1GCRYAEHXLZ1…

Chevrolet

Silverado 1500

1GCRYAEHXLZ110056 | 1GCRYAEHXLZ158463; 1GCRYAEHXLZ104760

1GCRYAEHXLZ125334 | 1GCRYAEHXLZ133935; 1GCRYAEHXLZ139976 | 1GCRYAEHXLZ176400; 1GCRYAEHXLZ140271 | 1GCRYAEHXLZ106525 | 1GCRYAEHXLZ149195 | 1GCRYAEHXLZ187770 | 1GCRYAEHXLZ132798 | 1GCRYAEHXLZ176882 | 1GCRYAEHXLZ171844 | 1GCRYAEHXLZ124748 | 1GCRYAEHXLZ155109 | 1GCRYAEHXLZ103771 | 1GCRYAEHXLZ148306 | 1GCRYAEHXLZ111336

1GCRYAEHXLZ139024 | 1GCRYAEHXLZ168989; 1GCRYAEHXLZ123406 | 1GCRYAEHXLZ115404 | 1GCRYAEHXLZ114625 | 1GCRYAEHXLZ187266 | 1GCRYAEHXLZ101423 | 1GCRYAEHXLZ156194; 1GCRYAEHXLZ119596 | 1GCRYAEHXLZ182021 | 1GCRYAEHXLZ181127; 1GCRYAEHXLZ146281; 1GCRYAEHXLZ114463; 1GCRYAEHXLZ172833; 1GCRYAEHXLZ107027; 1GCRYAEHXLZ159693 | 1GCRYAEHXLZ195562 | 1GCRYAEHXLZ164215; 1GCRYAEHXLZ103656 | 1GCRYAEHXLZ150444; 1GCRYAEHXLZ122353; 1GCRYAEHXLZ113894 | 1GCRYAEHXLZ166210 | 1GCRYAEHXLZ124278 | 1GCRYAEHXLZ117332

1GCRYAEHXLZ115872 | 1GCRYAEHXLZ153750; 1GCRYAEHXLZ178325 | 1GCRYAEHXLZ188613 | 1GCRYAEHXLZ144322 | 1GCRYAEHXLZ119937; 1GCRYAEHXLZ130565; 1GCRYAEHXLZ144773 | 1GCRYAEHXLZ184027 | 1GCRYAEHXLZ107240 | 1GCRYAEHXLZ150086 | 1GCRYAEHXLZ116357 | 1GCRYAEHXLZ196369 | 1GCRYAEHXLZ164201 | 1GCRYAEHXLZ129058; 1GCRYAEHXLZ193035 | 1GCRYAEHXLZ149648 | 1GCRYAEHXLZ182679 | 1GCRYAEHXLZ100692

1GCRYAEHXLZ164974 | 1GCRYAEHXLZ149018 | 1GCRYAEHXLZ151786 | 1GCRYAEHXLZ190992; 1GCRYAEHXLZ131506 | 1GCRYAEHXLZ154008 | 1GCRYAEHXLZ107898; 1GCRYAEHXLZ141310; 1GCRYAEHXLZ162089; 1GCRYAEHXLZ184433; 1GCRYAEHXLZ145762 | 1GCRYAEHXLZ136026 | 1GCRYAEHXLZ141579; 1GCRYAEHXLZ155515 | 1GCRYAEHXLZ136155; 1GCRYAEHXLZ117718; 1GCRYAEHXLZ117136; 1GCRYAEHXLZ108193; 1GCRYAEHXLZ140478; 1GCRYAEHXLZ170211; 1GCRYAEHXLZ184397; 1GCRYAEHXLZ126578; 1GCRYAEHXLZ152615; 1GCRYAEHXLZ158575; 1GCRYAEHXLZ161153 | 1GCRYAEHXLZ113488 | 1GCRYAEHXLZ130176 | 1GCRYAEHXLZ155482; 1GCRYAEHXLZ184464; 1GCRYAEHXLZ112129

1GCRYAEHXLZ172508; 1GCRYAEHXLZ167163 | 1GCRYAEHXLZ115743 | 1GCRYAEHXLZ171083 | 1GCRYAEHXLZ147060 | 1GCRYAEHXLZ104869; 1GCRYAEHXLZ181015 | 1GCRYAEHXLZ183296; 1GCRYAEHXLZ116942 | 1GCRYAEHXLZ137497; 1GCRYAEHXLZ157409 | 1GCRYAEHXLZ150900 | 1GCRYAEHXLZ177918 | 1GCRYAEHXLZ107397 | 1GCRYAEHXLZ140531; 1GCRYAEHXLZ180673; 1GCRYAEHXLZ138911 | 1GCRYAEHXLZ136382 | 1GCRYAEHXLZ129920; 1GCRYAEHXLZ153554 | 1GCRYAEHXLZ175358; 1GCRYAEHXLZ133997

1GCRYAEHXLZ175974 | 1GCRYAEHXLZ121252; 1GCRYAEHXLZ189177

1GCRYAEHXLZ103947; 1GCRYAEHXLZ176090 | 1GCRYAEHXLZ108789 | 1GCRYAEHXLZ171777; 1GCRYAEHXLZ107657; 1GCRYAEHXLZ157846 | 1GCRYAEHXLZ105858 | 1GCRYAEHXLZ174193 | 1GCRYAEHXLZ127424; 1GCRYAEHXLZ163842 | 1GCRYAEHXLZ105147 | 1GCRYAEHXLZ129318; 1GCRYAEHXLZ118447 | 1GCRYAEHXLZ156986 | 1GCRYAEHXLZ178258 | 1GCRYAEHXLZ115919; 1GCRYAEHXLZ168636; 1GCRYAEHXLZ141050 | 1GCRYAEHXLZ114320 | 1GCRYAEHXLZ121445 | 1GCRYAEHXLZ141792 | 1GCRYAEHXLZ183198 | 1GCRYAEHXLZ154901

1GCRYAEHXLZ119212 | 1GCRYAEHXLZ154865 | 1GCRYAEHXLZ126855 | 1GCRYAEHXLZ178101; 1GCRYAEHXLZ158799 | 1GCRYAEHXLZ189213

1GCRYAEHXLZ135832 | 1GCRYAEHXLZ187560; 1GCRYAEHXLZ115953 | 1GCRYAEHXLZ160147 | 1GCRYAEHXLZ144966 | 1GCRYAEHXLZ198087 | 1GCRYAEHXLZ108243; 1GCRYAEHXLZ198641; 1GCRYAEHXLZ176509 | 1GCRYAEHXLZ164800 | 1GCRYAEHXLZ162948; 1GCRYAEHXLZ177434; 1GCRYAEHXLZ163632 | 1GCRYAEHXLZ128296 | 1GCRYAEHXLZ191771 | 1GCRYAEHXLZ190152; 1GCRYAEHXLZ177935; 1GCRYAEHXLZ168751; 1GCRYAEHXLZ181757 | 1GCRYAEHXLZ148340 | 1GCRYAEHXLZ102376 | 1GCRYAEHXLZ126239 | 1GCRYAEHXLZ135572 | 1GCRYAEHXLZ143588; 1GCRYAEHXLZ134793; 1GCRYAEHXLZ180091; 1GCRYAEHXLZ196114 | 1GCRYAEHXLZ144384 | 1GCRYAEHXLZ193486 | 1GCRYAEHXLZ127696 | 1GCRYAEHXLZ159368; 1GCRYAEHXLZ180284

1GCRYAEHXLZ105259 | 1GCRYAEHXLZ163615 | 1GCRYAEHXLZ192872 | 1GCRYAEHXLZ101499; 1GCRYAEHXLZ139444; 1GCRYAEHXLZ179233 | 1GCRYAEHXLZ176493; 1GCRYAEHXLZ121526; 1GCRYAEHXLZ139265 | 1GCRYAEHXLZ112373; 1GCRYAEHXLZ120974 | 1GCRYAEHXLZ102796; 1GCRYAEHXLZ189129 | 1GCRYAEHXLZ184898; 1GCRYAEHXLZ153215 | 1GCRYAEHXLZ117508 | 1GCRYAEHXLZ136978 | 1GCRYAEHXLZ143087 | 1GCRYAEHXLZ160861 | 1GCRYAEHXLZ197523; 1GCRYAEHXLZ192113 | 1GCRYAEHXLZ134857; 1GCRYAEHXLZ164053 | 1GCRYAEHXLZ181709 | 1GCRYAEHXLZ184755 | 1GCRYAEHXLZ184982 | 1GCRYAEHXLZ141016 | 1GCRYAEHXLZ121381 | 1GCRYAEHXLZ190961 | 1GCRYAEHXLZ189115 | 1GCRYAEHXLZ181080 | 1GCRYAEHXLZ105987; 1GCRYAEHXLZ182407 | 1GCRYAEHXLZ198316; 1GCRYAEHXLZ147897 | 1GCRYAEHXLZ154056 | 1GCRYAEHXLZ161394 | 1GCRYAEHXLZ135944 | 1GCRYAEHXLZ115824 | 1GCRYAEHXLZ150007 | 1GCRYAEHXLZ117279

1GCRYAEHXLZ155062 | 1GCRYAEHXLZ165316 | 1GCRYAEHXLZ179006 | 1GCRYAEHXLZ158107 | 1GCRYAEHXLZ157457 | 1GCRYAEHXLZ156003 | 1GCRYAEHXLZ146166; 1GCRYAEHXLZ105603; 1GCRYAEHXLZ127178 | 1GCRYAEHXLZ106637 | 1GCRYAEHXLZ171276; 1GCRYAEHXLZ110655; 1GCRYAEHXLZ175117

1GCRYAEHXLZ142764; 1GCRYAEHXLZ118688

1GCRYAEHXLZ159421 | 1GCRYAEHXLZ128248 | 1GCRYAEHXLZ191317

1GCRYAEHXLZ171181 | 1GCRYAEHXLZ170886 | 1GCRYAEHXLZ131537 | 1GCRYAEHXLZ131005 | 1GCRYAEHXLZ148256; 1GCRYAEHXLZ116553; 1GCRYAEHXLZ190135; 1GCRYAEHXLZ178146

1GCRYAEHXLZ190376 | 1GCRYAEHXLZ171018

1GCRYAEHXLZ199546 | 1GCRYAEHXLZ109361; 1GCRYAEHXLZ126001; 1GCRYAEHXLZ180799; 1GCRYAEHXLZ151593 | 1GCRYAEHXLZ165896 | 1GCRYAEHXLZ119064 | 1GCRYAEHXLZ139900 | 1GCRYAEHXLZ112292 | 1GCRYAEHXLZ110736 | 1GCRYAEHXLZ123311 | 1GCRYAEHXLZ101275 | 1GCRYAEHXLZ154767 | 1GCRYAEHXLZ177174 | 1GCRYAEHXLZ147995 | 1GCRYAEHXLZ184092; 1GCRYAEHXLZ157541 | 1GCRYAEHXLZ113586 | 1GCRYAEHXLZ170306 | 1GCRYAEHXLZ140870; 1GCRYAEHXLZ124717

1GCRYAEHXLZ199952

1GCRYAEHXLZ121672 | 1GCRYAEHXLZ149102 | 1GCRYAEHXLZ194041; 1GCRYAEHXLZ149052

1GCRYAEHXLZ151156 | 1GCRYAEHXLZ107349 | 1GCRYAEHXLZ105696; 1GCRYAEHXLZ129691 | 1GCRYAEHXLZ167650 | 1GCRYAEHXLZ164795 | 1GCRYAEHXLZ148063 | 1GCRYAEHXLZ173531 | 1GCRYAEHXLZ127651; 1GCRYAEHXLZ108064 | 1GCRYAEHXLZ128914 | 1GCRYAEHXLZ130842 | 1GCRYAEHXLZ120165; 1GCRYAEHXLZ167311; 1GCRYAEHXLZ198106 | 1GCRYAEHXLZ172055 | 1GCRYAEHXLZ187512

1GCRYAEHXLZ113393 | 1GCRYAEHXLZ123180; 1GCRYAEHXLZ167292 | 1GCRYAEHXLZ184514 | 1GCRYAEHXLZ161508; 1GCRYAEHXLZ179099; 1GCRYAEHXLZ142246; 1GCRYAEHXLZ156213

1GCRYAEHXLZ187557 | 1GCRYAEHXLZ196954; 1GCRYAEHXLZ177272 | 1GCRYAEHXLZ168331 | 1GCRYAEHXLZ139721 | 1GCRYAEHXLZ186277 | 1GCRYAEHXLZ174954; 1GCRYAEHXLZ159676; 1GCRYAEHXLZ163453

1GCRYAEHXLZ133563

1GCRYAEHXLZ158236; 1GCRYAEHXLZ116911; 1GCRYAEHXLZ109375 | 1GCRYAEHXLZ148502 | 1GCRYAEHXLZ139072 | 1GCRYAEHXLZ101891 | 1GCRYAEHXLZ180835

1GCRYAEHXLZ101731 | 1GCRYAEHXLZ156339 | 1GCRYAEHXLZ163324; 1GCRYAEHXLZ178776

1GCRYAEHXLZ160469 | 1GCRYAEHXLZ179796 | 1GCRYAEHXLZ101146 | 1GCRYAEHXLZ112843 | 1GCRYAEHXLZ152890 | 1GCRYAEHXLZ165588 | 1GCRYAEHXLZ156468 | 1GCRYAEHXLZ101955; 1GCRYAEHXLZ103270 | 1GCRYAEHXLZ127116 | 1GCRYAEHXLZ158558; 1GCRYAEHXLZ187462 | 1GCRYAEHXLZ144644 | 1GCRYAEHXLZ101129; 1GCRYAEHXLZ142277; 1GCRYAEHXLZ107464

1GCRYAEHXLZ148872; 1GCRYAEHXLZ107917 | 1GCRYAEHXLZ163288 | 1GCRYAEHXLZ116617 | 1GCRYAEHXLZ194802; 1GCRYAEHXLZ158589 | 1GCRYAEHXLZ136513 | 1GCRYAEHXLZ127150 | 1GCRYAEHXLZ169561 | 1GCRYAEHXLZ120179 | 1GCRYAEHXLZ173044

1GCRYAEHXLZ177627 | 1GCRYAEHXLZ104189 | 1GCRYAEHXLZ178311

1GCRYAEHXLZ128718 | 1GCRYAEHXLZ195576 | 1GCRYAEHXLZ180401 | 1GCRYAEHXLZ198977; 1GCRYAEHXLZ161430 | 1GCRYAEHXLZ180690 | 1GCRYAEHXLZ135331

1GCRYAEHXLZ145728 | 1GCRYAEHXLZ196887 | 1GCRYAEHXLZ111496; 1GCRYAEHXLZ124670 | 1GCRYAEHXLZ101647 | 1GCRYAEHXLZ195531; 1GCRYAEHXLZ188157 | 1GCRYAEHXLZ107593 | 1GCRYAEHXLZ181256; 1GCRYAEHXLZ112311 | 1GCRYAEHXLZ170323; 1GCRYAEHXLZ148192 | 1GCRYAEHXLZ115709 | 1GCRYAEHXLZ122451; 1GCRYAEHXLZ135054 | 1GCRYAEHXLZ108565; 1GCRYAEHXLZ115306 | 1GCRYAEHXLZ131148; 1GCRYAEHXLZ178535; 1GCRYAEHXLZ152999 | 1GCRYAEHXLZ110266 | 1GCRYAEHXLZ135040 | 1GCRYAEHXLZ186098; 1GCRYAEHXLZ157183 | 1GCRYAEHXLZ192595; 1GCRYAEHXLZ121848 | 1GCRYAEHXLZ167308 | 1GCRYAEHXLZ134888 | 1GCRYAEHXLZ139556 | 1GCRYAEHXLZ149620; 1GCRYAEHXLZ154400 | 1GCRYAEHXLZ161931 | 1GCRYAEHXLZ149827 | 1GCRYAEHXLZ165283 | 1GCRYAEHXLZ101390; 1GCRYAEHXLZ169883; 1GCRYAEHXLZ186943; 1GCRYAEHXLZ190099; 1GCRYAEHXLZ120554 | 1GCRYAEHXLZ161072; 1GCRYAEHXLZ109828; 1GCRYAEHXLZ144014 | 1GCRYAEHXLZ108534 | 1GCRYAEHXLZ194315; 1GCRYAEHXLZ182729 | 1GCRYAEHXLZ194279; 1GCRYAEHXLZ172072 | 1GCRYAEHXLZ141470; 1GCRYAEHXLZ138455; 1GCRYAEHXLZ112616 | 1GCRYAEHXLZ130081 | 1GCRYAEHXLZ177885 | 1GCRYAEHXLZ149133; 1GCRYAEHXLZ171553 | 1GCRYAEHXLZ152162 | 1GCRYAEHXLZ124197 | 1GCRYAEHXLZ141954 | 1GCRYAEHXLZ155367 | 1GCRYAEHXLZ147253 | 1GCRYAEHXLZ131117 | 1GCRYAEHXLZ194170; 1GCRYAEHXLZ142084 | 1GCRYAEHXLZ129514 | 1GCRYAEHXLZ111286; 1GCRYAEHXLZ170015 | 1GCRYAEHXLZ155336 | 1GCRYAEHXLZ137743 | 1GCRYAEHXLZ198266; 1GCRYAEHXLZ121509; 1GCRYAEHXLZ152064; 1GCRYAEHXLZ174890 | 1GCRYAEHXLZ136642

1GCRYAEHXLZ182326 | 1GCRYAEHXLZ162951 | 1GCRYAEHXLZ174260; 1GCRYAEHXLZ184934; 1GCRYAEHXLZ104581 | 1GCRYAEHXLZ148760 | 1GCRYAEHXLZ167874 | 1GCRYAEHXLZ144837; 1GCRYAEHXLZ160276; 1GCRYAEHXLZ141596 | 1GCRYAEHXLZ156146 | 1GCRYAEHXLZ115435 | 1GCRYAEHXLZ187848; 1GCRYAEHXLZ125687

1GCRYAEHXLZ141520; 1GCRYAEHXLZ196775 | 1GCRYAEHXLZ134583 | 1GCRYAEHXLZ129349; 1GCRYAEHXLZ174422

1GCRYAEHXLZ128380 | 1GCRYAEHXLZ121204 | 1GCRYAEHXLZ141274; 1GCRYAEHXLZ174789 | 1GCRYAEHXLZ127827; 1GCRYAEHXLZ198056; 1GCRYAEHXLZ189437 | 1GCRYAEHXLZ101048 | 1GCRYAEHXLZ147446 | 1GCRYAEHXLZ157751; 1GCRYAEHXLZ115483; 1GCRYAEHXLZ149617; 1GCRYAEHXLZ158379 | 1GCRYAEHXLZ166997; 1GCRYAEHXLZ149875 | 1GCRYAEHXLZ176185 | 1GCRYAEHXLZ133014; 1GCRYAEHXLZ104161 | 1GCRYAEHXLZ101504 | 1GCRYAEHXLZ107335 | 1GCRYAEHXLZ199417 | 1GCRYAEHXLZ114964; 1GCRYAEHXLZ151352 | 1GCRYAEHXLZ131473 | 1GCRYAEHXLZ150119 | 1GCRYAEHXLZ163498 | 1GCRYAEHXLZ161346 | 1GCRYAEHXLZ181483 | 1GCRYAEHXLZ118089

1GCRYAEHXLZ189485 | 1GCRYAEHXLZ131876; 1GCRYAEHXLZ103298; 1GCRYAEHXLZ163274; 1GCRYAEHXLZ122062; 1GCRYAEHXLZ130761; 1GCRYAEHXLZ133899; 1GCRYAEHXLZ128816

1GCRYAEHXLZ192144; 1GCRYAEHXLZ101874 | 1GCRYAEHXLZ172900; 1GCRYAEHXLZ129240 | 1GCRYAEHXLZ165834

1GCRYAEHXLZ167714 | 1GCRYAEHXLZ103625; 1GCRYAEHXLZ137404 | 1GCRYAEHXLZ171195; 1GCRYAEHXLZ163839; 1GCRYAEHXLZ171701; 1GCRYAEHXLZ161833; 1GCRYAEHXLZ171861 | 1GCRYAEHXLZ146507 | 1GCRYAEHXLZ133174; 1GCRYAEHXLZ105813; 1GCRYAEHXLZ149892 | 1GCRYAEHXLZ128685; 1GCRYAEHXLZ133160 | 1GCRYAEHXLZ170869; 1GCRYAEHXLZ156843 | 1GCRYAEHXLZ131750 | 1GCRYAEHXLZ168295 | 1GCRYAEHXLZ115841; 1GCRYAEHXLZ185890 | 1GCRYAEHXLZ111532; 1GCRYAEHXLZ149746

1GCRYAEHXLZ118948 | 1GCRYAEHXLZ137399 | 1GCRYAEHXLZ165266; 1GCRYAEHXLZ193519 | 1GCRYAEHXLZ131960 | 1GCRYAEHXLZ162268 | 1GCRYAEHXLZ137144; 1GCRYAEHXLZ144997 | 1GCRYAEHXLZ157569 | 1GCRYAEHXLZ191169 | 1GCRYAEHXLZ112549; 1GCRYAEHXLZ196663 | 1GCRYAEHXLZ166885 | 1GCRYAEHXLZ195514 | 1GCRYAEHXLZ188935 | 1GCRYAEHXLZ159323; 1GCRYAEHXLZ157233 | 1GCRYAEHXLZ124894 | 1GCRYAEHXLZ178986 | 1GCRYAEHXLZ124135 | 1GCRYAEHXLZ194086; 1GCRYAEHXLZ189793 | 1GCRYAEHXLZ160181 | 1GCRYAEHXLZ109845 | 1GCRYAEHXLZ167082 | 1GCRYAEHXLZ188773; 1GCRYAEHXLZ117346 | 1GCRYAEHXLZ159113; 1GCRYAEHXLZ147740; 1GCRYAEHXLZ154560; 1GCRYAEHXLZ173884; 1GCRYAEHXLZ135202 | 1GCRYAEHXLZ147141 | 1GCRYAEHXLZ189101 | 1GCRYAEHXLZ105228; 1GCRYAEHXLZ169768 | 1GCRYAEHXLZ120604; 1GCRYAEHXLZ158771 | 1GCRYAEHXLZ169124 | 1GCRYAEHXLZ161718; 1GCRYAEHXLZ144787; 1GCRYAEHXLZ148404 | 1GCRYAEHXLZ179779

1GCRYAEHXLZ142683 | 1GCRYAEHXLZ135328 | 1GCRYAEHXLZ187395; 1GCRYAEHXLZ174372

1GCRYAEHXLZ139119

1GCRYAEHXLZ151870 | 1GCRYAEHXLZ191611; 1GCRYAEHXLZ104788 | 1GCRYAEHXLZ128377; 1GCRYAEHXLZ167132 | 1GCRYAEHXLZ110672; 1GCRYAEHXLZ116990 | 1GCRYAEHXLZ185520 | 1GCRYAEHXLZ102524 | 1GCRYAEHXLZ108260; 1GCRYAEHXLZ107156; 1GCRYAEHXLZ133692; 1GCRYAEHXLZ164750; 1GCRYAEHXLZ187168; 1GCRYAEHXLZ135605; 1GCRYAEHXLZ128024 | 1GCRYAEHXLZ161220

1GCRYAEHXLZ184996 | 1GCRYAEHXLZ173819; 1GCRYAEHXLZ170063; 1GCRYAEHXLZ121073 | 1GCRYAEHXLZ123194; 1GCRYAEHXLZ112888 | 1GCRYAEHXLZ197084; 1GCRYAEHXLZ159628 | 1GCRYAEHXLZ144353 | 1GCRYAEHXLZ134017 | 1GCRYAEHXLZ140058; 1GCRYAEHXLZ146636; 1GCRYAEHXLZ197313; 1GCRYAEHXLZ100546 | 1GCRYAEHXLZ187722 | 1GCRYAEHXLZ103964; 1GCRYAEHXLZ197067 | 1GCRYAEHXLZ106427 | 1GCRYAEHXLZ147849 | 1GCRYAEHXLZ158768; 1GCRYAEHXLZ195769 | 1GCRYAEHXLZ139864; 1GCRYAEHXLZ183041; 1GCRYAEHXLZ197845 | 1GCRYAEHXLZ134065; 1GCRYAEHXLZ172251 | 1GCRYAEHXLZ138620 | 1GCRYAEHXLZ145471; 1GCRYAEHXLZ125740 | 1GCRYAEHXLZ156714; 1GCRYAEHXLZ149150; 1GCRYAEHXLZ168085; 1GCRYAEHXLZ145227 | 1GCRYAEHXLZ191673 | 1GCRYAEHXLZ195691 | 1GCRYAEHXLZ192483 | 1GCRYAEHXLZ146099 | 1GCRYAEHXLZ196159 | 1GCRYAEHXLZ113149; 1GCRYAEHXLZ137046 | 1GCRYAEHXLZ145633; 1GCRYAEHXLZ187106 | 1GCRYAEHXLZ185646 | 1GCRYAEHXLZ142490 | 1GCRYAEHXLZ162237; 1GCRYAEHXLZ171004 | 1GCRYAEHXLZ154297 | 1GCRYAEHXLZ146510

1GCRYAEHXLZ151996; 1GCRYAEHXLZ116407 | 1GCRYAEHXLZ171729 | 1GCRYAEHXLZ139217 | 1GCRYAEHXLZ111689 | 1GCRYAEHXLZ176624

1GCRYAEHXLZ125835; 1GCRYAEHXLZ161878 | 1GCRYAEHXLZ196534 | 1GCRYAEHXLZ198302; 1GCRYAEHXLZ153537 | 1GCRYAEHXLZ174601 | 1GCRYAEHXLZ103995 | 1GCRYAEHXLZ165915 | 1GCRYAEHXLZ126497 | 1GCRYAEHXLZ174968 | 1GCRYAEHXLZ195478 | 1GCRYAEHXLZ101857; 1GCRYAEHXLZ188482

1GCRYAEHXLZ119727 | 1GCRYAEHXLZ108873 | 1GCRYAEHXLZ186425

1GCRYAEHXLZ115452

1GCRYAEHXLZ190717 | 1GCRYAEHXLZ133773; 1GCRYAEHXLZ122773

1GCRYAEHXLZ149908 | 1GCRYAEHXLZ172069; 1GCRYAEHXLZ123101 | 1GCRYAEHXLZ122014 | 1GCRYAEHXLZ115970; 1GCRYAEHXLZ179412; 1GCRYAEHXLZ199529 | 1GCRYAEHXLZ176655 | 1GCRYAEHXLZ192497 | 1GCRYAEHXLZ102930 | 1GCRYAEHXLZ141064 | 1GCRYAEHXLZ176221 | 1GCRYAEHXLZ118383 | 1GCRYAEHXLZ149813 | 1GCRYAEHXLZ154087; 1GCRYAEHXLZ186232; 1GCRYAEHXLZ154218; 1GCRYAEHXLZ188188 | 1GCRYAEHXLZ100143; 1GCRYAEHXLZ123051; 1GCRYAEHXLZ165252; 1GCRYAEHXLZ147236; 1GCRYAEHXLZ113779

1GCRYAEHXLZ164859; 1GCRYAEHXLZ126127; 1GCRYAEHXLZ123762; 1GCRYAEHXLZ131327 | 1GCRYAEHXLZ132705 | 1GCRYAEHXLZ144725; 1GCRYAEHXLZ180317; 1GCRYAEHXLZ174484 | 1GCRYAEHXLZ112793 | 1GCRYAEHXLZ109005; 1GCRYAEHXLZ166773; 1GCRYAEHXLZ136964 | 1GCRYAEHXLZ186165; 1GCRYAEHXLZ118545; 1GCRYAEHXLZ173965

1GCRYAEHXLZ153683; 1GCRYAEHXLZ169091; 1GCRYAEHXLZ169060; 1GCRYAEHXLZ146068; 1GCRYAEHXLZ148712; 1GCRYAEHXLZ173254 | 1GCRYAEHXLZ134955 | 1GCRYAEHXLZ123289; 1GCRYAEHXLZ135992 | 1GCRYAEHXLZ136589 | 1GCRYAEHXLZ171973 | 1GCRYAEHXLZ160553; 1GCRYAEHXLZ172203 | 1GCRYAEHXLZ124796 | 1GCRYAEHXLZ147009 | 1GCRYAEHXLZ104936; 1GCRYAEHXLZ108646 | 1GCRYAEHXLZ128315 | 1GCRYAEHXLZ112406 | 1GCRYAEHXLZ160746; 1GCRYAEHXLZ131165 | 1GCRYAEHXLZ157054 | 1GCRYAEHXLZ181046; 1GCRYAEHXLZ105567 | 1GCRYAEHXLZ187185 | 1GCRYAEHXLZ139640 | 1GCRYAEHXLZ122997; 1GCRYAEHXLZ123812 | 1GCRYAEHXLZ104547; 1GCRYAEHXLZ177952

1GCRYAEHXLZ186473; 1GCRYAEHXLZ148547 | 1GCRYAEHXLZ120831 | 1GCRYAEHXLZ142392; 1GCRYAEHXLZ101177 | 1GCRYAEHXLZ116827 | 1GCRYAEHXLZ158348

1GCRYAEHXLZ163937; 1GCRYAEHXLZ156177; 1GCRYAEHXLZ125088 | 1GCRYAEHXLZ151965

1GCRYAEHXLZ192290; 1GCRYAEHXLZ144451; 1GCRYAEHXLZ140125 | 1GCRYAEHXLZ183847 | 1GCRYAEHXLZ134440; 1GCRYAEHXLZ111367 | 1GCRYAEHXLZ153389; 1GCRYAEHXLZ123034; 1GCRYAEHXLZ175876; 1GCRYAEHXLZ170497; 1GCRYAEHXLZ169107 | 1GCRYAEHXLZ165753 | 1GCRYAEHXLZ172573 | 1GCRYAEHXLZ101163 | 1GCRYAEHXLZ141436 | 1GCRYAEHXLZ170158

1GCRYAEHXLZ181936 | 1GCRYAEHXLZ106847; 1GCRYAEHXLZ130629; 1GCRYAEHXLZ189695; 1GCRYAEHXLZ102717

1GCRYAEHXLZ194931; 1GCRYAEHXLZ141498; 1GCRYAEHXLZ115287; 1GCRYAEHXLZ161105; 1GCRYAEHXLZ190359 | 1GCRYAEHXLZ132977; 1GCRYAEHXLZ196517; 1GCRYAEHXLZ137662; 1GCRYAEHXLZ116679; 1GCRYAEHXLZ195917 | 1GCRYAEHXLZ164599 | 1GCRYAEHXLZ139377 | 1GCRYAEHXLZ126970; 1GCRYAEHXLZ111854; 1GCRYAEHXLZ158026; 1GCRYAEHXLZ135491 | 1GCRYAEHXLZ140450; 1GCRYAEHXLZ112308 | 1GCRYAEHXLZ104287 | 1GCRYAEHXLZ120361 | 1GCRYAEHXLZ139394; 1GCRYAEHXLZ150704 | 1GCRYAEHXLZ182360; 1GCRYAEHXLZ138360; 1GCRYAEHXLZ193066 | 1GCRYAEHXLZ132221; 1GCRYAEHXLZ106394; 1GCRYAEHXLZ155238 | 1GCRYAEHXLZ113362; 1GCRYAEHXLZ174999 | 1GCRYAEHXLZ196243 | 1GCRYAEHXLZ180527; 1GCRYAEHXLZ183265 | 1GCRYAEHXLZ114737 | 1GCRYAEHXLZ160911 | 1GCRYAEHXLZ149360 | 1GCRYAEHXLZ129531 | 1GCRYAEHXLZ145373 | 1GCRYAEHXLZ121428 | 1GCRYAEHXLZ177787 | 1GCRYAEHXLZ188269 | 1GCRYAEHXLZ178440 | 1GCRYAEHXLZ139993 | 1GCRYAEHXLZ169320 | 1GCRYAEHXLZ154929 | 1GCRYAEHXLZ143770 | 1GCRYAEHXLZ174517

1GCRYAEHXLZ195643 | 1GCRYAEHXLZ133854 | 1GCRYAEHXLZ198428; 1GCRYAEHXLZ105519 | 1GCRYAEHXLZ190085 | 1GCRYAEHXLZ125365 | 1GCRYAEHXLZ194458 | 1GCRYAEHXLZ199868; 1GCRYAEHXLZ197876 | 1GCRYAEHXLZ160715 | 1GCRYAEHXLZ154123 | 1GCRYAEHXLZ177269 | 1GCRYAEHXLZ189812 | 1GCRYAEHXLZ197831 | 1GCRYAEHXLZ150122 | 1GCRYAEHXLZ199319; 1GCRYAEHXLZ104502 | 1GCRYAEHXLZ138150 | 1GCRYAEHXLZ157734 | 1GCRYAEHXLZ166174 | 1GCRYAEHXLZ188224 | 1GCRYAEHXLZ129013 | 1GCRYAEHXLZ124863; 1GCRYAEHXLZ179751; 1GCRYAEHXLZ103110; 1GCRYAEHXLZ169902; 1GCRYAEHXLZ139136 | 1GCRYAEHXLZ106072 | 1GCRYAEHXLZ109778 | 1GCRYAEHXLZ197764 | 1GCRYAEHXLZ196890 | 1GCRYAEHXLZ106802; 1GCRYAEHXLZ126922 | 1GCRYAEHXLZ163002 | 1GCRYAEHXLZ134292; 1GCRYAEHXLZ161864; 1GCRYAEHXLZ115127 | 1GCRYAEHXLZ128105 | 1GCRYAEHXLZ168846 | 1GCRYAEHXLZ142523 | 1GCRYAEHXLZ162187 | 1GCRYAEHXLZ149312; 1GCRYAEHXLZ114754; 1GCRYAEHXLZ119940 | 1GCRYAEHXLZ170435 | 1GCRYAEHXLZ129108 | 1GCRYAEHXLZ154171; 1GCRYAEHXLZ133739 | 1GCRYAEHXLZ145115

1GCRYAEHXLZ115094 | 1GCRYAEHXLZ192998 | 1GCRYAEHXLZ159175; 1GCRYAEHXLZ133207

1GCRYAEHXLZ183086; 1GCRYAEHXLZ164179 | 1GCRYAEHXLZ187090; 1GCRYAEHXLZ183203 | 1GCRYAEHXLZ198994 | 1GCRYAEHXLZ138553; 1GCRYAEHXLZ109831 | 1GCRYAEHXLZ166546; 1GCRYAEHXLZ102474 | 1GCRYAEHXLZ145518; 1GCRYAEHXLZ181211 | 1GCRYAEHXLZ131571; 1GCRYAEHXLZ147883; 1GCRYAEHXLZ173805 | 1GCRYAEHXLZ144465; 1GCRYAEHXLZ137869 | 1GCRYAEHXLZ181337 | 1GCRYAEHXLZ106377; 1GCRYAEHXLZ136012 | 1GCRYAEHXLZ199143 | 1GCRYAEHXLZ181581 | 1GCRYAEHXLZ165722 | 1GCRYAEHXLZ125897; 1GCRYAEHXLZ154851; 1GCRYAEHXLZ100952 | 1GCRYAEHXLZ130727; 1GCRYAEHXLZ187977 | 1GCRYAEHXLZ192127 | 1GCRYAEHXLZ106749; 1GCRYAEHXLZ189535

1GCRYAEHXLZ173304 | 1GCRYAEHXLZ173450 | 1GCRYAEHXLZ171956 | 1GCRYAEHXLZ142313; 1GCRYAEHXLZ129884

1GCRYAEHXLZ196467

1GCRYAEHXLZ172637; 1GCRYAEHXLZ144191

1GCRYAEHXLZ141419 | 1GCRYAEHXLZ161640

1GCRYAEHXLZ155966; 1GCRYAEHXLZ143008 | 1GCRYAEHXLZ197618 | 1GCRYAEHXLZ194900 | 1GCRYAEHXLZ101650 | 1GCRYAEHXLZ174503

1GCRYAEHXLZ135376 | 1GCRYAEHXLZ124331 | 1GCRYAEHXLZ154770 | 1GCRYAEHXLZ144868 | 1GCRYAEHXLZ167700 | 1GCRYAEHXLZ117475 | 1GCRYAEHXLZ187994; 1GCRYAEHXLZ164893 | 1GCRYAEHXLZ150279; 1GCRYAEHXLZ104807 | 1GCRYAEHXLZ170984; 1GCRYAEHXLZ184741 | 1GCRYAEHXLZ194671 | 1GCRYAEHXLZ133546; 1GCRYAEHXLZ166451 | 1GCRYAEHXLZ119016 | 1GCRYAEHXLZ117167 | 1GCRYAEHXLZ138259 | 1GCRYAEHXLZ146295

1GCRYAEHXLZ150461; 1GCRYAEHXLZ198770; 1GCRYAEHXLZ159337 | 1GCRYAEHXLZ151075 | 1GCRYAEHXLZ175764 | 1GCRYAEHXLZ187400 | 1GCRYAEHXLZ169172; 1GCRYAEHXLZ182262 | 1GCRYAEHXLZ115550; 1GCRYAEHXLZ175053 | 1GCRYAEHXLZ171200; 1GCRYAEHXLZ167924 | 1GCRYAEHXLZ154333 | 1GCRYAEHXLZ133157 | 1GCRYAEHXLZ186795 | 1GCRYAEHXLZ154106 | 1GCRYAEHXLZ168314 | 1GCRYAEHXLZ123633

1GCRYAEHXLZ153019 | 1GCRYAEHXLZ167731 | 1GCRYAEHXLZ132610 | 1GCRYAEHXLZ172136 | 1GCRYAEHXLZ146989; 1GCRYAEHXLZ198199 | 1GCRYAEHXLZ127035; 1GCRYAEHXLZ133059; 1GCRYAEHXLZ168944; 1GCRYAEHXLZ101728; 1GCRYAEHXLZ117377; 1GCRYAEHXLZ140772; 1GCRYAEHXLZ193830

1GCRYAEHXLZ101700 | 1GCRYAEHXLZ146975; 1GCRYAEHXLZ178308; 1GCRYAEHXLZ137564 | 1GCRYAEHXLZ108579 | 1GCRYAEHXLZ111580; 1GCRYAEHXLZ180060; 1GCRYAEHXLZ196307 | 1GCRYAEHXLZ150718 | 1GCRYAEHXLZ186683; 1GCRYAEHXLZ127472; 1GCRYAEHXLZ198882 | 1GCRYAEHXLZ100630; 1GCRYAEHXLZ111952 | 1GCRYAEHXLZ114558 | 1GCRYAEHXLZ177773; 1GCRYAEHXLZ154283; 1GCRYAEHXLZ124734; 1GCRYAEHXLZ107822; 1GCRYAEHXLZ106296 | 1GCRYAEHXLZ112521; 1GCRYAEHXLZ151383 | 1GCRYAEHXLZ125785

1GCRYAEHXLZ169043

1GCRYAEHXLZ193200; 1GCRYAEHXLZ119968 | 1GCRYAEHXLZ106492 | 1GCRYAEHXLZ199210; 1GCRYAEHXLZ118643 | 1GCRYAEHXLZ192564 | 1GCRYAEHXLZ141047 | 1GCRYAEHXLZ177577; 1GCRYAEHXLZ171617; 1GCRYAEHXLZ123714 | 1GCRYAEHXLZ146801 | 1GCRYAEHXLZ185839 | 1GCRYAEHXLZ189874 | 1GCRYAEHXLZ178762 | 1GCRYAEHXLZ181922 | 1GCRYAEHXLZ124314; 1GCRYAEHXLZ143767 | 1GCRYAEHXLZ133126

1GCRYAEHXLZ117721 | 1GCRYAEHXLZ175165; 1GCRYAEHXLZ165297 | 1GCRYAEHXLZ103706; 1GCRYAEHXLZ102314; 1GCRYAEHXLZ120246 | 1GCRYAEHXLZ120957 | 1GCRYAEHXLZ128444 | 1GCRYAEHXLZ153022 | 1GCRYAEHXLZ198039; 1GCRYAEHXLZ186389 | 1GCRYAEHXLZ159371 | 1GCRYAEHXLZ166384 | 1GCRYAEHXLZ191947 | 1GCRYAEHXLZ171231; 1GCRYAEHXLZ136172 | 1GCRYAEHXLZ188756 | 1GCRYAEHXLZ183315 | 1GCRYAEHXLZ109053; 1GCRYAEHXLZ106508 | 1GCRYAEHXLZ195786 | 1GCRYAEHXLZ134745 | 1GCRYAEHXLZ153828 | 1GCRYAEHXLZ174131; 1GCRYAEHXLZ147527 | 1GCRYAEHXLZ174386; 1GCRYAEHXLZ179295 | 1GCRYAEHXLZ101616

1GCRYAEHXLZ176574 | 1GCRYAEHXLZ117735; 1GCRYAEHXLZ123244 | 1GCRYAEHXLZ195741; 1GCRYAEHXLZ167390 | 1GCRYAEHXLZ161184 | 1GCRYAEHXLZ104466 | 1GCRYAEHXLZ143431 | 1GCRYAEHXLZ103432; 1GCRYAEHXLZ150346; 1GCRYAEHXLZ192807 | 1GCRYAEHXLZ107237 | 1GCRYAEHXLZ157720; 1GCRYAEHXLZ190877 | 1GCRYAEHXLZ178888; 1GCRYAEHXLZ156597; 1GCRYAEHXLZ129934; 1GCRYAEHXLZ165980 | 1GCRYAEHXLZ188739

1GCRYAEHXLZ124443 | 1GCRYAEHXLZ109893 | 1GCRYAEHXLZ198610 | 1GCRYAEHXLZ138391 | 1GCRYAEHXLZ169589 | 1GCRYAEHXLZ123678; 1GCRYAEHXLZ115631 | 1GCRYAEHXLZ143249; 1GCRYAEHXLZ177661 | 1GCRYAEHXLZ113359 | 1GCRYAEHXLZ125348; 1GCRYAEHXLZ114074

1GCRYAEHXLZ197375 | 1GCRYAEHXLZ174548

1GCRYAEHXLZ186960 | 1GCRYAEHXLZ174713 | 1GCRYAEHXLZ170872

1GCRYAEHXLZ193178 | 1GCRYAEHXLZ119663; 1GCRYAEHXLZ182648 | 1GCRYAEHXLZ149309 | 1GCRYAEHXLZ183170; 1GCRYAEHXLZ185811; 1GCRYAEHXLZ116648; 1GCRYAEHXLZ170080; 1GCRYAEHXLZ195528; 1GCRYAEHXLZ108839 | 1GCRYAEHXLZ157782; 1GCRYAEHXLZ103382 | 1GCRYAEHXLZ172895; 1GCRYAEHXLZ173786; 1GCRYAEHXLZ193083; 1GCRYAEHXLZ173349 | 1GCRYAEHXLZ166143; 1GCRYAEHXLZ176333; 1GCRYAEHXLZ112910 | 1GCRYAEHXLZ130923 | 1GCRYAEHXLZ157149; 1GCRYAEHXLZ111725 | 1GCRYAEHXLZ148421 | 1GCRYAEHXLZ185145; 1GCRYAEHXLZ184366

1GCRYAEHXLZ160598 | 1GCRYAEHXLZ159452 | 1GCRYAEHXLZ139542; 1GCRYAEHXLZ192452 | 1GCRYAEHXLZ141694; 1GCRYAEHXLZ106136 | 1GCRYAEHXLZ122224; 1GCRYAEHXLZ193181 | 1GCRYAEHXLZ120456 | 1GCRYAEHXLZ166045; 1GCRYAEHXLZ172749 | 1GCRYAEHXLZ164781; 1GCRYAEHXLZ191432 | 1GCRYAEHXLZ187445; 1GCRYAEHXLZ169267 | 1GCRYAEHXLZ190314 | 1GCRYAEHXLZ100224 | 1GCRYAEHXLZ164814 | 1GCRYAEHXLZ109716; 1GCRYAEHXLZ140464 | 1GCRYAEHXLZ162481 | 1GCRYAEHXLZ103267 | 1GCRYAEHXLZ179989; 1GCRYAEHXLZ175750; 1GCRYAEHXLZ119260

1GCRYAEHXLZ153859; 1GCRYAEHXLZ197456; 1GCRYAEHXLZ104032 | 1GCRYAEHXLZ117458

1GCRYAEHXLZ118660 | 1GCRYAEHXLZ193939 | 1GCRYAEHXLZ166921 | 1GCRYAEHXLZ144756; 1GCRYAEHXLZ153294; 1GCRYAEHXLZ150203 | 1GCRYAEHXLZ189969

1GCRYAEHXLZ198218 | 1GCRYAEHXLZ131666 | 1GCRYAEHXLZ158611; 1GCRYAEHXLZ117265 | 1GCRYAEHXLZ143266 | 1GCRYAEHXLZ181340 | 1GCRYAEHXLZ179085 | 1GCRYAEHXLZ152436 | 1GCRYAEHXLZ145731; 1GCRYAEHXLZ144613 | 1GCRYAEHXLZ129979; 1GCRYAEHXLZ122806 | 1GCRYAEHXLZ113796 | 1GCRYAEHXLZ120022; 1GCRYAEHXLZ153148 | 1GCRYAEHXLZ111515 | 1GCRYAEHXLZ104158 | 1GCRYAEHXLZ139413 | 1GCRYAEHXLZ194878 | 1GCRYAEHXLZ157992 | 1GCRYAEHXLZ123647; 1GCRYAEHXLZ139573; 1GCRYAEHXLZ131120

1GCRYAEHXLZ126788 | 1GCRYAEHXLZ138780; 1GCRYAEHXLZ120599 | 1GCRYAEHXLZ157555; 1GCRYAEHXLZ129965; 1GCRYAEHXLZ173240; 1GCRYAEHXLZ159922; 1GCRYAEHXLZ128959

1GCRYAEHXLZ100093 | 1GCRYAEHXLZ103530; 1GCRYAEHXLZ184481; 1GCRYAEHXLZ144918 | 1GCRYAEHXLZ188790 | 1GCRYAEHXLZ127553

1GCRYAEHXLZ140917 | 1GCRYAEHXLZ169494; 1GCRYAEHXLZ184254 | 1GCRYAEHXLZ169429 | 1GCRYAEHXLZ185453; 1GCRYAEHXLZ198509 | 1GCRYAEHXLZ119954 | 1GCRYAEHXLZ192192 | 1GCRYAEHXLZ165719; 1GCRYAEHXLZ159225 | 1GCRYAEHXLZ165669 | 1GCRYAEHXLZ198011; 1GCRYAEHXLZ123924

1GCRYAEHXLZ173593 | 1GCRYAEHXLZ135667; 1GCRYAEHXLZ195366; 1GCRYAEHXLZ138570 | 1GCRYAEHXLZ165218 | 1GCRYAEHXLZ118285 | 1GCRYAEHXLZ113328 | 1GCRYAEHXLZ197697 | 1GCRYAEHXLZ161203 | 1GCRYAEHXLZ179815; 1GCRYAEHXLZ141856 | 1GCRYAEHXLZ103088; 1GCRYAEHXLZ116360 | 1GCRYAEHXLZ125236 | 1GCRYAEHXLZ154882; 1GCRYAEHXLZ189342; 1GCRYAEHXLZ162027 | 1GCRYAEHXLZ158172 | 1GCRYAEHXLZ167437; 1GCRYAEHXLZ180382 | 1GCRYAEHXLZ191706 | 1GCRYAEHXLZ127486 | 1GCRYAEHXLZ109215

1GCRYAEHXLZ136060; 1GCRYAEHXLZ180530; 1GCRYAEHXLZ149942 | 1GCRYAEHXLZ161363 | 1GCRYAEHXLZ130825; 1GCRYAEHXLZ193472; 1GCRYAEHXLZ171374 | 1GCRYAEHXLZ167521 | 1GCRYAEHXLZ123602; 1GCRYAEHXLZ103897 | 1GCRYAEHXLZ159287; 1GCRYAEHXLZ111899 | 1GCRYAEHXLZ167096; 1GCRYAEHXLZ132932; 1GCRYAEHXLZ139105 | 1GCRYAEHXLZ142487; 1GCRYAEHXLZ101552; 1GCRYAEHXLZ149066 | 1GCRYAEHXLZ151979 | 1GCRYAEHXLZ114026; 1GCRYAEHXLZ106590 | 1GCRYAEHXLZ176204; 1GCRYAEHXLZ151643; 1GCRYAEHXLZ189518; 1GCRYAEHXLZ165736 | 1GCRYAEHXLZ179457 | 1GCRYAEHXLZ138939; 1GCRYAEHXLZ148600 | 1GCRYAEHXLZ174050; 1GCRYAEHXLZ120263 | 1GCRYAEHXLZ110400 | 1GCRYAEHXLZ156258; 1GCRYAEHXLZ135457 | 1GCRYAEHXLZ192466; 1GCRYAEHXLZ179894; 1GCRYAEHXLZ148113; 1GCRYAEHXLZ154509

1GCRYAEHXLZ166062 | 1GCRYAEHXLZ158110 | 1GCRYAEHXLZ199644; 1GCRYAEHXLZ191656; 1GCRYAEHXLZ191981 | 1GCRYAEHXLZ197490; 1GCRYAEHXLZ107190 | 1GCRYAEHXLZ198008 | 1GCRYAEHXLZ134096; 1GCRYAEHXLZ198154 | 1GCRYAEHXLZ127164 | 1GCRYAEHXLZ119422 | 1GCRYAEHXLZ116763 | 1GCRYAEHXLZ181323 | 1GCRYAEHXLZ118934 | 1GCRYAEHXLZ128217; 1GCRYAEHXLZ144417 | 1GCRYAEHXLZ173660 | 1GCRYAEHXLZ103527

1GCRYAEHXLZ144529 | 1GCRYAEHXLZ133269 | 1GCRYAEHXLZ171620 | 1GCRYAEHXLZ135555 | 1GCRYAEHXLZ195755 | 1GCRYAEHXLZ135698 | 1GCRYAEHXLZ178972; 1GCRYAEHXLZ179877 | 1GCRYAEHXLZ190751 | 1GCRYAEHXLZ142974 | 1GCRYAEHXLZ106895 | 1GCRYAEHXLZ183525; 1GCRYAEHXLZ176705; 1GCRYAEHXLZ184691 | 1GCRYAEHXLZ104578 | 1GCRYAEHXLZ169074; 1GCRYAEHXLZ115936

1GCRYAEHXLZ153098; 1GCRYAEHXLZ114687 | 1GCRYAEHXLZ188840; 1GCRYAEHXLZ131490 | 1GCRYAEHXLZ153439 | 1GCRYAEHXLZ179443 | 1GCRYAEHXLZ146555 | 1GCRYAEHXLZ187574 | 1GCRYAEHXLZ122840 | 1GCRYAEHXLZ130226 | 1GCRYAEHXLZ119873 | 1GCRYAEHXLZ195593; 1GCRYAEHXLZ146202; 1GCRYAEHXLZ160441; 1GCRYAEHXLZ139198 | 1GCRYAEHXLZ114186 | 1GCRYAEHXLZ109991; 1GCRYAEHXLZ117251 | 1GCRYAEHXLZ196226; 1GCRYAEHXLZ146457; 1GCRYAEHXLZ155093 | 1GCRYAEHXLZ118173 | 1GCRYAEHXLZ193911; 1GCRYAEHXLZ128721; 1GCRYAEHXLZ141937 | 1GCRYAEHXLZ133871 | 1GCRYAEHXLZ144904; 1GCRYAEHXLZ178213 | 1GCRYAEHXLZ111126 | 1GCRYAEHXLZ116374; 1GCRYAEHXLZ102555; 1GCRYAEHXLZ183069; 1GCRYAEHXLZ142876 | 1GCRYAEHXLZ119002; 1GCRYAEHXLZ172766 | 1GCRYAEHXLZ111563 | 1GCRYAEHXLZ116620 | 1GCRYAEHXLZ112602; 1GCRYAEHXLZ157670 | 1GCRYAEHXLZ184612 | 1GCRYAEHXLZ166563

1GCRYAEHXLZ122501 | 1GCRYAEHXLZ159001 | 1GCRYAEHXLZ116875 | 1GCRYAEHXLZ178521; 1GCRYAEHXLZ147382 | 1GCRYAEHXLZ131554 | 1GCRYAEHXLZ173528 | 1GCRYAEHXLZ177319 | 1GCRYAEHXLZ154090 | 1GCRYAEHXLZ147110 | 1GCRYAEHXLZ105360; 1GCRYAEHXLZ184173; 1GCRYAEHXLZ188868 | 1GCRYAEHXLZ119274; 1GCRYAEHXLZ161086; 1GCRYAEHXLZ194167 | 1GCRYAEHXLZ134230 | 1GCRYAEHXLZ152307 | 1GCRYAEHXLZ195996 | 1GCRYAEHXLZ120070 | 1GCRYAEHXLZ191172; 1GCRYAEHXLZ113118

1GCRYAEHXLZ138309 | 1GCRYAEHXLZ151836; 1GCRYAEHXLZ163419 | 1GCRYAEHXLZ127214; 1GCRYAEHXLZ157152 | 1GCRYAEHXLZ161976; 1GCRYAEHXLZ132896 | 1GCRYAEHXLZ147656

1GCRYAEHXLZ179104 | 1GCRYAEHXLZ143798 | 1GCRYAEHXLZ171648; 1GCRYAEHXLZ120800 | 1GCRYAEHXLZ158852 | 1GCRYAEHXLZ156048; 1GCRYAEHXLZ127990 | 1GCRYAEHXLZ182925 | 1GCRYAEHXLZ199837 | 1GCRYAEHXLZ132512 | 1GCRYAEHXLZ190426 | 1GCRYAEHXLZ145390; 1GCRYAEHXLZ123437; 1GCRYAEHXLZ117072 | 1GCRYAEHXLZ131425 | 1GCRYAEHXLZ179121 | 1GCRYAEHXLZ190233; 1GCRYAEHXLZ104306; 1GCRYAEHXLZ167776 | 1GCRYAEHXLZ104323 | 1GCRYAEHXLZ120201 | 1GCRYAEHXLZ160410 | 1GCRYAEHXLZ145485 | 1GCRYAEHXLZ125480 | 1GCRYAEHXLZ167339; 1GCRYAEHXLZ174064; 1GCRYAEHXLZ173612; 1GCRYAEHXLZ125589; 1GCRYAEHXLZ198753; 1GCRYAEHXLZ182696; 1GCRYAEHXLZ136656; 1GCRYAEHXLZ170418

1GCRYAEHXLZ119890 | 1GCRYAEHXLZ187767 | 1GCRYAEHXLZ147902

1GCRYAEHXLZ156518; 1GCRYAEHXLZ143526 | 1GCRYAEHXLZ160813; 1GCRYAEHXLZ113460; 1GCRYAEHXLZ165848; 1GCRYAEHXLZ113524 | 1GCRYAEHXLZ156633 | 1GCRYAEHXLZ177160; 1GCRYAEHXLZ129402 | 1GCRYAEHXLZ172623; 1GCRYAEHXLZ163940 | 1GCRYAEHXLZ144711; 1GCRYAEHXLZ131540

1GCRYAEHXLZ100336 | 1GCRYAEHXLZ179782; 1GCRYAEHXLZ144577 | 1GCRYAEHXLZ173299 | 1GCRYAEHXLZ138973 | 1GCRYAEHXLZ190488 | 1GCRYAEHXLZ149830

1GCRYAEHXLZ197179 | 1GCRYAEHXLZ171813 | 1GCRYAEHXLZ171858 | 1GCRYAEHXLZ124345 | 1GCRYAEHXLZ105116; 1GCRYAEHXLZ183816; 1GCRYAEHXLZ195223; 1GCRYAEHXLZ140416 | 1GCRYAEHXLZ119646 | 1GCRYAEHXLZ162173; 1GCRYAEHXLZ132834 | 1GCRYAEHXLZ192578 | 1GCRYAEHXLZ132722 | 1GCRYAEHXLZ181628 | 1GCRYAEHXLZ191723 | 1GCRYAEHXLZ119341 | 1GCRYAEHXLZ170581; 1GCRYAEHXLZ109229; 1GCRYAEHXLZ133644 | 1GCRYAEHXLZ143204 | 1GCRYAEHXLZ151061 | 1GCRYAEHXLZ182214; 1GCRYAEHXLZ163582 | 1GCRYAEHXLZ131716 | 1GCRYAEHXLZ116066; 1GCRYAEHXLZ115645; 1GCRYAEHXLZ157815 | 1GCRYAEHXLZ111885 | 1GCRYAEHXLZ109425; 1GCRYAEHXLZ166983; 1GCRYAEHXLZ131456; 1GCRYAEHXLZ109067 | 1GCRYAEHXLZ127021 | 1GCRYAEHXLZ154011; 1GCRYAEHXLZ128704; 1GCRYAEHXLZ151917; 1GCRYAEHXLZ173187; 1GCRYAEHXLZ163484; 1GCRYAEHXLZ185128 | 1GCRYAEHXLZ142800 | 1GCRYAEHXLZ190412 | 1GCRYAEHXLZ198803; 1GCRYAEHXLZ173920 | 1GCRYAEHXLZ167177

1GCRYAEHXLZ109781 | 1GCRYAEHXLZ180088 | 1GCRYAEHXLZ151139 | 1GCRYAEHXLZ163016; 1GCRYAEHXLZ111255 | 1GCRYAEHXLZ186019

1GCRYAEHXLZ122952; 1GCRYAEHXLZ183623 | 1GCRYAEHXLZ168393 | 1GCRYAEHXLZ128069; 1GCRYAEHXLZ134860 | 1GCRYAEHXLZ127374 | 1GCRYAEHXLZ186568; 1GCRYAEHXLZ140819 | 1GCRYAEHXLZ114799; 1GCRYAEHXLZ128895 | 1GCRYAEHXLZ118609; 1GCRYAEHXLZ134177; 1GCRYAEHXLZ196470 | 1GCRYAEHXLZ115029 | 1GCRYAEHXLZ198946 | 1GCRYAEHXLZ124152; 1GCRYAEHXLZ100272; 1GCRYAEHXLZ125009 | 1GCRYAEHXLZ167583; 1GCRYAEHXLZ182312 | 1GCRYAEHXLZ109618; 1GCRYAEHXLZ190748 | 1GCRYAEHXLZ177496; 1GCRYAEHXLZ148046 | 1GCRYAEHXLZ142005 | 1GCRYAEHXLZ182472; 1GCRYAEHXLZ109277 | 1GCRYAEHXLZ119131 | 1GCRYAEHXLZ118027; 1GCRYAEHXLZ161217 | 1GCRYAEHXLZ154686 | 1GCRYAEHXLZ150833 | 1GCRYAEHXLZ152503 | 1GCRYAEHXLZ101115; 1GCRYAEHXLZ191835 | 1GCRYAEHXLZ106069 | 1GCRYAEHXLZ166501 | 1GCRYAEHXLZ132395

1GCRYAEHXLZ170774 | 1GCRYAEHXLZ125494 | 1GCRYAEHXLZ190524; 1GCRYAEHXLZ169737 | 1GCRYAEHXLZ166918; 1GCRYAEHXLZ150072; 1GCRYAEHXLZ196551

1GCRYAEHXLZ110347 | 1GCRYAEHXLZ199790; 1GCRYAEHXLZ140495; 1GCRYAEHXLZ102359 | 1GCRYAEHXLZ116715 | 1GCRYAEHXLZ186327; 1GCRYAEHXLZ148242; 1GCRYAEHXLZ176476 | 1GCRYAEHXLZ181578; 1GCRYAEHXLZ137600; 1GCRYAEHXLZ123261 | 1GCRYAEHXLZ126533 | 1GCRYAEHXLZ149231 | 1GCRYAEHXLZ141632 | 1GCRYAEHXLZ156180; 1GCRYAEHXLZ130551 | 1GCRYAEHXLZ102510; 1GCRYAEHXLZ170693; 1GCRYAEHXLZ117184 | 1GCRYAEHXLZ178938 | 1GCRYAEHXLZ164120 | 1GCRYAEHXLZ103379; 1GCRYAEHXLZ193505 | 1GCRYAEHXLZ138956; 1GCRYAEHXLZ126550 | 1GCRYAEHXLZ174565 | 1GCRYAEHXLZ155174; 1GCRYAEHXLZ156079; 1GCRYAEHXLZ171746 | 1GCRYAEHXLZ122286 | 1GCRYAEHXLZ131277 | 1GCRYAEHXLZ129593 | 1GCRYAEHXLZ183511 | 1GCRYAEHXLZ103253 | 1GCRYAEHXLZ189891 | 1GCRYAEHXLZ133448; 1GCRYAEHXLZ184562 | 1GCRYAEHXLZ102488; 1GCRYAEHXLZ189311; 1GCRYAEHXLZ124426 | 1GCRYAEHXLZ164635; 1GCRYAEHXLZ148385 | 1GCRYAEHXLZ138374 | 1GCRYAEHXLZ171343 | 1GCRYAEHXLZ192869; 1GCRYAEHXLZ113734; 1GCRYAEHXLZ172525; 1GCRYAEHXLZ178518 | 1GCRYAEHXLZ141968 | 1GCRYAEHXLZ103740 | 1GCRYAEHXLZ197912 | 1GCRYAEHXLZ106766; 1GCRYAEHXLZ192242; 1GCRYAEHXLZ184531 | 1GCRYAEHXLZ105164 | 1GCRYAEHXLZ156115 | 1GCRYAEHXLZ189244 | 1GCRYAEHXLZ140030 | 1GCRYAEHXLZ198414; 1GCRYAEHXLZ153876 | 1GCRYAEHXLZ138603 | 1GCRYAEHXLZ161377; 1GCRYAEHXLZ168278; 1GCRYAEHXLZ152386; 1GCRYAEHXLZ195481

1GCRYAEHXLZ148161 | 1GCRYAEHXLZ189888 | 1GCRYAEHXLZ150525; 1GCRYAEHXLZ194797; 1GCRYAEHXLZ123745; 1GCRYAEHXLZ107044 | 1GCRYAEHXLZ134616 | 1GCRYAEHXLZ154669; 1GCRYAEHXLZ143283 | 1GCRYAEHXLZ111238; 1GCRYAEHXLZ143476; 1GCRYAEHXLZ196579 | 1GCRYAEHXLZ118920 | 1GCRYAEHXLZ130680; 1GCRYAEHXLZ130131 | 1GCRYAEHXLZ181872 | 1GCRYAEHXLZ112051 | 1GCRYAEHXLZ172346 | 1GCRYAEHXLZ113961; 1GCRYAEHXLZ138763 | 1GCRYAEHXLZ109943 | 1GCRYAEHXLZ165395; 1GCRYAEHXLZ100241 | 1GCRYAEHXLZ139685 | 1GCRYAEHXLZ128492 | 1GCRYAEHXLZ177451

1GCRYAEHXLZ150380; 1GCRYAEHXLZ151111 | 1GCRYAEHXLZ119503; 1GCRYAEHXLZ175733 | 1GCRYAEHXLZ161427; 1GCRYAEHXLZ178387; 1GCRYAEHXLZ196873; 1GCRYAEHXLZ119971 | 1GCRYAEHXLZ186540; 1GCRYAEHXLZ195271; 1GCRYAEHXLZ192032 | 1GCRYAEHXLZ109974

1GCRYAEHXLZ185050 | 1GCRYAEHXLZ102913 | 1GCRYAEHXLZ124118; 1GCRYAEHXLZ135846 | 1GCRYAEHXLZ114950 | 1GCRYAEHXLZ175702 | 1GCRYAEHXLZ156809 | 1GCRYAEHXLZ147172 | 1GCRYAEHXLZ105830 | 1GCRYAEHXLZ145499 | 1GCRYAEHXLZ138097

1GCRYAEHXLZ107416 | 1GCRYAEHXLZ132770; 1GCRYAEHXLZ105892

1GCRYAEHXLZ198140; 1GCRYAEHXLZ123874 | 1GCRYAEHXLZ185159 | 1GCRYAEHXLZ191933 | 1GCRYAEHXLZ192659; 1GCRYAEHXLZ170385; 1GCRYAEHXLZ157765 | 1GCRYAEHXLZ189776; 1GCRYAEHXLZ102085; 1GCRYAEHXLZ134289 | 1GCRYAEHXLZ140853 | 1GCRYAEHXLZ162707 | 1GCRYAEHXLZ152842 | 1GCRYAEHXLZ193438 | 1GCRYAEHXLZ147978

1GCRYAEHXLZ140206 | 1GCRYAEHXLZ142294; 1GCRYAEHXLZ156163 | 1GCRYAEHXLZ148144 | 1GCRYAEHXLZ117864 | 1GCRYAEHXLZ182150 | 1GCRYAEHXLZ112065 | 1GCRYAEHXLZ139718 | 1GCRYAEHXLZ122529 | 1GCRYAEHXLZ132736 | 1GCRYAEHXLZ191513; 1GCRYAEHXLZ135233; 1GCRYAEHXLZ135670; 1GCRYAEHXLZ176784; 1GCRYAEHXLZ143056; 1GCRYAEHXLZ169608 | 1GCRYAEHXLZ132171; 1GCRYAEHXLZ140738 | 1GCRYAEHXLZ154185; 1GCRYAEHXLZ196310 | 1GCRYAEHXLZ198865 | 1GCRYAEHXLZ157927 | 1GCRYAEHXLZ109814 | 1GCRYAEHXLZ198476 | 1GCRYAEHXLZ170614; 1GCRYAEHXLZ123504; 1GCRYAEHXLZ140691 | 1GCRYAEHXLZ104984; 1GCRYAEHXLZ193195 | 1GCRYAEHXLZ106587 | 1GCRYAEHXLZ191270 | 1GCRYAEHXLZ170225 | 1GCRYAEHXLZ157989; 1GCRYAEHXLZ138066; 1GCRYAEHXLZ189227 | 1GCRYAEHXLZ139539 | 1GCRYAEHXLZ139220 | 1GCRYAEHXLZ111546 | 1GCRYAEHXLZ112700; 1GCRYAEHXLZ188627 | 1GCRYAEHXLZ196839 | 1GCRYAEHXLZ172489; 1GCRYAEHXLZ173237 | 1GCRYAEHXLZ177238; 1GCRYAEHXLZ103091 | 1GCRYAEHXLZ174680

1GCRYAEHXLZ190166; 1GCRYAEHXLZ195657; 1GCRYAEHXLZ150105 | 1GCRYAEHXLZ123941; 1GCRYAEHXLZ179474; 1GCRYAEHXLZ135653 | 1GCRYAEHXLZ156342; 1GCRYAEHXLZ186781; 1GCRYAEHXLZ115001 | 1GCRYAEHXLZ105827; 1GCRYAEHXLZ199255 | 1GCRYAEHXLZ192385 | 1GCRYAEHXLZ185713; 1GCRYAEHXLZ171486; 1GCRYAEHXLZ169236 | 1GCRYAEHXLZ171388; 1GCRYAEHXLZ141808 | 1GCRYAEHXLZ134048; 1GCRYAEHXLZ108114 | 1GCRYAEHXLZ169446 | 1GCRYAEHXLZ181273 | 1GCRYAEHXLZ134261 | 1GCRYAEHXLZ199756; 1GCRYAEHXLZ156857; 1GCRYAEHXLZ121168 | 1GCRYAEHXLZ104600; 1GCRYAEHXLZ173030 | 1GCRYAEHXLZ103205 | 1GCRYAEHXLZ185274 | 1GCRYAEHXLZ169950; 1GCRYAEHXLZ121302 | 1GCRYAEHXLZ133398 | 1GCRYAEHXLZ187526 | 1GCRYAEHXLZ116732 | 1GCRYAEHXLZ101311

1GCRYAEHXLZ141727 | 1GCRYAEHXLZ118514

1GCRYAEHXLZ175036 | 1GCRYAEHXLZ136429; 1GCRYAEHXLZ167115 | 1GCRYAEHXLZ115905; 1GCRYAEHXLZ151187; 1GCRYAEHXLZ146944 | 1GCRYAEHXLZ128735; 1GCRYAEHXLZ157474 | 1GCRYAEHXLZ120151 | 1GCRYAEHXLZ105214 | 1GCRYAEHXLZ104094; 1GCRYAEHXLZ188689; 1GCRYAEHXLZ125513; 1GCRYAEHXLZ167647 | 1GCRYAEHXLZ124930 | 1GCRYAEHXLZ158821 | 1GCRYAEHXLZ116567 | 1GCRYAEHXLZ163758 | 1GCRYAEHXLZ189020; 1GCRYAEHXLZ110994 | 1GCRYAEHXLZ109232; 1GCRYAEHXLZ187705 | 1GCRYAEHXLZ177207 | 1GCRYAEHXLZ131084 | 1GCRYAEHXLZ170595; 1GCRYAEHXLZ107402; 1GCRYAEHXLZ103561; 1GCRYAEHXLZ197599; 1GCRYAEHXLZ101342 | 1GCRYAEHXLZ127570 | 1GCRYAEHXLZ111997 | 1GCRYAEHXLZ148838

1GCRYAEHXLZ137130; 1GCRYAEHXLZ127892

1GCRYAEHXLZ160214 | 1GCRYAEHXLZ197991 | 1GCRYAEHXLZ108162 | 1GCRYAEHXLZ116584 | 1GCRYAEHXLZ135216 | 1GCRYAEHXLZ105262; 1GCRYAEHXLZ173688 | 1GCRYAEHXLZ183475; 1GCRYAEHXLZ157779 | 1GCRYAEHXLZ124846 | 1GCRYAEHXLZ117640 | 1GCRYAEHXLZ185257 | 1GCRYAEHXLZ131229; 1GCRYAEHXLZ144272 | 1GCRYAEHXLZ135488 | 1GCRYAEHXLZ182813 | 1GCRYAEHXLZ129335; 1GCRYAEHXLZ192774 | 1GCRYAEHXLZ113040 | 1GCRYAEHXLZ107352 | 1GCRYAEHXLZ171391; 1GCRYAEHXLZ190071 | 1GCRYAEHXLZ143039 | 1GCRYAEHXLZ153330 | 1GCRYAEHXLZ121235 | 1GCRYAEHXLZ122885 | 1GCRYAEHXLZ138701 | 1GCRYAEHXLZ152775 | 1GCRYAEHXLZ198736; 1GCRYAEHXLZ153246 | 1GCRYAEHXLZ149584 | 1GCRYAEHXLZ173979 | 1GCRYAEHXLZ153375 | 1GCRYAEHXLZ131764 | 1GCRYAEHXLZ158947 | 1GCRYAEHXLZ140285 | 1GCRYAEHXLZ119470 | 1GCRYAEHXLZ120375

1GCRYAEHXLZ141744; 1GCRYAEHXLZ181452 | 1GCRYAEHXLZ157300

1GCRYAEHXLZ103477

1GCRYAEHXLZ158835 | 1GCRYAEHXLZ161668; 1GCRYAEHXLZ167471 | 1GCRYAEHXLZ177286 | 1GCRYAEHXLZ167289; 1GCRYAEHXLZ192743 | 1GCRYAEHXLZ101339 | 1GCRYAEHXLZ164196 | 1GCRYAEHXLZ153313 | 1GCRYAEHXLZ155787; 1GCRYAEHXLZ137855 | 1GCRYAEHXLZ191091 | 1GCRYAEHXLZ151027; 1GCRYAEHXLZ101017 | 1GCRYAEHXLZ120747 | 1GCRYAEHXLZ181063; 1GCRYAEHXLZ105309 | 1GCRYAEHXLZ140092 | 1GCRYAEHXLZ115032; 1GCRYAEHXLZ145521 | 1GCRYAEHXLZ172198; 1GCRYAEHXLZ122935 | 1GCRYAEHXLZ159273; 1GCRYAEHXLZ145213 | 1GCRYAEHXLZ163176; 1GCRYAEHXLZ181242; 1GCRYAEHXLZ101776; 1GCRYAEHXLZ108906 | 1GCRYAEHXLZ118917 | 1GCRYAEHXLZ181919; 1GCRYAEHXLZ159631 | 1GCRYAEHXLZ181449; 1GCRYAEHXLZ198204 | 1GCRYAEHXLZ154462 | 1GCRYAEHXLZ162769; 1GCRYAEHXLZ138682 | 1GCRYAEHXLZ123258; 1GCRYAEHXLZ130615 | 1GCRYAEHXLZ156387 | 1GCRYAEHXLZ188949 | 1GCRYAEHXLZ184609; 1GCRYAEHXLZ178499

1GCRYAEHXLZ113992; 1GCRYAEHXLZ146104; 1GCRYAEHXLZ189597; 1GCRYAEHXLZ121025 | 1GCRYAEHXLZ125267 | 1GCRYAEHXLZ144126 | 1GCRYAEHXLZ162092 | 1GCRYAEHXLZ112826; 1GCRYAEHXLZ170807 | 1GCRYAEHXLZ121431; 1GCRYAEHXLZ137371 | 1GCRYAEHXLZ123003 | 1GCRYAEHXLZ108761; 1GCRYAEHXLZ108517

1GCRYAEHXLZ101762; 1GCRYAEHXLZ108629 | 1GCRYAEHXLZ162819; 1GCRYAEHXLZ190779; 1GCRYAEHXLZ134258; 1GCRYAEHXLZ162142 | 1GCRYAEHXLZ169866 | 1GCRYAEHXLZ164747

1GCRYAEHXLZ154946 | 1GCRYAEHXLZ166837 | 1GCRYAEHXLZ129643 | 1GCRYAEHXLZ126306 | 1GCRYAEHXLZ139752 | 1GCRYAEHXLZ121378 | 1GCRYAEHXLZ113541 | 1GCRYAEHXLZ124538 | 1GCRYAEHXLZ152159; 1GCRYAEHXLZ125883 | 1GCRYAEHXLZ107755 | 1GCRYAEHXLZ164988; 1GCRYAEHXLZ115130 | 1GCRYAEHXLZ182794 | 1GCRYAEHXLZ181855; 1GCRYAEHXLZ169351; 1GCRYAEHXLZ190281 | 1GCRYAEHXLZ195724 | 1GCRYAEHXLZ137502 | 1GCRYAEHXLZ190832 | 1GCRYAEHXLZ105729; 1GCRYAEHXLZ190300 | 1GCRYAEHXLZ128010 | 1GCRYAEHXLZ136933 | 1GCRYAEHXLZ152534 | 1GCRYAEHXLZ193956; 1GCRYAEHXLZ106945

1GCRYAEHXLZ169088 | 1GCRYAEHXLZ120960; 1GCRYAEHXLZ163291; 1GCRYAEHXLZ123132; 1GCRYAEHXLZ177255 | 1GCRYAEHXLZ133370 | 1GCRYAEHXLZ136396

1GCRYAEHXLZ115886 | 1GCRYAEHXLZ162867 | 1GCRYAEHXLZ133451

1GCRYAEHXLZ150511; 1GCRYAEHXLZ108307; 1GCRYAEHXLZ122949; 1GCRYAEHXLZ129738; 1GCRYAEHXLZ113717 | 1GCRYAEHXLZ145566 | 1GCRYAEHXLZ195898 | 1GCRYAEHXLZ103558 | 1GCRYAEHXLZ161038 | 1GCRYAEHXLZ188708 | 1GCRYAEHXLZ145969 | 1GCRYAEHXLZ119520; 1GCRYAEHXLZ165817 | 1GCRYAEHXLZ180737; 1GCRYAEHXLZ188580 | 1GCRYAEHXLZ192967; 1GCRYAEHXLZ136866

1GCRYAEHXLZ146491 | 1GCRYAEHXLZ130050; 1GCRYAEHXLZ135166 | 1GCRYAEHXLZ183136 | 1GCRYAEHXLZ187459 | 1GCRYAEHXLZ128363 | 1GCRYAEHXLZ172539 | 1GCRYAEHXLZ157331 | 1GCRYAEHXLZ155157 | 1GCRYAEHXLZ107481; 1GCRYAEHXLZ136138

1GCRYAEHXLZ154915 | 1GCRYAEHXLZ117069 | 1GCRYAEHXLZ185193; 1GCRYAEHXLZ119856; 1GCRYAEHXLZ160343 | 1GCRYAEHXLZ100126; 1GCRYAEHXLZ167227; 1GCRYAEHXLZ197134; 1GCRYAEHXLZ146782 | 1GCRYAEHXLZ128461 | 1GCRYAEHXLZ139122 | 1GCRYAEHXLZ149357 | 1GCRYAEHXLZ173223; 1GCRYAEHXLZ195240 | 1GCRYAEHXLZ132428; 1GCRYAEHXLZ150184; 1GCRYAEHXLZ107576 | 1GCRYAEHXLZ137595 | 1GCRYAEHXLZ122305 | 1GCRYAEHXLZ120053 | 1GCRYAEHXLZ192161 | 1GCRYAEHXLZ105942 | 1GCRYAEHXLZ192015; 1GCRYAEHXLZ143154 | 1GCRYAEHXLZ140223; 1GCRYAEHXLZ164019; 1GCRYAEHXLZ174906

1GCRYAEHXLZ117962 | 1GCRYAEHXLZ119825; 1GCRYAEHXLZ175196; 1GCRYAEHXLZ175957; 1GCRYAEHXLZ133742; 1GCRYAEHXLZ110848 | 1GCRYAEHXLZ130145

1GCRYAEHXLZ123681; 1GCRYAEHXLZ109084 | 1GCRYAEHXLZ156700; 1GCRYAEHXLZ192354; 1GCRYAEHXLZ163145 | 1GCRYAEHXLZ139881 | 1GCRYAEHXLZ178714 | 1GCRYAEHXLZ139914 | 1GCRYAEHXLZ102068; 1GCRYAEHXLZ189762 | 1GCRYAEHXLZ114303 | 1GCRYAEHXLZ154879 | 1GCRYAEHXLZ165543; 1GCRYAEHXLZ159483 | 1GCRYAEHXLZ138987 | 1GCRYAEHXLZ128511; 1GCRYAEHXLZ153120 | 1GCRYAEHXLZ182732 | 1GCRYAEHXLZ125060 | 1GCRYAEHXLZ129707; 1GCRYAEHXLZ181807 | 1GCRYAEHXLZ108081; 1GCRYAEHXLZ128556 | 1GCRYAEHXLZ163775 | 1GCRYAEHXLZ109392 | 1GCRYAEHXLZ164490; 1GCRYAEHXLZ157197; 1GCRYAEHXLZ129772 | 1GCRYAEHXLZ135510 | 1GCRYAEHXLZ169379; 1GCRYAEHXLZ104001 | 1GCRYAEHXLZ136043 | 1GCRYAEHXLZ199367 | 1GCRYAEHXLZ121056 | 1GCRYAEHXLZ127620; 1GCRYAEHXLZ167938 | 1GCRYAEHXLZ155580; 1GCRYAEHXLZ188434 | 1GCRYAEHXLZ113233 | 1GCRYAEHXLZ164683 | 1GCRYAEHXLZ174744 | 1GCRYAEHXLZ106220 | 1GCRYAEHXLZ136852; 1GCRYAEHXLZ189745; 1GCRYAEHXLZ172329; 1GCRYAEHXLZ143753; 1GCRYAEHXLZ119047; 1GCRYAEHXLZ118500 | 1GCRYAEHXLZ104368; 1GCRYAEHXLZ175442

1GCRYAEHXLZ143901; 1GCRYAEHXLZ157507; 1GCRYAEHXLZ199806 | 1GCRYAEHXLZ170449 | 1GCRYAEHXLZ151531 | 1GCRYAEHXLZ162349 | 1GCRYAEHXLZ127925 | 1GCRYAEHXLZ186649; 1GCRYAEHXLZ147723 | 1GCRYAEHXLZ131893

1GCRYAEHXLZ153358; 1GCRYAEHXLZ152839; 1GCRYAEHXLZ160052 | 1GCRYAEHXLZ182083

1GCRYAEHXLZ170841 | 1GCRYAEHXLZ115998 | 1GCRYAEHXLZ114902; 1GCRYAEHXLZ101521; 1GCRYAEHXLZ103351; 1GCRYAEHXLZ145891; 1GCRYAEHXLZ176168 | 1GCRYAEHXLZ158222 | 1GCRYAEHXLZ168202; 1GCRYAEHXLZ120389 | 1GCRYAEHXLZ117797

1GCRYAEHXLZ104516; 1GCRYAEHXLZ101289 | 1GCRYAEHXLZ174887 | 1GCRYAEHXLZ124829 | 1GCRYAEHXLZ183671

1GCRYAEHXLZ159256 | 1GCRYAEHXLZ184447 | 1GCRYAEHXLZ148855 | 1GCRYAEHXLZ150282; 1GCRYAEHXLZ164571 | 1GCRYAEHXLZ144269 | 1GCRYAEHXLZ113829 | 1GCRYAEHXLZ108548 | 1GCRYAEHXLZ197098; 1GCRYAEHXLZ151724

1GCRYAEHXLZ175182; 1GCRYAEHXLZ120134 | 1GCRYAEHXLZ127262; 1GCRYAEHXLZ176607; 1GCRYAEHXLZ183914

1GCRYAEHXLZ189499 | 1GCRYAEHXLZ157667; 1GCRYAEHXLZ180012; 1GCRYAEHXLZ170077; 1GCRYAEHXLZ120795

1GCRYAEHXLZ161119 | 1GCRYAEHXLZ122207 | 1GCRYAEHXLZ196789; 1GCRYAEHXLZ118075 | 1GCRYAEHXLZ130310; 1GCRYAEHXLZ115399 | 1GCRYAEHXLZ162755; 1GCRYAEHXLZ157586; 1GCRYAEHXLZ185369 | 1GCRYAEHXLZ138648; 1GCRYAEHXLZ112597; 1GCRYAEHXLZ124250 | 1GCRYAEHXLZ165249; 1GCRYAEHXLZ126628; 1GCRYAEHXLZ171598 | 1GCRYAEHXLZ142909 | 1GCRYAEHXLZ131649 | 1GCRYAEHXLZ148788 | 1GCRYAEHXLZ113135; 1GCRYAEHXLZ145292 | 1GCRYAEHXLZ158267; 1GCRYAEHXLZ176042; 1GCRYAEHXLZ168376; 1GCRYAEHXLZ141453; 1GCRYAEHXLZ100269 | 1GCRYAEHXLZ146961 | 1GCRYAEHXLZ130954 | 1GCRYAEHXLZ122563 | 1GCRYAEHXLZ134972; 1GCRYAEHXLZ134454; 1GCRYAEHXLZ189356; 1GCRYAEHXLZ147107; 1GCRYAEHXLZ100563 | 1GCRYAEHXLZ177739 | 1GCRYAEHXLZ140173 | 1GCRYAEHXLZ144479; 1GCRYAEHXLZ146684; 1GCRYAEHXLZ189289 | 1GCRYAEHXLZ192273 | 1GCRYAEHXLZ125284 | 1GCRYAEHXLZ118531 | 1GCRYAEHXLZ145244 | 1GCRYAEHXLZ106041 | 1GCRYAEHXLZ187204 | 1GCRYAEHXLZ191561 | 1GCRYAEHXLZ120487

1GCRYAEHXLZ178633 | 1GCRYAEHXLZ190555 | 1GCRYAEHXLZ172038 | 1GCRYAEHXLZ147186 | 1GCRYAEHXLZ182455 | 1GCRYAEHXLZ142098 | 1GCRYAEHXLZ170404; 1GCRYAEHXLZ158530 | 1GCRYAEHXLZ173481 | 1GCRYAEHXLZ141209; 1GCRYAEHXLZ159547

1GCRYAEHXLZ172816; 1GCRYAEHXLZ115371 | 1GCRYAEHXLZ197750; 1GCRYAEHXLZ157085 | 1GCRYAEHXLZ182200; 1GCRYAEHXLZ110168 | 1GCRYAEHXLZ131036; 1GCRYAEHXLZ186733 | 1GCRYAEHXLZ161850; 1GCRYAEHXLZ151299; 1GCRYAEHXLZ128802 | 1GCRYAEHXLZ195075 | 1GCRYAEHXLZ133885 | 1GCRYAEHXLZ141811 | 1GCRYAEHXLZ128458 | 1GCRYAEHXLZ124779 | 1GCRYAEHXLZ104015 | 1GCRYAEHXLZ109358 | 1GCRYAEHXLZ143543; 1GCRYAEHXLZ199630; 1GCRYAEHXLZ189728 | 1GCRYAEHXLZ108596 | 1GCRYAEHXLZ165932; 1GCRYAEHXLZ176381; 1GCRYAEHXLZ165333 | 1GCRYAEHXLZ161265 | 1GCRYAEHXLZ195156 | 1GCRYAEHXLZ115810 | 1GCRYAEHXLZ181550 | 1GCRYAEHXLZ125446; 1GCRYAEHXLZ174288

1GCRYAEHXLZ119517 | 1GCRYAEHXLZ149939; 1GCRYAEHXLZ185954 | 1GCRYAEHXLZ134938; 1GCRYAEHXLZ155997; 1GCRYAEHXLZ140884 | 1GCRYAEHXLZ160682; 1GCRYAEHXLZ171892

1GCRYAEHXLZ157619 | 1GCRYAEHXLZ101485; 1GCRYAEHXLZ113183 | 1GCRYAEHXLZ197361; 1GCRYAEHXLZ152582 | 1GCRYAEHXLZ187302; 1GCRYAEHXLZ199496 | 1GCRYAEHXLZ100076; 1GCRYAEHXLZ114446

1GCRYAEHXLZ115113 | 1GCRYAEHXLZ163677; 1GCRYAEHXLZ121865

1GCRYAEHXLZ131795; 1GCRYAEHXLZ103141; 1GCRYAEHXLZ116049 | 1GCRYAEHXLZ147981 | 1GCRYAEHXLZ175098; 1GCRYAEHXLZ131375 | 1GCRYAEHXLZ189454; 1GCRYAEHXLZ153991; 1GCRYAEHXLZ188319 | 1GCRYAEHXLZ126340; 1GCRYAEHXLZ152856 | 1GCRYAEHXLZ189440 | 1GCRYAEHXLZ159466 | 1GCRYAEHXLZ160889

1GCRYAEHXLZ109635 | 1GCRYAEHXLZ185565

1GCRYAEHXLZ151903 | 1GCRYAEHXLZ116469; 1GCRYAEHXLZ106752 | 1GCRYAEHXLZ176171 | 1GCRYAEHXLZ148743 | 1GCRYAEHXLZ158186 | 1GCRYAEHXLZ169222

1GCRYAEHXLZ181595; 1GCRYAEHXLZ146264 | 1GCRYAEHXLZ137421 | 1GCRYAEHXLZ190667 | 1GCRYAEHXLZ141551

1GCRYAEHXLZ121980

1GCRYAEHXLZ161556; 1GCRYAEHXLZ104371 | 1GCRYAEHXLZ185288; 1GCRYAEHXLZ199577 | 1GCRYAEHXLZ169673; 1GCRYAEHXLZ119632 | 1GCRYAEHXLZ107187 | 1GCRYAEHXLZ112857; 1GCRYAEHXLZ168619

1GCRYAEHXLZ191544 | 1GCRYAEHXLZ168524; 1GCRYAEHXLZ199188 | 1GCRYAEHXLZ151125 | 1GCRYAEHXLZ174520; 1GCRYAEHXLZ172427 | 1GCRYAEHXLZ192841; 1GCRYAEHXLZ175456 | 1GCRYAEHXLZ191320; 1GCRYAEHXLZ166420 | 1GCRYAEHXLZ123759 | 1GCRYAEHXLZ196985 | 1GCRYAEHXLZ126354; 1GCRYAEHXLZ166269 | 1GCRYAEHXLZ162688 | 1GCRYAEHXLZ122434; 1GCRYAEHXLZ118691 | 1GCRYAEHXLZ127746

1GCRYAEHXLZ110302 | 1GCRYAEHXLZ111983 | 1GCRYAEHXLZ103303 | 1GCRYAEHXLZ105536 | 1GCRYAEHXLZ191463 | 1GCRYAEHXLZ168670

1GCRYAEHXLZ136737

1GCRYAEHXLZ134566 | 1GCRYAEHXLZ172461 | 1GCRYAEHXLZ176803; 1GCRYAEHXLZ199580; 1GCRYAEHXLZ104533 | 1GCRYAEHXLZ196064; 1GCRYAEHXLZ144286 | 1GCRYAEHXLZ134518; 1GCRYAEHXLZ115791 | 1GCRYAEHXLZ142781 | 1GCRYAEHXLZ189857 | 1GCRYAEHXLZ105620; 1GCRYAEHXLZ171228 | 1GCRYAEHXLZ121476 | 1GCRYAEHXLZ148371 | 1GCRYAEHXLZ142702 | 1GCRYAEHXLZ110705 | 1GCRYAEHXLZ141601 | 1GCRYAEHXLZ145650 | 1GCRYAEHXLZ106928; 1GCRYAEHXLZ148726; 1GCRYAEHXLZ135622 | 1GCRYAEHXLZ160472 | 1GCRYAEHXLZ166949; 1GCRYAEHXLZ110316 | 1GCRYAEHXLZ138133 | 1GCRYAEHXLZ199224; 1GCRYAEHXLZ127407 | 1GCRYAEHXLZ105441 | 1GCRYAEHXLZ131103 | 1GCRYAEHXLZ175375 | 1GCRYAEHXLZ122904 | 1GCRYAEHXLZ190278 | 1GCRYAEHXLZ126399; 1GCRYAEHXLZ110090; 1GCRYAEHXLZ143610; 1GCRYAEHXLZ118450 | 1GCRYAEHXLZ174775; 1GCRYAEHXLZ109926

1GCRYAEHXLZ100742 | 1GCRYAEHXLZ118156 | 1GCRYAEHXLZ114706; 1GCRYAEHXLZ165512 | 1GCRYAEHXLZ179054 | 1GCRYAEHXLZ137757 | 1GCRYAEHXLZ139380; 1GCRYAEHXLZ165347; 1GCRYAEHXLZ117539 | 1GCRYAEHXLZ146183 | 1GCRYAEHXLZ125074 | 1GCRYAEHXLZ171469 | 1GCRYAEHXLZ178549 | 1GCRYAEHXLZ155434; 1GCRYAEHXLZ152128 | 1GCRYAEHXLZ164666 | 1GCRYAEHXLZ104922 | 1GCRYAEHXLZ154140 | 1GCRYAEHXLZ129125 | 1GCRYAEHXLZ179524 | 1GCRYAEHXLZ109389 | 1GCRYAEHXLZ191642; 1GCRYAEHXLZ149794; 1GCRYAEHXLZ113099

1GCRYAEHXLZ184190 | 1GCRYAEHXLZ131943 | 1GCRYAEHXLZ145972

1GCRYAEHXLZ157703 | 1GCRYAEHXLZ176106; 1GCRYAEHXLZ161721

1GCRYAEHXLZ116083; 1GCRYAEHXLZ138116 | 1GCRYAEHXLZ112941; 1GCRYAEHXLZ189700; 1GCRYAEHXLZ181001 | 1GCRYAEHXLZ195979 | 1GCRYAEHXLZ173383 | 1GCRYAEHXLZ161637 | 1GCRYAEHXLZ189423; 1GCRYAEHXLZ194430 | 1GCRYAEHXLZ108792; 1GCRYAEHXLZ148354; 1GCRYAEHXLZ184769 | 1GCRYAEHXLZ133613 | 1GCRYAEHXLZ104192; 1GCRYAEHXLZ153568; 1GCRYAEHXLZ126810 | 1GCRYAEHXLZ164392 | 1GCRYAEHXLZ113880; 1GCRYAEHXLZ154574 | 1GCRYAEHXLZ118674 | 1GCRYAEHXLZ150668 | 1GCRYAEHXLZ135250; 1GCRYAEHXLZ187798 | 1GCRYAEHXLZ106914; 1GCRYAEHXLZ172945; 1GCRYAEHXLZ165428 | 1GCRYAEHXLZ178678; 1GCRYAEHXLZ103222; 1GCRYAEHXLZ110039 | 1GCRYAEHXLZ197635

1GCRYAEHXLZ114740; 1GCRYAEHXLZ131831 | 1GCRYAEHXLZ122790

1GCRYAEHXLZ157328; 1GCRYAEHXLZ185825 | 1GCRYAEHXLZ192418; 1GCRYAEHXLZ161685; 1GCRYAEHXLZ161573; 1GCRYAEHXLZ129870 | 1GCRYAEHXLZ181659

1GCRYAEHXLZ139945 | 1GCRYAEHXLZ134471 | 1GCRYAEHXLZ154364; 1GCRYAEHXLZ155630 | 1GCRYAEHXLZ176591 | 1GCRYAEHXLZ170662 | 1GCRYAEHXLZ152792; 1GCRYAEHXLZ152873 | 1GCRYAEHXLZ194296 | 1GCRYAEHXLZ132784 | 1GCRYAEHXLZ117976 | 1GCRYAEHXLZ102586 | 1GCRYAEHXLZ121915 | 1GCRYAEHXLZ181418; 1GCRYAEHXLZ145678

1GCRYAEHXLZ147818; 1GCRYAEHXLZ189616 | 1GCRYAEHXLZ132106; 1GCRYAEHXLZ186117 | 1GCRYAEHXLZ167972; 1GCRYAEHXLZ119730 | 1GCRYAEHXLZ120540; 1GCRYAEHXLZ143865; 1GCRYAEHXLZ180821 | 1GCRYAEHXLZ185405 | 1GCRYAEHXLZ179409 | 1GCRYAEHXLZ153411 | 1GCRYAEHXLZ121574 | 1GCRYAEHXLZ110896 | 1GCRYAEHXLZ190670 | 1GCRYAEHXLZ129433; 1GCRYAEHXLZ110106

1GCRYAEHXLZ144630 | 1GCRYAEHXLZ163565

1GCRYAEHXLZ195934 | 1GCRYAEHXLZ145924

1GCRYAEHXLZ167549; 1GCRYAEHXLZ176378; 1GCRYAEHXLZ188837; 1GCRYAEHXLZ166126 | 1GCRYAEHXLZ148189 | 1GCRYAEHXLZ135443 | 1GCRYAEHXLZ189292; 1GCRYAEHXLZ142862 | 1GCRYAEHXLZ159080 | 1GCRYAEHXLZ198025

1GCRYAEHXLZ127617 | 1GCRYAEHXLZ134163 | 1GCRYAEHXLZ144207; 1GCRYAEHXLZ157510; 1GCRYAEHXLZ110817; 1GCRYAEHXLZ115158 | 1GCRYAEHXLZ196520 | 1GCRYAEHXLZ165154; 1GCRYAEHXLZ190295 | 1GCRYAEHXLZ148645 | 1GCRYAEHXLZ108095 | 1GCRYAEHXLZ102846

1GCRYAEHXLZ171827 | 1GCRYAEHXLZ178096

1GCRYAEHXLZ137984; 1GCRYAEHXLZ110154; 1GCRYAEHXLZ169219 | 1GCRYAEHXLZ123910 | 1GCRYAEHXLZ160603

1GCRYAEHXLZ170998 | 1GCRYAEHXLZ195397 | 1GCRYAEHXLZ192435 | 1GCRYAEHXLZ112468; 1GCRYAEHXLZ132302 | 1GCRYAEHXLZ133689 | 1GCRYAEHXLZ106721 | 1GCRYAEHXLZ100899 | 1GCRYAEHXLZ179586; 1GCRYAEHXLZ155028 | 1GCRYAEHXLZ186652 | 1GCRYAEHXLZ109408 | 1GCRYAEHXLZ146071; 1GCRYAEHXLZ144000; 1GCRYAEHXLZ153084 | 1GCRYAEHXLZ120523; 1GCRYAEHXLZ158933 | 1GCRYAEHXLZ151769; 1GCRYAEHXLZ131697 | 1GCRYAEHXLZ117489 | 1GCRYAEHXLZ185792 | 1GCRYAEHXLZ101745; 1GCRYAEHXLZ149701 | 1GCRYAEHXLZ110395; 1GCRYAEHXLZ126936 | 1GCRYAEHXLZ198350; 1GCRYAEHXLZ138732 | 1GCRYAEHXLZ169253; 1GCRYAEHXLZ135507 | 1GCRYAEHXLZ176283 | 1GCRYAEHXLZ117329 | 1GCRYAEHXLZ131800; 1GCRYAEHXLZ188711 | 1GCRYAEHXLZ100062; 1GCRYAEHXLZ100997 | 1GCRYAEHXLZ125298; 1GCRYAEHXLZ139797; 1GCRYAEHXLZ146488 | 1GCRYAEHXLZ157023 | 1GCRYAEHXLZ155790; 1GCRYAEHXLZ180348; 1GCRYAEHXLZ140948; 1GCRYAEHXLZ178728; 1GCRYAEHXLZ162285 | 1GCRYAEHXLZ134308 | 1GCRYAEHXLZ183959 | 1GCRYAEHXLZ143400 | 1GCRYAEHXLZ129187 | 1GCRYAEHXLZ109019 | 1GCRYAEHXLZ146703 | 1GCRYAEHXLZ168698 | 1GCRYAEHXLZ152372 | 1GCRYAEHXLZ100921 | 1GCRYAEHXLZ173982 | 1GCRYAEHXLZ159659 | 1GCRYAEHXLZ125558 | 1GCRYAEHXLZ146443 | 1GCRYAEHXLZ164506 | 1GCRYAEHXLZ188496; 1GCRYAEHXLZ151934 | 1GCRYAEHXLZ153408; 1GCRYAEHXLZ149911 | 1GCRYAEHXLZ108856 | 1GCRYAEHXLZ122689 | 1GCRYAEHXLZ188854; 1GCRYAEHXLZ198672 | 1GCRYAEHXLZ170659; 1GCRYAEHXLZ193973 | 1GCRYAEHXLZ180706; 1GCRYAEHXLZ189194; 1GCRYAEHXLZ136883

1GCRYAEHXLZ136639 | 1GCRYAEHXLZ153909 | 1GCRYAEHXLZ102250 | 1GCRYAEHXLZ108470; 1GCRYAEHXLZ150220 | 1GCRYAEHXLZ109411; 1GCRYAEHXLZ131179 | 1GCRYAEHXLZ178177

1GCRYAEHXLZ191303 | 1GCRYAEHXLZ149603 | 1GCRYAEHXLZ113720; 1GCRYAEHXLZ188871 | 1GCRYAEHXLZ153814 | 1GCRYAEHXLZ124667; 1GCRYAEHXLZ196727; 1GCRYAEHXLZ139508 | 1GCRYAEHXLZ199479 | 1GCRYAEHXLZ185887; 1GCRYAEHXLZ130064 | 1GCRYAEHXLZ120845 | 1GCRYAEHXLZ188403 | 1GCRYAEHXLZ178907; 1GCRYAEHXLZ158284 | 1GCRYAEHXLZ188479; 1GCRYAEHXLZ112986 | 1GCRYAEHXLZ165803; 1GCRYAEHXLZ169303 | 1GCRYAEHXLZ123129 | 1GCRYAEHXLZ195254 | 1GCRYAEHXLZ180978 | 1GCRYAEHXLZ174095; 1GCRYAEHXLZ181290 | 1GCRYAEHXLZ192077 | 1GCRYAEHXLZ115273; 1GCRYAEHXLZ128279 | 1GCRYAEHXLZ195335; 1GCRYAEHXLZ156759

1GCRYAEHXLZ161797; 1GCRYAEHXLZ121770; 1GCRYAEHXLZ122708 | 1GCRYAEHXLZ188451 | 1GCRYAEHXLZ166577 | 1GCRYAEHXLZ191026 | 1GCRYAEHXLZ145342 | 1GCRYAEHXLZ170113 | 1GCRYAEHXLZ180754 | 1GCRYAEHXLZ104337 | 1GCRYAEHXLZ155644 | 1GCRYAEHXLZ113832 | 1GCRYAEHXLZ192094 | 1GCRYAEHXLZ108677; 1GCRYAEHXLZ120649 | 1GCRYAEHXLZ141548; 1GCRYAEHXLZ197005 | 1GCRYAEHXLZ179619 | 1GCRYAEHXLZ181838; 1GCRYAEHXLZ100174 | 1GCRYAEHXLZ137080; 1GCRYAEHXLZ192824; 1GCRYAEHXLZ123308 | 1GCRYAEHXLZ173738; 1GCRYAEHXLZ101759 | 1GCRYAEHXLZ154719 | 1GCRYAEHXLZ152257 | 1GCRYAEHXLZ193777 | 1GCRYAEHXLZ114494; 1GCRYAEHXLZ185338 | 1GCRYAEHXLZ170564; 1GCRYAEHXLZ188028 | 1GCRYAEHXLZ108632 | 1GCRYAEHXLZ148533 | 1GCRYAEHXLZ117122 | 1GCRYAEHXLZ160701 | 1GCRYAEHXLZ169382; 1GCRYAEHXLZ147026

1GCRYAEHXLZ178129 | 1GCRYAEHXLZ140898 | 1GCRYAEHXLZ164764; 1GCRYAEHXLZ156793 | 1GCRYAEHXLZ105472 | 1GCRYAEHXLZ176428; 1GCRYAEHXLZ177613; 1GCRYAEHXLZ166692 | 1GCRYAEHXLZ137970; 1GCRYAEHXLZ160259 | 1GCRYAEHXLZ154476 | 1GCRYAEHXLZ122210 | 1GCRYAEHXLZ142649 | 1GCRYAEHXLZ144398; 1GCRYAEHXLZ194489 | 1GCRYAEHXLZ112485 | 1GCRYAEHXLZ164568 | 1GCRYAEHXLZ114768 | 1GCRYAEHXLZ177353 | 1GCRYAEHXLZ184870 | 1GCRYAEHXLZ163517 | 1GCRYAEHXLZ174274 | 1GCRYAEHXLZ180642; 1GCRYAEHXLZ186120; 1GCRYAEHXLZ191138 | 1GCRYAEHXLZ180219 | 1GCRYAEHXLZ159905 | 1GCRYAEHXLZ102703 | 1GCRYAEHXLZ133515; 1GCRYAEHXLZ195870 | 1GCRYAEHXLZ130937 | 1GCRYAEHXLZ130193 | 1GCRYAEHXLZ154753

1GCRYAEHXLZ117587 | 1GCRYAEHXLZ106329; 1GCRYAEHXLZ150475 | 1GCRYAEHXLZ125625

1GCRYAEHXLZ100112; 1GCRYAEHXLZ110333 | 1GCRYAEHXLZ144160 | 1GCRYAEHXLZ195772 | 1GCRYAEHXLZ136916 | 1GCRYAEHXLZ163372 | 1GCRYAEHXLZ124507 | 1GCRYAEHXLZ187154; 1GCRYAEHXLZ174677 | 1GCRYAEHXLZ197019

1GCRYAEHXLZ185047; 1GCRYAEHXLZ160312 | 1GCRYAEHXLZ188515

1GCRYAEHXLZ100014 | 1GCRYAEHXLZ191821 | 1GCRYAEHXLZ126743; 1GCRYAEHXLZ137001 | 1GCRYAEHXLZ149181 | 1GCRYAEHXLZ187283 | 1GCRYAEHXLZ136415 | 1GCRYAEHXLZ197988 | 1GCRYAEHXLZ199045; 1GCRYAEHXLZ152887; 1GCRYAEHXLZ105777 | 1GCRYAEHXLZ189096; 1GCRYAEHXLZ160326 | 1GCRYAEHXLZ156616 | 1GCRYAEHXLZ157605

1GCRYAEHXLZ107934

1GCRYAEHXLZ193357 | 1GCRYAEHXLZ167079 | 1GCRYAEHXLZ162853 | 1GCRYAEHXLZ108582

1GCRYAEHXLZ148452; 1GCRYAEHXLZ122191; 1GCRYAEHXLZ148130 | 1GCRYAEHXLZ112972 | 1GCRYAEHXLZ145129; 1GCRYAEHXLZ114253 | 1GCRYAEHXLZ144448; 1GCRYAEHXLZ111241; 1GCRYAEHXLZ157832; 1GCRYAEHXLZ148936; 1GCRYAEHXLZ198932 | 1GCRYAEHXLZ198249 | 1GCRYAEHXLZ178065 | 1GCRYAEHXLZ115578 | 1GCRYAEHXLZ125852 | 1GCRYAEHXLZ138018 | 1GCRYAEHXLZ186862

1GCRYAEHXLZ122823 | 1GCRYAEHXLZ139010 | 1GCRYAEHXLZ156096 | 1GCRYAEHXLZ132137

1GCRYAEHXLZ155532 | 1GCRYAEHXLZ146619 | 1GCRYAEHXLZ155868; 1GCRYAEHXLZ160486 | 1GCRYAEHXLZ175618; 1GCRYAEHXLZ134356; 1GCRYAEHXLZ133031; 1GCRYAEHXLZ192662; 1GCRYAEHXLZ178843 | 1GCRYAEHXLZ191057

1GCRYAEHXLZ161928 | 1GCRYAEHXLZ155983 | 1GCRYAEHXLZ146149 | 1GCRYAEHXLZ133305; 1GCRYAEHXLZ113863; 1GCRYAEHXLZ180009; 1GCRYAEHXLZ102572 | 1GCRYAEHXLZ104449 | 1GCRYAEHXLZ159953; 1GCRYAEHXLZ159449

1GCRYAEHXLZ183962 | 1GCRYAEHXLZ135247 | 1GCRYAEHXLZ185226; 1GCRYAEHXLZ153165 | 1GCRYAEHXLZ137192 | 1GCRYAEHXLZ160763; 1GCRYAEHXLZ187669 | 1GCRYAEHXLZ116598; 1GCRYAEHXLZ196033 | 1GCRYAEHXLZ145812; 1GCRYAEHXLZ120683; 1GCRYAEHXLZ161122 | 1GCRYAEHXLZ123020; 1GCRYAEHXLZ173335 | 1GCRYAEHXLZ176641 | 1GCRYAEHXLZ127049 | 1GCRYAEHXLZ199515; 1GCRYAEHXLZ163369 | 1GCRYAEHXLZ179555 | 1GCRYAEHXLZ103219 | 1GCRYAEHXLZ159015 | 1GCRYAEHXLZ134034 | 1GCRYAEHXLZ175389 | 1GCRYAEHXLZ184139

1GCRYAEHXLZ159998; 1GCRYAEHXLZ185615 | 1GCRYAEHXLZ111403; 1GCRYAEHXLZ120148; 1GCRYAEHXLZ168426; 1GCRYAEHXLZ136981

1GCRYAEHXLZ136379 | 1GCRYAEHXLZ141758 | 1GCRYAEHXLZ188353 | 1GCRYAEHXLZ191348 | 1GCRYAEHXLZ194413 | 1GCRYAEHXLZ170855; 1GCRYAEHXLZ176798; 1GCRYAEHXLZ114933; 1GCRYAEHXLZ192614

1GCRYAEHXLZ193102; 1GCRYAEHXLZ100806; 1GCRYAEHXLZ176297; 1GCRYAEHXLZ169544 | 1GCRYAEHXLZ138908; 1GCRYAEHXLZ124720 | 1GCRYAEHXLZ186358

1GCRYAEHXLZ197053

1GCRYAEHXLZ150606 | 1GCRYAEHXLZ108484

1GCRYAEHXLZ134390 | 1GCRYAEHXLZ154848 | 1GCRYAEHXLZ106332; 1GCRYAEHXLZ154395 | 1GCRYAEHXLZ181421; 1GCRYAEHXLZ190622; 1GCRYAEHXLZ122787 | 1GCRYAEHXLZ184187 | 1GCRYAEHXLZ111157; 1GCRYAEHXLZ191687 | 1GCRYAEHXLZ132235; 1GCRYAEHXLZ161041; 1GCRYAEHXLZ161654 | 1GCRYAEHXLZ162514; 1GCRYAEHXLZ189938 | 1GCRYAEHXLZ139475 | 1GCRYAEHXLZ137256 | 1GCRYAEHXLZ170922

1GCRYAEHXLZ174808 | 1GCRYAEHXLZ160021; 1GCRYAEHXLZ182276 | 1GCRYAEHXLZ121090; 1GCRYAEHXLZ126645

1GCRYAEHXLZ137273; 1GCRYAEHXLZ195349; 1GCRYAEHXLZ152758; 1GCRYAEHXLZ119775; 1GCRYAEHXLZ142540; 1GCRYAEHXLZ173111

1GCRYAEHXLZ181564 | 1GCRYAEHXLZ153912 | 1GCRYAEHXLZ159340 | 1GCRYAEHXLZ171441; 1GCRYAEHXLZ135880 | 1GCRYAEHXLZ160942 | 1GCRYAEHXLZ109456; 1GCRYAEHXLZ125821 | 1GCRYAEHXLZ165073 | 1GCRYAEHXLZ141033; 1GCRYAEHXLZ159290 | 1GCRYAEHXLZ173092 | 1GCRYAEHXLZ128220 | 1GCRYAEHXLZ123566; 1GCRYAEHXLZ150136 | 1GCRYAEHXLZ121106

1GCRYAEHXLZ176011; 1GCRYAEHXLZ190989

1GCRYAEHXLZ165946; 1GCRYAEHXLZ176199 | 1GCRYAEHXLZ140979 | 1GCRYAEHXLZ136298; 1GCRYAEHXLZ140867 | 1GCRYAEHXLZ117220; 1GCRYAEHXLZ141162; 1GCRYAEHXLZ131070 | 1GCRYAEHXLZ149956 | 1GCRYAEHXLZ121218 | 1GCRYAEHXLZ177420 | 1GCRYAEHXLZ102040 | 1GCRYAEHXLZ132526; 1GCRYAEHXLZ191530; 1GCRYAEHXLZ110929; 1GCRYAEHXLZ190121; 1GCRYAEHXLZ196453 | 1GCRYAEHXLZ126502 | 1GCRYAEHXLZ183444 | 1GCRYAEHXLZ163985; 1GCRYAEHXLZ163131 | 1GCRYAEHXLZ173996 | 1GCRYAEHXLZ159418

1GCRYAEHXLZ194329 | 1GCRYAEHXLZ109747 | 1GCRYAEHXLZ118206; 1GCRYAEHXLZ132901 | 1GCRYAEHXLZ180320 | 1GCRYAEHXLZ166711; 1GCRYAEHXLZ160388 | 1GCRYAEHXLZ104029; 1GCRYAEHXLZ150685 | 1GCRYAEHXLZ177546; 1GCRYAEHXLZ188126; 1GCRYAEHXLZ122238; 1GCRYAEHXLZ198798; 1GCRYAEHXLZ172153 | 1GCRYAEHXLZ162206 | 1GCRYAEHXLZ100160; 1GCRYAEHXLZ147463 | 1GCRYAEHXLZ177370 | 1GCRYAEHXLZ113121; 1GCRYAEHXLZ128038; 1GCRYAEHXLZ151030 | 1GCRYAEHXLZ110543 | 1GCRYAEHXLZ171410 | 1GCRYAEHXLZ176901 | 1GCRYAEHXLZ132638 | 1GCRYAEHXLZ108422; 1GCRYAEHXLZ186229 | 1GCRYAEHXLZ135958 | 1GCRYAEHXLZ193231 | 1GCRYAEHXLZ175201 | 1GCRYAEHXLZ112776 | 1GCRYAEHXLZ179300 | 1GCRYAEHXLZ121798 | 1GCRYAEHXLZ168099 | 1GCRYAEHXLZ154977 | 1GCRYAEHXLZ173206 | 1GCRYAEHXLZ111806 | 1GCRYAEHXLZ137614 | 1GCRYAEHXLZ193827; 1GCRYAEHXLZ197604 | 1GCRYAEHXLZ138665; 1GCRYAEHXLZ116438 | 1GCRYAEHXLZ134678 | 1GCRYAEHXLZ196436; 1GCRYAEHXLZ145079 | 1GCRYAEHXLZ168667 | 1GCRYAEHXLZ185744; 1GCRYAEHXLZ101244 | 1GCRYAEHXLZ193052

1GCRYAEHXLZ191690; 1GCRYAEHXLZ133840 | 1GCRYAEHXLZ158205 | 1GCRYAEHXLZ152498 | 1GCRYAEHXLZ186912; 1GCRYAEHXLZ168216 | 1GCRYAEHXLZ135541 | 1GCRYAEHXLZ107285; 1GCRYAEHXLZ141730; 1GCRYAEHXLZ126631; 1GCRYAEHXLZ195352 | 1GCRYAEHXLZ154025 | 1GCRYAEHXLZ136947 | 1GCRYAEHXLZ129805 | 1GCRYAEHXLZ134339 | 1GCRYAEHXLZ158849 | 1GCRYAEHXLZ194508 | 1GCRYAEHXLZ188174

1GCRYAEHXLZ170161 | 1GCRYAEHXLZ122045 | 1GCRYAEHXLZ138696 | 1GCRYAEHXLZ185100; 1GCRYAEHXLZ143641 | 1GCRYAEHXLZ115449 | 1GCRYAEHXLZ171472 | 1GCRYAEHXLZ127195 | 1GCRYAEHXLZ134406 | 1GCRYAEHXLZ168040 | 1GCRYAEHXLZ131280 | 1GCRYAEHXLZ140822 | 1GCRYAEHXLZ174582 | 1GCRYAEHXLZ115547 | 1GCRYAEHXLZ176347 | 1GCRYAEHXLZ151206 | 1GCRYAEHXLZ114012; 1GCRYAEHXLZ109683 | 1GCRYAEHXLZ152274; 1GCRYAEHXLZ162528 | 1GCRYAEHXLZ103074 | 1GCRYAEHXLZ153456; 1GCRYAEHXLZ145406; 1GCRYAEHXLZ166028 | 1GCRYAEHXLZ143364; 1GCRYAEHXLZ191995; 1GCRYAEHXLZ116276

1GCRYAEHXLZ118559; 1GCRYAEHXLZ179314; 1GCRYAEHXLZ129366 | 1GCRYAEHXLZ171133 | 1GCRYAEHXLZ171603 | 1GCRYAEHXLZ195464 | 1GCRYAEHXLZ129304 | 1GCRYAEHXLZ143493; 1GCRYAEHXLZ112213 | 1GCRYAEHXLZ137922; 1GCRYAEHXLZ123390 | 1GCRYAEHXLZ140934; 1GCRYAEHXLZ148841 | 1GCRYAEHXLZ162416; 1GCRYAEHXLZ181676 | 1GCRYAEHXLZ139184; 1GCRYAEHXLZ140433 | 1GCRYAEHXLZ117525 | 1GCRYAEHXLZ153151 | 1GCRYAEHXLZ155692; 1GCRYAEHXLZ191740 | 1GCRYAEHXLZ164098; 1GCRYAEHXLZ156874; 1GCRYAEHXLZ185761 | 1GCRYAEHXLZ108467 | 1GCRYAEHXLZ182973 | 1GCRYAEHXLZ162724; 1GCRYAEHXLZ180608 | 1GCRYAEHXLZ130601; 1GCRYAEHXLZ169401; 1GCRYAEHXLZ169723; 1GCRYAEHXLZ166014 | 1GCRYAEHXLZ115502

1GCRYAEHXLZ125706; 1GCRYAEHXLZ115581 | 1GCRYAEHXLZ180883; 1GCRYAEHXLZ120120 | 1GCRYAEHXLZ141260 | 1GCRYAEHXLZ166417; 1GCRYAEHXLZ163128; 1GCRYAEHXLZ172976 | 1GCRYAEHXLZ107545 | 1GCRYAEHXLZ162044

1GCRYAEHXLZ184416 | 1GCRYAEHXLZ181502; 1GCRYAEHXLZ179748 | 1GCRYAEHXLZ150296

1GCRYAEHXLZ103981 | 1GCRYAEHXLZ100790; 1GCRYAEHXLZ108775 | 1GCRYAEHXLZ101020 | 1GCRYAEHXLZ198848 | 1GCRYAEHXLZ176669 | 1GCRYAEHXLZ184108

1GCRYAEHXLZ150816 | 1GCRYAEHXLZ197716; 1GCRYAEHXLZ111823 | 1GCRYAEHXLZ138164 | 1GCRYAEHXLZ156549; 1GCRYAEHXLZ184030 | 1GCRYAEHXLZ198896; 1GCRYAEHXLZ184089

1GCRYAEHXLZ185985 | 1GCRYAEHXLZ181760; 1GCRYAEHXLZ199739; 1GCRYAEHXLZ149925 | 1GCRYAEHXLZ151450 | 1GCRYAEHXLZ194119; 1GCRYAEHXLZ108744; 1GCRYAEHXLZ185789; 1GCRYAEHXLZ106055 | 1GCRYAEHXLZ160794 | 1GCRYAEHXLZ118853 | 1GCRYAEHXLZ167633 | 1GCRYAEHXLZ167826; 1GCRYAEHXLZ195044 | 1GCRYAEHXLZ110431 | 1GCRYAEHXLZ116326 | 1GCRYAEHXLZ128637 | 1GCRYAEHXLZ110123 | 1GCRYAEHXLZ162271 | 1GCRYAEHXLZ175795 | 1GCRYAEHXLZ136723 | 1GCRYAEHXLZ106668 | 1GCRYAEHXLZ134485; 1GCRYAEHXLZ122269; 1GCRYAEHXLZ186103; 1GCRYAEHXLZ135006 | 1GCRYAEHXLZ119405 | 1GCRYAEHXLZ144627 | 1GCRYAEHXLZ155305 | 1GCRYAEHXLZ171505 | 1GCRYAEHXLZ100627

1GCRYAEHXLZ143381 | 1GCRYAEHXLZ119100 | 1GCRYAEHXLZ189325 | 1GCRYAEHXLZ139735

1GCRYAEHXLZ104824 | 1GCRYAEHXLZ155952; 1GCRYAEHXLZ142232 | 1GCRYAEHXLZ197683

1GCRYAEHXLZ121641 | 1GCRYAEHXLZ137905 | 1GCRYAEHXLZ125382 | 1GCRYAEHXLZ102619

1GCRYAEHXLZ163811

1GCRYAEHXLZ146667 | 1GCRYAEHXLZ123339; 1GCRYAEHXLZ194895 | 1GCRYAEHXLZ101938; 1GCRYAEHXLZ127276 | 1GCRYAEHXLZ116973 | 1GCRYAEHXLZ173495 | 1GCRYAEHXLZ101258 | 1GCRYAEHXLZ108050; 1GCRYAEHXLZ187171

1GCRYAEHXLZ119193; 1GCRYAEHXLZ121221 | 1GCRYAEHXLZ165400 | 1GCRYAEHXLZ116293 | 1GCRYAEHXLZ147270 | 1GCRYAEHXLZ175523 | 1GCRYAEHXLZ155370 | 1GCRYAEHXLZ156910 | 1GCRYAEHXLZ186456 | 1GCRYAEHXLZ168832 | 1GCRYAEHXLZ191382 | 1GCRYAEHXLZ193259; 1GCRYAEHXLZ180740 | 1GCRYAEHXLZ180124 | 1GCRYAEHXLZ181158; 1GCRYAEHXLZ101969; 1GCRYAEHXLZ158978 | 1GCRYAEHXLZ141081; 1GCRYAEHXLZ115323 | 1GCRYAEHXLZ141503; 1GCRYAEHXLZ142991; 1GCRYAEHXLZ147530 | 1GCRYAEHXLZ147754; 1GCRYAEHXLZ117766 | 1GCRYAEHXLZ143462 | 1GCRYAEHXLZ183752 | 1GCRYAEHXLZ105665 | 1GCRYAEHXLZ104709 | 1GCRYAEHXLZ133983 | 1GCRYAEHXLZ130307 | 1GCRYAEHXLZ124975 | 1GCRYAEHXLZ145535 | 1GCRYAEHXLZ128184; 1GCRYAEHXLZ123700 | 1GCRYAEHXLZ118562; 1GCRYAEHXLZ125222 | 1GCRYAEHXLZ117234 | 1GCRYAEHXLZ183427; 1GCRYAEHXLZ102183 | 1GCRYAEHXLZ156566 | 1GCRYAEHXLZ134227 | 1GCRYAEHXLZ126998 | 1GCRYAEHXLZ112924; 1GCRYAEHXLZ130095; 1GCRYAEHXLZ155059 | 1GCRYAEHXLZ169690; 1GCRYAEHXLZ163954 | 1GCRYAEHXLZ179541; 1GCRYAEHXLZ194735 | 1GCRYAEHXLZ113314; 1GCRYAEHXLZ140044

1GCRYAEHXLZ125981

1GCRYAEHXLZ196047 | 1GCRYAEHXLZ111210; 1GCRYAEHXLZ133921; 1GCRYAEHXLZ189258; 1GCRYAEHXLZ174453

1GCRYAEHXLZ106346; 1GCRYAEHXLZ105407; 1GCRYAEHXLZ126886

1GCRYAEHXLZ168443 | 1GCRYAEHXLZ141985; 1GCRYAEHXLZ149276 | 1GCRYAEHXLZ149990 | 1GCRYAEHXLZ109621; 1GCRYAEHXLZ182553; 1GCRYAEHXLZ138178 | 1GCRYAEHXLZ146197 | 1GCRYAEHXLZ159158 | 1GCRYAEHXLZ193147 | 1GCRYAEHXLZ140352 | 1GCRYAEHXLZ130369 | 1GCRYAEHXLZ132929 | 1GCRYAEHXLZ138942 | 1GCRYAEHXLZ127844 | 1GCRYAEHXLZ108730 | 1GCRYAEHXLZ169656 | 1GCRYAEHXLZ199918 | 1GCRYAEHXLZ130338 | 1GCRYAEHXLZ131408 | 1GCRYAEHXLZ164151 | 1GCRYAEHXLZ106363; 1GCRYAEHXLZ178261 | 1GCRYAEHXLZ143624

1GCRYAEHXLZ121851 | 1GCRYAEHXLZ124460

1GCRYAEHXLZ163436

1GCRYAEHXLZ158365 | 1GCRYAEHXLZ112454 | 1GCRYAEHXLZ156440; 1GCRYAEHXLZ141873 | 1GCRYAEHXLZ153344 | 1GCRYAEHXLZ191060 | 1GCRYAEHXLZ111871 | 1GCRYAEHXLZ136673 | 1GCRYAEHXLZ167017 | 1GCRYAEHXLZ100109 | 1GCRYAEHXLZ129383 | 1GCRYAEHXLZ120277 | 1GCRYAEHXLZ119694 | 1GCRYAEHXLZ136530; 1GCRYAEHXLZ165610; 1GCRYAEHXLZ198543 | 1GCRYAEHXLZ175909; 1GCRYAEHXLZ168068; 1GCRYAEHXLZ107531 | 1GCRYAEHXLZ187882 | 1GCRYAEHXLZ144708 | 1GCRYAEHXLZ170273 | 1GCRYAEHXLZ156860

1GCRYAEHXLZ182066; 1GCRYAEHXLZ122322 | 1GCRYAEHXLZ175408; 1GCRYAEHXLZ103284 | 1GCRYAEHXLZ155613 | 1GCRYAEHXLZ164408; 1GCRYAEHXLZ113636 | 1GCRYAEHXLZ164523 | 1GCRYAEHXLZ183766; 1GCRYAEHXLZ121543; 1GCRYAEHXLZ152078 | 1GCRYAEHXLZ109165; 1GCRYAEHXLZ152596; 1GCRYAEHXLZ141825 | 1GCRYAEHXLZ110042; 1GCRYAEHXLZ155000 | 1GCRYAEHXLZ178356 | 1GCRYAEHXLZ115418

1GCRYAEHXLZ187638; 1GCRYAEHXLZ103396 | 1GCRYAEHXLZ124233 | 1GCRYAEHXLZ144949; 1GCRYAEHXLZ100658

1GCRYAEHXLZ197232 | 1GCRYAEHXLZ145504 | 1GCRYAEHXLZ123163; 1GCRYAEHXLZ185503 | 1GCRYAEHXLZ130291; 1GCRYAEHXLZ101681 | 1GCRYAEHXLZ116181 | 1GCRYAEHXLZ197571 | 1GCRYAEHXLZ111644 | 1GCRYAEHXLZ191110; 1GCRYAEHXLZ123583 | 1GCRYAEHXLZ131263

1GCRYAEHXLZ180933 | 1GCRYAEHXLZ143820 | 1GCRYAEHXLZ141839; 1GCRYAEHXLZ108226; 1GCRYAEHXLZ163310 | 1GCRYAEHXLZ162884; 1GCRYAEHXLZ161069; 1GCRYAEHXLZ107609 | 1GCRYAEHXLZ130582 | 1GCRYAEHXLZ155563 | 1GCRYAEHXLZ176123; 1GCRYAEHXLZ123552 | 1GCRYAEHXLZ100434; 1GCRYAEHXLZ118576; 1GCRYAEHXLZ134552 | 1GCRYAEHXLZ125303

1GCRYAEHXLZ115421; 1GCRYAEHXLZ184271 | 1GCRYAEHXLZ155241; 1GCRYAEHXLZ146829 | 1GCRYAEHXLZ176767 | 1GCRYAEHXLZ111918 | 1GCRYAEHXLZ111627 | 1GCRYAEHXLZ100689 | 1GCRYAEHXLZ134633 | 1GCRYAEHXLZ193228 | 1GCRYAEHXLZ192726 | 1GCRYAEHXLZ121655 | 1GCRYAEHXLZ110235

1GCRYAEHXLZ163694 | 1GCRYAEHXLZ121459; 1GCRYAEHXLZ149259 | 1GCRYAEHXLZ138892 | 1GCRYAEHXLZ185355 | 1GCRYAEHXLZ131523

1GCRYAEHXLZ105245

1GCRYAEHXLZ179491 | 1GCRYAEHXLZ187087

1GCRYAEHXLZ148662

1GCRYAEHXLZ176137 | 1GCRYAEHXLZ179152 | 1GCRYAEHXLZ112146; 1GCRYAEHXLZ171309

1GCRYAEHXLZ171178 | 1GCRYAEHXLZ129674 | 1GCRYAEHXLZ126015 | 1GCRYAEHXLZ114866 | 1GCRYAEHXLZ182956 | 1GCRYAEHXLZ181354; 1GCRYAEHXLZ110638 | 1GCRYAEHXLZ140108 | 1GCRYAEHXLZ130632; 1GCRYAEHXLZ194217 | 1GCRYAEHXLZ117363

1GCRYAEHXLZ146460; 1GCRYAEHXLZ187509; 1GCRYAEHXLZ184822

1GCRYAEHXLZ181399; 1GCRYAEHXLZ140951 | 1GCRYAEHXLZ176252 | 1GCRYAEHXLZ110865 | 1GCRYAEHXLZ132879; 1GCRYAEHXLZ153702 | 1GCRYAEHXLZ128864; 1GCRYAEHXLZ133711 | 1GCRYAEHXLZ112082; 1GCRYAEHXLZ173898; 1GCRYAEHXLZ159144 | 1GCRYAEHXLZ163856

1GCRYAEHXLZ109117 | 1GCRYAEHXLZ165851 | 1GCRYAEHXLZ136558; 1GCRYAEHXLZ196792 | 1GCRYAEHXLZ188272

1GCRYAEHXLZ102300; 1GCRYAEHXLZ179328 | 1GCRYAEHXLZ150797; 1GCRYAEHXLZ152811 | 1GCRYAEHXLZ135748; 1GCRYAEHXLZ164537; 1GCRYAEHXLZ120697 | 1GCRYAEHXLZ189132 | 1GCRYAEHXLZ132624 | 1GCRYAEHXLZ133756 | 1GCRYAEHXLZ103866; 1GCRYAEHXLZ158351 | 1GCRYAEHXLZ139766 | 1GCRYAEHXLZ119548 | 1GCRYAEHXLZ150332 | 1GCRYAEHXLZ133630; 1GCRYAEHXLZ166336; 1GCRYAEHXLZ181368 | 1GCRYAEHXLZ151013; 1GCRYAEHXLZ110767 | 1GCRYAEHXLZ102765 | 1GCRYAEHXLZ170421 | 1GCRYAEHXLZ184920 | 1GCRYAEHXLZ113295 | 1GCRYAEHXLZ165056; 1GCRYAEHXLZ132350; 1GCRYAEHXLZ172332; 1GCRYAEHXLZ152954 | 1GCRYAEHXLZ114916 | 1GCRYAEHXLZ181435; 1GCRYAEHXLZ102670 | 1GCRYAEHXLZ197182; 1GCRYAEHXLZ171665 | 1GCRYAEHXLZ151268 | 1GCRYAEHXLZ174212

1GCRYAEHXLZ145597

1GCRYAEHXLZ152517 | 1GCRYAEHXLZ108209 | 1GCRYAEHXLZ110610 | 1GCRYAEHXLZ167695 | 1GCRYAEHXLZ152341 | 1GCRYAEHXLZ138343; 1GCRYAEHXLZ195948 | 1GCRYAEHXLZ145132

1GCRYAEHXLZ167552 | 1GCRYAEHXLZ180625; 1GCRYAEHXLZ151044 | 1GCRYAEHXLZ185694; 1GCRYAEHXLZ163548 | 1GCRYAEHXLZ128668; 1GCRYAEHXLZ181144; 1GCRYAEHXLZ163873 | 1GCRYAEHXLZ195030 | 1GCRYAEHXLZ124653 | 1GCRYAEHXLZ144899; 1GCRYAEHXLZ140786; 1GCRYAEHXLZ125818 | 1GCRYAEHXLZ151951 | 1GCRYAEHXLZ139234 | 1GCRYAEHXLZ189387; 1GCRYAEHXLZ119985; 1GCRYAEHXLZ148273 | 1GCRYAEHXLZ148015 | 1GCRYAEHXLZ118237 | 1GCRYAEHXLZ137094; 1GCRYAEHXLZ177532 | 1GCRYAEHXLZ154610

1GCRYAEHXLZ151772 | 1GCRYAEHXLZ179040 | 1GCRYAEHXLZ198624 | 1GCRYAEHXLZ160990 | 1GCRYAEHXLZ192757 | 1GCRYAEHXLZ193696 | 1GCRYAEHXLZ129657 | 1GCRYAEHXLZ188370; 1GCRYAEHXLZ126421; 1GCRYAEHXLZ100353 | 1GCRYAEHXLZ156101 | 1GCRYAEHXLZ134924 | 1GCRYAEHXLZ149715; 1GCRYAEHXLZ120926; 1GCRYAEHXLZ184013 | 1GCRYAEHXLZ171245 | 1GCRYAEHXLZ100420; 1GCRYAEHXLZ102071 | 1GCRYAEHXLZ173397 | 1GCRYAEHXLZ195402; 1GCRYAEHXLZ186585; 1GCRYAEHXLZ195822

1GCRYAEHXLZ114513 | 1GCRYAEHXLZ104970; 1GCRYAEHXLZ161671 | 1GCRYAEHXLZ107769; 1GCRYAEHXLZ176395 | 1GCRYAEHXLZ197215 | 1GCRYAEHXLZ178048; 1GCRYAEHXLZ143784 | 1GCRYAEHXLZ115757 | 1GCRYAEHXLZ191950 | 1GCRYAEHXLZ147950 | 1GCRYAEHXLZ134602 | 1GCRYAEHXLZ125172 | 1GCRYAEHXLZ126547 | 1GCRYAEHXLZ112874; 1GCRYAEHXLZ116004 | 1GCRYAEHXLZ176963 | 1GCRYAEHXLZ171052 | 1GCRYAEHXLZ141999 | 1GCRYAEHXLZ109571 | 1GCRYAEHXLZ152632 | 1GCRYAEHXLZ174615 | 1GCRYAEHXLZ141677; 1GCRYAEHXLZ109912 | 1GCRYAEHXLZ110199 | 1GCRYAEHXLZ174498 | 1GCRYAEHXLZ196565; 1GCRYAEHXLZ160228 | 1GCRYAEHXLZ196615; 1GCRYAEHXLZ126791 | 1GCRYAEHXLZ166059

1GCRYAEHXLZ167762 | 1GCRYAEHXLZ163663 | 1GCRYAEHXLZ175845 | 1GCRYAEHXLZ148466

1GCRYAEHXLZ133725 | 1GCRYAEHXLZ174159 | 1GCRYAEHXLZ148709 | 1GCRYAEHXLZ114401 | 1GCRYAEHXLZ107268 | 1GCRYAEHXLZ173707; 1GCRYAEHXLZ174128 | 1GCRYAEHXLZ117394 | 1GCRYAEHXLZ180902 | 1GCRYAEHXLZ122255 | 1GCRYAEHXLZ171214

1GCRYAEHXLZ179538 | 1GCRYAEHXLZ163906 | 1GCRYAEHXLZ102149 | 1GCRYAEHXLZ163047; 1GCRYAEHXLZ148483 | 1GCRYAEHXLZ151626 | 1GCRYAEHXLZ144076 | 1GCRYAEHXLZ171147 | 1GCRYAEHXLZ153277; 1GCRYAEHXLZ153070; 1GCRYAEHXLZ132073; 1GCRYAEHXLZ166403 | 1GCRYAEHXLZ187316 | 1GCRYAEHXLZ174355

1GCRYAEHXLZ131134 | 1GCRYAEHXLZ145664 | 1GCRYAEHXLZ147334; 1GCRYAEHXLZ105598 | 1GCRYAEHXLZ175859; 1GCRYAEHXLZ198171 | 1GCRYAEHXLZ187381; 1GCRYAEHXLZ116844; 1GCRYAEHXLZ162190 | 1GCRYAEHXLZ128170 | 1GCRYAEHXLZ157684 | 1GCRYAEHXLZ102961; 1GCRYAEHXLZ102877 | 1GCRYAEHXLZ179068; 1GCRYAEHXLZ151237 | 1GCRYAEHXLZ187073 | 1GCRYAEHXLZ183251 | 1GCRYAEHXLZ105651; 1GCRYAEHXLZ187719 | 1GCRYAEHXLZ120005; 1GCRYAEHXLZ135975 | 1GCRYAEHXLZ160262; 1GCRYAEHXLZ143994 | 1GCRYAEHXLZ191785; 1GCRYAEHXLZ101356 | 1GCRYAEHXLZ123213; 1GCRYAEHXLZ146815; 1GCRYAEHXLZ139346 | 1GCRYAEHXLZ113572 | 1GCRYAEHXLZ111434 | 1GCRYAEHXLZ193679 | 1GCRYAEHXLZ174310 | 1GCRYAEHXLZ136821; 1GCRYAEHXLZ123292; 1GCRYAEHXLZ162223 | 1GCRYAEHXLZ198073 | 1GCRYAEHXLZ173741; 1GCRYAEHXLZ161010

1GCRYAEHXLZ156373; 1GCRYAEHXLZ173545 | 1GCRYAEHXLZ158043

1GCRYAEHXLZ101597 | 1GCRYAEHXLZ113202; 1GCRYAEHXLZ170287; 1GCRYAEHXLZ137712; 1GCRYAEHXLZ107965; 1GCRYAEHXLZ128427 | 1GCRYAEHXLZ109490; 1GCRYAEHXLZ183721; 1GCRYAEHXLZ104452; 1GCRYAEHXLZ118058 | 1GCRYAEHXLZ126483 | 1GCRYAEHXLZ180432; 1GCRYAEHXLZ177126; 1GCRYAEHXLZ175988 | 1GCRYAEHXLZ198283 | 1GCRYAEHXLZ146569; 1GCRYAEHXLZ183900; 1GCRYAEHXLZ130243; 1GCRYAEHXLZ154980; 1GCRYAEHXLZ195285; 1GCRYAEHXLZ146622 | 1GCRYAEHXLZ181645 | 1GCRYAEHXLZ162710 | 1GCRYAEHXLZ179703 | 1GCRYAEHXLZ190846 | 1GCRYAEHXLZ120425 | 1GCRYAEHXLZ109120 | 1GCRYAEHXLZ166207 | 1GCRYAEHXLZ103592 | 1GCRYAEHXLZ176557 | 1GCRYAEHXLZ142893 | 1GCRYAEHXLZ159824 | 1GCRYAEHXLZ149780; 1GCRYAEHXLZ112048 | 1GCRYAEHXLZ140075; 1GCRYAEHXLZ150928; 1GCRYAEHXLZ173058 | 1GCRYAEHXLZ183556; 1GCRYAEHXLZ186599 | 1GCRYAEHXLZ129948 | 1GCRYAEHXLZ141789; 1GCRYAEHXLZ162318 | 1GCRYAEHXLZ123521 | 1GCRYAEHXLZ158785

1GCRYAEHXLZ113748 | 1GCRYAEHXLZ165977; 1GCRYAEHXLZ116231; 1GCRYAEHXLZ129755 | 1GCRYAEHXLZ112566

1GCRYAEHXLZ144871 | 1GCRYAEHXLZ152095; 1GCRYAEHXLZ199983; 1GCRYAEHXLZ132767 | 1GCRYAEHXLZ114141; 1GCRYAEHXLZ188093 | 1GCRYAEHXLZ181998; 1GCRYAEHXLZ192712 | 1GCRYAEHXLZ118979; 1GCRYAEHXLZ186411; 1GCRYAEHXLZ197568; 1GCRYAEHXLZ116987; 1GCRYAEHXLZ109442 | 1GCRYAEHXLZ189017; 1GCRYAEHXLZ195738

1GCRYAEHXLZ157877 | 1GCRYAEHXLZ116133 | 1GCRYAEHXLZ159578; 1GCRYAEHXLZ127360; 1GCRYAEHXLZ104550 | 1GCRYAEHXLZ133868; 1GCRYAEHXLZ105326 | 1GCRYAEHXLZ185971 | 1GCRYAEHXLZ123969

1GCRYAEHXLZ169477; 1GCRYAEHXLZ120439 | 1GCRYAEHXLZ123115 | 1GCRYAEHXLZ167759 | 1GCRYAEHXLZ146605 | 1GCRYAEHXLZ136849; 1GCRYAEHXLZ142148; 1GCRYAEHXLZ131618 | 1GCRYAEHXLZ173951 | 1GCRYAEHXLZ185467 | 1GCRYAEHXLZ196582 | 1GCRYAEHXLZ123793; 1GCRYAEHXLZ199014 | 1GCRYAEHXLZ145860 | 1GCRYAEHXLZ112437 | 1GCRYAEHXLZ196193 | 1GCRYAEHXLZ143719; 1GCRYAEHXLZ169284 | 1GCRYAEHXLZ196601; 1GCRYAEHXLZ111708

1GCRYAEHXLZ122613 | 1GCRYAEHXLZ130159 | 1GCRYAEHXLZ188045; 1GCRYAEHXLZ128475 | 1GCRYAEHXLZ146085 | 1GCRYAEHXLZ129352 | 1GCRYAEHXLZ173125 | 1GCRYAEHXLZ151433 | 1GCRYAEHXLZ175120 | 1GCRYAEHXLZ129285 | 1GCRYAEHXLZ168488 | 1GCRYAEHXLZ118898 | 1GCRYAEHXLZ148757 | 1GCRYAEHXLZ148998

1GCRYAEHXLZ187476 | 1GCRYAEHXLZ155594 | 1GCRYAEHXLZ180463 | 1GCRYAEHXLZ174811 | 1GCRYAEHXLZ168555; 1GCRYAEHXLZ160567; 1GCRYAEHXLZ128153; 1GCRYAEHXLZ190054; 1GCRYAEHXLZ161895 | 1GCRYAEHXLZ150573; 1GCRYAEHXLZ166790 | 1GCRYAEHXLZ102541; 1GCRYAEHXLZ127777 | 1GCRYAEHXLZ174937 | 1GCRYAEHXLZ126676 | 1GCRYAEHXLZ163551 | 1GCRYAEHXLZ172864; 1GCRYAEHXLZ126600; 1GCRYAEHXLZ145034 | 1GCRYAEHXLZ132915 | 1GCRYAEHXLZ141565 | 1GCRYAEHXLZ188238; 1GCRYAEHXLZ113331 | 1GCRYAEHXLZ139167 | 1GCRYAEHXLZ126726; 1GCRYAEHXLZ113989 | 1GCRYAEHXLZ132591 | 1GCRYAEHXLZ136902 | 1GCRYAEHXLZ106900; 1GCRYAEHXLZ102815

1GCRYAEHXLZ131957; 1GCRYAEHXLZ178566 | 1GCRYAEHXLZ194265 | 1GCRYAEHXLZ157202 | 1GCRYAEHXLZ151688 | 1GCRYAEHXLZ184450 | 1GCRYAEHXLZ141243; 1GCRYAEHXLZ170760 | 1GCRYAEHXLZ146409 | 1GCRYAEHXLZ151920 | 1GCRYAEHXLZ136432

1GCRYAEHXLZ130789 | 1GCRYAEHXLZ107318 | 1GCRYAEHXLZ115693 | 1GCRYAEHXLZ189602; 1GCRYAEHXLZ100644 | 1GCRYAEHXLZ162013; 1GCRYAEHXLZ198784; 1GCRYAEHXLZ188143 | 1GCRYAEHXLZ155255 | 1GCRYAEHXLZ155031 | 1GCRYAEHXLZ102569; 1GCRYAEHXLZ164330 | 1GCRYAEHXLZ109909 | 1GCRYAEHXLZ194959; 1GCRYAEHXLZ164456 | 1GCRYAEHXLZ193116; 1GCRYAEHXLZ199238 | 1GCRYAEHXLZ143722; 1GCRYAEHXLZ106380 | 1GCRYAEHXLZ106654 | 1GCRYAEHXLZ187929 | 1GCRYAEHXLZ197439 | 1GCRYAEHXLZ127066 | 1GCRYAEHXLZ158303 | 1GCRYAEHXLZ112244 | 1GCRYAEHXLZ131926 | 1GCRYAEHXLZ132087 | 1GCRYAEHXLZ125432; 1GCRYAEHXLZ199482 | 1GCRYAEHXLZ134180 | 1GCRYAEHXLZ137161 | 1GCRYAEHXLZ158320 | 1GCRYAEHXLZ100403; 1GCRYAEHXLZ142229 | 1GCRYAEHXLZ167681 | 1GCRYAEHXLZ111921 | 1GCRYAEHXLZ104242 | 1GCRYAEHXLZ179636; 1GCRYAEHXLZ151349 | 1GCRYAEHXLZ194539; 1GCRYAEHXLZ176994; 1GCRYAEHXLZ181287 | 1GCRYAEHXLZ150413 | 1GCRYAEHXLZ194346 | 1GCRYAEHXLZ154543 | 1GCRYAEHXLZ176316; 1GCRYAEHXLZ133286 | 1GCRYAEHXLZ193553 | 1GCRYAEHXLZ106959 | 1GCRYAEHXLZ178891

1GCRYAEHXLZ168197

1GCRYAEHXLZ132347 | 1GCRYAEHXLZ162321; 1GCRYAEHXLZ148791; 1GCRYAEHXLZ135085 | 1GCRYAEHXLZ178969 | 1GCRYAEHXLZ191141 | 1GCRYAEHXLZ115340; 1GCRYAEHXLZ141582 | 1GCRYAEHXLZ129786; 1GCRYAEHXLZ191589 | 1GCRYAEHXLZ111661; 1GCRYAEHXLZ164182; 1GCRYAEHXLZ192063; 1GCRYAEHXLZ178292; 1GCRYAEHXLZ140349 | 1GCRYAEHXLZ148550 | 1GCRYAEHXLZ167809; 1GCRYAEHXLZ156325 | 1GCRYAEHXLZ142120 | 1GCRYAEHXLZ146958; 1GCRYAEHXLZ166840 | 1GCRYAEHXLZ108338; 1GCRYAEHXLZ111143 | 1GCRYAEHXLZ100871; 1GCRYAEHXLZ177949; 1GCRYAEHXLZ164134 | 1GCRYAEHXLZ109148 | 1GCRYAEHXLZ102538; 1GCRYAEHXLZ117945 | 1GCRYAEHXLZ185629 | 1GCRYAEHXLZ125866 | 1GCRYAEHXLZ111384; 1GCRYAEHXLZ101132 | 1GCRYAEHXLZ109540; 1GCRYAEHXLZ132378 | 1GCRYAEHXLZ158981; 1GCRYAEHXLZ143347 | 1GCRYAEHXLZ175019 | 1GCRYAEHXLZ146054; 1GCRYAEHXLZ142361 | 1GCRYAEHXLZ104659; 1GCRYAEHXLZ118240 | 1GCRYAEHXLZ102507 | 1GCRYAEHXLZ169396 | 1GCRYAEHXLZ125138; 1GCRYAEHXLZ178812

1GCRYAEHXLZ100854; 1GCRYAEHXLZ175263 | 1GCRYAEHXLZ196341; 1GCRYAEHXLZ143459 | 1GCRYAEHXLZ116021; 1GCRYAEHXLZ173190; 1GCRYAEHXLZ126774 | 1GCRYAEHXLZ113510 | 1GCRYAEHXLZ188983 | 1GCRYAEHXLZ162500 | 1GCRYAEHXLZ193567 | 1GCRYAEHXLZ136480 | 1GCRYAEHXLZ136611; 1GCRYAEHXLZ109506; 1GCRYAEHXLZ153604 | 1GCRYAEHXLZ105715; 1GCRYAEHXLZ117783 | 1GCRYAEHXLZ137290; 1GCRYAEHXLZ198557; 1GCRYAEHXLZ177563; 1GCRYAEHXLZ175831; 1GCRYAEHXLZ138522 | 1GCRYAEHXLZ195092; 1GCRYAEHXLZ180964 | 1GCRYAEHXLZ110249 | 1GCRYAEHXLZ129688; 1GCRYAEHXLZ139833; 1GCRYAEHXLZ156955 | 1GCRYAEHXLZ159600; 1GCRYAEHXLZ177854 | 1GCRYAEHXLZ144157 | 1GCRYAEHXLZ198235 | 1GCRYAEHXLZ147074; 1GCRYAEHXLZ196081; 1GCRYAEHXLZ145163 | 1GCRYAEHXLZ106511 | 1GCRYAEHXLZ127391; 1GCRYAEHXLZ163789 | 1GCRYAEHXLZ196257 | 1GCRYAEHXLZ140707; 1GCRYAEHXLZ129075 | 1GCRYAEHXLZ127648 | 1GCRYAEHXLZ103799; 1GCRYAEHXLZ172881; 1GCRYAEHXLZ120036; 1GCRYAEHXLZ133272 | 1GCRYAEHXLZ138049

1GCRYAEHXLZ112034; 1GCRYAEHXLZ195416 | 1GCRYAEHXLZ160505 | 1GCRYAEHXLZ144594

1GCRYAEHXLZ122868 | 1GCRYAEHXLZ180818 | 1GCRYAEHXLZ194069 | 1GCRYAEHXLZ193374 | 1GCRYAEHXLZ198705 | 1GCRYAEHXLZ176896 | 1GCRYAEHXLZ182097 | 1GCRYAEHXLZ186201 | 1GCRYAEHXLZ127732 | 1GCRYAEHXLZ128489; 1GCRYAEHXLZ183587 | 1GCRYAEHXLZ175943; 1GCRYAEHXLZ136818 | 1GCRYAEHXLZ167888 | 1GCRYAEHXLZ139931 | 1GCRYAEHXLZ178857 | 1GCRYAEHXLZ173142; 1GCRYAEHXLZ132400 | 1GCRYAEHXLZ144255

1GCRYAEHXLZ143882; 1GCRYAEHXLZ116472 | 1GCRYAEHXLZ114897; 1GCRYAEHXLZ135717 | 1GCRYAEHXLZ178647; 1GCRYAEHXLZ118335; 1GCRYAEHXLZ166319; 1GCRYAEHXLZ171357; 1GCRYAEHXLZ167616 | 1GCRYAEHXLZ136625 | 1GCRYAEHXLZ139637 | 1GCRYAEHXLZ189079 | 1GCRYAEHXLZ152565; 1GCRYAEHXLZ177059 | 1GCRYAEHXLZ148922 | 1GCRYAEHXLZ180379 | 1GCRYAEHXLZ195237; 1GCRYAEHXLZ111448; 1GCRYAEHXLZ174923 | 1GCRYAEHXLZ172878 | 1GCRYAEHXLZ169480 | 1GCRYAEHXLZ147799 | 1GCRYAEHXLZ158883 | 1GCRYAEHXLZ162478 | 1GCRYAEHXLZ108176; 1GCRYAEHXLZ132588 | 1GCRYAEHXLZ117590 | 1GCRYAEHXLZ123440; 1GCRYAEHXLZ130713 | 1GCRYAEHXLZ180558 | 1GCRYAEHXLZ162626 | 1GCRYAEHXLZ107805 | 1GCRYAEHXLZ185341; 1GCRYAEHXLZ189471; 1GCRYAEHXLZ102801; 1GCRYAEHXLZ150864 | 1GCRYAEHXLZ107271 | 1GCRYAEHXLZ193651; 1GCRYAEHXLZ169849 | 1GCRYAEHXLZ112132 | 1GCRYAEHXLZ109876 | 1GCRYAEHXLZ114379 | 1GCRYAEHXLZ184948; 1GCRYAEHXLZ147852; 1GCRYAEHXLZ162772; 1GCRYAEHXLZ107075 | 1GCRYAEHXLZ171021 | 1GCRYAEHXLZ196596; 1GCRYAEHXLZ150024

1GCRYAEHXLZ129917 | 1GCRYAEHXLZ183685

1GCRYAEHXLZ100918 | 1GCRYAEHXLZ113667 | 1GCRYAEHXLZ102653 | 1GCRYAEHXLZ113930; 1GCRYAEHXLZ182889; 1GCRYAEHXLZ195304; 1GCRYAEHXLZ136785 | 1GCRYAEHXLZ171987 | 1GCRYAEHXLZ128976 | 1GCRYAEHXLZ181788 | 1GCRYAEHXLZ149228 | 1GCRYAEHXLZ130890

1GCRYAEHXLZ149455; 1GCRYAEHXLZ135877; 1GCRYAEHXLZ127634 | 1GCRYAEHXLZ165302; 1GCRYAEHXLZ161587 | 1GCRYAEHXLZ184593 | 1GCRYAEHXLZ148564 | 1GCRYAEHXLZ189941

1GCRYAEHXLZ150315; 1GCRYAEHXLZ187297

1GCRYAEHXLZ103009 | 1GCRYAEHXLZ191396 | 1GCRYAEHXLZ120781; 1GCRYAEHXLZ112695 | 1GCRYAEHXLZ163890 | 1GCRYAEHXLZ192337 | 1GCRYAEHXLZ149374 | 1GCRYAEHXLZ167485; 1GCRYAEHXLZ196971 | 1GCRYAEHXLZ113006 | 1GCRYAEHXLZ143106; 1GCRYAEHXLZ161590; 1GCRYAEHXLZ173657 | 1GCRYAEHXLZ175604 | 1GCRYAEHXLZ104340 | 1GCRYAEHXLZ156888; 1GCRYAEHXLZ138262; 1GCRYAEHXLZ160391 | 1GCRYAEHXLZ191639; 1GCRYAEHXLZ113698 | 1GCRYAEHXLZ193407 | 1GCRYAEHXLZ118299 | 1GCRYAEHXLZ149553 | 1GCRYAEHXLZ191088 | 1GCRYAEHXLZ100515 | 1GCRYAEHXLZ133322 | 1GCRYAEHXLZ186280

1GCRYAEHXLZ136544; 1GCRYAEHXLZ155658 | 1GCRYAEHXLZ196937; 1GCRYAEHXLZ129528; 1GCRYAEHXLZ161024 | 1GCRYAEHXLZ122711; 1GCRYAEHXLZ117816 | 1GCRYAEHXLZ198431; 1GCRYAEHXLZ106167; 1GCRYAEHXLZ161993 | 1GCRYAEHXLZ196419; 1GCRYAEHXLZ129724 | 1GCRYAEHXLZ175148 | 1GCRYAEHXLZ133000 | 1GCRYAEHXLZ108937 | 1GCRYAEHXLZ112633; 1GCRYAEHXLZ142036 |
The car appears to be a Chevrolet.
The specific car is a Silverado 1500 according to our records.
Find details on VINs that start with 1GCRYAEHXLZ1.
1GCRYAEHXLZ107206 | 1GCRYAEHXLZ132686; 1GCRYAEHXLZ159788; 1GCRYAEHXLZ143395; 1GCRYAEHXLZ194394; 1GCRYAEHXLZ157538 | 1GCRYAEHXLZ155014; 1GCRYAEHXLZ185596 | 1GCRYAEHXLZ102622 | 1GCRYAEHXLZ171536

1GCRYAEHXLZ166630; 1GCRYAEHXLZ123017 | 1GCRYAEHXLZ194976; 1GCRYAEHXLZ100837 | 1GCRYAEHXLZ118805 | 1GCRYAEHXLZ108890 | 1GCRYAEHXLZ144319 | 1GCRYAEHXLZ121137; 1GCRYAEHXLZ114236 | 1GCRYAEHXLZ115600 | 1GCRYAEHXLZ165381 | 1GCRYAEHXLZ177322 | 1GCRYAEHXLZ170810 | 1GCRYAEHXLZ192256; 1GCRYAEHXLZ160973 | 1GCRYAEHXLZ142666 | 1GCRYAEHXLZ124572 | 1GCRYAEHXLZ118982 | 1GCRYAEHXLZ151285; 1GCRYAEHXLZ169818

1GCRYAEHXLZ197666 | 1GCRYAEHXLZ177028 | 1GCRYAEHXLZ114639; 1GCRYAEHXLZ160908; 1GCRYAEHXLZ174419 | 1GCRYAEHXLZ174209 | 1GCRYAEHXLZ150069 | 1GCRYAEHXLZ113846; 1GCRYAEHXLZ190796; 1GCRYAEHXLZ117833 | 1GCRYAEHXLZ170466; 1GCRYAEHXLZ117881; 1GCRYAEHXLZ130405 | 1GCRYAEHXLZ142604; 1GCRYAEHXLZ127259 | 1GCRYAEHXLZ168538 | 1GCRYAEHXLZ182293; 1GCRYAEHXLZ138276 | 1GCRYAEHXLZ193326; 1GCRYAEHXLZ111420 | 1GCRYAEHXLZ116052; 1GCRYAEHXLZ180494; 1GCRYAEHXLZ153134 | 1GCRYAEHXLZ185999

1GCRYAEHXLZ108971 | 1GCRYAEHXLZ115807 | 1GCRYAEHXLZ148953; 1GCRYAEHXLZ153540 | 1GCRYAEHXLZ119792 | 1GCRYAEHXLZ138195; 1GCRYAEHXLZ133417 | 1GCRYAEHXLZ140836; 1GCRYAEHXLZ157068; 1GCRYAEHXLZ199398 | 1GCRYAEHXLZ166708 | 1GCRYAEHXLZ176770 | 1GCRYAEHXLZ134826

1GCRYAEHXLZ177417 | 1GCRYAEHXLZ166661; 1GCRYAEHXLZ184285; 1GCRYAEHXLZ195139; 1GCRYAEHXLZ116312 | 1GCRYAEHXLZ174002; 1GCRYAEHXLZ101972 | 1GCRYAEHXLZ197473 | 1GCRYAEHXLZ194198; 1GCRYAEHXLZ133188; 1GCRYAEHXLZ174033 | 1GCRYAEHXLZ127701 | 1GCRYAEHXLZ124006; 1GCRYAEHXLZ166160; 1GCRYAEHXLZ135359

1GCRYAEHXLZ191494

1GCRYAEHXLZ147639; 1GCRYAEHXLZ197327; 1GCRYAEHXLZ112387

1GCRYAEHXLZ105746; 1GCRYAEHXLZ158544 | 1GCRYAEHXLZ106119

1GCRYAEHXLZ186148 | 1GCRYAEHXLZ107528 | 1GCRYAEHXLZ103933; 1GCRYAEHXLZ149861; 1GCRYAEHXLZ103429 | 1GCRYAEHXLZ140710 | 1GCRYAEHXLZ143252 | 1GCRYAEHXLZ173061; 1GCRYAEHXLZ118738 | 1GCRYAEHXLZ101678 | 1GCRYAEHXLZ149682 | 1GCRYAEHXLZ126757 | 1GCRYAEHXLZ187493; 1GCRYAEHXLZ192760 | 1GCRYAEHXLZ196629 | 1GCRYAEHXLZ155885 | 1GCRYAEHXLZ162898; 1GCRYAEHXLZ114818; 1GCRYAEHXLZ106539; 1GCRYAEHXLZ154249 | 1GCRYAEHXLZ134664 | 1GCRYAEHXLZ176249 | 1GCRYAEHXLZ137435; 1GCRYAEHXLZ167602 | 1GCRYAEHXLZ167213; 1GCRYAEHXLZ117461 | 1GCRYAEHXLZ164165 | 1GCRYAEHXLZ168507 | 1GCRYAEHXLZ167860; 1GCRYAEHXLZ127245 | 1GCRYAEHXLZ132557 | 1GCRYAEHXLZ130372 | 1GCRYAEHXLZ103754 | 1GCRYAEHXLZ135751; 1GCRYAEHXLZ172234; 1GCRYAEHXLZ184125; 1GCRYAEHXLZ143607; 1GCRYAEHXLZ147592; 1GCRYAEHXLZ186988 | 1GCRYAEHXLZ184707 | 1GCRYAEHXLZ137788; 1GCRYAEHXLZ131487; 1GCRYAEHXLZ110851; 1GCRYAEHXLZ103236; 1GCRYAEHXLZ111630 | 1GCRYAEHXLZ136270 | 1GCRYAEHXLZ121266 | 1GCRYAEHXLZ196744 | 1GCRYAEHXLZ129898

1GCRYAEHXLZ197277 | 1GCRYAEHXLZ199160 | 1GCRYAEHXLZ150721 | 1GCRYAEHXLZ140559 | 1GCRYAEHXLZ195674 | 1GCRYAEHXLZ106699; 1GCRYAEHXLZ109795 | 1GCRYAEHXLZ163579

1GCRYAEHXLZ124393 | 1GCRYAEHXLZ158950 | 1GCRYAEHXLZ186750; 1GCRYAEHXLZ121199 | 1GCRYAEHXLZ156454 | 1GCRYAEHXLZ133806 | 1GCRYAEHXLZ143509 | 1GCRYAEHXLZ179488 | 1GCRYAEHXLZ117914 | 1GCRYAEHXLZ135765

1GCRYAEHXLZ197246 | 1GCRYAEHXLZ106248 | 1GCRYAEHXLZ195495 | 1GCRYAEHXLZ183606 | 1GCRYAEHXLZ135815 | 1GCRYAEHXLZ121722; 1GCRYAEHXLZ147575; 1GCRYAEHXLZ153635 | 1GCRYAEHXLZ100708; 1GCRYAEHXLZ142330 | 1GCRYAEHXLZ102975 | 1GCRYAEHXLZ178650

1GCRYAEHXLZ110932 | 1GCRYAEHXLZ158477 | 1GCRYAEHXLZ103317 | 1GCRYAEHXLZ121803 | 1GCRYAEHXLZ128766; 1GCRYAEHXLZ141923; 1GCRYAEHXLZ153327 | 1GCRYAEHXLZ178504 | 1GCRYAEHXLZ100823; 1GCRYAEHXLZ151805; 1GCRYAEHXLZ147933 | 1GCRYAEHXLZ139282 | 1GCRYAEHXLZ154591 | 1GCRYAEHXLZ192855

1GCRYAEHXLZ158415

1GCRYAEHXLZ113653; 1GCRYAEHXLZ128699 | 1GCRYAEHXLZ199935 | 1GCRYAEHXLZ158706 | 1GCRYAEHXLZ100675 | 1GCRYAEHXLZ152016 | 1GCRYAEHXLZ190619 | 1GCRYAEHXLZ168782; 1GCRYAEHXLZ180253 | 1GCRYAEHXLZ198381 | 1GCRYAEHXLZ107867

1GCRYAEHXLZ151254; 1GCRYAEHXLZ115838 | 1GCRYAEHXLZ101101 | 1GCRYAEHXLZ156017 | 1GCRYAEHXLZ102054; 1GCRYAEHXLZ140190 | 1GCRYAEHXLZ193715 | 1GCRYAEHXLZ127519 | 1GCRYAEHXLZ128797; 1GCRYAEHXLZ156244 | 1GCRYAEHXLZ129089 | 1GCRYAEHXLZ196145; 1GCRYAEHXLZ170452; 1GCRYAEHXLZ117198; 1GCRYAEHXLZ123096

1GCRYAEHXLZ181208; 1GCRYAEHXLZ114480 | 1GCRYAEHXLZ104855; 1GCRYAEHXLZ182682; 1GCRYAEHXLZ152551; 1GCRYAEHXLZ122076 | 1GCRYAEHXLZ143011 | 1GCRYAEHXLZ114270 | 1GCRYAEHXLZ152629; 1GCRYAEHXLZ127956; 1GCRYAEHXLZ102264; 1GCRYAEHXLZ132297 | 1GCRYAEHXLZ189521 | 1GCRYAEHXLZ114673 | 1GCRYAEHXLZ157264; 1GCRYAEHXLZ152730; 1GCRYAEHXLZ170547; 1GCRYAEHXLZ142263 | 1GCRYAEHXLZ183637 | 1GCRYAEHXLZ102281 | 1GCRYAEHXLZ148810 | 1GCRYAEHXLZ195559 | 1GCRYAEHXLZ118464; 1GCRYAEHXLZ132025; 1GCRYAEHXLZ130341 | 1GCRYAEHXLZ187901 | 1GCRYAEHXLZ145986 | 1GCRYAEHXLZ179622 | 1GCRYAEHXLZ103852 | 1GCRYAEHXLZ143932 | 1GCRYAEHXLZ199658 | 1GCRYAEHXLZ130968; 1GCRYAEHXLZ103642; 1GCRYAEHXLZ123986 | 1GCRYAEHXLZ131151; 1GCRYAEHXLZ188921; 1GCRYAEHXLZ166367; 1GCRYAEHXLZ106251; 1GCRYAEHXLZ172914 | 1GCRYAEHXLZ164232 | 1GCRYAEHXLZ114107; 1GCRYAEHXLZ182536 | 1GCRYAEHXLZ172962 | 1GCRYAEHXLZ107707; 1GCRYAEHXLZ155224 | 1GCRYAEHXLZ190782 | 1GCRYAEHXLZ119419; 1GCRYAEHXLZ179345 | 1GCRYAEHXLZ103480 | 1GCRYAEHXLZ155501

1GCRYAEHXLZ110218 | 1GCRYAEHXLZ189910 | 1GCRYAEHXLZ145146; 1GCRYAEHXLZ147835

1GCRYAEHXLZ120750 | 1GCRYAEHXLZ172931 | 1GCRYAEHXLZ111482 | 1GCRYAEHXLZ116343 | 1GCRYAEHXLZ183413 | 1GCRYAEHXLZ137693 | 1GCRYAEHXLZ183301 | 1GCRYAEHXLZ180057 | 1GCRYAEHXLZ189633 | 1GCRYAEHXLZ169110 | 1GCRYAEHXLZ197747 | 1GCRYAEHXLZ130758 | 1GCRYAEHXLZ124104 | 1GCRYAEHXLZ160178; 1GCRYAEHXLZ193293; 1GCRYAEHXLZ129996; 1GCRYAEHXLZ158401 | 1GCRYAEHXLZ138035; 1GCRYAEHXLZ129268 | 1GCRYAEHXLZ142599; 1GCRYAEHXLZ137807 | 1GCRYAEHXLZ176512 | 1GCRYAEHXLZ102863; 1GCRYAEHXLZ107089

1GCRYAEHXLZ145874 | 1GCRYAEHXLZ160584 | 1GCRYAEHXLZ105617; 1GCRYAEHXLZ139332 | 1GCRYAEHXLZ117119

1GCRYAEHXLZ141159; 1GCRYAEHXLZ124040

1GCRYAEHXLZ168653 | 1GCRYAEHXLZ179653 | 1GCRYAEHXLZ167955 | 1GCRYAEHXLZ180186 | 1GCRYAEHXLZ123891 | 1GCRYAEHXLZ192189

1GCRYAEHXLZ121350; 1GCRYAEHXLZ112325 | 1GCRYAEHXLZ191558 | 1GCRYAEHXLZ122546; 1GCRYAEHXLZ111031 | 1GCRYAEHXLZ171911; 1GCRYAEHXLZ121879 | 1GCRYAEHXLZ103415 | 1GCRYAEHXLZ161914 | 1GCRYAEHXLZ165770 | 1GCRYAEHXLZ101261 | 1GCRYAEHXLZ165493 | 1GCRYAEHXLZ183783; 1GCRYAEHXLZ180169 | 1GCRYAEHXLZ119033 | 1GCRYAEHXLZ143929 | 1GCRYAEHXLZ173268 | 1GCRYAEHXLZ129769 | 1GCRYAEHXLZ113104 | 1GCRYAEHXLZ106797; 1GCRYAEHXLZ138844 | 1GCRYAEHXLZ190023 | 1GCRYAEHXLZ139086 | 1GCRYAEHXLZ133210 | 1GCRYAEHXLZ197781

1GCRYAEHXLZ112020 | 1GCRYAEHXLZ162450 | 1GCRYAEHXLZ120327 | 1GCRYAEHXLZ177725 | 1GCRYAEHXLZ176462 | 1GCRYAEHXLZ163355

1GCRYAEHXLZ113622 | 1GCRYAEHXLZ188918 | 1GCRYAEHXLZ150587; 1GCRYAEHXLZ193908 | 1GCRYAEHXLZ178941 | 1GCRYAEHXLZ193360 | 1GCRYAEHXLZ122188; 1GCRYAEHXLZ114947; 1GCRYAEHXLZ137676; 1GCRYAEHXLZ168006 | 1GCRYAEHXLZ154798 | 1GCRYAEHXLZ123860 | 1GCRYAEHXLZ197392; 1GCRYAEHXLZ166613 | 1GCRYAEHXLZ119615 | 1GCRYAEHXLZ111112; 1GCRYAEHXLZ126435 | 1GCRYAEHXLZ126032 | 1GCRYAEHXLZ128394; 1GCRYAEHXLZ141307 | 1GCRYAEHXLZ166482 | 1GCRYAEHXLZ183704 | 1GCRYAEHXLZ178406

1GCRYAEHXLZ188322 | 1GCRYAEHXLZ111191 | 1GCRYAEHXLZ131246 | 1GCRYAEHXLZ125415 | 1GCRYAEHXLZ139895 | 1GCRYAEHXLZ135152 | 1GCRYAEHXLZ102832 | 1GCRYAEHXLZ110459; 1GCRYAEHXLZ139962 | 1GCRYAEHXLZ162738 | 1GCRYAEHXLZ152176

1GCRYAEHXLZ173447 | 1GCRYAEHXLZ167180; 1GCRYAEHXLZ177711 | 1GCRYAEHXLZ141114; 1GCRYAEHXLZ105343 | 1GCRYAEHXLZ137581; 1GCRYAEHXLZ186134 | 1GCRYAEHXLZ130002 | 1GCRYAEHXLZ192368; 1GCRYAEHXLZ170788; 1GCRYAEHXLZ107819; 1GCRYAEHXLZ108419

1GCRYAEHXLZ108100; 1GCRYAEHXLZ151481

1GCRYAEHXLZ137936 | 1GCRYAEHXLZ173416 | 1GCRYAEHXLZ182858 | 1GCRYAEHXLZ182245 | 1GCRYAEHXLZ157460 | 1GCRYAEHXLZ193942; 1GCRYAEHXLZ138441 | 1GCRYAEHXLZ112535 | 1GCRYAEHXLZ193097; 1GCRYAEHXLZ160309

1GCRYAEHXLZ133496 | 1GCRYAEHXLZ139928 | 1GCRYAEHXLZ137967 | 1GCRYAEHXLZ110901; 1GCRYAEHXLZ168720; 1GCRYAEHXLZ188997 | 1GCRYAEHXLZ102152 | 1GCRYAEHXLZ118111; 1GCRYAEHXLZ109134 | 1GCRYAEHXLZ182780; 1GCRYAEHXLZ180351

1GCRYAEHXLZ151755; 1GCRYAEHXLZ123972 | 1GCRYAEHXLZ144739 | 1GCRYAEHXLZ153599 | 1GCRYAEHXLZ139878; 1GCRYAEHXLZ104810 | 1GCRYAEHXLZ114169 | 1GCRYAEHXLZ187980 | 1GCRYAEHXLZ154512; 1GCRYAEHXLZ163212 | 1GCRYAEHXLZ136320 | 1GCRYAEHXLZ170936 | 1GCRYAEHXLZ100787 | 1GCRYAEHXLZ135734 | 1GCRYAEHXLZ183430 | 1GCRYAEHXLZ170726 | 1GCRYAEHXLZ193021 | 1GCRYAEHXLZ146121; 1GCRYAEHXLZ142831; 1GCRYAEHXLZ105231; 1GCRYAEHXLZ101907 | 1GCRYAEHXLZ120988; 1GCRYAEHXLZ110171 | 1GCRYAEHXLZ134762; 1GCRYAEHXLZ140920 | 1GCRYAEHXLZ128945; 1GCRYAEHXLZ158124 | 1GCRYAEHXLZ168233 | 1GCRYAEHXLZ158964 | 1GCRYAEHXLZ136303 | 1GCRYAEHXLZ135412 | 1GCRYAEHXLZ108324; 1GCRYAEHXLZ112471; 1GCRYAEHXLZ168121 | 1GCRYAEHXLZ186991; 1GCRYAEHXLZ100482; 1GCRYAEHXLZ176686; 1GCRYAEHXLZ118030 | 1GCRYAEHXLZ118142; 1GCRYAEHXLZ192788 | 1GCRYAEHXLZ125141 | 1GCRYAEHXLZ110364; 1GCRYAEHXLZ180785; 1GCRYAEHXLZ167468 | 1GCRYAEHXLZ106542; 1GCRYAEHXLZ153926; 1GCRYAEHXLZ170970; 1GCRYAEHXLZ138519; 1GCRYAEHXLZ130856; 1GCRYAEHXLZ130999 | 1GCRYAEHXLZ118254 | 1GCRYAEHXLZ135720 | 1GCRYAEHXLZ102295 | 1GCRYAEHXLZ107108 | 1GCRYAEHXLZ110977 | 1GCRYAEHXLZ101387 | 1GCRYAEHXLZ134194; 1GCRYAEHXLZ189843 | 1GCRYAEHXLZ182603 | 1GCRYAEHXLZ145180 | 1GCRYAEHXLZ194007; 1GCRYAEHXLZ195173 | 1GCRYAEHXLZ166305 | 1GCRYAEHXLZ130128; 1GCRYAEHXLZ164361 | 1GCRYAEHXLZ199384; 1GCRYAEHXLZ184674 | 1GCRYAEHXLZ178082 | 1GCRYAEHXLZ194752 | 1GCRYAEHXLZ117170 | 1GCRYAEHXLZ117704 | 1GCRYAEHXLZ146152 | 1GCRYAEHXLZ159757; 1GCRYAEHXLZ135314 | 1GCRYAEHXLZ179927; 1GCRYAEHXLZ125933

1GCRYAEHXLZ110963; 1GCRYAEHXLZ149147 | 1GCRYAEHXLZ176459 | 1GCRYAEHXLZ195612; 1GCRYAEHXLZ108825; 1GCRYAEHXLZ166529 | 1GCRYAEHXLZ116195 | 1GCRYAEHXLZ153487 | 1GCRYAEHXLZ149004 | 1GCRYAEHXLZ155465 | 1GCRYAEHXLZ110445 | 1GCRYAEHXLZ121932 | 1GCRYAEHXLZ142778 | 1GCRYAEHXLZ182388 | 1GCRYAEHXLZ142652 | 1GCRYAEHXLZ165168; 1GCRYAEHXLZ199336 | 1GCRYAEHXLZ123907 | 1GCRYAEHXLZ193701 | 1GCRYAEHXLZ190913 | 1GCRYAEHXLZ146118 | 1GCRYAEHXLZ119808 | 1GCRYAEHXLZ194055

1GCRYAEHXLZ119565 | 1GCRYAEHXLZ153229 | 1GCRYAEHXLZ116701 | 1GCRYAEHXLZ177045 | 1GCRYAEHXLZ195383

1GCRYAEHXLZ197229; 1GCRYAEHXLZ159936 | 1GCRYAEHXLZ199921; 1GCRYAEHXLZ177515

1GCRYAEHXLZ175487 | 1GCRYAEHXLZ192340; 1GCRYAEHXLZ165137 | 1GCRYAEHXLZ191592 | 1GCRYAEHXLZ101437

1GCRYAEHXLZ178342; 1GCRYAEHXLZ144367 | 1GCRYAEHXLZ124961 | 1GCRYAEHXLZ146362 | 1GCRYAEHXLZ152761; 1GCRYAEHXLZ140755 | 1GCRYAEHXLZ194153 | 1GCRYAEHXLZ165221; 1GCRYAEHXLZ119534 | 1GCRYAEHXLZ156891; 1GCRYAEHXLZ100028 | 1GCRYAEHXLZ105956

1GCRYAEHXLZ181466 | 1GCRYAEHXLZ147057; 1GCRYAEHXLZ135281 | 1GCRYAEHXLZ167020 | 1GCRYAEHXLZ103950; 1GCRYAEHXLZ145616; 1GCRYAEHXLZ171312; 1GCRYAEHXLZ102006; 1GCRYAEHXLZ128301 | 1GCRYAEHXLZ140741; 1GCRYAEHXLZ178664 | 1GCRYAEHXLZ112390 | 1GCRYAEHXLZ155806; 1GCRYAEHXLZ182231 | 1GCRYAEHXLZ184738 | 1GCRYAEHXLZ136771; 1GCRYAEHXLZ100904; 1GCRYAEHXLZ110624; 1GCRYAEHXLZ142697 | 1GCRYAEHXLZ119288; 1GCRYAEHXLZ192693 | 1GCRYAEHXLZ141646 | 1GCRYAEHXLZ144546 | 1GCRYAEHXLZ157653 | 1GCRYAEHXLZ166000

1GCRYAEHXLZ141775 | 1GCRYAEHXLZ117248 | 1GCRYAEHXLZ178793 | 1GCRYAEHXLZ137306 | 1GCRYAEHXLZ138410 | 1GCRYAEHXLZ151738; 1GCRYAEHXLZ126077

1GCRYAEHXLZ163713; 1GCRYAEHXLZ172413 | 1GCRYAEHXLZ109201; 1GCRYAEHXLZ187249 | 1GCRYAEHXLZ164103

1GCRYAEHXLZ135295 | 1GCRYAEHXLZ191043 | 1GCRYAEHXLZ168541 | 1GCRYAEHXLZ107870 | 1GCRYAEHXLZ194475 | 1GCRYAEHXLZ170290 | 1GCRYAEHXLZ180866 | 1GCRYAEHXLZ175697; 1GCRYAEHXLZ194427; 1GCRYAEHXLZ184335; 1GCRYAEHXLZ146023; 1GCRYAEHXLZ104273 | 1GCRYAEHXLZ110381; 1GCRYAEHXLZ115628; 1GCRYAEHXLZ140187 | 1GCRYAEHXLZ105908 | 1GCRYAEHXLZ116777; 1GCRYAEHXLZ182441 | 1GCRYAEHXLZ180897; 1GCRYAEHXLZ113507; 1GCRYAEHXLZ126225; 1GCRYAEHXLZ170354; 1GCRYAEHXLZ153845 | 1GCRYAEHXLZ113751 | 1GCRYAEHXLZ185033 | 1GCRYAEHXLZ105889 | 1GCRYAEHXLZ123325; 1GCRYAEHXLZ116889; 1GCRYAEHXLZ101227 | 1GCRYAEHXLZ198168 | 1GCRYAEHXLZ183184; 1GCRYAEHXLZ154302 | 1GCRYAEHXLZ166952 | 1GCRYAEHXLZ171259 | 1GCRYAEHXLZ102278 | 1GCRYAEHXLZ174596 | 1GCRYAEHXLZ109036 | 1GCRYAEHXLZ155708 | 1GCRYAEHXLZ198851 | 1GCRYAEHXLZ173027; 1GCRYAEHXLZ159967; 1GCRYAEHXLZ190894; 1GCRYAEHXLZ173285 | 1GCRYAEHXLZ166966; 1GCRYAEHXLZ100949; 1GCRYAEHXLZ133434 | 1GCRYAEHXLZ198252 | 1GCRYAEHXLZ161136 | 1GCRYAEHXLZ155756 | 1GCRYAEHXLZ149973; 1GCRYAEHXLZ179071; 1GCRYAEHXLZ154378; 1GCRYAEHXLZ119338; 1GCRYAEHXLZ184061 | 1GCRYAEHXLZ187235 | 1GCRYAEHXLZ173321 | 1GCRYAEHXLZ163095 | 1GCRYAEHXLZ175778 | 1GCRYAEHXLZ199787; 1GCRYAEHXLZ159726 | 1GCRYAEHXLZ124295; 1GCRYAEHXLZ170094; 1GCRYAEHXLZ196095 | 1GCRYAEHXLZ150962; 1GCRYAEHXLZ175960 | 1GCRYAEHXLZ176266 | 1GCRYAEHXLZ135801 | 1GCRYAEHXLZ144532; 1GCRYAEHXLZ149987 | 1GCRYAEHXLZ119923; 1GCRYAEHXLZ158866 | 1GCRYAEHXLZ139296; 1GCRYAEHXLZ173433 | 1GCRYAEHXLZ120490 | 1GCRYAEHXLZ150508 | 1GCRYAEHXLZ158818 | 1GCRYAEHXLZ199126 | 1GCRYAEHXLZ198395; 1GCRYAEHXLZ190720

1GCRYAEHXLZ157376 | 1GCRYAEHXLZ166854; 1GCRYAEHXLZ100577 | 1GCRYAEHXLZ150993

1GCRYAEHXLZ161802; 1GCRYAEHXLZ121719 | 1GCRYAEHXLZ119291; 1GCRYAEHXLZ170371 | 1GCRYAEHXLZ155935; 1GCRYAEHXLZ178874; 1GCRYAEHXLZ159063

1GCRYAEHXLZ178275 | 1GCRYAEHXLZ107500; 1GCRYAEHXLZ162111; 1GCRYAEHXLZ119761 | 1GCRYAEHXLZ164831 | 1GCRYAEHXLZ147625; 1GCRYAEHXLZ171424 | 1GCRYAEHXLZ127942 | 1GCRYAEHXLZ164943 | 1GCRYAEHXLZ107710 | 1GCRYAEHXLZ100711 | 1GCRYAEHXLZ132851 | 1GCRYAEHXLZ197070 | 1GCRYAEHXLZ194444 | 1GCRYAEHXLZ141291 | 1GCRYAEHXLZ180267; 1GCRYAEHXLZ159192

1GCRYAEHXLZ192502 | 1GCRYAEHXLZ134115 | 1GCRYAEHXLZ164876 | 1GCRYAEHXLZ107111 | 1GCRYAEHXLZ118593; 1GCRYAEHXLZ186800 | 1GCRYAEHXLZ138326 | 1GCRYAEHXLZ104144; 1GCRYAEHXLZ192399; 1GCRYAEHXLZ111773; 1GCRYAEHXLZ143316 | 1GCRYAEHXLZ125978 | 1GCRYAEHXLZ108615

1GCRYAEHXLZ136253; 1GCRYAEHXLZ107691 | 1GCRYAEHXLZ119498; 1GCRYAEHXLZ191236

1GCRYAEHXLZ172671 | 1GCRYAEHXLZ115385; 1GCRYAEHXLZ173674 | 1GCRYAEHXLZ160780 | 1GCRYAEHXLZ176526 | 1GCRYAEHXLZ193665 | 1GCRYAEHXLZ161959 | 1GCRYAEHXLZ196842 | 1GCRYAEHXLZ109179 | 1GCRYAEHXLZ150850 | 1GCRYAEHXLZ106489; 1GCRYAEHXLZ184965; 1GCRYAEHXLZ117105 | 1GCRYAEHXLZ127858

1GCRYAEHXLZ126256 | 1GCRYAEHXLZ149858 | 1GCRYAEHXLZ151528 | 1GCRYAEHXLZ163596 | 1GCRYAEHXLZ166465 | 1GCRYAEHXLZ126029; 1GCRYAEHXLZ151948 | 1GCRYAEHXLZ117430 | 1GCRYAEHXLZ106301 | 1GCRYAEHXLZ137709; 1GCRYAEHXLZ170239; 1GCRYAEHXLZ123048

1GCRYAEHXLZ192306

1GCRYAEHXLZ164277 | 1GCRYAEHXLZ180172; 1GCRYAEHXLZ143140

1GCRYAEHXLZ165462; 1GCRYAEHXLZ145552 | 1GCRYAEHXLZ157913 | 1GCRYAEHXLZ114351; 1GCRYAEHXLZ143221 | 1GCRYAEHXLZ149410 | 1GCRYAEHXLZ177966 | 1GCRYAEHXLZ125639 | 1GCRYAEHXLZ152422 | 1GCRYAEHXLZ179961 | 1GCRYAEHXLZ124586; 1GCRYAEHXLZ155398 | 1GCRYAEHXLZ188563

1GCRYAEHXLZ153733 | 1GCRYAEHXLZ122000 | 1GCRYAEHXLZ199885 | 1GCRYAEHXLZ125091 | 1GCRYAEHXLZ195805 | 1GCRYAEHXLZ145843; 1GCRYAEHXLZ145681 | 1GCRYAEHXLZ157443 | 1GCRYAEHXLZ158625 | 1GCRYAEHXLZ129819

1GCRYAEHXLZ146653 | 1GCRYAEHXLZ178826 | 1GCRYAEHXLZ188742 | 1GCRYAEHXLZ156972 | 1GCRYAEHXLZ126046 | 1GCRYAEHXLZ101793 | 1GCRYAEHXLZ187963; 1GCRYAEHXLZ152825 | 1GCRYAEHXLZ157295; 1GCRYAEHXLZ197120; 1GCRYAEHXLZ150170 | 1GCRYAEHXLZ160438; 1GCRYAEHXLZ180480 | 1GCRYAEHXLZ191978 | 1GCRYAEHXLZ147415 | 1GCRYAEHXLZ116391

1GCRYAEHXLZ171116; 1GCRYAEHXLZ182570 | 1GCRYAEHXLZ133479; 1GCRYAEHXLZ189082 | 1GCRYAEHXLZ121008; 1GCRYAEHXLZ188532 | 1GCRYAEHXLZ121705 | 1GCRYAEHXLZ102412

1GCRYAEHXLZ114396; 1GCRYAEHXLZ154168 | 1GCRYAEHXLZ140660 | 1GCRYAEHXLZ185131 | 1GCRYAEHXLZ192838; 1GCRYAEHXLZ138861

1GCRYAEHXLZ168734 | 1GCRYAEHXLZ178373 | 1GCRYAEHXLZ131683 | 1GCRYAEHXLZ159435 | 1GCRYAEHXLZ165641; 1GCRYAEHXLZ179359 | 1GCRYAEHXLZ119906 | 1GCRYAEHXLZ145454; 1GCRYAEHXLZ125155 | 1GCRYAEHXLZ172007 | 1GCRYAEHXLZ172928 | 1GCRYAEHXLZ143297 | 1GCRYAEHXLZ106086 | 1GCRYAEHXLZ131862; 1GCRYAEHXLZ102443

1GCRYAEHXLZ105021 | 1GCRYAEHXLZ120876; 1GCRYAEHXLZ151321 | 1GCRYAEHXLZ114561 | 1GCRYAEHXLZ143574 | 1GCRYAEHXLZ153747 | 1GCRYAEHXLZ174792 | 1GCRYAEHXLZ122398; 1GCRYAEHXLZ136348; 1GCRYAEHXLZ146832 | 1GCRYAEHXLZ143686 | 1GCRYAEHXLZ131330 | 1GCRYAEHXLZ184223 | 1GCRYAEHXLZ189034; 1GCRYAEHXLZ161301 | 1GCRYAEHXLZ129903; 1GCRYAEHXLZ146328; 1GCRYAEHXLZ147558; 1GCRYAEHXLZ167535 | 1GCRYAEHXLZ128119; 1GCRYAEHXLZ134650 | 1GCRYAEHXLZ139587 | 1GCRYAEHXLZ184299 | 1GCRYAEHXLZ137032 | 1GCRYAEHXLZ107626 | 1GCRYAEHXLZ136057; 1GCRYAEHXLZ154428 | 1GCRYAEHXLZ129111 | 1GCRYAEHXLZ123275 | 1GCRYAEHXLZ125768; 1GCRYAEHXLZ104967; 1GCRYAEHXLZ149598 | 1GCRYAEHXLZ177241

1GCRYAEHXLZ124071; 1GCRYAEHXLZ185095; 1GCRYAEHXLZ101860; 1GCRYAEHXLZ180236 | 1GCRYAEHXLZ110641 | 1GCRYAEHXLZ186537 | 1GCRYAEHXLZ135183; 1GCRYAEHXLZ186294; 1GCRYAEHXLZ155451; 1GCRYAEHXLZ116486; 1GCRYAEHXLZ136351; 1GCRYAEHXLZ111739

1GCRYAEHXLZ181371; 1GCRYAEHXLZ178860 | 1GCRYAEHXLZ181404 | 1GCRYAEHXLZ151495; 1GCRYAEHXLZ179202 | 1GCRYAEHXLZ167518

1GCRYAEHXLZ156275 | 1GCRYAEHXLZ138746 | 1GCRYAEHXLZ116035; 1GCRYAEHXLZ134504; 1GCRYAEHXLZ123597 | 1GCRYAEHXLZ124099 | 1GCRYAEHXLZ142411 | 1GCRYAEHXLZ160374; 1GCRYAEHXLZ183993 | 1GCRYAEHXLZ199627 | 1GCRYAEHXLZ180575 | 1GCRYAEHXLZ118867 | 1GCRYAEHXLZ171150 | 1GCRYAEHXLZ196758; 1GCRYAEHXLZ130436 | 1GCRYAEHXLZ102927; 1GCRYAEHXLZ137418 | 1GCRYAEHXLZ100238 | 1GCRYAEHXLZ104127; 1GCRYAEHXLZ195433; 1GCRYAEHXLZ168104 | 1GCRYAEHXLZ141288; 1GCRYAEHXLZ108002; 1GCRYAEHXLZ161900 | 1GCRYAEHXLZ186778

1GCRYAEHXLZ169513 | 1GCRYAEHXLZ100305 | 1GCRYAEHXLZ157281 | 1GCRYAEHXLZ101843; 1GCRYAEHXLZ162660 | 1GCRYAEHXLZ160987; 1GCRYAEHXLZ166904 | 1GCRYAEHXLZ146880 | 1GCRYAEHXLZ135863 | 1GCRYAEHXLZ124989; 1GCRYAEHXLZ163744 | 1GCRYAEHXLZ187588 | 1GCRYAEHXLZ182617 | 1GCRYAEHXLZ155904

1GCRYAEHXLZ126418; 1GCRYAEHXLZ123454 | 1GCRYAEHXLZ107772 | 1GCRYAEHXLZ134809; 1GCRYAEHXLZ123535; 1GCRYAEHXLZ138830 | 1GCRYAEHXLZ193634 | 1GCRYAEHXLZ169575

1GCRYAEHXLZ150010

1GCRYAEHXLZ154672 | 1GCRYAEHXLZ131294 | 1GCRYAEHXLZ173271 | 1GCRYAEHXLZ183346 | 1GCRYAEHXLZ170189

1GCRYAEHXLZ134812; 1GCRYAEHXLZ109649; 1GCRYAEHXLZ172458; 1GCRYAEHXLZ106878; 1GCRYAEHXLZ151223

1GCRYAEHXLZ116696 | 1GCRYAEHXLZ128198 | 1GCRYAEHXLZ161296 | 1GCRYAEHXLZ154722 | 1GCRYAEHXLZ190006 | 1GCRYAEHXLZ138536 | 1GCRYAEHXLZ140609 | 1GCRYAEHXLZ162108 | 1GCRYAEHXLZ127293 | 1GCRYAEHXLZ123079; 1GCRYAEHXLZ105570 | 1GCRYAEHXLZ136690 | 1GCRYAEHXLZ173822 | 1GCRYAEHXLZ136267 | 1GCRYAEHXLZ192905; 1GCRYAEHXLZ162402; 1GCRYAEHXLZ160648 | 1GCRYAEHXLZ148001; 1GCRYAEHXLZ164585; 1GCRYAEHXLZ114656 | 1GCRYAEHXLZ174324

1GCRYAEHXLZ141193 | 1GCRYAEHXLZ130887 | 1GCRYAEHXLZ165526; 1GCRYAEHXLZ129500 | 1GCRYAEHXLZ110252; 1GCRYAEHXLZ110798 | 1GCRYAEHXLZ125186 | 1GCRYAEHXLZ172217 | 1GCRYAEHXLZ132980 | 1GCRYAEHXLZ103026 | 1GCRYAEHXLZ169415; 1GCRYAEHXLZ131991 | 1GCRYAEHXLZ180768; 1GCRYAEHXLZ125401; 1GCRYAEHXLZ133384 | 1GCRYAEHXLZ164702; 1GCRYAEHXLZ127326 | 1GCRYAEHXLZ182228; 1GCRYAEHXLZ100059 | 1GCRYAEHXLZ138567 | 1GCRYAEHXLZ157362 | 1GCRYAEHXLZ122725 | 1GCRYAEHXLZ157135; 1GCRYAEHXLZ135393

1GCRYAEHXLZ144658 | 1GCRYAEHXLZ183010 | 1GCRYAEHXLZ146359 | 1GCRYAEHXLZ191902 | 1GCRYAEHXLZ160519 | 1GCRYAEHXLZ179118; 1GCRYAEHXLZ110669 | 1GCRYAEHXLZ184528; 1GCRYAEHXLZ159161 | 1GCRYAEHXLZ107514 | 1GCRYAEHXLZ186618 | 1GCRYAEHXLZ125429 | 1GCRYAEHXLZ195450 | 1GCRYAEHXLZ118321 | 1GCRYAEHXLZ184559; 1GCRYAEHXLZ188661; 1GCRYAEHXLZ151402 | 1GCRYAEHXLZ159872 | 1GCRYAEHXLZ110283; 1GCRYAEHXLZ196078 | 1GCRYAEHXLZ175229; 1GCRYAEHXLZ188336 | 1GCRYAEHXLZ198638

1GCRYAEHXLZ192225

1GCRYAEHXLZ129822 | 1GCRYAEHXLZ115337 | 1GCRYAEHXLZ139170; 1GCRYAEHXLZ145759; 1GCRYAEHXLZ122661

1GCRYAEHXLZ198185 | 1GCRYAEHXLZ185551 | 1GCRYAEHXLZ143185 | 1GCRYAEHXLZ147320 | 1GCRYAEHXLZ130744 | 1GCRYAEHXLZ182665 | 1GCRYAEHXLZ130033 | 1GCRYAEHXLZ153425 | 1GCRYAEHXLZ150847 | 1GCRYAEHXLZ169897 | 1GCRYAEHXLZ187350; 1GCRYAEHXLZ145177 | 1GCRYAEHXLZ181130 | 1GCRYAEHXLZ166093; 1GCRYAEHXLZ187641 | 1GCRYAEHXLZ159130; 1GCRYAEHXLZ168328 | 1GCRYAEHXLZ181533; 1GCRYAEHXLZ154994

1GCRYAEHXLZ116259 | 1GCRYAEHXLZ179510; 1GCRYAEHXLZ143218; 1GCRYAEHXLZ187042 | 1GCRYAEHXLZ113619 | 1GCRYAEHXLZ168801; 1GCRYAEHXLZ173769; 1GCRYAEHXLZ196940 | 1GCRYAEHXLZ136835; 1GCRYAEHXLZ131389 | 1GCRYAEHXLZ122532 | 1GCRYAEHXLZ179247; 1GCRYAEHXLZ144675; 1GCRYAEHXLZ102636 | 1GCRYAEHXLZ160892 | 1GCRYAEHXLZ192080; 1GCRYAEHXLZ150735

1GCRYAEHXLZ102779; 1GCRYAEHXLZ155045; 1GCRYAEHXLZ107562; 1GCRYAEHXLZ199305 | 1GCRYAEHXLZ152114; 1GCRYAEHXLZ100594 | 1GCRYAEHXLZ188675 | 1GCRYAEHXLZ181239; 1GCRYAEHXLZ179930 | 1GCRYAEHXLZ108372 | 1GCRYAEHXLZ136317 | 1GCRYAEHXLZ182164 | 1GCRYAEHXLZ182844 | 1GCRYAEHXLZ153179 | 1GCRYAEHXLZ185579 | 1GCRYAEHXLZ150492 | 1GCRYAEHXLZ119257 | 1GCRYAEHXLZ186621; 1GCRYAEHXLZ162495; 1GCRYAEHXLZ132459; 1GCRYAEHXLZ192922 | 1GCRYAEHXLZ127522; 1GCRYAEHXLZ168975 | 1GCRYAEHXLZ139590 | 1GCRYAEHXLZ165008 | 1GCRYAEHXLZ149326 | 1GCRYAEHXLZ105004 | 1GCRYAEHXLZ181869; 1GCRYAEHXLZ167843; 1GCRYAEHXLZ182116 | 1GCRYAEHXLZ175067 | 1GCRYAEHXLZ172797; 1GCRYAEHXLZ187011; 1GCRYAEHXLZ117847

1GCRYAEHXLZ186263; 1GCRYAEHXLZ142957 | 1GCRYAEHXLZ183234

1GCRYAEHXLZ190863; 1GCRYAEHXLZ175666; 1GCRYAEHXLZ182634 | 1GCRYAEHXLZ188885 | 1GCRYAEHXLZ160231; 1GCRYAEHXLZ146314 | 1GCRYAEHXLZ168572 | 1GCRYAEHXLZ178924; 1GCRYAEHXLZ111451; 1GCRYAEHXLZ150301; 1GCRYAEHXLZ158592 | 1GCRYAEHXLZ129836; 1GCRYAEHXLZ143025; 1GCRYAEHXLZ170337 | 1GCRYAEHXLZ159791 | 1GCRYAEHXLZ183458; 1GCRYAEHXLZ125592 | 1GCRYAEHXLZ152548 | 1GCRYAEHXLZ142733 | 1GCRYAEHXLZ127147 | 1GCRYAEHXLZ160116 | 1GCRYAEHXLZ174100; 1GCRYAEHXLZ132199; 1GCRYAEHXLZ187610; 1GCRYAEHXLZ114527; 1GCRYAEHXLZ198090

1GCRYAEHXLZ172282 | 1GCRYAEHXLZ138584 | 1GCRYAEHXLZ183928; 1GCRYAEHXLZ168717 | 1GCRYAEHXLZ194010 | 1GCRYAEHXLZ179281; 1GCRYAEHXLZ122448

1GCRYAEHXLZ192984; 1GCRYAEHXLZ131781; 1GCRYAEHXLZ130971 | 1GCRYAEHXLZ123888 | 1GCRYAEHXLZ114415; 1GCRYAEHXLZ128962 | 1GCRYAEHXLZ130517 | 1GCRYAEHXLZ174971; 1GCRYAEHXLZ147706 | 1GCRYAEHXLZ171519 | 1GCRYAEHXLZ133191 | 1GCRYAEHXLZ125575

1GCRYAEHXLZ138245; 1GCRYAEHXLZ171455 | 1GCRYAEHXLZ134468

1GCRYAEHXLZ165431; 1GCRYAEHXLZ113023 | 1GCRYAEHXLZ185548; 1GCRYAEHXLZ174338

1GCRYAEHXLZ112258; 1GCRYAEHXLZ149519 | 1GCRYAEHXLZ184626 | 1GCRYAEHXLZ134907; 1GCRYAEHXLZ183167 | 1GCRYAEHXLZ162464 | 1GCRYAEHXLZ198915 | 1GCRYAEHXLZ132204; 1GCRYAEHXLZ113166 | 1GCRYAEHXLZ149844 | 1GCRYAEHXLZ110591

1GCRYAEHXLZ164358 | 1GCRYAEHXLZ177157 | 1GCRYAEHXLZ173514

1GCRYAEHXLZ138357 | 1GCRYAEHXLZ191852; 1GCRYAEHXLZ105584 | 1GCRYAEHXLZ170838 | 1GCRYAEHXLZ124510

1GCRYAEHXLZ170516 | 1GCRYAEHXLZ126872

1GCRYAEHXLZ185940 | 1GCRYAEHXLZ100210 | 1GCRYAEHXLZ132963; 1GCRYAEHXLZ112227; 1GCRYAEHXLZ115869 | 1GCRYAEHXLZ165350; 1GCRYAEHXLZ157278; 1GCRYAEHXLZ191625 | 1GCRYAEHXLZ179149 | 1GCRYAEHXLZ191009 | 1GCRYAEHXLZ134695 | 1GCRYAEHXLZ153943; 1GCRYAEHXLZ161315 | 1GCRYAEHXLZ177823 | 1GCRYAEHXLZ118433; 1GCRYAEHXLZ175554

1GCRYAEHXLZ101602 | 1GCRYAEHXLZ101535; 1GCRYAEHXLZ151612 | 1GCRYAEHXLZ145549 | 1GCRYAEHXLZ120229 | 1GCRYAEHXLZ193990 | 1GCRYAEHXLZ188398 | 1GCRYAEHXLZ165672

1GCRYAEHXLZ152971 | 1GCRYAEHXLZ150153

1GCRYAEHXLZ197974

1GCRYAEHXLZ150640 | 1GCRYAEHXLZ171732 | 1GCRYAEHXLZ106010 | 1GCRYAEHXLZ198123 | 1GCRYAEHXLZ108498

1GCRYAEHXLZ199448; 1GCRYAEHXLZ176980; 1GCRYAEHXLZ146426 | 1GCRYAEHXLZ117668 | 1GCRYAEHXLZ167891 | 1GCRYAEHXLZ123387 | 1GCRYAEHXLZ134759 | 1GCRYAEHXLZ166286 | 1GCRYAEHXLZ117086; 1GCRYAEHXLZ101065 | 1GCRYAEHXLZ166076 | 1GCRYAEHXLZ187347; 1GCRYAEHXLZ152453; 1GCRYAEHXLZ138214 | 1GCRYAEHXLZ189504 | 1GCRYAEHXLZ186375; 1GCRYAEHXLZ123549 | 1GCRYAEHXLZ124880 | 1GCRYAEHXLZ171522

1GCRYAEHXLZ164487 | 1GCRYAEHXLZ141663

1GCRYAEHXLZ144045; 1GCRYAEHXLZ124801 | 1GCRYAEHXLZ127102

1GCRYAEHXLZ113944 | 1GCRYAEHXLZ144403; 1GCRYAEHXLZ125995 | 1GCRYAEHXLZ114544 | 1GCRYAEHXLZ171035 | 1GCRYAEHXLZ196386 | 1GCRYAEHXLZ138651

1GCRYAEHXLZ186179; 1GCRYAEHXLZ169530; 1GCRYAEHXLZ153473 | 1GCRYAEHXLZ111479; 1GCRYAEHXLZ114429; 1GCRYAEHXLZ199157; 1GCRYAEHXLZ154705 | 1GCRYAEHXLZ137824; 1GCRYAEHXLZ130520

1GCRYAEHXLZ139525 | 1GCRYAEHXLZ103575 | 1GCRYAEHXLZ189759; 1GCRYAEHXLZ147673; 1GCRYAEHXLZ164926 | 1GCRYAEHXLZ167034

1GCRYAEHXLZ120506 | 1GCRYAEHXLZ128833; 1GCRYAEHXLZ134079 | 1GCRYAEHXLZ182133

1GCRYAEHXLZ144031

1GCRYAEHXLZ185663; 1GCRYAEHXLZ169916 | 1GCRYAEHXLZ153361 | 1GCRYAEHXLZ174078 | 1GCRYAEHXLZ151240; 1GCRYAEHXLZ194881; 1GCRYAEHXLZ137175 | 1GCRYAEHXLZ183363 | 1GCRYAEHXLZ189731

1GCRYAEHXLZ159743; 1GCRYAEHXLZ155207 | 1GCRYAEHXLZ186926; 1GCRYAEHXLZ199563 | 1GCRYAEHXLZ108551; 1GCRYAEHXLZ179667 | 1GCRYAEHXLZ156941; 1GCRYAEHXLZ105469 | 1GCRYAEHXLZ194525; 1GCRYAEHXLZ106623; 1GCRYAEHXLZ128332 | 1GCRYAEHXLZ185923 | 1GCRYAEHXLZ157250 | 1GCRYAEHXLZ124636 | 1GCRYAEHXLZ102331; 1GCRYAEHXLZ118710 | 1GCRYAEHXLZ102751 | 1GCRYAEHXLZ131604 | 1GCRYAEHXLZ103172 | 1GCRYAEHXLZ100529 | 1GCRYAEHXLZ189308 | 1GCRYAEHXLZ155871; 1GCRYAEHXLZ120196; 1GCRYAEHXLZ165705

1GCRYAEHXLZ120330; 1GCRYAEHXLZ154073 | 1GCRYAEHXLZ126287; 1GCRYAEHXLZ108999 | 1GCRYAEHXLZ135071 | 1GCRYAEHXLZ104130; 1GCRYAEHXLZ119209; 1GCRYAEHXLZ172220 | 1GCRYAEHXLZ142215 | 1GCRYAEHXLZ144689; 1GCRYAEHXLZ131313; 1GCRYAEHXLZ180138 | 1GCRYAEHXLZ175585; 1GCRYAEHXLZ179331; 1GCRYAEHXLZ144238 | 1GCRYAEHXLZ112809 | 1GCRYAEHXLZ198879 | 1GCRYAEHXLZ175862; 1GCRYAEHXLZ148807 | 1GCRYAEHXLZ155112 | 1GCRYAEHXLZ181886

1GCRYAEHXLZ104953 | 1GCRYAEHXLZ171651 | 1GCRYAEHXLZ125530; 1GCRYAEHXLZ147138; 1GCRYAEHXLZ177465

1GCRYAEHXLZ145826 | 1GCRYAEHXLZ162058; 1GCRYAEHXLZ153618; 1GCRYAEHXLZ159919 | 1GCRYAEHXLZ190037; 1GCRYAEHXLZ122627 | 1GCRYAEHXLZ185856 | 1GCRYAEHXLZ176820 | 1GCRYAEHXLZ168796; 1GCRYAEHXLZ107058; 1GCRYAEHXLZ182102; 1GCRYAEHXLZ117928; 1GCRYAEHXLZ129173 | 1GCRYAEHXLZ136222 | 1GCRYAEHXLZ123423; 1GCRYAEHXLZ152744

1GCRYAEHXLZ148094; 1GCRYAEHXLZ114060 | 1GCRYAEHXLZ178616; 1GCRYAEHXLZ192791 | 1GCRYAEHXLZ131019 | 1GCRYAEHXLZ158270 | 1GCRYAEHXLZ150234 | 1GCRYAEHXLZ148497; 1GCRYAEHXLZ131439; 1GCRYAEHXLZ174467; 1GCRYAEHXLZ118223 | 1GCRYAEHXLZ121753 | 1GCRYAEHXLZ183878 | 1GCRYAEHXLZ103687 | 1GCRYAEHXLZ111501 | 1GCRYAEHXLZ186571

1GCRYAEHXLZ194914 | 1GCRYAEHXLZ127603

1GCRYAEHXLZ105102; 1GCRYAEHXLZ104712 | 1GCRYAEHXLZ191818; 1GCRYAEHXLZ170242; 1GCRYAEHXLZ181631 | 1GCRYAEHXLZ151271; 1GCRYAEHXLZ159712; 1GCRYAEHXLZ163257 | 1GCRYAEHXLZ111059 | 1GCRYAEHXLZ164473; 1GCRYAEHXLZ195707 | 1GCRYAEHXLZ159970 | 1GCRYAEHXLZ113068

1GCRYAEHXLZ196128 | 1GCRYAEHXLZ187428; 1GCRYAEHXLZ124202 | 1GCRYAEHXLZ150976; 1GCRYAEHXLZ150623 | 1GCRYAEHXLZ190443 | 1GCRYAEHXLZ131344 | 1GCRYAEHXLZ116178 | 1GCRYAEHXLZ140237 | 1GCRYAEHXLZ134499 | 1GCRYAEHXLZ191429 | 1GCRYAEHXLZ162982; 1GCRYAEHXLZ126080 | 1GCRYAEHXLZ147608; 1GCRYAEHXLZ157880 | 1GCRYAEHXLZ147642 | 1GCRYAEHXLZ156289

1GCRYAEHXLZ110915 | 1GCRYAEHXLZ123776 | 1GCRYAEHXLZ110493; 1GCRYAEHXLZ161380 | 1GCRYAEHXLZ197957; 1GCRYAEHXLZ176865 | 1GCRYAEHXLZ195609 | 1GCRYAEHXLZ149732 | 1GCRYAEHXLZ124569 | 1GCRYAEHXLZ143672 | 1GCRYAEHXLZ169639 | 1GCRYAEHXLZ183332 | 1GCRYAEHXLZ147480 | 1GCRYAEHXLZ194945 | 1GCRYAEHXLZ128671 | 1GCRYAEHXLZ116858; 1GCRYAEHXLZ118092 | 1GCRYAEHXLZ121154 | 1GCRYAEHXLZ109523 | 1GCRYAEHXLZ126144 | 1GCRYAEHXLZ168510 | 1GCRYAEHXLZ149441 | 1GCRYAEHXLZ156583; 1GCRYAEHXLZ176025 | 1GCRYAEHXLZ169611

1GCRYAEHXLZ175246; 1GCRYAEHXLZ121400 | 1GCRYAEHXLZ190510; 1GCRYAEHXLZ170645; 1GCRYAEHXLZ155742 | 1GCRYAEHXLZ178583 | 1GCRYAEHXLZ135118 | 1GCRYAEHXLZ189972; 1GCRYAEHXLZ101194; 1GCRYAEHXLZ108663 | 1GCRYAEHXLZ117444 | 1GCRYAEHXLZ165638 | 1GCRYAEHXLZ167101 | 1GCRYAEHXLZ157412 | 1GCRYAEHXLZ171830 | 1GCRYAEHXLZ166675 | 1GCRYAEHXLZ165798 | 1GCRYAEHXLZ186697

1GCRYAEHXLZ130162 | 1GCRYAEHXLZ142859 | 1GCRYAEHXLZ127584 | 1GCRYAEHXLZ111188 | 1GCRYAEHXLZ116116 | 1GCRYAEHXLZ149438; 1GCRYAEHXLZ176817 | 1GCRYAEHXLZ130873 | 1GCRYAEHXLZ195867 | 1GCRYAEHXLZ176610; 1GCRYAEHXLZ133241; 1GCRYAEHXLZ183489 | 1GCRYAEHXLZ119744 | 1GCRYAEHXLZ151884 | 1GCRYAEHXLZ168300 | 1GCRYAEHXLZ194685 | 1GCRYAEHXLZ117850; 1GCRYAEHXLZ190104 | 1GCRYAEHXLZ132509; 1GCRYAEHXLZ195819 | 1GCRYAEHXLZ168345; 1GCRYAEHXLZ175411 | 1GCRYAEHXLZ105035; 1GCRYAEHXLZ152808; 1GCRYAEHXLZ196999; 1GCRYAEHXLZ137760 | 1GCRYAEHXLZ165476 | 1GCRYAEHXLZ160827; 1GCRYAEHXLZ152713; 1GCRYAEHXLZ165591 | 1GCRYAEHXLZ190958

1GCRYAEHXLZ198820 | 1GCRYAEHXLZ130792 | 1GCRYAEHXLZ158690; 1GCRYAEHXLZ175361; 1GCRYAEHXLZ134146 | 1GCRYAEHXLZ113815 | 1GCRYAEHXLZ156535

1GCRYAEHXLZ198378 | 1GCRYAEHXLZ153523 | 1GCRYAEHXLZ187820; 1GCRYAEHXLZ167406 | 1GCRYAEHXLZ128072; 1GCRYAEHXLZ152601 | 1GCRYAEHXLZ190541; 1GCRYAEHXLZ143638; 1GCRYAEHXLZ105679 | 1GCRYAEHXLZ161444 | 1GCRYAEHXLZ114365 | 1GCRYAEHXLZ196209 | 1GCRYAEHXLZ101079 | 1GCRYAEHXLZ114432; 1GCRYAEHXLZ155403 | 1GCRYAEHXLZ195710 | 1GCRYAEHXLZ192323 | 1GCRYAEHXLZ120716 | 1GCRYAEHXLZ122157 | 1GCRYAEHXLZ140027 | 1GCRYAEHXLZ126161 | 1GCRYAEHXLZ177790; 1GCRYAEHXLZ125057

1GCRYAEHXLZ173917; 1GCRYAEHXLZ193925 | 1GCRYAEHXLZ161282 | 1GCRYAEHXLZ119436

1GCRYAEHXLZ172847 | 1GCRYAEHXLZ158155; 1GCRYAEHXLZ140335 | 1GCRYAEHXLZ139699 | 1GCRYAEHXLZ159550; 1GCRYAEHXLZ102202 | 1GCRYAEHXLZ186702 | 1GCRYAEHXLZ154963 | 1GCRYAEHXLZ113281 | 1GCRYAEHXLZ192371 | 1GCRYAEHXLZ108520; 1GCRYAEHXLZ181774; 1GCRYAEHXLZ111272 | 1GCRYAEHXLZ185324

1GCRYAEHXLZ161525; 1GCRYAEHXLZ180415; 1GCRYAEHXLZ195321; 1GCRYAEHXLZ104905 | 1GCRYAEHXLZ135779 | 1GCRYAEHXLZ181824 | 1GCRYAEHXLZ177983 | 1GCRYAEHXLZ183945; 1GCRYAEHXLZ189860 | 1GCRYAEHXLZ125253 | 1GCRYAEHXLZ134437; 1GCRYAEHXLZ149472; 1GCRYAEHXLZ111837 | 1GCRYAEHXLZ133949 | 1GCRYAEHXLZ194864 | 1GCRYAEHXLZ182424 | 1GCRYAEHXLZ126211; 1GCRYAEHXLZ141386 | 1GCRYAEHXLZ138925 | 1GCRYAEHXLZ197733 | 1GCRYAEHXLZ115564 | 1GCRYAEHXLZ149505 | 1GCRYAEHXLZ170130; 1GCRYAEHXLZ199420 | 1GCRYAEHXLZ185419 | 1GCRYAEHXLZ177062 | 1GCRYAEHXLZ166224; 1GCRYAEHXLZ196856

1GCRYAEHXLZ112969 | 1GCRYAEHXLZ188966; 1GCRYAEHXLZ152355

1GCRYAEHXLZ102829 | 1GCRYAEHXLZ158057 | 1GCRYAEHXLZ130694 | 1GCRYAEHXLZ105293 | 1GCRYAEHXLZ197862 | 1GCRYAEHXLZ159516 | 1GCRYAEHXLZ150217 | 1GCRYAEHXLZ165378; 1GCRYAEHXLZ125754; 1GCRYAEHXLZ121414; 1GCRYAEHXLZ112518 | 1GCRYAEHXLZ161542 | 1GCRYAEHXLZ193391 | 1GCRYAEHXLZ160875 | 1GCRYAEHXLZ120585; 1GCRYAEHXLZ167566 | 1GCRYAEHXLZ139153 | 1GCRYAEHXLZ164389 | 1GCRYAEHXLZ194654; 1GCRYAEHXLZ151576 | 1GCRYAEHXLZ193603 | 1GCRYAEHXLZ141971 | 1GCRYAEHXLZ106413 | 1GCRYAEHXLZ122756 | 1GCRYAEHXLZ171780

1GCRYAEHXLZ112664 | 1GCRYAEHXLZ148368 | 1GCRYAEHXLZ120764

1GCRYAEHXLZ105438

1GCRYAEHXLZ161248; 1GCRYAEHXLZ102135 | 1GCRYAEHXLZ193780; 1GCRYAEHXLZ120571 | 1GCRYAEHXLZ168894 | 1GCRYAEHXLZ144935 | 1GCRYAEHXLZ152470 | 1GCRYAEHXLZ180429 | 1GCRYAEHXLZ122644 | 1GCRYAEHXLZ104063; 1GCRYAEHXLZ191849 | 1GCRYAEHXLZ194833; 1GCRYAEHXLZ148208; 1GCRYAEHXLZ102457; 1GCRYAEHXLZ162304 | 1GCRYAEHXLZ178700; 1GCRYAEHXLZ161234

1GCRYAEHXLZ163078 | 1GCRYAEHXLZ174226 | 1GCRYAEHXLZ117654 | 1GCRYAEHXLZ119226 | 1GCRYAEHXLZ109859 | 1GCRYAEHXLZ172590 | 1GCRYAEHXLZ195013; 1GCRYAEHXLZ162352 | 1GCRYAEHXLZ147303; 1GCRYAEHXLZ150539 | 1GCRYAEHXLZ107061 | 1GCRYAEHXLZ106704; 1GCRYAEHXLZ146040 | 1GCRYAEHXLZ186604 | 1GCRYAEHXLZ179734 | 1GCRYAEHXLZ159029 | 1GCRYAEHXLZ147222; 1GCRYAEHXLZ199532 | 1GCRYAEHXLZ100840 | 1GCRYAEHXLZ119386 | 1GCRYAEHXLZ146474 | 1GCRYAEHXLZ147821 | 1GCRYAEHXLZ115516; 1GCRYAEHXLZ180365

1GCRYAEHXLZ114785

1GCRYAEHXLZ169625 | 1GCRYAEHXLZ103348; 1GCRYAEHXLZ179913; 1GCRYAEHXLZ113491; 1GCRYAEHXLZ193469 | 1GCRYAEHXLZ198526; 1GCRYAEHXLZ104886 | 1GCRYAEHXLZ185386 | 1GCRYAEHXLZ135264; 1GCRYAEHXLZ110350 | 1GCRYAEHXLZ145311 | 1GCRYAEHXLZ199286 | 1GCRYAEHXLZ199465 | 1GCRYAEHXLZ180222 | 1GCRYAEHXLZ151657; 1GCRYAEHXLZ122465 | 1GCRYAEHXLZ136074 | 1GCRYAEHXLZ120215 | 1GCRYAEHXLZ130906; 1GCRYAEHXLZ188644 | 1GCRYAEHXLZ130078; 1GCRYAEHXLZ112678 | 1GCRYAEHXLZ102328; 1GCRYAEHXLZ144806; 1GCRYAEHXLZ106816 | 1GCRYAEHXLZ159502; 1GCRYAEHXLZ177188 | 1GCRYAEHXLZ136009 | 1GCRYAEHXLZ146927

1GCRYAEHXLZ131635 | 1GCRYAEHXLZ101406 | 1GCRYAEHXLZ196288 | 1GCRYAEHXLZ173139 | 1GCRYAEHXLZ162609 | 1GCRYAEHXLZ155417 | 1GCRYAEHXLZ165025; 1GCRYAEHXLZ160939 | 1GCRYAEHXLZ115726 | 1GCRYAEHXLZ164229 | 1GCRYAEHXLZ113801 | 1GCRYAEHXLZ153960 | 1GCRYAEHXLZ115614; 1GCRYAEHXLZ196498 | 1GCRYAEHXLZ101471; 1GCRYAEHXLZ137774; 1GCRYAEHXLZ132123 | 1GCRYAEHXLZ127908; 1GCRYAEHXLZ116441 | 1GCRYAEHXLZ161735 | 1GCRYAEHXLZ173318; 1GCRYAEHXLZ173559; 1GCRYAEHXLZ188823 | 1GCRYAEHXLZ115466 | 1GCRYAEHXLZ130839 | 1GCRYAEHXLZ172721 | 1GCRYAEHXLZ164862; 1GCRYAEHXLZ154414 | 1GCRYAEHXLZ136088 | 1GCRYAEHXLZ120537; 1GCRYAEHXLZ171570 | 1GCRYAEHXLZ144370 | 1GCRYAEHXLZ138021; 1GCRYAEHXLZ168829; 1GCRYAEHXLZ105181 | 1GCRYAEHXLZ199823 | 1GCRYAEHXLZ114611; 1GCRYAEHXLZ193276 | 1GCRYAEHXLZ112115 | 1GCRYAEHXLZ180074

1GCRYAEHXLZ183055; 1GCRYAEHXLZ150377 | 1GCRYAEHXLZ112194; 1GCRYAEHXLZ139802 | 1GCRYAEHXLZ197554 | 1GCRYAEHXLZ146748 | 1GCRYAEHXLZ104225; 1GCRYAEHXLZ122384 | 1GCRYAEHXLZ135121

1GCRYAEHXLZ193214 | 1GCRYAEHXLZ185727 | 1GCRYAEHXLZ119078 | 1GCRYAEHXLZ107920; 1GCRYAEHXLZ182861 | 1GCRYAEHXLZ109554 | 1GCRYAEHXLZ177403 | 1GCRYAEHXLZ165459; 1GCRYAEHXLZ139041 | 1GCRYAEHXLZ154347; 1GCRYAEHXLZ166658 | 1GCRYAEHXLZ156227 | 1GCRYAEHXLZ143977 | 1GCRYAEHXLZ184903; 1GCRYAEHXLZ194203 | 1GCRYAEHXLZ132476; 1GCRYAEHXLZ135684 | 1GCRYAEHXLZ102104 | 1GCRYAEHXLZ165445

1GCRYAEHXLZ164067 | 1GCRYAEHXLZ122515 | 1GCRYAEHXLZ190944 | 1GCRYAEHXLZ191527 | 1GCRYAEHXLZ123955 | 1GCRYAEHXLZ144062; 1GCRYAEHXLZ118528 | 1GCRYAEHXLZ190409 | 1GCRYAEHXLZ101308 | 1GCRYAEHXLZ124491 | 1GCRYAEHXLZ192709 | 1GCRYAEHXLZ161475; 1GCRYAEHXLZ102698; 1GCRYAEHXLZ198221 | 1GCRYAEHXLZ106783 | 1GCRYAEHXLZ170631 | 1GCRYAEHXLZ197652 | 1GCRYAEHXLZ117010; 1GCRYAEHXLZ100479 | 1GCRYAEHXLZ181600; 1GCRYAEHXLZ165963; 1GCRYAEHXLZ159645 | 1GCRYAEHXLZ126192

1GCRYAEHXLZ167745 | 1GCRYAEHXLZ164375 | 1GCRYAEHXLZ128640; 1GCRYAEHXLZ161461; 1GCRYAEHXLZ112860 | 1GCRYAEHXLZ139427 | 1GCRYAEHXLZ196503 | 1GCRYAEHXLZ177742

1GCRYAEHXLZ161007 | 1GCRYAEHXLZ107299; 1GCRYAEHXLZ187333 | 1GCRYAEHXLZ142912 | 1GCRYAEHXLZ120182 | 1GCRYAEHXLZ189373; 1GCRYAEHXLZ152324 | 1GCRYAEHXLZ184836; 1GCRYAEHXLZ142117 | 1GCRYAEHXLZ180303 | 1GCRYAEHXLZ134521; 1GCRYAEHXLZ135197; 1GCRYAEHXLZ150895 | 1GCRYAEHXLZ114172 | 1GCRYAEHXLZ127794 | 1GCRYAEHXLZ114883 | 1GCRYAEHXLZ173562

1GCRYAEHXLZ146586; 1GCRYAEHXLZ182147; 1GCRYAEHXLZ110414; 1GCRYAEHXLZ146412; 1GCRYAEHXLZ159208 | 1GCRYAEHXLZ120862; 1GCRYAEHXLZ194749; 1GCRYAEHXLZ103916 | 1GCRYAEHXLZ183217 | 1GCRYAEHXLZ149651 | 1GCRYAEHXLZ154316 | 1GCRYAEHXLZ101213; 1GCRYAEHXLZ158074 | 1GCRYAEHXLZ185758 | 1GCRYAEHXLZ120294 | 1GCRYAEHXLZ115211; 1GCRYAEHXLZ107254 | 1GCRYAEHXLZ186523

1GCRYAEHXLZ125902 | 1GCRYAEHXLZ134129 | 1GCRYAEHXLZ104595 | 1GCRYAEHXLZ160195 | 1GCRYAEHXLZ103186 | 1GCRYAEHXLZ141534; 1GCRYAEHXLZ102748 | 1GCRYAEHXLZ194962

1GCRYAEHXLZ169740 | 1GCRYAEHXLZ177689 | 1GCRYAEHXLZ159533 | 1GCRYAEHXLZ175134; 1GCRYAEHXLZ107996; 1GCRYAEHXLZ180981; 1GCRYAEHXLZ195058 | 1GCRYAEHXLZ161279; 1GCRYAEHXLZ135474 | 1GCRYAEHXLZ197943; 1GCRYAEHXLZ188420; 1GCRYAEHXLZ100580 | 1GCRYAEHXLZ134387 | 1GCRYAEHXLZ137533 | 1GCRYAEHXLZ181516; 1GCRYAEHXLZ104175

1GCRYAEHXLZ110011 | 1GCRYAEHXLZ108811 | 1GCRYAEHXLZ138990 | 1GCRYAEHXLZ171360 | 1GCRYAEHXLZ193410; 1GCRYAEHXLZ124555; 1GCRYAEHXLZ197151 | 1GCRYAEHXLZ160097; 1GCRYAEHXLZ165235; 1GCRYAEHXLZ179023 | 1GCRYAEHXLZ155840 | 1GCRYAEHXLZ107450; 1GCRYAEHXLZ189180; 1GCRYAEHXLZ128900 | 1GCRYAEHXLZ176073; 1GCRYAEHXLZ171942 | 1GCRYAEHXLZ114978 | 1GCRYAEHXLZ186876 | 1GCRYAEHXLZ160777 | 1GCRYAEHXLZ129951 | 1GCRYAEHXLZ102345; 1GCRYAEHXLZ127567 | 1GCRYAEHXLZ171990; 1GCRYAEHXLZ112552

1GCRYAEHXLZ182875

1GCRYAEHXLZ178602 | 1GCRYAEHXLZ164652; 1GCRYAEHXLZ109960 | 1GCRYAEHXLZ129237 | 1GCRYAEHXLZ182195 | 1GCRYAEHXLZ114267; 1GCRYAEHXLZ127830 | 1GCRYAEHXLZ165767; 1GCRYAEHXLZ120652 | 1GCRYAEHXLZ106962; 1GCRYAEHXLZ116892 | 1GCRYAEHXLZ161749 | 1GCRYAEHXLZ152646 | 1GCRYAEHXLZ177868 | 1GCRYAEHXLZ129609; 1GCRYAEHXLZ143378 | 1GCRYAEHXLZ179569; 1GCRYAEHXLZ165655 | 1GCRYAEHXLZ101549

1GCRYAEHXLZ150542 | 1GCRYAEHXLZ190507; 1GCRYAEHXLZ155899; 1GCRYAEHXLZ181905 | 1GCRYAEHXLZ112289 | 1GCRYAEHXLZ115046 | 1GCRYAEHXLZ191737 | 1GCRYAEHXLZ121591

1GCRYAEHXLZ126824; 1GCRYAEHXLZ141713 | 1GCRYAEHXLZ168247; 1GCRYAEHXLZ186487 | 1GCRYAEHXLZ192533 | 1GCRYAEHXLZ162576 | 1GCRYAEHXLZ104077 | 1GCRYAEHXLZ150489 | 1GCRYAEHXLZ103902 | 1GCRYAEHXLZ174579; 1GCRYAEHXLZ156695 | 1GCRYAEHXLZ168264

1GCRYAEHXLZ106007

1GCRYAEHXLZ190930; 1GCRYAEHXLZ188059 | 1GCRYAEHXLZ194623; 1GCRYAEHXLZ190698; 1GCRYAEHXLZ193570; 1GCRYAEHXLZ149729; 1GCRYAEHXLZ166434 | 1GCRYAEHXLZ175814 | 1GCRYAEHXLZ183329 | 1GCRYAEHXLZ113412 | 1GCRYAEHXLZ104435; 1GCRYAEHXLZ113250; 1GCRYAEHXLZ163193

1GCRYAEHXLZ181032 | 1GCRYAEHXLZ159497 | 1GCRYAEHXLZ198560; 1GCRYAEHXLZ128251 | 1GCRYAEHXLZ155627 | 1GCRYAEHXLZ195142; 1GCRYAEHXLZ108212 | 1GCRYAEHXLZ185310 | 1GCRYAEHXLZ154459; 1GCRYAEHXLZ108758; 1GCRYAEHXLZ109294 | 1GCRYAEHXLZ166241 | 1GCRYAEHXLZ166370; 1GCRYAEHXLZ144093 | 1GCRYAEHXLZ190328 | 1GCRYAEHXLZ110753 | 1GCRYAEHXLZ169964 | 1GCRYAEHXLZ182505; 1GCRYAEHXLZ190586 | 1GCRYAEHXLZ199661 | 1GCRYAEHXLZ142571 | 1GCRYAEHXLZ180026; 1GCRYAEHXLZ181712 | 1GCRYAEHXLZ173643 | 1GCRYAEHXLZ101230

1GCRYAEHXLZ133529 | 1GCRYAEHXLZ110784; 1GCRYAEHXLZ144515; 1GCRYAEHXLZ133675 | 1GCRYAEHXLZ158494 | 1GCRYAEHXLZ173934 | 1GCRYAEHXLZ101888 | 1GCRYAEHXLZ122742 | 1GCRYAEHXLZ129321 | 1GCRYAEHXLZ158138 | 1GCRYAEHXLZ193875 | 1GCRYAEHXLZ134082 | 1GCRYAEHXLZ195027 | 1GCRYAEHXLZ175103 | 1GCRYAEHXLZ169432

1GCRYAEHXLZ193813; 1GCRYAEHXLZ129027 | 1GCRYAEHXLZ150699 | 1GCRYAEHXLZ161699

1GCRYAEHXLZ112177 | 1GCRYAEHXLZ142280 | 1GCRYAEHXLZ192211; 1GCRYAEHXLZ167440 | 1GCRYAEHXLZ195660 | 1GCRYAEHXLZ117931; 1GCRYAEHXLZ138004 | 1GCRYAEHXLZ107951 | 1GCRYAEHXLZ127309 | 1GCRYAEHXLZ182651 | 1GCRYAEHXLZ159807 | 1GCRYAEHXLZ190684 | 1GCRYAEHXLZ113197 | 1GCRYAEHXLZ189051 | 1GCRYAEHXLZ193861 | 1GCRYAEHXLZ111269; 1GCRYAEHXLZ197263

1GCRYAEHXLZ135068 | 1GCRYAEHXLZ124023 | 1GCRYAEHXLZ174081 | 1GCRYAEHXLZ141467 | 1GCRYAEHXLZ199241 | 1GCRYAEHXLZ185534; 1GCRYAEHXLZ136768; 1GCRYAEHXLZ145261; 1GCRYAEHXLZ179863; 1GCRYAEHXLZ121638 | 1GCRYAEHXLZ168877 | 1GCRYAEHXLZ106556; 1GCRYAEHXLZ125107 | 1GCRYAEHXLZ133577 | 1GCRYAEHXLZ109151; 1GCRYAEHXLZ180723 | 1GCRYAEHXLZ125270; 1GCRYAEHXLZ196761 | 1GCRYAEHXLZ142795 | 1GCRYAEHXLZ198042

1GCRYAEHXLZ124524 | 1GCRYAEHXLZ199949 | 1GCRYAEHXLZ150749; 1GCRYAEHXLZ131022 | 1GCRYAEHXLZ183038 | 1GCRYAEHXLZ158432 | 1GCRYAEHXLZ149097; 1GCRYAEHXLZ147088; 1GCRYAEHXLZ146765 | 1GCRYAEHXLZ183590 | 1GCRYAEHXLZ110428 | 1GCRYAEHXLZ184321 | 1GCRYAEHXLZ121946 | 1GCRYAEHXLZ179717; 1GCRYAEHXLZ120411; 1GCRYAEHXLZ122370 | 1GCRYAEHXLZ166496; 1GCRYAEHXLZ100739 | 1GCRYAEHXLZ177806

1GCRYAEHXLZ153652; 1GCRYAEHXLZ161962 | 1GCRYAEHXLZ160858 | 1GCRYAEHXLZ156292; 1GCRYAEHXLZ149116 | 1GCRYAEHXLZ186635; 1GCRYAEHXLZ138102 | 1GCRYAEHXLZ124765; 1GCRYAEHXLZ172248 | 1GCRYAEHXLZ159404; 1GCRYAEHXLZ159239; 1GCRYAEHXLZ135586 | 1GCRYAEHXLZ152100; 1GCRYAEHXLZ151562; 1GCRYAEHXLZ134311 | 1GCRYAEHXLZ114110 | 1GCRYAEHXLZ153585 | 1GCRYAEHXLZ173576

1GCRYAEHXLZ191804 | 1GCRYAEHXLZ179670 | 1GCRYAEHXLZ176302 | 1GCRYAEHXLZ124927 | 1GCRYAEHXLZ112261

1GCRYAEHXLZ109702 | 1GCRYAEHXLZ194637; 1GCRYAEHXLZ196811

1GCRYAEHXLZ161945 | 1GCRYAEHXLZ100885 | 1GCRYAEHXLZ134647 | 1GCRYAEHXLZ175540; 1GCRYAEHXLZ187946; 1GCRYAEHXLZ123342 | 1GCRYAEHXLZ119372 | 1GCRYAEHXLZ161332 | 1GCRYAEHXLZ115256 | 1GCRYAEHXLZ166255 | 1GCRYAEHXLZ189955; 1GCRYAEHXLZ122918; 1GCRYAEHXLZ150394 | 1GCRYAEHXLZ156552 | 1GCRYAEHXLZ144143 | 1GCRYAEHXLZ193164; 1GCRYAEHXLZ178745; 1GCRYAEHXLZ110574

1GCRYAEHXLZ145583 | 1GCRYAEHXLZ124328 | 1GCRYAEHXLZ113958; 1GCRYAEHXLZ110476; 1GCRYAEHXLZ111840 | 1GCRYAEHXLZ121011 | 1GCRYAEHXLZ159354 | 1GCRYAEHXLZ151898; 1GCRYAEHXLZ189826 | 1GCRYAEHXLZ110137 | 1GCRYAEHXLZ116522; 1GCRYAEHXLZ155711 | 1GCRYAEHXLZ118349

1GCRYAEHXLZ168815; 1GCRYAEHXLZ199207; 1GCRYAEHXLZ108369 | 1GCRYAEHXLZ190474 | 1GCRYAEHXLZ176929 | 1GCRYAEHXLZ147365; 1GCRYAEHXLZ188031; 1GCRYAEHXLZ137211; 1GCRYAEHXLZ185937 | 1GCRYAEHXLZ124944; 1GCRYAEHXLZ193441

1GCRYAEHXLZ145955 | 1GCRYAEHXLZ126807 | 1GCRYAEHXLZ108985; 1GCRYAEHXLZ163243 | 1GCRYAEHXLZ103611 | 1GCRYAEHXLZ144434

1GCRYAEHXLZ182410; 1GCRYAEHXLZ189275; 1GCRYAEHXLZ107741 | 1GCRYAEHXLZ119789; 1GCRYAEHXLZ182746; 1GCRYAEHXLZ153621 | 1GCRYAEHXLZ191916 | 1GCRYAEHXLZ117573; 1GCRYAEHXLZ114835 | 1GCRYAEHXLZ110980; 1GCRYAEHXLZ159032 | 1GCRYAEHXLZ196677; 1GCRYAEHXLZ106475; 1GCRYAEHXLZ171049; 1GCRYAEHXLZ107092; 1GCRYAEHXLZ153263; 1GCRYAEHXLZ151089; 1GCRYAEHXLZ161606 | 1GCRYAEHXLZ189809 | 1GCRYAEHXLZ140240 | 1GCRYAEHXLZ177529; 1GCRYAEHXLZ133143

1GCRYAEHXLZ102023 | 1GCRYAEHXLZ185114

1GCRYAEHXLZ172959 | 1GCRYAEHXLZ140805 | 1GCRYAEHXLZ110087

1GCRYAEHXLZ124037; 1GCRYAEHXLZ127973; 1GCRYAEHXLZ130114; 1GCRYAEHXLZ114091; 1GCRYAEHXLZ114124 | 1GCRYAEHXLZ160200 | 1GCRYAEHXLZ117895; 1GCRYAEHXLZ151741 | 1GCRYAEHXLZ108341 | 1GCRYAEHXLZ171584 | 1GCRYAEHXLZ170919; 1GCRYAEHXLZ181953

1GCRYAEHXLZ151609 | 1GCRYAEHXLZ114284 | 1GCRYAEHXLZ188241 | 1GCRYAEHXLZ196355 | 1GCRYAEHXLZ145356 | 1GCRYAEHXLZ118786; 1GCRYAEHXLZ134535 | 1GCRYAEHXLZ154817 | 1GCRYAEHXLZ184576

1GCRYAEHXLZ172122 | 1GCRYAEHXLZ145437 | 1GCRYAEHXLZ172668; 1GCRYAEHXLZ166594 | 1GCRYAEHXLZ139489; 1GCRYAEHXLZ102409; 1GCRYAEHXLZ148435 | 1GCRYAEHXLZ197800; 1GCRYAEHXLZ175893 | 1GCRYAEHXLZ171763; 1GCRYAEHXLZ120618 | 1GCRYAEHXLZ183248 | 1GCRYAEHXLZ141761

1GCRYAEHXLZ137208 | 1GCRYAEHXLZ114981; 1GCRYAEHXLZ199062 | 1GCRYAEHXLZ110686 | 1GCRYAEHXLZ186070

1GCRYAEHXLZ131098 | 1GCRYAEHXLZ127083 | 1GCRYAEHXLZ103334 | 1GCRYAEHXLZ162593; 1GCRYAEHXLZ122479; 1GCRYAEHXLZ155949

1GCRYAEHXLZ178051

1GCRYAEHXLZ159077; 1GCRYAEHXLZ123065 | 1GCRYAEHXLZ135460; 1GCRYAEHXLZ154154; 1GCRYAEHXLZ189907 | 1GCRYAEHXLZ157345; 1GCRYAEHXLZ113345 | 1GCRYAEHXLZ159595 | 1GCRYAEHXLZ192886 | 1GCRYAEHXLZ118125; 1GCRYAEHXLZ118724 | 1GCRYAEHXLZ120666 | 1GCRYAEHXLZ172430; 1GCRYAEHXLZ133594; 1GCRYAEHXLZ111949 | 1GCRYAEHXLZ178017 | 1GCRYAEHXLZ176719; 1GCRYAEHXLZ102099 | 1GCRYAEHXLZ197828 | 1GCRYAEHXLZ121607; 1GCRYAEHXLZ133708; 1GCRYAEHXLZ157118; 1GCRYAEHXLZ134728 | 1GCRYAEHXLZ190068; 1GCRYAEHXLZ144790 | 1GCRYAEHXLZ127939; 1GCRYAEHXLZ162366 | 1GCRYAEHXLZ193746 | 1GCRYAEHXLZ171908 | 1GCRYAEHXLZ130355 | 1GCRYAEHXLZ196548 | 1GCRYAEHXLZ116861; 1GCRYAEHXLZ121882; 1GCRYAEHXLZ142814; 1GCRYAEHXLZ131733

1GCRYAEHXLZ199451 | 1GCRYAEHXLZ108033 | 1GCRYAEHXLZ199322 | 1GCRYAEHXLZ127438; 1GCRYAEHXLZ111062 | 1GCRYAEHXLZ140545; 1GCRYAEHXLZ170340 | 1GCRYAEHXLZ174405 | 1GCRYAEHXLZ185680 | 1GCRYAEHXLZ182830 | 1GCRYAEHXLZ182259 | 1GCRYAEHXLZ162786 | 1GCRYAEHXLZ195268 | 1GCRYAEHXLZ170483 | 1GCRYAEHXLZ104404 | 1GCRYAEHXLZ104614 | 1GCRYAEHXLZ125219 | 1GCRYAEHXLZ173903 | 1GCRYAEHXLZ176879 | 1GCRYAEHXLZ184786 | 1GCRYAEHXLZ198901 | 1GCRYAEHXLZ115189 | 1GCRYAEHXLZ190247; 1GCRYAEHXLZ172542 | 1GCRYAEHXLZ184979 | 1GCRYAEHXLZ106265; 1GCRYAEHXLZ128167; 1GCRYAEHXLZ162996

1GCRYAEHXLZ163159; 1GCRYAEHXLZ119551 | 1GCRYAEHXLZ119582; 1GCRYAEHXLZ157894 | 1GCRYAEHXLZ157426 | 1GCRYAEHXLZ135135 | 1GCRYAEHXLZ143669 | 1GCRYAEHXLZ186182 | 1GCRYAEHXLZ147284 | 1GCRYAEHXLZ141940 | 1GCRYAEHXLZ111465 | 1GCRYAEHXLZ103818 | 1GCRYAEHXLZ142750 | 1GCRYAEHXLZ163727 | 1GCRYAEHXLZ190880; 1GCRYAEHXLZ163226 | 1GCRYAEHXLZ164845 | 1GCRYAEHXLZ175280 | 1GCRYAEHXLZ175392; 1GCRYAEHXLZ136124; 1GCRYAEHXLZ127455; 1GCRYAEHXLZ141906 | 1GCRYAEHXLZ158673 | 1GCRYAEHXLZ179958 | 1GCRYAEHXLZ186490 | 1GCRYAEHXLZ111868 | 1GCRYAEHXLZ178390; 1GCRYAEHXLZ186831 | 1GCRYAEHXLZ131201 | 1GCRYAEHXLZ108386; 1GCRYAEHXLZ190703; 1GCRYAEHXLZ174243 | 1GCRYAEHXLZ198574 | 1GCRYAEHXLZ122160; 1GCRYAEHXLZ196131; 1GCRYAEHXLZ174727 | 1GCRYAEHXLZ130503; 1GCRYAEHXLZ112003 | 1GCRYAEHXLZ124264; 1GCRYAEHXLZ193892; 1GCRYAEHXLZ169933; 1GCRYAEHXLZ197022 | 1GCRYAEHXLZ198669 | 1GCRYAEHXLZ191575

1GCRYAEHXLZ109103 | 1GCRYAEHXLZ151108 | 1GCRYAEHXLZ145907 | 1GCRYAEHXLZ108940 | 1GCRYAEHXLZ165140 | 1GCRYAEHXLZ144174 | 1GCRYAEHXLZ114995 | 1GCRYAEHXLZ123664 | 1GCRYAEHXLZ119310 | 1GCRYAEHXLZ196923 | 1GCRYAEHXLZ191883; 1GCRYAEHXLZ125205; 1GCRYAEHXLZ141002; 1GCRYAEHXLZ124183; 1GCRYAEHXLZ166157 | 1GCRYAEHXLZ160696; 1GCRYAEHXLZ168913 | 1GCRYAEHXLZ113037; 1GCRYAEHXLZ112647 | 1GCRYAEHXLZ177479 | 1GCRYAEHXLZ168605 | 1GCRYAEHXLZ175571 | 1GCRYAEHXLZ163968 | 1GCRYAEHXLZ134776 | 1GCRYAEHXLZ155384 | 1GCRYAEHXLZ113670; 1GCRYAEHXLZ196372 | 1GCRYAEHXLZ193617

1GCRYAEHXLZ193455 | 1GCRYAEHXLZ191480 | 1GCRYAEHXLZ104046; 1GCRYAEHXLZ100496; 1GCRYAEHXLZ133319; 1GCRYAEHXLZ178289 | 1GCRYAEHXLZ157930 | 1GCRYAEHXLZ125561 | 1GCRYAEHXLZ121347; 1GCRYAEHXLZ132753 | 1GCRYAEHXLZ132283 | 1GCRYAEHXLZ110462; 1GCRYAEHXLZ161783 | 1GCRYAEHXLZ169821 | 1GCRYAEHXLZ186845 | 1GCRYAEHXLZ166725 | 1GCRYAEHXLZ187543; 1GCRYAEHXLZ192175; 1GCRYAEHXLZ173366 | 1GCRYAEHXLZ134681 | 1GCRYAEHXLZ125477 | 1GCRYAEHXLZ142568 | 1GCRYAEHXLZ182374 | 1GCRYAEHXLZ115760; 1GCRYAEHXLZ120408; 1GCRYAEHXLZ115984 | 1GCRYAEHXLZ130775

1GCRYAEHXLZ101051 | 1GCRYAEHXLZ105505; 1GCRYAEHXLZ152923 | 1GCRYAEHXLZ148418 | 1GCRYAEHXLZ148970 | 1GCRYAEHXLZ190975; 1GCRYAEHXLZ164084 | 1GCRYAEHXLZ166188; 1GCRYAEHXLZ160455 | 1GCRYAEHXLZ154445 | 1GCRYAEHXLZ124376; 1GCRYAEHXLZ164778 | 1GCRYAEHXLZ170502 | 1GCRYAEHXLZ116780 | 1GCRYAEHXLZ112079 | 1GCRYAEHXLZ156406 | 1GCRYAEHXLZ139055 | 1GCRYAEHXLZ171889 | 1GCRYAEHXLZ199904 | 1GCRYAEHXLZ128346; 1GCRYAEHXLZ136236 | 1GCRYAEHXLZ148290; 1GCRYAEHXLZ167423; 1GCRYAEHXLZ111224; 1GCRYAEHXLZ126404 | 1GCRYAEHXLZ139847 | 1GCRYAEHXLZ159399 | 1GCRYAEHXLZ180446 | 1GCRYAEHXLZ138312 | 1GCRYAEHXLZ118481; 1GCRYAEHXLZ111613 | 1GCRYAEHXLZ193987 | 1GCRYAEHXLZ182567 | 1GCRYAEHXLZ101633 | 1GCRYAEHXLZ122966 | 1GCRYAEHXLZ127097 | 1GCRYAEHXLZ184772

1GCRYAEHXLZ111935 | 1GCRYAEHXLZ180687 | 1GCRYAEHXLZ132641 | 1GCRYAEHXLZ170712 | 1GCRYAEHXLZ142165

1GCRYAEHXLZ114477; 1GCRYAEHXLZ153571 | 1GCRYAEHXLZ185209; 1GCRYAEHXLZ166112 | 1GCRYAEHXLZ116956 | 1GCRYAEHXLZ131909 | 1GCRYAEHXLZ130047; 1GCRYAEHXLZ119680; 1GCRYAEHXLZ175649 | 1GCRYAEHXLZ133353; 1GCRYAEHXLZ120733 | 1GCRYAEHXLZ143168; 1GCRYAEHXLZ151982; 1GCRYAEHXLZ140514; 1GCRYAEHXLZ117802 | 1GCRYAEHXLZ134342

1GCRYAEHXLZ188000 | 1GCRYAEHXLZ108954 | 1GCRYAEHXLZ173691

1GCRYAEHXLZ137452; 1GCRYAEHXLZ131912 | 1GCRYAEHXLZ149164; 1GCRYAEHXLZ180995 | 1GCRYAEHXLZ108078 | 1GCRYAEHXLZ132008; 1GCRYAEHXLZ124300; 1GCRYAEHXLZ146524; 1GCRYAEHXLZ164117 | 1GCRYAEHXLZ114348 | 1GCRYAEHXLZ143350 | 1GCRYAEHXLZ140318

1GCRYAEHXLZ104693; 1GCRYAEHXLZ111093

1GCRYAEHXLZ117296 | 1GCRYAEHXLZ130730; 1GCRYAEHXLZ180804; 1GCRYAEHXLZ168412; 1GCRYAEHXLZ105066; 1GCRYAEHXLZ152050; 1GCRYAEHXLZ126712 | 1GCRYAEHXLZ111319 | 1GCRYAEHXLZ172010; 1GCRYAEHXLZ112728; 1GCRYAEHXLZ190829 | 1GCRYAEHXLZ109098 | 1GCRYAEHXLZ177224 | 1GCRYAEHXLZ145938 | 1GCRYAEHXLZ109070

1GCRYAEHXLZ169642 | 1GCRYAEHXLZ132042 | 1GCRYAEHXLZ184402 | 1GCRYAEHXLZ132607 | 1GCRYAEHXLZ137015; 1GCRYAEHXLZ166109 | 1GCRYAEHXLZ160570; 1GCRYAEHXLZ136284; 1GCRYAEHXLZ114219; 1GCRYAEHXLZ176445; 1GCRYAEHXLZ102426; 1GCRYAEHXLZ158902; 1GCRYAEHXLZ129271 | 1GCRYAEHXLZ109750

1GCRYAEHXLZ166398 | 1GCRYAEHXLZ169348 | 1GCRYAEHXLZ155577

1GCRYAEHXLZ140111; 1GCRYAEHXLZ112891 | 1GCRYAEHXLZ129061; 1GCRYAEHXLZ145339 | 1GCRYAEHXLZ123356 | 1GCRYAEHXLZ144501; 1GCRYAEHXLZ189549 | 1GCRYAEHXLZ150055 | 1GCRYAEHXLZ167907 | 1GCRYAEHXLZ151416 | 1GCRYAEHXLZ168930

1GCRYAEHXLZ103768 | 1GCRYAEHXLZ117542 | 1GCRYAEHXLZ169186 | 1GCRYAEHXLZ145941; 1GCRYAEHXLZ124085 | 1GCRYAEHXLZ193858

1GCRYAEHXLZ187607 | 1GCRYAEHXLZ100398; 1GCRYAEHXLZ155773 | 1GCRYAEHXLZ180950; 1GCRYAEHXLZ151867 | 1GCRYAEHXLZ128783; 1GCRYAEHXLZ178079; 1GCRYAEHXLZ160634 | 1GCRYAEHXLZ199854 | 1GCRYAEHXLZ122126 | 1GCRYAEHXLZ160617; 1GCRYAEHXLZ165087; 1GCRYAEHXLZ132817; 1GCRYAEHXLZ186392 | 1GCRYAEHXLZ146670; 1GCRYAEHXLZ164327; 1GCRYAEHXLZ174114; 1GCRYAEHXLZ173500; 1GCRYAEHXLZ162822; 1GCRYAEHXLZ164991; 1GCRYAEHXLZ199997 | 1GCRYAEHXLZ129867 | 1GCRYAEHXLZ109473 | 1GCRYAEHXLZ178955 | 1GCRYAEHXLZ114138 | 1GCRYAEHXLZ125463; 1GCRYAEHXLZ193844; 1GCRYAEHXLZ162805; 1GCRYAEHXLZ191964 | 1GCRYAEHXLZ171875; 1GCRYAEHXLZ168491 | 1GCRYAEHXLZ137578 | 1GCRYAEHXLZ129030 | 1GCRYAEHXLZ127133 | 1GCRYAEHXLZ153036; 1GCRYAEHXLZ131702; 1GCRYAEHXLZ188630 | 1GCRYAEHXLZ160665; 1GCRYAEHXLZ188417; 1GCRYAEHXLZ113264

1GCRYAEHXLZ136575; 1GCRYAEHXLZ195920; 1GCRYAEHXLZ168586; 1GCRYAEHXLZ128329; 1GCRYAEHXLZ125611 | 1GCRYAEHXLZ172654 | 1GCRYAEHXLZ139461; 1GCRYAEHXLZ109182; 1GCRYAEHXLZ119081; 1GCRYAEHXLZ190264 | 1GCRYAEHXLZ145096; 1GCRYAEHXLZ180771 | 1GCRYAEHXLZ124622; 1GCRYAEHXLZ121994 | 1GCRYAEHXLZ136740; 1GCRYAEHXLZ176915 | 1GCRYAEHXLZ139623 | 1GCRYAEHXLZ123695; 1GCRYAEHXLZ109764 | 1GCRYAEHXLZ163808 | 1GCRYAEHXLZ104838 | 1GCRYAEHXLZ100031 | 1GCRYAEHXLZ187008 | 1GCRYAEHXLZ142134 | 1GCRYAEHXLZ147866 | 1GCRYAEHXLZ145230 | 1GCRYAEHXLZ124121

1GCRYAEHXLZ110770 | 1GCRYAEHXLZ101180 | 1GCRYAEHXLZ118268; 1GCRYAEHXLZ120621; 1GCRYAEHXLZ160360 | 1GCRYAEHXLZ139511 | 1GCRYAEHXLZ179183; 1GCRYAEHXLZ140626

1GCRYAEHXLZ121624 | 1GCRYAEHXLZ120019 | 1GCRYAEHXLZ194038; 1GCRYAEHXLZ136107 | 1GCRYAEHXLZ161492 | 1GCRYAEHXLZ168037; 1GCRYAEHXLZ145745

1GCRYAEHXLZ193309 | 1GCRYAEHXLZ149424 | 1GCRYAEHXLZ107884 | 1GCRYAEHXLZ133093 | 1GCRYAEHXLZ122336 | 1GCRYAEHXLZ175991 | 1GCRYAEHXLZ177837; 1GCRYAEHXLZ187123; 1GCRYAEHXLZ158527 | 1GCRYAEHXLZ198686; 1GCRYAEHXLZ110722; 1GCRYAEHXLZ192970 | 1GCRYAEHXLZ138407 | 1GCRYAEHXLZ173710; 1GCRYAEHXLZ132655; 1GCRYAEHXLZ196324; 1GCRYAEHXLZ178809 | 1GCRYAEHXLZ111692 | 1GCRYAEHXLZ100773 | 1GCRYAEHXLZ158639; 1GCRYAEHXLZ161489 | 1GCRYAEHXLZ104113 | 1GCRYAEHXLZ153392; 1GCRYAEHXLZ109263 | 1GCRYAEHXLZ106024

1GCRYAEHXLZ116746 | 1GCRYAEHXLZ143980 | 1GCRYAEHXLZ108887

1GCRYAEHXLZ176218 | 1GCRYAEHXLZ119839; 1GCRYAEHXLZ104399 | 1GCRYAEHXLZ174369; 1GCRYAEHXLZ123499; 1GCRYAEHXLZ135104 | 1GCRYAEHXLZ183380; 1GCRYAEHXLZ187378 | 1GCRYAEHXLZ162870; 1GCRYAEHXLZ167342; 1GCRYAEHXLZ129626; 1GCRYAEHXLZ192581 | 1GCRYAEHXLZ131585; 1GCRYAEHXLZ100613 | 1GCRYAEHXLZ158687 | 1GCRYAEHXLZ153201; 1GCRYAEHXLZ164554 | 1GCRYAEHXLZ188546 | 1GCRYAEHXLZ141131; 1GCRYAEHXLZ118397; 1GCRYAEHXLZ128122; 1GCRYAEHXLZ140500; 1GCRYAEHXLZ105312; 1GCRYAEHXLZ153182 | 1GCRYAEHXLZ108436 | 1GCRYAEHXLZ184156; 1GCRYAEHXLZ114088 | 1GCRYAEHXLZ150637 | 1GCRYAEHXLZ182701 | 1GCRYAEHXLZ163114 | 1GCRYAEHXLZ162612

1GCRYAEHXLZ160357 | 1GCRYAEHXLZ111787 | 1GCRYAEHXLZ175828 | 1GCRYAEHXLZ109652

1GCRYAEHXLZ181113; 1GCRYAEHXLZ162139 | 1GCRYAEHXLZ126581 | 1GCRYAEHXLZ110204 | 1GCRYAEHXLZ137340 | 1GCRYAEHXLZ112745 | 1GCRYAEHXLZ163534; 1GCRYAEHXLZ160830 | 1GCRYAEHXLZ127780; 1GCRYAEHXLZ167244 | 1GCRYAEHXLZ158737 | 1GCRYAEHXLZ166871; 1GCRYAEHXLZ164294 | 1GCRYAEHXLZ185632 | 1GCRYAEHXLZ178132; 1GCRYAEHXLZ139038 | 1GCRYAEHXLZ137158

1GCRYAEHXLZ187252 | 1GCRYAEHXLZ159211 | 1GCRYAEHXLZ159581 | 1GCRYAEHXLZ174839; 1GCRYAEHXLZ105391 | 1GCRYAEHXLZ159886; 1GCRYAEHXLZ188787 | 1GCRYAEHXLZ152727 | 1GCRYAEHXLZ107433 | 1GCRYAEHXLZ107674; 1GCRYAEHXLZ121817 | 1GCRYAEHXLZ102720; 1GCRYAEHXLZ101812 | 1GCRYAEHXLZ124054 | 1GCRYAEHXLZ183833 | 1GCRYAEHXLZ145857 | 1GCRYAEHXLZ150931 | 1GCRYAEHXLZ192676 | 1GCRYAEHXLZ194587

1GCRYAEHXLZ123230 | 1GCRYAEHXLZ125916; 1GCRYAEHXLZ188725; 1GCRYAEHXLZ160620 | 1GCRYAEHXLZ138200 | 1GCRYAEHXLZ189003 | 1GCRYAEHXLZ146992; 1GCRYAEHXLZ156423

1GCRYAEHXLZ194282; 1GCRYAEHXLZ187414 | 1GCRYAEHXLZ107688 | 1GCRYAEHXLZ199112; 1GCRYAEHXLZ154137 | 1GCRYAEHXLZ166580 | 1GCRYAEHXLZ174940; 1GCRYAEHXLZ154204 | 1GCRYAEHXLZ139783 | 1GCRYAEHXLZ176977; 1GCRYAEHXLZ145910 | 1GCRYAEHXLZ179197 | 1GCRYAEHXLZ155143 | 1GCRYAEHXLZ168359 | 1GCRYAEHXLZ143915; 1GCRYAEHXLZ152047 | 1GCRYAEHXLZ199272 | 1GCRYAEHXLZ180107; 1GCRYAEHXLZ106282 | 1GCRYAEHXLZ143123 | 1GCRYAEHXLZ157863 | 1GCRYAEHXLZ146345; 1GCRYAEHXLZ108145 | 1GCRYAEHXLZ148676 | 1GCRYAEHXLZ133109; 1GCRYAEHXLZ183542 | 1GCRYAEHXLZ160424 | 1GCRYAEHXLZ104290; 1GCRYAEHXLZ185498 | 1GCRYAEHXLZ116925; 1GCRYAEHXLZ177093 | 1GCRYAEHXLZ195125 | 1GCRYAEHXLZ125737 | 1GCRYAEHXLZ131988 | 1GCRYAEHXLZ183377

1GCRYAEHXLZ189714; 1GCRYAEHXLZ179684; 1GCRYAEHXLZ160407 | 1GCRYAEHXLZ118304 | 1GCRYAEHXLZ100384

1GCRYAEHXLZ196162 | 1GCRYAEHXLZ196730; 1GCRYAEHXLZ126323 | 1GCRYAEHXLZ155854; 1GCRYAEHXLZ161704 | 1GCRYAEHXLZ194105 | 1GCRYAEHXLZ184500 | 1GCRYAEHXLZ128878; 1GCRYAEHXLZ116388; 1GCRYAEHXLZ119369; 1GCRYAEHXLZ167678 | 1GCRYAEHXLZ163033 | 1GCRYAEHXLZ146734 | 1GCRYAEHXLZ129254 | 1GCRYAEHXLZ145258; 1GCRYAEHXLZ166448; 1GCRYAEHXLZ118612; 1GCRYAEHXLZ115242; 1GCRYAEHXLZ176235; 1GCRYAEHXLZ162240 | 1GCRYAEHXLZ168474 | 1GCRYAEHXLZ124958 | 1GCRYAEHXLZ197795; 1GCRYAEHXLZ147169 | 1GCRYAEHXLZ163386

1GCRYAEHXLZ144983; 1GCRYAEHXLZ152663; 1GCRYAEHXLZ170533 | 1GCRYAEHXLZ162254 | 1GCRYAEHXLZ186067; 1GCRYAEHXLZ177997; 1GCRYAEHXLZ183640 | 1GCRYAEHXLZ163467 | 1GCRYAEHXLZ143042 | 1GCRYAEHXLZ121820 | 1GCRYAEHXLZ191897 | 1GCRYAEHXLZ156521 | 1GCRYAEHXLZ165557 | 1GCRYAEHXLZ143414 | 1GCRYAEHXLZ123650; 1GCRYAEHXLZ144420; 1GCRYAEHXLZ150458 | 1GCRYAEHXLZ169527 | 1GCRYAEHXLZ129092; 1GCRYAEHXLZ175344 | 1GCRYAEHXLZ121364; 1GCRYAEHXLZ155546 | 1GCRYAEHXLZ115290 | 1GCRYAEHXLZ141842; 1GCRYAEHXLZ148175 | 1GCRYAEHXLZ117380 | 1GCRYAEHXLZ159709; 1GCRYAEHXLZ138293 | 1GCRYAEHXLZ128931; 1GCRYAEHXLZ198364 | 1GCRYAEHXLZ107447 | 1GCRYAEHXLZ150959; 1GCRYAEHXLZ139458 | 1GCRYAEHXLZ112583 | 1GCRYAEHXLZ131067; 1GCRYAEHXLZ135345 | 1GCRYAEHXLZ132543 | 1GCRYAEHXLZ115192 | 1GCRYAEHXLZ142618 | 1GCRYAEHXLZ144109 | 1GCRYAEHXLZ139704

1GCRYAEHXLZ102247 | 1GCRYAEHXLZ136527 | 1GCRYAEHXLZ187672; 1GCRYAEHXLZ148516; 1GCRYAEHXLZ129156 | 1GCRYAEHXLZ100501 | 1GCRYAEHXLZ187218 | 1GCRYAEHXLZ132140; 1GCRYAEHXLZ197148 | 1GCRYAEHXLZ148032; 1GCRYAEHXLZ197196 | 1GCRYAEHXLZ119601 | 1GCRYAEHXLZ128413; 1GCRYAEHXLZ157037 | 1GCRYAEHXLZ199689; 1GCRYAEHXLZ152937; 1GCRYAEHXLZ142828 | 1GCRYAEHXLZ107979 | 1GCRYAEHXLZ129478; 1GCRYAEHXLZ147091 | 1GCRYAEHXLZ108713 | 1GCRYAEHXLZ142635; 1GCRYAEHXLZ135913 | 1GCRYAEHXLZ186330 | 1GCRYAEHXLZ149178

1GCRYAEHXLZ143302 | 1GCRYAEHXLZ170046; 1GCRYAEHXLZ142943 | 1GCRYAEHXLZ115239 | 1GCRYAEHXLZ104919 | 1GCRYAEHXLZ115855; 1GCRYAEHXLZ103723 | 1GCRYAEHXLZ151710 | 1GCRYAEHXLZ112955 | 1GCRYAEHXLZ155286 | 1GCRYAEHXLZ176350 | 1GCRYAEHXLZ119484 | 1GCRYAEHXLZ143090 | 1GCRYAEHXLZ160651 | 1GCRYAEHXLZ122174 | 1GCRYAEHXLZ117301 | 1GCRYAEHXLZ141372 | 1GCRYAEHXLZ137810; 1GCRYAEHXLZ108842; 1GCRYAEHXLZ128928 | 1GCRYAEHXLZ175330; 1GCRYAEHXLZ188384 | 1GCRYAEHXLZ113765; 1GCRYAEHXLZ120702 | 1GCRYAEHXLZ180298 | 1GCRYAEHXLZ116939 | 1GCRYAEHXLZ172380; 1GCRYAEHXLZ127505 | 1GCRYAEHXLZ130209; 1GCRYAEHXLZ117749 | 1GCRYAEHXLZ121963; 1GCRYAEHXLZ167129 | 1GCRYAEHXLZ166644 | 1GCRYAEHXLZ182715; 1GCRYAEHXLZ126368 | 1GCRYAEHXLZ188448 | 1GCRYAEHXLZ197358 | 1GCRYAEHXLZ109568 | 1GCRYAEHXLZ105455; 1GCRYAEHXLZ136754; 1GCRYAEHXLZ131652

1GCRYAEHXLZ138617; 1GCRYAEHXLZ186151 | 1GCRYAEHXLZ167048 | 1GCRYAEHXLZ166238

1GCRYAEHXLZ114589; 1GCRYAEHXLZ136592 | 1GCRYAEHXLZ102992; 1GCRYAEHXLZ148595 | 1GCRYAEHXLZ174629

1GCRYAEHXLZ161752 | 1GCRYAEHXLZ156678 | 1GCRYAEHXLZ125799 | 1GCRYAEHXLZ197330; 1GCRYAEHXLZ133465 | 1GCRYAEHXLZ198591 | 1GCRYAEHXLZ151464 | 1GCRYAEHXLZ121896; 1GCRYAEHXLZ144028 | 1GCRYAEHXLZ107724 | 1GCRYAEHXLZ132669 | 1GCRYAEHXLZ105553 | 1GCRYAEHXLZ166627 | 1GCRYAEHXLZ183539; 1GCRYAEHXLZ118061 | 1GCRYAEHXLZ182309 | 1GCRYAEHXLZ138889; 1GCRYAEHXLZ188658; 1GCRYAEHXLZ137659 | 1GCRYAEHXLZ138438 | 1GCRYAEHXLZ122594 | 1GCRYAEHXLZ165686 | 1GCRYAEHXLZ120344 | 1GCRYAEHXLZ120473; 1GCRYAEHXLZ105200 | 1GCRYAEHXLZ172685 | 1GCRYAEHXLZ144921 | 1GCRYAEHXLZ116147; 1GCRYAEHXLZ156812 | 1GCRYAEHXLZ187803; 1GCRYAEHXLZ192239; 1GCRYAEHXLZ185775 | 1GCRYAEHXLZ105763 | 1GCRYAEHXLZ137242 | 1GCRYAEHXLZ130811 | 1GCRYAEHXLZ105682; 1GCRYAEHXLZ197909 | 1GCRYAEHXLZ126841 | 1GCRYAEHXLZ141484 | 1GCRYAEHXLZ198493

1GCRYAEHXLZ137368 | 1GCRYAEHXLZ195447 | 1GCRYAEHXLZ182004 | 1GCRYAEHXLZ176431 | 1GCRYAEHXLZ184383; 1GCRYAEHXLZ199109 | 1GCRYAEHXLZ135636 | 1GCRYAEHXLZ121512 | 1GCRYAEHXLZ129139 | 1GCRYAEHXLZ100417 | 1GCRYAEHXLZ177305 | 1GCRYAEHXLZ113555; 1GCRYAEHXLZ128086 | 1GCRYAEHXLZ189650; 1GCRYAEHXLZ111675 | 1GCRYAEHXLZ177675 | 1GCRYAEHXLZ167728; 1GCRYAEHXLZ107223 | 1GCRYAEHXLZ139301; 1GCRYAEHXLZ191334 | 1GCRYAEHXLZ111417 | 1GCRYAEHXLZ183119; 1GCRYAEHXLZ165882; 1GCRYAEHXLZ182438 | 1GCRYAEHXLZ143817; 1GCRYAEHXLZ107836 | 1GCRYAEHXLZ100661 | 1GCRYAEHXLZ178471 | 1GCRYAEHXLZ102944 | 1GCRYAEHXLZ192600 | 1GCRYAEHXLZ124474 | 1GCRYAEHXLZ156034 | 1GCRYAEHXLZ154834 | 1GCRYAEHXLZ197702

1GCRYAEHXLZ137628

1GCRYAEHXLZ149469 | 1GCRYAEHXLZ183394 | 1GCRYAEHXLZ114804; 1GCRYAEHXLZ157958; 1GCRYAEHXLZ147043 | 1GCRYAEHXLZ126516 | 1GCRYAEHXLZ105634 | 1GCRYAEHXLZ161413; 1GCRYAEHXLZ106444 | 1GCRYAEHXLZ150248 | 1GCRYAEHXLZ132249; 1GCRYAEHXLZ120909 | 1GCRYAEHXLZ148693 | 1GCRYAEHXLZ120893 | 1GCRYAEHXLZ124068 | 1GCRYAEHXLZ108680; 1GCRYAEHXLZ180334 | 1GCRYAEHXLZ110008 | 1GCRYAEHXLZ183735; 1GCRYAEHXLZ128525 | 1GCRYAEHXLZ123082 | 1GCRYAEHXLZ188014 | 1GCRYAEHXLZ173772 | 1GCRYAEHXLZ113975 | 1GCRYAEHXLZ167146 | 1GCRYAEHXLZ114821 | 1GCRYAEHXLZ179264 | 1GCRYAEHXLZ125320; 1GCRYAEHXLZ107643 | 1GCRYAEHXLZ160004; 1GCRYAEHXLZ157961 | 1GCRYAEHXLZ113278 | 1GCRYAEHXLZ102491; 1GCRYAEHXLZ188255 | 1GCRYAEHXLZ151058 | 1GCRYAEHXLZ168765; 1GCRYAEHXLZ163825; 1GCRYAEHXLZ154493 | 1GCRYAEHXLZ148628 | 1GCRYAEHXLZ117511 | 1GCRYAEHXLZ197408; 1GCRYAEHXLZ181189 | 1GCRYAEHXLZ149570; 1GCRYAEHXLZ129545 | 1GCRYAEHXLZ179975 | 1GCRYAEHXLZ100935

1GCRYAEHXLZ126760; 1GCRYAEHXLZ185002; 1GCRYAEHXLZ179250; 1GCRYAEHXLZ133627; 1GCRYAEHXLZ104385 | 1GCRYAEHXLZ152680 | 1GCRYAEHXLZ152243 | 1GCRYAEHXLZ121283 | 1GCRYAEHXLZ154526 | 1GCRYAEHXLZ115774 | 1GCRYAEHXLZ128234 | 1GCRYAEHXLZ193598; 1GCRYAEHXLZ160679; 1GCRYAEHXLZ184710; 1GCRYAEHXLZ141257 | 1GCRYAEHXLZ139248; 1GCRYAEHXLZ152484 | 1GCRYAEHXLZ159189 | 1GCRYAEHXLZ119453; 1GCRYAEHXLZ192550

1GCRYAEHXLZ185436 | 1GCRYAEHXLZ123857; 1GCRYAEHXLZ103821

1GCRYAEHXLZ127889 | 1GCRYAEHXLZ156308 | 1GCRYAEHXLZ175635 | 1GCRYAEHXLZ186053; 1GCRYAEHXLZ182892 | 1GCRYAEHXLZ177904 | 1GCRYAEHXLZ117203 | 1GCRYAEHXLZ136446 | 1GCRYAEHXLZ105150

1GCRYAEHXLZ118903 | 1GCRYAEHXLZ116200 | 1GCRYAEHXLZ110025; 1GCRYAEHXLZ158754 | 1GCRYAEHXLZ134731 | 1GCRYAEHXLZ121462 | 1GCRYAEHXLZ163338

1GCRYAEHXLZ176932; 1GCRYAEHXLZ151447 | 1GCRYAEHXLZ141338 | 1GCRYAEHXLZ189163 | 1GCRYAEHXLZ184268 | 1GCRYAEHXLZ102605; 1GCRYAEHXLZ171262; 1GCRYAEHXLZ173352 | 1GCRYAEHXLZ158169 | 1GCRYAEHXLZ150363 | 1GCRYAEHXLZ193522; 1GCRYAEHXLZ190250; 1GCRYAEHXLZ177210; 1GCRYAEHXLZ137483; 1GCRYAEHXLZ116651; 1GCRYAEHXLZ142022 | 1GCRYAEHXLZ116682 | 1GCRYAEHXLZ125396 | 1GCRYAEHXLZ140528 | 1GCRYAEHXLZ166532; 1GCRYAEHXLZ114043 | 1GCRYAEHXLZ166823

1GCRYAEHXLZ194248 | 1GCRYAEHXLZ126371 | 1GCRYAEHXLZ140061; 1GCRYAEHXLZ137645 | 1GCRYAEHXLZ118108 | 1GCRYAEHXLZ161251 | 1GCRYAEHXLZ158608 | 1GCRYAEHXLZ196338 | 1GCRYAEHXLZ101292; 1GCRYAEHXLZ168927 | 1GCRYAEHXLZ166868 | 1GCRYAEHXLZ174470 | 1GCRYAEHXLZ110607 | 1GCRYAEHXLZ163923 | 1GCRYAEHXLZ138505; 1GCRYAEHXLZ160293 | 1GCRYAEHXLZ109599 | 1GCRYAEHXLZ136205 | 1GCRYAEHXLZ145423 | 1GCRYAEHXLZ175781 | 1GCRYAEHXLZ117993 | 1GCRYAEHXLZ136365; 1GCRYAEHXLZ155921 | 1GCRYAEHXLZ165784; 1GCRYAEHXLZ119999 | 1GCRYAEHXLZ118190 | 1GCRYAEHXLZ188692; 1GCRYAEHXLZ178020; 1GCRYAEHXLZ177448 | 1GCRYAEHXLZ193343; 1GCRYAEHXLZ105844 | 1GCRYAEHXLZ138858 | 1GCRYAEHXLZ174145; 1GCRYAEHXLZ152131 | 1GCRYAEHXLZ168961 | 1GCRYAEHXLZ147785; 1GCRYAEHXLZ184917; 1GCRYAEHXLZ164604 | 1GCRYAEHXLZ130808 | 1GCRYAEHXLZ152985 | 1GCRYAEHXLZ197540; 1GCRYAEHXLZ199174 | 1GCRYAEHXLZ164036 | 1GCRYAEHXLZ135023 | 1GCRYAEHXLZ144305; 1GCRYAEHXLZ174856; 1GCRYAEHXLZ187431

1GCRYAEHXLZ156356 | 1GCRYAEHXLZ175294 | 1GCRYAEHXLZ198963; 1GCRYAEHXLZ148984 | 1GCRYAEHXLZ128542 | 1GCRYAEHXLZ113152 | 1GCRYAEHXLZ129710 | 1GCRYAEHXLZ182035; 1GCRYAEHXLZ189406 | 1GCRYAEHXLZ142344; 1GCRYAEHXLZ110557; 1GCRYAEHXLZ107142 | 1GCRYAEHXLZ108291; 1GCRYAEHXLZ107738 | 1GCRYAEHXLZ164540 | 1GCRYAEHXLZ182777 | 1GCRYAEHXLZ171102

1GCRYAEHXLZ143946 | 1GCRYAEHXLZ119355; 1GCRYAEHXLZ109439 | 1GCRYAEHXLZ191155 | 1GCRYAEHXLZ198980 | 1GCRYAEHXLZ101373 | 1GCRYAEHXLZ134101 | 1GCRYAEHXLZ185372; 1GCRYAEHXLZ156065 | 1GCRYAEHXLZ198445; 1GCRYAEHXLZ121669 | 1GCRYAEHXLZ128055 | 1GCRYAEHXLZ105939 | 1GCRYAEHXLZ118769 | 1GCRYAEHXLZ162965 | 1GCRYAEHXLZ174176 | 1GCRYAEHXLZ111742; 1GCRYAEHXLZ173402 | 1GCRYAEHXLZ163422; 1GCRYAEHXLZ111207 | 1GCRYAEHXLZ178597 | 1GCRYAEHXLZ195688; 1GCRYAEHXLZ161511

1GCRYAEHXLZ104872 | 1GCRYAEHXLZ150945; 1GCRYAEHXLZ163792 | 1GCRYAEHXLZ158382; 1GCRYAEHXLZ154655; 1GCRYAEHXLZ137029 | 1GCRYAEHXLZ153795; 1GCRYAEHXLZ157698 | 1GCRYAEHXLZ125544 | 1GCRYAEHXLZ164425 | 1GCRYAEHXLZ166353

1GCRYAEHXLZ152338 | 1GCRYAEHXLZ135099 | 1GCRYAEHXLZ193536; 1GCRYAEHXLZ126662 | 1GCRYAEHXLZ179376 | 1GCRYAEHXLZ161329; 1GCRYAEHXLZ149021 | 1GCRYAEHXLZ114155; 1GCRYAEHXLZ133336

1GCRYAEHXLZ153053; 1GCRYAEHXLZ150265; 1GCRYAEHXLZ122739 | 1GCRYAEHXLZ171164; 1GCRYAEHXLZ136334 | 1GCRYAEHXLZ107304 | 1GCRYAEHXLZ104421 | 1GCRYAEHXLZ165879 | 1GCRYAEHXLZ118870; 1GCRYAEHXLZ118626 | 1GCRYAEHXLZ162299; 1GCRYAEHXLZ126158; 1GCRYAEHXLZ170709 | 1GCRYAEHXLZ116245 | 1GCRYAEHXLZ114222; 1GCRYAEHXLZ146376 | 1GCRYAEHXLZ178003 | 1GCRYAEHXLZ191186; 1GCRYAEHXLZ150590 | 1GCRYAEHXLZ197926 | 1GCRYAEHXLZ105925 | 1GCRYAEHXLZ146717 | 1GCRYAEHXLZ127679 | 1GCRYAEHXLZ157524; 1GCRYAEHXLZ191415 | 1GCRYAEHXLZ164313 | 1GCRYAEHXLZ114642 | 1GCRYAEHXLZ126385 | 1GCRYAEHXLZ181967 | 1GCRYAEHXLZ185470; 1GCRYAEHXLZ186022 | 1GCRYAEHXLZ144496 | 1GCRYAEHXLZ141405

1GCRYAEHXLZ142358 | 1GCRYAEHXLZ196680 | 1GCRYAEHXLZ147768; 1GCRYAEHXLZ199353; 1GCRYAEHXLZ109697 | 1GCRYAEHXLZ165185 | 1GCRYAEHXLZ188305 | 1GCRYAEHXLZ133112 | 1GCRYAEHXLZ123728 | 1GCRYAEHXLZ117282 | 1GCRYAEHXLZ140903; 1GCRYAEHXLZ132994 | 1GCRYAEHXLZ138486 | 1GCRYAEHXLZ124832

1GCRYAEHXLZ194136; 1GCRYAEHXLZ181662; 1GCRYAEHXLZ102233 | 1GCRYAEHXLZ109666 | 1GCRYAEHXLZ187932 | 1GCRYAEHXLZ140142 | 1GCRYAEHXLZ149679; 1GCRYAEHXLZ186893; 1GCRYAEHXLZ171925; 1GCRYAEHXLZ142019; 1GCRYAEHXLZ127729 | 1GCRYAEHXLZ154235 | 1GCRYAEHXLZ135796 | 1GCRYAEHXLZ188465 | 1GCRYAEHXLZ198607 | 1GCRYAEHXLZ129562 | 1GCRYAEHXLZ135037 | 1GCRYAEHXLZ111174

1GCRYAEHXLZ138715; 1GCRYAEHXLZ138231; 1GCRYAEHXLZ170905 | 1GCRYAEHXLZ183461 | 1GCRYAEHXLZ192208 | 1GCRYAEHXLZ169592; 1GCRYAEHXLZ146863 | 1GCRYAEHXLZ112180 | 1GCRYAEHXLZ105178 | 1GCRYAEHXLZ139315 | 1GCRYAEHXLZ158656; 1GCRYAEHXLZ176851 | 1GCRYAEHXLZ118755; 1GCRYAEHXLZ159774 | 1GCRYAEHXLZ185582; 1GCRYAEHXLZ194024; 1GCRYAEHXLZ136608 | 1GCRYAEHXLZ154221 | 1GCRYAEHXLZ134003 | 1GCRYAEHXLZ142389 | 1GCRYAEHXLZ112907; 1GCRYAEHXLZ120067 | 1GCRYAEHXLZ155918 | 1GCRYAEHXLZ102894 | 1GCRYAEHXLZ167499 | 1GCRYAEHXLZ173464 | 1GCRYAEHXLZ100465 | 1GCRYAEHXLZ124166 | 1GCRYAEHXLZ125656 | 1GCRYAEHXLZ137287

1GCRYAEHXLZ108016 | 1GCRYAEHXLZ194542 | 1GCRYAEHXLZ107478 | 1GCRYAEHXLZ113913

1GCRYAEHXLZ111160 | 1GCRYAEHXLZ177921; 1GCRYAEHXLZ134325 | 1GCRYAEHXLZ145308 | 1GCRYAEHXLZ119629 | 1GCRYAEHXLZ183282 | 1GCRYAEHXLZ179880 | 1GCRYAEHXLZ157104 | 1GCRYAEHXLZ146135 | 1GCRYAEHXLZ103544 | 1GCRYAEHXLZ169009 | 1GCRYAEHXLZ119162; 1GCRYAEHXLZ105357; 1GCRYAEHXLZ193245 | 1GCRYAEHXLZ104211; 1GCRYAEHXLZ194993 | 1GCRYAEHXLZ106864 | 1GCRYAEHXLZ137127; 1GCRYAEHXLZ147124; 1GCRYAEHXLZ135989 | 1GCRYAEHXLZ193312 | 1GCRYAEHXLZ102121 | 1GCRYAEHXLZ173867; 1GCRYAEHXLZ171097 | 1GCRYAEHXLZ171066; 1GCRYAEHXLZ142425; 1GCRYAEHXLZ146846; 1GCRYAEHXLZ175473; 1GCRYAEHXLZ144823 | 1GCRYAEHXLZ133966; 1GCRYAEHXLZ136561; 1GCRYAEHXLZ177031 | 1GCRYAEHXLZ186506 | 1GCRYAEHXLZ180611; 1GCRYAEHXLZ164909 | 1GCRYAEHXLZ163162; 1GCRYAEHXLZ158141; 1GCRYAEHXLZ186909; 1GCRYAEHXLZ147379 | 1GCRYAEHXLZ197344; 1GCRYAEHXLZ140562; 1GCRYAEHXLZ142196 | 1GCRYAEHXLZ129481 | 1GCRYAEHXLZ129853 | 1GCRYAEHXLZ156471 | 1GCRYAEHXLZ141324; 1GCRYAEHXLZ137726

1GCRYAEHXLZ169155 | 1GCRYAEHXLZ121834 | 1GCRYAEHXLZ180589; 1GCRYAEHXLZ134700; 1GCRYAEHXLZ182357 | 1GCRYAEHXLZ119145; 1GCRYAEHXLZ175215 | 1GCRYAEHXLZ162545 | 1GCRYAEHXLZ141095

1GCRYAEHXLZ175232; 1GCRYAEHXLZ127665; 1GCRYAEHXLZ143879 | 1GCRYAEHXLZ180656 | 1GCRYAEHXLZ187865 | 1GCRYAEHXLZ126094 | 1GCRYAEHXLZ154266; 1GCRYAEHXLZ181726; 1GCRYAEHXLZ157488 | 1GCRYAEHXLZ157216; 1GCRYAEHXLZ157636; 1GCRYAEHXLZ128007; 1GCRYAEHXLZ124703; 1GCRYAEHXLZ182391 | 1GCRYAEHXLZ156826

1GCRYAEHXLZ153232 | 1GCRYAEHXLZ142375 | 1GCRYAEHXLZ142960 | 1GCRYAEHXLZ116908; 1GCRYAEHXLZ163730 | 1GCRYAEHXLZ150671 | 1GCRYAEHXLZ149634; 1GCRYAEHXLZ115659 | 1GCRYAEHXLZ122093 | 1GCRYAEHXLZ177191 | 1GCRYAEHXLZ100983 | 1GCRYAEHXLZ106881 | 1GCRYAEHXLZ162691

1GCRYAEHXLZ198722 | 1GCRYAEHXLZ191205; 1GCRYAEHXLZ161881 | 1GCRYAEHXLZ198719; 1GCRYAEHXLZ127052 | 1GCRYAEHXLZ113216 | 1GCRYAEHXLZ151707 | 1GCRYAEHXLZ103124 | 1GCRYAEHXLZ178115; 1GCRYAEHXLZ156969; 1GCRYAEHXLZ172556 | 1GCRYAEHXLZ167597 | 1GCRYAEHXLZ141341 | 1GCRYAEHXLZ162917 | 1GCRYAEHXLZ120098 | 1GCRYAEHXLZ135149; 1GCRYAEHXLZ139203; 1GCRYAEHXLZ195206 | 1GCRYAEHXLZ153831

1GCRYAEHXLZ149889 | 1GCRYAEHXLZ114575; 1GCRYAEHXLZ120912 | 1GCRYAEHXLZ158253 | 1GCRYAEHXLZ135538 | 1GCRYAEHXLZ138827; 1GCRYAEHXLZ192404 | 1GCRYAEHXLZ152520; 1GCRYAEHXLZ113300 | 1GCRYAEHXLZ108159 | 1GCRYAEHXLZ185243 | 1GCRYAEHXLZ162934; 1GCRYAEHXLZ169852; 1GCRYAEHXLZ149407; 1GCRYAEHXLZ139749 | 1GCRYAEHXLZ196291; 1GCRYAEHXLZ143896 | 1GCRYAEHXLZ159385; 1GCRYAEHXLZ156647 | 1GCRYAEHXLZ122420 | 1GCRYAEHXLZ105990 | 1GCRYAEHXLZ125723 | 1GCRYAEHXLZ134597; 1GCRYAEHXLZ189468; 1GCRYAEHXLZ186344 | 1GCRYAEHXLZ117217 | 1GCRYAEHXLZ137337; 1GCRYAEHXLZ115354; 1GCRYAEHXLZ182343; 1GCRYAEHXLZ128587 | 1GCRYAEHXLZ189261 | 1GCRYAEHXLZ116262

1GCRYAEHXLZ195061 | 1GCRYAEHXLZ158012; 1GCRYAEHXLZ177756 | 1GCRYAEHXLZ176414 | 1GCRYAEHXLZ115595; 1GCRYAEHXLZ141212 | 1GCRYAEHXLZ116519 | 1GCRYAEHXLZ121316; 1GCRYAEHXLZ122059

1GCRYAEHXLZ137872 | 1GCRYAEHXLZ185307; 1GCRYAEHXLZ199711 | 1GCRYAEHXLZ132011 | 1GCRYAEHXLZ147687 | 1GCRYAEHXLZ190216; 1GCRYAEHXLZ111000; 1GCRYAEHXLZ101941

1GCRYAEHXLZ143705 | 1GCRYAEHXLZ123146; 1GCRYAEHXLZ199742 | 1GCRYAEHXLZ118884 | 1GCRYAEHXLZ148886; 1GCRYAEHXLZ102460

1GCRYAEHXLZ168863 | 1GCRYAEHXLZ109280 | 1GCRYAEHXLZ130016 | 1GCRYAEHXLZ156745; 1GCRYAEHXLZ129450; 1GCRYAEHXLZ105424 | 1GCRYAEHXLZ125947 | 1GCRYAEHXLZ133661 | 1GCRYAEHXLZ178454; 1GCRYAEHXLZ121784 | 1GCRYAEHXLZ149049; 1GCRYAEHXLZ104564; 1GCRYAEHXLZ134969 | 1GCRYAEHXLZ158060; 1GCRYAEHXLZ113703; 1GCRYAEHXLZ185016

1GCRYAEHXLZ125012 | 1GCRYAEHXLZ170144 | 1GCRYAEHXLZ132445 | 1GCRYAEHXLZ137550; 1GCRYAEHXLZ144112 | 1GCRYAEHXLZ128752; 1GCRYAEHXLZ196808

1GCRYAEHXLZ170192 | 1GCRYAEHXLZ170001; 1GCRYAEHXLZ165509 | 1GCRYAEHXLZ120442; 1GCRYAEHXLZ168071 | 1GCRYAEHXLZ196405; 1GCRYAEHXLZ158091 | 1GCRYAEHXLZ129464 | 1GCRYAEHXLZ117427 | 1GCRYAEHXLZ135569 | 1GCRYAEHXLZ140089 | 1GCRYAEHXLZ153716 | 1GCRYAEHXLZ155188 | 1GCRYAEHXLZ194783 | 1GCRYAEHXLZ173013 | 1GCRYAEHXLZ152968 | 1GCRYAEHXLZ197280 | 1GCRYAEHXLZ185517 | 1GCRYAEHXLZ167325 | 1GCRYAEHXLZ158088 | 1GCRYAEHXLZ136897 | 1GCRYAEHXLZ158009; 1GCRYAEHXLZ101910

1GCRYAEHXLZ139492 | 1GCRYAEHXLZ180110 | 1GCRYAEHXLZ153781; 1GCRYAEHXLZ163680 | 1GCRYAEHXLZ178034

1GCRYAEHXLZ129576 | 1GCRYAEHXLZ149293; 1GCRYAEHXLZ122854 | 1GCRYAEHXLZ147690

1GCRYAEHXLZ137466 | 1GCRYAEHXLZ110803; 1GCRYAEHXLZ116536 | 1GCRYAEHXLZ107786

1GCRYAEHXLZ172296; 1GCRYAEHXLZ111966; 1GCRYAEHXLZ149214; 1GCRYAEHXLZ170399 | 1GCRYAEHXLZ168135 | 1GCRYAEHXLZ137791; 1GCRYAEHXLZ154736; 1GCRYAEHXLZ106170 | 1GCRYAEHXLZ118965; 1GCRYAEHXLZ126709 | 1GCRYAEHXLZ144224 | 1GCRYAEHXLZ126838 | 1GCRYAEHXLZ126113

1GCRYAEHXLZ180544 | 1GCRYAEHXLZ138388 | 1GCRYAEHXLZ176946 | 1GCRYAEHXLZ177109 | 1GCRYAEHXLZ103690; 1GCRYAEHXLZ117038 | 1GCRYAEHXLZ147916 | 1GCRYAEHXLZ184142; 1GCRYAEHXLZ156664 | 1GCRYAEHXLZ188899 | 1GCRYAEHXLZ128041; 1GCRYAEHXLZ169365 | 1GCRYAEHXLZ194220; 1GCRYAEHXLZ114205; 1GCRYAEHXLZ107660 | 1GCRYAEHXLZ157359; 1GCRYAEHXLZ183749 | 1GCRYAEHXLZ139007 | 1GCRYAEHXLZ142151; 1GCRYAEHXLZ121395; 1GCRYAEHXLZ113569 | 1GCRYAEHXLZ108503; 1GCRYAEHXLZ122899 | 1GCRYAEHXLZ172170 | 1GCRYAEHXLZ168684; 1GCRYAEHXLZ130596 | 1GCRYAEHXLZ126273; 1GCRYAEHXLZ159662 | 1GCRYAEHXLZ155496 | 1GCRYAEHXLZ189647; 1GCRYAEHXLZ102958; 1GCRYAEHXLZ145101 | 1GCRYAEHXLZ166515 | 1GCRYAEHXLZ165042; 1GCRYAEHXLZ109800 | 1GCRYAEHXLZ172704 | 1GCRYAEHXLZ187199; 1GCRYAEHXLZ188286

1GCRYAEHXLZ101826; 1GCRYAEHXLZ117315 | 1GCRYAEHXLZ124815

1GCRYAEHXLZ124684 | 1GCRYAEHXLZ108727; 1GCRYAEHXLZ173724 | 1GCRYAEHXLZ159306 | 1GCRYAEHXLZ172024; 1GCRYAEHXLZ177014 | 1GCRYAEHXLZ156132 | 1GCRYAEHXLZ105648 | 1GCRYAEHXLZ172718 | 1GCRYAEHXLZ103057; 1GCRYAEHXLZ105780 | 1GCRYAEHXLZ134910

1GCRYAEHXLZ134423 | 1GCRYAEHXLZ165994; 1GCRYAEHXLZ106640 | 1GCRYAEHXLZ103804 | 1GCRYAEHXLZ138634; 1GCRYAEHXLZ127200 | 1GCRYAEHXLZ131196 | 1GCRYAEHXLZ191074 | 1GCRYAEHXLZ116424 | 1GCRYAEHXLZ186554 | 1GCRYAEHXLZ154557 | 1GCRYAEHXLZ147964; 1GCRYAEHXLZ134132 | 1GCRYAEHXLZ150766 | 1GCRYAEHXLZ145695 | 1GCRYAEHXLZ134714 | 1GCRYAEHXLZ116150 | 1GCRYAEHXLZ168250; 1GCRYAEHXLZ152212

1GCRYAEHXLZ101986

1GCRYAEHXLZ181693 | 1GCRYAEHXLZ131568 | 1GCRYAEHXLZ171326; 1GCRYAEHXLZ195951

1GCRYAEHXLZ101809; 1GCRYAEHXLZ122692; 1GCRYAEHXLZ173948 | 1GCRYAEHXLZ127388 | 1GCRYAEHXLZ184349 | 1GCRYAEHXLZ152677; 1GCRYAEHXLZ173156; 1GCRYAEHXLZ176848; 1GCRYAEHXLZ183153; 1GCRYAEHXLZ194184 | 1GCRYAEHXLZ152193 | 1GCRYAEHXLZ133420; 1GCRYAEHXLZ189146 | 1GCRYAEHXLZ148399 | 1GCRYAEHXLZ169835; 1GCRYAEHXLZ199000; 1GCRYAEHXLZ102216 | 1GCRYAEHXLZ117900 | 1GCRYAEHXLZ148158 | 1GCRYAEHXLZ122837; 1GCRYAEHXLZ121297

1GCRYAEHXLZ131845; 1GCRYAEHXLZ160049 | 1GCRYAEHXLZ116309 | 1GCRYAEHXLZ104483 | 1GCRYAEHXLZ110297 | 1GCRYAEHXLZ116570 | 1GCRYAEHXLZ186814; 1GCRYAEHXLZ110140 | 1GCRYAEHXLZ116505 | 1GCRYAEHXLZ127181; 1GCRYAEHXLZ190183 | 1GCRYAEHXLZ130324 | 1GCRYAEHXLZ175070 | 1GCRYAEHXLZ157748 | 1GCRYAEHXLZ173478 | 1GCRYAEHXLZ144336 | 1GCRYAEHXLZ182942; 1GCRYAEHXLZ149696; 1GCRYAEHXLZ164957 | 1GCRYAEHXLZ116097; 1GCRYAEHXLZ132039

1GCRYAEHXLZ105732 | 1GCRYAEHXLZ100045 | 1GCRYAEHXLZ186036; 1GCRYAEHXLZ188529 | 1GCRYAEHXLZ198347 | 1GCRYAEHXLZ188112 | 1GCRYAEHXLZ153764

1GCRYAEHXLZ197778; 1GCRYAEHXLZ120778 | 1GCRYAEHXLZ165039 | 1GCRYAEHXLZ175652 | 1GCRYAEHXLZ134373; 1GCRYAEHXLZ112681 | 1GCRYAEHXLZ102037 | 1GCRYAEHXLZ118772 | 1GCRYAEHXLZ106153; 1GCRYAEHXLZ127861 | 1GCRYAEHXLZ178468 | 1GCRYAEHXLZ188501

1GCRYAEHXLZ121901 | 1GCRYAEHXLZ135619; 1GCRYAEHXLZ147429 | 1GCRYAEHXLZ101468; 1GCRYAEHXLZ148323 | 1GCRYAEHXLZ174534; 1GCRYAEHXLZ157975 | 1GCRYAEHXLZ197165 | 1GCRYAEHXLZ190927; 1GCRYAEHXLZ170127; 1GCRYAEHXLZ140304 | 1GCRYAEHXLZ140612 | 1GCRYAEHXLZ169334; 1GCRYAEHXLZ159855 | 1GCRYAEHXLZ172394 | 1GCRYAEHXLZ171682 | 1GCRYAEHXLZ127682 | 1GCRYAEHXLZ187784; 1GCRYAEHXLZ186361 | 1GCRYAEHXLZ103737 | 1GCRYAEHXLZ192810 | 1GCRYAEHXLZ163520

1GCRYAEHXLZ163601 | 1GCRYAEHXLZ160956; 1GCRYAEHXLZ112440; 1GCRYAEHXLZ189230

1GCRYAEHXLZ164828; 1GCRYAEHXLZ145020 | 1GCRYAEHXLZ165901; 1GCRYAEHXLZ179037

1GCRYAEHXLZ186439 | 1GCRYAEHXLZ113877 | 1GCRYAEHXLZ155272 | 1GCRYAEHXLZ112938 | 1GCRYAEHXLZ190040

1GCRYAEHXLZ141128 | 1GCRYAEHXLZ114771

1GCRYAEHXLZ177708 | 1GCRYAEHXLZ177143 | 1GCRYAEHXLZ193004 | 1GCRYAEHXLZ132056; 1GCRYAEHXLZ183850 | 1GCRYAEHXLZ195626 | 1GCRYAEHXLZ154932 | 1GCRYAEHXLZ127469 | 1GCRYAEHXLZ132803 | 1GCRYAEHXLZ174663; 1GCRYAEHXLZ103673 | 1GCRYAEHXLZ147205 | 1GCRYAEHXLZ151478; 1GCRYAEHXLZ194377 | 1GCRYAEHXLZ140982; 1GCRYAEHXLZ120117 | 1GCRYAEHXLZ119128; 1GCRYAEHXLZ162674 | 1GCRYAEHXLZ155126 | 1GCRYAEHXLZ197389 | 1GCRYAEHXLZ117878; 1GCRYAEHXLZ157622 | 1GCRYAEHXLZ126967 | 1GCRYAEHXLZ104676; 1GCRYAEHXLZ194332 | 1GCRYAEHXLZ190538 | 1GCRYAEHXLZ181743 | 1GCRYAEHXLZ188367

1GCRYAEHXLZ178681 | 1GCRYAEHXLZ151397 | 1GCRYAEHXLZ169799 | 1GCRYAEHXLZ156230; 1GCRYAEHXLZ199269 | 1GCRYAEHXLZ142845 | 1GCRYAEHXLZ188577 | 1GCRYAEHXLZ155479; 1GCRYAEHXLZ153103; 1GCRYAEHXLZ140996; 1GCRYAEHXLZ143445 | 1GCRYAEHXLZ103849 | 1GCRYAEHXLZ105973; 1GCRYAEHXLZ100255 | 1GCRYAEHXLZ171679 | 1GCRYAEHXLZ165106 | 1GCRYAEHXLZ134891; 1GCRYAEHXLZ116228 | 1GCRYAEHXLZ186196 | 1GCRYAEHXLZ120859 | 1GCRYAEHXLZ175179 | 1GCRYAEHXLZ170578 | 1GCRYAEHXLZ120084 | 1GCRYAEHXLZ181225 | 1GCRYAEHXLZ159810 | 1GCRYAEHXLZ121929 | 1GCRYAEHXLZ161816; 1GCRYAEHXLZ197103 | 1GCRYAEHXLZ124541 | 1GCRYAEHXLZ162075; 1GCRYAEHXLZ154350; 1GCRYAEHXLZ195108 | 1GCRYAEHXLZ174341; 1GCRYAEHXLZ167910; 1GCRYAEHXLZ151366 | 1GCRYAEHXLZ117024 | 1GCRYAEHXLZ164022 | 1GCRYAEHXLZ163503 | 1GCRYAEHXLZ101003 | 1GCRYAEHXLZ158429 | 1GCRYAEHXLZ174307 | 1GCRYAEHXLZ182018; 1GCRYAEHXLZ114009 | 1GCRYAEHXLZ131411 | 1GCRYAEHXLZ123826 | 1GCRYAEHXLZ113085 | 1GCRYAEHXLZ184495 | 1GCRYAEHXLZ176087

1GCRYAEHXLZ118352 | 1GCRYAEHXLZ109604 | 1GCRYAEHXLZ126452 | 1GCRYAEHXLZ118657 | 1GCRYAEHXLZ170175; 1GCRYAEHXLZ183220; 1GCRYAEHXLZ147155 | 1GCRYAEHXLZ114317

1GCRYAEHXLZ186828 | 1GCRYAEHXLZ154431 | 1GCRYAEHXLZ167258 | 1GCRYAEHXLZ111305 | 1GCRYAEHXLZ117623; 1GCRYAEHXLZ147396 | 1GCRYAEHXLZ118495 | 1GCRYAEHXLZ106993 | 1GCRYAEHXLZ139329; 1GCRYAEHXLZ188160; 1GCRYAEHXLZ180947; 1GCRYAEHXLZ107853 | 1GCRYAEHXLZ190765; 1GCRYAEHXLZ159614 | 1GCRYAEHXLZ136950 | 1GCRYAEHXLZ179426; 1GCRYAEHXLZ191222; 1GCRYAEHXLZ180205 | 1GCRYAEHXLZ112163; 1GCRYAEHXLZ172735

1GCRYAEHXLZ189924 | 1GCRYAEHXLZ131361; 1GCRYAEHXLZ108405 | 1GCRYAEHXLZ140674 | 1GCRYAEHXLZ124359 | 1GCRYAEHXLZ132882 | 1GCRYAEHXLZ114690 | 1GCRYAEHXLZ132218; 1GCRYAEHXLZ191351 | 1GCRYAEHXLZ156504 | 1GCRYAEHXLZ195187; 1GCRYAEHXLZ151853; 1GCRYAEHXLZ195111; 1GCRYAEHXLZ165171 | 1GCRYAEHXLZ193150

1GCRYAEHXLZ120814; 1GCRYAEHXLZ164442 | 1GCRYAEHXLZ133952; 1GCRYAEHXLZ109327; 1GCRYAEHXLZ101714 | 1GCRYAEHXLZ136401; 1GCRYAEHXLZ144563; 1GCRYAEHXLZ191107; 1GCRYAEHXLZ181984 | 1GCRYAEHXLZ171634; 1GCRYAEHXLZ152789; 1GCRYAEHXLZ183279 | 1GCRYAEHXLZ178163 | 1GCRYAEHXLZ184304 | 1GCRYAEHXLZ119324; 1GCRYAEHXLZ147317

1GCRYAEHXLZ179362 | 1GCRYAEHXLZ104662; 1GCRYAEHXLZ139069 | 1GCRYAEHXLZ160066 | 1GCRYAEHXLZ189552 | 1GCRYAEHXLZ105097 | 1GCRYAEHXLZ199028 | 1GCRYAEHXLZ191401 | 1GCRYAEHXLZ159760; 1GCRYAEHXLZ149262 | 1GCRYAEHXLZ137953; 1GCRYAEHXLZ117606 | 1GCRYAEHXLZ185422; 1GCRYAEHXLZ196968 | 1GCRYAEHXLZ195884 | 1GCRYAEHXLZ151660; 1GCRYAEHXLZ191284; 1GCRYAEHXLZ113782 | 1GCRYAEHXLZ112342 | 1GCRYAEHXLZ185842 | 1GCRYAEHXLZ158334 | 1GCRYAEHXLZ106279; 1GCRYAEHXLZ143333; 1GCRYAEHXLZ184318; 1GCRYAEHXLZ191219 | 1GCRYAEHXLZ194363; 1GCRYAEHXLZ123843; 1GCRYAEHXLZ145017; 1GCRYAEHXLZ199613 | 1GCRYAEHXLZ183802

1GCRYAEHXLZ120991; 1GCRYAEHXLZ142747; 1GCRYAEHXLZ121560; 1GCRYAEHXLZ131778; 1GCRYAEHXLZ108694 | 1GCRYAEHXLZ177384 | 1GCRYAEHXLZ168118 | 1GCRYAEHXLZ146538 | 1GCRYAEHXLZ194573; 1GCRYAEHXLZ126242 | 1GCRYAEHXLZ187364

1GCRYAEHXLZ111398 | 1GCRYAEHXLZ148239; 1GCRYAEHXLZ111658; 1GCRYAEHXLZ118416; 1GCRYAEHXLZ163470 | 1GCRYAEHXLZ110879

1GCRYAEHXLZ142473; 1GCRYAEHXLZ192029 | 1GCRYAEHXLZ156051 | 1GCRYAEHXLZ130288 | 1GCRYAEHXLZ118822; 1GCRYAEHXLZ121977; 1GCRYAEHXLZ133045; 1GCRYAEHXLZ186408 | 1GCRYAEHXLZ109330; 1GCRYAEHXLZ102880 | 1GCRYAEHXLZ130498 | 1GCRYAEHXLZ190605; 1GCRYAEHXLZ106234; 1GCRYAEHXLZ161198 | 1GCRYAEHXLZ154803

1GCRYAEHXLZ199076; 1GCRYAEHXLZ194301 | 1GCRYAEHXLZ147477 | 1GCRYAEHXLZ111711 | 1GCRYAEHXLZ130484 | 1GCRYAEHXLZ177644 | 1GCRYAEHXLZ144661 | 1GCRYAEHXLZ133790 | 1GCRYAEHXLZ159838 | 1GCRYAEHXLZ192631 | 1GCRYAEHXLZ162903 | 1GCRYAEHXLZ156681 | 1GCRYAEHXLZ165929; 1GCRYAEHXLZ139430 | 1GCRYAEHXLZ127312 | 1GCRYAEHXLZ101924 | 1GCRYAEHXLZ190197 | 1GCRYAEHXLZ147494

1GCRYAEHXLZ148029 | 1GCRYAEHXLZ111904 | 1GCRYAEHXLZ155319 | 1GCRYAEHXLZ150881; 1GCRYAEHXLZ125608; 1GCRYAEHXLZ159242 | 1GCRYAEHXLZ115208 | 1GCRYAEHXLZ107903; 1GCRYAEHXLZ193732; 1GCRYAEHXLZ105701 | 1GCRYAEHXLZ169317 | 1GCRYAEHXLZ156731 | 1GCRYAEHXLZ179765 | 1GCRYAEHXLZ184044; 1GCRYAEHXLZ150878; 1GCRYAEHXLZ159564 | 1GCRYAEHXLZ132316 | 1GCRYAEHXLZ179166

1GCRYAEHXLZ161766 | 1GCRYAEHXLZ139671

1GCRYAEHXLZ139363 | 1GCRYAEHXLZ101454; 1GCRYAEHXLZ146779; 1GCRYAEHXLZ117671 | 1GCRYAEHXLZ150783 | 1GCRYAEHXLZ160035 | 1GCRYAEHXLZ112812 | 1GCRYAEHXLZ100286; 1GCRYAEHXLZ196260 | 1GCRYAEHXLZ122109 | 1GCRYAEHXLZ155353; 1GCRYAEHXLZ110560 | 1GCRYAEHXLZ106458; 1GCRYAEHXLZ146720 | 1GCRYAEHXLZ117007; 1GCRYAEHXLZ129044 | 1GCRYAEHXLZ192287 | 1GCRYAEHXLZ113538; 1GCRYAEHXLZ170791; 1GCRYAEHXLZ182990 | 1GCRYAEHXLZ198834; 1GCRYAEHXLZ137323 | 1GCRYAEHXLZ139606; 1GCRYAEHXLZ194718; 1GCRYAEHXLZ133501; 1GCRYAEHXLZ104791 | 1GCRYAEHXLZ192046 | 1GCRYAEHXLZ116813 | 1GCRYAEHXLZ125043 | 1GCRYAEHXLZ119243 | 1GCRYAEHXLZ112423 | 1GCRYAEHXLZ172167 | 1GCRYAEHXLZ176753 | 1GCRYAEHXLZ115161 | 1GCRYAEHXLZ136463; 1GCRYAEHXLZ197960 | 1GCRYAEHXLZ197442 | 1GCRYAEHXLZ161539 | 1GCRYAEHXLZ132574 | 1GCRYAEHXLZ176560 | 1GCRYAEHXLZ163629; 1GCRYAEHXLZ149665; 1GCRYAEHXLZ188594 | 1GCRYAEHXLZ179507; 1GCRYAEHXLZ183699 | 1GCRYAEHXLZ171696 | 1GCRYAEHXLZ127813 | 1GCRYAEHXLZ159841; 1GCRYAEHXLZ145776 | 1GCRYAEHXLZ166031 | 1GCRYAEHXLZ115063; 1GCRYAEHXLZ190801 | 1GCRYAEHXLZ186764; 1GCRYAEHXLZ169947 | 1GCRYAEHXLZ183024; 1GCRYAEHXLZ145888 | 1GCRYAEHXLZ147804 | 1GCRYAEHXLZ103012; 1GCRYAEHXLZ111109; 1GCRYAEHXLZ176736 | 1GCRYAEHXLZ126290 | 1GCRYAEHXLZ128623; 1GCRYAEHXLZ132154 | 1GCRYAEHXLZ135524 | 1GCRYAEHXLZ163064 | 1GCRYAEHXLZ163081; 1GCRYAEHXLZ119713; 1GCRYAEHXLZ128282 | 1GCRYAEHXLZ148578 | 1GCRYAEHXLZ124605 | 1GCRYAEHXLZ188952; 1GCRYAEHXLZ118318 | 1GCRYAEHXLZ108453 | 1GCRYAEHXLZ137547; 1GCRYAEHXLZ102734

1GCRYAEHXLZ137225 | 1GCRYAEHXLZ195089 | 1GCRYAEHXLZ183895 | 1GCRYAEHXLZ165865 | 1GCRYAEHXLZ135278 | 1GCRYAEHXLZ184237 | 1GCRYAEHXLZ112017 | 1GCRYAEHXLZ158897 | 1GCRYAEHXLZ179605; 1GCRYAEHXLZ156485 | 1GCRYAEHXLZ185873 | 1GCRYAEHXLZ110221 | 1GCRYAEHXLZ143235; 1GCRYAEHXLZ189678; 1GCRYAEHXLZ146278 | 1GCRYAEHXLZ197537; 1GCRYAEHXLZ197411 | 1GCRYAEHXLZ187851; 1GCRYAEHXLZ106850; 1GCRYAEHXLZ124149 | 1GCRYAEHXLZ106931 | 1GCRYAEHXLZ134244; 1GCRYAEHXLZ170208 | 1GCRYAEHXLZ146250; 1GCRYAEHXLZ130419 | 1GCRYAEHXLZ176672 | 1GCRYAEHXLZ107030 | 1GCRYAEHXLZ128847 | 1GCRYAEHXLZ105875; 1GCRYAEHXLZ153893; 1GCRYAEHXLZ103155 | 1GCRYAEHXLZ141517 | 1GCRYAEHXLZ164439 | 1GCRYAEHXLZ118044; 1GCRYAEHXLZ157572 | 1GCRYAEHXLZ182584 | 1GCRYAEHXLZ125673

1GCRYAEHXLZ161623; 1GCRYAEHXLZ132090 | 1GCRYAEHXLZ133918 | 1GCRYAEHXLZ197649; 1GCRYAEHXLZ136091 | 1GCRYAEHXLZ100725; 1GCRYAEHXLZ120358 | 1GCRYAEHXLZ182049 | 1GCRYAEHXLZ115080 | 1GCRYAEHXLZ196713 | 1GCRYAEHXLZ172492 | 1GCRYAEHXLZ168958; 1GCRYAEHXLZ167230 | 1GCRYAEHXLZ166191; 1GCRYAEHXLZ117055 | 1GCRYAEHXLZ143655 | 1GCRYAEHXLZ133658 | 1GCRYAEHXLZ131215; 1GCRYAEHXLZ182486; 1GCRYAEHXLZ106122 | 1GCRYAEHXLZ152419; 1GCRYAEHXLZ144188 | 1GCRYAEHXLZ166787; 1GCRYAEHXLZ148905 | 1GCRYAEHXLZ100157 | 1GCRYAEHXLZ150427 | 1GCRYAEHXLZ153005 | 1GCRYAEHXLZ178437 | 1GCRYAEHXLZ119114 | 1GCRYAEHXLZ178244; 1GCRYAEHXLZ119050; 1GCRYAEHXLZ138729 | 1GCRYAEHXLZ140254 | 1GCRYAEHXLZ194847 | 1GCRYAEHXLZ180141 | 1GCRYAEHXLZ164263 | 1GCRYAEHXLZ124247 | 1GCRYAEHXLZ187915 | 1GCRYAEHXLZ163646 | 1GCRYAEHXLZ113409

1GCRYAEHXLZ117413; 1GCRYAEHXLZ130212; 1GCRYAEHXLZ168622

1GCRYAEHXLZ147771; 1GCRYAEHXLZ142442; 1GCRYAEHXLZ173870; 1GCRYAEHXLZ195836 | 1GCRYAEHXLZ199031; 1GCRYAEHXLZ123731 | 1GCRYAEHXLZ103639 | 1GCRYAEHXLZ182052 | 1GCRYAEHXLZ182181 | 1GCRYAEHXLZ124216; 1GCRYAEHXLZ153666; 1GCRYAEHXLZ143199 | 1GCRYAEHXLZ170550; 1GCRYAEHXLZ133224 | 1GCRYAEHXLZ131828 | 1GCRYAEHXLZ134941 | 1GCRYAEHXLZ141369; 1GCRYAEHXLZ177367 | 1GCRYAEHXLZ146751 | 1GCRYAEHXLZ100448 | 1GCRYAEHXLZ146216; 1GCRYAEHXLZ198462 | 1GCRYAEHXLZ114852; 1GCRYAEHXLZ160729; 1GCRYAEHXLZ174047 | 1GCRYAEHXLZ185677 | 1GCRYAEHXLZ198137 | 1GCRYAEHXLZ152579 | 1GCRYAEHXLZ128430 | 1GCRYAEHXLZ194699 | 1GCRYAEHXLZ194590 | 1GCRYAEHXLZ131053 | 1GCRYAEHXLZ130470 | 1GCRYAEHXLZ146247 | 1GCRYAEHXLZ110834 | 1GCRYAEHXLZ146300 | 1GCRYAEHXLZ184819 | 1GCRYAEHXLZ113426 | 1GCRYAEHXLZ130386; 1GCRYAEHXLZ155529 | 1GCRYAEHXLZ133238 | 1GCRYAEHXLZ104497 | 1GCRYAEHXLZ100370; 1GCRYAEHXLZ144885 | 1GCRYAEHXLZ137189; 1GCRYAEHXLZ109733 | 1GCRYAEHXLZ187137 | 1GCRYAEHXLZ175683; 1GCRYAEHXLZ117699; 1GCRYAEHXLZ103365 | 1GCRYAEHXLZ113443; 1GCRYAEHXLZ129397

1GCRYAEHXLZ182987; 1GCRYAEHXLZ175005 | 1GCRYAEHXLZ179720 | 1GCRYAEHXLZ137998 | 1GCRYAEHXLZ118819 | 1GCRYAEHXLZ154896; 1GCRYAEHXLZ156261 | 1GCRYAEHXLZ172993 | 1GCRYAEHXLZ191446 | 1GCRYAEHXLZ174761 | 1GCRYAEHXLZ130422 | 1GCRYAEHXLZ116665; 1GCRYAEHXLZ188076; 1GCRYAEHXLZ122403 | 1GCRYAEHXLZ118951 | 1GCRYAEHXLZ172511

1GCRYAEHXLZ110509; 1GCRYAEHXLZ163971 | 1GCRYAEHXLZ196016 | 1GCRYAEHXLZ167261; 1GCRYAEHXLZ111529

1GCRYAEHXLZ112759 | 1GCRYAEHXLZ179698 | 1GCRYAEHXLZ183122 | 1GCRYAEHXLZ182908; 1GCRYAEHXLZ164344 | 1GCRYAEHXLZ148225 | 1GCRYAEHXLZ138679; 1GCRYAEHXLZ140383 | 1GCRYAEHXLZ172086 | 1GCRYAEHXLZ156728; 1GCRYAEHXLZ136477 | 1GCRYAEHXLZ166935 | 1GCRYAEHXLZ142070 | 1GCRYAEHXLZ164618 | 1GCRYAEHXLZ176543; 1GCRYAEHXLZ166742 | 1GCRYAEHXLZ179846; 1GCRYAEHXLZ112339; 1GCRYAEHXLZ191253; 1GCRYAEHXLZ124457 | 1GCRYAEHXLZ181029 | 1GCRYAEHXLZ150914 | 1GCRYAEHXLZ154199; 1GCRYAEHXLZ194816 | 1GCRYAEHXLZ190460; 1GCRYAEHXLZ185064; 1GCRYAEHXLZ175926 | 1GCRYAEHXLZ142182 | 1GCRYAEHXLZ104757 | 1GCRYAEHXLZ138052 | 1GCRYAEHXLZ195965; 1GCRYAEHXLZ177336 | 1GCRYAEHXLZ147611 | 1GCRYAEHXLZ122675 | 1GCRYAEHXLZ191379 | 1GCRYAEHXLZ135961 | 1GCRYAEHXLZ105374 | 1GCRYAEHXLZ125642; 1GCRYAEHXLZ155725 | 1GCRYAEHXLZ143512 | 1GCRYAEHXLZ162125 | 1GCRYAEHXLZ111577 | 1GCRYAEHXLZ174632 | 1GCRYAEHXLZ190636 | 1GCRYAEHXLZ109487 | 1GCRYAEHXLZ175151 | 1GCRYAEHXLZ175912; 1GCRYAEHXLZ180155; 1GCRYAEHXLZ149083; 1GCRYAEHXLZ184478 | 1GCRYAEHXLZ162433

1GCRYAEHXLZ120392 | 1GCRYAEHXLZ161847; 1GCRYAEHXLZ184688; 1GCRYAEHXLZ166756 | 1GCRYAEHXLZ159046 | 1GCRYAEHXLZ168409; 1GCRYAEHXLZ193018 | 1GCRYAEHXLZ127715; 1GCRYAEHXLZ160164 | 1GCRYAEHXLZ150041 | 1GCRYAEHXLZ118996 | 1GCRYAEHXLZ110073; 1GCRYAEHXLZ132719; 1GCRYAEHXLZ141422 | 1GCRYAEHXLZ116603 | 1GCRYAEHXLZ122496 | 1GCRYAEHXLZ198655 | 1GCRYAEHXLZ197036 | 1GCRYAEHXLZ199093; 1GCRYAEHXLZ106105 | 1GCRYAEHXLZ144952 | 1GCRYAEHXLZ187896; 1GCRYAEHXLZ146541; 1GCRYAEHXLZ138228 | 1GCRYAEHXLZ133062 | 1GCRYAEHXLZ105083; 1GCRYAEHXLZ104841; 1GCRYAEHXLZ140965 | 1GCRYAEHXLZ182178; 1GCRYAEHXLZ105522 | 1GCRYAEHXLZ170032; 1GCRYAEHXLZ104354

1GCRYAEHXLZ110526; 1GCRYAEHXLZ194606 | 1GCRYAEHXLZ172105 | 1GCRYAEHXLZ138598 | 1GCRYAEHXLZ186974; 1GCRYAEHXLZ120103; 1GCRYAEHXLZ147351; 1GCRYAEHXLZ196825 | 1GCRYAEHXLZ116455 | 1GCRYAEHXLZ130100; 1GCRYAEHXLZ189583 | 1GCRYAEHXLZ153800 | 1GCRYAEHXLZ140321

1GCRYAEHXLZ115712; 1GCRYAEHXLZ158219 | 1GCRYAEHXLZ112356; 1GCRYAEHXLZ174873; 1GCRYAEHXLZ121333; 1GCRYAEHXLZ187879

1GCRYAEHXLZ140397 | 1GCRYAEHXLZ153067 | 1GCRYAEHXLZ114298; 1GCRYAEHXLZ108047 | 1GCRYAEHXLZ131814 | 1GCRYAEHXLZ147947 | 1GCRYAEHXLZ199840 | 1GCRYAEHXLZ142506 | 1GCRYAEHXLZ180849 | 1GCRYAEHXLZ173089; 1GCRYAEHXLZ188207; 1GCRYAEHXLZ172475 | 1GCRYAEHXLZ181306; 1GCRYAEHXLZ172699 | 1GCRYAEHXLZ167194 | 1GCRYAEHXLZ158561 | 1GCRYAEHXLZ102989; 1GCRYAEHXLZ100966 | 1GCRYAEHXLZ113376

1GCRYAEHXLZ198817; 1GCRYAEHXLZ101695 | 1GCRYAEHXLZ181614 | 1GCRYAEHXLZ142554 | 1GCRYAEHXLZ185212; 1GCRYAEHXLZ178552 | 1GCRYAEHXLZ158804 | 1GCRYAEHXLZ156650; 1GCRYAEHXLZ120568; 1GCRYAEHXLZ152405 | 1GCRYAEHXLZ100191 | 1GCRYAEHXLZ147298 | 1GCRYAEHXLZ174257

1GCRYAEHXLZ148211; 1GCRYAEHXLZ170757 | 1GCRYAEHXLZ172802 | 1GCRYAEHXLZ117153; 1GCRYAEHXLZ117492 | 1GCRYAEHXLZ103043 | 1GCRYAEHXLZ146572; 1GCRYAEHXLZ184660; 1GCRYAEHXLZ140481 | 1GCRYAEHXLZ115175; 1GCRYAEHXLZ104256; 1GCRYAEHXLZ170676

1GCRYAEHXLZ144692; 1GCRYAEHXLZ171567; 1GCRYAEHXLZ123373; 1GCRYAEHXLZ116018; 1GCRYAEHXLZ165123 | 1GCRYAEHXLZ121767

1GCRYAEHXLZ128749 | 1GCRYAEHXLZ105195 | 1GCRYAEHXLZ142179 | 1GCRYAEHXLZ199501 | 1GCRYAEHXLZ119307; 1GCRYAEHXLZ176154

1GCRYAEHXLZ181175 | 1GCRYAEHXLZ142103

1GCRYAEHXLZ197893

1GCRYAEHXLZ162531 | 1GCRYAEHXLZ102166 | 1GCRYAEHXLZ132431 | 1GCRYAEHXLZ126919 | 1GCRYAEHXLZ187655 | 1GCRYAEHXLZ143963; 1GCRYAEHXLZ174016 | 1GCRYAEHXLZ100532 | 1GCRYAEHXLZ126175; 1GCRYAEHXLZ132848; 1GCRYAEHXLZ124281 | 1GCRYAEHXLZ157099; 1GCRYAEHXLZ153957 | 1GCRYAEHXLZ167275

1GCRYAEHXLZ142456 | 1GCRYAEHXLZ183072 | 1GCRYAEHXLZ145082 | 1GCRYAEHXLZ132333; 1GCRYAEHXLZ148824; 1GCRYAEHXLZ116410

1GCRYAEHXLZ127231 | 1GCRYAEHXLZ183976 | 1GCRYAEHXLZ130663

1GCRYAEHXLZ149035; 1GCRYAEHXLZ182827 | 1GCRYAEHXLZ154624 | 1GCRYAEHXLZ106606 | 1GCRYAEHXLZ143560 | 1GCRYAEHXLZ108131 | 1GCRYAEHXLZ192449; 1GCRYAEHXLZ190331 | 1GCRYAEHXLZ185968; 1GCRYAEHXLZ106976 | 1GCRYAEHXLZ189681; 1GCRYAEHXLZ164733

1GCRYAEHXLZ153490 | 1GCRYAEHXLZ136219; 1GCRYAEHXLZ105486; 1GCRYAEHXLZ115533; 1GCRYAEHXLZ125124; 1GCRYAEHXLZ153988; 1GCRYAEHXLZ172606; 1GCRYAEHXLZ163405; 1GCRYAEHXLZ176588; 1GCRYAEHXLZ107383 | 1GCRYAEHXLZ177692 | 1GCRYAEHXLZ150198; 1GCRYAEHXLZ126337 | 1GCRYAEHXLZ182939; 1GCRYAEHXLZ136186 | 1GCRYAEHXLZ131392 | 1GCRYAEHXLZ153117 | 1GCRYAEHXLZ193388

1GCRYAEHXLZ199773 | 1GCRYAEHXLZ190362 | 1GCRYAEHXLZ119842 | 1GCRYAEHXLZ184075 | 1GCRYAEHXLZ129206 | 1GCRYAEHXLZ172444 | 1GCRYAEHXLZ194704 | 1GCRYAEHXLZ194850; 1GCRYAEHXLZ179944; 1GCRYAEHXLZ149388 | 1GCRYAEHXLZ119159 | 1GCRYAEHXLZ196646 | 1GCRYAEHXLZ185260; 1GCRYAEHXLZ187686 | 1GCRYAEHXLZ193262; 1GCRYAEHXLZ167387 | 1GCRYAEHXLZ125169; 1GCRYAEHXLZ145468 | 1GCRYAEHXLZ128136 | 1GCRYAEHXLZ178227 | 1GCRYAEHXLZ150752 | 1GCRYAEHXLZ149343; 1GCRYAEHXLZ162397 | 1GCRYAEHXLZ115144

1GCRYAEHXLZ109313 | 1GCRYAEHXLZ125110; 1GCRYAEHXLZ146913 | 1GCRYAEHXLZ122241 | 1GCRYAEHXLZ103589 | 1GCRYAEHXLZ118139 | 1GCRYAEHXLZ113684 | 1GCRYAEHXLZ116830 | 1GCRYAEHXLZ166272 | 1GCRYAEHXLZ106573; 1GCRYAEHXLZ186215 | 1GCRYAEHXLZ191754; 1GCRYAEHXLZ185601; 1GCRYAEHXLZ150556 | 1GCRYAEHXLZ162979; 1GCRYAEHXLZ140366 | 1GCRYAEHXLZ133076 | 1GCRYAEHXLZ199708 | 1GCRYAEHXLZ190815; 1GCRYAEHXLZ119176 | 1GCRYAEHXLZ118366; 1GCRYAEHXLZ166806 | 1GCRYAEHXLZ134213 | 1GCRYAEHXLZ108601 | 1GCRYAEHXLZ183007 | 1GCRYAEHXLZ101096 | 1GCRYAEHXLZ126693 | 1GCRYAEHXLZ103107; 1GCRYAEHXLZ118402; 1GCRYAEHXLZ109196 | 1GCRYAEHXLZ129416; 1GCRYAEHXLZ177630 | 1GCRYAEHXLZ111370; 1GCRYAEHXLZ172041 | 1GCRYAEHXLZ132364 | 1GCRYAEHXLZ127987 | 1GCRYAEHXLZ140688 | 1GCRYAEHXLZ182911 | 1GCRYAEHXLZ162447 | 1GCRYAEHXLZ126466 | 1GCRYAEHXLZ178910 | 1GCRYAEHXLZ144482 | 1GCRYAEHXLZ127763 | 1GCRYAEHXLZ168569 | 1GCRYAEHXLZ193133; 1GCRYAEHXLZ175537; 1GCRYAEHXLZ165011; 1GCRYAEHXLZ101566; 1GCRYAEHXLZ116794 | 1GCRYAEHXLZ197814; 1GCRYAEHXLZ187624 | 1GCRYAEHXLZ145387; 1GCRYAEHXLZ153862 | 1GCRYAEHXLZ156907; 1GCRYAEHXLZ179829 | 1GCRYAEHXLZ176722; 1GCRYAEHXLZ197425; 1GCRYAEHXLZ141078 | 1GCRYAEHXLZ109344 | 1GCRYAEHXLZ156762 | 1GCRYAEHXLZ152906 | 1GCRYAEHXLZ137354 | 1GCRYAEHXLZ149486; 1GCRYAEHXLZ139251; 1GCRYAEHXLZ177658 | 1GCRYAEHXLZ190653 | 1GCRYAEHXLZ130646; 1GCRYAEHXLZ149200; 1GCRYAEHXLZ158298; 1GCRYAEHXLZ145809 | 1GCRYAEHXLZ134986 | 1GCRYAEHXLZ193620 | 1GCRYAEHXLZ115662; 1GCRYAEHXLZ155420 | 1GCRYAEHXLZ128850 | 1GCRYAEHXLZ114382; 1GCRYAEHXLZ155269 | 1GCRYAEHXLZ142067; 1GCRYAEHXLZ110378 | 1GCRYAEHXLZ189048; 1GCRYAEHXLZ138875; 1GCRYAEHXLZ152288 | 1GCRYAEHXLZ149777 | 1GCRYAEHXLZ109585 | 1GCRYAEHXLZ125527 | 1GCRYAEHXLZ152940 | 1GCRYAEHXLZ170029 | 1GCRYAEHXLZ119887 | 1GCRYAEHXLZ104418 | 1GCRYAEHXLZ185291; 1GCRYAEHXLZ122272; 1GCRYAEHXLZ164070 | 1GCRYAEHXLZ121249; 1GCRYAEHXLZ179135 | 1GCRYAEHXLZ135300

1GCRYAEHXLZ169706 | 1GCRYAEHXLZ148659 | 1GCRYAEHXLZ158995

1GCRYAEHXLZ115497 | 1GCRYAEHXLZ113605 | 1GCRYAEHXLZ125379 | 1GCRYAEHXLZ175800 | 1GCRYAEHXLZ128881

1GCRYAEHXLZ190457

1GCRYAEHXLZ151190 | 1GCRYAEHXLZ122482 | 1GCRYAEHXLZ131599; 1GCRYAEHXLZ123471 | 1GCRYAEHXLZ187025 | 1GCRYAEHXLZ103883

1GCRYAEHXLZ154381; 1GCRYAEHXLZ169169; 1GCRYAEHXLZ123177; 1GCRYAEHXLZ168149

1GCRYAEHXLZ157796 | 1GCRYAEHXLZ174825 | 1GCRYAEHXLZ192645 | 1GCRYAEHXLZ150167; 1GCRYAEHXLZ196212 | 1GCRYAEHXLZ107948 | 1GCRYAEHXLZ139279 | 1GCRYAEHXLZ178423; 1GCRYAEHXLZ115676 | 1GCRYAEHXLZ108288; 1GCRYAEHXLZ179992; 1GCRYAEHXLZ165364 | 1GCRYAEHXLZ184805 | 1GCRYAEHXLZ183654 | 1GCRYAEHXLZ194380 | 1GCRYAEHXLZ157121 | 1GCRYAEHXLZ121087; 1GCRYAEHXLZ196484 | 1GCRYAEHXLZ122577 | 1GCRYAEHXLZ121610; 1GCRYAEHXLZ163260 | 1GCRYAEHXLZ177112 | 1GCRYAEHXLZ199403

1GCRYAEHXLZ171794 | 1GCRYAEHXLZ117041 | 1GCRYAEHXLZ190149 | 1GCRYAEHXLZ144210; 1GCRYAEHXLZ173853 | 1GCRYAEHXLZ128590; 1GCRYAEHXLZ112499 | 1GCRYAEHXLZ183573 | 1GCRYAEHXLZ167504 | 1GCRYAEHXLZ150329 | 1GCRYAEHXLZ107559 | 1GCRYAEHXLZ139850 | 1GCRYAEHXLZ128203; 1GCRYAEHXLZ133255

1GCRYAEHXLZ156129; 1GCRYAEHXLZ131442

1GCRYAEHXLZ132865 | 1GCRYAEHXLZ191866 | 1GCRYAEHXLZ144742 | 1GCRYAEHXLZ195500 | 1GCRYAEHXLZ176039 | 1GCRYAEHXLZ161055 | 1GCRYAEHXLZ186246

1GCRYAEHXLZ106038

1GCRYAEHXLZ197585; 1GCRYAEHXLZ174694 | 1GCRYAEHXLZ168703; 1GCRYAEHXLZ118478; 1GCRYAEHXLZ101440

1GCRYAEHXLZ138147 | 1GCRYAEHXLZ156499; 1GCRYAEHXLZ134020 | 1GCRYAEHXLZ148631 | 1GCRYAEHXLZ105861; 1GCRYAEHXLZ134549 | 1GCRYAEHXLZ125317; 1GCRYAEHXLZ183864 | 1GCRYAEHXLZ103835 | 1GCRYAEHXLZ166899; 1GCRYAEHXLZ191124; 1GCRYAEHXLZ117637; 1GCRYAEHXLZ158513 | 1GCRYAEHXLZ188109 | 1GCRYAEHXLZ164411 | 1GCRYAEHXLZ167986; 1GCRYAEHXLZ179278; 1GCRYAEHXLZ156437 | 1GCRYAEHXLZ139668 | 1GCRYAEHXLZ106461 | 1GCRYAEHXLZ132820; 1GCRYAEHXLZ174291; 1GCRYAEHXLZ129190 | 1GCRYAEHXLZ152694

1GCRYAEHXLZ113457; 1GCRYAEHXLZ122983 | 1GCRYAEHXLZ137063 | 1GCRYAEHXLZ105049 | 1GCRYAEHXLZ103138; 1GCRYAEHXLZ191298 | 1GCRYAEHXLZ121171 | 1GCRYAEHXLZ146877 | 1GCRYAEHXLZ187736 | 1GCRYAEHXLZ138181; 1GCRYAEHXLZ192001 | 1GCRYAEHXLZ144059 | 1GCRYAEHXLZ132252; 1GCRYAEHXLZ189986; 1GCRYAEHXLZ188191 | 1GCRYAEHXLZ156390; 1GCRYAEHXLZ192936 | 1GCRYAEHXLZ101518; 1GCRYAEHXLZ194766 | 1GCRYAEHXLZ132560 | 1GCRYAEHXLZ110185 | 1GCRYAEHXLZ105410; 1GCRYAEHXLZ135362 | 1GCRYAEHXLZ104774 | 1GCRYAEHXLZ117959; 1GCRYAEHXLZ118741 | 1GCRYAEHXLZ123468 | 1GCRYAEHXLZ146930 | 1GCRYAEHXLZ158480 | 1GCRYAEHXLZ111014; 1GCRYAEHXLZ167356 | 1GCRYAEHXLZ190569 | 1GCRYAEHXLZ118271; 1GCRYAEHXLZ141680 | 1GCRYAEHXLZ126208 | 1GCRYAEHXLZ136169 | 1GCRYAEHXLZ169804; 1GCRYAEHXLZ140643 | 1GCRYAEHXLZ194556

1GCRYAEHXLZ140576 | 1GCRYAEHXLZ130940; 1GCRYAEHXLZ127410; 1GCRYAEHXLZ198333

1GCRYAEHXLZ164005 | 1GCRYAEHXLZ192158 | 1GCRYAEHXLZ199692 | 1GCRYAEHXLZ154820; 1GCRYAEHXLZ100188 | 1GCRYAEHXLZ151559; 1GCRYAEHXLZ127343; 1GCRYAEHXLZ174436; 1GCRYAEHXLZ137113 | 1GCRYAEHXLZ137631; 1GCRYAEHXLZ122630 | 1GCRYAEHXLZ179460; 1GCRYAEHXLZ111790 | 1GCRYAEHXLZ187834 | 1GCRYAEHXLZ170628 | 1GCRYAEHXLZ163999 | 1GCRYAEHXLZ186957; 1GCRYAEHXLZ167454

1GCRYAEHXLZ197294 | 1GCRYAEHXLZ183931; 1GCRYAEHXLZ176834 | 1GCRYAEHXLZ124619 | 1GCRYAEHXLZ112762 | 1GCRYAEHXLZ124877 | 1GCRYAEHXLZ146331 | 1GCRYAEHXLZ104208; 1GCRYAEHXLZ105388; 1GCRYAEHXLZ115015 | 1GCRYAEHXLZ140769

1GCRYAEHXLZ151691 | 1GCRYAEHXLZ104080 | 1GCRYAEHXLZ179572; 1GCRYAEHXLZ189390; 1GCRYAEHXLZ177501 | 1GCRYAEHXLZ127598 | 1GCRYAEHXLZ189339 | 1GCRYAEHXLZ137385; 1GCRYAEHXLZ160133 | 1GCRYAEHXLZ153778; 1GCRYAEHXLZ142201 | 1GCRYAEHXLZ183718 | 1GCRYAEHXLZ105052 | 1GCRYAEHXLZ170743; 1GCRYAEHXLZ109988 | 1GCRYAEHXLZ118013 | 1GCRYAEHXLZ184867; 1GCRYAEHXLZ186859; 1GCRYAEHXLZ105133 | 1GCRYAEHXLZ116164 | 1GCRYAEHXLZ120635 | 1GCRYAEHXLZ140402 | 1GCRYAEHXLZ169978; 1GCRYAEHXLZ121588; 1GCRYAEHXLZ124913 | 1GCRYAEHXLZ119579; 1GCRYAEHXLZ142988; 1GCRYAEHXLZ111322 | 1GCRYAEHXLZ102118 | 1GCRYAEHXLZ124782 | 1GCRYAEHXLZ151674 | 1GCRYAEHXLZ184111

1GCRYAEHXLZ130453 | 1GCRYAEHXLZ175747 | 1GCRYAEHXLZ112504

1GCRYAEHXLZ174551; 1GCRYAEHXLZ113927; 1GCRYAEHXLZ131621 | 1GCRYAEHXLZ193584; 1GCRYAEHXLZ155076; 1GCRYAEHXLZ119677 | 1GCRYAEHXLZ163050 | 1GCRYAEHXLZ173836 | 1GCRYAEHXLZ180043; 1GCRYAEHXLZ191012; 1GCRYAEHXLZ144580 | 1GCRYAEHXLZ151514; 1GCRYAEHXLZ197506 | 1GCRYAEHXLZ148449 | 1GCRYAEHXLZ144854; 1GCRYAEHXLZ164960; 1GCRYAEHXLZ124412 | 1GCRYAEHXLZ143851; 1GCRYAEHXLZ140593 | 1GCRYAEHXLZ175313 | 1GCRYAEHXLZ107982; 1GCRYAEHXLZ115368 | 1GCRYAEHXLZ173173 | 1GCRYAEHXLZ132168 | 1GCRYAEHXLZ135426 | 1GCRYAEHXLZ110946 | 1GCRYAEHXLZ175568 | 1GCRYAEHXLZ115077; 1GCRYAEHXLZ169785; 1GCRYAEHXLZ147737; 1GCRYAEHXLZ187056 | 1GCRYAEHXLZ130257 | 1GCRYAEHXLZ199871; 1GCRYAEHXLZ145194; 1GCRYAEHXLZ110588 | 1GCRYAEHXLZ169981

1GCRYAEHXLZ182598 | 1GCRYAEHXLZ199059 | 1GCRYAEHXLZ169463 | 1GCRYAEHXLZ186313; 1GCRYAEHXLZ160732; 1GCRYAEHXLZ140299; 1GCRYAEHXLZ178759 | 1GCRYAEHXLZ153649 | 1GCRYAEHXLZ121042 | 1GCRYAEHXLZ194072; 1GCRYAEHXLZ104743 | 1GCRYAEHXLZ163100 | 1GCRYAEHXLZ184951

1GCRYAEHXLZ159127 | 1GCRYAEHXLZ150654; 1GCRYAEHXLZ108310; 1GCRYAEHXLZ143137 | 1GCRYAEHXLZ152209; 1GCRYAEHXLZ181077 | 1GCRYAEHXLZ153974; 1GCRYAEHXLZ168460; 1GCRYAEHXLZ169270 | 1GCRYAEHXLZ102782; 1GCRYAEHXLZ106203 | 1GCRYAEHXLZ168457; 1GCRYAEHXLZ101325; 1GCRYAEHXLZ147432 | 1GCRYAEHXLZ105018 | 1GCRYAEHXLZ148774; 1GCRYAEHXLZ194461; 1GCRYAEHXLZ199966 | 1GCRYAEHXLZ114608 | 1GCRYAEHXLZ167941 | 1GCRYAEHXLZ189664

1GCRYAEHXLZ121140 | 1GCRYAEHXLZ140724; 1GCRYAEHXLZ191365

1GCRYAEHXLZ195853 | 1GCRYAEHXLZ191799 | 1GCRYAEHXLZ113054 | 1GCRYAEHXLZ157247 | 1GCRYAEHXLZ145051 | 1GCRYAEHXLZ169141 | 1GCRYAEHXLZ187221 | 1GCRYAEHXLZ181192; 1GCRYAEHXLZ136799 | 1GCRYAEHXLZ103060

1GCRYAEHXLZ142408

1GCRYAEHXLZ112096; 1GCRYAEHXLZ157071 | 1GCRYAEHXLZ129223; 1GCRYAEHXLZ138777 | 1GCRYAEHXLZ198588; 1GCRYAEHXLZ129559 | 1GCRYAEHXLZ107173; 1GCRYAEHXLZ113474 | 1GCRYAEHXLZ133787 | 1GCRYAEHXLZ115788; 1GCRYAEHXLZ144840; 1GCRYAEHXLZ120280; 1GCRYAEHXLZ159869 | 1GCRYAEHXLZ157491; 1GCRYAEHXLZ155210 | 1GCRYAEHXLZ152291; 1GCRYAEHXLZ193794; 1GCRYAEHXLZ125026; 1GCRYAEHXLZ182620 | 1GCRYAEHXLZ192130 | 1GCRYAEHXLZ165090 | 1GCRYAEHXLZ126905 | 1GCRYAEHXLZ153196 | 1GCRYAEHXLZ193648; 1GCRYAEHXLZ151318 | 1GCRYAEHXLZ148080 | 1GCRYAEHXLZ101583; 1GCRYAEHXLZ197859; 1GCRYAEHXLZ145289 | 1GCRYAEHXLZ153697

1GCRYAEHXLZ108968 | 1GCRYAEHXLZ104726; 1GCRYAEHXLZ106184 | 1GCRYAEHXLZ178731; 1GCRYAEHXLZ123518 | 1GCRYAEHXLZ161458 | 1GCRYAEHXLZ185484 | 1GCRYAEHXLZ181385 | 1GCRYAEHXLZ155837 | 1GCRYAEHXLZ142053 | 1GCRYAEHXLZ146894 | 1GCRYAEHXLZ148614; 1GCRYAEHXLZ175599; 1GCRYAEHXLZ155661 | 1GCRYAEHXLZ142621; 1GCRYAEHXLZ133904; 1GCRYAEHXLZ181497 | 1GCRYAEHXLZ103608 | 1GCRYAEHXLZ183668; 1GCRYAEHXLZ132946 | 1GCRYAEHXLZ143171 | 1GCRYAEHXLZ146698 | 1GCRYAEHXLZ190345

1GCRYAEHXLZ168992; 1GCRYAEHXLZ124362 | 1GCRYAEHXLZ158642 | 1GCRYAEHXLZ125771; 1GCRYAEHXLZ169995 | 1GCRYAEHXLZ113071; 1GCRYAEHXLZ195982; 1GCRYAEHXLZ184884 | 1GCRYAEHXLZ196632 | 1GCRYAEHXLZ176364 | 1GCRYAEHXLZ127875 | 1GCRYAEHXLZ124698 | 1GCRYAEHXLZ172377; 1GCRYAEHXLZ157006; 1GCRYAEHXLZ144241 | 1GCRYAEHXLZ141226; 1GCRYAEHXLZ130579 | 1GCRYAEHXLZ175277 | 1GCRYAEHXLZ135927; 1GCRYAEHXLZ131182 | 1GCRYAEHXLZ129447 | 1GCRYAEHXLZ181094 | 1GCRYAEHXLZ124751 | 1GCRYAEHXLZ106315

1GCRYAEHXLZ154039 | 1GCRYAEHXLZ192919 | 1GCRYAEHXLZ133837 | 1GCRYAEHXLZ127018; 1GCRYAEHXLZ158740 | 1GCRYAEHXLZ103320 | 1GCRYAEHXLZ114334; 1GCRYAEHXLZ100322; 1GCRYAEHXLZ158396; 1GCRYAEHXLZ172640; 1GCRYAEHXLZ164697; 1GCRYAEHXLZ146037 | 1GCRYAEHXLZ126614 | 1GCRYAEHXLZ180916; 1GCRYAEHXLZ121039 | 1GCRYAEHXLZ177000 | 1GCRYAEHXLZ136141; 1GCRYAEHXLZ102393 | 1GCRYAEHXLZ157040; 1GCRYAEHXLZ180513 | 1GCRYAEHXLZ114849 | 1GCRYAEHXLZ146233; 1GCRYAEHXLZ175084 | 1GCRYAEHXLZ155689 | 1GCRYAEHXLZ128654 | 1GCRYAEHXLZ125804 | 1GCRYAEHXLZ162643; 1GCRYAEHXLZ155322 | 1GCRYAEHXLZ102197 | 1GCRYAEHXLZ172752 | 1GCRYAEHXLZ196176 | 1GCRYAEHXLZ175490 | 1GCRYAEHXLZ191608 | 1GCRYAEHXLZ186716; 1GCRYAEHXLZ103494

1GCRYAEHXLZ152145; 1GCRYAEHXLZ112230; 1GCRYAEHXLZ180270 | 1GCRYAEHXLZ151142 | 1GCRYAEHXLZ172279 | 1GCRYAEHXLZ145275

1GCRYAEHXLZ140139 | 1GCRYAEHXLZ181810 | 1GCRYAEHXLZ159094

1GCRYAEHXLZ102667; 1GCRYAEHXLZ196694; 1GCRYAEHXLZ138472

1GCRYAEHXLZ148287 | 1GCRYAEHXLZ141615 | 1GCRYAEHXLZ111076 | 1GCRYAEHXLZ149391 | 1GCRYAEHXLZ175022

1GCRYAEHXLZ126449; 1GCRYAEHXLZ126130; 1GCRYAEHXLZ181791 | 1GCRYAEHXLZ151092 | 1GCRYAEHXLZ122367

1GCRYAEHXLZ151819 | 1GCRYAEHXLZ163307 | 1GCRYAEHXLZ101664 | 1GCRYAEHXLZ152002

1GCRYAEHXLZ132185 | 1GCRYAEHXLZ163761; 1GCRYAEHXLZ188062

1GCRYAEHXLZ104645; 1GCRYAEHXLZ109246 | 1GCRYAEHXLZ107321 | 1GCRYAEHXLZ136706; 1GCRYAEHXLZ132672 | 1GCRYAEHXLZ167051 | 1GCRYAEHXLZ174162 | 1GCRYAEHXLZ180852; 1GCRYAEHXLZ156924 | 1GCRYAEHXLZ150251 | 1GCRYAEHXLZ147513 | 1GCRYAEHXLZ153280 | 1GCRYAEHXLZ120828 | 1GCRYAEHXLZ185808 | 1GCRYAEHXLZ148077 | 1GCRYAEHXLZ160018; 1GCRYAEHXLZ115922 | 1GCRYAEHXLZ143736 | 1GCRYAEHXLZ143803 | 1GCRYAEHXLZ194668 | 1GCRYAEHXLZ169298 | 1GCRYAEHXLZ154641 | 1GCRYAEHXLZ184206; 1GCRYAEHXLZ168183 | 1GCRYAEHXLZ100756; 1GCRYAEHXLZ121557; 1GCRYAEHXLZ162156; 1GCRYAEHXLZ112650 | 1GCRYAEHXLZ182519 | 1GCRYAEHXLZ134051 | 1GCRYAEHXLZ192421 | 1GCRYAEHXLZ165607; 1GCRYAEHXLZ142439 | 1GCRYAEHXLZ116214; 1GCRYAEHXLZ167003 | 1GCRYAEHXLZ127228 | 1GCRYAEHXLZ135409 | 1GCRYAEHXLZ122580; 1GCRYAEHXLZ126984; 1GCRYAEHXLZ104998 | 1GCRYAEHXLZ173755; 1GCRYAEHXLZ117685 | 1GCRYAEHXLZ172850 | 1GCRYAEHXLZ116102 | 1GCRYAEHXLZ145065; 1GCRYAEHXLZ165574; 1GCRYAEHXLZ141176

1GCRYAEHXLZ100319 | 1GCRYAEHXLZ196002 | 1GCRYAEHXLZ175439 | 1GCRYAEHXLZ108923 | 1GCRYAEHXLZ194928 | 1GCRYAEHXLZ168779 | 1GCRYAEHXLZ120313; 1GCRYAEHXLZ135703 | 1GCRYAEHXLZ158723 | 1GCRYAEHXLZ158916; 1GCRYAEHXLZ134874 | 1GCRYAEHXLZ154607; 1GCRYAEHXLZ168880; 1GCRYAEHXLZ193763 | 1GCRYAEHXLZ127441

1GCRYAEHXLZ191267 | 1GCRYAEHXLZ138794 | 1GCRYAEHXLZ106217; 1GCRYAEHXLZ141355; 1GCRYAEHXLZ119811 | 1GCRYAEHXLZ106198 | 1GCRYAEHXLZ129612; 1GCRYAEHXLZ194511 | 1GCRYAEHXLZ197487 | 1GCRYAEHXLZ168362 | 1GCRYAEHXLZ148919 | 1GCRYAEHXLZ182763

1GCRYAEHXLZ162030; 1GCRYAEHXLZ162741

1GCRYAEHXLZ193729; 1GCRYAEHXLZ127911; 1GCRYAEHXLZ195190; 1GCRYAEHXLZ187753 | 1GCRYAEHXLZ187817; 1GCRYAEHXLZ192516 | 1GCRYAEHXLZ147589 | 1GCRYAEHXLZ137516; 1GCRYAEHXLZ167857 | 1GCRYAEHXLZ154252

1GCRYAEHXLZ181841 | 1GCRYAEHXLZ126595 | 1GCRYAEHXLZ197201; 1GCRYAEHXLZ186747 | 1GCRYAEHXLZ186666; 1GCRYAEHXLZ170368

1GCRYAEHXLZ175327; 1GCRYAEHXLZ164280 | 1GCRYAEHXLZ168023 | 1GCRYAEHXLZ162562 | 1GCRYAEHXLZ127004 | 1GCRYAEHXLZ104628; 1GCRYAEHXLZ142716; 1GCRYAEHXLZ154588 | 1GCRYAEHXLZ124409 | 1GCRYAEHXLZ178339 | 1GCRYAEHXLZ143591 | 1GCRYAEHXLZ178180

1GCRYAEHXLZ155448 | 1GCRYAEHXLZ132493 | 1GCRYAEHXLZ184853; 1GCRYAEHXLZ182522; 1GCRYAEHXLZ104631 | 1GCRYAEHXLZ164148 | 1GCRYAEHXLZ150038 | 1GCRYAEHXLZ193889 | 1GCRYAEHXLZ122028 | 1GCRYAEHXLZ145714 | 1GCRYAEHXLZ126659; 1GCRYAEHXLZ135894 | 1GCRYAEHXLZ172783; 1GCRYAEHXLZ141145 | 1GCRYAEHXLZ169754 | 1GCRYAEHXLZ111756 | 1GCRYAEHXLZ148967 | 1GCRYAEHXLZ112731 | 1GCRYAEHXLZ178695; 1GCRYAEHXLZ194251 | 1GCRYAEHXLZ109957 | 1GCRYAEHXLZ108128 | 1GCRYAEHXLZ172587 | 1GCRYAEHXLZ122417 | 1GCRYAEHXLZ160150 | 1GCRYAEHXLZ121493 | 1GCRYAEHXLZ149245 | 1GCRYAEHXLZ183797 | 1GCRYAEHXLZ145048; 1GCRYAEHXLZ111594 | 1GCRYAEHXLZ152369 | 1GCRYAEHXLZ192628 | 1GCRYAEHXLZ146006 | 1GCRYAEHXLZ149763; 1GCRYAEHXLZ168054

1GCRYAEHXLZ165560 | 1GCRYAEHXLZ129741 | 1GCRYAEHXLZ148581; 1GCRYAEHXLZ193424 | 1GCRYAEHXLZ156020

1GCRYAEHXLZ180477 | 1GCRYAEHXLZ111353 | 1GCRYAEHXLZ151335 | 1GCRYAEHXLZ174730 | 1GCRYAEHXLZ172184; 1GCRYAEHXLZ125690; 1GCRYAEHXLZ194234 | 1GCRYAEHXLZ153506 | 1GCRYAEHXLZ114723 | 1GCRYAEHXLZ107495

1GCRYAEHXLZ103169 | 1GCRYAEHXLZ108257; 1GCRYAEHXLZ115225; 1GCRYAEHXLZ190734; 1GCRYAEHXLZ160102 | 1GCRYAEHXLZ190393 | 1GCRYAEHXLZ103463; 1GCRYAEHXLZ151822 | 1GCRYAEHXLZ198767; 1GCRYAEHXLZ131232 | 1GCRYAEHXLZ149522 | 1GCRYAEHXLZ137449 | 1GCRYAEHXLZ162061 | 1GCRYAEHXLZ177594; 1GCRYAEHXLZ188210; 1GCRYAEHXLZ160925; 1GCRYAEHXLZ173108; 1GCRYAEHXLZ174842 | 1GCRYAEHXLZ196050 | 1GCRYAEHXLZ117556 | 1GCRYAEHXLZ163209 | 1GCRYAEHXLZ145003 | 1GCRYAEHXLZ103978 | 1GCRYAEHXLZ185081; 1GCRYAEHXLZ136110; 1GCRYAEHXLZ162383

1GCRYAEHXLZ168166 | 1GCRYAEHXLZ139654; 1GCRYAEHXLZ133580 | 1GCRYAEHXLZ171293 | 1GCRYAEHXLZ176638 | 1GCRYAEHXLZ156776 | 1GCRYAEHXLZ103785 | 1GCRYAEHXLZ187591 | 1GCRYAEHXLZ162920; 1GCRYAEHXLZ132414 | 1GCRYAEHXLZ177580; 1GCRYAEHXLZ194640 | 1GCRYAEHXLZ170967 | 1GCRYAEHXLZ163341

1GCRYAEHXLZ191768; 1GCRYAEHXLZ199434

1GCRYAEHXLZ136494

1GCRYAEHXLZ178230; 1GCRYAEHXLZ102684 | 1GCRYAEHXLZ133403 | 1GCRYAEHXLZ181161; 1GCRYAEHXLZ106718 | 1GCRYAEHXLZ184545; 1GCRYAEHXLZ164621 | 1GCRYAEHXLZ134275; 1GCRYAEHXLZ156082; 1GCRYAEHXLZ152081 | 1GCRYAEHXLZ116634; 1GCRYAEHXLZ190491 | 1GCRYAEHXLZ143073 | 1GCRYAEHXLZ170824

1GCRYAEHXLZ184643; 1GCRYAEHXLZ157801

1GCRYAEHXLZ196422 | 1GCRYAEHXLZ123227 | 1GCRYAEHXLZ156311 | 1GCRYAEHXLZ170256 | 1GCRYAEHXLZ169205

1GCRYAEHXLZ104239 | 1GCRYAEHXLZ163887 | 1GCRYAEHXLZ128993 | 1GCRYAEHXLZ160083 | 1GCRYAEHXLZ184657 | 1GCRYAEHXLZ177840

1GCRYAEHXLZ100868; 1GCRYAEHXLZ132266; 1GCRYAEHXLZ191477 | 1GCRYAEHXLZ143848; 1GCRYAEHXLZ175621 | 1GCRYAEHXLZ126953 | 1GCRYAEHXLZ105911; 1GCRYAEHXLZ185078 | 1GCRYAEHXLZ173609; 1GCRYAEHXLZ131747; 1GCRYAEHXLZ167664 | 1GCRYAEHXLZ150430 | 1GCRYAEHXLZ130548 | 1GCRYAEHXLZ131974 | 1GCRYAEHXLZ195299; 1GCRYAEHXLZ114057

1GCRYAEHXLZ122143; 1GCRYAEHXLZ127536; 1GCRYAEHXLZ101034 | 1GCRYAEHXLZ112275 | 1GCRYAEHXLZ171438; 1GCRYAEHXLZ166739 | 1GCRYAEHXLZ148869; 1GCRYAEHXLZ182469; 1GCRYAEHXLZ110719 | 1GCRYAEHXLZ151545 | 1GCRYAEHXLZ122112; 1GCRYAEHXLZ162657 | 1GCRYAEHXLZ110882; 1GCRYAEHXLZ122319 | 1GCRYAEHXLZ106833 | 1GCRYAEHXLZ199594; 1GCRYAEHXLZ122031 | 1GCRYAEHXLZ177076 | 1GCRYAEHXLZ151304 | 1GCRYAEHXLZ136687; 1GCRYAEHXLZ184240 | 1GCRYAEHXLZ124488; 1GCRYAEHXLZ139816 | 1GCRYAEHXLZ183492 | 1GCRYAEHXLZ110512 | 1GCRYAEHXLZ140657 | 1GCRYAEHXLZ128539; 1GCRYAEHXLZ194721; 1GCRYAEHXLZ141890 | 1GCRYAEHXLZ128573 | 1GCRYAEHXLZ155191; 1GCRYAEHXLZ145602

1GCRYAEHXLZ175506 | 1GCRYAEHXLZ178194; 1GCRYAEHXLZ164912

1GCRYAEHXLZ140447 | 1GCRYAEHXLZ169057 | 1GCRYAEHXLZ154638; 1GCRYAEHXLZ170600

1GCRYAEHXLZ105794; 1GCRYAEHXLZ135782 | 1GCRYAEHXLZ198512 | 1GCRYAEHXLZ155739; 1GCRYAEHXLZ195903 | 1GCRYAEHXLZ186084 | 1GCRYAEHXLZ145700 | 1GCRYAEHXLZ165204; 1GCRYAEHXLZ184724 | 1GCRYAEHXLZ175425 | 1GCRYAEHXLZ171715 | 1GCRYAEHXLZ175716 | 1GCRYAEHXLZ170953 | 1GCRYAEHXLZ107612 | 1GCRYAEHXLZ113247 | 1GCRYAEHXLZ156602; 1GCRYAEHXLZ129982; 1GCRYAEHXLZ126189 | 1GCRYAEHXLZ131358; 1GCRYAEHXLZ158446; 1GCRYAEHXLZ197621; 1GCRYAEHXLZ180561; 1GCRYAEHXLZ109022 | 1GCRYAEHXLZ106735 | 1GCRYAEHXLZ190118 | 1GCRYAEHXLZ112714; 1GCRYAEHXLZ187140 | 1GCRYAEHXLZ196906; 1GCRYAEHXLZ157314 | 1GCRYAEHXLZ133482

1GCRYAEHXLZ148337; 1GCRYAEHXLZ107139 | 1GCRYAEHXLZ151500 | 1GCRYAEHXLZ178485; 1GCRYAEHXLZ152310 | 1GCRYAEHXLZ172119

1GCRYAEHXLZ185176

1GCRYAEHXLZ136804; 1GCRYAEHXLZ172265 | 1GCRYAEHXLZ123938; 1GCRYAEHXLZ184058; 1GCRYAEHXLZ167812; 1GCRYAEHXLZ121686 | 1GCRYAEHXLZ168152; 1GCRYAEHXLZ179801 | 1GCRYAEHXLZ155823; 1GCRYAEHXLZ116729 | 1GCRYAEHXLZ183105

1GCRYAEHXLZ109862; 1GCRYAEHXLZ165199 | 1GCRYAEHXLZ140013 | 1GCRYAEHXLZ153442; 1GCRYAEHXLZ103513; 1GCRYAEHXLZ188806 | 1GCRYAEHXLZ115967 | 1GCRYAEHXLZ131859 | 1GCRYAEHXLZ185906 | 1GCRYAEHXLZ190572 | 1GCRYAEHXLZ154784 | 1GCRYAEHXLZ133532; 1GCRYAEHXLZ145793; 1GCRYAEHXLZ174985 | 1GCRYAEHXLZ126869 | 1GCRYAEHXLZ130467 | 1GCRYAEHXLZ100367; 1GCRYAEHXLZ100451 | 1GCRYAEHXLZ158317; 1GCRYAEHXLZ199370; 1GCRYAEHXLZ196100 | 1GCRYAEHXLZ147267 | 1GCRYAEHXLZ125950 | 1GCRYAEHXLZ196274 | 1GCRYAEHXLZ129660 | 1GCRYAEHXLZ186442

1GCRYAEHXLZ160245 | 1GCRYAEHXLZ192547 | 1GCRYAEHXLZ180639 | 1GCRYAEHXLZ110820 | 1GCRYAEHXLZ188904 | 1GCRYAEHXLZ108808 | 1GCRYAEHXLZ123485; 1GCRYAEHXLZ145647 | 1GCRYAEHXLZ108274 | 1GCRYAEHXLZ114592 | 1GCRYAEHXLZ138424

1GCRYAEHXLZ161170; 1GCRYAEHXLZ147012 | 1GCRYAEHXLZ198400; 1GCRYAEHXLZ174646; 1GCRYAEHXLZ174758

1GCRYAEHXLZ194492 | 1GCRYAEHXLZ141629; 1GCRYAEHXLZ157393 | 1GCRYAEHXLZ157944 | 1GCRYAEHXLZ124992 | 1GCRYAEHXLZ121123 | 1GCRYAEHXLZ140156 | 1GCRYAEHXLZ107366 | 1GCRYAEHXLZ137886 | 1GCRYAEHXLZ177899 | 1GCRYAEHXLZ198459 | 1GCRYAEHXLZ166479 | 1GCRYAEHXLZ199725 | 1GCRYAEHXLZ119095; 1GCRYAEHXLZ137841 | 1GCRYAEHXLZ101082; 1GCRYAEHXLZ176140 | 1GCRYAEHXLZ171407 | 1GCRYAEHXLZ137838; 1GCRYAEHXLZ169138 | 1GCRYAEHXLZ135829 | 1GCRYAEHXLZ164246

1GCRYAEHXLZ173075; 1GCRYAEHXLZ147401 | 1GCRYAEHXLZ121736 | 1GCRYAEHXLZ198929

1GCRYAEHXLZ169687

1GCRYAEHXLZ156938; 1GCRYAEHXLZ128606 | 1GCRYAEHXLZ108355; 1GCRYAEHXLZ120943 | 1GCRYAEHXLZ142537 | 1GCRYAEHXLZ122921 | 1GCRYAEHXLZ139959 | 1GCRYAEHXLZ118707 | 1GCRYAEHXLZ152226; 1GCRYAEHXLZ167373 | 1GCRYAEHXLZ161167 | 1GCRYAEHXLZ106685; 1GCRYAEHXLZ125849; 1GCRYAEHXLZ162559; 1GCRYAEHXLZ109537 | 1GCRYAEHXLZ100207; 1GCRYAEHXLZ106430 | 1GCRYAEHXLZ123616; 1GCRYAEHXLZ159984 | 1GCRYAEHXLZ155160 | 1GCRYAEHXLZ185730; 1GCRYAEHXLZ171939; 1GCRYAEHXLZ195545; 1GCRYAEHXLZ172315; 1GCRYAEHXLZ164716; 1GCRYAEHXLZ138083; 1GCRYAEHXLZ103401 | 1GCRYAEHXLZ177482 | 1GCRYAEHXLZ125964; 1GCRYAEHXLZ137239

1GCRYAEHXLZ120232 | 1GCRYAEHXLZ169771 | 1GCRYAEHXLZ146393 | 1GCRYAEHXLZ107013; 1GCRYAEHXLZ148127 | 1GCRYAEHXLZ183508; 1GCRYAEHXLZ133028; 1GCRYAEHXLZ154042; 1GCRYAEHXLZ125351 | 1GCRYAEHXLZ146796; 1GCRYAEHXLZ192953 | 1GCRYAEHXLZ130274 | 1GCRYAEHXLZ152260 | 1GCRYAEHXLZ167065; 1GCRYAEHXLZ166322 | 1GCRYAEHXLZ129495 | 1GCRYAEHXLZ162836

1GCRYAEHXLZ111045 | 1GCRYAEHXLZ157829; 1GCRYAEHXLZ177398; 1GCRYAEHXLZ165414 | 1GCRYAEHXLZ172301; 1GCRYAEHXLZ180592; 1GCRYAEHXLZ181970 | 1GCRYAEHXLZ179393 | 1GCRYAEHXLZ105276; 1GCRYAEHXLZ168281; 1GCRYAEHXLZ150802 | 1GCRYAEHXLZ157717 | 1GCRYAEHXLZ142926 | 1GCRYAEHXLZ142585; 1GCRYAEHXLZ126063; 1GCRYAEHXLZ142327; 1GCRYAEHXLZ167793 | 1GCRYAEHXLZ143834 | 1GCRYAEHXLZ136995 | 1GCRYAEHXLZ126564; 1GCRYAEHXLZ114530 | 1GCRYAEHXLZ195318 | 1GCRYAEHXLZ111028; 1GCRYAEHXLZ166689 | 1GCRYAEHXLZ138813; 1GCRYAEHXLZ132381 | 1GCRYAEHXLZ138469; 1GCRYAEHXLZ187039; 1GCRYAEHXLZ172363 | 1GCRYAEHXLZ169558; 1GCRYAEHXLZ185162 | 1GCRYAEHXLZ169012; 1GCRYAEHXLZ137077; 1GCRYAEHXLZ141887 | 1GCRYAEHXLZ127357; 1GCRYAEHXLZ130260; 1GCRYAEHXLZ176056 | 1GCRYAEHXLZ179216 | 1GCRYAEHXLZ143557; 1GCRYAEHXLZ128508 | 1GCRYAEHXLZ123809

1GCRYAEHXLZ118187; 1GCRYAEHXLZ130985

1GCRYAEHXLZ128265

1GCRYAEHXLZ122871 | 1GCRYAEHXLZ179832 | 1GCRYAEHXLZ132462 | 1GCRYAEHXLZ157166; 1GCRYAEHXLZ165820 | 1GCRYAEHXLZ133367 | 1GCRYAEHXLZ106671 | 1GCRYAEHXLZ199191 | 1GCRYAEHXLZ143428 | 1GCRYAEHXLZ140268 | 1GCRYAEHXLZ121185; 1GCRYAEHXLZ180396 | 1GCRYAEHXLZ199899; 1GCRYAEHXLZ102362 | 1GCRYAEHXLZ130534 | 1GCRYAEHXLZ117752; 1GCRYAEHXLZ177871 | 1GCRYAEHXLZ147348 | 1GCRYAEHXLZ162335 | 1GCRYAEHXLZ186005

1GCRYAEHXLZ181547 | 1GCRYAEHXLZ152467 | 1GCRYAEHXLZ119758 | 1GCRYAEHXLZ190202 | 1GCRYAEHXLZ134843 | 1GCRYAEHXLZ145325; 1GCRYAEHXLZ183881 | 1GCRYAEHXLZ193049 | 1GCRYAEHXLZ130677 | 1GCRYAEHXLZ160536

1GCRYAEHXLZ160844; 1GCRYAEHXLZ173626 | 1GCRYAEHXLZ137919 | 1GCRYAEHXLZ103446; 1GCRYAEHXLZ149567; 1GCRYAEHXLZ194122 | 1GCRYAEHXLZ147544; 1GCRYAEHXLZ135930; 1GCRYAEHXLZ112101 | 1GCRYAEHXLZ160522; 1GCRYAEHXLZ184352; 1GCRYAEHXLZ155675; 1GCRYAEHXLZ176008 | 1GCRYAEHXLZ133823; 1GCRYAEHXLZ189065 | 1GCRYAEHXLZ168748 | 1GCRYAEHXLZ122658 | 1GCRYAEHXLZ141100; 1GCRYAEHXLZ119467; 1GCRYAEHXLZ165624 | 1GCRYAEHXLZ189566 | 1GCRYAEHXLZ118836 | 1GCRYAEHXLZ129142; 1GCRYAEHXLZ147561; 1GCRYAEHXLZ145440; 1GCRYAEHXLZ199675; 1GCRYAEHXLZ151173 | 1GCRYAEHXLZ107125 | 1GCRYAEHXLZ198297; 1GCRYAEHXLZ152033 | 1GCRYAEHXLZ149536 | 1GCRYAEHXLZ129299; 1GCRYAEHXLZ193682; 1GCRYAEHXLZ147219 | 1GCRYAEHXLZ164649 | 1GCRYAEHXLZ197117 | 1GCRYAEHXLZ169026 | 1GCRYAEHXLZ167969