087 | 1GCUYDET5LZ100471 | 1GCUYDET5LZ146303; 1GCUYDET5LZ133261 | 1GCUYDET5LZ173159 | 1GCUYDET5LZ185215

1GCUYDET5LZ173792; 1GCUYDET5LZ105654 | 1GCUYDET5LZ115309 | 1GCUYDET5LZ109641 | 1GCUYDET5LZ129355; 1GCUYDET5LZ142977; 1GCUYDET5LZ183898 | 1GCUYDET5LZ173162 | 1GCUYDET5LZ128562 | 1GCUYDET5LZ129002; 1GCUYDET5LZ139125

1GCUYDET5LZ196263 | 1GCUYDET5LZ175798 | 1GCUYDET5LZ114290 | 1GCUYDET5LZ140789 | 1GCUYDET5LZ180032; 1GCUYDET5LZ130067 | 1GCUYDET5LZ158984; 1GCUYDET5LZ149329 | 1GCUYDET5LZ118386 | 1GCUYDET5LZ149007 | 1GCUYDET5LZ152490 | 1GCUYDET5LZ151257 | 1GCUYDET5LZ127461 | 1GCUYDET5LZ175316 | 1GCUYDET5LZ178359 | 1GCUYDET5LZ159357 | 1GCUYDET5LZ158614 | 1GCUYDET5LZ186686 | 1GCUYDET5LZ141716

1GCUYDET5LZ167541; 1GCUYDET5LZ180001 | 1GCUYDET5LZ177941 | 1GCUYDET5LZ191998 | 1GCUYDET5LZ144633 | 1GCUYDET5LZ156555 | 1GCUYDET5LZ162078 | 1GCUYDET5LZ176823 | 1GCUYDET5LZ122194; 1GCUYDET5LZ120008 | 1GCUYDET5LZ108392; 1GCUYDET5LZ137794 | 1GCUYDET5LZ136550 | 1GCUYDET5LZ184999 | 1GCUYDET5LZ199146

1GCUYDET5LZ127959; 1GCUYDET5LZ144955 | 1GCUYDET5LZ162484 | 1GCUYDET5LZ146513; 1GCUYDET5LZ191631 | 1GCUYDET5LZ155440 | 1GCUYDET5LZ115245; 1GCUYDET5LZ160797; 1GCUYDET5LZ177437 | 1GCUYDET5LZ148200 | 1GCUYDET5LZ152876

1GCUYDET5LZ165837; 1GCUYDET5LZ124351 | 1GCUYDET5LZ164915 | 1GCUYDET5LZ189331

1GCUYDET5LZ114614; 1GCUYDET5LZ106822 | 1GCUYDET5LZ146737; 1GCUYDET5LZ125113; 1GCUYDET5LZ192634 | 1GCUYDET5LZ168897; 1GCUYDET5LZ192195 | 1GCUYDET5LZ132448; 1GCUYDET5LZ170150; 1GCUYDET5LZ182234 | 1GCUYDET5LZ102883; 1GCUYDET5LZ175011 | 1GCUYDET5LZ149668 | 1GCUYDET5LZ155003

1GCUYDET5LZ189300; 1GCUYDET5LZ167992 | 1GCUYDET5LZ174862; 1GCUYDET5LZ196652 | 1GCUYDET5LZ124740 | 1GCUYDET5LZ117691; 1GCUYDET5LZ174828

1GCUYDET5LZ124625; 1GCUYDET5LZ164543; 1GCUYDET5LZ195307 | 1GCUYDET5LZ114449 | 1GCUYDET5LZ160492; 1GCUYDET5LZ194786 | 1GCUYDET5LZ133664 | 1GCUYDET5LZ126665 | 1GCUYDET5LZ102589; 1GCUYDET5LZ193878 | 1GCUYDET5LZ145054 | 1GCUYDET5LZ194447 | 1GCUYDET5LZ117660 | 1GCUYDET5LZ143854 | 1GCUYDET5LZ136127 | 1GCUYDET5LZ126911; 1GCUYDET5LZ130585 | 1GCUYDET5LZ133227 | 1GCUYDET5LZ134667

1GCUYDET5LZ116766; 1GCUYDET5LZ132790; 1GCUYDET5LZ137133; 1GCUYDET5LZ139237; 1GCUYDET5LZ192343; 1GCUYDET5LZ107923; 1GCUYDET5LZ116718; 1GCUYDET5LZ188518 | 1GCUYDET5LZ127282 | 1GCUYDET5LZ189586; 1GCUYDET5LZ130912 | 1GCUYDET5LZ175638 | 1GCUYDET5LZ176773; 1GCUYDET5LZ186154; 1GCUYDET5LZ189071; 1GCUYDET5LZ116573; 1GCUYDET5LZ176675 | 1GCUYDET5LZ127721 | 1GCUYDET5LZ131803; 1GCUYDET5LZ114130 | 1GCUYDET5LZ163635; 1GCUYDET5LZ165403 | 1GCUYDET5LZ186316; 1GCUYDET5LZ109834

1GCUYDET5LZ133051; 1GCUYDET5LZ195324; 1GCUYDET5LZ170052 | 1GCUYDET5LZ141294; 1GCUYDET5LZ113849 | 1GCUYDET5LZ120347 | 1GCUYDET5LZ191550

1GCUYDET5LZ143143

1GCUYDET5LZ119621; 1GCUYDET5LZ137231 | 1GCUYDET5LZ167958 | 1GCUYDET5LZ131056 | 1GCUYDET5LZ139299; 1GCUYDET5LZ104939 | 1GCUYDET5LZ180757 | 1GCUYDET5LZ112216 | 1GCUYDET5LZ163649

1GCUYDET5LZ127704; 1GCUYDET5LZ190365 | 1GCUYDET5LZ156927 | 1GCUYDET5LZ159584 | 1GCUYDET5LZ105511 | 1GCUYDET5LZ116220 | 1GCUYDET5LZ185196 | 1GCUYDET5LZ124320; 1GCUYDET5LZ124933 | 1GCUYDET5LZ134197 | 1GCUYDET5LZ167295 | 1GCUYDET5LZ168298; 1GCUYDET5LZ157124 | 1GCUYDET5LZ199471 | 1GCUYDET5LZ155177 | 1GCUYDET5LZ106674; 1GCUYDET5LZ139786; 1GCUYDET5LZ174540; 1GCUYDET5LZ185313 | 1GCUYDET5LZ122387; 1GCUYDET5LZ167488 | 1GCUYDET5LZ144924 | 1GCUYDET5LZ124141; 1GCUYDET5LZ142493 | 1GCUYDET5LZ125614

1GCUYDET5LZ121174

1GCUYDET5LZ190348 | 1GCUYDET5LZ132952 | 1GCUYDET5LZ187806 | 1GCUYDET5LZ183223; 1GCUYDET5LZ199843 | 1GCUYDET5LZ185490 | 1GCUYDET5LZ198353

1GCUYDET5LZ111650 | 1GCUYDET5LZ163652 | 1GCUYDET5LZ192696 | 1GCUYDET5LZ155664 | 1GCUYDET5LZ169967; 1GCUYDET5LZ189829; 1GCUYDET5LZ128027 | 1GCUYDET5LZ176515 | 1GCUYDET5LZ174845; 1GCUYDET5LZ189989 | 1GCUYDET5LZ156328; 1GCUYDET5LZ185683; 1GCUYDET5LZ162596; 1GCUYDET5LZ175669 | 1GCUYDET5LZ139013

1GCUYDET5LZ112071; 1GCUYDET5LZ113334 | 1GCUYDET5LZ127850 | 1GCUYDET5LZ108540 | 1GCUYDET5LZ191791 | 1GCUYDET5LZ119327 | 1GCUYDET5LZ122468 | 1GCUYDET5LZ198319 | 1GCUYDET5LZ161058; 1GCUYDET5LZ180838; 1GCUYDET5LZ144003; 1GCUYDET5LZ186607 | 1GCUYDET5LZ169080

1GCUYDET5LZ196473 | 1GCUYDET5LZ140212; 1GCUYDET5LZ139108 | 1GCUYDET5LZ130635 | 1GCUYDET5LZ156636 | 1GCUYDET5LZ155969 | 1GCUYDET5LZ123183; 1GCUYDET5LZ187238 | 1GCUYDET5LZ189880 | 1GCUYDET5LZ122499; 1GCUYDET5LZ127797; 1GCUYDET5LZ119988; 1GCUYDET5LZ152344 | 1GCUYDET5LZ176465 | 1GCUYDET5LZ142123; 1GCUYDET5LZ118128; 1GCUYDET5LZ121191 | 1GCUYDET5LZ190463

1GCUYDET5LZ125189 | 1GCUYDET5LZ111857 | 1GCUYDET5LZ107226; 1GCUYDET5LZ187448; 1GCUYDET5LZ177728

1GCUYDET5LZ178877 | 1GCUYDET5LZ129811 | 1GCUYDET5LZ104195

1GCUYDET5LZ164381 | 1GCUYDET5LZ143031 | 1GCUYDET5LZ171637 | 1GCUYDET5LZ129470 | 1GCUYDET5LZ157138; 1GCUYDET5LZ194142; 1GCUYDET5LZ187949 | 1GCUYDET5LZ155213; 1GCUYDET5LZ159407 | 1GCUYDET5LZ112510

1GCUYDET5LZ160301; 1GCUYDET5LZ143241; 1GCUYDET5LZ170956 | 1GCUYDET5LZ105752 | 1GCUYDET5LZ157639; 1GCUYDET5LZ137620 | 1GCUYDET5LZ183299

1GCUYDET5LZ110496 | 1GCUYDET5LZ165014 | 1GCUYDET5LZ191743; 1GCUYDET5LZ107677 | 1GCUYDET5LZ118033; 1GCUYDET5LZ178118 | 1GCUYDET5LZ178216 | 1GCUYDET5LZ156121 | 1GCUYDET5LZ147094 | 1GCUYDET5LZ178569 | 1GCUYDET5LZ175431

1GCUYDET5LZ161268 | 1GCUYDET5LZ175509; 1GCUYDET5LZ151548; 1GCUYDET5LZ154613 | 1GCUYDET5LZ183352 | 1GCUYDET5LZ181259 | 1GCUYDET5LZ141327 | 1GCUYDET5LZ129968; 1GCUYDET5LZ104732; 1GCUYDET5LZ134037 | 1GCUYDET5LZ122244 | 1GCUYDET5LZ135124 | 1GCUYDET5LZ186493; 1GCUYDET5LZ172822 | 1GCUYDET5LZ119506 | 1GCUYDET5LZ127962 | 1GCUYDET5LZ136449 | 1GCUYDET5LZ194187 | 1GCUYDET5LZ117531; 1GCUYDET5LZ111583 | 1GCUYDET5LZ173825 | 1GCUYDET5LZ119134; 1GCUYDET5LZ176546; 1GCUYDET5LZ133292 | 1GCUYDET5LZ112118; 1GCUYDET5LZ123197 | 1GCUYDET5LZ114399; 1GCUYDET5LZ119294 | 1GCUYDET5LZ113575 | 1GCUYDET5LZ174084; 1GCUYDET5LZ158449 | 1GCUYDET5LZ110515 | 1GCUYDET5LZ129887 | 1GCUYDET5LZ163361 | 1GCUYDET5LZ191418

1GCUYDET5LZ179365; 1GCUYDET5LZ109929 | 1GCUYDET5LZ199194; 1GCUYDET5LZ177874 | 1GCUYDET5LZ190611 | 1GCUYDET5LZ197140; 1GCUYDET5LZ111342 | 1GCUYDET5LZ158421; 1GCUYDET5LZ127508 | 1GCUYDET5LZ142753 | 1GCUYDET5LZ197266 | 1GCUYDET5LZ180497 | 1GCUYDET5LZ103578 | 1GCUYDET5LZ115729; 1GCUYDET5LZ153879 | 1GCUYDET5LZ189958; 1GCUYDET5LZ141960 | 1GCUYDET5LZ102401; 1GCUYDET5LZ108702; 1GCUYDET5LZ176417 | 1GCUYDET5LZ192682 | 1GCUYDET5LZ188115; 1GCUYDET5LZ112751 | 1GCUYDET5LZ189460; 1GCUYDET5LZ132949 | 1GCUYDET5LZ127539 | 1GCUYDET5LZ171220 | 1GCUYDET5LZ189197 | 1GCUYDET5LZ184128 | 1GCUYDET5LZ133535 | 1GCUYDET5LZ109560 | 1GCUYDET5LZ109087 | 1GCUYDET5LZ192794 | 1GCUYDET5LZ116489 | 1GCUYDET5LZ150707 | 1GCUYDET5LZ131199 | 1GCUYDET5LZ113592 | 1GCUYDET5LZ130828 | 1GCUYDET5LZ193444 | 1GCUYDET5LZ181763; 1GCUYDET5LZ195453 | 1GCUYDET5LZ116475 | 1GCUYDET5LZ132479 | 1GCUYDET5LZ190124; 1GCUYDET5LZ110613 | 1GCUYDET5LZ105623 | 1GCUYDET5LZ119845 | 1GCUYDET5LZ170665 | 1GCUYDET5LZ118517 | 1GCUYDET5LZ156359 | 1GCUYDET5LZ152666 | 1GCUYDET5LZ187353 | 1GCUYDET5LZ126732; 1GCUYDET5LZ170617; 1GCUYDET5LZ153459; 1GCUYDET5LZ131350 | 1GCUYDET5LZ100681 | 1GCUYDET5LZ140047 | 1GCUYDET5LZ103435 | 1GCUYDET5LZ146625 | 1GCUYDET5LZ195551 | 1GCUYDET5LZ138976 | 1GCUYDET5LZ157785 | 1GCUYDET5LZ124298; 1GCUYDET5LZ161819 | 1GCUYDET5LZ189734

1GCUYDET5LZ148553; 1GCUYDET5LZ107159 | 1GCUYDET5LZ172707; 1GCUYDET5LZ162789; 1GCUYDET5LZ126522; 1GCUYDET5LZ143840 | 1GCUYDET5LZ172397 | 1GCUYDET5LZ130974 | 1GCUYDET5LZ186901 | 1GCUYDET5LZ150870 | 1GCUYDET5LZ101815 | 1GCUYDET5LZ189748; 1GCUYDET5LZ129081; 1GCUYDET5LZ103208; 1GCUYDET5LZ161335 | 1GCUYDET5LZ113236 | 1GCUYDET5LZ131574; 1GCUYDET5LZ112829; 1GCUYDET5LZ101684

1GCUYDET5LZ175915; 1GCUYDET5LZ135740

1GCUYDET5LZ180449 | 1GCUYDET5LZ138640 | 1GCUYDET5LZ126682 | 1GCUYDET5LZ141909 | 1GCUYDET5LZ128836; 1GCUYDET5LZ146396 | 1GCUYDET5LZ177423 | 1GCUYDET5LZ198904; 1GCUYDET5LZ129534

1GCUYDET5LZ114919

1GCUYDET5LZ153297 | 1GCUYDET5LZ179530 | 1GCUYDET5LZ146219 | 1GCUYDET5LZ142557; 1GCUYDET5LZ180600; 1GCUYDET5LZ145183 | 1GCUYDET5LZ168589 | 1GCUYDET5LZ127203; 1GCUYDET5LZ104424 | 1GCUYDET5LZ113012; 1GCUYDET5LZ122406 | 1GCUYDET5LZ176904 | 1GCUYDET5LZ131476 | 1GCUYDET5LZ122356; 1GCUYDET5LZ195467 | 1GCUYDET5LZ107002 | 1GCUYDET5LZ196229; 1GCUYDET5LZ121577 | 1GCUYDET5LZ140744

1GCUYDET5LZ189569 | 1GCUYDET5LZ117805 | 1GCUYDET5LZ177504 | 1GCUYDET5LZ114256 | 1GCUYDET5LZ166017 | 1GCUYDET5LZ172352; 1GCUYDET5LZ185389 | 1GCUYDET5LZ117237 | 1GCUYDET5LZ120025 | 1GCUYDET5LZ129937 | 1GCUYDET5LZ101894; 1GCUYDET5LZ168642 | 1GCUYDET5LZ154305 | 1GCUYDET5LZ108439 | 1GCUYDET5LZ137424 | 1GCUYDET5LZ114273; 1GCUYDET5LZ133096; 1GCUYDET5LZ196280 | 1GCUYDET5LZ122700 | 1GCUYDET5LZ151341 | 1GCUYDET5LZ173677 | 1GCUYDET5LZ108778 | 1GCUYDET5LZ122339

1GCUYDET5LZ160203 | 1GCUYDET5LZ159696 | 1GCUYDET5LZ155907 | 1GCUYDET5LZ106447 | 1GCUYDET5LZ179415 | 1GCUYDET5LZ104018; 1GCUYDET5LZ142865 | 1GCUYDET5LZ104553; 1GCUYDET5LZ156992 | 1GCUYDET5LZ108070 | 1GCUYDET5LZ133454; 1GCUYDET5LZ165627 | 1GCUYDET5LZ159469 | 1GCUYDET5LZ176692 | 1GCUYDET5LZ161447 | 1GCUYDET5LZ122843 | 1GCUYDET5LZ113673;
The car appears to be a Chevrolet.
The specific car is a Silverado 1500 according to our records.
Find details on VINs that start with 1GCUYDET5LZ1.
1GCUYDET5LZ138184; 1GCUYDET5LZ103449; 1GCUYDET5LZ122082 | 1GCUYDET5LZ142168 | 1GCUYDET5LZ160184

1GCUYDET5LZ178166 | 1GCUYDET5LZ135950 | 1GCUYDET5LZ127928 | 1GCUYDET5LZ159262

1GCUYDET5LZ127248 | 1GCUYDET5LZ121806 | 1GCUYDET5LZ198479

1GCUYDET5LZ167751 | 1GCUYDET5LZ197526 | 1GCUYDET5LZ167894

1GCUYDET5LZ145684 | 1GCUYDET5LZ153185; 1GCUYDET5LZ175381; 1GCUYDET5LZ157706 | 1GCUYDET5LZ157592 | 1GCUYDET5LZ137150; 1GCUYDET5LZ149377 | 1GCUYDET5LZ193959; 1GCUYDET5LZ121594; 1GCUYDET5LZ196697; 1GCUYDET5LZ177843 | 1GCUYDET5LZ110689; 1GCUYDET5LZ113771 | 1GCUYDET5LZ199678 | 1GCUYDET5LZ137813 | 1GCUYDET5LZ106819; 1GCUYDET5LZ151114

1GCUYDET5LZ190253 | 1GCUYDET5LZ135771 | 1GCUYDET5LZ191029 | 1GCUYDET5LZ123765 | 1GCUYDET5LZ175896 | 1GCUYDET5LZ125466; 1GCUYDET5LZ167667; 1GCUYDET5LZ152358 | 1GCUYDET5LZ100552; 1GCUYDET5LZ118775 | 1GCUYDET5LZ195730 | 1GCUYDET5LZ174537 | 1GCUYDET5LZ118677 | 1GCUYDET5LZ179687 | 1GCUYDET5LZ121112 | 1GCUYDET5LZ122390; 1GCUYDET5LZ189751 | 1GCUYDET5LZ110451 | 1GCUYDET5LZ164736 | 1GCUYDET5LZ115827 | 1GCUYDET5LZ180046 | 1GCUYDET5LZ123281 | 1GCUYDET5LZ105475 | 1GCUYDET5LZ124821 | 1GCUYDET5LZ150173; 1GCUYDET5LZ108697; 1GCUYDET5LZ141148; 1GCUYDET5LZ198482

1GCUYDET5LZ142235 | 1GCUYDET5LZ194609; 1GCUYDET5LZ146026 | 1GCUYDET5LZ162971 | 1GCUYDET5LZ184436; 1GCUYDET5LZ115889 | 1GCUYDET5LZ189491 | 1GCUYDET5LZ197901 | 1GCUYDET5LZ141330 | 1GCUYDET5LZ189541 | 1GCUYDET5LZ105671; 1GCUYDET5LZ119263; 1GCUYDET5LZ135477 | 1GCUYDET5LZ159200; 1GCUYDET5LZ149167 | 1GCUYDET5LZ196313

1GCUYDET5LZ126021 | 1GCUYDET5LZ114533 | 1GCUYDET5LZ176160; 1GCUYDET5LZ186476 | 1GCUYDET5LZ198059 | 1GCUYDET5LZ166650 | 1GCUYDET5LZ162887 | 1GCUYDET5LZ169404 | 1GCUYDET5LZ175672; 1GCUYDET5LZ140758 | 1GCUYDET5LZ103709; 1GCUYDET5LZ138962 | 1GCUYDET5LZ125032 | 1GCUYDET5LZ125418; 1GCUYDET5LZ123748 | 1GCUYDET5LZ147449; 1GCUYDET5LZ123989 | 1GCUYDET5LZ163523; 1GCUYDET5LZ109431; 1GCUYDET5LZ165997; 1GCUYDET5LZ192570 | 1GCUYDET5LZ196344; 1GCUYDET5LZ199762 | 1GCUYDET5LZ167054; 1GCUYDET5LZ199745 | 1GCUYDET5LZ112927 | 1GCUYDET5LZ181729 | 1GCUYDET5LZ140680; 1GCUYDET5LZ144373 | 1GCUYDET5LZ196831 | 1GCUYDET5LZ145782 | 1GCUYDET5LZ175493 | 1GCUYDET5LZ115066 | 1GCUYDET5LZ182329 | 1GCUYDET5LZ122969 | 1GCUYDET5LZ159746 | 1GCUYDET5LZ102947 | 1GCUYDET5LZ195663 | 1GCUYDET5LZ182749 | 1GCUYDET5LZ195470; 1GCUYDET5LZ109624 | 1GCUYDET5LZ145068 | 1GCUYDET5LZ183934 | 1GCUYDET5LZ158242; 1GCUYDET5LZ180645 | 1GCUYDET5LZ130795 | 1GCUYDET5LZ136919 | 1GCUYDET5LZ151565; 1GCUYDET5LZ145099 | 1GCUYDET5LZ192973; 1GCUYDET5LZ102348 | 1GCUYDET5LZ104164 | 1GCUYDET5LZ195758; 1GCUYDET5LZ197493; 1GCUYDET5LZ199289 | 1GCUYDET5LZ101619; 1GCUYDET5LZ199051; 1GCUYDET5LZ116704 | 1GCUYDET5LZ109168 | 1GCUYDET5LZ129064 | 1GCUYDET5LZ166843; 1GCUYDET5LZ156474 | 1GCUYDET5LZ168687 | 1GCUYDET5LZ181469 | 1GCUYDET5LZ124110 | 1GCUYDET5LZ165725 | 1GCUYDET5LZ173615

1GCUYDET5LZ138427 | 1GCUYDET5LZ115214 | 1GCUYDET5LZ148892 | 1GCUYDET5LZ141053 | 1GCUYDET5LZ150965

1GCUYDET5LZ197204 | 1GCUYDET5LZ170763 | 1GCUYDET5LZ157155; 1GCUYDET5LZ184274 | 1GCUYDET5LZ105430 | 1GCUYDET5LZ138573; 1GCUYDET5LZ108845 | 1GCUYDET5LZ127380 | 1GCUYDET5LZ162761 | 1GCUYDET5LZ184923; 1GCUYDET5LZ186249

1GCUYDET5LZ136287 | 1GCUYDET5LZ161559 | 1GCUYDET5LZ177325; 1GCUYDET5LZ136452 | 1GCUYDET5LZ138802 | 1GCUYDET5LZ126181 | 1GCUYDET5LZ153641 | 1GCUYDET5LZ185702; 1GCUYDET5LZ166227

1GCUYDET5LZ124995; 1GCUYDET5LZ141358; 1GCUYDET5LZ150755 | 1GCUYDET5LZ181682 | 1GCUYDET5LZ138105 | 1GCUYDET5LZ145233 | 1GCUYDET5LZ197235; 1GCUYDET5LZ184193; 1GCUYDET5LZ165420

1GCUYDET5LZ190480; 1GCUYDET5LZ154823; 1GCUYDET5LZ117870 | 1GCUYDET5LZ160265; 1GCUYDET5LZ149752 | 1GCUYDET5LZ153929

1GCUYDET5LZ139397; 1GCUYDET5LZ165269 | 1GCUYDET5LZ171122; 1GCUYDET5LZ194626 | 1GCUYDET5LZ171735 | 1GCUYDET5LZ168303; 1GCUYDET5LZ134393; 1GCUYDET5LZ108893 | 1GCUYDET5LZ102611; 1GCUYDET5LZ100079 | 1GCUYDET5LZ100678 | 1GCUYDET5LZ145006 | 1GCUYDET5LZ186459 | 1GCUYDET5LZ171931; 1GCUYDET5LZ171296 | 1GCUYDET5LZ131123; 1GCUYDET5LZ195100 | 1GCUYDET5LZ186736; 1GCUYDET5LZ102981 | 1GCUYDET5LZ183836 | 1GCUYDET5LZ134717 | 1GCUYDET5LZ103502; 1GCUYDET5LZ118713; 1GCUYDET5LZ185294 | 1GCUYDET5LZ147807 | 1GCUYDET5LZ118839 | 1GCUYDET5LZ184615 | 1GCUYDET5LZ157897; 1GCUYDET5LZ117013 | 1GCUYDET5LZ175641; 1GCUYDET5LZ105007; 1GCUYDET5LZ177549 | 1GCUYDET5LZ123636 | 1GCUYDET5LZ181245 | 1GCUYDET5LZ166387; 1GCUYDET5LZ131588; 1GCUYDET5LZ153395 | 1GCUYDET5LZ163831 | 1GCUYDET5LZ158838 | 1GCUYDET5LZ104536 | 1GCUYDET5LZ198174 | 1GCUYDET5LZ176336 | 1GCUYDET5LZ144549 | 1GCUYDET5LZ174666 | 1GCUYDET5LZ154076 | 1GCUYDET5LZ197607

1GCUYDET5LZ162842; 1GCUYDET5LZ160587 | 1GCUYDET5LZ173727 | 1GCUYDET5LZ120736 | 1GCUYDET5LZ153039; 1GCUYDET5LZ184856 | 1GCUYDET5LZ123037; 1GCUYDET5LZ127007 | 1GCUYDET5LZ114242 | 1GCUYDET5LZ131641 | 1GCUYDET5LZ151033; 1GCUYDET5LZ116721 | 1GCUYDET5LZ107307 | 1GCUYDET5LZ126116 | 1GCUYDET5LZ158015 | 1GCUYDET5LZ141814 | 1GCUYDET5LZ169032; 1GCUYDET5LZ148374 | 1GCUYDET5LZ157902 | 1GCUYDET5LZ120767; 1GCUYDET5LZ154367; 1GCUYDET5LZ180483 | 1GCUYDET5LZ123278; 1GCUYDET5LZ140226; 1GCUYDET5LZ199468; 1GCUYDET5LZ139867

1GCUYDET5LZ146253 | 1GCUYDET5LZ110322 | 1GCUYDET5LZ170326 | 1GCUYDET5LZ188986 | 1GCUYDET5LZ129193; 1GCUYDET5LZ130652 | 1GCUYDET5LZ144079

1GCUYDET5LZ179401 | 1GCUYDET5LZ113415 | 1GCUYDET5LZ126360

1GCUYDET5LZ126150 | 1GCUYDET5LZ117688 | 1GCUYDET5LZ122180 | 1GCUYDET5LZ191239; 1GCUYDET5LZ109686; 1GCUYDET5LZ186056 | 1GCUYDET5LZ113172; 1GCUYDET5LZ137116; 1GCUYDET5LZ114967; 1GCUYDET5LZ167264 | 1GCUYDET5LZ182797 | 1GCUYDET5LZ183657 | 1GCUYDET5LZ137763 | 1GCUYDET5LZ194190

1GCUYDET5LZ133938; 1GCUYDET5LZ146124

1GCUYDET5LZ134930 | 1GCUYDET5LZ109512

1GCUYDET5LZ108263 | 1GCUYDET5LZ128318 | 1GCUYDET5LZ115472; 1GCUYDET5LZ126326; 1GCUYDET5LZ143806 | 1GCUYDET5LZ181391; 1GCUYDET5LZ197218 | 1GCUYDET5LZ187188 | 1GCUYDET5LZ134006 | 1GCUYDET5LZ170116 | 1GCUYDET5LZ137682 | 1GCUYDET5LZ156331; 1GCUYDET5LZ186879; 1GCUYDET5LZ184503; 1GCUYDET5LZ135270; 1GCUYDET5LZ170455; 1GCUYDET5LZ128772 | 1GCUYDET5LZ129873 | 1GCUYDET5LZ151937 | 1GCUYDET5LZ177275 | 1GCUYDET5LZ160606; 1GCUYDET5LZ187076; 1GCUYDET5LZ151162; 1GCUYDET5LZ120459 | 1GCUYDET5LZ106075 | 1GCUYDET5LZ104648

1GCUYDET5LZ113267; 1GCUYDET5LZ174716 | 1GCUYDET5LZ114645 | 1GCUYDET5LZ173422; 1GCUYDET5LZ129677

1GCUYDET5LZ181861 | 1GCUYDET5LZ152778 | 1GCUYDET5LZ189135 | 1GCUYDET5LZ160945 | 1GCUYDET5LZ167605 | 1GCUYDET5LZ111292 | 1GCUYDET5LZ168382 | 1GCUYDET5LZ103399 | 1GCUYDET5LZ112037 | 1GCUYDET5LZ118596; 1GCUYDET5LZ113043 | 1GCUYDET5LZ107856 | 1GCUYDET5LZ160119

1GCUYDET5LZ169385 | 1GCUYDET5LZ162016; 1GCUYDET5LZ146592 | 1GCUYDET5LZ148956; 1GCUYDET5LZ120929; 1GCUYDET5LZ162274 | 1GCUYDET5LZ118761; 1GCUYDET5LZ102396 | 1GCUYDET5LZ109364; 1GCUYDET5LZ190785 | 1GCUYDET5LZ154711; 1GCUYDET5LZ190351 | 1GCUYDET5LZ189054; 1GCUYDET5LZ180631

1GCUYDET5LZ193766 | 1GCUYDET5LZ118291 | 1GCUYDET5LZ112121 | 1GCUYDET5LZ118162 | 1GCUYDET5LZ106609 | 1GCUYDET5LZ104049 | 1GCUYDET5LZ146463

1GCUYDET5LZ167944

1GCUYDET5LZ198644 | 1GCUYDET5LZ166003 | 1GCUYDET5LZ116976 | 1GCUYDET5LZ144129 | 1GCUYDET5LZ139092; 1GCUYDET5LZ169628 | 1GCUYDET5LZ150433

1GCUYDET5LZ152845 | 1GCUYDET5LZ193525 | 1GCUYDET5LZ120266 | 1GCUYDET5LZ181990 | 1GCUYDET5LZ128268 | 1GCUYDET5LZ136841 | 1GCUYDET5LZ182993 | 1GCUYDET5LZ151694 | 1GCUYDET5LZ182007 | 1GCUYDET5LZ159598; 1GCUYDET5LZ186848 | 1GCUYDET5LZ135446 | 1GCUYDET5LZ144521; 1GCUYDET5LZ167748; 1GCUYDET5LZ176806 | 1GCUYDET5LZ146379 | 1GCUYDET5LZ182069; 1GCUYDET5LZ122874; 1GCUYDET5LZ132742 | 1GCUYDET5LZ191581; 1GCUYDET5LZ137651; 1GCUYDET5LZ182363; 1GCUYDET5LZ166471; 1GCUYDET5LZ174490 | 1GCUYDET5LZ151887 | 1GCUYDET5LZ144793; 1GCUYDET5LZ100406; 1GCUYDET5LZ131090; 1GCUYDET5LZ129789 | 1GCUYDET5LZ125743 | 1GCUYDET5LZ198370 | 1GCUYDET5LZ174098; 1GCUYDET5LZ123264 | 1GCUYDET5LZ147189; 1GCUYDET5LZ179897 | 1GCUYDET5LZ191872; 1GCUYDET5LZ193685; 1GCUYDET5LZ108490 | 1GCUYDET5LZ187546; 1GCUYDET5LZ123782 | 1GCUYDET5LZ187501 | 1GCUYDET5LZ117643 | 1GCUYDET5LZ146916 | 1GCUYDET5LZ124494 | 1GCUYDET5LZ156393 | 1GCUYDET5LZ173470 | 1GCUYDET5LZ195226; 1GCUYDET5LZ184663; 1GCUYDET5LZ143112 | 1GCUYDET5LZ180628 | 1GCUYDET5LZ112880; 1GCUYDET5LZ142719 | 1GCUYDET5LZ134927 | 1GCUYDET5LZ164252; 1GCUYDET5LZ154448 | 1GCUYDET5LZ114774 | 1GCUYDET5LZ108425 | 1GCUYDET5LZ108568 | 1GCUYDET5LZ197011 | 1GCUYDET5LZ140842 | 1GCUYDET5LZ144339 | 1GCUYDET5LZ137746 | 1GCUYDET5LZ161612 | 1GCUYDET5LZ159889 | 1GCUYDET5LZ186333; 1GCUYDET5LZ176577; 1GCUYDET5LZ199177

1GCUYDET5LZ134765 | 1GCUYDET5LZ199812; 1GCUYDET5LZ181620 | 1GCUYDET5LZ160895 | 1GCUYDET5LZ175252 | 1GCUYDET5LZ168530 | 1GCUYDET5LZ170794 | 1GCUYDET5LZ117156 | 1GCUYDET5LZ171783

1GCUYDET5LZ145703 | 1GCUYDET5LZ141103 | 1GCUYDET5LZ151579 | 1GCUYDET5LZ187689; 1GCUYDET5LZ152702 | 1GCUYDET5LZ138220 | 1GCUYDET5LZ179883 | 1GCUYDET5LZ176868; 1GCUYDET5LZ184839 | 1GCUYDET5LZ158905 | 1GCUYDET5LZ125435; 1GCUYDET5LZ107887 | 1GCUYDET5LZ122793 | 1GCUYDET5LZ109462 | 1GCUYDET5LZ167362 | 1GCUYDET5LZ170438 | 1GCUYDET5LZ191225 | 1GCUYDET5LZ191984 | 1GCUYDET5LZ143546

1GCUYDET5LZ126228 | 1GCUYDET5LZ189510 | 1GCUYDET5LZ147645 | 1GCUYDET5LZ187563 | 1GCUYDET5LZ180208 | 1GCUYDET5LZ170570 | 1GCUYDET5LZ101314; 1GCUYDET5LZ127816 | 1GCUYDET5LZ101068 | 1GCUYDET5LZ127931; 1GCUYDET5LZ168365 | 1GCUYDET5LZ194156 | 1GCUYDET5LZ198501; 1GCUYDET5LZ166311; 1GCUYDET5LZ177700; 1GCUYDET5LZ116394; 1GCUYDET5LZ122325 | 1GCUYDET5LZ194240; 1GCUYDET5LZ187112 | 1GCUYDET5LZ182511; 1GCUYDET5LZ160573 | 1GCUYDET5LZ126715 | 1GCUYDET5LZ179690 | 1GCUYDET5LZ119456; 1GCUYDET5LZ176269 | 1GCUYDET5LZ115116 | 1GCUYDET5LZ158418 | 1GCUYDET5LZ195274 | 1GCUYDET5LZ156734 | 1GCUYDET5LZ108330 | 1GCUYDET5LZ124401; 1GCUYDET5LZ149444 | 1GCUYDET5LZ141280 | 1GCUYDET5LZ114385; 1GCUYDET5LZ168432 | 1GCUYDET5LZ115679 | 1GCUYDET5LZ189703; 1GCUYDET5LZ139609; 1GCUYDET5LZ150271; 1GCUYDET5LZ168768; 1GCUYDET5LZ130747; 1GCUYDET5LZ105041; 1GCUYDET5LZ142445 | 1GCUYDET5LZ192200

1GCUYDET5LZ115102

1GCUYDET5LZ127086; 1GCUYDET5LZ152554 | 1GCUYDET5LZ131462; 1GCUYDET5LZ117755

1GCUYDET5LZ135205 | 1GCUYDET5LZ177485 | 1GCUYDET5LZ155552 | 1GCUYDET5LZ144017 | 1GCUYDET5LZ118792; 1GCUYDET5LZ120090; 1GCUYDET5LZ131493; 1GCUYDET5LZ157561 | 1GCUYDET5LZ191449; 1GCUYDET5LZ171055 | 1GCUYDET5LZ151324

1GCUYDET5LZ111809; 1GCUYDET5LZ132935 | 1GCUYDET5LZ165076 | 1GCUYDET5LZ178779; 1GCUYDET5LZ186560; 1GCUYDET5LZ163554 | 1GCUYDET5LZ187062 | 1GCUYDET5LZ108280 | 1GCUYDET5LZ158659 | 1GCUYDET5LZ103127 | 1GCUYDET5LZ178765; 1GCUYDET5LZ107260 | 1GCUYDET5LZ124270; 1GCUYDET5LZ174313

1GCUYDET5LZ125645 | 1GCUYDET5LZ103466

1GCUYDET5LZ101992 | 1GCUYDET5LZ183142 | 1GCUYDET5LZ155972 | 1GCUYDET5LZ147208 | 1GCUYDET5LZ156314 | 1GCUYDET5LZ158869 | 1GCUYDET5LZ112930; 1GCUYDET5LZ101765; 1GCUYDET5LZ166731 | 1GCUYDET5LZ177406 | 1GCUYDET5LZ181374 | 1GCUYDET5LZ140467; 1GCUYDET5LZ127718 | 1GCUYDET5LZ141991 | 1GCUYDET5LZ131817

1GCUYDET5LZ182556; 1GCUYDET5LZ114662 | 1GCUYDET5LZ117139 | 1GCUYDET5LZ143059 | 1GCUYDET5LZ179799 | 1GCUYDET5LZ142901; 1GCUYDET5LZ114452 | 1GCUYDET5LZ110319 | 1GCUYDET5LZ103984 | 1GCUYDET5LZ131218; 1GCUYDET5LZ194318; 1GCUYDET5LZ175929; 1GCUYDET5LZ161707 | 1GCUYDET5LZ137228 | 1GCUYDET5LZ166339 | 1GCUYDET5LZ144096

1GCUYDET5LZ131204 | 1GCUYDET5LZ104228 | 1GCUYDET5LZ198580

1GCUYDET5LZ133194 | 1GCUYDET5LZ127234

1GCUYDET5LZ131378 | 1GCUYDET5LZ131333

1GCUYDET5LZ122759 | 1GCUYDET5LZ122955 | 1GCUYDET5LZ111390 | 1GCUYDET5LZ186753

1GCUYDET5LZ179382 | 1GCUYDET5LZ132188; 1GCUYDET5LZ198790; 1GCUYDET5LZ106755 | 1GCUYDET5LZ156958

1GCUYDET5LZ158970; 1GCUYDET5LZ199423; 1GCUYDET5LZ182637 | 1GCUYDET5LZ100017

1GCUYDET5LZ146205 | 1GCUYDET5LZ115262 | 1GCUYDET5LZ194822 | 1GCUYDET5LZ144874; 1GCUYDET5LZ198014; 1GCUYDET5LZ168513 | 1GCUYDET5LZ150674 | 1GCUYDET5LZ178412 | 1GCUYDET5LZ145250; 1GCUYDET5LZ124379 | 1GCUYDET5LZ180726; 1GCUYDET5LZ125936

1GCUYDET5LZ160623 | 1GCUYDET5LZ182010 | 1GCUYDET5LZ101555 | 1GCUYDET5LZ186431 | 1GCUYDET5LZ118369

1GCUYDET5LZ147046 | 1GCUYDET5LZ164168 | 1GCUYDET5LZ118324 | 1GCUYDET5LZ197137; 1GCUYDET5LZ155082 | 1GCUYDET5LZ166096; 1GCUYDET5LZ131560 | 1GCUYDET5LZ150769 | 1GCUYDET5LZ198188; 1GCUYDET5LZ154174 | 1GCUYDET5LZ118341 | 1GCUYDET5LZ185036 | 1GCUYDET5LZ100129 | 1GCUYDET5LZ178362 | 1GCUYDET5LZ122521 | 1GCUYDET5LZ126309 | 1GCUYDET5LZ151081 | 1GCUYDET5LZ190916 | 1GCUYDET5LZ165398; 1GCUYDET5LZ149590 | 1GCUYDET5LZ193024 | 1GCUYDET5LZ196876; 1GCUYDET5LZ136306 | 1GCUYDET5LZ112944 | 1GCUYDET5LZ129162; 1GCUYDET5LZ111373 | 1GCUYDET5LZ172366 | 1GCUYDET5LZ125340 | 1GCUYDET5LZ106013 | 1GCUYDET5LZ117822 | 1GCUYDET5LZ193198; 1GCUYDET5LZ181987

1GCUYDET5LZ105086; 1GCUYDET5LZ126889 | 1GCUYDET5LZ140145; 1GCUYDET5LZ120705

1GCUYDET5LZ181794 | 1GCUYDET5LZ137679; 1GCUYDET5LZ183240 | 1GCUYDET5LZ103080

1GCUYDET5LZ194173 | 1GCUYDET5LZ133258 | 1GCUYDET5LZ141117 | 1GCUYDET5LZ103483 | 1GCUYDET5LZ177597 | 1GCUYDET5LZ186266; 1GCUYDET5LZ113219 | 1GCUYDET5LZ110210 | 1GCUYDET5LZ142350; 1GCUYDET5LZ126830; 1GCUYDET5LZ127444 | 1GCUYDET5LZ183965 | 1GCUYDET5LZ120719

1GCUYDET5LZ136855 | 1GCUYDET5LZ143384; 1GCUYDET5LZ176305; 1GCUYDET5LZ135544 | 1GCUYDET5LZ184985; 1GCUYDET5LZ181942 | 1GCUYDET5LZ135429 | 1GCUYDET5LZ170021 | 1GCUYDET5LZ149024; 1GCUYDET5LZ128657 | 1GCUYDET5LZ103774; 1GCUYDET5LZ197347 | 1GCUYDET5LZ197686 | 1GCUYDET5LZ176496 | 1GCUYDET5LZ190639 | 1GCUYDET5LZ178510; 1GCUYDET5LZ165319; 1GCUYDET5LZ109235; 1GCUYDET5LZ148195 | 1GCUYDET5LZ102446; 1GCUYDET5LZ121238; 1GCUYDET5LZ160167 | 1GCUYDET5LZ141098; 1GCUYDET5LZ157804 | 1GCUYDET5LZ100695 | 1GCUYDET5LZ108618 | 1GCUYDET5LZ186087; 1GCUYDET5LZ199907 | 1GCUYDET5LZ176272 | 1GCUYDET5LZ194903 | 1GCUYDET5LZ154837 | 1GCUYDET5LZ101832; 1GCUYDET5LZ170200 | 1GCUYDET5LZ138041 | 1GCUYDET5LZ109476 | 1GCUYDET5LZ142543 | 1GCUYDET5LZ182699; 1GCUYDET5LZ115469 | 1GCUYDET5LZ196523; 1GCUYDET5LZ188955 | 1GCUYDET5LZ195839 | 1GCUYDET5LZ185943 | 1GCUYDET5LZ144860; 1GCUYDET5LZ146544 | 1GCUYDET5LZ125905; 1GCUYDET5LZ188261 | 1GCUYDET5LZ186039; 1GCUYDET5LZ160105; 1GCUYDET5LZ190527 | 1GCUYDET5LZ140078; 1GCUYDET5LZ129601

1GCUYDET5LZ108571; 1GCUYDET5LZ198823 | 1GCUYDET5LZ113530 | 1GCUYDET5LZ141229; 1GCUYDET5LZ127010; 1GCUYDET5LZ153056

1GCUYDET5LZ152571

1GCUYDET5LZ195887 | 1GCUYDET5LZ124818 | 1GCUYDET5LZ169113 | 1GCUYDET5LZ192469

1GCUYDET5LZ198921 | 1GCUYDET5LZ102107 | 1GCUYDET5LZ109297; 1GCUYDET5LZ159133 | 1GCUYDET5LZ107873 | 1GCUYDET5LZ171606 | 1GCUYDET5LZ161710; 1GCUYDET5LZ177812; 1GCUYDET5LZ109655 | 1GCUYDET5LZ119554 | 1GCUYDET5LZ149217 | 1GCUYDET5LZ115181; 1GCUYDET5LZ150139; 1GCUYDET5LZ178698; 1GCUYDET5LZ168186 | 1GCUYDET5LZ143837 | 1GCUYDET5LZ137858 | 1GCUYDET5LZ182881 | 1GCUYDET5LZ151467 | 1GCUYDET5LZ151078 | 1GCUYDET5LZ133289 | 1GCUYDET5LZ168799 | 1GCUYDET5LZ160590 | 1GCUYDET5LZ182766; 1GCUYDET5LZ133728 | 1GCUYDET5LZ175090 | 1GCUYDET5LZ115486; 1GCUYDET5LZ138525 | 1GCUYDET5LZ157382 | 1GCUYDET5LZ155387 | 1GCUYDET5LZ159522 | 1GCUYDET5LZ198157 | 1GCUYDET5LZ125130 | 1GCUYDET5LZ142641 | 1GCUYDET5LZ142705; 1GCUYDET5LZ116301 | 1GCUYDET5LZ128898 | 1GCUYDET5LZ101779 | 1GCUYDET5LZ165594 | 1GCUYDET5LZ172660 | 1GCUYDET5LZ144356 | 1GCUYDET5LZ167586; 1GCUYDET5LZ164591 | 1GCUYDET5LZ102141 | 1GCUYDET5LZ168480; 1GCUYDET5LZ127363 | 1GCUYDET5LZ146981; 1GCUYDET5LZ139349 | 1GCUYDET5LZ181116 | 1GCUYDET5LZ134118 | 1GCUYDET5LZ109509; 1GCUYDET5LZ178541 | 1GCUYDET5LZ158094 | 1GCUYDET5LZ149900 | 1GCUYDET5LZ192097; 1GCUYDET5LZ148259; 1GCUYDET5LZ199485 | 1GCUYDET5LZ169919; 1GCUYDET5LZ193931 | 1GCUYDET5LZ127430; 1GCUYDET5LZ124978

1GCUYDET5LZ191189; 1GCUYDET5LZ123622 | 1GCUYDET5LZ118551; 1GCUYDET5LZ170133 | 1GCUYDET5LZ121871 | 1GCUYDET5LZ193623; 1GCUYDET5LZ195789 | 1GCUYDET5LZ176143; 1GCUYDET5LZ192388; 1GCUYDET5LZ169158 | 1GCUYDET5LZ150593 | 1GCUYDET5LZ137312 | 1GCUYDET5LZ194741; 1GCUYDET5LZ106710 | 1GCUYDET5LZ194139 | 1GCUYDET5LZ141361 | 1GCUYDET5LZ177146 | 1GCUYDET5LZ171461; 1GCUYDET5LZ108022 | 1GCUYDET5LZ172058

1GCUYDET5LZ101135 | 1GCUYDET5LZ128819 | 1GCUYDET5LZ150268 | 1GCUYDET5LZ121935

1GCUYDET5LZ179978; 1GCUYDET5LZ169029; 1GCUYDET5LZ126746 | 1GCUYDET5LZ112314 | 1GCUYDET5LZ165157 | 1GCUYDET5LZ123250; 1GCUYDET5LZ195968; 1GCUYDET5LZ152943 | 1GCUYDET5LZ132918 | 1GCUYDET5LZ116931; 1GCUYDET5LZ115083; 1GCUYDET5LZ122812 | 1GCUYDET5LZ163988

1GCUYDET5LZ125001 | 1GCUYDET5LZ146575; 1GCUYDET5LZ166924; 1GCUYDET5LZ160959 | 1GCUYDET5LZ122678 | 1GCUYDET5LZ143238; 1GCUYDET5LZ188096; 1GCUYDET5LZ106173; 1GCUYDET5LZ140923; 1GCUYDET5LZ121286 | 1GCUYDET5LZ109736 | 1GCUYDET5LZ180337 | 1GCUYDET5LZ113804 | 1GCUYDET5LZ117125

1GCUYDET5LZ133597 | 1GCUYDET5LZ193296; 1GCUYDET5LZ192455; 1GCUYDET5LZ190446; 1GCUYDET5LZ101393 | 1GCUYDET5LZ103421 | 1GCUYDET5LZ188535 | 1GCUYDET5LZ110112; 1GCUYDET5LZ174876 | 1GCUYDET5LZ126648; 1GCUYDET5LZ188678

1GCUYDET5LZ140999 | 1GCUYDET5LZ143742 | 1GCUYDET5LZ128190; 1GCUYDET5LZ178894; 1GCUYDET5LZ110837 | 1GCUYDET5LZ149489 | 1GCUYDET5LZ188888; 1GCUYDET5LZ108621 | 1GCUYDET5LZ170097 | 1GCUYDET5LZ164073; 1GCUYDET5LZ107176 | 1GCUYDET5LZ193329; 1GCUYDET5LZ168947 | 1GCUYDET5LZ163005

1GCUYDET5LZ146740 | 1GCUYDET5LZ194917 | 1GCUYDET5LZ196747 | 1GCUYDET5LZ165658 | 1GCUYDET5LZ162064 | 1GCUYDET5LZ122664 | 1GCUYDET5LZ141506; 1GCUYDET5LZ149637 | 1GCUYDET5LZ197168; 1GCUYDET5LZ156751

1GCUYDET5LZ164185; 1GCUYDET5LZ136709; 1GCUYDET5LZ140677 | 1GCUYDET5LZ128478; 1GCUYDET5LZ114855; 1GCUYDET5LZ106996 | 1GCUYDET5LZ172965 | 1GCUYDET5LZ109705 | 1GCUYDET5LZ120901; 1GCUYDET5LZ114628 | 1GCUYDET5LZ104021; 1GCUYDET5LZ141571

1GCUYDET5LZ169046; 1GCUYDET5LZ115634 | 1GCUYDET5LZ105766; 1GCUYDET5LZ116055 | 1GCUYDET5LZ136810 | 1GCUYDET5LZ125712 | 1GCUYDET5LZ128979 | 1GCUYDET5LZ178507 | 1GCUYDET5LZ192858 | 1GCUYDET5LZ136175 | 1GCUYDET5LZ117612; 1GCUYDET5LZ165935 | 1GCUYDET5LZ118260; 1GCUYDET5LZ124950

1GCUYDET5LZ121725 | 1GCUYDET5LZ149914; 1GCUYDET5LZ196845 | 1GCUYDET5LZ178331 | 1GCUYDET5LZ179446; 1GCUYDET5LZ110076; 1GCUYDET5LZ136693; 1GCUYDET5LZ177888 | 1GCUYDET5LZ170035; 1GCUYDET5LZ172836 | 1GCUYDET5LZ184288 | 1GCUYDET5LZ120879; 1GCUYDET5LZ191726 | 1GCUYDET5LZ187286 | 1GCUYDET5LZ127170 | 1GCUYDET5LZ194349; 1GCUYDET5LZ116797; 1GCUYDET5LZ173937 | 1GCUYDET5LZ171279 | 1GCUYDET5LZ170357 | 1GCUYDET5LZ105427; 1GCUYDET5LZ176790; 1GCUYDET5LZ178264 | 1GCUYDET5LZ115648 | 1GCUYDET5LZ194271 | 1GCUYDET5LZ101099 | 1GCUYDET5LZ112202 | 1GCUYDET5LZ191192 | 1GCUYDET5LZ143336 | 1GCUYDET5LZ171542; 1GCUYDET5LZ110448

1GCUYDET5LZ128304; 1GCUYDET5LZ120915; 1GCUYDET5LZ163716 | 1GCUYDET5LZ110580 | 1GCUYDET5LZ191788 | 1GCUYDET5LZ132191; 1GCUYDET5LZ159360 | 1GCUYDET5LZ166700 | 1GCUYDET5LZ192228; 1GCUYDET5LZ127296 | 1GCUYDET5LZ186963 | 1GCUYDET5LZ114046 | 1GCUYDET5LZ152098; 1GCUYDET5LZ198336 | 1GCUYDET5LZ109543 | 1GCUYDET5LZ100101

1GCUYDET5LZ142624; 1GCUYDET5LZ117416 | 1GCUYDET5LZ162582 | 1GCUYDET5LZ124253; 1GCUYDET5LZ116282 | 1GCUYDET5LZ135110; 1GCUYDET5LZ131011 | 1GCUYDET5LZ110031; 1GCUYDET5LZ113785 | 1GCUYDET5LZ101474; 1GCUYDET5LZ120137 | 1GCUYDET5LZ103158 | 1GCUYDET5LZ111695 | 1GCUYDET5LZ198465 | 1GCUYDET5LZ149332; 1GCUYDET5LZ148035 | 1GCUYDET5LZ107551 | 1GCUYDET5LZ171217; 1GCUYDET5LZ191290; 1GCUYDET5LZ122731 | 1GCUYDET5LZ157446; 1GCUYDET5LZ194724 | 1GCUYDET5LZ162243 | 1GCUYDET5LZ143644; 1GCUYDET5LZ128299 | 1GCUYDET5LZ131087 | 1GCUYDET5LZ100261

1GCUYDET5LZ198398 | 1GCUYDET5LZ117402; 1GCUYDET5LZ162453; 1GCUYDET5LZ151243 | 1GCUYDET5LZ123894; 1GCUYDET5LZ166440; 1GCUYDET5LZ191337 | 1GCUYDET5LZ113513; 1GCUYDET5LZ182072 | 1GCUYDET5LZ184078 | 1GCUYDET5LZ168611 | 1GCUYDET5LZ110272; 1GCUYDET5LZ136581 | 1GCUYDET5LZ153980 | 1GCUYDET5LZ102737; 1GCUYDET5LZ134152; 1GCUYDET5LZ187532 | 1GCUYDET5LZ173551; 1GCUYDET5LZ179835; 1GCUYDET5LZ110126 | 1GCUYDET5LZ178099 | 1GCUYDET5LZ188566 | 1GCUYDET5LZ134569; 1GCUYDET5LZ164249; 1GCUYDET5LZ154191; 1GCUYDET5LZ103841 | 1GCUYDET5LZ134281 | 1GCUYDET5LZ156877

1GCUYDET5LZ106030 | 1GCUYDET5LZ173503; 1GCUYDET5LZ120588 | 1GCUYDET5LZ155342 | 1GCUYDET5LZ179804 | 1GCUYDET5LZ167099; 1GCUYDET5LZ134314 | 1GCUYDET5LZ159147

1GCUYDET5LZ141859; 1GCUYDET5LZ141635 | 1GCUYDET5LZ124883 | 1GCUYDET5LZ144731 | 1GCUYDET5LZ101409 | 1GCUYDET5LZ136242 | 1GCUYDET5LZ154935; 1GCUYDET5LZ107811 | 1GCUYDET5LZ158399 | 1GCUYDET5LZ107114 | 1GCUYDET5LZ161240; 1GCUYDET5LZ117495; 1GCUYDET5LZ190317 | 1GCUYDET5LZ149850

1GCUYDET5LZ118582

1GCUYDET5LZ169936 | 1GCUYDET5LZ132921 | 1GCUYDET5LZ136516 | 1GCUYDET5LZ100034; 1GCUYDET5LZ100843 | 1GCUYDET5LZ172318

1GCUYDET5LZ169600 | 1GCUYDET5LZ177535; 1GCUYDET5LZ198577 | 1GCUYDET5LZ124754 | 1GCUYDET5LZ198448 | 1GCUYDET5LZ105363 | 1GCUYDET5LZ168401; 1GCUYDET5LZ115312

1GCUYDET5LZ185232 | 1GCUYDET5LZ184579 | 1GCUYDET5LZ151999; 1GCUYDET5LZ111289; 1GCUYDET5LZ148536 | 1GCUYDET5LZ134815 | 1GCUYDET5LZ138461; 1GCUYDET5LZ179785 | 1GCUYDET5LZ115293 | 1GCUYDET5LZ155535; 1GCUYDET5LZ158239; 1GCUYDET5LZ198515 | 1GCUYDET5LZ185070; 1GCUYDET5LZ117545

1GCUYDET5LZ109493

1GCUYDET5LZ144695; 1GCUYDET5LZ125841 | 1GCUYDET5LZ185067 | 1GCUYDET5LZ112412 | 1GCUYDET5LZ188227 | 1GCUYDET5LZ147595; 1GCUYDET5LZ191158 | 1GCUYDET5LZ195243 | 1GCUYDET5LZ110854 | 1GCUYDET5LZ143630 | 1GCUYDET5LZ128660 | 1GCUYDET5LZ184629 | 1GCUYDET5LZ158676 | 1GCUYDET5LZ176062 | 1GCUYDET5LZ148973 | 1GCUYDET5LZ148620 | 1GCUYDET5LZ164042

1GCUYDET5LZ140016 | 1GCUYDET5LZ175543 | 1GCUYDET5LZ148441; 1GCUYDET5LZ117741 | 1GCUYDET5LZ130649 | 1GCUYDET5LZ103693; 1GCUYDET5LZ139402 | 1GCUYDET5LZ125824 | 1GCUYDET5LZ177938 | 1GCUYDET5LZ101264; 1GCUYDET5LZ126276 | 1GCUYDET5LZ109221 | 1GCUYDET5LZ173243; 1GCUYDET5LZ115567 | 1GCUYDET5LZ135432 | 1GCUYDET5LZ193203 | 1GCUYDET5LZ185747 | 1GCUYDET5LZ140887 | 1GCUYDET5LZ149508; 1GCUYDET5LZ159116 | 1GCUYDET5LZ112300; 1GCUYDET5LZ150108 | 1GCUYDET5LZ142610 | 1GCUYDET5LZ196053; 1GCUYDET5LZ161996; 1GCUYDET5LZ170505; 1GCUYDET5LZ160024; 1GCUYDET5LZ135169 | 1GCUYDET5LZ128500 | 1GCUYDET5LZ194044; 1GCUYDET5LZ143580 | 1GCUYDET5LZ173355 | 1GCUYDET5LZ176739 | 1GCUYDET5LZ168124 | 1GCUYDET5LZ145216 | 1GCUYDET5LZ141487 | 1GCUYDET5LZ170309 | 1GCUYDET5LZ108828; 1GCUYDET5LZ141070 | 1GCUYDET5LZ163280; 1GCUYDET5LZ167524 | 1GCUYDET5LZ117982 | 1GCUYDET5LZ180323 | 1GCUYDET5LZ194593; 1GCUYDET5LZ174523 | 1GCUYDET5LZ120462 | 1GCUYDET5LZ107209; 1GCUYDET5LZ139075 | 1GCUYDET5LZ106982; 1GCUYDET5LZ126763 | 1GCUYDET5LZ119652

1GCUYDET5LZ190818; 1GCUYDET5LZ172920

1GCUYDET5LZ185005; 1GCUYDET5LZ183383

1GCUYDET5LZ172447 | 1GCUYDET5LZ162632; 1GCUYDET5LZ162873 | 1GCUYDET5LZ189877 | 1GCUYDET5LZ173128 | 1GCUYDET5LZ166793 | 1GCUYDET5LZ115519 | 1GCUYDET5LZ196389 | 1GCUYDET5LZ146415; 1GCUYDET5LZ187370; 1GCUYDET5LZ185103

1GCUYDET5LZ143319; 1GCUYDET5LZ186722 | 1GCUYDET5LZ100566; 1GCUYDET5LZ117397; 1GCUYDET5LZ122146 | 1GCUYDET5LZ140419; 1GCUYDET5LZ139657 | 1GCUYDET5LZ135995; 1GCUYDET5LZ101281 | 1GCUYDET5LZ175106; 1GCUYDET5LZ177826 | 1GCUYDET5LZ174912 | 1GCUYDET5LZ161173 | 1GCUYDET5LZ156068 | 1GCUYDET5LZ132580 | 1GCUYDET5LZ175073; 1GCUYDET5LZ113916 | 1GCUYDET5LZ103516 | 1GCUYDET5LZ161528 | 1GCUYDET5LZ185246; 1GCUYDET5LZ166177 | 1GCUYDET5LZ129744; 1GCUYDET5LZ146270 | 1GCUYDET5LZ175803 | 1GCUYDET5LZ124074; 1GCUYDET5LZ157009 | 1GCUYDET5LZ164459 | 1GCUYDET5LZ109588 | 1GCUYDET5LZ168625 | 1GCUYDET5LZ198871 | 1GCUYDET5LZ105587

1GCUYDET5LZ180015; 1GCUYDET5LZ164705

1GCUYDET5LZ197655 | 1GCUYDET5LZ140596 | 1GCUYDET5LZ197543 | 1GCUYDET5LZ117108 | 1GCUYDET5LZ124642 | 1GCUYDET5LZ177616 | 1GCUYDET5LZ121028

1GCUYDET5LZ161562 | 1GCUYDET5LZ123586 | 1GCUYDET5LZ165143 | 1GCUYDET5LZ161142 | 1GCUYDET5LZ199292 | 1GCUYDET5LZ129467 | 1GCUYDET5LZ179902 | 1GCUYDET5LZ183075; 1GCUYDET5LZ161688; 1GCUYDET5LZ186171 | 1GCUYDET5LZ130263 | 1GCUYDET5LZ123832

1GCUYDET5LZ139559

1GCUYDET5LZ104990; 1GCUYDET5LZ156412 | 1GCUYDET5LZ176921; 1GCUYDET5LZ152599 | 1GCUYDET5LZ139917; 1GCUYDET5LZ163926; 1GCUYDET5LZ132143; 1GCUYDET5LZ158290 | 1GCUYDET5LZ187658 | 1GCUYDET5LZ190141; 1GCUYDET5LZ100941 | 1GCUYDET5LZ171847; 1GCUYDET5LZ128920; 1GCUYDET5LZ189149 | 1GCUYDET5LZ101359 | 1GCUYDET5LZ128285 | 1GCUYDET5LZ142784; 1GCUYDET5LZ132708; 1GCUYDET5LZ142090 | 1GCUYDET5LZ180550 | 1GCUYDET5LZ149539 | 1GCUYDET5LZ160461; 1GCUYDET5LZ157253 | 1GCUYDET5LZ196294 | 1GCUYDET5LZ173839 | 1GCUYDET5LZ106786 | 1GCUYDET5LZ178443; 1GCUYDET5LZ110790 | 1GCUYDET5LZ163828 | 1GCUYDET5LZ163604 | 1GCUYDET5LZ151758; 1GCUYDET5LZ168558; 1GCUYDET5LZ145510; 1GCUYDET5LZ166048; 1GCUYDET5LZ188003 | 1GCUYDET5LZ113656 | 1GCUYDET5LZ188759 | 1GCUYDET5LZ149962 | 1GCUYDET5LZ112376 | 1GCUYDET5LZ168933 | 1GCUYDET5LZ123510

1GCUYDET5LZ102270; 1GCUYDET5LZ124138 | 1GCUYDET5LZ132157; 1GCUYDET5LZ145930 | 1GCUYDET5LZ136497; 1GCUYDET5LZ153557 | 1GCUYDET5LZ180547; 1GCUYDET5LZ169306 | 1GCUYDET5LZ155597 | 1GCUYDET5LZ134023; 1GCUYDET5LZ167202 | 1GCUYDET5LZ102088 | 1GCUYDET5LZ139691 | 1GCUYDET5LZ152117 | 1GCUYDET5LZ174652 | 1GCUYDET5LZ193332 | 1GCUYDET5LZ182931 | 1GCUYDET5LZ156183 | 1GCUYDET5LZ128139; 1GCUYDET5LZ169175; 1GCUYDET5LZ166874; 1GCUYDET5LZ154904 | 1GCUYDET5LZ195601 | 1GCUYDET5LZ191810; 1GCUYDET5LZ129713 | 1GCUYDET5LZ172769 | 1GCUYDET5LZ159505; 1GCUYDET5LZ170942 | 1GCUYDET5LZ137617 | 1GCUYDET5LZ180144 | 1GCUYDET5LZ116332

1GCUYDET5LZ158208 | 1GCUYDET5LZ150142 | 1GCUYDET5LZ157334; 1GCUYDET5LZ181357; 1GCUYDET5LZ191919; 1GCUYDET5LZ155566 | 1GCUYDET5LZ133969; 1GCUYDET5LZ111471; 1GCUYDET5LZ184551 | 1GCUYDET5LZ179222 | 1GCUYDET5LZ173565; 1GCUYDET5LZ124852 | 1GCUYDET5LZ146995

1GCUYDET5LZ149105 | 1GCUYDET5LZ110157; 1GCUYDET5LZ116170 | 1GCUYDET5LZ150013 | 1GCUYDET5LZ114323 | 1GCUYDET5LZ153476 | 1GCUYDET5LZ102480 | 1GCUYDET5LZ144051 | 1GCUYDET5LZ192729 | 1GCUYDET5LZ105573 | 1GCUYDET5LZ188695 | 1GCUYDET5LZ178961 | 1GCUYDET5LZ173226

1GCUYDET5LZ179656; 1GCUYDET5LZ190933 | 1GCUYDET5LZ160878

1GCUYDET5LZ183318; 1GCUYDET5LZ182976 | 1GCUYDET5LZ188308 | 1GCUYDET5LZ134247 | 1GCUYDET5LZ115553; 1GCUYDET5LZ180564 | 1GCUYDET5LZ186204 | 1GCUYDET5LZ184677 | 1GCUYDET5LZ130568 | 1GCUYDET5LZ116847 | 1GCUYDET5LZ177910 | 1GCUYDET5LZ109753 | 1GCUYDET5LZ110062; 1GCUYDET5LZ141215; 1GCUYDET5LZ199874 | 1GCUYDET5LZ147676 | 1GCUYDET5LZ139061 | 1GCUYDET5LZ196330; 1GCUYDET5LZ135379 | 1GCUYDET5LZ111180 | 1GCUYDET5LZ190589 | 1GCUYDET5LZ181097 | 1GCUYDET5LZ176627 | 1GCUYDET5LZ192424 | 1GCUYDET5LZ124530; 1GCUYDET5LZ117383 | 1GCUYDET5LZ155194; 1GCUYDET5LZ149248; 1GCUYDET5LZ182833 | 1GCUYDET5LZ186378 | 1GCUYDET5LZ155163 | 1GCUYDET5LZ181455 | 1GCUYDET5LZ199535 | 1GCUYDET5LZ194450 | 1GCUYDET5LZ171718 | 1GCUYDET5LZ161299 | 1GCUYDET5LZ112166 | 1GCUYDET5LZ155373; 1GCUYDET5LZ178538; 1GCUYDET5LZ168785 | 1GCUYDET5LZ174943 | 1GCUYDET5LZ136483 | 1GCUYDET5LZ153266; 1GCUYDET5LZ168852; 1GCUYDET5LZ161593 | 1GCUYDET5LZ105833 | 1GCUYDET5LZ140954 | 1GCUYDET5LZ131185 | 1GCUYDET5LZ133213

1GCUYDET5LZ146446 | 1GCUYDET5LZ129341; 1GCUYDET5LZ121787 | 1GCUYDET5LZ190673; 1GCUYDET5LZ164669 | 1GCUYDET5LZ146057 | 1GCUYDET5LZ172349; 1GCUYDET5LZ139318 | 1GCUYDET5LZ107369 | 1GCUYDET5LZ177096 | 1GCUYDET5LZ158578 | 1GCUYDET5LZ155888 | 1GCUYDET5LZ101748 | 1GCUYDET5LZ144776 | 1GCUYDET5LZ193508 | 1GCUYDET5LZ115049 | 1GCUYDET5LZ187918; 1GCUYDET5LZ129369 | 1GCUYDET5LZ199969; 1GCUYDET5LZ150254; 1GCUYDET5LZ176224 | 1GCUYDET5LZ143479; 1GCUYDET5LZ140470 | 1GCUYDET5LZ142171; 1GCUYDET5LZ110501 | 1GCUYDET5LZ195078 | 1GCUYDET5LZ153090 | 1GCUYDET5LZ111146; 1GCUYDET5LZ185411 | 1GCUYDET5LZ175834 | 1GCUYDET5LZ151596; 1GCUYDET5LZ190799; 1GCUYDET5LZ105329 | 1GCUYDET5LZ145278

1GCUYDET5LZ103712 | 1GCUYDET5LZ191001; 1GCUYDET5LZ131512; 1GCUYDET5LZ163439 | 1GCUYDET5LZ165028 | 1GCUYDET5LZ189636 | 1GCUYDET5LZ187210 | 1GCUYDET5LZ138055 | 1GCUYDET5LZ152697 | 1GCUYDET5LZ194027 | 1GCUYDET5LZ166485; 1GCUYDET5LZ192391; 1GCUYDET5LZ173095 | 1GCUYDET5LZ147970; 1GCUYDET5LZ117464; 1GCUYDET5LZ164767 | 1GCUYDET5LZ133146; 1GCUYDET5LZ130375 | 1GCUYDET5LZ170536 | 1GCUYDET5LZ155812; 1GCUYDET5LZ189412 | 1GCUYDET5LZ127556 | 1GCUYDET5LZ121997

1GCUYDET5LZ195534

1GCUYDET5LZ157558 | 1GCUYDET5LZ165532 | 1GCUYDET5LZ134068

1GCUYDET5LZ176949 | 1GCUYDET5LZ188874 | 1GCUYDET5LZ149623; 1GCUYDET5LZ171511 | 1GCUYDET5LZ118422; 1GCUYDET5LZ161917 | 1GCUYDET5LZ136354 | 1GCUYDET5LZ195582 | 1GCUYDET5LZ191306 | 1GCUYDET5LZ122941; 1GCUYDET5LZ163022 | 1GCUYDET5LZ147533; 1GCUYDET5LZ110823

1GCUYDET5LZ151582 | 1GCUYDET5LZ163408 | 1GCUYDET5LZ108196 | 1GCUYDET5LZ168463 | 1GCUYDET5LZ176076 | 1GCUYDET5LZ113835 | 1GCUYDET5LZ141974; 1GCUYDET5LZ152120 | 1GCUYDET5LZ115536; 1GCUYDET5LZ170519; 1GCUYDET5LZ106125 | 1GCUYDET5LZ114354 | 1GCUYDET5LZ154451 | 1GCUYDET5LZ186297 | 1GCUYDET5LZ141179 | 1GCUYDET5LZ149122; 1GCUYDET5LZ143160 | 1GCUYDET5LZ168009 | 1GCUYDET5LZ138654 | 1GCUYDET5LZ157754; 1GCUYDET5LZ174179 | 1GCUYDET5LZ175722 | 1GCUYDET5LZ192116 | 1GCUYDET5LZ154868 | 1GCUYDET5LZ103547; 1GCUYDET5LZ192357 | 1GCUYDET5LZ138251; 1GCUYDET5LZ144664; 1GCUYDET5LZ181441 | 1GCUYDET5LZ155986 | 1GCUYDET5LZ101958 | 1GCUYDET5LZ157205 | 1GCUYDET5LZ138296 | 1GCUYDET5LZ111437; 1GCUYDET5LZ161884 | 1GCUYDET5LZ160699; 1GCUYDET5LZ173923 | 1GCUYDET5LZ105069 | 1GCUYDET5LZ159858 | 1GCUYDET5LZ112099 | 1GCUYDET5LZ175056 | 1GCUYDET5LZ169466; 1GCUYDET5LZ178426; 1GCUYDET5LZ142025; 1GCUYDET5LZ194464; 1GCUYDET5LZ114306; 1GCUYDET5LZ135902 | 1GCUYDET5LZ135074; 1GCUYDET5LZ151968 | 1GCUYDET5LZ150576 | 1GCUYDET5LZ157933 | 1GCUYDET5LZ136239 | 1GCUYDET5LZ190379; 1GCUYDET5LZ191354; 1GCUYDET5LZ134457 | 1GCUYDET5LZ194657; 1GCUYDET5LZ162047 | 1GCUYDET5LZ142607 | 1GCUYDET5LZ102205; 1GCUYDET5LZ189250 | 1GCUYDET5LZ141845; 1GCUYDET5LZ124219; 1GCUYDET5LZ117450; 1GCUYDET5LZ175087 | 1GCUYDET5LZ138234 | 1GCUYDET5LZ187224; 1GCUYDET5LZ193945; 1GCUYDET5LZ126147; 1GCUYDET5LZ143465 | 1GCUYDET5LZ175333; 1GCUYDET5LZ199955 | 1GCUYDET5LZ102835; 1GCUYDET5LZ148925 | 1GCUYDET5LZ186932 | 1GCUYDET5LZ199082; 1GCUYDET5LZ129078 | 1GCUYDET5LZ159830 | 1GCUYDET5LZ177776

1GCUYDET5LZ161075 | 1GCUYDET5LZ126939; 1GCUYDET5LZ128691 | 1GCUYDET5LZ127587 | 1GCUYDET5LZ162551 | 1GCUYDET5LZ163036 | 1GCUYDET5LZ110417; 1GCUYDET5LZ119389

1GCUYDET5LZ190267; 1GCUYDET5LZ128917 | 1GCUYDET5LZ150190 | 1GCUYDET5LZ192620 | 1GCUYDET5LZ146656; 1GCUYDET5LZ157236 | 1GCUYDET5LZ154529 | 1GCUYDET5LZ175526 | 1GCUYDET5LZ131168 | 1GCUYDET5LZ111714; 1GCUYDET5LZ190270; 1GCUYDET5LZ132286 | 1GCUYDET5LZ140131 | 1GCUYDET5LZ110627 | 1GCUYDET5LZ145135 | 1GCUYDET5LZ122213; 1GCUYDET5LZ159794 | 1GCUYDET5LZ193413; 1GCUYDET5LZ118758 | 1GCUYDET5LZ150819

1GCUYDET5LZ160931 | 1GCUYDET5LZ129890; 1GCUYDET5LZ196179

1GCUYDET5LZ104052 | 1GCUYDET5LZ140095 | 1GCUYDET5LZ152442; 1GCUYDET5LZ126729 | 1GCUYDET5LZ192813

1GCUYDET5LZ135320; 1GCUYDET5LZ125998; 1GCUYDET5LZ161691

1GCUYDET5LZ121319 | 1GCUYDET5LZ122714 | 1GCUYDET5LZ181343; 1GCUYDET5LZ138475 | 1GCUYDET5LZ111339; 1GCUYDET5LZ197395 | 1GCUYDET5LZ189264; 1GCUYDET5LZ151050; 1GCUYDET5LZ142736; 1GCUYDET5LZ166888 | 1GCUYDET5LZ163487; 1GCUYDET5LZ187613; 1GCUYDET5LZ193234; 1GCUYDET5LZ152148 | 1GCUYDET5LZ165286 | 1GCUYDET5LZ152926 | 1GCUYDET5LZ117044 | 1GCUYDET5LZ160315; 1GCUYDET5LZ123975 | 1GCUYDET5LZ123152; 1GCUYDET5LZ119571; 1GCUYDET5LZ194500 | 1GCUYDET5LZ131283 | 1GCUYDET5LZ126472; 1GCUYDET5LZ157768 | 1GCUYDET5LZ184808; 1GCUYDET5LZ177714; 1GCUYDET5LZ134524; 1GCUYDET5LZ126973 | 1GCUYDET5LZ182251 | 1GCUYDET5LZ126083 | 1GCUYDET5LZ164865; 1GCUYDET5LZ174425 | 1GCUYDET5LZ134085 | 1GCUYDET5LZ117447; 1GCUYDET5LZ180435 | 1GCUYDET5LZ183061 | 1GCUYDET5LZ154725 | 1GCUYDET5LZ101331 | 1GCUYDET5LZ140405 | 1GCUYDET5LZ137875 | 1GCUYDET5LZ111910 | 1GCUYDET5LZ120039; 1GCUYDET5LZ105914 | 1GCUYDET5LZ130781 | 1GCUYDET5LZ100874 | 1GCUYDET5LZ136662

1GCUYDET5LZ170889; 1GCUYDET5LZ174196 | 1GCUYDET5LZ151369; 1GCUYDET5LZ165465 | 1GCUYDET5LZ116346 | 1GCUYDET5LZ117853

1GCUYDET5LZ199731 | 1GCUYDET5LZ103306; 1GCUYDET5LZ105234 | 1GCUYDET5LZ158547; 1GCUYDET5LZ176644; 1GCUYDET5LZ196537 | 1GCUYDET5LZ122423

1GCUYDET5LZ118923 | 1GCUYDET5LZ122454; 1GCUYDET5LZ173761 | 1GCUYDET5LZ199275 | 1GCUYDET5LZ156605; 1GCUYDET5LZ128349 | 1GCUYDET5LZ158452; 1GCUYDET5LZ177731 | 1GCUYDET5LZ193606

1GCUYDET5LZ197736 | 1GCUYDET5LZ180953 | 1GCUYDET5LZ132014 | 1GCUYDET5LZ192844 | 1GCUYDET5LZ171802; 1GCUYDET5LZ136628 | 1GCUYDET5LZ112782 | 1GCUYDET5LZ153526 | 1GCUYDET5LZ114824 | 1GCUYDET5LZ126584 | 1GCUYDET5LZ114015; 1GCUYDET5LZ162324 | 1GCUYDET5LZ109106 | 1GCUYDET5LZ185151 | 1GCUYDET5LZ155275; 1GCUYDET5LZ135642; 1GCUYDET5LZ110403; 1GCUYDET5LZ166941 | 1GCUYDET5LZ195050 | 1GCUYDET5LZ100910; 1GCUYDET5LZ118078 | 1GCUYDET5LZ127024 | 1GCUYDET5LZ119926 | 1GCUYDET5LZ112619; 1GCUYDET5LZ151176; 1GCUYDET5LZ114743 | 1GCUYDET5LZ121188

1GCUYDET5LZ183187 | 1GCUYDET5LZ153154 | 1GCUYDET5LZ102706 | 1GCUYDET5LZ108084 | 1GCUYDET5LZ153932; 1GCUYDET5LZ179561; 1GCUYDET5LZ109039 | 1GCUYDET5LZ111535 | 1GCUYDET5LZ106593; 1GCUYDET5LZ194321; 1GCUYDET5LZ163179 | 1GCUYDET5LZ109851 | 1GCUYDET5LZ177292 | 1GCUYDET5LZ118503 | 1GCUYDET5LZ127489 | 1GCUYDET5LZ151940; 1GCUYDET5LZ118274; 1GCUYDET5LZ129209 | 1GCUYDET5LZ167927; 1GCUYDET5LZ119070 | 1GCUYDET5LZ130537 | 1GCUYDET5LZ173520; 1GCUYDET5LZ106612 | 1GCUYDET5LZ181438 | 1GCUYDET5LZ170049 | 1GCUYDET5LZ197767 | 1GCUYDET5LZ112507; 1GCUYDET5LZ139724 | 1GCUYDET5LZ170715; 1GCUYDET5LZ193380; 1GCUYDET5LZ176191; 1GCUYDET5LZ162548; 1GCUYDET5LZ122650 | 1GCUYDET5LZ108179 | 1GCUYDET5LZ161321 | 1GCUYDET5LZ118436 | 1GCUYDET5LZ153333

1GCUYDET5LZ181486 | 1GCUYDET5LZ193072 | 1GCUYDET5LZ102639 | 1GCUYDET5LZ139996 | 1GCUYDET5LZ190219 | 1GCUYDET5LZ197090 | 1GCUYDET5LZ107534; 1GCUYDET5LZ148617

1GCUYDET5LZ172142 | 1GCUYDET5LZ141246; 1GCUYDET5LZ113883 | 1GCUYDET5LZ135849 | 1GCUYDET5LZ138153 | 1GCUYDET5LZ151386; 1GCUYDET5LZ134331; 1GCUYDET5LZ155809 | 1GCUYDET5LZ101572; 1GCUYDET5LZ101734 | 1GCUYDET5LZ110465 | 1GCUYDET5LZ145670; 1GCUYDET5LZ167359; 1GCUYDET5LZ196540 | 1GCUYDET5LZ150612 | 1GCUYDET5LZ132028; 1GCUYDET5LZ130392 | 1GCUYDET5LZ171976 | 1GCUYDET5LZ168012

1GCUYDET5LZ137178 | 1GCUYDET5LZ136757 | 1GCUYDET5LZ116136 | 1GCUYDET5LZ124057 | 1GCUYDET5LZ187725 | 1GCUYDET5LZ135589 | 1GCUYDET5LZ119618 | 1GCUYDET5LZ119960 | 1GCUYDET5LZ172724 | 1GCUYDET5LZ177244; 1GCUYDET5LZ140386 | 1GCUYDET5LZ100826 | 1GCUYDET5LZ102687 | 1GCUYDET5LZ188180 | 1GCUYDET5LZ107808; 1GCUYDET5LZ142218

1GCUYDET5LZ180791; 1GCUYDET5LZ180290

1GCUYDET5LZ120378 | 1GCUYDET5LZ183755 | 1GCUYDET5LZ144714 | 1GCUYDET5LZ180466; 1GCUYDET5LZ173775 | 1GCUYDET5LZ170701; 1GCUYDET5LZ101751; 1GCUYDET5LZ145152 | 1GCUYDET5LZ110028 | 1GCUYDET5LZ154742 | 1GCUYDET5LZ114631 | 1GCUYDET5LZ163859 | 1GCUYDET5LZ149993 | 1GCUYDET5LZ177020; 1GCUYDET5LZ132899; 1GCUYDET5LZ157396 | 1GCUYDET5LZ160072 | 1GCUYDET5LZ132207 | 1GCUYDET5LZ182475 | 1GCUYDET5LZ174974 | 1GCUYDET5LZ140582; 1GCUYDET5LZ189622 | 1GCUYDET5LZ131266; 1GCUYDET5LZ112538; 1GCUYDET5LZ153560 | 1GCUYDET5LZ163781 | 1GCUYDET5LZ119330 | 1GCUYDET5LZ143921 | 1GCUYDET5LZ167149 | 1GCUYDET5LZ142672; 1GCUYDET5LZ169905; 1GCUYDET5LZ121448

1GCUYDET5LZ119862 | 1GCUYDET5LZ179544; 1GCUYDET5LZ154644; 1GCUYDET5LZ151906 | 1GCUYDET5LZ103788 | 1GCUYDET5LZ129243 | 1GCUYDET5LZ114404; 1GCUYDET5LZ171153 | 1GCUYDET5LZ153378; 1GCUYDET5LZ142459 | 1GCUYDET5LZ105539 | 1GCUYDET5LZ168317; 1GCUYDET5LZ160010 | 1GCUYDET5LZ130344 | 1GCUYDET5LZ112801; 1GCUYDET5LZ188714; 1GCUYDET5LZ192522; 1GCUYDET5LZ140341 | 1GCUYDET5LZ170486

1GCUYDET5LZ184792 | 1GCUYDET5LZ108117 | 1GCUYDET5LZ127900; 1GCUYDET5LZ161836 | 1GCUYDET5LZ116539 | 1GCUYDET5LZ103807

1GCUYDET5LZ110241 | 1GCUYDET5LZ144261; 1GCUYDET5LZ114113

1GCUYDET5LZ112247; 1GCUYDET5LZ112331; 1GCUYDET5LZ199020 | 1GCUYDET5LZ124348 | 1GCUYDET5LZ183335 | 1GCUYDET5LZ179107; 1GCUYDET5LZ189927

1GCUYDET5LZ107193 | 1GCUYDET5LZ116086; 1GCUYDET5LZ164932 | 1GCUYDET5LZ182850 | 1GCUYDET5LZ100227

1GCUYDET5LZ152232; 1GCUYDET5LZ109333

1GCUYDET5LZ174277; 1GCUYDET5LZ110398 | 1GCUYDET5LZ162002; 1GCUYDET5LZ135334 | 1GCUYDET5LZ181200 | 1GCUYDET5LZ162520 | 1GCUYDET5LZ172593; 1GCUYDET5LZ127511; 1GCUYDET5LZ196554; 1GCUYDET5LZ102740 | 1GCUYDET5LZ140517 | 1GCUYDET5LZ184310 | 1GCUYDET5LZ155759 | 1GCUYDET5LZ125063 | 1GCUYDET5LZ101846; 1GCUYDET5LZ156488 | 1GCUYDET5LZ104441; 1GCUYDET5LZ174621 | 1GCUYDET5LZ175025 | 1GCUYDET5LZ182279 | 1GCUYDET5LZ176403 | 1GCUYDET5LZ144292 | 1GCUYDET5LZ148293 | 1GCUYDET5LZ188762; 1GCUYDET5LZ120526 | 1GCUYDET5LZ165367 | 1GCUYDET5LZ132031; 1GCUYDET5LZ113141 | 1GCUYDET5LZ101362; 1GCUYDET5LZ191547 | 1GCUYDET5LZ164798; 1GCUYDET5LZ187126; 1GCUYDET5LZ135690

1GCUYDET5LZ127749 | 1GCUYDET5LZ156507 | 1GCUYDET5LZ177373 | 1GCUYDET5LZ174571 | 1GCUYDET5LZ132577; 1GCUYDET5LZ174165 | 1GCUYDET5LZ152795 | 1GCUYDET5LZ166356; 1GCUYDET5LZ117321; 1GCUYDET5LZ192276 | 1GCUYDET5LZ196683 | 1GCUYDET5LZ167684; 1GCUYDET5LZ115763 | 1GCUYDET5LZ168656 | 1GCUYDET5LZ128156 | 1GCUYDET5LZ188454 | 1GCUYDET5LZ163571; 1GCUYDET5LZ137214 | 1GCUYDET5LZ111048; 1GCUYDET5LZ110918; 1GCUYDET5LZ132353 | 1GCUYDET5LZ146138 | 1GCUYDET5LZ135138 | 1GCUYDET5LZ197476 | 1GCUYDET5LZ137343 | 1GCUYDET5LZ144034; 1GCUYDET5LZ185764; 1GCUYDET5LZ150867 | 1GCUYDET5LZ149153 | 1GCUYDET5LZ140839 | 1GCUYDET5LZ116783; 1GCUYDET5LZ100423 | 1GCUYDET5LZ170018; 1GCUYDET5LZ193542 | 1GCUYDET5LZ195940 | 1GCUYDET5LZ148424

1GCUYDET5LZ183996 | 1GCUYDET5LZ185618; 1GCUYDET5LZ164221 | 1GCUYDET5LZ197087 | 1GCUYDET5LZ168270

1GCUYDET5LZ162288; 1GCUYDET5LZ137648 | 1GCUYDET5LZ162128; 1GCUYDET5LZ178491; 1GCUYDET5LZ191824 | 1GCUYDET5LZ125564; 1GCUYDET5LZ178149 | 1GCUYDET5LZ141828

1GCUYDET5LZ177907; 1GCUYDET5LZ184226 | 1GCUYDET5LZ117075; 1GCUYDET5LZ188468; 1GCUYDET5LZ149525 | 1GCUYDET5LZ138556; 1GCUYDET5LZ152506; 1GCUYDET5LZ167832 | 1GCUYDET5LZ150724 | 1GCUYDET5LZ161318 | 1GCUYDET5LZ140968 | 1GCUYDET5LZ116587; 1GCUYDET5LZ133874 | 1GCUYDET5LZ162436 | 1GCUYDET5LZ176482 | 1GCUYDET5LZ111096 | 1GCUYDET5LZ192021 | 1GCUYDET5LZ107405; 1GCUYDET5LZ180581

1GCUYDET5LZ164641 | 1GCUYDET5LZ145605 | 1GCUYDET5LZ137147; 1GCUYDET5LZ143191; 1GCUYDET5LZ172951; 1GCUYDET5LZ137410 | 1GCUYDET5LZ171816 | 1GCUYDET5LZ155079; 1GCUYDET5LZ148908; 1GCUYDET5LZ137472 | 1GCUYDET5LZ183450 | 1GCUYDET5LZ168978 | 1GCUYDET5LZ129565

1GCUYDET5LZ148861 | 1GCUYDET5LZ109073 | 1GCUYDET5LZ102222; 1GCUYDET5LZ112457 | 1GCUYDET5LZ165742

1GCUYDET5LZ192102 | 1GCUYDET5LZ192536

1GCUYDET5LZ191936; 1GCUYDET5LZ172741; 1GCUYDET5LZ114161

1GCUYDET5LZ154515 | 1GCUYDET5LZ133860; 1GCUYDET5LZ108943 | 1GCUYDET5LZ145894 | 1GCUYDET5LZ176434 | 1GCUYDET5LZ149427; 1GCUYDET5LZ143773; 1GCUYDET5LZ134958 | 1GCUYDET5LZ167510 | 1GCUYDET5LZ123443 | 1GCUYDET5LZ127427 | 1GCUYDET5LZ180712; 1GCUYDET5LZ115942 | 1GCUYDET5LZ144616

1GCUYDET5LZ105072

1GCUYDET5LZ100311; 1GCUYDET5LZ146527; 1GCUYDET5LZ179379 | 1GCUYDET5LZ115391 | 1GCUYDET5LZ136323 | 1GCUYDET5LZ142199 | 1GCUYDET5LZ136015 | 1GCUYDET5LZ100776 | 1GCUYDET5LZ103161 | 1GCUYDET5LZ108635; 1GCUYDET5LZ197302; 1GCUYDET5LZ186235; 1GCUYDET5LZ119120 | 1GCUYDET5LZ119361 | 1GCUYDET5LZ166535; 1GCUYDET5LZ160444; 1GCUYDET5LZ147418; 1GCUYDET5LZ140033 | 1GCUYDET5LZ153283; 1GCUYDET5LZ143613 | 1GCUYDET5LZ195145 | 1GCUYDET5LZ135527; 1GCUYDET5LZ114421; 1GCUYDET5LZ147581 | 1GCUYDET5LZ127329 | 1GCUYDET5LZ113950 | 1GCUYDET5LZ115746 | 1GCUYDET5LZ123068 | 1GCUYDET5LZ145829 | 1GCUYDET5LZ105136 | 1GCUYDET5LZ180869 | 1GCUYDET5LZ138119; 1GCUYDET5LZ159827; 1GCUYDET5LZ179463; 1GCUYDET5LZ115858 | 1GCUYDET5LZ104715 | 1GCUYDET5LZ145815 | 1GCUYDET5LZ136001 | 1GCUYDET5LZ120414 | 1GCUYDET5LZ147127

1GCUYDET5LZ175980 | 1GCUYDET5LZ165739; 1GCUYDET5LZ141084 | 1GCUYDET5LZ102477 | 1GCUYDET5LZ172819; 1GCUYDET5LZ103094; 1GCUYDET5LZ193119 | 1GCUYDET5LZ194402; 1GCUYDET5LZ167426 | 1GCUYDET5LZ194898; 1GCUYDET5LZ197381; 1GCUYDET5LZ103404; 1GCUYDET5LZ169192 | 1GCUYDET5LZ196456; 1GCUYDET5LZ173744 | 1GCUYDET5LZ199910 | 1GCUYDET5LZ175266

1GCUYDET5LZ171444

1GCUYDET5LZ110952; 1GCUYDET5LZ127752 | 1GCUYDET5LZ145359 | 1GCUYDET5LZ179558 | 1GCUYDET5LZ170469 | 1GCUYDET5LZ120221 | 1GCUYDET5LZ143451 | 1GCUYDET5LZ112703 | 1GCUYDET5LZ172187 | 1GCUYDET5LZ195629 | 1GCUYDET5LZ114872; 1GCUYDET5LZ146348; 1GCUYDET5LZ163960 | 1GCUYDET5LZ156569; 1GCUYDET5LZ142896 | 1GCUYDET5LZ126486 | 1GCUYDET5LZ102432 | 1GCUYDET5LZ108201; 1GCUYDET5LZ117089 | 1GCUYDET5LZ166454 | 1GCUYDET5LZ159018; 1GCUYDET5LZ140498; 1GCUYDET5LZ187028; 1GCUYDET5LZ192715; 1GCUYDET5LZ140615 | 1GCUYDET5LZ104388; 1GCUYDET5LZ162775 | 1GCUYDET5LZ161271 | 1GCUYDET5LZ193850 | 1GCUYDET5LZ142929 | 1GCUYDET5LZ123393 | 1GCUYDET5LZ133776; 1GCUYDET5LZ187904 | 1GCUYDET5LZ141876 | 1GCUYDET5LZ167281 | 1GCUYDET5LZ161383 | 1GCUYDET5LZ175607 | 1GCUYDET5LZ168964 | 1GCUYDET5LZ185182; 1GCUYDET5LZ132613 | 1GCUYDET5LZ121627 | 1GCUYDET5LZ138718 | 1GCUYDET5LZ122745 | 1GCUYDET5LZ158175; 1GCUYDET5LZ170343; 1GCUYDET5LZ167071; 1GCUYDET5LZ195369 | 1GCUYDET5LZ172495; 1GCUYDET5LZ167216; 1GCUYDET5LZ188485 | 1GCUYDET5LZ181164; 1GCUYDET5LZ122308 | 1GCUYDET5LZ139450; 1GCUYDET5LZ178796; 1GCUYDET5LZ197624; 1GCUYDET5LZ145779 | 1GCUYDET5LZ170939 | 1GCUYDET5LZ138685; 1GCUYDET5LZ174019 | 1GCUYDET5LZ134572 | 1GCUYDET5LZ116640; 1GCUYDET5LZ155650; 1GCUYDET5LZ102169

1GCUYDET5LZ169791 | 1GCUYDET5LZ166776 | 1GCUYDET5LZ135818 | 1GCUYDET5LZ140534 | 1GCUYDET5LZ197378; 1GCUYDET5LZ108506; 1GCUYDET5LZ122809 | 1GCUYDET5LZ164493 | 1GCUYDET5LZ188521; 1GCUYDET5LZ100616 | 1GCUYDET5LZ152439; 1GCUYDET5LZ148990

1GCUYDET5LZ191578; 1GCUYDET5LZ171184 | 1GCUYDET5LZ151839; 1GCUYDET5LZ110997 | 1GCUYDET5LZ113348 | 1GCUYDET5LZ138699

1GCUYDET5LZ192312 | 1GCUYDET5LZ174697; 1GCUYDET5LZ140646 | 1GCUYDET5LZ132451 | 1GCUYDET5LZ169550 | 1GCUYDET5LZ113396 | 1GCUYDET5LZ181584 | 1GCUYDET5LZ163666 | 1GCUYDET5LZ194965; 1GCUYDET5LZ177678 | 1GCUYDET5LZ157852; 1GCUYDET5LZ130117

1GCUYDET5LZ172089; 1GCUYDET5LZ113589 | 1GCUYDET5LZ121952; 1GCUYDET5LZ180872; 1GCUYDET5LZ199342; 1GCUYDET5LZ149654 | 1GCUYDET5LZ167345 | 1GCUYDET5LZ148214; 1GCUYDET5LZ173291 | 1GCUYDET5LZ161772

1GCUYDET5LZ100082 | 1GCUYDET5LZ195937; 1GCUYDET5LZ121708; 1GCUYDET5LZ190950 | 1GCUYDET5LZ143627 | 1GCUYDET5LZ160718; 1GCUYDET5LZ155390 | 1GCUYDET5LZ157172 | 1GCUYDET5LZ162386 | 1GCUYDET5LZ107842; 1GCUYDET5LZ163456 | 1GCUYDET5LZ160086 | 1GCUYDET5LZ114466 | 1GCUYDET5LZ177230 | 1GCUYDET5LZ161433 | 1GCUYDET5LZ148813; 1GCUYDET5LZ119781 | 1GCUYDET5LZ133468 | 1GCUYDET5LZ107632; 1GCUYDET5LZ112992 | 1GCUYDET5LZ182461; 1GCUYDET5LZ156801 | 1GCUYDET5LZ154840

1GCUYDET5LZ112328; 1GCUYDET5LZ124303 | 1GCUYDET5LZ107372 | 1GCUYDET5LZ113754; 1GCUYDET5LZ197428 | 1GCUYDET5LZ197963 | 1GCUYDET5LZ123734 | 1GCUYDET5LZ171539; 1GCUYDET5LZ186042 | 1GCUYDET5LZ119425; 1GCUYDET5LZ172478 | 1GCUYDET5LZ172125 | 1GCUYDET5LZ158192; 1GCUYDET5LZ154207

1GCUYDET5LZ168740; 1GCUYDET5LZ193928; 1GCUYDET5LZ129291; 1GCUYDET5LZ131316; 1GCUYDET5LZ106559 | 1GCUYDET5LZ102060; 1GCUYDET5LZ156118; 1GCUYDET5LZ184954 | 1GCUYDET5LZ139884; 1GCUYDET5LZ179866 | 1GCUYDET5LZ181049; 1GCUYDET5LZ134426; 1GCUYDET5LZ112989 | 1GCUYDET5LZ140288

1GCUYDET5LZ108246 | 1GCUYDET5LZ173954; 1GCUYDET5LZ179852 | 1GCUYDET5LZ137102

1GCUYDET5LZ133566 | 1GCUYDET5LZ133406; 1GCUYDET5LZ145961 | 1GCUYDET5LZ188213

1GCUYDET5LZ126942

1GCUYDET5LZ159617 | 1GCUYDET5LZ199261 | 1GCUYDET5LZ194514 | 1GCUYDET5LZ104505; 1GCUYDET5LZ185814 | 1GCUYDET5LZ129520 | 1GCUYDET5LZ194819 | 1GCUYDET5LZ108120 | 1GCUYDET5LZ120686 | 1GCUYDET5LZ170102 | 1GCUYDET5LZ178930 | 1GCUYDET5LZ190625; 1GCUYDET5LZ191712 | 1GCUYDET5LZ125242 | 1GCUYDET5LZ146608 | 1GCUYDET5LZ160007

1GCUYDET5LZ130960 | 1GCUYDET5LZ131722; 1GCUYDET5LZ114371 | 1GCUYDET5LZ170892 | 1GCUYDET5LZ197462 | 1GCUYDET5LZ162100 | 1GCUYDET5LZ164316 | 1GCUYDET5LZ186123; 1GCUYDET5LZ184372; 1GCUYDET5LZ166938 | 1GCUYDET5LZ133924 | 1GCUYDET5LZ156846 | 1GCUYDET5LZ127184 | 1GCUYDET5LZ114483; 1GCUYDET5LZ124284; 1GCUYDET5LZ172853; 1GCUYDET5LZ104911; 1GCUYDET5LZ179849; 1GCUYDET5LZ160332; 1GCUYDET5LZ194996 | 1GCUYDET5LZ188163; 1GCUYDET5LZ155115; 1GCUYDET5LZ174151 | 1GCUYDET5LZ165417 | 1GCUYDET5LZ149671 | 1GCUYDET5LZ195713 | 1GCUYDET5LZ105525 | 1GCUYDET5LZ148438 | 1GCUYDET5LZ161125 | 1GCUYDET5LZ198076; 1GCUYDET5LZ107985; 1GCUYDET5LZ128786

1GCUYDET5LZ151288; 1GCUYDET5LZ147824; 1GCUYDET5LZ173680 | 1GCUYDET5LZ136256 | 1GCUYDET5LZ142722 | 1GCUYDET5LZ113382 | 1GCUYDET5LZ176529 | 1GCUYDET5LZ105508; 1GCUYDET5LZ147726 | 1GCUYDET5LZ144115 | 1GCUYDET5LZ101782 | 1GCUYDET5LZ141389; 1GCUYDET5LZ152103 | 1GCUYDET5LZ181567; 1GCUYDET5LZ158144 | 1GCUYDET5LZ126102; 1GCUYDET5LZ196036; 1GCUYDET5LZ148150 | 1GCUYDET5LZ116184 | 1GCUYDET5LZ133132 | 1GCUYDET5LZ153087 | 1GCUYDET5LZ173212 | 1GCUYDET5LZ147919 | 1GCUYDET5LZ153199 | 1GCUYDET5LZ162341 | 1GCUYDET5LZ182184 | 1GCUYDET5LZ157530 | 1GCUYDET5LZ129159 | 1GCUYDET5LZ174764 | 1GCUYDET5LZ107128 | 1GCUYDET5LZ103015 | 1GCUYDET5LZ109414

1GCUYDET5LZ117366; 1GCUYDET5LZ124916; 1GCUYDET5LZ155065 | 1GCUYDET5LZ135026 | 1GCUYDET5LZ100938 | 1GCUYDET5LZ128934; 1GCUYDET5LZ123362; 1GCUYDET5LZ134894 | 1GCUYDET5LZ171900 | 1GCUYDET5LZ158483 | 1GCUYDET5LZ146267 | 1GCUYDET5LZ150545 | 1GCUYDET5LZ181407

1GCUYDET5LZ159441; 1GCUYDET5LZ199213 | 1GCUYDET5LZ130439

1GCUYDET5LZ140338 | 1GCUYDET5LZ172612 | 1GCUYDET5LZ106271 | 1GCUYDET5LZ157348; 1GCUYDET5LZ199616 | 1GCUYDET5LZ167491 | 1GCUYDET5LZ100292; 1GCUYDET5LZ188969 | 1GCUYDET5LZ169225 | 1GCUYDET5LZ137357; 1GCUYDET5LZ131638; 1GCUYDET5LZ164929; 1GCUYDET5LZ102592 | 1GCUYDET5LZ105153 | 1GCUYDET5LZ167197 | 1GCUYDET5LZ146009 | 1GCUYDET5LZ180855 | 1GCUYDET5LZ117710 | 1GCUYDET5LZ107825 | 1GCUYDET5LZ116038 | 1GCUYDET5LZ172108 | 1GCUYDET5LZ129663 | 1GCUYDET5LZ155681 | 1GCUYDET5LZ172657 | 1GCUYDET5LZ111759 | 1GCUYDET5LZ124513 | 1GCUYDET5LZ194755 | 1GCUYDET5LZ125631 | 1GCUYDET5LZ102138; 1GCUYDET5LZ125094; 1GCUYDET5LZ150934 | 1GCUYDET5LZ113494 | 1GCUYDET5LZ108487 | 1GCUYDET5LZ157222; 1GCUYDET5LZ181178; 1GCUYDET5LZ146947 | 1GCUYDET5LZ186610 | 1GCUYDET5LZ173064 | 1GCUYDET5LZ155843 | 1GCUYDET5LZ150643 | 1GCUYDET5LZ147984 | 1GCUYDET5LZ145958 | 1GCUYDET5LZ169533 | 1GCUYDET5LZ153803; 1GCUYDET5LZ132594; 1GCUYDET5LZ152389; 1GCUYDET5LZ164090 | 1GCUYDET5LZ100356 | 1GCUYDET5LZ148472 | 1GCUYDET5LZ199809 | 1GCUYDET5LZ181228 | 1GCUYDET5LZ111406; 1GCUYDET5LZ190561 | 1GCUYDET5LZ139934 | 1GCUYDET5LZ173663 | 1GCUYDET5LZ112085 | 1GCUYDET5LZ175204; 1GCUYDET5LZ145653; 1GCUYDET5LZ186218 | 1GCUYDET5LZ199034

1GCUYDET5LZ163263; 1GCUYDET5LZ168267; 1GCUYDET5LZ160251; 1GCUYDET5LZ110305 | 1GCUYDET5LZ197557; 1GCUYDET5LZ119635; 1GCUYDET5LZ195033; 1GCUYDET5LZ132403 | 1GCUYDET5LZ167037 | 1GCUYDET5LZ111454 | 1GCUYDET5LZ183643 | 1GCUYDET5LZ175879 | 1GCUYDET5LZ168429; 1GCUYDET5LZ124043

1GCUYDET5LZ125287 | 1GCUYDET5LZ137164 | 1GCUYDET5LZ131302; 1GCUYDET5LZ194738; 1GCUYDET5LZ143000 | 1GCUYDET5LZ191886 | 1GCUYDET5LZ105119 | 1GCUYDET5LZ121644 | 1GCUYDET5LZ137939; 1GCUYDET5LZ170598 | 1GCUYDET5LZ111549; 1GCUYDET5LZ183674 | 1GCUYDET5LZ134880 | 1GCUYDET5LZ192987 | 1GCUYDET5LZ115651 | 1GCUYDET5LZ120168 | 1GCUYDET5LZ119375; 1GCUYDET5LZ159178; 1GCUYDET5LZ115374 | 1GCUYDET5LZ111597 | 1GCUYDET5LZ192083; 1GCUYDET5LZ148133; 1GCUYDET5LZ131395 | 1GCUYDET5LZ122616 | 1GCUYDET5LZ180936 | 1GCUYDET5LZ171928 | 1GCUYDET5LZ193086 | 1GCUYDET5LZ166342; 1GCUYDET5LZ130294; 1GCUYDET5LZ199339; 1GCUYDET5LZ157480

1GCUYDET5LZ146639 | 1GCUYDET5LZ129212; 1GCUYDET5LZ199566 | 1GCUYDET5LZ142204; 1GCUYDET5LZ196490 | 1GCUYDET5LZ167538 | 1GCUYDET5LZ101829 | 1GCUYDET5LZ190737 | 1GCUYDET5LZ149606 | 1GCUYDET5LZ123961; 1GCUYDET5LZ109400 | 1GCUYDET5LZ172903 | 1GCUYDET5LZ113446 | 1GCUYDET5LZ154384; 1GCUYDET5LZ136466; 1GCUYDET5LZ172013 | 1GCUYDET5LZ147130; 1GCUYDET5LZ155499 | 1GCUYDET5LZ120316 | 1GCUYDET5LZ117092 | 1GCUYDET5LZ193489

1GCUYDET5LZ156152 | 1GCUYDET5LZ182640 | 1GCUYDET5LZ156510 | 1GCUYDET5LZ145913 | 1GCUYDET5LZ189166 | 1GCUYDET5LZ107727; 1GCUYDET5LZ189314 | 1GCUYDET5LZ137603; 1GCUYDET5LZ180306 | 1GCUYDET5LZ197915 | 1GCUYDET5LZ113107 | 1GCUYDET5LZ118064 | 1GCUYDET5LZ111504 | 1GCUYDET5LZ109140 | 1GCUYDET5LZ182606 | 1GCUYDET5LZ171573 | 1GCUYDET5LZ168950 | 1GCUYDET5LZ135608; 1GCUYDET5LZ124026 | 1GCUYDET5LZ172321 | 1GCUYDET5LZ105895 | 1GCUYDET5LZ101569; 1GCUYDET5LZ136564 | 1GCUYDET5LZ104522 | 1GCUYDET5LZ144857; 1GCUYDET5LZ169497 | 1GCUYDET5LZ172979 | 1GCUYDET5LZ178863; 1GCUYDET5LZ186137 | 1GCUYDET5LZ118906; 1GCUYDET5LZ151274 | 1GCUYDET5LZ141067

1GCUYDET5LZ159097 | 1GCUYDET5LZ122535 | 1GCUYDET5LZ136337 | 1GCUYDET5LZ110658 | 1GCUYDET5LZ128769 | 1GCUYDET5LZ146611; 1GCUYDET5LZ146110; 1GCUYDET5LZ149976; 1GCUYDET5LZ156586; 1GCUYDET5LZ194920 | 1GCUYDET5LZ198966

1GCUYDET5LZ137942 | 1GCUYDET5LZ154398 | 1GCUYDET5LZ123796 | 1GCUYDET5LZ171170; 1GCUYDET5LZ126505 | 1GCUYDET5LZ185909; 1GCUYDET5LZ150366 | 1GCUYDET5LZ124317 | 1GCUYDET5LZ113821 | 1GCUYDET5LZ136872 | 1GCUYDET5LZ189104 | 1GCUYDET5LZ138346; 1GCUYDET5LZ179110 | 1GCUYDET5LZ160489; 1GCUYDET5LZ122258; 1GCUYDET5LZ174358 | 1GCUYDET5LZ152683 | 1GCUYDET5LZ152280 | 1GCUYDET5LZ175770 | 1GCUYDET5LZ151789; 1GCUYDET5LZ151159 | 1GCUYDET5LZ142378 | 1GCUYDET5LZ127346; 1GCUYDET5LZ180533 | 1GCUYDET5LZ157575 | 1GCUYDET5LZ169984 | 1GCUYDET5LZ192746 | 1GCUYDET5LZ178832; 1GCUYDET5LZ152313 | 1GCUYDET5LZ176787; 1GCUYDET5LZ188552 | 1GCUYDET5LZ176322 | 1GCUYDET5LZ141747; 1GCUYDET5LZ177518 | 1GCUYDET5LZ144681 | 1GCUYDET5LZ193797 | 1GCUYDET5LZ176983 | 1GCUYDET5LZ131381 | 1GCUYDET5LZ143255 | 1GCUYDET5LZ185733 | 1GCUYDET5LZ160881; 1GCUYDET5LZ190981 | 1GCUYDET5LZ143224; 1GCUYDET5LZ189121 | 1GCUYDET5LZ196165 | 1GCUYDET5LZ161464; 1GCUYDET5LZ123118; 1GCUYDET5LZ112894 | 1GCUYDET5LZ121742; 1GCUYDET5LZ116654 | 1GCUYDET5LZ198286 | 1GCUYDET5LZ148648 | 1GCUYDET5LZ178989 | 1GCUYDET5LZ120509 | 1GCUYDET5LZ139254 | 1GCUYDET5LZ112524; 1GCUYDET5LZ124947 | 1GCUYDET5LZ161206; 1GCUYDET5LZ183495 | 1GCUYDET5LZ199180; 1GCUYDET5LZ191340 | 1GCUYDET5LZ174778 | 1GCUYDET5LZ112717

1GCUYDET5LZ125046; 1GCUYDET5LZ190494 | 1GCUYDET5LZ184887; 1GCUYDET5LZ147760 | 1GCUYDET5LZ195498; 1GCUYDET5LZ196604 | 1GCUYDET5LZ155020 | 1GCUYDET5LZ138878; 1GCUYDET5LZ112345 | 1GCUYDET5LZ184470; 1GCUYDET5LZ192648 | 1GCUYDET5LZ106948 | 1GCUYDET5LZ188194; 1GCUYDET5LZ101149; 1GCUYDET5LZ131882; 1GCUYDET5LZ138265; 1GCUYDET5LZ108909; 1GCUYDET5LZ149864 | 1GCUYDET5LZ188938

1GCUYDET5LZ173484 | 1GCUYDET5LZ196411 | 1GCUYDET5LZ159715 | 1GCUYDET5LZ187708 | 1GCUYDET5LZ176580 | 1GCUYDET5LZ154952

1GCUYDET5LZ104200 | 1GCUYDET5LZ189717 | 1GCUYDET5LZ117142 | 1GCUYDET5LZ109025 | 1GCUYDET5LZ159844 | 1GCUYDET5LZ179639; 1GCUYDET5LZ191760 | 1GCUYDET5LZ192763; 1GCUYDET5LZ150349; 1GCUYDET5LZ178703; 1GCUYDET5LZ113799 | 1GCUYDET5LZ192939

1GCUYDET5LZ185165; 1GCUYDET5LZ157267 | 1GCUYDET5LZ196196; 1GCUYDET5LZ115925

1GCUYDET5LZ161514; 1GCUYDET5LZ142574; 1GCUYDET5LZ119005; 1GCUYDET5LZ134913 | 1GCUYDET5LZ180418 | 1GCUYDET5LZ128240 | 1GCUYDET5LZ116637 | 1GCUYDET5LZ188244 | 1GCUYDET5LZ128173 | 1GCUYDET5LZ135785 | 1GCUYDET5LZ189524; 1GCUYDET5LZ172755; 1GCUYDET5LZ196327

1GCUYDET5LZ136645 | 1GCUYDET5LZ118632; 1GCUYDET5LZ141134 | 1GCUYDET5LZ136225

1GCUYDET5LZ187952 | 1GCUYDET5LZ132658 | 1GCUYDET5LZ132305 | 1GCUYDET5LZ146091

1GCUYDET5LZ183447; 1GCUYDET5LZ197106; 1GCUYDET5LZ150187; 1GCUYDET5LZ163201 | 1GCUYDET5LZ169886; 1GCUYDET5LZ138668 | 1GCUYDET5LZ116959; 1GCUYDET5LZ192214; 1GCUYDET5LZ108652; 1GCUYDET5LZ158788 | 1GCUYDET5LZ159567 | 1GCUYDET5LZ177289; 1GCUYDET5LZ172464 | 1GCUYDET5LZ179186 | 1GCUYDET5LZ169323; 1GCUYDET5LZ142252; 1GCUYDET5LZ194934 | 1GCUYDET5LZ181021; 1GCUYDET5LZ176286 | 1GCUYDET5LZ103919; 1GCUYDET5LZ193041 | 1GCUYDET5LZ159228; 1GCUYDET5LZ122034 | 1GCUYDET5LZ100096; 1GCUYDET5LZ130425; 1GCUYDET5LZ165823 | 1GCUYDET5LZ106237; 1GCUYDET5LZ126620; 1GCUYDET5LZ150917 | 1GCUYDET5LZ141313; 1GCUYDET5LZ114127; 1GCUYDET5LZ131848; 1GCUYDET5LZ154420 | 1GCUYDET5LZ179608 | 1GCUYDET5LZ197154 | 1GCUYDET5LZ161979; 1GCUYDET5LZ117996 | 1GCUYDET5LZ126875; 1GCUYDET5LZ112426 | 1GCUYDET5LZ141697 | 1GCUYDET5LZ151811; 1GCUYDET5LZ188129 | 1GCUYDET5LZ190530 | 1GCUYDET5LZ133485 | 1GCUYDET5LZ109882 | 1GCUYDET5LZ165580 | 1GCUYDET5LZ155633 | 1GCUYDET5LZ152229 | 1GCUYDET5LZ100972 | 1GCUYDET5LZ190222 | 1GCUYDET5LZ134412; 1GCUYDET5LZ177762; 1GCUYDET5LZ152814 | 1GCUYDET5LZ112653; 1GCUYDET5LZ145992 | 1GCUYDET5LZ176658; 1GCUYDET5LZ133356 | 1GCUYDET5LZ160377 | 1GCUYDET5LZ150383

1GCUYDET5LZ197798; 1GCUYDET5LZ106366; 1GCUYDET5LZ127878; 1GCUYDET5LZ153347; 1GCUYDET5LZ143904 | 1GCUYDET5LZ126455; 1GCUYDET5LZ165160; 1GCUYDET5LZ166079 | 1GCUYDET5LZ143188; 1GCUYDET5LZ180175; 1GCUYDET5LZ100065; 1GCUYDET5LZ152151; 1GCUYDET5LZ170603 | 1GCUYDET5LZ185554 | 1GCUYDET5LZ137553; 1GCUYDET5LZ126603 | 1GCUYDET5LZ111423 | 1GCUYDET5LZ155857 | 1GCUYDET5LZ186364; 1GCUYDET5LZ139495; 1GCUYDET5LZ117299 | 1GCUYDET5LZ154062 | 1GCUYDET5LZ191967 | 1GCUYDET5LZ134510 | 1GCUYDET5LZ195548 | 1GCUYDET5LZ191922 | 1GCUYDET5LZ161755 | 1GCUYDET5LZ149203; 1GCUYDET5LZ123507; 1GCUYDET5LZ158497 | 1GCUYDET5LZ176031 | 1GCUYDET5LZ118193; 1GCUYDET5LZ141778 | 1GCUYDET5LZ185439 | 1GCUYDET5LZ142669 | 1GCUYDET5LZ195873 | 1GCUYDET5LZ156460 | 1GCUYDET5LZ116864 | 1GCUYDET5LZ110868; 1GCUYDET5LZ113088 | 1GCUYDET5LZ170567; 1GCUYDET5LZ175297; 1GCUYDET5LZ197056 | 1GCUYDET5LZ126858 | 1GCUYDET5LZ126567 | 1GCUYDET5LZ181746; 1GCUYDET5LZ185263 | 1GCUYDET5LZ133731 | 1GCUYDET5LZ132739 | 1GCUYDET5LZ197221 | 1GCUYDET5LZ139769 | 1GCUYDET5LZ170911 | 1GCUYDET5LZ116296 | 1GCUYDET5LZ124396; 1GCUYDET5LZ140713

1GCUYDET5LZ126164; 1GCUYDET5LZ144390; 1GCUYDET5LZ133499 | 1GCUYDET5LZ125452; 1GCUYDET5LZ136970 | 1GCUYDET5LZ111826; 1GCUYDET5LZ175901 | 1GCUYDET5LZ104777; 1GCUYDET5LZ127217 | 1GCUYDET5LZ149928 | 1GCUYDET5LZ131526; 1GCUYDET5LZ193184; 1GCUYDET5LZ157544; 1GCUYDET5LZ173341 | 1GCUYDET5LZ103273; 1GCUYDET5LZ169922; 1GCUYDET5LZ173517 | 1GCUYDET5LZ176689 | 1GCUYDET5LZ103760; 1GCUYDET5LZ156085 | 1GCUYDET5LZ150898 | 1GCUYDET5LZ116749; 1GCUYDET5LZ101880 | 1GCUYDET5LZ118808; 1GCUYDET5LZ170858; 1GCUYDET5LZ195162; 1GCUYDET5LZ187384 | 1GCUYDET5LZ162467; 1GCUYDET5LZ176756 | 1GCUYDET5LZ132076 | 1GCUYDET5LZ136595 | 1GCUYDET5LZ199003 | 1GCUYDET5LZ147287

1GCUYDET5LZ187871 | 1GCUYDET5LZ105394 | 1GCUYDET5LZ118663 | 1GCUYDET5LZ197820 | 1GCUYDET5LZ190866; 1GCUYDET5LZ135186 | 1GCUYDET5LZ199714; 1GCUYDET5LZ164655 | 1GCUYDET5LZ198451 | 1GCUYDET5LZ158774 | 1GCUYDET5LZ100213 | 1GCUYDET5LZ193962 | 1GCUYDET5LZ132787; 1GCUYDET5LZ144065 | 1GCUYDET5LZ139626 | 1GCUYDET5LZ148911; 1GCUYDET5LZ104987 | 1GCUYDET5LZ102673 | 1GCUYDET5LZ101698 | 1GCUYDET5LZ109090 | 1GCUYDET5LZ191113 | 1GCUYDET5LZ188082 | 1GCUYDET5LZ181214 | 1GCUYDET5LZ183397; 1GCUYDET5LZ182217 | 1GCUYDET5LZ183951 | 1GCUYDET5LZ145569 | 1GCUYDET5LZ199857 | 1GCUYDET5LZ125581; 1GCUYDET5LZ113057; 1GCUYDET5LZ124673; 1GCUYDET5LZ180774

1GCUYDET5LZ193802 | 1GCUYDET5LZ162498

1GCUYDET5LZ176532 | 1GCUYDET5LZ162985 | 1GCUYDET5LZ149685; 1GCUYDET5LZ154658 | 1GCUYDET5LZ132255 | 1GCUYDET5LZ144311 | 1GCUYDET5LZ165885 | 1GCUYDET5LZ105797 | 1GCUYDET5LZ190558 | 1GCUYDET5LZ187465 | 1GCUYDET5LZ185098 | 1GCUYDET5LZ126200 | 1GCUYDET5LZ168835 | 1GCUYDET5LZ151730; 1GCUYDET5LZ134832 | 1GCUYDET5LZ157849 | 1GCUYDET5LZ173260 | 1GCUYDET5LZ140632 | 1GCUYDET5LZ109803; 1GCUYDET5LZ110207 | 1GCUYDET5LZ124737; 1GCUYDET5LZ109932 | 1GCUYDET5LZ104746 | 1GCUYDET5LZ122552; 1GCUYDET5LZ114077 | 1GCUYDET5LZ121692 | 1GCUYDET5LZ107341 | 1GCUYDET5LZ173601 | 1GCUYDET5LZ140436; 1GCUYDET5LZ154563 | 1GCUYDET5LZ119487 | 1GCUYDET5LZ146012 | 1GCUYDET5LZ134104 | 1GCUYDET5LZ112796; 1GCUYDET5LZ157950 | 1GCUYDET5LZ139612 | 1GCUYDET5LZ178734

1GCUYDET5LZ187482 | 1GCUYDET5LZ121157; 1GCUYDET5LZ151419

1GCUYDET5LZ146320; 1GCUYDET5LZ112961 | 1GCUYDET5LZ133244 | 1GCUYDET5LZ161349; 1GCUYDET5LZ183710; 1GCUYDET5LZ112264; 1GCUYDET5LZ193217; 1GCUYDET5LZ121658

1GCUYDET5LZ179009; 1GCUYDET5LZ183044; 1GCUYDET5LZ156037; 1GCUYDET5LZ173193

1GCUYDET5LZ109879 | 1GCUYDET5LZ173985 | 1GCUYDET5LZ184002; 1GCUYDET5LZ132840; 1GCUYDET5LZ152800 | 1GCUYDET5LZ153025 | 1GCUYDET5LZ129372 | 1GCUYDET5LZ198238 | 1GCUYDET5LZ131672 | 1GCUYDET5LZ137665 | 1GCUYDET5LZ113253 | 1GCUYDET5LZ155728 | 1GCUYDET5LZ167507; 1GCUYDET5LZ172691 | 1GCUYDET5LZ102818 | 1GCUYDET5LZ185957 | 1GCUYDET5LZ188356 | 1GCUYDET5LZ171265 | 1GCUYDET5LZ167975 | 1GCUYDET5LZ129176; 1GCUYDET5LZ187854 | 1GCUYDET5LZ194884; 1GCUYDET5LZ154661; 1GCUYDET5LZ108666; 1GCUYDET5LZ189247 | 1GCUYDET5LZ171895 | 1GCUYDET5LZ183867 | 1GCUYDET5LZ191676; 1GCUYDET5LZ112572; 1GCUYDET5LZ128495 | 1GCUYDET5LZ143725 | 1GCUYDET5LZ185991 | 1GCUYDET5LZ165255; 1GCUYDET5LZ110109; 1GCUYDET5LZ186185; 1GCUYDET5LZ159293; 1GCUYDET5LZ125757 | 1GCUYDET5LZ150416 | 1GCUYDET5LZ196778 | 1GCUYDET5LZ158256 | 1GCUYDET5LZ143949; 1GCUYDET5LZ103676 | 1GCUYDET5LZ189846 | 1GCUYDET5LZ112474; 1GCUYDET5LZ144941 | 1GCUYDET5LZ118873; 1GCUYDET5LZ115259 | 1GCUYDET5LZ114192; 1GCUYDET5LZ171489 | 1GCUYDET5LZ128206 | 1GCUYDET5LZ162825; 1GCUYDET5LZ156278; 1GCUYDET5LZ172044; 1GCUYDET5LZ126598; 1GCUYDET5LZ161481 | 1GCUYDET5LZ101412; 1GCUYDET5LZ108747 | 1GCUYDET5LZ147564 | 1GCUYDET5LZ123684 | 1GCUYDET5LZ179320 | 1GCUYDET5LZ153137 | 1GCUYDET5LZ117674; 1GCUYDET5LZ190088 | 1GCUYDET5LZ175851; 1GCUYDET5LZ182024

1GCUYDET5LZ194478; 1GCUYDET5LZ125760 | 1GCUYDET5LZ178037; 1GCUYDET5LZ195890 | 1GCUYDET5LZ111521 | 1GCUYDET5LZ139142; 1GCUYDET5LZ105413 | 1GCUYDET5LZ175395 | 1GCUYDET5LZ148469 | 1GCUYDET5LZ107016 | 1GCUYDET5LZ183853; 1GCUYDET5LZ195842 | 1GCUYDET5LZ126701

1GCUYDET5LZ172285 | 1GCUYDET5LZ113320; 1GCUYDET5LZ165496 | 1GCUYDET5LZ172500 | 1GCUYDET5LZ148696; 1GCUYDET5LZ195114 | 1GCUYDET5LZ126827; 1GCUYDET5LZ128366 | 1GCUYDET5LZ172710; 1GCUYDET5LZ156961; 1GCUYDET5LZ117318 | 1GCUYDET5LZ131591 | 1GCUYDET5LZ151517 | 1GCUYDET5LZ127590 | 1GCUYDET5LZ196702 | 1GCUYDET5LZ171380 | 1GCUYDET5LZ139819 | 1GCUYDET5LZ166549; 1GCUYDET5LZ125600; 1GCUYDET5LZ110238 | 1GCUYDET5LZ140694; 1GCUYDET5LZ195095; 1GCUYDET5LZ138993; 1GCUYDET5LZ112684 | 1GCUYDET5LZ158080 | 1GCUYDET5LZ178684

1GCUYDET5LZ172450 | 1GCUYDET5LZ109591 | 1GCUYDET5LZ101510 | 1GCUYDET5LZ190656 | 1GCUYDET5LZ199115 | 1GCUYDET5LZ179303 | 1GCUYDET5LZ147340 | 1GCUYDET5LZ128187 | 1GCUYDET5LZ149363 | 1GCUYDET5LZ115780; 1GCUYDET5LZ111132; 1GCUYDET5LZ107520; 1GCUYDET5LZ132711 | 1GCUYDET5LZ145796 | 1GCUYDET5LZ199552; 1GCUYDET5LZ152392 | 1GCUYDET5LZ106433 | 1GCUYDET5LZ123619 | 1GCUYDET5LZ146821 | 1GCUYDET5LZ119828; 1GCUYDET5LZ144552 | 1GCUYDET5LZ142414; 1GCUYDET5LZ116895

1GCUYDET5LZ170214 | 1GCUYDET5LZ189605 | 1GCUYDET5LZ197882 | 1GCUYDET5LZ144972; 1GCUYDET5LZ127735 | 1GCUYDET5LZ160069

1GCUYDET5LZ176109 | 1GCUYDET5LZ104231 | 1GCUYDET5LZ168253 | 1GCUYDET5LZ175378 | 1GCUYDET5LZ196649; 1GCUYDET5LZ173386 | 1GCUYDET5LZ106514; 1GCUYDET5LZ195761 | 1GCUYDET5LZ149587

1GCUYDET5LZ192150; 1GCUYDET5LZ164204 | 1GCUYDET5LZ120140 | 1GCUYDET5LZ108733; 1GCUYDET5LZ165921 | 1GCUYDET5LZ147015 | 1GCUYDET5LZ162226 | 1GCUYDET5LZ174733; 1GCUYDET5LZ120896 | 1GCUYDET5LZ129145 | 1GCUYDET5LZ142039 | 1GCUYDET5LZ137195; 1GCUYDET5LZ158645 | 1GCUYDET5LZ181617; 1GCUYDET5LZ171119; 1GCUYDET5LZ133065 | 1GCUYDET5LZ148410 | 1GCUYDET5LZ188499 | 1GCUYDET5LZ178121; 1GCUYDET5LZ125015 | 1GCUYDET5LZ173971 | 1GCUYDET5LZ170276 | 1GCUYDET5LZ158564; 1GCUYDET5LZ169421 | 1GCUYDET5LZ159679; 1GCUYDET5LZ138637 | 1GCUYDET5LZ102804; 1GCUYDET5LZ117593 | 1GCUYDET5LZ152540 | 1GCUYDET5LZ182041; 1GCUYDET5LZ185022 | 1GCUYDET5LZ159438

1GCUYDET5LZ188907 | 1GCUYDET5LZ173579; 1GCUYDET5LZ109378 | 1GCUYDET5LZ175221 | 1GCUYDET5LZ187109 | 1GCUYDET5LZ145748

1GCUYDET5LZ141425 | 1GCUYDET5LZ125502

1GCUYDET5LZ157088 | 1GCUYDET5LZ171508 | 1GCUYDET5LZ104360; 1GCUYDET5LZ184114; 1GCUYDET5LZ170181 | 1GCUYDET5LZ117819 | 1GCUYDET5LZ115035 | 1GCUYDET5LZ166633; 1GCUYDET5LZ107484 | 1GCUYDET5LZ136094 | 1GCUYDET5LZ102690 | 1GCUYDET5LZ111034 | 1GCUYDET5LZ118081 | 1GCUYDET5LZ109557 | 1GCUYDET5LZ122163 | 1GCUYDET5LZ158726; 1GCUYDET5LZ142137; 1GCUYDET5LZ174750; 1GCUYDET5LZ154806 | 1GCUYDET5LZ116198 | 1GCUYDET5LZ117027 | 1GCUYDET5LZ104116; 1GCUYDET5LZ110188; 1GCUYDET5LZ131820 | 1GCUYDET5LZ182038 | 1GCUYDET5LZ131932; 1GCUYDET5LZ125256 | 1GCUYDET5LZ195193; 1GCUYDET5LZ196084 | 1GCUYDET5LZ158807 | 1GCUYDET5LZ198322; 1GCUYDET5LZ104925; 1GCUYDET5LZ133308; 1GCUYDET5LZ185697 | 1GCUYDET5LZ157477 | 1GCUYDET5LZ134684; 1GCUYDET5LZ160976 | 1GCUYDET5LZ153915 | 1GCUYDET5LZ191404 | 1GCUYDET5LZ152179 | 1GCUYDET5LZ129422; 1GCUYDET5LZ168639; 1GCUYDET5LZ105024; 1GCUYDET5LZ112040 | 1GCUYDET5LZ137259 | 1GCUYDET5LZ145376; 1GCUYDET5LZ181388; 1GCUYDET5LZ118520 | 1GCUYDET5LZ124382 | 1GCUYDET5LZ137486 | 1GCUYDET5LZ143966; 1GCUYDET5LZ136340; 1GCUYDET5LZ198031; 1GCUYDET5LZ186672

1GCUYDET5LZ163733; 1GCUYDET5LZ151291 | 1GCUYDET5LZ153364 | 1GCUYDET5LZ150562 | 1GCUYDET5LZ171850 | 1GCUYDET5LZ189023 | 1GCUYDET5LZ139223 | 1GCUYDET5LZ184100; 1GCUYDET5LZ171475 | 1GCUYDET5LZ191628 | 1GCUYDET5LZ134328; 1GCUYDET5LZ156099 | 1GCUYDET5LZ172173 | 1GCUYDET5LZ184369 | 1GCUYDET5LZ137066 | 1GCUYDET5LZ136600 | 1GCUYDET5LZ164199 | 1GCUYDET5LZ109154 | 1GCUYDET5LZ144048 | 1GCUYDET5LZ156863 | 1GCUYDET5LZ176188; 1GCUYDET5LZ194299 | 1GCUYDET5LZ182816 | 1GCUYDET5LZ139660 | 1GCUYDET5LZ168575

1GCUYDET5LZ171881 | 1GCUYDET5LZ149735 | 1GCUYDET5LZ140873 | 1GCUYDET5LZ121739 | 1GCUYDET5LZ162954 | 1GCUYDET5LZ118548 | 1GCUYDET5LZ180368; 1GCUYDET5LZ180211 | 1GCUYDET5LZ183903 | 1GCUYDET5LZ158189 | 1GCUYDET5LZ121966 | 1GCUYDET5LZ132336 | 1GCUYDET5LZ115911; 1GCUYDET5LZ115276 | 1GCUYDET5LZ172884 | 1GCUYDET5LZ103256; 1GCUYDET5LZ160346 | 1GCUYDET5LZ174036 | 1GCUYDET5LZ176241 | 1GCUYDET5LZ123555; 1GCUYDET5LZ133583 | 1GCUYDET5LZ131414

1GCUYDET5LZ190642

1GCUYDET5LZ181052 | 1GCUYDET5LZ146043

1GCUYDET5LZ120946

1GCUYDET5LZ191595 | 1GCUYDET5LZ111325 | 1GCUYDET5LZ118601; 1GCUYDET5LZ154885 | 1GCUYDET5LZ199695 | 1GCUYDET5LZ128755 | 1GCUYDET5LZ165899 | 1GCUYDET5LZ123572 | 1GCUYDET5LZ149394 | 1GCUYDET5LZ121255 | 1GCUYDET5LZ180029; 1GCUYDET5LZ195176; 1GCUYDET5LZ120073; 1GCUYDET5LZ167765; 1GCUYDET5LZ137844; 1GCUYDET5LZ170990; 1GCUYDET5LZ152781 | 1GCUYDET5LZ195159 | 1GCUYDET5LZ105198; 1GCUYDET5LZ147757; 1GCUYDET5LZ142056 | 1GCUYDET5LZ163425; 1GCUYDET5LZ121224 | 1GCUYDET5LZ161397; 1GCUYDET5LZ139366 | 1GCUYDET5LZ163229; 1GCUYDET5LZ104472 | 1GCUYDET5LZ158287 | 1GCUYDET5LZ141392 | 1GCUYDET5LZ127833 | 1GCUYDET5LZ178801 | 1GCUYDET5LZ197588; 1GCUYDET5LZ182945 | 1GCUYDET5LZ174005 | 1GCUYDET5LZ160556

1GCUYDET5LZ154255; 1GCUYDET5LZ142803 | 1GCUYDET5LZ110434; 1GCUYDET5LZ123491; 1GCUYDET5LZ173453 | 1GCUYDET5LZ143515 | 1GCUYDET5LZ138704 | 1GCUYDET5LZ159388; 1GCUYDET5LZ152487; 1GCUYDET5LZ166759; 1GCUYDET5LZ149704 | 1GCUYDET5LZ156233; 1GCUYDET5LZ150285

1GCUYDET5LZ164235; 1GCUYDET5LZ137956 | 1GCUYDET5LZ122857 | 1GCUYDET5LZ173890; 1GCUYDET5LZ140355; 1GCUYDET5LZ112460; 1GCUYDET5LZ127671 | 1GCUYDET5LZ159939 | 1GCUYDET5LZ161822 | 1GCUYDET5LZ186557 | 1GCUYDET5LZ167474 | 1GCUYDET5LZ136905 | 1GCUYDET5LZ165031 | 1GCUYDET5LZ115794 | 1GCUYDET5LZ117867 | 1GCUYDET5LZ189992 | 1GCUYDET5LZ187241 | 1GCUYDET5LZ126617 | 1GCUYDET5LZ140761 | 1GCUYDET5LZ196070; 1GCUYDET5LZ171086; 1GCUYDET5LZ138458; 1GCUYDET5LZ174702

1GCUYDET5LZ129758; 1GCUYDET5LZ138864 | 1GCUYDET5LZ174991

1GCUYDET5LZ101961 | 1GCUYDET5LZ151100 | 1GCUYDET5LZ170746 | 1GCUYDET5LZ137388; 1GCUYDET5LZ168494 | 1GCUYDET5LZ110899 | 1GCUYDET5LZ104584 | 1GCUYDET5LZ175364 | 1GCUYDET5LZ101121; 1GCUYDET5LZ118047 | 1GCUYDET5LZ102320 | 1GCUYDET5LZ160816 | 1GCUYDET5LZ100373 | 1GCUYDET5LZ176238 | 1GCUYDET5LZ125421 | 1GCUYDET5LZ141862 | 1GCUYDET5LZ168236 | 1GCUYDET5LZ144745 | 1GCUYDET5LZ120350 | 1GCUYDET5LZ126018; 1GCUYDET5LZ141196; 1GCUYDET5LZ156443 | 1GCUYDET5LZ146351 | 1GCUYDET5LZ142316; 1GCUYDET5LZ132434 | 1GCUYDET5LZ179981 | 1GCUYDET5LZ137276; 1GCUYDET5LZ154059 | 1GCUYDET5LZ171654 | 1GCUYDET5LZ157463

1GCUYDET5LZ197641; 1GCUYDET5LZ130120 | 1GCUYDET5LZ163070 | 1GCUYDET5LZ134829 | 1GCUYDET5LZ186350; 1GCUYDET5LZ120820 | 1GCUYDET5LZ127685; 1GCUYDET5LZ168155 | 1GCUYDET5LZ138895 | 1GCUYDET5LZ100597 | 1GCUYDET5LZ147869; 1GCUYDET5LZ138590 | 1GCUYDET5LZ145295; 1GCUYDET5LZ155406 | 1GCUYDET5LZ195579 | 1GCUYDET5LZ119473

1GCUYDET5LZ173047; 1GCUYDET5LZ103550; 1GCUYDET5LZ120493; 1GCUYDET5LZ125662 | 1GCUYDET5LZ173629 | 1GCUYDET5LZ110529 | 1GCUYDET5LZ179818 | 1GCUYDET5LZ151842 | 1GCUYDET5LZ140565 | 1GCUYDET5LZ169161 | 1GCUYDET5LZ151985

1GCUYDET5LZ162114

1GCUYDET5LZ175784; 1GCUYDET5LZ170391; 1GCUYDET5LZ126990; 1GCUYDET5LZ124477; 1GCUYDET5LZ157673; 1GCUYDET5LZ115410; 1GCUYDET5LZ176370; 1GCUYDET5LZ120610 | 1GCUYDET5LZ128254; 1GCUYDET5LZ128982 | 1GCUYDET5LZ146866 | 1GCUYDET5LZ165224

1GCUYDET5LZ153400; 1GCUYDET5LZ100440 | 1GCUYDET5LZ104794; 1GCUYDET5LZ186784 | 1GCUYDET5LZ136113; 1GCUYDET5LZ191662 | 1GCUYDET5LZ154353 | 1GCUYDET5LZ174229; 1GCUYDET5LZ116802 | 1GCUYDET5LZ133681 | 1GCUYDET5LZ182444 | 1GCUYDET5LZ143532 | 1GCUYDET5LZ149346; 1GCUYDET5LZ173694; 1GCUYDET5LZ118095; 1GCUYDET5LZ107940 | 1GCUYDET5LZ181472; 1GCUYDET5LZ125810 | 1GCUYDET5LZ154854 | 1GCUYDET5LZ155311; 1GCUYDET5LZ118615 | 1GCUYDET5LZ142381 | 1GCUYDET5LZ170620 | 1GCUYDET5LZ149301; 1GCUYDET5LZ136807 | 1GCUYDET5LZ189474; 1GCUYDET5LZ173534 | 1GCUYDET5LZ106397; 1GCUYDET5LZ102298 | 1GCUYDET5LZ143711; 1GCUYDET5LZ129047; 1GCUYDET5LZ133034; 1GCUYDET5LZ152084; 1GCUYDET5LZ149413 | 1GCUYDET5LZ164414; 1GCUYDET5LZ191970; 1GCUYDET5LZ161724 | 1GCUYDET5LZ186347; 1GCUYDET5LZ161027; 1GCUYDET5LZ157883 | 1GCUYDET5LZ182203 | 1GCUYDET5LZ123569

1GCUYDET5LZ184260 | 1GCUYDET5LZ171301 | 1GCUYDET5LZ135236; 1GCUYDET5LZ171492 | 1GCUYDET5LZ127153

1GCUYDET5LZ173856 | 1GCUYDET5LZ116007 | 1GCUYDET5LZ141618 | 1GCUYDET5LZ124091; 1GCUYDET5LZ159763 | 1GCUYDET5LZ141795; 1GCUYDET5LZ176935

1GCUYDET5LZ168673 | 1GCUYDET5LZ127881 | 1GCUYDET5LZ153073 | 1GCUYDET5LZ103029 | 1GCUYDET5LZ132871; 1GCUYDET5LZ161626 | 1GCUYDET5LZ166289; 1GCUYDET5LZ100857 | 1GCUYDET5LZ148939 | 1GCUYDET5LZ180967 | 1GCUYDET5LZ131865; 1GCUYDET5LZ120753 | 1GCUYDET5LZ123054; 1GCUYDET5LZ140260; 1GCUYDET5LZ126195; 1GCUYDET5LZ164106 | 1GCUYDET5LZ159925 | 1GCUYDET5LZ104312 | 1GCUYDET5LZ197638 | 1GCUYDET5LZ113611

1GCUYDET5LZ177468

1GCUYDET5LZ167734; 1GCUYDET5LZ123720; 1GCUYDET5LZ118954; 1GCUYDET5LZ129792

1GCUYDET5LZ179267 | 1GCUYDET5LZ174375; 1GCUYDET5LZ193136 | 1GCUYDET5LZ150920 | 1GCUYDET5LZ101541; 1GCUYDET5LZ131669 | 1GCUYDET5LZ181519 | 1GCUYDET5LZ161531 | 1GCUYDET5LZ121417; 1GCUYDET5LZ163845 | 1GCUYDET5LZ119697; 1GCUYDET5LZ153574 | 1GCUYDET5LZ116623 | 1GCUYDET5LZ112779; 1GCUYDET5LZ186865; 1GCUYDET5LZ125919 | 1GCUYDET5LZ143353 | 1GCUYDET5LZ113608

1GCUYDET5LZ194688 | 1GCUYDET5LZ107663 | 1GCUYDET5LZ145328; 1GCUYDET5LZ153896

1GCUYDET5LZ114287 | 1GCUYDET5LZ101586 | 1GCUYDET5LZ151825 | 1GCUYDET5LZ191838

1GCUYDET5LZ144308 | 1GCUYDET5LZ111874 | 1GCUYDET5LZ161660 | 1GCUYDET5LZ171993; 1GCUYDET5LZ194335 | 1GCUYDET5LZ158791 | 1GCUYDET5LZ160928 | 1GCUYDET5LZ152005 | 1GCUYDET5LZ191564; 1GCUYDET5LZ117898; 1GCUYDET5LZ115228 | 1GCUYDET5LZ101720; 1GCUYDET5LZ102155 | 1GCUYDET5LZ134779 | 1GCUYDET5LZ151601 | 1GCUYDET5LZ192147; 1GCUYDET5LZ174649 | 1GCUYDET5LZ144938 | 1GCUYDET5LZ190429; 1GCUYDET5LZ125726 | 1GCUYDET5LZ179334; 1GCUYDET5LZ140792 | 1GCUYDET5LZ159519 | 1GCUYDET5LZ128724; 1GCUYDET5LZ163148

1GCUYDET5LZ186512; 1GCUYDET5LZ105220

1GCUYDET5LZ121143 | 1GCUYDET5LZ187367 | 1GCUYDET5LZ118310; 1GCUYDET5LZ132529 | 1GCUYDET5LZ183920; 1GCUYDET5LZ179527 | 1GCUYDET5LZ128013 | 1GCUYDET5LZ194545 | 1GCUYDET5LZ190303; 1GCUYDET5LZ101023 | 1GCUYDET5LZ193475

1GCUYDET5LZ157110

1GCUYDET5LZ117772; 1GCUYDET5LZ192181; 1GCUYDET5LZ113298 | 1GCUYDET5LZ164297; 1GCUYDET5LZ198210; 1GCUYDET5LZ194108 | 1GCUYDET5LZ105282 | 1GCUYDET5LZ131834; 1GCUYDET5LZ162601; 1GCUYDET5LZ181732; 1GCUYDET5LZ166860; 1GCUYDET5LZ148729 | 1GCUYDET5LZ131252 | 1GCUYDET5LZ177177 | 1GCUYDET5LZ170195 | 1GCUYDET5LZ174635 | 1GCUYDET5LZ144602

1GCUYDET5LZ173405; 1GCUYDET5LZ174294 | 1GCUYDET5LZ156006 | 1GCUYDET5LZ179513 | 1GCUYDET5LZ133082 | 1GCUYDET5LZ191757 | 1GCUYDET5LZ180807; 1GCUYDET5LZ185442 | 1GCUYDET5LZ166891 | 1GCUYDET5LZ168821; 1GCUYDET5LZ124656; 1GCUYDET5LZ177034 | 1GCUYDET5LZ150304 | 1GCUYDET5LZ187269; 1GCUYDET5LZ139089 | 1GCUYDET5LZ119795 | 1GCUYDET5LZ126035

1GCUYDET5LZ161576 | 1GCUYDET5LZ147841; 1GCUYDET5LZ126262 | 1GCUYDET5LZ149881; 1GCUYDET5LZ102057 | 1GCUYDET5LZ107131; 1GCUYDET5LZ177065 | 1GCUYDET5LZ154787 | 1GCUYDET5LZ143899 | 1GCUYDET5LZ185344 | 1GCUYDET5LZ125290; 1GCUYDET5LZ187207 | 1GCUYDET5LZ119490 | 1GCUYDET5LZ102642 | 1GCUYDET5LZ169242; 1GCUYDET5LZ176398 | 1GCUYDET5LZ155017 | 1GCUYDET5LZ156216; 1GCUYDET5LZ167703 | 1GCUYDET5LZ119280 | 1GCUYDET5LZ159701; 1GCUYDET5LZ118629

1GCUYDET5LZ163294; 1GCUYDET5LZ169631; 1GCUYDET5LZ123376 | 1GCUYDET5LZ149038 | 1GCUYDET5LZ147385 | 1GCUYDET5LZ198854 | 1GCUYDET5LZ169581; 1GCUYDET5LZ130456 | 1GCUYDET5LZ107629 | 1GCUYDET5LZ199860; 1GCUYDET5LZ188826 | 1GCUYDET5LZ153218 | 1GCUYDET5LZ178295 | 1GCUYDET5LZ117948 | 1GCUYDET5LZ119733 | 1GCUYDET5LZ109204 | 1GCUYDET5LZ116363; 1GCUYDET5LZ166597; 1GCUYDET5LZ148505; 1GCUYDET5LZ181858 | 1GCUYDET5LZ181665; 1GCUYDET5LZ120297 | 1GCUYDET5LZ112362 | 1GCUYDET5LZ196487 | 1GCUYDET5LZ162503 | 1GCUYDET5LZ107579; 1GCUYDET5LZ139447; 1GCUYDET5LZ107839 | 1GCUYDET5LZ186638; 1GCUYDET5LZ104083 | 1GCUYDET5LZ194982

1GCUYDET5LZ193735 | 1GCUYDET5LZ101538 | 1GCUYDET5LZ102009 | 1GCUYDET5LZ182802 | 1GCUYDET5LZ169208 | 1GCUYDET5LZ165384; 1GCUYDET5LZ188731 | 1GCUYDET5LZ182119 | 1GCUYDET5LZ155714; 1GCUYDET5LZ164445 | 1GCUYDET5LZ182380 | 1GCUYDET5LZ140551 | 1GCUYDET5LZ126231

1GCUYDET5LZ184940; 1GCUYDET5LZ115990 | 1GCUYDET5LZ134877 | 1GCUYDET5LZ164994 | 1GCUYDET5LZ151632 | 1GCUYDET5LZ153252 | 1GCUYDET5LZ129128 | 1GCUYDET5LZ180158 | 1GCUYDET5LZ145300 | 1GCUYDET5LZ132983 | 1GCUYDET5LZ132398; 1GCUYDET5LZ143952; 1GCUYDET5LZ159309 | 1GCUYDET5LZ145989; 1GCUYDET5LZ197364 | 1GCUYDET5LZ126052; 1GCUYDET5LZ199387 | 1GCUYDET5LZ158953 | 1GCUYDET5LZ110577; 1GCUYDET5LZ124060; 1GCUYDET5LZ137780 | 1GCUYDET5LZ105332; 1GCUYDET5LZ104679 | 1GCUYDET5LZ148245; 1GCUYDET5LZ135091; 1GCUYDET5LZ185506; 1GCUYDET5LZ159813

1GCUYDET5LZ186199; 1GCUYDET5LZ186770; 1GCUYDET5LZ107999 | 1GCUYDET5LZ197249; 1GCUYDET5LZ160329 | 1GCUYDET5LZ169841 | 1GCUYDET5LZ175512; 1GCUYDET5LZ171766; 1GCUYDET5LZ153512; 1GCUYDET5LZ120400

1GCUYDET5LZ142686 | 1GCUYDET5LZ170651 | 1GCUYDET5LZ103113 | 1GCUYDET5LZ177227 | 1GCUYDET5LZ165241 | 1GCUYDET5LZ144826; 1GCUYDET5LZ114760 | 1GCUYDET5LZ119604

1GCUYDET5LZ130876; 1GCUYDET5LZ195565 | 1GCUYDET5LZ128142 | 1GCUYDET5LZ190690 | 1GCUYDET5LZ176207 | 1GCUYDET5LZ130957 | 1GCUYDET5LZ180385

1GCUYDET5LZ177258 | 1GCUYDET5LZ187000 | 1GCUYDET5LZ176725 | 1GCUYDET5LZ185327 | 1GCUYDET5LZ181102; 1GCUYDET5LZ172299 | 1GCUYDET5LZ128271; 1GCUYDET5LZ131137 | 1GCUYDET5LZ115424 | 1GCUYDET5LZ188793; 1GCUYDET5LZ106383 | 1GCUYDET5LZ158516 | 1GCUYDET5LZ105122 | 1GCUYDET5LZ124186 | 1GCUYDET5LZ111017; 1GCUYDET5LZ170987 | 1GCUYDET5LZ152828 | 1GCUYDET5LZ150125 | 1GCUYDET5LZ118971; 1GCUYDET5LZ103922; 1GCUYDET5LZ119747

1GCUYDET5LZ146074 | 1GCUYDET5LZ157821 | 1GCUYDET5LZ177552 | 1GCUYDET5LZ142008 | 1GCUYDET5LZ192309 | 1GCUYDET5LZ192651 | 1GCUYDET5LZ122504 | 1GCUYDET5LZ151677 | 1GCUYDET5LZ135706

1GCUYDET5LZ178572 | 1GCUYDET5LZ139481; 1GCUYDET5LZ133339; 1GCUYDET5LZ150948 | 1GCUYDET5LZ156829 | 1GCUYDET5LZ177387; 1GCUYDET5LZ198613 | 1GCUYDET5LZ166647 | 1GCUYDET5LZ174506 | 1GCUYDET5LZ155289 | 1GCUYDET5LZ124222; 1GCUYDET5LZ189698 | 1GCUYDET5LZ196103 | 1GCUYDET5LZ163683; 1GCUYDET5LZ142185 | 1GCUYDET5LZ166955; 1GCUYDET5LZ142767; 1GCUYDET5LZ154188; 1GCUYDET5LZ127394 | 1GCUYDET5LZ164039 | 1GCUYDET5LZ118338; 1GCUYDET5LZ162338 | 1GCUYDET5LZ148309 | 1GCUYDET5LZ105542; 1GCUYDET5LZ170178 | 1GCUYDET5LZ199518 | 1GCUYDET5LZ135463 | 1GCUYDET5LZ106707; 1GCUYDET5LZ124205 | 1GCUYDET5LZ180256; 1GCUYDET5LZ188048 | 1GCUYDET5LZ140369 | 1GCUYDET5LZ161948

1GCUYDET5LZ191208 | 1GCUYDET5LZ189653 | 1GCUYDET5LZ148987 | 1GCUYDET5LZ138959 | 1GCUYDET5LZ182721 | 1GCUYDET5LZ129842; 1GCUYDET5LZ194853 | 1GCUYDET5LZ116492; 1GCUYDET5LZ131798 | 1GCUYDET5LZ184906; 1GCUYDET5LZ110045; 1GCUYDET5LZ156104 | 1GCUYDET5LZ115939; 1GCUYDET5LZ175560; 1GCUYDET5LZ160704; 1GCUYDET5LZ139688 | 1GCUYDET5LZ150688; 1GCUYDET5LZ190091; 1GCUYDET5LZ102771 | 1GCUYDET5LZ135947; 1GCUYDET5LZ177955 | 1GCUYDET5LZ189393 | 1GCUYDET5LZ141666; 1GCUYDET5LZ181570 | 1GCUYDET5LZ100048; 1GCUYDET5LZ133647 | 1GCUYDET5LZ199048 | 1GCUYDET5LZ109607 | 1GCUYDET5LZ197431 | 1GCUYDET5LZ108134 | 1GCUYDET5LZ190849; 1GCUYDET5LZ180693 | 1GCUYDET5LZ179205; 1GCUYDET5LZ196571 | 1GCUYDET5LZ156135 | 1GCUYDET5LZ189216 | 1GCUYDET5LZ116122 | 1GCUYDET5LZ133048 | 1GCUYDET5LZ155096; 1GCUYDET5LZ163909 | 1GCUYDET5LZ149475

1GCUYDET5LZ179995; 1GCUYDET5LZ154014

1GCUYDET5LZ192374

1GCUYDET5LZ186168 | 1GCUYDET5LZ106285 | 1GCUYDET5LZ109865; 1GCUYDET5LZ154966 | 1GCUYDET5LZ162212; 1GCUYDET5LZ115570 | 1GCUYDET5LZ129484 | 1GCUYDET5LZ134734; 1GCUYDET5LZ175686 | 1GCUYDET5LZ184789; 1GCUYDET5LZ158130 | 1GCUYDET5LZ144020 | 1GCUYDET5LZ169287 | 1GCUYDET5LZ122289; 1GCUYDET5LZ198837 | 1GCUYDET5LZ198689 | 1GCUYDET5LZ195744

1GCUYDET5LZ108814 | 1GCUYDET5LZ146673; 1GCUYDET5LZ147323 | 1GCUYDET5LZ129694

1GCUYDET5LZ107744 | 1GCUYDET5LZ160136 | 1GCUYDET5LZ161769 | 1GCUYDET5LZ197896 | 1GCUYDET5LZ192360; 1GCUYDET5LZ156653; 1GCUYDET5LZ151663; 1GCUYDET5LZ189913; 1GCUYDET5LZ196599 | 1GCUYDET5LZ168818; 1GCUYDET5LZ100535 | 1GCUYDET5LZ136161 | 1GCUYDET5LZ197705 | 1GCUYDET5LZ121059 | 1GCUYDET5LZ159987 | 1GCUYDET5LZ167412; 1GCUYDET5LZ174456 | 1GCUYDET5LZ149699; 1GCUYDET5LZ113866 | 1GCUYDET5LZ141568 | 1GCUYDET5LZ141036; 1GCUYDET5LZ129940 | 1GCUYDET5LZ183027 | 1GCUYDET5LZ119439 | 1GCUYDET5LZ109798 | 1GCUYDET5LZ108988 | 1GCUYDET5LZ147239; 1GCUYDET5LZ161609 | 1GCUYDET5LZ187868; 1GCUYDET5LZ146494 | 1GCUYDET5LZ102334 | 1GCUYDET5LZ189328 | 1GCUYDET5LZ103290 | 1GCUYDET5LZ149315

1GCUYDET5LZ140114 | 1GCUYDET5LZ162355; 1GCUYDET5LZ108859; 1GCUYDET5LZ194562; 1GCUYDET5LZ139528 | 1GCUYDET5LZ104455 | 1GCUYDET5LZ159634; 1GCUYDET5LZ164803 | 1GCUYDET5LZ173999 | 1GCUYDET5LZ138024; 1GCUYDET5LZ117058; 1GCUYDET5LZ103077 | 1GCUYDET5LZ143367; 1GCUYDET5LZ191807

1GCUYDET5LZ135494 | 1GCUYDET5LZ139738 | 1GCUYDET5LZ138007 | 1GCUYDET5LZ183772; 1GCUYDET5LZ142140 | 1GCUYDET5LZ178748; 1GCUYDET5LZ197123 | 1GCUYDET5LZ116458 | 1GCUYDET5LZ194397 | 1GCUYDET5LZ187739 | 1GCUYDET5LZ122437 | 1GCUYDET5LZ105265 | 1GCUYDET5LZ141652 | 1GCUYDET5LZ101507 | 1GCUYDET5LZ144423 | 1GCUYDET5LZ157740 | 1GCUYDET5LZ154224; 1GCUYDET5LZ178152 | 1GCUYDET5LZ159908; 1GCUYDET5LZ143871 | 1GCUYDET5LZ148603; 1GCUYDET5LZ142932; 1GCUYDET5LZ157690 | 1GCUYDET5LZ135088 | 1GCUYDET5LZ136399 | 1GCUYDET5LZ103242 | 1GCUYDET5LZ139951 | 1GCUYDET5LZ189801 | 1GCUYDET5LZ111499 | 1GCUYDET5LZ115682 | 1GCUYDET5LZ187742

1GCUYDET5LZ103631; 1GCUYDET5LZ175736 | 1GCUYDET5LZ144230; 1GCUYDET5LZ185649 | 1GCUYDET5LZ183108 | 1GCUYDET5LZ166468 | 1GCUYDET5LZ194013 | 1GCUYDET5LZ111647; 1GCUYDET5LZ101622 | 1GCUYDET5LZ155339

1GCUYDET5LZ141683 | 1GCUYDET5LZ195775; 1GCUYDET5LZ176059

1GCUYDET5LZ139870; 1GCUYDET5LZ102978; 1GCUYDET5LZ159861 | 1GCUYDET5LZ133616 | 1GCUYDET5LZ101667; 1GCUYDET5LZ193427; 1GCUYDET5LZ106870; 1GCUYDET5LZ169712 | 1GCUYDET5LZ130683; 1GCUYDET5LZ103130 | 1GCUYDET5LZ141022; 1GCUYDET5LZ151646; 1GCUYDET5LZ184467 | 1GCUYDET5LZ149542; 1GCUYDET5LZ184386 | 1GCUYDET5LZ129629 | 1GCUYDET5LZ117111; 1GCUYDET5LZ197834; 1GCUYDET5LZ145586 | 1GCUYDET5LZ153753; 1GCUYDET5LZ142820 | 1GCUYDET5LZ145040 | 1GCUYDET5LZ181181; 1GCUYDET5LZ155938; 1GCUYDET5LZ113303 | 1GCUYDET5LZ189538 | 1GCUYDET5LZ128108; 1GCUYDET5LZ198627 | 1GCUYDET5LZ188700 | 1GCUYDET5LZ173016; 1GCUYDET5LZ147838; 1GCUYDET5LZ114998 | 1GCUYDET5LZ166518 | 1GCUYDET5LZ191144 | 1GCUYDET5LZ164266 | 1GCUYDET5LZ105038 | 1GCUYDET5LZ110773; 1GCUYDET5LZ112975; 1GCUYDET5LZ107792 | 1GCUYDET5LZ197848 | 1GCUYDET5LZ152652; 1GCUYDET5LZ123717 | 1GCUYDET5LZ144213 | 1GCUYDET5LZ115617 | 1GCUYDET5LZ117349 | 1GCUYDET5LZ169872 | 1GCUYDET5LZ130814

1GCUYDET5LZ103323 | 1GCUYDET5LZ146687 | 1GCUYDET5LZ136533; 1GCUYDET5LZ136791 | 1GCUYDET5LZ180242 | 1GCUYDET5LZ150223 | 1GCUYDET5LZ113477 | 1GCUYDET5LZ123085

1GCUYDET5LZ152182 | 1GCUYDET5LZ176448 | 1GCUYDET5LZ147628; 1GCUYDET5LZ161352 | 1GCUYDET5LZ184016

1GCUYDET5LZ144180 | 1GCUYDET5LZ143322; 1GCUYDET5LZ105962; 1GCUYDET5LZ116010 | 1GCUYDET5LZ170813; 1GCUYDET5LZ153249 | 1GCUYDET5LZ103225 | 1GCUYDET5LZ136774; 1GCUYDET5LZ140274 | 1GCUYDET5LZ180614 | 1GCUYDET5LZ102530 | 1GCUYDET5LZ144583 | 1GCUYDET5LZ179754 | 1GCUYDET5LZ159486 | 1GCUYDET5LZ179298 | 1GCUYDET5LZ151453 | 1GCUYDET5LZ101328 | 1GCUYDET5LZ116024 | 1GCUYDET5LZ121949 | 1GCUYDET5LZ119540; 1GCUYDET5LZ194125 | 1GCUYDET5LZ141893

1GCUYDET5LZ151792 | 1GCUYDET5LZ183609 | 1GCUYDET5LZ143496 | 1GCUYDET5LZ132322 | 1GCUYDET5LZ183562 | 1GCUYDET5LZ117707 | 1GCUYDET5LZ114211 | 1GCUYDET5LZ145314 | 1GCUYDET5LZ123474 | 1GCUYDET5LZ178619 | 1GCUYDET5LZ162937 | 1GCUYDET5LZ195856; 1GCUYDET5LZ110000 | 1GCUYDET5LZ124446 | 1GCUYDET5LZ139822; 1GCUYDET5LZ167863; 1GCUYDET5LZ108876 | 1GCUYDET5LZ141537; 1GCUYDET5LZ139836 | 1GCUYDET5LZ109459 | 1GCUYDET5LZ185330 | 1GCUYDET5LZ121921 | 1GCUYDET5LZ100731; 1GCUYDET5LZ108151 | 1GCUYDET5LZ138721 | 1GCUYDET5LZ167815

1GCUYDET5LZ104357 | 1GCUYDET5LZ160802 | 1GCUYDET5LZ166762 | 1GCUYDET5LZ101863; 1GCUYDET5LZ143210 | 1GCUYDET5LZ191046 | 1GCUYDET5LZ187515 | 1GCUYDET5LZ122132 | 1GCUYDET5LZ115150 | 1GCUYDET5LZ125080 | 1GCUYDET5LZ123233; 1GCUYDET5LZ149721 | 1GCUYDET5LZ120980 | 1GCUYDET5LZ102768 | 1GCUYDET5LZ166065 | 1GCUYDET5LZ162677 | 1GCUYDET5LZ182430 | 1GCUYDET5LZ136208 | 1GCUYDET5LZ104519 | 1GCUYDET5LZ185912 | 1GCUYDET5LZ105492 | 1GCUYDET5LZ162646 | 1GCUYDET5LZ176885 | 1GCUYDET5LZ122681 | 1GCUYDET5LZ103662 | 1GCUYDET5LZ136144 | 1GCUYDET5LZ148231

1GCUYDET5LZ132272; 1GCUYDET5LZ185487

1GCUYDET5LZ105735 | 1GCUYDET5LZ108408; 1GCUYDET5LZ141781 | 1GCUYDET5LZ114905 | 1GCUYDET5LZ150402 | 1GCUYDET5LZ115388; 1GCUYDET5LZ154109 | 1GCUYDET5LZ161934 | 1GCUYDET5LZ155471 | 1GCUYDET5LZ161190 | 1GCUYDET5LZ132689 | 1GCUYDET5LZ180709 | 1GCUYDET5LZ172027 | 1GCUYDET5LZ192519; 1GCUYDET5LZ101037 | 1GCUYDET5LZ123328 | 1GCUYDET5LZ121630; 1GCUYDET5LZ161870; 1GCUYDET5LZ112278 | 1GCUYDET5LZ185876; 1GCUYDET5LZ147516; 1GCUYDET5LZ162307; 1GCUYDET5LZ147466; 1GCUYDET5LZ120252 | 1GCUYDET5LZ111891; 1GCUYDET5LZ188065; 1GCUYDET5LZ167670 | 1GCUYDET5LZ152912; 1GCUYDET5LZ157219 | 1GCUYDET5LZ180984; 1GCUYDET5LZ104410

1GCUYDET5LZ186591 | 1GCUYDET5LZ187823 | 1GCUYDET5LZ182170 | 1GCUYDET5LZ150092 | 1GCUYDET5LZ186588 | 1GCUYDET5LZ132661; 1GCUYDET5LZ121014 | 1GCUYDET5LZ110594 | 1GCUYDET5LZ175963 | 1GCUYDET5LZ102575 | 1GCUYDET5LZ140291 | 1GCUYDET5LZ138248

1GCUYDET5LZ196862 | 1GCUYDET5LZ131140

1GCUYDET5LZ134054 | 1GCUYDET5LZ179253 | 1GCUYDET5LZ133129 | 1GCUYDET5LZ164428

1GCUYDET5LZ132241; 1GCUYDET5LZ195131; 1GCUYDET5LZ189782 | 1GCUYDET5LZ165126; 1GCUYDET5LZ198868 | 1GCUYDET5LZ150822 | 1GCUYDET5LZ128805; 1GCUYDET5LZ192231 | 1GCUYDET5LZ123801 | 1GCUYDET5LZ174957

1GCUYDET5LZ114063; 1GCUYDET5LZ116962 | 1GCUYDET5LZ112409 | 1GCUYDET5LZ136077 | 1GCUYDET5LZ123829 | 1GCUYDET5LZ127220 | 1GCUYDET5LZ187255; 1GCUYDET5LZ106092 | 1GCUYDET5LZ111812

1GCUYDET5LZ144440 | 1GCUYDET5LZ183478 | 1GCUYDET5LZ111213 | 1GCUYDET5LZ131655; 1GCUYDET5LZ141151 | 1GCUYDET5LZ105993 | 1GCUYDET5LZ138606 | 1GCUYDET5LZ148312 | 1GCUYDET5LZ192780 | 1GCUYDET5LZ159343 | 1GCUYDET5LZ195999

1GCUYDET5LZ139027 | 1GCUYDET5LZ107968; 1GCUYDET5LZ107257; 1GCUYDET5LZ168284 | 1GCUYDET5LZ198529 | 1GCUYDET5LZ133552 | 1GCUYDET5LZ104973; 1GCUYDET5LZ152425; 1GCUYDET5LZ157091 | 1GCUYDET5LZ119344; 1GCUYDET5LZ199647; 1GCUYDET5LZ102012 | 1GCUYDET5LZ147029 | 1GCUYDET5LZ199700; 1GCUYDET5LZ146799 | 1GCUYDET5LZ125208 | 1GCUYDET5LZ174988 | 1GCUYDET5LZ140257; 1GCUYDET5LZ135883; 1GCUYDET5LZ152408 | 1GCUYDET5LZ170004 | 1GCUYDET5LZ104438 | 1GCUYDET5LZ101457 | 1GCUYDET5LZ149069; 1GCUYDET5LZ195906 | 1GCUYDET5LZ183559 | 1GCUYDET5LZ118744 | 1GCUYDET5LZ101989; 1GCUYDET5LZ104150 | 1GCUYDET5LZ109171 | 1GCUYDET5LZ177566

1GCUYDET5LZ175655 | 1GCUYDET5LZ135382

1GCUYDET5LZ139755 | 1GCUYDET5LZ128464 | 1GCUYDET5LZ196425

1GCUYDET5LZ132756; 1GCUYDET5LZ177017 | 1GCUYDET5LZ166132

1GCUYDET5LZ196148; 1GCUYDET5LZ199941; 1GCUYDET5LZ162159

1GCUYDET5LZ136578 | 1GCUYDET5LZ113544 | 1GCUYDET5LZ147063; 1GCUYDET5LZ168981; 1GCUYDET5LZ116041; 1GCUYDET5LZ183593 | 1GCUYDET5LZ114225; 1GCUYDET5LZ100180 | 1GCUYDET5LZ130408; 1GCUYDET5LZ145636 | 1GCUYDET5LZ193301; 1GCUYDET5LZ175154 | 1GCUYDET5LZ102186 | 1GCUYDET5LZ119022 | 1GCUYDET5LZ105900 | 1GCUYDET5LZ133387 | 1GCUYDET5LZ114564; 1GCUYDET5LZ157947 | 1GCUYDET5LZ198000; 1GCUYDET5LZ127265 | 1GCUYDET5LZ122888 | 1GCUYDET5LZ166664 | 1GCUYDET5LZ144082 | 1GCUYDET5LZ104486 | 1GCUYDET5LZ179043 | 1GCUYDET5LZ127914; 1GCUYDET5LZ194707 | 1GCUYDET5LZ101670 | 1GCUYDET5LZ185635 | 1GCUYDET5LZ195291 | 1GCUYDET5LZ150321 | 1GCUYDET5LZ133602; 1GCUYDET5LZ192052; 1GCUYDET5LZ173968 | 1GCUYDET5LZ193251 | 1GCUYDET5LZ182301 | 1GCUYDET5LZ182105 | 1GCUYDET5LZ118727 | 1GCUYDET5LZ110840; 1GCUYDET5LZ104603 | 1GCUYDET5LZ135317 | 1GCUYDET5LZ154434 | 1GCUYDET5LZ162260; 1GCUYDET5LZ102916 | 1GCUYDET5LZ120865; 1GCUYDET5LZ156975 | 1GCUYDET5LZ118887 | 1GCUYDET5LZ127623 | 1GCUYDET5LZ163277 | 1GCUYDET5LZ104598; 1GCUYDET5LZ106576; 1GCUYDET5LZ160363; 1GCUYDET5LZ152960

1GCUYDET5LZ182394

1GCUYDET5LZ128688; 1GCUYDET5LZ152070 | 1GCUYDET5LZ177342 | 1GCUYDET5LZ107422 | 1GCUYDET5LZ175350

1GCUYDET5LZ117951; 1GCUYDET5LZ172223

1GCUYDET5LZ158919 | 1GCUYDET5LZ135253

1GCUYDET5LZ140727; 1GCUYDET5LZ146169 | 1GCUYDET5LZ146236; 1GCUYDET5LZ120560 | 1GCUYDET5LZ102950; 1GCUYDET5LZ190415; 1GCUYDET5LZ177180; 1GCUYDET5LZ196375 | 1GCUYDET5LZ109185 | 1GCUYDET5LZ189488 | 1GCUYDET5LZ190138

1GCUYDET5LZ148357; 1GCUYDET5LZ134507; 1GCUYDET5LZ191273; 1GCUYDET5LZ142073 | 1GCUYDET5LZ165188; 1GCUYDET5LZ106402 | 1GCUYDET5LZ150660 | 1GCUYDET5LZ139383 | 1GCUYDET5LZ137052; 1GCUYDET5LZ134491 | 1GCUYDET5LZ190320 | 1GCUYDET5LZ162713 | 1GCUYDET5LZ117884 | 1GCUYDET5LZ101488; 1GCUYDET5LZ154336 | 1GCUYDET5LZ141232 | 1GCUYDET5LZ150450 | 1GCUYDET5LZ152294 | 1GCUYDET5LZ193265 | 1GCUYDET5LZ171623 | 1GCUYDET5LZ179169 | 1GCUYDET5LZ134703 | 1GCUYDET5LZ183917 | 1GCUYDET5LZ113527; 1GCUYDET5LZ113284

1GCUYDET5LZ120185 | 1GCUYDET5LZ122079; 1GCUYDET5LZ142879; 1GCUYDET5LZ159214; 1GCUYDET5LZ100860 | 1GCUYDET5LZ135933 | 1GCUYDET5LZ179947 | 1GCUYDET5LZ100583 | 1GCUYDET5LZ124107 | 1GCUYDET5LZ114712; 1GCUYDET5LZ159374 | 1GCUYDET5LZ184727 | 1GCUYDET5LZ140825 |