1G4GA5GR5GF1…

Buick

Lacrosse

1G4GA5GR5GF171391; 1G4GA5GR5GF118870 | 1G4GA5GR5GF120683 | 1G4GA5GR5GF190331 | 1G4GA5GR5GF182360

1G4GA5GR5GF134194 | 1G4GA5GR5GF101549 | 1G4GA5GR5GF106797 | 1G4GA5GR5GF105214 | 1G4GA5GR5GF186294 | 1G4GA5GR5GF135491; 1G4GA5GR5GF118724 | 1G4GA5GR5GF137712 | 1G4GA5GR5GF177823

1G4GA5GR5GF101826

1G4GA5GR5GF162447 | 1G4GA5GR5GF156714; 1G4GA5GR5GF130758 | 1G4GA5GR5GF125074; 1G4GA5GR5GF173965 | 1G4GA5GR5GF137631 | 1G4GA5GR5GF169236 | 1G4GA5GR5GF106170 | 1G4GA5GR5GF147124 | 1G4GA5GR5GF190829; 1G4GA5GR5GF162058 | 1G4GA5GR5GF173724

1G4GA5GR5GF145647; 1G4GA5GR5GF145874 | 1G4GA5GR5GF164876 | 1G4GA5GR5GF126774 | 1G4GA5GR5GF184609; 1G4GA5GR5GF100322; 1G4GA5GR5GF169706 | 1G4GA5GR5GF104306 | 1G4GA5GR5GF196470 | 1G4GA5GR5GF154705; 1G4GA5GR5GF127438 | 1G4GA5GR5GF192533; 1G4GA5GR5GF142392 | 1G4GA5GR5GF164957; 1G4GA5GR5GF191799 | 1G4GA5GR5GF107304

1G4GA5GR5GF173853; 1G4GA5GR5GF185601 | 1G4GA5GR5GF131988; 1G4GA5GR5GF172928; 1G4GA5GR5GF154591; 1G4GA5GR5GF164716 | 1G4GA5GR5GF161220 | 1G4GA5GR5GF182004 | 1G4GA5GR5GF186585; 1G4GA5GR5GF153943 | 1G4GA5GR5GF178728 | 1G4GA5GR5GF161184; 1G4GA5GR5GF100661 | 1G4GA5GR5GF140173; 1G4GA5GR5GF189437

1G4GA5GR5GF104452 | 1G4GA5GR5GF160973 | 1G4GA5GR5GF199773 | 1G4GA5GR5GF115872; 1G4GA5GR5GF198767 | 1G4GA5GR5GF175988 | 1G4GA5GR5GF132445 | 1G4GA5GR5GF188594 | 1G4GA5GR5GF108629; 1G4GA5GR5GF161668; 1G4GA5GR5GF161895; 1G4GA5GR5GF132414 | 1G4GA5GR5GF147236 | 1G4GA5GR5GF197473 | 1G4GA5GR5GF168944 | 1G4GA5GR5GF109795 | 1G4GA5GR5GF164084; 1G4GA5GR5GF122840; 1G4GA5GR5GF136804 | 1G4GA5GR5GF174842

1G4GA5GR5GF189079

1G4GA5GR5GF182195 | 1G4GA5GR5GF183248; 1G4GA5GR5GF135653 | 1G4GA5GR5GF184299; 1G4GA5GR5GF110929

1G4GA5GR5GF145678 | 1G4GA5GR5GF158768 | 1G4GA5GR5GF122546 | 1G4GA5GR5GF198977; 1G4GA5GR5GF124930 | 1G4GA5GR5GF176252 | 1G4GA5GR5GF181354; 1G4GA5GR5GF173223 | 1G4GA5GR5GF165431 | 1G4GA5GR5GF128931 | 1G4GA5GR5GF153859 | 1G4GA5GR5GF192354; 1G4GA5GR5GF103933; 1G4GA5GR5GF105164; 1G4GA5GR5GF177434; 1G4GA5GR5GF117301 | 1G4GA5GR5GF171536 | 1G4GA5GR5GF106363 | 1G4GA5GR5GF124216; 1G4GA5GR5GF129786; 1G4GA5GR5GF141078; 1G4GA5GR5GF161797 | 1G4GA5GR5GF185288 | 1G4GA5GR5GF180818; 1G4GA5GR5GF153683 | 1G4GA5GR5GF165056; 1G4GA5GR5GF160682; 1G4GA5GR5GF123082 | 1G4GA5GR5GF180415 | 1G4GA5GR5GF188109 | 1G4GA5GR5GF127357 | 1G4GA5GR5GF119677; 1G4GA5GR5GF104080; 1G4GA5GR5GF140898 | 1G4GA5GR5GF153909 | 1G4GA5GR5GF110669 | 1G4GA5GR5GF108906 | 1G4GA5GR5GF115466 | 1G4GA5GR5GF185811 | 1G4GA5GR5GF145471 | 1G4GA5GR5GF155417 | 1G4GA5GR5GF183606; 1G4GA5GR5GF129741 | 1G4GA5GR5GF117718 | 1G4GA5GR5GF101065; 1G4GA5GR5GF196839 | 1G4GA5GR5GF151173 | 1G4GA5GR5GF108453 | 1G4GA5GR5GF130145 | 1G4GA5GR5GF104354 | 1G4GA5GR5GF177711; 1G4GA5GR5GF127200 | 1G4GA5GR5GF157376; 1G4GA5GR5GF123535

1G4GA5GR5GF171763; 1G4GA5GR5GF137659 | 1G4GA5GR5GF134955

1G4GA5GR5GF153084 | 1G4GA5GR5GF195772; 1G4GA5GR5GF190975 | 1G4GA5GR5GF170791 | 1G4GA5GR5GF181578 | 1G4GA5GR5GF139704; 1G4GA5GR5GF175747

1G4GA5GR5GF196338 | 1G4GA5GR5GF180785 | 1G4GA5GR5GF179748; 1G4GA5GR5GF197151 | 1G4GA5GR5GF100501 | 1G4GA5GR5GF126483 | 1G4GA5GR5GF119226; 1G4GA5GR5GF106699 | 1G4GA5GR5GF189177; 1G4GA5GR5GF163856; 1G4GA5GR5GF148581; 1G4GA5GR5GF102961 | 1G4GA5GR5GF195805 | 1G4GA5GR5GF140111 | 1G4GA5GR5GF167759; 1G4GA5GR5GF140013 | 1G4GA5GR5GF138276; 1G4GA5GR5GF146121 | 1G4GA5GR5GF104533; 1G4GA5GR5GF199532 | 1G4GA5GR5GF160522 | 1G4GA5GR5GF177207 | 1G4GA5GR5GF140495 | 1G4GA5GR5GF196176 | 1G4GA5GR5GF161959 | 1G4GA5GR5GF172203 | 1G4GA5GR5GF125155

1G4GA5GR5GF107433 | 1G4GA5GR5GF181564 | 1G4GA5GR5GF196775; 1G4GA5GR5GF171682 | 1G4GA5GR5GF194721; 1G4GA5GR5GF133434 | 1G4GA5GR5GF147382; 1G4GA5GR5GF141503 | 1G4GA5GR5GF142795

1G4GA5GR5GF165641 | 1G4GA5GR5GF193102

1G4GA5GR5GF173822; 1G4GA5GR5GF116049 | 1G4GA5GR5GF192841; 1G4GA5GR5GF162819 | 1G4GA5GR5GF131604 | 1G4GA5GR5GF195478 | 1G4GA5GR5GF124068; 1G4GA5GR5GF171858; 1G4GA5GR5GF119761

1G4GA5GR5GF120943; 1G4GA5GR5GF173027 | 1G4GA5GR5GF102894 | 1G4GA5GR5GF127374 | 1G4GA5GR5GF112941 | 1G4GA5GR5GF140996; 1G4GA5GR5GF176347 | 1G4GA5GR5GF155093; 1G4GA5GR5GF199515

1G4GA5GR5GF105567; 1G4GA5GR5GF145115 | 1G4GA5GR5GF144854; 1G4GA5GR5GF112311 | 1G4GA5GR5GF174940; 1G4GA5GR5GF121333; 1G4GA5GR5GF150993; 1G4GA5GR5GF145034 | 1G4GA5GR5GF151707; 1G4GA5GR5GF111854; 1G4GA5GR5GF111627 | 1G4GA5GR5GF195271 | 1G4GA5GR5GF127018 | 1G4GA5GR5GF197117; 1G4GA5GR5GF135426 | 1G4GA5GR5GF151996; 1G4GA5GR5GF172881; 1G4GA5GR5GF131361; 1G4GA5GR5GF123194; 1G4GA5GR5GF112034 | 1G4GA5GR5GF131540 | 1G4GA5GR5GF139184 | 1G4GA5GR5GF133448; 1G4GA5GR5GF105990 | 1G4GA5GR5GF132364; 1G4GA5GR5GF155398 | 1G4GA5GR5GF168507; 1G4GA5GR5GF148922 | 1G4GA5GR5GF117525

1G4GA5GR5GF160388 | 1G4GA5GR5GF190247; 1G4GA5GR5GF161265; 1G4GA5GR5GF172783 | 1G4GA5GR5GF128198 | 1G4GA5GR5GF147897; 1G4GA5GR5GF158009 | 1G4GA5GR5GF110977 | 1G4GA5GR5GF186764; 1G4GA5GR5GF196615 | 1G4GA5GR5GF153313 | 1G4GA5GR5GF175389; 1G4GA5GR5GF118979 | 1G4GA5GR5GF175683; 1G4GA5GR5GF173772; 1G4GA5GR5GF151738 | 1G4GA5GR5GF121381 | 1G4GA5GR5GF179751; 1G4GA5GR5GF112597 | 1G4GA5GR5GF176414 | 1G4GA5GR5GF122336 | 1G4GA5GR5GF129027 | 1G4GA5GR5GF198042 | 1G4GA5GR5GF157202 | 1G4GA5GR5GF158849; 1G4GA5GR5GF172699 | 1G4GA5GR5GF100496; 1G4GA5GR5GF177465 | 1G4GA5GR5GF141453; 1G4GA5GR5GF188806; 1G4GA5GR5GF120585; 1G4GA5GR5GF159824 | 1G4GA5GR5GF189955 | 1G4GA5GR5GF188417; 1G4GA5GR5GF139914 | 1G4GA5GR5GF117640 | 1G4GA5GR5GF125091 | 1G4GA5GR5GF156390 | 1G4GA5GR5GF136219; 1G4GA5GR5GF139007 | 1G4GA5GR5GF139542 | 1G4GA5GR5GF148192 | 1G4GA5GR5GF121901 | 1G4GA5GR5GF186408 | 1G4GA5GR5GF171150 | 1G4GA5GR5GF116830 | 1G4GA5GR5GF128315 | 1G4GA5GR5GF193469 | 1G4GA5GR5GF140156 | 1G4GA5GR5GF120621 | 1G4GA5GR5GF178969; 1G4GA5GR5GF121171 | 1G4GA5GR5GF192208 | 1G4GA5GR5GF198090; 1G4GA5GR5GF131893; 1G4GA5GR5GF132610; 1G4GA5GR5GF188398; 1G4GA5GR5GF103527; 1G4GA5GR5GF140531; 1G4GA5GR5GF153120; 1G4GA5GR5GF115712 | 1G4GA5GR5GF195108; 1G4GA5GR5GF184366 | 1G4GA5GR5GF158205 | 1G4GA5GR5GF194654 | 1G4GA5GR5GF149603

1G4GA5GR5GF111465 | 1G4GA5GR5GF147415; 1G4GA5GR5GF144899 | 1G4GA5GR5GF188577 | 1G4GA5GR5GF140609; 1G4GA5GR5GF196601 | 1G4GA5GR5GF141226; 1G4GA5GR5GF150279; 1G4GA5GR5GF170886 | 1G4GA5GR5GF181189; 1G4GA5GR5GF192340 | 1G4GA5GR5GF179958 | 1G4GA5GR5GF172668

1G4GA5GR5GF189146 | 1G4GA5GR5GF121283 | 1G4GA5GR5GF108808 | 1G4GA5GR5GF179247; 1G4GA5GR5GF118688; 1G4GA5GR5GF177157; 1G4GA5GR5GF130226; 1G4GA5GR5GF136849

1G4GA5GR5GF167261 | 1G4GA5GR5GF113958 | 1G4GA5GR5GF116343

1G4GA5GR5GF141601; 1G4GA5GR5GF130307 | 1G4GA5GR5GF111661; 1G4GA5GR5GF109330 | 1G4GA5GR5GF175277; 1G4GA5GR5GF143719 | 1G4GA5GR5GF119713 | 1G4GA5GR5GF146880 | 1G4GA5GR5GF132669 | 1G4GA5GR5GF147401 | 1G4GA5GR5GF124619; 1G4GA5GR5GF109313 | 1G4GA5GR5GF120974 | 1G4GA5GR5GF167602

1G4GA5GR5GF165347; 1G4GA5GR5GF126841 | 1G4GA5GR5GF164909; 1G4GA5GR5GF103074 | 1G4GA5GR5GF187154 | 1G4GA5GR5GF172573; 1G4GA5GR5GF166904; 1G4GA5GR5GF176364 | 1G4GA5GR5GF148662 | 1G4GA5GR5GF194248; 1G4GA5GR5GF152176 | 1G4GA5GR5GF154607; 1G4GA5GR5GF184416 | 1G4GA5GR5GF178437; 1G4GA5GR5GF109179 | 1G4GA5GR5GF133319; 1G4GA5GR5GF119422; 1G4GA5GR5GF180866; 1G4GA5GR5GF151139 | 1G4GA5GR5GF100059; 1G4GA5GR5GF171164 | 1G4GA5GR5GF162593

1G4GA5GR5GF192824; 1G4GA5GR5GF187722 | 1G4GA5GR5GF167888

1G4GA5GR5GF194055 | 1G4GA5GR5GF162349; 1G4GA5GR5GF175165 | 1G4GA5GR5GF186571 | 1G4GA5GR5GF191852 | 1G4GA5GR5GF127309 | 1G4GA5GR5GF180771 | 1G4GA5GR5GF133062 | 1G4GA5GR5GF128539; 1G4GA5GR5GF109067; 1G4GA5GR5GF187476; 1G4GA5GR5GF158026; 1G4GA5GR5GF176428 | 1G4GA5GR5GF139489; 1G4GA5GR5GF150184 | 1G4GA5GR5GF134471 | 1G4GA5GR5GF163694; 1G4GA5GR5GF173173; 1G4GA5GR5GF147902 | 1G4GA5GR5GF134342 | 1G4GA5GR5GF154557; 1G4GA5GR5GF161914

1G4GA5GR5GF184268 | 1G4GA5GR5GF193794 | 1G4GA5GR5GF120960; 1G4GA5GR5GF131652 | 1G4GA5GR5GF124510; 1G4GA5GR5GF111871 | 1G4GA5GR5GF102118 | 1G4GA5GR5GF176641; 1G4GA5GR5GF107884; 1G4GA5GR5GF179491

1G4GA5GR5GF184478

1G4GA5GR5GF167745; 1G4GA5GR5GF142778 | 1G4GA5GR5GF157684; 1G4GA5GR5GF112082 | 1G4GA5GR5GF134499 | 1G4GA5GR5GF187980; 1G4GA5GR5GF175893; 1G4GA5GR5GF103415 | 1G4GA5GR5GF143056 | 1G4GA5GR5GF165395 | 1G4GA5GR5GF179670 | 1G4GA5GR5GF107156 | 1G4GA5GR5GF114074 | 1G4GA5GR5GF158270 | 1G4GA5GR5GF184089 | 1G4GA5GR5GF155921 | 1G4GA5GR5GF113748; 1G4GA5GR5GF159340 | 1G4GA5GR5GF101857 | 1G4GA5GR5GF114608 | 1G4GA5GR5GF104158 | 1G4GA5GR5GF187915; 1G4GA5GR5GF167115 | 1G4GA5GR5GF192967; 1G4GA5GR5GF127584; 1G4GA5GR5GF135619 | 1G4GA5GR5GF181175 | 1G4GA5GR5GF143624 | 1G4GA5GR5GF119064; 1G4GA5GR5GF169012 | 1G4GA5GR5GF126001 | 1G4GA5GR5GF166191 | 1G4GA5GR5GF179037; 1G4GA5GR5GF143428 | 1G4GA5GR5GF129898 | 1G4GA5GR5GF123762

1G4GA5GR5GF145275 | 1G4GA5GR5GF180317 | 1G4GA5GR5GF123826 | 1G4GA5GR5GF105987 | 1G4GA5GR5GF111983 | 1G4GA5GR5GF135877; 1G4GA5GR5GF180494

1G4GA5GR5GF151626 | 1G4GA5GR5GF168748 | 1G4GA5GR5GF123602 | 1G4GA5GR5GF142747 | 1G4GA5GR5GF172976; 1G4GA5GR5GF114690 | 1G4GA5GR5GF102829 | 1G4GA5GR5GF123146 | 1G4GA5GR5GF123549; 1G4GA5GR5GF190667

1G4GA5GR5GF160438 | 1G4GA5GR5GF120988 | 1G4GA5GR5GF130131 | 1G4GA5GR5GF103494; 1G4GA5GR5GF173707

1G4GA5GR5GF158091; 1G4GA5GR5GF194623; 1G4GA5GR5GF147673; 1G4GA5GR5GF141579 | 1G4GA5GR5GF148807 | 1G4GA5GR5GF145065

1G4GA5GR5GF116973 | 1G4GA5GR5GF126693 | 1G4GA5GR5GF146684 | 1G4GA5GR5GF138147; 1G4GA5GR5GF191981 | 1G4GA5GR5GF136074 | 1G4GA5GR5GF129660 | 1G4GA5GR5GF166031 | 1G4GA5GR5GF126631 | 1G4GA5GR5GF136138 | 1G4GA5GR5GF126855; 1G4GA5GR5GF161279 | 1G4GA5GR5GF194444 | 1G4GA5GR5GF135751 | 1G4GA5GR5GF105505; 1G4GA5GR5GF105262; 1G4GA5GR5GF159127 | 1G4GA5GR5GF135104 | 1G4GA5GR5GF150153 | 1G4GA5GR5GF185162 | 1G4GA5GR5GF101177; 1G4GA5GR5GF124734

1G4GA5GR5GF129271; 1G4GA5GR5GF172167 | 1G4GA5GR5GF157605; 1G4GA5GR5GF156308 | 1G4GA5GR5GF171309 | 1G4GA5GR5GF178289; 1G4GA5GR5GF151528 | 1G4GA5GR5GF120053 | 1G4GA5GR5GF128945

1G4GA5GR5GF133398 | 1G4GA5GR5GF177515 | 1G4GA5GR5GF152162 | 1G4GA5GR5GF136463 | 1G4GA5GR5GF153179 | 1G4GA5GR5GF152582 | 1G4GA5GR5GF140626 | 1G4GA5GR5GF159144 | 1G4GA5GR5GF123664; 1G4GA5GR5GF164201 | 1G4GA5GR5GF158303 | 1G4GA5GR5GF191365 | 1G4GA5GR5GF107691 | 1G4GA5GR5GF127455 | 1G4GA5GR5GF126497 | 1G4GA5GR5GF171469; 1G4GA5GR5GF105326; 1G4GA5GR5GF102345; 1G4GA5GR5GF133241; 1G4GA5GR5GF181368

1G4GA5GR5GF150766 | 1G4GA5GR5GF187381; 1G4GA5GR5GF132509 | 1G4GA5GR5GF156079 | 1G4GA5GR5GF163730 | 1G4GA5GR5GF173688

1G4GA5GR5GF137807; 1G4GA5GR5GF100241 | 1G4GA5GR5GF181600 | 1G4GA5GR5GF112289 | 1G4GA5GR5GF188840; 1G4GA5GR5GF118982; 1G4GA5GR5GF102765

1G4GA5GR5GF115998; 1G4GA5GR5GF191558 | 1G4GA5GR5GF143431; 1G4GA5GR5GF115421 | 1G4GA5GR5GF142425; 1G4GA5GR5GF172234 | 1G4GA5GR5GF128685 | 1G4GA5GR5GF196453 | 1G4GA5GR5GF186117 | 1G4GA5GR5GF171732 | 1G4GA5GR5GF164053 | 1G4GA5GR5GF155627 | 1G4GA5GR5GF193617

1G4GA5GR5GF147480

1G4GA5GR5GF171911 | 1G4GA5GR5GF116696 | 1G4GA5GR5GF122188 | 1G4GA5GR5GF188014 | 1G4GA5GR5GF136706 | 1G4GA5GR5GF169320 | 1G4GA5GR5GF117914; 1G4GA5GR5GF196307 | 1G4GA5GR5GF183525; 1G4GA5GR5GF100997 | 1G4GA5GR5GF172640 | 1G4GA5GR5GF128783; 1G4GA5GR5GF121655 | 1G4GA5GR5GF114186 | 1G4GA5GR5GF153053 | 1G4GA5GR5GF145888 | 1G4GA5GR5GF179040; 1G4GA5GR5GF192855 | 1G4GA5GR5GF157426 | 1G4GA5GR5GF169401

1G4GA5GR5GF122496 | 1G4GA5GR5GF186506; 1G4GA5GR5GF163338 | 1G4GA5GR5GF160102; 1G4GA5GR5GF132221 | 1G4GA5GR5GF106606 | 1G4GA5GR5GF193603; 1G4GA5GR5GF197022; 1G4GA5GR5GF177370

1G4GA5GR5GF139993; 1G4GA5GR5GF106315; 1G4GA5GR5GF156518 | 1G4GA5GR5GF108081 | 1G4GA5GR5GF174999; 1G4GA5GR5GF121784 | 1G4GA5GR5GF187767; 1G4GA5GR5GF160052 | 1G4GA5GR5GF112499 | 1G4GA5GR5GF196856; 1G4GA5GR5GF117668

1G4GA5GR5GF132462; 1G4GA5GR5GF168538; 1G4GA5GR5GF179362; 1G4GA5GR5GF128525 | 1G4GA5GR5GF131408 | 1G4GA5GR5GF160679; 1G4GA5GR5GF192516 | 1G4GA5GR5GF147754; 1G4GA5GR5GF114706 | 1G4GA5GR5GF143736 | 1G4GA5GR5GF124409 | 1G4GA5GR5GF122854 | 1G4GA5GR5GF143137; 1G4GA5GR5GF125799; 1G4GA5GR5GF126516 | 1G4GA5GR5GF187509 | 1G4GA5GR5GF140884

1G4GA5GR5GF193472; 1G4GA5GR5GF125544 | 1G4GA5GR5GF117220 | 1G4GA5GR5GF153747; 1G4GA5GR5GF137726 | 1G4GA5GR5GF126970; 1G4GA5GR5GF185212 | 1G4GA5GR5GF110316 | 1G4GA5GR5GF166496; 1G4GA5GR5GF155191; 1G4GA5GR5GF172282 | 1G4GA5GR5GF171441; 1G4GA5GR5GF121350 | 1G4GA5GR5GF126094 | 1G4GA5GR5GF100076 | 1G4GA5GR5GF122112 | 1G4GA5GR5GF198087 | 1G4GA5GR5GF163615 | 1G4GA5GR5GF167387 | 1G4GA5GR5GF100577; 1G4GA5GR5GF150444 | 1G4GA5GR5GF142750; 1G4GA5GR5GF146796 | 1G4GA5GR5GF135152 | 1G4GA5GR5GF116519; 1G4GA5GR5GF194122; 1G4GA5GR5GF155319 | 1G4GA5GR5GF152808 | 1G4GA5GR5GF150296 | 1G4GA5GR5GF167034; 1G4GA5GR5GF188708 | 1G4GA5GR5GF127259 | 1G4GA5GR5GF189258 | 1G4GA5GR5GF168376; 1G4GA5GR5GF166482 | 1G4GA5GR5GF188272; 1G4GA5GR5GF139511; 1G4GA5GR5GF156745; 1G4GA5GR5GF192760 | 1G4GA5GR5GF179250 | 1G4GA5GR5GF153246; 1G4GA5GR5GF141193 | 1G4GA5GR5GF110526 | 1G4GA5GR5GF172802 | 1G4GA5GR5GF104581; 1G4GA5GR5GF187932 | 1G4GA5GR5GF162383 | 1G4GA5GR5GF183492 | 1G4GA5GR5GF175649

1G4GA5GR5GF141582 | 1G4GA5GR5GF154221 | 1G4GA5GR5GF199403 | 1G4GA5GR5GF108159; 1G4GA5GR5GF169737; 1G4GA5GR5GF119842 | 1G4GA5GR5GF145700 | 1G4GA5GR5GF125995 | 1G4GA5GR5GF107870 | 1G4GA5GR5GF161167 | 1G4GA5GR5GF161203; 1G4GA5GR5GF173111

1G4GA5GR5GF133868

1G4GA5GR5GF184061 | 1G4GA5GR5GF188658 | 1G4GA5GR5GF127293 | 1G4GA5GR5GF150010 | 1G4GA5GR5GF149777; 1G4GA5GR5GF144000 | 1G4GA5GR5GF122983 | 1G4GA5GR5GF118061

1G4GA5GR5GF123504 | 1G4GA5GR5GF140562; 1G4GA5GR5GF184688 | 1G4GA5GR5GF102958 | 1G4GA5GR5GF136625 | 1G4GA5GR5GF133076; 1G4GA5GR5GF197960; 1G4GA5GR5GF124748

1G4GA5GR5GF159399 | 1G4GA5GR5GF135748 | 1G4GA5GR5GF158267 | 1G4GA5GR5GF124880 | 1G4GA5GR5GF112969 | 1G4GA5GR5GF140500; 1G4GA5GR5GF188966 | 1G4GA5GR5GF105942; 1G4GA5GR5GF124197 | 1G4GA5GR5GF185808; 1G4GA5GR5GF131909 | 1G4GA5GR5GF133238; 1G4GA5GR5GF171245 | 1G4GA5GR5GF163887 | 1G4GA5GR5GF155353; 1G4GA5GR5GF163808; 1G4GA5GR5GF112406 | 1G4GA5GR5GF132719 | 1G4GA5GR5GF148113; 1G4GA5GR5GF139010 | 1G4GA5GR5GF127052 | 1G4GA5GR5GF109974

1G4GA5GR5GF135636; 1G4GA5GR5GF149892 | 1G4GA5GR5GF191043; 1G4GA5GR5GF136253 | 1G4GA5GR5GF147818; 1G4GA5GR5GF143574 |
The car appears to be a Buick.
The specific car is a Lacrosse according to our records.
Find details on VINs that start with 1G4GA5GR5GF1.
1G4GA5GR5GF153036; 1G4GA5GR5GF166448; 1G4GA5GR5GF112437 | 1G4GA5GR5GF173299 | 1G4GA5GR5GF178521 | 1G4GA5GR5GF131599 | 1G4GA5GR5GF122272 | 1G4GA5GR5GF116102 | 1G4GA5GR5GF177367; 1G4GA5GR5GF123583 | 1G4GA5GR5GF116066

1G4GA5GR5GF122255; 1G4GA5GR5GF119128 | 1G4GA5GR5GF172038 | 1G4GA5GR5GF118996; 1G4GA5GR5GF178955 | 1G4GA5GR5GF131375; 1G4GA5GR5GF101762 | 1G4GA5GR5GF107772 | 1G4GA5GR5GF192399 | 1G4GA5GR5GF120148 | 1G4GA5GR5GF176090 | 1G4GA5GR5GF127987; 1G4GA5GR5GF145339 | 1G4GA5GR5GF136785 | 1G4GA5GR5GF105889 | 1G4GA5GR5GF131103; 1G4GA5GR5GF178373

1G4GA5GR5GF182066 | 1G4GA5GR5GF145213 | 1G4GA5GR5GF183461; 1G4GA5GR5GF124653 | 1G4GA5GR5GF102166; 1G4GA5GR5GF178390 | 1G4GA5GR5GF174954 | 1G4GA5GR5GF119839 | 1G4GA5GR5GF151819; 1G4GA5GR5GF185582 | 1G4GA5GR5GF143560 | 1G4GA5GR5GF108436 | 1G4GA5GR5GF177076; 1G4GA5GR5GF151254; 1G4GA5GR5GF121526

1G4GA5GR5GF168782 | 1G4GA5GR5GF178695 | 1G4GA5GR5GF181015 | 1G4GA5GR5GF153697 | 1G4GA5GR5GF199756 | 1G4GA5GR5GF124829; 1G4GA5GR5GF174100 | 1G4GA5GR5GF117055 | 1G4GA5GR5GF189602; 1G4GA5GR5GF165848 | 1G4GA5GR5GF163291; 1G4GA5GR5GF182861 | 1G4GA5GR5GF104578

1G4GA5GR5GF146667

1G4GA5GR5GF199465 | 1G4GA5GR5GF137886; 1G4GA5GR5GF132073 | 1G4GA5GR5GF144885 | 1G4GA5GR5GF105407

1G4GA5GR5GF106220 | 1G4GA5GR5GF150797

1G4GA5GR5GF142411

1G4GA5GR5GF137094 | 1G4GA5GR5GF131683; 1G4GA5GR5GF164408 | 1G4GA5GR5GF133689; 1G4GA5GR5GF137743 | 1G4GA5GR5GF190278 | 1G4GA5GR5GF180060; 1G4GA5GR5GF151724; 1G4GA5GR5GF158298; 1G4GA5GR5GF173867 | 1G4GA5GR5GF164781; 1G4GA5GR5GF115001; 1G4GA5GR5GF125639 | 1G4GA5GR5GF172606; 1G4GA5GR5GF134874; 1G4GA5GR5GF144823 | 1G4GA5GR5GF163341; 1G4GA5GR5GF186991 | 1G4GA5GR5GF144224; 1G4GA5GR5GF144028; 1G4GA5GR5GF183041 | 1G4GA5GR5GF186926 | 1G4GA5GR5GF120666 | 1G4GA5GR5GF125785; 1G4GA5GR5GF156969; 1G4GA5GR5GF101714 | 1G4GA5GR5GF127360; 1G4GA5GR5GF149116 | 1G4GA5GR5GF139752; 1G4GA5GR5GF112065 | 1G4GA5GR5GF156678; 1G4GA5GR5GF133420 | 1G4GA5GR5GF190815 | 1G4GA5GR5GF191821 | 1G4GA5GR5GF107934 | 1G4GA5GR5GF144479 | 1G4GA5GR5GF136771; 1G4GA5GR5GF108615 | 1G4GA5GR5GF133059; 1G4GA5GR5GF166675 | 1G4GA5GR5GF131196; 1G4GA5GR5GF175053

1G4GA5GR5GF144241; 1G4GA5GR5GF193553; 1G4GA5GR5GF102216

1G4GA5GR5GF106878; 1G4GA5GR5GF133983 | 1G4GA5GR5GF166272 | 1G4GA5GR5GF189776 | 1G4GA5GR5GF122918; 1G4GA5GR5GF141212 | 1G4GA5GR5GF173058 | 1G4GA5GR5GF193908 | 1G4GA5GR5GF187655 | 1G4GA5GR5GF184108 | 1G4GA5GR5GF195948 | 1G4GA5GR5GF109778 | 1G4GA5GR5GF199188 | 1G4GA5GR5GF125477; 1G4GA5GR5GF164358 | 1G4GA5GR5GF117539 | 1G4GA5GR5GF116357; 1G4GA5GR5GF183850 | 1G4GA5GR5GF167017 | 1G4GA5GR5GF146460; 1G4GA5GR5GF179815 | 1G4GA5GR5GF118531 | 1G4GA5GR5GF165882; 1G4GA5GR5GF142568; 1G4GA5GR5GF119260; 1G4GA5GR5GF117833

1G4GA5GR5GF134924 | 1G4GA5GR5GF156454 | 1G4GA5GR5GF177501 | 1G4GA5GR5GF139721 | 1G4GA5GR5GF130968 | 1G4GA5GR5GF119811; 1G4GA5GR5GF164036 | 1G4GA5GR5GF147768; 1G4GA5GR5GF131344 | 1G4GA5GR5GF156082 | 1G4GA5GR5GF132252 | 1G4GA5GR5GF171293; 1G4GA5GR5GF172315 | 1G4GA5GR5GF181922; 1G4GA5GR5GF115533; 1G4GA5GR5GF107805; 1G4GA5GR5GF102541; 1G4GA5GR5GF171083; 1G4GA5GR5GF169494; 1G4GA5GR5GF170807 | 1G4GA5GR5GF114656 | 1G4GA5GR5GF149939; 1G4GA5GR5GF144871; 1G4GA5GR5GF171018 | 1G4GA5GR5GF106413 | 1G4GA5GR5GF174002; 1G4GA5GR5GF126208

1G4GA5GR5GF116214; 1G4GA5GR5GF116021; 1G4GA5GR5GF131487; 1G4GA5GR5GF114818; 1G4GA5GR5GF109277 | 1G4GA5GR5GF189387 | 1G4GA5GR5GF187347

1G4GA5GR5GF184447; 1G4GA5GR5GF174775 | 1G4GA5GR5GF161945; 1G4GA5GR5GF198705; 1G4GA5GR5GF103267; 1G4GA5GR5GF135684 | 1G4GA5GR5GF170001; 1G4GA5GR5GF171049

1G4GA5GR5GF104743 | 1G4GA5GR5GF109487

1G4GA5GR5GF113023 | 1G4GA5GR5GF104046 | 1G4GA5GR5GF161749 | 1G4GA5GR5GF147916 | 1G4GA5GR5GF103561 | 1G4GA5GR5GF179734; 1G4GA5GR5GF175487 | 1G4GA5GR5GF194279 | 1G4GA5GR5GF162237 | 1G4GA5GR5GF163839 | 1G4GA5GR5GF117122; 1G4GA5GR5GF111966 | 1G4GA5GR5GF143011 | 1G4GA5GR5GF133580; 1G4GA5GR5GF139038 | 1G4GA5GR5GF162416 | 1G4GA5GR5GF128928 | 1G4GA5GR5GF166529 | 1G4GA5GR5GF192287 | 1G4GA5GR5GF110994; 1G4GA5GR5GF174565 | 1G4GA5GR5GF153439; 1G4GA5GR5GF115743

1G4GA5GR5GF101566 | 1G4GA5GR5GF145597 | 1G4GA5GR5GF173738 | 1G4GA5GR5GF166028 | 1G4GA5GR5GF152422; 1G4GA5GR5GF132171 | 1G4GA5GR5GF141968 | 1G4GA5GR5GF143882 | 1G4GA5GR5GF165266; 1G4GA5GR5GF127035 | 1G4GA5GR5GF117119 | 1G4GA5GR5GF148399; 1G4GA5GR5GF137189 | 1G4GA5GR5GF113300

1G4GA5GR5GF116178 | 1G4GA5GR5GF122000 | 1G4GA5GR5GF110252; 1G4GA5GR5GF183394 | 1G4GA5GR5GF194346; 1G4GA5GR5GF125186 | 1G4GA5GR5GF101700; 1G4GA5GR5GF133286; 1G4GA5GR5GF140254; 1G4GA5GR5GF164067

1G4GA5GR5GF164098 | 1G4GA5GR5GF173609; 1G4GA5GR5GF158656; 1G4GA5GR5GF130100; 1G4GA5GR5GF142148 | 1G4GA5GR5GF109344; 1G4GA5GR5GF121509 | 1G4GA5GR5GF122384 | 1G4GA5GR5GF161007; 1G4GA5GR5GF122790; 1G4GA5GR5GF172086; 1G4GA5GR5GF181693 | 1G4GA5GR5GF130033 | 1G4GA5GR5GF163288; 1G4GA5GR5GF114947; 1G4GA5GR5GF190118 | 1G4GA5GR5GF113801; 1G4GA5GR5GF144062; 1G4GA5GR5GF189101 | 1G4GA5GR5GF102412

1G4GA5GR5GF134907 | 1G4GA5GR5GF172055

1G4GA5GR5GF107254; 1G4GA5GR5GF182214; 1G4GA5GR5GF163243 | 1G4GA5GR5GF194606 | 1G4GA5GR5GF147138; 1G4GA5GR5GF170838 | 1G4GA5GR5GF121574; 1G4GA5GR5GF134132; 1G4GA5GR5GF143588; 1G4GA5GR5GF188370 | 1G4GA5GR5GF103253 | 1G4GA5GR5GF157524 | 1G4GA5GR5GF118092 | 1G4GA5GR5GF158320; 1G4GA5GR5GF144904 | 1G4GA5GR5GF111529 | 1G4GA5GR5GF116455; 1G4GA5GR5GF161427 | 1G4GA5GR5GF184271 | 1G4GA5GR5GF111207 | 1G4GA5GR5GF135782; 1G4GA5GR5GF179720 | 1G4GA5GR5GF120618 | 1G4GA5GR5GF147964; 1G4GA5GR5GF196100; 1G4GA5GR5GF110798 | 1G4GA5GR5GF157510; 1G4GA5GR5GF171925 | 1G4GA5GR5GF182116 | 1G4GA5GR5GF120702

1G4GA5GR5GF181872; 1G4GA5GR5GF136673; 1G4GA5GR5GF161492; 1G4GA5GR5GF143980 | 1G4GA5GR5GF143042 | 1G4GA5GR5GF182956 | 1G4GA5GR5GF196369 | 1G4GA5GR5GF107576 | 1G4GA5GR5GF175067; 1G4GA5GR5GF148189 | 1G4GA5GR5GF182570 | 1G4GA5GR5GF162531; 1G4GA5GR5GF103642 | 1G4GA5GR5GF106475 | 1G4GA5GR5GF178793; 1G4GA5GR5GF174050; 1G4GA5GR5GF168989; 1G4GA5GR5GF134423 | 1G4GA5GR5GF170161 | 1G4GA5GR5GF113880 | 1G4GA5GR5GF165767; 1G4GA5GR5GF134776 | 1G4GA5GR5GF187185

1G4GA5GR5GF196131; 1G4GA5GR5GF141517 | 1G4GA5GR5GF114639; 1G4GA5GR5GF169219 | 1G4GA5GR5GF173996 | 1G4GA5GR5GF129769; 1G4GA5GR5GF110140; 1G4GA5GR5GF189132; 1G4GA5GR5GF154090; 1G4GA5GR5GF114723; 1G4GA5GR5GF188773; 1G4GA5GR5GF119789; 1G4GA5GR5GF105133 | 1G4GA5GR5GF142800 | 1G4GA5GR5GF110333; 1G4GA5GR5GF117749; 1G4GA5GR5GF186540; 1G4GA5GR5GF139380

1G4GA5GR5GF124524 | 1G4GA5GR5GF195903 | 1G4GA5GR5GF181063 | 1G4GA5GR5GF190748; 1G4GA5GR5GF129979

1G4GA5GR5GF163176 | 1G4GA5GR5GF140688

1G4GA5GR5GF162853 | 1G4GA5GR5GF132686 | 1G4GA5GR5GF176736

1G4GA5GR5GF170578 | 1G4GA5GR5GF171097

1G4GA5GR5GF164540 | 1G4GA5GR5GF154879; 1G4GA5GR5GF158883

1G4GA5GR5GF158074; 1G4GA5GR5GF163193; 1G4GA5GR5GF119503 | 1G4GA5GR5GF104676 | 1G4GA5GR5GF111143 | 1G4GA5GR5GF101776 | 1G4GA5GR5GF171181; 1G4GA5GR5GF187378 | 1G4GA5GR5GF113622 | 1G4GA5GR5GF188613 | 1G4GA5GR5GF142120 | 1G4GA5GR5GF107643 | 1G4GA5GR5GF195576 | 1G4GA5GR5GF198817 | 1G4GA5GR5GF148936 | 1G4GA5GR5GF149309 | 1G4GA5GR5GF151979 | 1G4GA5GR5GF132784; 1G4GA5GR5GF159130 | 1G4GA5GR5GF165753 | 1G4GA5GR5GF189244; 1G4GA5GR5GF164277; 1G4GA5GR5GF192662 | 1G4GA5GR5GF170824 | 1G4GA5GR5GF125432 | 1G4GA5GR5GF151092 | 1G4GA5GR5GF143963 | 1G4GA5GR5GF179622 | 1G4GA5GR5GF140674 | 1G4GA5GR5GF152453; 1G4GA5GR5GF129366 | 1G4GA5GR5GF197618; 1G4GA5GR5GF131148 | 1G4GA5GR5GF138410 | 1G4GA5GR5GF132820; 1G4GA5GR5GF103639 | 1G4GA5GR5GF101454 | 1G4GA5GR5GF107142 | 1G4GA5GR5GF149522 | 1G4GA5GR5GF105973 | 1G4GA5GR5GF100255; 1G4GA5GR5GF102300 | 1G4GA5GR5GF164179 | 1G4GA5GR5GF152372; 1G4GA5GR5GF191690 | 1G4GA5GR5GF171505 | 1G4GA5GR5GF118917 | 1G4GA5GR5GF172072 | 1G4GA5GR5GF113703; 1G4GA5GR5GF132512 | 1G4GA5GR5GF198350 | 1G4GA5GR5GF107352; 1G4GA5GR5GF164022; 1G4GA5GR5GF108887

1G4GA5GR5GF120649; 1G4GA5GR5GF194136; 1G4GA5GR5GF166630 | 1G4GA5GR5GF182584 | 1G4GA5GR5GF109361 | 1G4GA5GR5GF132994 | 1G4GA5GR5GF183881 | 1G4GA5GR5GF151352; 1G4GA5GR5GF104810 | 1G4GA5GR5GF149830; 1G4GA5GR5GF189051 | 1G4GA5GR5GF168829 | 1G4GA5GR5GF133661; 1G4GA5GR5GF188403 | 1G4GA5GR5GF188420; 1G4GA5GR5GF148130 | 1G4GA5GR5GF164411 | 1G4GA5GR5GF123986 | 1G4GA5GR5GF106301 | 1G4GA5GR5GF125866; 1G4GA5GR5GF102135; 1G4GA5GR5GF125754 | 1G4GA5GR5GF150248 | 1G4GA5GR5GF127004; 1G4GA5GR5GF114480 | 1G4GA5GR5GF124569

1G4GA5GR5GF176039; 1G4GA5GR5GF145485 | 1G4GA5GR5GF116925 | 1G4GA5GR5GF118951; 1G4GA5GR5GF182875 | 1G4GA5GR5GF162027 | 1G4GA5GR5GF109537; 1G4GA5GR5GF151349

1G4GA5GR5GF114088 | 1G4GA5GR5GF152260 | 1G4GA5GR5GF191804; 1G4GA5GR5GF105777; 1G4GA5GR5GF180589 | 1G4GA5GR5GF125348; 1G4GA5GR5GF120361 | 1G4GA5GR5GF195660 | 1G4GA5GR5GF194766 | 1G4GA5GR5GF159290 | 1G4GA5GR5GF154882 | 1G4GA5GR5GF121168 | 1G4GA5GR5GF103379

1G4GA5GR5GF191642 | 1G4GA5GR5GF184674; 1G4GA5GR5GF116679 | 1G4GA5GR5GF117086 | 1G4GA5GR5GF143459; 1G4GA5GR5GF157667 | 1G4GA5GR5GF153294 | 1G4GA5GR5GF194461; 1G4GA5GR5GF152999 | 1G4GA5GR5GF178468 | 1G4GA5GR5GF187557 | 1G4GA5GR5GF178275 | 1G4GA5GR5GF165686 | 1G4GA5GR5GF119923; 1G4GA5GR5GF102491 | 1G4GA5GR5GF182276 | 1G4GA5GR5GF103219; 1G4GA5GR5GF144692; 1G4GA5GR5GF111496 | 1G4GA5GR5GF178048 | 1G4GA5GR5GF118397; 1G4GA5GR5GF117704 | 1G4GA5GR5GF184951 | 1G4GA5GR5GF191673 | 1G4GA5GR5GF133417; 1G4GA5GR5GF158740; 1G4GA5GR5GF176834 | 1G4GA5GR5GF148421; 1G4GA5GR5GF132980; 1G4GA5GR5GF141016 | 1G4GA5GR5GF137001 | 1G4GA5GR5GF168278 | 1G4GA5GR5GF197408 | 1G4GA5GR5GF197795

1G4GA5GR5GF176316; 1G4GA5GR5GF158916 | 1G4GA5GR5GF134230 | 1G4GA5GR5GF167650 | 1G4GA5GR5GF165297 | 1G4GA5GR5GF138178

1G4GA5GR5GF185453; 1G4GA5GR5GF100689; 1G4GA5GR5GF173190 | 1G4GA5GR5GF132333 | 1G4GA5GR5GF151044 | 1G4GA5GR5GF135622 | 1G4GA5GR5GF145681; 1G4GA5GR5GF116956 | 1G4GA5GR5GF166983

1G4GA5GR5GF131845 | 1G4GA5GR5GF122952; 1G4GA5GR5GF119162; 1G4GA5GR5GF192693; 1G4GA5GR5GF126581 | 1G4GA5GR5GF152775 | 1G4GA5GR5GF112079 | 1G4GA5GR5GF114057 | 1G4GA5GR5GF102703 | 1G4GA5GR5GF142084 | 1G4GA5GR5GF157247 | 1G4GA5GR5GF193133; 1G4GA5GR5GF197831; 1G4GA5GR5GF113460; 1G4GA5GR5GF124863 | 1G4GA5GR5GF162500 | 1G4GA5GR5GF138407; 1G4GA5GR5GF166210; 1G4GA5GR5GF101941 | 1G4GA5GR5GF134728 | 1G4GA5GR5GF144093 | 1G4GA5GR5GF102975 | 1G4GA5GR5GF164778 | 1G4GA5GR5GF189275; 1G4GA5GR5GF149715 | 1G4GA5GR5GF145941; 1G4GA5GR5GF148211 | 1G4GA5GR5GF184352 | 1G4GA5GR5GF120537 | 1G4GA5GR5GF194668; 1G4GA5GR5GF121610 | 1G4GA5GR5GF161573 | 1G4GA5GR5GF157541 | 1G4GA5GR5GF150170; 1G4GA5GR5GF107139 | 1G4GA5GR5GF170726 | 1G4GA5GR5GF157023; 1G4GA5GR5GF142196 | 1G4GA5GR5GF104693 | 1G4GA5GR5GF139055; 1G4GA5GR5GF110090; 1G4GA5GR5GF130940; 1G4GA5GR5GF185968; 1G4GA5GR5GF122997; 1G4GA5GR5GF152114; 1G4GA5GR5GF191429; 1G4GA5GR5GF177482 | 1G4GA5GR5GF128105; 1G4GA5GR5GF179636 | 1G4GA5GR5GF109019 | 1G4GA5GR5GF106444 | 1G4GA5GR5GF184464; 1G4GA5GR5GF171794 | 1G4GA5GR5GF161816 | 1G4GA5GR5GF154395 | 1G4GA5GR5GF165946; 1G4GA5GR5GF174078 | 1G4GA5GR5GF162450; 1G4GA5GR5GF130078 | 1G4GA5GR5GF168555; 1G4GA5GR5GF134972 | 1G4GA5GR5GF119033 | 1G4GA5GR5GF145762

1G4GA5GR5GF106542; 1G4GA5GR5GF155966 | 1G4GA5GR5GF182665 | 1G4GA5GR5GF132607 | 1G4GA5GR5GF108940

1G4GA5GR5GF124135

1G4GA5GR5GF105648

1G4GA5GR5GF176784

1G4GA5GR5GF197523 | 1G4GA5GR5GF119825 | 1G4GA5GR5GF151982; 1G4GA5GR5GF107416 | 1G4GA5GR5GF120179

1G4GA5GR5GF164019; 1G4GA5GR5GF108520 | 1G4GA5GR5GF108551 | 1G4GA5GR5GF147396 | 1G4GA5GR5GF114561 | 1G4GA5GR5GF133515 | 1G4GA5GR5GF126922; 1G4GA5GR5GF190569; 1G4GA5GR5GF116620 | 1G4GA5GR5GF192936; 1G4GA5GR5GF179426; 1G4GA5GR5GF150699; 1G4GA5GR5GF166045; 1G4GA5GR5GF181838; 1G4GA5GR5GF119629; 1G4GA5GR5GF186862; 1G4GA5GR5GF100465; 1G4GA5GR5GF186795; 1G4GA5GR5GF117508; 1G4GA5GR5GF156826 | 1G4GA5GR5GF106704; 1G4GA5GR5GF168104 | 1G4GA5GR5GF124779 | 1G4GA5GR5GF169382 | 1G4GA5GR5GF143185 | 1G4GA5GR5GF116245 | 1G4GA5GR5GF147379 | 1G4GA5GR5GF106525 | 1G4GA5GR5GF194783 | 1G4GA5GR5GF127598 | 1G4GA5GR5GF199918 | 1G4GA5GR5GF113152; 1G4GA5GR5GF158107 | 1G4GA5GR5GF143140 | 1G4GA5GR5GF130629 | 1G4GA5GR5GF162805 | 1G4GA5GR5GF117282 | 1G4GA5GR5GF110882 | 1G4GA5GR5GF112714

1G4GA5GR5GF137757; 1G4GA5GR5GF167597

1G4GA5GR5GF146457 | 1G4GA5GR5GF132025 | 1G4GA5GR5GF117217 | 1G4GA5GR5GF122613; 1G4GA5GR5GF156681; 1G4GA5GR5GF120795; 1G4GA5GR5GF175585; 1G4GA5GR5GF141842 | 1G4GA5GR5GF150430; 1G4GA5GR5GF143087; 1G4GA5GR5GF121025 | 1G4GA5GR5GF162173; 1G4GA5GR5GF146345; 1G4GA5GR5GF140920; 1G4GA5GR5GF101518 | 1G4GA5GR5GF113975 | 1G4GA5GR5GF135605 | 1G4GA5GR5GF160231

1G4GA5GR5GF127570; 1G4GA5GR5GF199711 | 1G4GA5GR5GF108596 | 1G4GA5GR5GF188787

1G4GA5GR5GF166322 | 1G4GA5GR5GF153778 | 1G4GA5GR5GF176672 | 1G4GA5GR5GF122966 | 1G4GA5GR5GF124538

1G4GA5GR5GF116259 | 1G4GA5GR5GF131635; 1G4GA5GR5GF164232; 1G4GA5GR5GF181077 | 1G4GA5GR5GF192502 | 1G4GA5GR5GF122675; 1G4GA5GR5GF177630 | 1G4GA5GR5GF137922; 1G4GA5GR5GF141873 | 1G4GA5GR5GF120831; 1G4GA5GR5GF171701 | 1G4GA5GR5GF124023; 1G4GA5GR5GF196629 | 1G4GA5GR5GF103799; 1G4GA5GR5GF169561 | 1G4GA5GR5GF166773; 1G4GA5GR5GF198283 | 1G4GA5GR5GF126998; 1G4GA5GR5GF138181 | 1G4GA5GR5GF135121 | 1G4GA5GR5GF112051

1G4GA5GR5GF161377 | 1G4GA5GR5GF151206; 1G4GA5GR5GF129805 | 1G4GA5GR5GF144384 | 1G4GA5GR5GF145373 | 1G4GA5GR5GF121235; 1G4GA5GR5GF103463 | 1G4GA5GR5GF169608; 1G4GA5GR5GF126242 | 1G4GA5GR5GF110803 | 1G4GA5GR5GF196744 | 1G4GA5GR5GF188305 | 1G4GA5GR5GF144546 | 1G4GA5GR5GF105049; 1G4GA5GR5GF121977 | 1G4GA5GR5GF188711 | 1G4GA5GR5GF148676 | 1G4GA5GR5GF119646 | 1G4GA5GR5GF108260 | 1G4GA5GR5GF131294

1G4GA5GR5GF115919; 1G4GA5GR5GF117069; 1G4GA5GR5GF113328 | 1G4GA5GR5GF148872; 1G4GA5GR5GF168202 | 1G4GA5GR5GF128055 | 1G4GA5GR5GF127861; 1G4GA5GR5GF165381; 1G4GA5GR5GF166305; 1G4GA5GR5GF166725 | 1G4GA5GR5GF126211 | 1G4GA5GR5GF192600 | 1G4GA5GR5GF102152 | 1G4GA5GR5GF150492 | 1G4GA5GR5GF199238

1G4GA5GR5GF171410; 1G4GA5GR5GF111708 | 1G4GA5GR5GF114379 | 1G4GA5GR5GF184562; 1G4GA5GR5GF166403; 1G4GA5GR5GF158897; 1G4GA5GR5GF149424 | 1G4GA5GR5GF157443; 1G4GA5GR5GF150685 | 1G4GA5GR5GF100871 | 1G4GA5GR5GF198462 | 1G4GA5GR5GF142487 | 1G4GA5GR5GF137354; 1G4GA5GR5GF153960 | 1G4GA5GR5GF139928; 1G4GA5GR5GF178177; 1G4GA5GR5GF100787; 1G4GA5GR5GF157748 | 1G4GA5GR5GF129058 | 1G4GA5GR5GF107092 | 1G4GA5GR5GF129724 | 1G4GA5GR5GF130372 | 1G4GA5GR5GF127407; 1G4GA5GR5GF193293 | 1G4GA5GR5GF106508; 1G4GA5GR5GF134146 | 1G4GA5GR5GF177885 | 1G4GA5GR5GF159628 | 1G4GA5GR5GF121865 | 1G4GA5GR5GF137385 | 1G4GA5GR5GF119744 | 1G4GA5GR5GF172265; 1G4GA5GR5GF133787 | 1G4GA5GR5GF148550 | 1G4GA5GR5GF167647; 1G4GA5GR5GF155546; 1G4GA5GR5GF145518 | 1G4GA5GR5GF189356 | 1G4GA5GR5GF152288 | 1G4GA5GR5GF155658 | 1G4GA5GR5GF101048; 1G4GA5GR5GF160293; 1G4GA5GR5GF181886

1G4GA5GR5GF177112 | 1G4GA5GR5GF141937 | 1G4GA5GR5GF124278; 1G4GA5GR5GF149651 | 1G4GA5GR5GF107710 | 1G4GA5GR5GF140660 | 1G4GA5GR5GF141095 | 1G4GA5GR5GF170175; 1G4GA5GR5GF188112 | 1G4GA5GR5GF179104 | 1G4GA5GR5GF114849 | 1G4GA5GR5GF197554 | 1G4GA5GR5GF183136 | 1G4GA5GR5GF193228; 1G4GA5GR5GF151285 | 1G4GA5GR5GF199840; 1G4GA5GR5GF102393; 1G4GA5GR5GF153392 | 1G4GA5GR5GF183301

1G4GA5GR5GF128153; 1G4GA5GR5GF102992 | 1G4GA5GR5GF169267

1G4GA5GR5GF144742 | 1G4GA5GR5GF173044 | 1G4GA5GR5GF170015 | 1G4GA5GR5GF100708 | 1G4GA5GR5GF124507; 1G4GA5GR5GF199448 | 1G4GA5GR5GF148726 | 1G4GA5GR5GF137984; 1G4GA5GR5GF120019 | 1G4GA5GR5GF192709 | 1G4GA5GR5GF160729; 1G4GA5GR5GF143154 | 1G4GA5GR5GF199434; 1G4GA5GR5GF112549 | 1G4GA5GR5GF178096 | 1G4GA5GR5GF110607 | 1G4GA5GR5GF114284 | 1G4GA5GR5GF142344; 1G4GA5GR5GF149262 | 1G4GA5GR5GF190300

1G4GA5GR5GF170757 | 1G4GA5GR5GF139573 | 1G4GA5GR5GF103396 | 1G4GA5GR5GF195612 | 1G4GA5GR5GF146846; 1G4GA5GR5GF102149; 1G4GA5GR5GF195318 | 1G4GA5GR5GF115645 | 1G4GA5GR5GF143266 | 1G4GA5GR5GF148614; 1G4GA5GR5GF178678 | 1G4GA5GR5GF134485; 1G4GA5GR5GF117427; 1G4GA5GR5GF146295; 1G4GA5GR5GF184741

1G4GA5GR5GF195819 | 1G4GA5GR5GF165025; 1G4GA5GR5GF107061; 1G4GA5GR5GF189969; 1G4GA5GR5GF147107 | 1G4GA5GR5GF128914 | 1G4GA5GR5GF105830; 1G4GA5GR5GF173237 | 1G4GA5GR5GF181483

1G4GA5GR5GF153327 | 1G4GA5GR5GF161217; 1G4GA5GR5GF180981; 1G4GA5GR5GF149567 | 1G4GA5GR5GF116567

1G4GA5GR5GF186229; 1G4GA5GR5GF139492 | 1G4GA5GR5GF104869 | 1G4GA5GR5GF196162

1G4GA5GR5GF130159; 1G4GA5GR5GF123759 | 1G4GA5GR5GF158155; 1G4GA5GR5GF133014 | 1G4GA5GR5GF106685

1G4GA5GR5GF183511 | 1G4GA5GR5GF162111 | 1G4GA5GR5GF156485 | 1G4GA5GR5GF134521; 1G4GA5GR5GF155501; 1G4GA5GR5GF129819 | 1G4GA5GR5GF125592; 1G4GA5GR5GF162934 | 1G4GA5GR5GF106153 | 1G4GA5GR5GF114897; 1G4GA5GR5GF121588; 1G4GA5GR5GF157135; 1G4GA5GR5GF154087 | 1G4GA5GR5GF179023 | 1G4GA5GR5GF107285 | 1G4GA5GR5GF151691 | 1G4GA5GR5GF188532 | 1G4GA5GR5GF171116 | 1G4GA5GR5GF102832

1G4GA5GR5GF108016 | 1G4GA5GR5GF151478; 1G4GA5GR5GF119291; 1G4GA5GR5GF168314

1G4GA5GR5GF156647 | 1G4GA5GR5GF129920 | 1G4GA5GR5GF123616; 1G4GA5GR5GF128220 | 1G4GA5GR5GF174212; 1G4GA5GR5GF142263 | 1G4GA5GR5GF155885 | 1G4GA5GR5GF176980 | 1G4GA5GR5GF167082 | 1G4GA5GR5GF195464; 1G4GA5GR5GF188143 | 1G4GA5GR5GF178681 | 1G4GA5GR5GF157846 | 1G4GA5GR5GF185131 | 1G4GA5GR5GF118786 | 1G4GA5GR5GF103544 | 1G4GA5GR5GF118352 | 1G4GA5GR5GF175294; 1G4GA5GR5GF135071 | 1G4GA5GR5GF187882 | 1G4GA5GR5GF188742 | 1G4GA5GR5GF144126; 1G4GA5GR5GF161508 | 1G4GA5GR5GF199482; 1G4GA5GR5GF178180 | 1G4GA5GR5GF145664 | 1G4GA5GR5GF161282 | 1G4GA5GR5GF112325 | 1G4GA5GR5GF177854; 1G4GA5GR5GF113183 | 1G4GA5GR5GF168393 | 1G4GA5GR5GF193164; 1G4GA5GR5GF163081 | 1G4GA5GR5GF186683

1G4GA5GR5GF179572 | 1G4GA5GR5GF166952; 1G4GA5GR5GF148080 | 1G4GA5GR5GF197909; 1G4GA5GR5GF170516; 1G4GA5GR5GF119050; 1G4GA5GR5GF122577 | 1G4GA5GR5GF120070 | 1G4GA5GR5GF159242; 1G4GA5GR5GF139198 | 1G4GA5GR5GF117752 | 1G4GA5GR5GF134308

1G4GA5GR5GF153506; 1G4GA5GR5GF195481 | 1G4GA5GR5GF135359; 1G4GA5GR5GF171262; 1G4GA5GR5GF106718 | 1G4GA5GR5GF127777 | 1G4GA5GR5GF144031 | 1G4GA5GR5GF137306 | 1G4GA5GR5GF161038 | 1G4GA5GR5GF115242 | 1G4GA5GR5GF171486; 1G4GA5GR5GF196825 | 1G4GA5GR5GF105021 | 1G4GA5GR5GF111563 | 1G4GA5GR5GF180639; 1G4GA5GR5GF185033

1G4GA5GR5GF147785; 1G4GA5GR5GF179264; 1G4GA5GR5GF184982 | 1G4GA5GR5GF172962 | 1G4GA5GR5GF113250; 1G4GA5GR5GF187526

1G4GA5GR5GF104418; 1G4GA5GR5GF128542; 1G4GA5GR5GF148502

1G4GA5GR5GF120182 | 1G4GA5GR5GF127410; 1G4GA5GR5GF123213; 1G4GA5GR5GF110395 | 1G4GA5GR5GF136690 | 1G4GA5GR5GF192337 | 1G4GA5GR5GF169589; 1G4GA5GR5GF180799

1G4GA5GR5GF144157 | 1G4GA5GR5GF158964 | 1G4GA5GR5GF143400 | 1G4GA5GR5GF145535 | 1G4GA5GR5GF167177 | 1G4GA5GR5GF115595; 1G4GA5GR5GF192919; 1G4GA5GR5GF155823 | 1G4GA5GR5GF191401 | 1G4GA5GR5GF122286; 1G4GA5GR5GF185470 | 1G4GA5GR5GF128167; 1G4GA5GR5GF180690 | 1G4GA5GR5GF131747 | 1G4GA5GR5GF160620; 1G4GA5GR5GF140416; 1G4GA5GR5GF104516 | 1G4GA5GR5GF190507 | 1G4GA5GR5GF127844 | 1G4GA5GR5GF195920 | 1G4GA5GR5GF163257 | 1G4GA5GR5GF172251 | 1G4GA5GR5GF178986; 1G4GA5GR5GF141260 | 1G4GA5GR5GF118836 | 1G4GA5GR5GF149133 | 1G4GA5GR5GF163758 | 1G4GA5GR5GF120814; 1G4GA5GR5GF104824 | 1G4GA5GR5GF120781 | 1G4GA5GR5GF185565; 1G4GA5GR5GF199983 | 1G4GA5GR5GF134759 | 1G4GA5GR5GF167728 | 1G4GA5GR5GF127603 | 1G4GA5GR5GF118609

1G4GA5GR5GF155305 | 1G4GA5GR5GF158186 | 1G4GA5GR5GF128881 | 1G4GA5GR5GF198588 | 1G4GA5GR5GF143669 | 1G4GA5GR5GF145969 | 1G4GA5GR5GF103866 | 1G4GA5GR5GF186246 | 1G4GA5GR5GF168409 | 1G4GA5GR5GF178972; 1G4GA5GR5GF131411 | 1G4GA5GR5GF111112 | 1G4GA5GR5GF106198 | 1G4GA5GR5GF194671 | 1G4GA5GR5GF159533; 1G4GA5GR5GF170533; 1G4GA5GR5GF113474 | 1G4GA5GR5GF189762; 1G4GA5GR5GF123700; 1G4GA5GR5GF110283 | 1G4GA5GR5GF151934 | 1G4GA5GR5GF193813 | 1G4GA5GR5GF177675 | 1G4GA5GR5GF151271; 1G4GA5GR5GF171729; 1G4GA5GR5GF186781; 1G4GA5GR5GF108193; 1G4GA5GR5GF184965; 1G4GA5GR5GF153067 | 1G4GA5GR5GF124586; 1G4GA5GR5GF172007 | 1G4GA5GR5GF193732 | 1G4GA5GR5GF109005 | 1G4GA5GR5GF100790; 1G4GA5GR5GF135166; 1G4GA5GR5GF128671; 1G4GA5GR5GF143039; 1G4GA5GR5GF115340 | 1G4GA5GR5GF162772; 1G4GA5GR5GF124071 | 1G4GA5GR5GF189888 | 1G4GA5GR5GF115516 | 1G4GA5GR5GF167440 | 1G4GA5GR5GF188479 | 1G4GA5GR5GF116584 | 1G4GA5GR5GF128959; 1G4GA5GR5GF147205 | 1G4GA5GR5GF159466; 1G4GA5GR5GF150573; 1G4GA5GR5GF178616 | 1G4GA5GR5GF132011 | 1G4GA5GR5GF149472 | 1G4GA5GR5GF121719; 1G4GA5GR5GF145521 | 1G4GA5GR5GF115726

1G4GA5GR5GF104614; 1G4GA5GR5GF174260 | 1G4GA5GR5GF148953 | 1G4GA5GR5GF175036 | 1G4GA5GR5GF109246 | 1G4GA5GR5GF123857 | 1G4GA5GR5GF188725; 1G4GA5GR5GF130999; 1G4GA5GR5GF120232 | 1G4GA5GR5GF106038; 1G4GA5GR5GF178650 | 1G4GA5GR5GF134082

1G4GA5GR5GF139363; 1G4GA5GR5GF100370 | 1G4GA5GR5GF196114 | 1G4GA5GR5GF198929 | 1G4GA5GR5GF121963 | 1G4GA5GR5GF186554; 1G4GA5GR5GF120845 | 1G4GA5GR5GF103026; 1G4GA5GR5GF187140 | 1G4GA5GR5GF110221 | 1G4GA5GR5GF132798; 1G4GA5GR5GF161976 | 1G4GA5GR5GF194086 | 1G4GA5GR5GF100160 | 1G4GA5GR5GF195514 | 1G4GA5GR5GF144837; 1G4GA5GR5GF190488; 1G4GA5GR5GF139668; 1G4GA5GR5GF134597 | 1G4GA5GR5GF193181

1G4GA5GR5GF121994 | 1G4GA5GR5GF185923 | 1G4GA5GR5GF132879; 1G4GA5GR5GF116827 | 1G4GA5GR5GF175876 | 1G4GA5GR5GF199207; 1G4GA5GR5GF182892 | 1G4GA5GR5GF168913 | 1G4GA5GR5GF176297; 1G4GA5GR5GF119176 | 1G4GA5GR5GF156373 | 1G4GA5GR5GF102815; 1G4GA5GR5GF160133; 1G4GA5GR5GF105794

1G4GA5GR5GF188496 | 1G4GA5GR5GF142683 | 1G4GA5GR5GF183959; 1G4GA5GR5GF111742; 1G4GA5GR5GF188238 | 1G4GA5GR5GF187204

1G4GA5GR5GF139217 | 1G4GA5GR5GF151433 | 1G4GA5GR5GF111319; 1G4GA5GR5GF119873; 1G4GA5GR5GF198364 | 1G4GA5GR5GF152825

1G4GA5GR5GF129545 | 1G4GA5GR5GF156597 | 1G4GA5GR5GF111451 | 1G4GA5GR5GF157099; 1G4GA5GR5GF180432 | 1G4GA5GR5GF173674 | 1G4GA5GR5GF187039 | 1G4GA5GR5GF143834 | 1G4GA5GR5GF157944 | 1G4GA5GR5GF125494; 1G4GA5GR5GF142781 | 1G4GA5GR5GF149584 | 1G4GA5GR5GF115774 | 1G4GA5GR5GF141064 | 1G4GA5GR5GF117394; 1G4GA5GR5GF154350; 1G4GA5GR5GF163226 | 1G4GA5GR5GF173593 | 1G4GA5GR5GF115211 | 1G4GA5GR5GF139444 | 1G4GA5GR5GF150721 | 1G4GA5GR5GF179488; 1G4GA5GR5GF120327; 1G4GA5GR5GF141470; 1G4GA5GR5GF111613 | 1G4GA5GR5GF167230 | 1G4GA5GR5GF135216 | 1G4GA5GR5GF163744 | 1G4GA5GR5GF140576; 1G4GA5GR5GF137421 | 1G4GA5GR5GF144949; 1G4GA5GR5GF152680

1G4GA5GR5GF130310; 1G4GA5GR5GF109232; 1G4GA5GR5GF163131; 1G4GA5GR5GF107397 | 1G4GA5GR5GF195125 | 1G4GA5GR5GF105844 | 1G4GA5GR5GF126144 | 1G4GA5GR5GF180043; 1G4GA5GR5GF168006 | 1G4GA5GR5GF157474; 1G4GA5GR5GF151268 | 1G4GA5GR5GF105925 | 1G4GA5GR5GF113538; 1G4GA5GR5GF112745 | 1G4GA5GR5GF101793; 1G4GA5GR5GF112633

1G4GA5GR5GF118481; 1G4GA5GR5GF137595 | 1G4GA5GR5GF144045; 1G4GA5GR5GF165865; 1G4GA5GR5GF141520 | 1G4GA5GR5GF133756; 1G4GA5GR5GF118674 | 1G4GA5GR5GF173495; 1G4GA5GR5GF163260 | 1G4GA5GR5GF109375 | 1G4GA5GR5GF122210; 1G4GA5GR5GF162061; 1G4GA5GR5GF108789 | 1G4GA5GR5GF105276; 1G4GA5GR5GF121218 | 1G4GA5GR5GF118027 | 1G4GA5GR5GF150086

1G4GA5GR5GF199000; 1G4GA5GR5GF198574 | 1G4GA5GR5GF169690 | 1G4GA5GR5GF179507 | 1G4GA5GR5GF151240; 1G4GA5GR5GF112891 | 1G4GA5GR5GF175540 | 1G4GA5GR5GF177594; 1G4GA5GR5GF122157; 1G4GA5GR5GF165218 | 1G4GA5GR5GF169768

1G4GA5GR5GF125026 | 1G4GA5GR5GF128248 | 1G4GA5GR5GF177031

1G4GA5GR5GF108680 | 1G4GA5GR5GF146474 | 1G4GA5GR5GF136964 | 1G4GA5GR5GF170547; 1G4GA5GR5GF130341 | 1G4GA5GR5GF180608 | 1G4GA5GR5GF187493 | 1G4GA5GR5GF196419 | 1G4GA5GR5GF191351 | 1G4GA5GR5GF160200 | 1G4GA5GR5GF133501; 1G4GA5GR5GF195724 | 1G4GA5GR5GF173318 | 1G4GA5GR5GF164229 | 1G4GA5GR5GF101860 | 1G4GA5GR5GF197411; 1G4GA5GR5GF123132; 1G4GA5GR5GF135278 | 1G4GA5GR5GF130324; 1G4GA5GR5GF125706 | 1G4GA5GR5GF124300; 1G4GA5GR5GF110560; 1G4GA5GR5GF117671 | 1G4GA5GR5GF140545; 1G4GA5GR5GF135720

1G4GA5GR5GF138987; 1G4GA5GR5GF144952 | 1G4GA5GR5GF102779 | 1G4GA5GR5GF129836 | 1G4GA5GR5GF102927; 1G4GA5GR5GF175330; 1G4GA5GR5GF147494 | 1G4GA5GR5GF143347 | 1G4GA5GR5GF197070 | 1G4GA5GR5GF115886; 1G4GA5GR5GF152985; 1G4GA5GR5GF119145; 1G4GA5GR5GF105536; 1G4GA5GR5GF154025

1G4GA5GR5GF137578; 1G4GA5GR5GF144966; 1G4GA5GR5GF170452 | 1G4GA5GR5GF132574 | 1G4GA5GR5GF123454; 1G4GA5GR5GF101759 | 1G4GA5GR5GF142991 | 1G4GA5GR5GF103558; 1G4GA5GR5GF110719 | 1G4GA5GR5GF121879; 1G4GA5GR5GF113846; 1G4GA5GR5GF172363 | 1G4GA5GR5GF141887 | 1G4GA5GR5GF190944; 1G4GA5GR5GF108422 | 1G4GA5GR5GF144921; 1G4GA5GR5GF177210; 1G4GA5GR5GF173402 | 1G4GA5GR5GF179930 | 1G4GA5GR5GF124572 | 1G4GA5GR5GF183119; 1G4GA5GR5GF131120 | 1G4GA5GR5GF139783; 1G4GA5GR5GF110106; 1G4GA5GR5GF187252 | 1G4GA5GR5GF199644 | 1G4GA5GR5GF108310 | 1G4GA5GR5GF107268 | 1G4GA5GR5GF155434

1G4GA5GR5GF169673

1G4GA5GR5GF131134 | 1G4GA5GR5GF178311 | 1G4GA5GR5GF124555 | 1G4GA5GR5GF171407 | 1G4GA5GR5GF149097 | 1G4GA5GR5GF105343 | 1G4GA5GR5GF148001

1G4GA5GR5GF117153 | 1G4GA5GR5GF103303 | 1G4GA5GR5GF174629 | 1G4GA5GR5GF100692 | 1G4GA5GR5GF185274 | 1G4GA5GR5GF149990 | 1G4GA5GR5GF113457 | 1G4GA5GR5GF179457; 1G4GA5GR5GF116374 | 1G4GA5GR5GF104192; 1G4GA5GR5GF158088; 1G4GA5GR5GF173562; 1G4GA5GR5GF170502 | 1G4GA5GR5GF131795; 1G4GA5GR5GF118920 | 1G4GA5GR5GF165817 | 1G4GA5GR5GF119940 | 1G4GA5GR5GF127469 | 1G4GA5GR5GF182178 | 1G4GA5GR5GF133496 | 1G4GA5GR5GF100773 | 1G4GA5GR5GF104029 | 1G4GA5GR5GF150864 | 1G4GA5GR5GF109215 | 1G4GA5GR5GF152551 | 1G4GA5GR5GF151464 | 1G4GA5GR5GF157331; 1G4GA5GR5GF172122 | 1G4GA5GR5GF142229 | 1G4GA5GR5GF188823; 1G4GA5GR5GF114253; 1G4GA5GR5GF177000; 1G4GA5GR5GF125947; 1G4GA5GR5GF141419 | 1G4GA5GR5GF183203 | 1G4GA5GR5GF147317; 1G4GA5GR5GF170306; 1G4GA5GR5GF118125 | 1G4GA5GR5GF140271; 1G4GA5GR5GF147821

1G4GA5GR5GF168457; 1G4GA5GR5GF177398 | 1G4GA5GR5GF185954 | 1G4GA5GR5GF108839

1G4GA5GR5GF178535; 1G4GA5GR5GF116410; 1G4GA5GR5GF129447; 1G4GA5GR5GF102989 | 1G4GA5GR5GF185842; 1G4GA5GR5GF175473; 1G4GA5GR5GF160309 | 1G4GA5GR5GF125057; 1G4GA5GR5GF149729; 1G4GA5GR5GF173870; 1G4GA5GR5GF184156 | 1G4GA5GR5GF180026 | 1G4GA5GR5GF132350; 1G4GA5GR5GF180544 | 1G4GA5GR5GF142585; 1G4GA5GR5GF174713 | 1G4GA5GR5GF139136 | 1G4GA5GR5GF142036 | 1G4GA5GR5GF132543 | 1G4GA5GR5GF107951 | 1G4GA5GR5GF176008; 1G4GA5GR5GF151125; 1G4GA5GR5GF108064 | 1G4GA5GR5GF164554 | 1G4GA5GR5GF140321 | 1G4GA5GR5GF175103; 1G4GA5GR5GF148693 | 1G4GA5GR5GF129495

1G4GA5GR5GF119338; 1G4GA5GR5GF195416 | 1G4GA5GR5GF134647

1G4GA5GR5GF122434

1G4GA5GR5GF186912

1G4GA5GR5GF188627 | 1G4GA5GR5GF150606 | 1G4GA5GR5GF187719; 1G4GA5GR5GF191625 | 1G4GA5GR5GF195979; 1G4GA5GR5GF173254 | 1G4GA5GR5GF136169; 1G4GA5GR5GF150850 | 1G4GA5GR5GF129657; 1G4GA5GR5GF193715; 1G4GA5GR5GF186098; 1G4GA5GR5GF149228 | 1G4GA5GR5GF114267

1G4GA5GR5GF150220; 1G4GA5GR5GF149164; 1G4GA5GR5GF191138; 1G4GA5GR5GF193973 | 1G4GA5GR5GF167678 | 1G4GA5GR5GF182147; 1G4GA5GR5GF148242 | 1G4GA5GR5GF190586; 1G4GA5GR5GF143977 | 1G4GA5GR5GF179166; 1G4GA5GR5GF195142 | 1G4GA5GR5GF161637 | 1G4GA5GR5GF124605; 1G4GA5GR5GF114219 | 1G4GA5GR5GF115189; 1G4GA5GR5GF191947 | 1G4GA5GR5GF199739 | 1G4GA5GR5GF130890 | 1G4GA5GR5GF146314 | 1G4GA5GR5GF119632 | 1G4GA5GR5GF133773 | 1G4GA5GR5GF100935 | 1G4GA5GR5GF145695

1G4GA5GR5GF101888 | 1G4GA5GR5GF153201; 1G4GA5GR5GF132736 | 1G4GA5GR5GF103737; 1G4GA5GR5GF133093; 1G4GA5GR5GF161671; 1G4GA5GR5GF168717 | 1G4GA5GR5GF124703 | 1G4GA5GR5GF162108 | 1G4GA5GR5GF190071; 1G4GA5GR5GF126712 | 1G4GA5GR5GF141307; 1G4GA5GR5GF110543 | 1G4GA5GR5GF117606 | 1G4GA5GR5GF182536; 1G4GA5GR5GF108291 | 1G4GA5GR5GF113796; 1G4GA5GR5GF125060 | 1G4GA5GR5GF103057; 1G4GA5GR5GF100918

1G4GA5GR5GF106993 | 1G4GA5GR5GF163999 | 1G4GA5GR5GF153487; 1G4GA5GR5GF119517; 1G4GA5GR5GF120912 | 1G4GA5GR5GF190930 | 1G4GA5GR5GF113040 | 1G4GA5GR5GF152324 | 1G4GA5GR5GF106461; 1G4GA5GR5GF106069

1G4GA5GR5GF163565; 1G4GA5GR5GF150539 | 1G4GA5GR5GF153196 | 1G4GA5GR5GF147169 | 1G4GA5GR5GF129626 | 1G4GA5GR5GF107657; 1G4GA5GR5GF149570

1G4GA5GR5GF182102 | 1G4GA5GR5GF116908

1G4GA5GR5GF198896; 1G4GA5GR5GF112342; 1G4GA5GR5GF179006 | 1G4GA5GR5GF115306 | 1G4GA5GR5GF111921 | 1G4GA5GR5GF174792 | 1G4GA5GR5GF136821; 1G4GA5GR5GF170712; 1G4GA5GR5GF178602 | 1G4GA5GR5GF152100 | 1G4GA5GR5GF172895 | 1G4GA5GR5GF131859 | 1G4GA5GR5GF118299

1G4GA5GR5GF105598 | 1G4GA5GR5GF134681; 1G4GA5GR5GF190538; 1G4GA5GR5GF133997; 1G4GA5GR5GF188921 | 1G4GA5GR5GF156227 | 1G4GA5GR5GF104208 | 1G4GA5GR5GF152047; 1G4GA5GR5GF181242 | 1G4GA5GR5GF138665 | 1G4GA5GR5GF138715; 1G4GA5GR5GF148208; 1G4GA5GR5GF149083; 1G4GA5GR5GF107500; 1G4GA5GR5GF156843; 1G4GA5GR5GF182858 | 1G4GA5GR5GF159595; 1G4GA5GR5GF141131 | 1G4GA5GR5GF198266; 1G4GA5GR5GF133028; 1G4GA5GR5GF130677 | 1G4GA5GR5GF130114 | 1G4GA5GR5GF136236; 1G4GA5GR5GF142151; 1G4GA5GR5GF135118; 1G4GA5GR5GF193214 | 1G4GA5GR5GF195867 | 1G4GA5GR5GF108033 | 1G4GA5GR5GF177661

1G4GA5GR5GF117363 | 1G4GA5GR5GF180365; 1G4GA5GR5GF182035 | 1G4GA5GR5GF130095 | 1G4GA5GR5GF185372

1G4GA5GR5GF193892; 1G4GA5GR5GF166899; 1G4GA5GR5GF139718; 1G4GA5GR5GF196243 | 1G4GA5GR5GF119601 | 1G4GA5GR5GF126371; 1G4GA5GR5GF119890; 1G4GA5GR5GF169544 | 1G4GA5GR5GF109618 | 1G4GA5GR5GF119257 | 1G4GA5GR5GF158415 | 1G4GA5GR5GF146538

1G4GA5GR5GF120439; 1G4GA5GR5GF165560 | 1G4GA5GR5GF143509; 1G4GA5GR5GF194928 | 1G4GA5GR5GF139475 | 1G4GA5GR5GF145728; 1G4GA5GR5GF197330; 1G4GA5GR5GF104757; 1G4GA5GR5GF177126 | 1G4GA5GR5GF182780 | 1G4GA5GR5GF117346; 1G4GA5GR5GF145549 | 1G4GA5GR5GF143638 | 1G4GA5GR5GF117573 | 1G4GA5GR5GF113197; 1G4GA5GR5GF121915; 1G4GA5GR5GF141288; 1G4GA5GR5GF183265; 1G4GA5GR5GF135300 | 1G4GA5GR5GF153182 | 1G4GA5GR5GF174386 | 1G4GA5GR5GF122904 | 1G4GA5GR5GF159791 | 1G4GA5GR5GF153649 | 1G4GA5GR5GF163680; 1G4GA5GR5GF159306 | 1G4GA5GR5GF199451 | 1G4GA5GR5GF144644 | 1G4GA5GR5GF198333

1G4GA5GR5GF176574 | 1G4GA5GR5GF167180 | 1G4GA5GR5GF116732 | 1G4GA5GR5GF147298 | 1G4GA5GR5GF103348; 1G4GA5GR5GF189812; 1G4GA5GR5GF134289; 1G4GA5GR5GF135362; 1G4GA5GR5GF136057; 1G4GA5GR5GF165932 | 1G4GA5GR5GF189230 | 1G4GA5GR5GF194850 | 1G4GA5GR5GF179989; 1G4GA5GR5GF126340 | 1G4GA5GR5GF197246; 1G4GA5GR5GF142618; 1G4GA5GR5GF109098 | 1G4GA5GR5GF112227; 1G4GA5GR5GF170287 | 1G4GA5GR5GF136897; 1G4GA5GR5GF129383; 1G4GA5GR5GF118254 | 1G4GA5GR5GF168815 | 1G4GA5GR5GF101972 | 1G4GA5GR5GF174095 | 1G4GA5GR5GF163775 | 1G4GA5GR5GF180169 | 1G4GA5GR5GF141663 | 1G4GA5GR5GF129982 | 1G4GA5GR5GF169916 | 1G4GA5GR5GF113362; 1G4GA5GR5GF153456; 1G4GA5GR5GF140335 | 1G4GA5GR5GF101356

1G4GA5GR5GF189647 | 1G4GA5GR5GF185517 | 1G4GA5GR5GF108873 | 1G4GA5GR5GF195092; 1G4GA5GR5GF150136 | 1G4GA5GR5GF177949 | 1G4GA5GR5GF110011 | 1G4GA5GR5GF170127 | 1G4GA5GR5GF137323 | 1G4GA5GR5GF126404 | 1G4GA5GR5GF150072 | 1G4GA5GR5GF114205 | 1G4GA5GR5GF146748 | 1G4GA5GR5GF127133; 1G4GA5GR5GF117251; 1G4GA5GR5GF189485 | 1G4GA5GR5GF125480; 1G4GA5GR5GF110171 | 1G4GA5GR5GF101308

1G4GA5GR5GF158513; 1G4GA5GR5GF159838

1G4GA5GR5GF136320; 1G4GA5GR5GF120067 | 1G4GA5GR5GF114737; 1G4GA5GR5GF162514; 1G4GA5GR5GF195786 | 1G4GA5GR5GF124944

1G4GA5GR5GF127908 | 1G4GA5GR5GF142232; 1G4GA5GR5GF139802 | 1G4GA5GR5GF148905 | 1G4GA5GR5GF123969; 1G4GA5GR5GF162044; 1G4GA5GR5GF175182 | 1G4GA5GR5GF169169 | 1G4GA5GR5GF185291 | 1G4GA5GR5GF186439 | 1G4GA5GR5GF192046; 1G4GA5GR5GF176901; 1G4GA5GR5GF189678; 1G4GA5GR5GF188224 | 1G4GA5GR5GF148628 | 1G4GA5GR5GF115838 | 1G4GA5GR5GF127181 | 1G4GA5GR5GF154168; 1G4GA5GR5GF198414 | 1G4GA5GR5GF199384; 1G4GA5GR5GF133966; 1G4GA5GR5GF128556; 1G4GA5GR5GF113717 | 1G4GA5GR5GF108775 | 1G4GA5GR5GF145468 | 1G4GA5GR5GF119159

1G4GA5GR5GF147477 | 1G4GA5GR5GF168264; 1G4GA5GR5GF100529 | 1G4GA5GR5GF183623; 1G4GA5GR5GF166935 | 1G4GA5GR5GF152873 | 1G4GA5GR5GF129187; 1G4GA5GR5GF108730 | 1G4GA5GR5GF118657; 1G4GA5GR5GF196887 | 1G4GA5GR5GF134325 | 1G4GA5GR5GF197893 | 1G4GA5GR5GF143994; 1G4GA5GR5GF132963 | 1G4GA5GR5GF159371

1G4GA5GR5GF162769 | 1G4GA5GR5GF155000 | 1G4GA5GR5GF195139 | 1G4GA5GR5GF122143

1G4GA5GR5GF172637; 1G4GA5GR5GF190913 | 1G4GA5GR5GF171360 | 1G4GA5GR5GF152338 | 1G4GA5GR5GF184710

1G4GA5GR5GF116231; 1G4GA5GR5GF146877 | 1G4GA5GR5GF197800; 1G4GA5GR5GF196968; 1G4GA5GR5GF126306 | 1G4GA5GR5GF151853 | 1G4GA5GR5GF169172 | 1G4GA5GR5GF133630 | 1G4GA5GR5GF163596 | 1G4GA5GR5GF115564 | 1G4GA5GR5GF137029 | 1G4GA5GR5GF177997 | 1G4GA5GR5GF163582 | 1G4GA5GR5GF128461; 1G4GA5GR5GF175814

1G4GA5GR5GF137399 | 1G4GA5GR5GF138441 | 1G4GA5GR5GF146765; 1G4GA5GR5GF171374 | 1G4GA5GR5GF115578; 1G4GA5GR5GF110154; 1G4GA5GR5GF197327 | 1G4GA5GR5GF183038

1G4GA5GR5GF135880 | 1G4GA5GR5GF123390 | 1G4GA5GR5GF131246 | 1G4GA5GR5GF139086 | 1G4GA5GR5GF196484 | 1G4GA5GR5GF112177 | 1G4GA5GR5GF184996 | 1G4GA5GR5GF106654 | 1G4GA5GR5GF138908; 1G4GA5GR5GF183699; 1G4GA5GR5GF185050 | 1G4GA5GR5GF124832 | 1G4GA5GR5GF185503; 1G4GA5GR5GF170290; 1G4GA5GR5GF140951 | 1G4GA5GR5GF165929 | 1G4GA5GR5GF158060 | 1G4GA5GR5GF163632; 1G4GA5GR5GF120540 | 1G4GA5GR5GF181774; 1G4GA5GR5GF195870 | 1G4GA5GR5GF145132; 1G4GA5GR5GF170628 | 1G4GA5GR5GF173450; 1G4GA5GR5GF123034; 1G4GA5GR5GF170869 | 1G4GA5GR5GF104774 | 1G4GA5GR5GF142179 | 1G4GA5GR5GF111644 | 1G4GA5GR5GF106105 | 1G4GA5GR5GF108985

1G4GA5GR5GF129822 | 1G4GA5GR5GF114902

1G4GA5GR5GF165249; 1G4GA5GR5GF121851; 1G4GA5GR5GF147981 | 1G4GA5GR5GF101387 | 1G4GA5GR5GF102054 | 1G4GA5GR5GF164974; 1G4GA5GR5GF181080 | 1G4GA5GR5GF105715 | 1G4GA5GR5GF118044 | 1G4GA5GR5GF165557 | 1G4GA5GR5GF149438; 1G4GA5GR5GF106511

1G4GA5GR5GF108923; 1G4GA5GR5GF119436; 1G4GA5GR5GF188630; 1G4GA5GR5GF189633; 1G4GA5GR5GF135183 | 1G4GA5GR5GF145504

1G4GA5GR5GF128010 | 1G4GA5GR5GF132915; 1G4GA5GR5GF152016 | 1G4GA5GR5GF157720 | 1G4GA5GR5GF157801 | 1G4GA5GR5GF121137

1G4GA5GR5GF118738 | 1G4GA5GR5GF199689; 1G4GA5GR5GF163002; 1G4GA5GR5GF134177; 1G4GA5GR5GF149858 | 1G4GA5GR5GF189194 | 1G4GA5GR5GF129688 | 1G4GA5GR5GF151450 | 1G4GA5GR5GF164604; 1G4GA5GR5GF123776 | 1G4GA5GR5GF152002 | 1G4GA5GR5GF144711; 1G4GA5GR5GF122028; 1G4GA5GR5GF158396; 1G4GA5GR5GF190264; 1G4GA5GR5GF105519 | 1G4GA5GR5GF116889 | 1G4GA5GR5GF175909 | 1G4GA5GR5GF111434 | 1G4GA5GR5GF139685 | 1G4GA5GR5GF174419 | 1G4GA5GR5GF133157; 1G4GA5GR5GF150301; 1G4GA5GR5GF143073 | 1G4GA5GR5GF131991 | 1G4GA5GR5GF101079 | 1G4GA5GR5GF190779 | 1G4GA5GR5GF101678 | 1G4GA5GR5GF130565 | 1G4GA5GR5GF142389 | 1G4GA5GR5GF160407 | 1G4GA5GR5GF103897; 1G4GA5GR5GF156339 | 1G4GA5GR5GF126662 | 1G4GA5GR5GF106962 | 1G4GA5GR5GF140724; 1G4GA5GR5GF163971 | 1G4GA5GR5GF140397; 1G4GA5GR5GF122367

1G4GA5GR5GF160858 | 1G4GA5GR5GF182682 | 1G4GA5GR5GF127665 | 1G4GA5GR5GF144675; 1G4GA5GR5GF161752 | 1G4GA5GR5GF181788; 1G4GA5GR5GF137452 | 1G4GA5GR5GF127021 | 1G4GA5GR5GF134096; 1G4GA5GR5GF172525 | 1G4GA5GR5GF143672 | 1G4GA5GR5GF161413; 1G4GA5GR5GF111594 | 1G4GA5GR5GF164456 | 1G4GA5GR5GF142571 | 1G4GA5GR5GF184691; 1G4GA5GR5GF173559 | 1G4GA5GR5GF183749

1G4GA5GR5GF155059; 1G4GA5GR5GF145017 | 1G4GA5GR5GF173805; 1G4GA5GR5GF197344 | 1G4GA5GR5GF100403

1G4GA5GR5GF135135 | 1G4GA5GR5GF126032

1G4GA5GR5GF113569 | 1G4GA5GR5GF162836; 1G4GA5GR5GF124782; 1G4GA5GR5GF198395 | 1G4GA5GR5GF102040 | 1G4GA5GR5GF164134 | 1G4GA5GR5GF174582 | 1G4GA5GR5GF172105 | 1G4GA5GR5GF148595 | 1G4GA5GR5GF150704; 1G4GA5GR5GF157779 | 1G4GA5GR5GF195688 | 1G4GA5GR5GF186750; 1G4GA5GR5GF190345; 1G4GA5GR5GF153344 | 1G4GA5GR5GF119582 | 1G4GA5GR5GF129772 | 1G4GA5GR5GF145910 | 1G4GA5GR5GF182309 | 1G4GA5GR5GF167941 | 1G4GA5GR5GF100515 | 1G4GA5GR5GF161380; 1G4GA5GR5GF167776; 1G4GA5GR5GF107903

1G4GA5GR5GF107240 | 1G4GA5GR5GF165039; 1G4GA5GR5GF199319 | 1G4GA5GR5GF146488 | 1G4GA5GR5GF159211 | 1G4GA5GR5GF195027; 1G4GA5GR5GF116326 | 1G4GA5GR5GF191723 | 1G4GA5GR5GF100210 | 1G4GA5GR5GF114804 | 1G4GA5GR5GF193696 | 1G4GA5GR5GF123311 | 1G4GA5GR5GF111157 | 1G4GA5GR5GF184822; 1G4GA5GR5GF159208; 1G4GA5GR5GF111692 | 1G4GA5GR5GF157166 | 1G4GA5GR5GF147740; 1G4GA5GR5GF142098

1G4GA5GR5GF138648 | 1G4GA5GR5GF166336; 1G4GA5GR5GF191687; 1G4GA5GR5GF154140 | 1G4GA5GR5GF121641 | 1G4GA5GR5GF122241 | 1G4GA5GR5GF116472

1G4GA5GR5GF139024; 1G4GA5GR5GF152520 | 1G4GA5GR5GF160570; 1G4GA5GR5GF153800 | 1G4GA5GR5GF127648; 1G4GA5GR5GF104841; 1G4GA5GR5GF111014; 1G4GA5GR5GF176235 | 1G4GA5GR5GF133899 | 1G4GA5GR5GF158690 | 1G4GA5GR5GF166269 | 1G4GA5GR5GF123440 | 1G4GA5GR5GF133336 | 1G4GA5GR5GF125463; 1G4GA5GR5GF194220 | 1G4GA5GR5GF174467 | 1G4GA5GR5GF106881 | 1G4GA5GR5GF171780 | 1G4GA5GR5GF148791; 1G4GA5GR5GF121722

1G4GA5GR5GF166840 | 1G4GA5GR5GF177448

1G4GA5GR5GF131182 | 1G4GA5GR5GF107013 | 1G4GA5GR5GF154980 | 1G4GA5GR5GF151786; 1G4GA5GR5GF162951; 1G4GA5GR5GF133479 | 1G4GA5GR5GF115922 | 1G4GA5GR5GF101423; 1G4GA5GR5GF100126 | 1G4GA5GR5GF194718

1G4GA5GR5GF138701; 1G4GA5GR5GF162402

1G4GA5GR5GF148497 | 1G4GA5GR5GF115760 | 1G4GA5GR5GF118934 | 1G4GA5GR5GF145356 | 1G4GA5GR5GF114303 | 1G4GA5GR5GF189339 | 1G4GA5GR5GF164733 | 1G4GA5GR5GF160844 | 1G4GA5GR5GF115581; 1G4GA5GR5GF106010 | 1G4GA5GR5GF199630 | 1G4GA5GR5GF126905; 1G4GA5GR5GF124765 | 1G4GA5GR5GF109036 | 1G4GA5GR5GF138858 | 1G4GA5GR5GF165722 | 1G4GA5GR5GF180009 | 1G4GA5GR5GF139766 | 1G4GA5GR5GF141033 | 1G4GA5GR5GF115127 | 1G4GA5GR5GF152307; 1G4GA5GR5GF186330; 1G4GA5GR5GF152954; 1G4GA5GR5GF164389

1G4GA5GR5GF101504

1G4GA5GR5GF178115 | 1G4GA5GR5GF142666; 1G4GA5GR5GF119288; 1G4GA5GR5GF184920; 1G4GA5GR5GF181127

1G4GA5GR5GF113698 | 1G4GA5GR5GF110042; 1G4GA5GR5GF158754 | 1G4GA5GR5GF177143; 1G4GA5GR5GF155465 | 1G4GA5GR5GF147575; 1G4GA5GR5GF134762; 1G4GA5GR5GF153618 | 1G4GA5GR5GF184092; 1G4GA5GR5GF104144 | 1G4GA5GR5GF170077; 1G4GA5GR5GF164991; 1G4GA5GR5GF178194 | 1G4GA5GR5GF198963; 1G4GA5GR5GF125396 | 1G4GA5GR5GF187686 | 1G4GA5GR5GF123874; 1G4GA5GR5GF172279 | 1G4GA5GR5GF112518 | 1G4GA5GR5GF147091; 1G4GA5GR5GF193147; 1G4GA5GR5GF104175 | 1G4GA5GR5GF167163 | 1G4GA5GR5GF181001; 1G4GA5GR5GF160519 | 1G4GA5GR5GF115855 | 1G4GA5GR5GF159970 | 1G4GA5GR5GF137869; 1G4GA5GR5GF149410; 1G4GA5GR5GF140691 | 1G4GA5GR5GF131750 | 1G4GA5GR5GF169446; 1G4GA5GR5GF140383; 1G4GA5GR5GF112275 | 1G4GA5GR5GF157698 | 1G4GA5GR5GF109411 | 1G4GA5GR5GF154784 | 1G4GA5GR5GF153716; 1G4GA5GR5GF121140; 1G4GA5GR5GF195898; 1G4GA5GR5GF186487 | 1G4GA5GR5GF165607; 1G4GA5GR5GF127245 | 1G4GA5GR5GF163100 | 1G4GA5GR5GF146734 | 1G4GA5GR5GF152470 | 1G4GA5GR5GF122322 | 1G4GA5GR5GF131912; 1G4GA5GR5GF119209 | 1G4GA5GR5GF132283; 1G4GA5GR5GF167499

1G4GA5GR5GF186361 | 1G4GA5GR5GF109571 | 1G4GA5GR5GF107898 | 1G4GA5GR5GF130551; 1G4GA5GR5GF107271 | 1G4GA5GR5GF169530; 1G4GA5GR5GF185551; 1G4GA5GR5GF146149; 1G4GA5GR5GF147947 | 1G4GA5GR5GF167258 | 1G4GA5GR5GF143607 | 1G4GA5GR5GF198879; 1G4GA5GR5GF111689 | 1G4GA5GR5GF174601; 1G4GA5GR5GF105147 | 1G4GA5GR5GF170239 | 1G4GA5GR5GF122109

1G4GA5GR5GF199661; 1G4GA5GR5GF172878 | 1G4GA5GR5GF158527; 1G4GA5GR5GF197778 | 1G4GA5GR5GF151142 | 1G4GA5GR5GF103723 | 1G4GA5GR5GF176302; 1G4GA5GR5GF186828 | 1G4GA5GR5GF102247 | 1G4GA5GR5GF136222 | 1G4GA5GR5GF198624 | 1G4GA5GR5GF136205 | 1G4GA5GR5GF156275 | 1G4GA5GR5GF151741; 1G4GA5GR5GF101812 | 1G4GA5GR5GF197487 | 1G4GA5GR5GF121204 | 1G4GA5GR5GF159273; 1G4GA5GR5GF189549 | 1G4GA5GR5GF111420 | 1G4GA5GR5GF178227

1G4GA5GR5GF184948 | 1G4GA5GR5GF191110; 1G4GA5GR5GF118366 | 1G4GA5GR5GF163307 | 1G4GA5GR5GF142117; 1G4GA5GR5GF115225 | 1G4GA5GR5GF174176 | 1G4GA5GR5GF191916; 1G4GA5GR5GF196341 | 1G4GA5GR5GF129934 | 1G4GA5GR5GF196999; 1G4GA5GR5GF120344; 1G4GA5GR5GF157653; 1G4GA5GR5GF179197; 1G4GA5GR5GF191589 | 1G4GA5GR5GF127794 | 1G4GA5GR5GF191074 | 1G4GA5GR5GF190054; 1G4GA5GR5GF181225 | 1G4GA5GR5GF128430 | 1G4GA5GR5GF162898

1G4GA5GR5GF129609; 1G4GA5GR5GF115113 | 1G4GA5GR5GF116004 | 1G4GA5GR5GF186022 | 1G4GA5GR5GF140853 | 1G4GA5GR5GF135474 | 1G4GA5GR5GF121980

1G4GA5GR5GF164117 | 1G4GA5GR5GF140707

1G4GA5GR5GF186943 | 1G4GA5GR5GF170449 | 1G4GA5GR5GF192032 | 1G4GA5GR5GF153280

1G4GA5GR5GF196954 | 1G4GA5GR5GF178762 | 1G4GA5GR5GF155210 | 1G4GA5GR5GF105956; 1G4GA5GR5GF123485 | 1G4GA5GR5GF184514 | 1G4GA5GR5GF162920 | 1G4GA5GR5GF170144; 1G4GA5GR5GF194475 | 1G4GA5GR5GF172380 | 1G4GA5GR5GF148418 | 1G4GA5GR5GF108971 | 1G4GA5GR5GF180396; 1G4GA5GR5GF109134 | 1G4GA5GR5GF127231 | 1G4GA5GR5GF144269 | 1G4GA5GR5GF190684 | 1G4GA5GR5GF146233; 1G4GA5GR5GF108145 | 1G4GA5GR5GF129691 | 1G4GA5GR5GF154574 | 1G4GA5GR5GF195013; 1G4GA5GR5GF113121 | 1G4GA5GR5GF148273 | 1G4GA5GR5GF112129 | 1G4GA5GR5GF184187 | 1G4GA5GR5GF189843 | 1G4GA5GR5GF197859; 1G4GA5GR5GF107299 | 1G4GA5GR5GF148712; 1G4GA5GR5GF160391 | 1G4GA5GR5GF137466 | 1G4GA5GR5GF121607; 1G4GA5GR5GF191298 | 1G4GA5GR5GF152050; 1G4GA5GR5GF154798 | 1G4GA5GR5GF188871 | 1G4GA5GR5GF171312 | 1G4GA5GR5GF129853 | 1G4GA5GR5GF158480

1G4GA5GR5GF140187 | 1G4GA5GR5GF120442; 1G4GA5GR5GF190961 | 1G4GA5GR5GF153490; 1G4GA5GR5GF113099 | 1G4GA5GR5GF132672; 1G4GA5GR5GF180382 | 1G4GA5GR5GF136298 | 1G4GA5GR5GF192306 | 1G4GA5GR5GF145602; 1G4GA5GR5GF125964; 1G4GA5GR5GF172735 | 1G4GA5GR5GF140075 | 1G4GA5GR5GF175151; 1G4GA5GR5GF112387 | 1G4GA5GR5GF185548; 1G4GA5GR5GF138696 | 1G4GA5GR5GF117167 | 1G4GA5GR5GF183167; 1G4GA5GR5GF113815 | 1G4GA5GR5GF126421; 1G4GA5GR5GF197697 | 1G4GA5GR5GF168992 | 1G4GA5GR5GF136754 | 1G4GA5GR5GF124927; 1G4GA5GR5GF174887; 1G4GA5GR5GF187929; 1G4GA5GR5GF105195 | 1G4GA5GR5GF133840

1G4GA5GR5GF165669 | 1G4GA5GR5GF155109 | 1G4GA5GR5GF142182 | 1G4GA5GR5GF159502

1G4GA5GR5GF135992; 1G4GA5GR5GF108579 | 1G4GA5GR5GF125110 | 1G4GA5GR5GF178356; 1G4GA5GR5GF140593; 1G4GA5GR5GF196324 | 1G4GA5GR5GF180902 | 1G4GA5GR5GF165915; 1G4GA5GR5GF137290; 1G4GA5GR5GF155756 | 1G4GA5GR5GF164506 | 1G4GA5GR5GF132641; 1G4GA5GR5GF162478 | 1G4GA5GR5GF142439 | 1G4GA5GR5GF196128; 1G4GA5GR5GF149259; 1G4GA5GR5GF176557

1G4GA5GR5GF196906 | 1G4GA5GR5GF193455 | 1G4GA5GR5GF151643

1G4GA5GR5GF155773

1G4GA5GR5GF197943 | 1G4GA5GR5GF152937

1G4GA5GR5GF126824

1G4GA5GR5GF105004 | 1G4GA5GR5GF150718; 1G4GA5GR5GF178051 | 1G4GA5GR5GF188644 | 1G4GA5GR5GF148810

1G4GA5GR5GF144935; 1G4GA5GR5GF163016 | 1G4GA5GR5GF169883 | 1G4GA5GR5GF190099; 1G4GA5GR5GF168894 | 1G4GA5GR5GF106623; 1G4GA5GR5GF172394 | 1G4GA5GR5GF185758 | 1G4GA5GR5GF138732 | 1G4GA5GR5GF141744; 1G4GA5GR5GF119954 | 1G4GA5GR5GF141422 | 1G4GA5GR5GF127066; 1G4GA5GR5GF128069; 1G4GA5GR5GF196498; 1G4GA5GR5GF174551 | 1G4GA5GR5GF174470 | 1G4GA5GR5GF111787 | 1G4GA5GR5GF104001 | 1G4GA5GR5GF117556; 1G4GA5GR5GF199224 | 1G4GA5GR5GF138391 | 1G4GA5GR5GF155918 | 1G4GA5GR5GF190460

1G4GA5GR5GF197666 | 1G4GA5GR5GF161847; 1G4GA5GR5GF155126

1G4GA5GR5GF192743

1G4GA5GR5GF174906 | 1G4GA5GR5GF115791 | 1G4GA5GR5GF153070 | 1G4GA5GR5GF175327

1G4GA5GR5GF164618

1G4GA5GR5GF193827 | 1G4GA5GR5GF105696; 1G4GA5GR5GF142828 | 1G4GA5GR5GF102099 | 1G4GA5GR5GF190037 | 1G4GA5GR5GF130453 | 1G4GA5GR5GF197084 | 1G4GA5GR5GF126046 | 1G4GA5GR5GF199496 | 1G4GA5GR5GF138682

1G4GA5GR5GF129397

1G4GA5GR5GF124037; 1G4GA5GR5GF161704 | 1G4GA5GR5GF178339 | 1G4GA5GR5GF103043 | 1G4GA5GR5GF138620 | 1G4GA5GR5GF122515; 1G4GA5GR5GF161606

1G4GA5GR5GF157894

1G4GA5GR5GF190877 | 1G4GA5GR5GF128976 | 1G4GA5GR5GF162741 | 1G4GA5GR5GF130291 | 1G4GA5GR5GF111546 | 1G4GA5GR5GF131800 | 1G4GA5GR5GF106590 | 1G4GA5GR5GF113281; 1G4GA5GR5GF124393 | 1G4GA5GR5GF109554 | 1G4GA5GR5GF191530 | 1G4GA5GR5GF104404 | 1G4GA5GR5GF154042; 1G4GA5GR5GF187770; 1G4GA5GR5GF194105 | 1G4GA5GR5GF136768; 1G4GA5GR5GF100269

1G4GA5GR5GF111210

1G4GA5GR5GF112504; 1G4GA5GR5GF166417; 1G4GA5GR5GF170788 | 1G4GA5GR5GF131232; 1G4GA5GR5GF157751 | 1G4GA5GR5GF139606 | 1G4GA5GR5GF147334; 1G4GA5GR5GF128296 | 1G4GA5GR5GF118948; 1G4GA5GR5GF152436; 1G4GA5GR5GF121848 | 1G4GA5GR5GF166188 | 1G4GA5GR5GF194539; 1G4GA5GR5GF183430 | 1G4GA5GR5GF132882 | 1G4GA5GR5GF172458 | 1G4GA5GR5GF155143 | 1G4GA5GR5GF130338 | 1G4GA5GR5GF145048; 1G4GA5GR5GF140285; 1G4GA5GR5GF142294; 1G4GA5GR5GF145812; 1G4GA5GR5GF138066; 1G4GA5GR5GF167549 | 1G4GA5GR5GF100062; 1G4GA5GR5GF117931; 1G4GA5GR5GF141176; 1G4GA5GR5GF149861 | 1G4GA5GR5GF110462 | 1G4GA5GR5GF100742 | 1G4GA5GR5GF145289 | 1G4GA5GR5GF107237 | 1G4GA5GR5GF135331 | 1G4GA5GR5GF105097; 1G4GA5GR5GF104631; 1G4GA5GR5GF198722

1G4GA5GR5GF154218 | 1G4GA5GR5GF111188; 1G4GA5GR5GF197179 | 1G4GA5GR5GF135281; 1G4GA5GR5GF181158

1G4GA5GR5GF193584; 1G4GA5GR5GF154560 | 1G4GA5GR5GF189714 | 1G4GA5GR5GF142330; 1G4GA5GR5GF155675; 1G4GA5GR5GF103172 | 1G4GA5GR5GF166479 | 1G4GA5GR5GF100286 | 1G4GA5GR5GF188983 | 1G4GA5GR5GF134518; 1G4GA5GR5GF108467 | 1G4GA5GR5GF127276 | 1G4GA5GR5GF191477; 1G4GA5GR5GF148354; 1G4GA5GR5GF159712; 1G4GA5GR5GF189180 | 1G4GA5GR5GF148046; 1G4GA5GR5GF166997 | 1G4GA5GR5GF175120; 1G4GA5GR5GF180219; 1G4GA5GR5GF137175; 1G4GA5GR5GF141310; 1G4GA5GR5GF104368; 1G4GA5GR5GF173741

1G4GA5GR5GF164103 | 1G4GA5GR5GF128444 | 1G4GA5GR5GF198381 | 1G4GA5GR5GF101681

1G4GA5GR5GF150783 | 1G4GA5GR5GF147799; 1G4GA5GR5GF126077 | 1G4GA5GR5GF123910 | 1G4GA5GR5GF101809

1G4GA5GR5GF109263 | 1G4GA5GR5GF180804 | 1G4GA5GR5GF154848 | 1G4GA5GR5GF104385 | 1G4GA5GR5GF181547 | 1G4GA5GR5GF136950 | 1G4GA5GR5GF145440

1G4GA5GR5GF146989 | 1G4GA5GR5GF105066; 1G4GA5GR5GF182911 | 1G4GA5GR5GF129223 | 1G4GA5GR5GF186845; 1G4GA5GR5GF177840 | 1G4GA5GR5GF176879 | 1G4GA5GR5GF105018 | 1G4GA5GR5GF101471 | 1G4GA5GR5GF180978 | 1G4GA5GR5GF165591; 1G4GA5GR5GF114317

1G4GA5GR5GF116018; 1G4GA5GR5GF173934

1G4GA5GR5GF156115; 1G4GA5GR5GF191561; 1G4GA5GR5GF107609; 1G4GA5GR5GF118285 | 1G4GA5GR5GF176624 | 1G4GA5GR5GF108243; 1G4GA5GR5GF149200 | 1G4GA5GR5GF169558 | 1G4GA5GR5GF157281 | 1G4GA5GR5GF152503; 1G4GA5GR5GF121557; 1G4GA5GR5GF112163; 1G4GA5GR5GF162559; 1G4GA5GR5GF101129 | 1G4GA5GR5GF106492 | 1G4GA5GR5GF168135 | 1G4GA5GR5GF118349 | 1G4GA5GR5GF183296 | 1G4GA5GR5GF191740; 1G4GA5GR5GF185047; 1G4GA5GR5GF111109 | 1G4GA5GR5GF111725 | 1G4GA5GR5GF152890 | 1G4GA5GR5GF155837; 1G4GA5GR5GF159855 | 1G4GA5GR5GF130873 | 1G4GA5GR5GF120506 | 1G4GA5GR5GF138956 | 1G4GA5GR5GF135295; 1G4GA5GR5GF151416 | 1G4GA5GR5GF178499; 1G4GA5GR5GF178406 | 1G4GA5GR5GF167065 | 1G4GA5GR5GF187834 | 1G4GA5GR5GF159189 | 1G4GA5GR5GF129562 | 1G4GA5GR5GF122031

1G4GA5GR5GF165171 | 1G4GA5GR5GF102930 | 1G4GA5GR5GF175070 | 1G4GA5GR5GF155806 | 1G4GA5GR5GF180057; 1G4GA5GR5GF198736 | 1G4GA5GR5GF105892 | 1G4GA5GR5GF143395 | 1G4GA5GR5GF156342 | 1G4GA5GR5GF144613 | 1G4GA5GR5GF176395; 1G4GA5GR5GF168605; 1G4GA5GR5GF110025; 1G4GA5GR5GF179877; 1G4GA5GR5GF170550 | 1G4GA5GR5GF199871 | 1G4GA5GR5GF161640

1G4GA5GR5GF174274 | 1G4GA5GR5GF198901 | 1G4GA5GR5GF151657 | 1G4GA5GR5GF106458; 1G4GA5GR5GF112972; 1G4GA5GR5GF151397; 1G4GA5GR5GF159726 | 1G4GA5GR5GF188188 | 1G4GA5GR5GF153652 | 1G4GA5GR5GF169026 | 1G4GA5GR5GF122062; 1G4GA5GR5GF121798

1G4GA5GR5GF117198; 1G4GA5GR5GF193844

1G4GA5GR5GF159922 | 1G4GA5GR5GF163064; 1G4GA5GR5GF180012; 1G4GA5GR5GF102734; 1G4GA5GR5GF198168; 1G4GA5GR5GF158950 | 1G4GA5GR5GF142540; 1G4GA5GR5GF122305; 1G4GA5GR5GF109151 | 1G4GA5GR5GF170967 | 1G4GA5GR5GF100479 | 1G4GA5GR5GF119985; 1G4GA5GR5GF176803; 1G4GA5GR5GF140092 | 1G4GA5GR5GF180821 | 1G4GA5GR5GF100949; 1G4GA5GR5GF145857 | 1G4GA5GR5GF112776 | 1G4GA5GR5GF136592 | 1G4GA5GR5GF105553 | 1G4GA5GR5GF139623; 1G4GA5GR5GF173416; 1G4GA5GR5GF192211 | 1G4GA5GR5GF189938 | 1G4GA5GR5GF122563; 1G4GA5GR5GF198297 | 1G4GA5GR5GF152856; 1G4GA5GR5GF166563 | 1G4GA5GR5GF105231; 1G4GA5GR5GF190698 | 1G4GA5GR5GF107402 | 1G4GA5GR5GF134258 | 1G4GA5GR5GF128587; 1G4GA5GR5GF165901 | 1G4GA5GR5GF197165

1G4GA5GR5GF135460 | 1G4GA5GR5GF186067 | 1G4GA5GR5GF101552 | 1G4GA5GR5GF199823; 1G4GA5GR5GF118545 | 1G4GA5GR5GF125351 | 1G4GA5GR5GF160780; 1G4GA5GR5GF194914

1G4GA5GR5GF161072; 1G4GA5GR5GF100613 | 1G4GA5GR5GF155420; 1G4GA5GR5GF173187

1G4GA5GR5GF152789; 1G4GA5GR5GF160875

1G4GA5GR5GF115032 | 1G4GA5GR5GF120313; 1G4GA5GR5GF134602 | 1G4GA5GR5GF103656 | 1G4GA5GR5GF119968 | 1G4GA5GR5GF196047 | 1G4GA5GR5GF128072; 1G4GA5GR5GF135023; 1G4GA5GR5GF120151; 1G4GA5GR5GF133367 | 1G4GA5GR5GF150217 | 1G4GA5GR5GF140559 | 1G4GA5GR5GF136172 | 1G4GA5GR5GF156499; 1G4GA5GR5GF131439 | 1G4GA5GR5GF185579 | 1G4GA5GR5GF191303; 1G4GA5GR5GF106783 | 1G4GA5GR5GF124104 | 1G4GA5GR5GF178938 | 1G4GA5GR5GF115077

1G4GA5GR5GF135555 | 1G4GA5GR5GF190832 | 1G4GA5GR5GF145583 | 1G4GA5GR5GF181449; 1G4GA5GR5GF112180 | 1G4GA5GR5GF176915 | 1G4GA5GR5GF154588

1G4GA5GR5GF196534 | 1G4GA5GR5GF166174 | 1G4GA5GR5GF123681 | 1G4GA5GR5GF146197 | 1G4GA5GR5GF133594 | 1G4GA5GR5GF143235 | 1G4GA5GR5GF134339; 1G4GA5GR5GF114785 | 1G4GA5GR5GF195044 | 1G4GA5GR5GF152405 | 1G4GA5GR5GF111790 | 1G4GA5GR5GF190376 | 1G4GA5GR5GF137063; 1G4GA5GR5GF100305 | 1G4GA5GR5GF113944 | 1G4GA5GR5GF167714 | 1G4GA5GR5GF149441 | 1G4GA5GR5GF127195; 1G4GA5GR5GF193746 | 1G4GA5GR5GF106945 | 1G4GA5GR5GF166885

1G4GA5GR5GF111448 | 1G4GA5GR5GF168068 | 1G4GA5GR5GF184545 | 1G4GA5GR5GF125978 | 1G4GA5GR5GF125219 | 1G4GA5GR5GF178017

1G4GA5GR5GF190927; 1G4GA5GR5GF185193; 1G4GA5GR5GF172489; 1G4GA5GR5GF191611 | 1G4GA5GR5GF153554; 1G4GA5GR5GF192578; 1G4GA5GR5GF115290 | 1G4GA5GR5GF132316 | 1G4GA5GR5GF192645 | 1G4GA5GR5GF126757 | 1G4GA5GR5GF100014 | 1G4GA5GR5GF157278; 1G4GA5GR5GF125835 | 1G4GA5GR5GF132249 | 1G4GA5GR5GF166062; 1G4GA5GR5GF160116; 1G4GA5GR5GF104225 | 1G4GA5GR5GF168149 | 1G4GA5GR5GF175537; 1G4GA5GR5GF125107; 1G4GA5GR5GF129013 | 1G4GA5GR5GF110588 | 1G4GA5GR5GF119372; 1G4GA5GR5GF106217 | 1G4GA5GR5GF114611 | 1G4GA5GR5GF169009

1G4GA5GR5GF194797 | 1G4GA5GR5GF152498; 1G4GA5GR5GF149682 | 1G4GA5GR5GF181760 | 1G4GA5GR5GF143896; 1G4GA5GR5GF191835 | 1G4GA5GR5GF199837 | 1G4GA5GR5GF176381 | 1G4GA5GR5GF182200 | 1G4GA5GR5GF191995 | 1G4GA5GR5GF110476 | 1G4GA5GR5GF121543; 1G4GA5GR5GF165073 | 1G4GA5GR5GF170080 | 1G4GA5GR5GF161721 | 1G4GA5GR5GF101115 | 1G4GA5GR5GF103365; 1G4GA5GR5GF137905 | 1G4GA5GR5GF196677 | 1G4GA5GR5GF177479 | 1G4GA5GR5GF118691; 1G4GA5GR5GF113605

1G4GA5GR5GF149634 | 1G4GA5GR5GF151920 | 1G4GA5GR5GF154364 | 1G4GA5GR5GF142831; 1G4GA5GR5GF108825 | 1G4GA5GR5GF135958; 1G4GA5GR5GF165994; 1G4GA5GR5GF143817 | 1G4GA5GR5GF144160; 1G4GA5GR5GF130727; 1G4GA5GR5GF194492 | 1G4GA5GR5GF131313 | 1G4GA5GR5GF102474; 1G4GA5GR5GF169365 | 1G4GA5GR5GF199353; 1G4GA5GR5GF118528; 1G4GA5GR5GF152033; 1G4GA5GR5GF120876; 1G4GA5GR5GF167471; 1G4GA5GR5GF158432; 1G4GA5GR5GF146930 | 1G4GA5GR5GF161833 | 1G4GA5GR5GF135524

1G4GA5GR5GF134616 | 1G4GA5GR5GF146359 | 1G4GA5GR5GF170094 | 1G4GA5GR5GF146586 | 1G4GA5GR5GF192550 | 1G4GA5GR5GF181869 | 1G4GA5GR5GF150332 | 1G4GA5GR5GF129285; 1G4GA5GR5GF176946; 1G4GA5GR5GF114866 | 1G4GA5GR5GF191267; 1G4GA5GR5GF152243 | 1G4GA5GR5GF166854 | 1G4GA5GR5GF141596 | 1G4GA5GR5GF151402 | 1G4GA5GR5GF128847 | 1G4GA5GR5GF140139; 1G4GA5GR5GF123860; 1G4GA5GR5GF154655; 1G4GA5GR5GF142375 | 1G4GA5GR5GF179698 | 1G4GA5GR5GF147544

1G4GA5GR5GF191902 | 1G4GA5GR5GF111255; 1G4GA5GR5GF162982 | 1G4GA5GR5GF189664; 1G4GA5GR5GF153523

1G4GA5GR5GF132168; 1G4GA5GR5GF187588 | 1G4GA5GR5GF143641 | 1G4GA5GR5GF147978; 1G4GA5GR5GF117024

1G4GA5GR5GF132722; 1G4GA5GR5GF106167; 1G4GA5GR5GF106346; 1G4GA5GR5GF131067 | 1G4GA5GR5GF140240 | 1G4GA5GR5GF175005; 1G4GA5GR5GF192080 | 1G4GA5GR5GF173271 | 1G4GA5GR5GF170211; 1G4GA5GR5GF159760 | 1G4GA5GR5GF154185 | 1G4GA5GR5GF157572; 1G4GA5GR5GF122823; 1G4GA5GR5GF153263

1G4GA5GR5GF104466 | 1G4GA5GR5GF169981 | 1G4GA5GR5GF194864 | 1G4GA5GR5GF138309 | 1G4GA5GR5GF110705 | 1G4GA5GR5GF123230 | 1G4GA5GR5GF120229 | 1G4GA5GR5GF132218; 1G4GA5GR5GF141436; 1G4GA5GR5GF175506 | 1G4GA5GR5GF108663; 1G4GA5GR5GF126886 | 1G4GA5GR5GF170113 | 1G4GA5GR5GF175117; 1G4GA5GR5GF159077; 1G4GA5GR5GF105312 | 1G4GA5GR5GF156874; 1G4GA5GR5GF169852

1G4GA5GR5GF102202; 1G4GA5GR5GF127102 | 1G4GA5GR5GF198557; 1G4GA5GR5GF149794 | 1G4GA5GR5GF177692 | 1G4GA5GR5GF101003; 1G4GA5GR5GF135085 | 1G4GA5GR5GF181256; 1G4GA5GR5GF197134; 1G4GA5GR5GF133322 | 1G4GA5GR5GF148127 | 1G4GA5GR5GF196257 | 1G4GA5GR5GF130193 | 1G4GA5GR5GF174615 | 1G4GA5GR5GF180124; 1G4GA5GR5GF162948; 1G4GA5GR5GF111630 | 1G4GA5GR5GF136835 | 1G4GA5GR5GF176333 | 1G4GA5GR5GF119274; 1G4GA5GR5GF139413; 1G4GA5GR5GF196355 | 1G4GA5GR5GF164599; 1G4GA5GR5GF154249 | 1G4GA5GR5GF142814; 1G4GA5GR5GF133109; 1G4GA5GR5GF156664; 1G4GA5GR5GF149102 | 1G4GA5GR5GF182312 | 1G4GA5GR5GF130808 | 1G4GA5GR5GF140786; 1G4GA5GR5GF149049

1G4GA5GR5GF173951 | 1G4GA5GR5GF138116; 1G4GA5GR5GF164926 | 1G4GA5GR5GF123714; 1G4GA5GR5GF100546 | 1G4GA5GR5GF164361 | 1G4GA5GR5GF145891 | 1G4GA5GR5GF108212; 1G4GA5GR5GF113782; 1G4GA5GR5GF146507; 1G4GA5GR5GF101017 | 1G4GA5GR5GF136365; 1G4GA5GR5GF160178 | 1G4GA5GR5GF116987 | 1G4GA5GR5GF189504 | 1G4GA5GR5GF189728 | 1G4GA5GR5GF159631; 1G4GA5GR5GF120635 | 1G4GA5GR5GF179068; 1G4GA5GR5GF111479 | 1G4GA5GR5GF113118; 1G4GA5GR5GF120098 | 1G4GA5GR5GF180401; 1G4GA5GR5GF110672; 1G4GA5GR5GF152274; 1G4GA5GR5GF121347; 1G4GA5GR5GF144577; 1G4GA5GR5GF183508; 1G4GA5GR5GF121493 | 1G4GA5GR5GF194265; 1G4GA5GR5GF175019 | 1G4GA5GR5GF104323 | 1G4GA5GR5GF181824 | 1G4GA5GR5GF195383; 1G4GA5GR5GF121221; 1G4GA5GR5GF125768

1G4GA5GR5GF184206 | 1G4GA5GR5GF160701 | 1G4GA5GR5GF159581 | 1G4GA5GR5GF101535; 1G4GA5GR5GF177935 | 1G4GA5GR5GF174856 | 1G4GA5GR5GF101891; 1G4GA5GR5GF119565 | 1G4GA5GR5GF198655 | 1G4GA5GR5GF186666 | 1G4GA5GR5GF175456; 1G4GA5GR5GF126337; 1G4GA5GR5GF110736

1G4GA5GR5GF117699 | 1G4GA5GR5GF157622 | 1G4GA5GR5GF187803; 1G4GA5GR5GF119937 | 1G4GA5GR5GF134986; 1G4GA5GR5GF189342 | 1G4GA5GR5GF138942 | 1G4GA5GR5GF178258 | 1G4GA5GR5GF159564 | 1G4GA5GR5GF184254 | 1G4GA5GR5GF184898 | 1G4GA5GR5GF165588; 1G4GA5GR5GF148970 | 1G4GA5GR5GF112521; 1G4GA5GR5GF183444 | 1G4GA5GR5GF134812

1G4GA5GR5GF174145; 1G4GA5GR5GF127326; 1G4GA5GR5GF107819; 1G4GA5GR5GF129416 | 1G4GA5GR5GF150623; 1G4GA5GR5GF198865 | 1G4GA5GR5GF147057 | 1G4GA5GR5GF149147 | 1G4GA5GR5GF185629 | 1G4GA5GR5GF138875; 1G4GA5GR5GF123079; 1G4GA5GR5GF175439; 1G4GA5GR5GF138679 | 1G4GA5GR5GF112485 | 1G4GA5GR5GF199210 | 1G4GA5GR5GF103155 | 1G4GA5GR5GF133370; 1G4GA5GR5GF158494

1G4GA5GR5GF165042; 1G4GA5GR5GF101082 | 1G4GA5GR5GF118576; 1G4GA5GR5GF152078 | 1G4GA5GR5GF110364; 1G4GA5GR5GF138603 | 1G4GA5GR5GF100093; 1G4GA5GR5GF196579; 1G4GA5GR5GF131697 | 1G4GA5GR5GF115144 | 1G4GA5GR5GF174128; 1G4GA5GR5GF127634 | 1G4GA5GR5GF173982

1G4GA5GR5GF178583 | 1G4GA5GR5GF135572 | 1G4GA5GR5GF190605 | 1G4GA5GR5GF176025 | 1G4GA5GR5GF106816 | 1G4GA5GR5GF146152; 1G4GA5GR5GF195528; 1G4GA5GR5GF193083 | 1G4GA5GR5GF126418 | 1G4GA5GR5GF131280 | 1G4GA5GR5GF190636 | 1G4GA5GR5GF132378 | 1G4GA5GR5GF124698; 1G4GA5GR5GF178101 | 1G4GA5GR5GF159743; 1G4GA5GR5GF108856; 1G4GA5GR5GF179314 | 1G4GA5GR5GF126063 | 1G4GA5GR5GF150041 | 1G4GA5GR5GF147995

1G4GA5GR5GF127097 | 1G4GA5GR5GF175490 | 1G4GA5GR5GF122207; 1G4GA5GR5GF136995; 1G4GA5GR5GF104855 | 1G4GA5GR5GF167325 | 1G4GA5GR5GF140982; 1G4GA5GR5GF117511 | 1G4GA5GR5GF156292; 1G4GA5GR5GF100238; 1G4GA5GR5GF143168; 1G4GA5GR5GF192094; 1G4GA5GR5GF165803; 1G4GA5GR5GF116200 | 1G4GA5GR5GF127214; 1G4GA5GR5GF141467 | 1G4GA5GR5GF179233 | 1G4GA5GR5GF130162; 1G4GA5GR5GF188580 | 1G4GA5GR5GF110445; 1G4GA5GR5GF177241 | 1G4GA5GR5GF126290 | 1G4GA5GR5GF140268 | 1G4GA5GR5GF145129; 1G4GA5GR5GF126189 | 1G4GA5GR5GF153375; 1G4GA5GR5GF127262; 1G4GA5GR5GF192595 | 1G4GA5GR5GF191771 | 1G4GA5GR5GF123003 | 1G4GA5GR5GF183282; 1G4GA5GR5GF179538 | 1G4GA5GR5GF195447 | 1G4GA5GR5GF161024; 1G4GA5GR5GF119131 | 1G4GA5GR5GF116603 | 1G4GA5GR5GF150508; 1G4GA5GR5GF191348; 1G4GA5GR5GF183640 | 1G4GA5GR5GF139959 | 1G4GA5GR5GF102362; 1G4GA5GR5GF144532 | 1G4GA5GR5GF132090; 1G4GA5GR5GF109392 | 1G4GA5GR5GF123745 | 1G4GA5GR5GF169821 | 1G4GA5GR5GF149553 | 1G4GA5GR5GF177160; 1G4GA5GR5GF196145 | 1G4GA5GR5GF184190; 1G4GA5GR5GF197067; 1G4GA5GR5GF152694

1G4GA5GR5GF130386 | 1G4GA5GR5GF187901 | 1G4GA5GR5GF105522

1G4GA5GR5GF194427 | 1G4GA5GR5GF170709 | 1G4GA5GR5GF154526; 1G4GA5GR5GF154400; 1G4GA5GR5GF156289 | 1G4GA5GR5GF127973; 1G4GA5GR5GF151030 | 1G4GA5GR5GF104130; 1G4GA5GR5GF182696 | 1G4GA5GR5GF193830 | 1G4GA5GR5GF177417 | 1G4GA5GR5GF164912 | 1G4GA5GR5GF140769 | 1G4GA5GR5GF123471 | 1G4GA5GR5GF161539 | 1G4GA5GR5GF151917

1G4GA5GR5GF199675; 1G4GA5GR5GF132557 | 1G4GA5GR5GF194007 | 1G4GA5GR5GF161041; 1G4GA5GR5GF133143

1G4GA5GR5GF106394; 1G4GA5GR5GF188935; 1G4GA5GR5GF148466 | 1G4GA5GR5GF181371

1G4GA5GR5GF104905 | 1G4GA5GR5GF159869; 1G4GA5GR5GF195058

1G4GA5GR5GF153568; 1G4GA5GR5GF123261 | 1G4GA5GR5GF186120; 1G4GA5GR5GF124412 | 1G4GA5GR5GF123499 | 1G4GA5GR5GF187137; 1G4GA5GR5GF183735 | 1G4GA5GR5GF159497 | 1G4GA5GR5GF190572 | 1G4GA5GR5GF192581; 1G4GA5GR5GF135099 | 1G4GA5GR5GF165123 | 1G4GA5GR5GF199613 | 1G4GA5GR5GF124801 | 1G4GA5GR5GF176929 | 1G4GA5GR5GF196386; 1G4GA5GR5GF185419 | 1G4GA5GR5GF105309

1G4GA5GR5GF189759 | 1G4GA5GR5GF181466 | 1G4GA5GR5GF100367 | 1G4GA5GR5GF178163; 1G4GA5GR5GF166546 | 1G4GA5GR5GF156230 | 1G4GA5GR5GF185324; 1G4GA5GR5GF124121 | 1G4GA5GR5GF149469 | 1G4GA5GR5GF132431 | 1G4GA5GR5GF153831 | 1G4GA5GR5GF169625

1G4GA5GR5GF182519; 1G4GA5GR5GF137693 | 1G4GA5GR5GF120523; 1G4GA5GR5GF187817 | 1G4GA5GR5GF162433 | 1G4GA5GR5GF183590; 1G4GA5GR5GF144515 | 1G4GA5GR5GF160469 | 1G4GA5GR5GF163825 | 1G4GA5GR5GF150329; 1G4GA5GR5GF110218 | 1G4GA5GR5GF109666 | 1G4GA5GR5GF112650 | 1G4GA5GR5GF122739; 1G4GA5GR5GF192905 | 1G4GA5GR5GF119453; 1G4GA5GR5GF131019; 1G4GA5GR5GF116407

1G4GA5GR5GF197148; 1G4GA5GR5GF122773

1G4GA5GR5GF126435 | 1G4GA5GR5GF109523 | 1G4GA5GR5GF143445 | 1G4GA5GR5GF165672 | 1G4GA5GR5GF116701; 1G4GA5GR5GF196212; 1G4GA5GR5GF166076 | 1G4GA5GR5GF116469 | 1G4GA5GR5GF155563 | 1G4GA5GR5GF134826 | 1G4GA5GR5GF137340; 1G4GA5GR5GF134745 | 1G4GA5GR5GF153408 | 1G4GA5GR5GF159404

1G4GA5GR5GF160276; 1G4GA5GR5GF115094 | 1G4GA5GR5GF128749; 1G4GA5GR5GF104421; 1G4GA5GR5GF153599

1G4GA5GR5GF101146; 1G4GA5GR5GF141324 | 1G4GA5GR5GF111806; 1G4GA5GR5GF164246; 1G4GA5GR5GF106766 | 1G4GA5GR5GF124622 | 1G4GA5GR5GF127827; 1G4GA5GR5GF179944 | 1G4GA5GR5GF191057; 1G4GA5GR5GF185405; 1G4GA5GR5GF143798

1G4GA5GR5GF174324; 1G4GA5GR5GF181404 | 1G4GA5GR5GF192810 | 1G4GA5GR5GF143543 | 1G4GA5GR5GF199529 | 1G4GA5GR5GF118058 | 1G4GA5GR5GF106430; 1G4GA5GR5GF152534; 1G4GA5GR5GF120120; 1G4GA5GR5GF155949 | 1G4GA5GR5GF199059; 1G4GA5GR5GF177613; 1G4GA5GR5GF176638 | 1G4GA5GR5GF173500 | 1G4GA5GR5GF107562; 1G4GA5GR5GF129125; 1G4GA5GR5GF129030; 1G4GA5GR5GF123468 | 1G4GA5GR5GF119906 | 1G4GA5GR5GF188322 | 1G4GA5GR5GF164196 | 1G4GA5GR5GF140464; 1G4GA5GR5GF108209; 1G4GA5GR5GF176526 | 1G4GA5GR5GF156177; 1G4GA5GR5GF179913; 1G4GA5GR5GF124989 | 1G4GA5GR5GF158673

1G4GA5GR5GF165087 | 1G4GA5GR5GF156261 | 1G4GA5GR5GF120277 | 1G4GA5GR5GF146801; 1G4GA5GR5GF195495 | 1G4GA5GR5GF169897 | 1G4GA5GR5GF161878; 1G4GA5GR5GF144563; 1G4GA5GR5GF169592; 1G4GA5GR5GF132560 | 1G4GA5GR5GF132428; 1G4GA5GR5GF129528 | 1G4GA5GR5GF135264 | 1G4GA5GR5GF127150 | 1G4GA5GR5GF134941 | 1G4GA5GR5GF153229 | 1G4GA5GR5GF140478 | 1G4GA5GR5GF135457 | 1G4GA5GR5GF130825 | 1G4GA5GR5GF132638 | 1G4GA5GR5GF133806 | 1G4GA5GR5GF141386 | 1G4GA5GR5GF197313; 1G4GA5GR5GF177918 | 1G4GA5GR5GF189096 | 1G4GA5GR5GF155028 | 1G4GA5GR5GF145633 | 1G4GA5GR5GF132901; 1G4GA5GR5GF106489; 1G4GA5GR5GF109229; 1G4GA5GR5GF199725; 1G4GA5GR5GF196680 | 1G4GA5GR5GF157507 | 1G4GA5GR5GF136947

1G4GA5GR5GF142490; 1G4GA5GR5GF130954; 1G4GA5GR5GF194525 | 1G4GA5GR5GF171147 | 1G4GA5GR5GF159094 | 1G4GA5GR5GF138598; 1G4GA5GR5GF114821; 1G4GA5GR5GF117959 | 1G4GA5GR5GF143722 | 1G4GA5GR5GF106668 | 1G4GA5GR5GF104547 | 1G4GA5GR5GF113992 | 1G4GA5GR5GF163310

1G4GA5GR5GF174680 | 1G4GA5GR5GF169902

1G4GA5GR5GF137502 | 1G4GA5GR5GF121056 | 1G4GA5GR5GF175845 | 1G4GA5GR5GF130842 | 1G4GA5GR5GF176140

1G4GA5GR5GF173528 | 1G4GA5GR5GF117928; 1G4GA5GR5GF149780 | 1G4GA5GR5GF170922; 1G4GA5GR5GF180611 | 1G4GA5GR5GF196646; 1G4GA5GR5GF152744 | 1G4GA5GR5GF157717 | 1G4GA5GR5GF116505; 1G4GA5GR5GF130520 | 1G4GA5GR5GF132770 | 1G4GA5GR5GF114026 | 1G4GA5GR5GF193259; 1G4GA5GR5GF179684; 1G4GA5GR5GF147348 | 1G4GA5GR5GF126287; 1G4GA5GR5GF184917; 1G4GA5GR5GF131084 | 1G4GA5GR5GF111823; 1G4GA5GR5GF113684 | 1G4GA5GR5GF143705; 1G4GA5GR5GF116486; 1G4GA5GR5GF173755; 1G4GA5GR5GF109585 | 1G4GA5GR5GF172220 | 1G4GA5GR5GF174923; 1G4GA5GR5GF173139 | 1G4GA5GR5GF117637 | 1G4GA5GR5GF166501 | 1G4GA5GR5GF157538; 1G4GA5GR5GF123289; 1G4GA5GR5GF116990 | 1G4GA5GR5GF128735

1G4GA5GR5GF171990 | 1G4GA5GR5GF195951; 1G4GA5GR5GF154204 | 1G4GA5GR5GF172914 | 1G4GA5GR5GF160567; 1G4GA5GR5GF116553 | 1G4GA5GR5GF187607 | 1G4GA5GR5GF185887; 1G4GA5GR5GF145714; 1G4GA5GR5GF137516 | 1G4GA5GR5GF194458 | 1G4GA5GR5GF112759 | 1G4GA5GR5GF192788

1G4GA5GR5GF185341; 1G4GA5GR5GF130016 | 1G4GA5GR5GF136852; 1G4GA5GR5GF187106 | 1G4GA5GR5GF155725 | 1G4GA5GR5GF111076; 1G4GA5GR5GF132087 | 1G4GA5GR5GF192872; 1G4GA5GR5GF160603 | 1G4GA5GR5GF156941 | 1G4GA5GR5GF156194 | 1G4GA5GR5GF120571 | 1G4GA5GR5GF190183; 1G4GA5GR5GF147432 | 1G4GA5GR5GF172198 | 1G4GA5GR5GF131876; 1G4GA5GR5GF167664

1G4GA5GR5GF162996 | 1G4GA5GR5GF181337

1G4GA5GR5GF102443 | 1G4GA5GR5GF197828 | 1G4GA5GR5GF189017; 1G4GA5GR5GF178132; 1G4GA5GR5GF122370; 1G4GA5GR5GF182732 | 1G4GA5GR5GF158642 | 1G4GA5GR5GF101258

1G4GA5GR5GF158804 | 1G4GA5GR5GF167938 | 1G4GA5GR5GF149245 | 1G4GA5GR5GF163789 | 1G4GA5GR5GF192256 | 1G4GA5GR5GF119792 | 1G4GA5GR5GF116388 | 1G4GA5GR5GF148757 | 1G4GA5GR5GF138326 | 1G4GA5GR5GF158138 | 1G4GA5GR5GF182424 | 1G4GA5GR5GF114978 | 1G4GA5GR5GF144210

1G4GA5GR5GF123941 | 1G4GA5GR5GF197540 | 1G4GA5GR5GF165011 | 1G4GA5GR5GF142358 | 1G4GA5GR5GF187641; 1G4GA5GR5GF129612; 1G4GA5GR5GF118741 | 1G4GA5GR5GF164148 | 1G4GA5GR5GF127536 | 1G4GA5GR5GF179619; 1G4GA5GR5GF143199; 1G4GA5GR5GF110624 | 1G4GA5GR5GF187400; 1G4GA5GR5GF106122 | 1G4GA5GR5GF127813 | 1G4GA5GR5GF130615; 1G4GA5GR5GF130212; 1G4GA5GR5GF158933 | 1G4GA5GR5GF185646 | 1G4GA5GR5GF114687

1G4GA5GR5GF141971; 1G4GA5GR5GF140819 | 1G4GA5GR5GF105259

1G4GA5GR5GF147320 | 1G4GA5GR5GF152839 | 1G4GA5GR5GF108078

1G4GA5GR5GF126158; 1G4GA5GR5GF125818 | 1G4GA5GR5GF162562 | 1G4GA5GR5GF181130

1G4GA5GR5GF116861 | 1G4GA5GR5GF103124

1G4GA5GR5GF127939 | 1G4GA5GR5GF194959

1G4GA5GR5GF125883 | 1G4GA5GR5GF128427 | 1G4GA5GR5GF142702 | 1G4GA5GR5GF175392; 1G4GA5GR5GF109943; 1G4GA5GR5GF141680 | 1G4GA5GR5GF185520 | 1G4GA5GR5GF171102 | 1G4GA5GR5GF145955 | 1G4GA5GR5GF158821 | 1G4GA5GR5GF150069 | 1G4GA5GR5GF125303 | 1G4GA5GR5GF154624 | 1G4GA5GR5GF175134 | 1G4GA5GR5GF188868

1G4GA5GR5GF136379; 1G4GA5GR5GF104936 | 1G4GA5GR5GF165204; 1G4GA5GR5GF142442 | 1G4GA5GR5GF190359; 1G4GA5GR5GF161525 | 1G4GA5GR5GF154428 | 1G4GA5GR5GF133563 | 1G4GA5GR5GF107917 | 1G4GA5GR5GF162867 | 1G4GA5GR5GF131263; 1G4GA5GR5GF175098; 1G4GA5GR5GF121364 | 1G4GA5GR5GF143476; 1G4GA5GR5GF123793; 1G4GA5GR5GF135393 | 1G4GA5GR5GF165512 | 1G4GA5GR5GF183878 | 1G4GA5GR5GF142926 | 1G4GA5GR5GF101227; 1G4GA5GR5GF108582 | 1G4GA5GR5GF124233 | 1G4GA5GR5GF109117; 1G4GA5GR5GF178146

1G4GA5GR5GF129321 | 1G4GA5GR5GF161315; 1G4GA5GR5GF103771 | 1G4GA5GR5GF172413 | 1G4GA5GR5GF194251 | 1G4GA5GR5GF129514; 1G4GA5GR5GF122935

1G4GA5GR5GF148533 | 1G4GA5GR5GF175764

1G4GA5GR5GF167308; 1G4GA5GR5GF116164

1G4GA5GR5GF184528 | 1G4GA5GR5GF158639 | 1G4GA5GR5GF149150 | 1G4GA5GR5GF108601 | 1G4GA5GR5GF164280; 1G4GA5GR5GF166692 | 1G4GA5GR5GF137483 | 1G4GA5GR5GF166756 | 1G4GA5GR5GF199255 | 1G4GA5GR5GF188059 | 1G4GA5GR5GF110235 | 1G4GA5GR5GF130744 | 1G4GA5GR5GF120196 | 1G4GA5GR5GF155840; 1G4GA5GR5GF152730 | 1G4GA5GR5GF111160 | 1G4GA5GR5GF121476; 1G4GA5GR5GF147267; 1G4GA5GR5GF170760 | 1G4GA5GR5GF147060; 1G4GA5GR5GF162156 | 1G4GA5GR5GF119016; 1G4GA5GR5GF193309 | 1G4GA5GR5GF199479 | 1G4GA5GR5GF162254; 1G4GA5GR5GF119484; 1G4GA5GR5GF151965 | 1G4GA5GR5GF132123; 1G4GA5GR5GF174873; 1G4GA5GR5GF180320 | 1G4GA5GR5GF198008 | 1G4GA5GR5GF101664 | 1G4GA5GR5GF113491

1G4GA5GR5GF152226; 1G4GA5GR5GF135894

1G4GA5GR5GF119002 | 1G4GA5GR5GF144370 | 1G4GA5GR5GF147883 | 1G4GA5GR5GF169849 | 1G4GA5GR5GF159483 | 1G4GA5GR5GF103236; 1G4GA5GR5GF155515; 1G4GA5GR5GF191379 | 1G4GA5GR5GF135569; 1G4GA5GR5GF116536 | 1G4GA5GR5GF119551; 1G4GA5GR5GF117993; 1G4GA5GR5GF162707; 1G4GA5GR5GF119100; 1G4GA5GR5GF190863 | 1G4GA5GR5GF179975 | 1G4GA5GR5GF160004; 1G4GA5GR5GF107593; 1G4GA5GR5GF157863; 1G4GA5GR5GF193326 | 1G4GA5GR5GF183752; 1G4GA5GR5GF130713 | 1G4GA5GR5GF153828 | 1G4GA5GR5GF132204 | 1G4GA5GR5GF167454 | 1G4GA5GR5GF111658 | 1G4GA5GR5GF131974; 1G4GA5GR5GF185243 | 1G4GA5GR5GF141548 | 1G4GA5GR5GF126029 | 1G4GA5GR5GF168751 | 1G4GA5GR5GF182942 | 1G4GA5GR5GF174632 | 1G4GA5GR5GF157149 | 1G4GA5GR5GF188904 | 1G4GA5GR5GF171214 | 1G4GA5GR5GF156566; 1G4GA5GR5GF164635 | 1G4GA5GR5GF148015; 1G4GA5GR5GF109957 | 1G4GA5GR5GF171777; 1G4GA5GR5GF163162 | 1G4GA5GR5GF103575; 1G4GA5GR5GF134227 | 1G4GA5GR5GF171326 | 1G4GA5GR5GF184139; 1G4GA5GR5GF169138 | 1G4GA5GR5GF173836 | 1G4GA5GR5GF175263

1G4GA5GR5GF162674; 1G4GA5GR5GF165333 | 1G4GA5GR5GF182648; 1G4GA5GR5GF184853; 1G4GA5GR5GF144076 | 1G4GA5GR5GF180091; 1G4GA5GR5GF111773; 1G4GA5GR5GF152131 | 1G4GA5GR5GF121929 | 1G4GA5GR5GF108288 | 1G4GA5GR5GF193956 | 1G4GA5GR5GF177644; 1G4GA5GR5GF143803 | 1G4GA5GR5GF144689

1G4GA5GR5GF157345 | 1G4GA5GR5GF128993; 1G4GA5GR5GF114169 | 1G4GA5GR5GF143364 | 1G4GA5GR5GF109781 | 1G4GA5GR5GF146961 | 1G4GA5GR5GF174291; 1G4GA5GR5GF147155; 1G4GA5GR5GF118402 | 1G4GA5GR5GF191964 | 1G4GA5GR5GF115368 | 1G4GA5GR5GF194329 | 1G4GA5GR5GF103317

1G4GA5GR5GF171987 | 1G4GA5GR5GF177174 | 1G4GA5GR5GF105813; 1G4GA5GR5GF129917; 1G4GA5GR5GF102006; 1G4GA5GR5GF165963; 1G4GA5GR5GF185100 | 1G4GA5GR5GF177336; 1G4GA5GR5GF195187 | 1G4GA5GR5GF178910 | 1G4GA5GR5GF192239; 1G4GA5GR5GF146099

1G4GA5GR5GF182973 | 1G4GA5GR5GF145406 | 1G4GA5GR5GF117864 | 1G4GA5GR5GF186005 | 1G4GA5GR5GF127729 | 1G4GA5GR5GF107075 | 1G4GA5GR5GF120456; 1G4GA5GR5GF119078; 1G4GA5GR5GF148452; 1G4GA5GR5GF124488; 1G4GA5GR5GF156583 | 1G4GA5GR5GF159158 | 1G4GA5GR5GF166806 | 1G4GA5GR5GF143770; 1G4GA5GR5GF114091; 1G4GA5GR5GF168085 | 1G4GA5GR5GF187283 | 1G4GA5GR5GF150007; 1G4GA5GR5GF119694 | 1G4GA5GR5GF160343; 1G4GA5GR5GF189924; 1G4GA5GR5GF125950 | 1G4GA5GR5GF168586 | 1G4GA5GR5GF182374; 1G4GA5GR5GF134504 | 1G4GA5GR5GF199935; 1G4GA5GR5GF133546 | 1G4GA5GR5GF154039 | 1G4GA5GR5GF117010 | 1G4GA5GR5GF173013; 1G4GA5GR5GF149732

1G4GA5GR5GF186733 | 1G4GA5GR5GF142652; 1G4GA5GR5GF169575 | 1G4GA5GR5GF176722 | 1G4GA5GR5GF183024; 1G4GA5GR5GF119534 | 1G4GA5GR5GF154851 | 1G4GA5GR5GF134535; 1G4GA5GR5GF150475 | 1G4GA5GR5GF154381 | 1G4GA5GR5GF197876 | 1G4GA5GR5GF160021 | 1G4GA5GR5GF101020; 1G4GA5GR5GF187249; 1G4GA5GR5GF181662 | 1G4GA5GR5GF105360; 1G4GA5GR5GF110347 | 1G4GA5GR5GF134731; 1G4GA5GR5GF178292 | 1G4GA5GR5GF141811 | 1G4GA5GR5GF145311; 1G4GA5GR5GF186618; 1G4GA5GR5GF129707 | 1G4GA5GR5GF195593 | 1G4GA5GR5GF155739

1G4GA5GR5GF152758; 1G4GA5GR5GF105875; 1G4GA5GR5GF194363 | 1G4GA5GR5GF120389; 1G4GA5GR5GF171598 | 1G4GA5GR5GF130257

1G4GA5GR5GF189731 | 1G4GA5GR5GF146779 | 1G4GA5GR5GF114124

1G4GA5GR5GF129299 | 1G4GA5GR5GF120697; 1G4GA5GR5GF108470 | 1G4GA5GR5GF126533; 1G4GA5GR5GF183086 | 1G4GA5GR5GF180463 | 1G4GA5GR5GF185906 | 1G4GA5GR5GF195559 | 1G4GA5GR5GF199501 | 1G4GA5GR5GF193178; 1G4GA5GR5GF144191; 1G4GA5GR5GF124040

1G4GA5GR5GF112258 | 1G4GA5GR5GF157152; 1G4GA5GR5GF146524

1G4GA5GR5GF150458 | 1G4GA5GR5GF179393 | 1G4GA5GR5GF194153 | 1G4GA5GR5GF152209 | 1G4GA5GR5GF176686; 1G4GA5GR5GF144434 | 1G4GA5GR5GF198221 | 1G4GA5GR5GF135734 | 1G4GA5GR5GF183556

1G4GA5GR5GF142943; 1G4GA5GR5GF187753 | 1G4GA5GR5GF193570 | 1G4GA5GR5GF158799

1G4GA5GR5GF142845 | 1G4GA5GR5GF167339; 1G4GA5GR5GF176445; 1G4GA5GR5GF195545; 1G4GA5GR5GF173268 | 1G4GA5GR5GF174016 | 1G4GA5GR5GF152906 | 1G4GA5GR5GF125222; 1G4GA5GR5GF153358 | 1G4GA5GR5GF102572 | 1G4GA5GR5GF184044 | 1G4GA5GR5GF168152 | 1G4GA5GR5GF120117 | 1G4GA5GR5GF142957 | 1G4GA5GR5GF127651 | 1G4GA5GR5GF114625

1G4GA5GR5GF193262 | 1G4GA5GR5GF159001 | 1G4GA5GR5GF194878 | 1G4GA5GR5GF116133

1G4GA5GR5GF185761

1G4GA5GR5GF101907 | 1G4GA5GR5GF168572

1G4GA5GR5GF151772 | 1G4GA5GR5GF162271; 1G4GA5GR5GF195710; 1G4GA5GR5GF106279; 1G4GA5GR5GF181550; 1G4GA5GR5GF196422 | 1G4GA5GR5GF151609 | 1G4GA5GR5GF163811 | 1G4GA5GR5GF183783; 1G4GA5GR5GF138262; 1G4GA5GR5GF196081

1G4GA5GR5GF191205 | 1G4GA5GR5GF177109 | 1G4GA5GR5GF172508 | 1G4GA5GR5GF162903 | 1G4GA5GR5GF197182 | 1G4GA5GR5GF112132

1G4GA5GR5GF159693; 1G4GA5GR5GF122644; 1G4GA5GR5GF171259 | 1G4GA5GR5GF121459; 1G4GA5GR5GF145244 | 1G4GA5GR5GF110008 | 1G4GA5GR5GF168670; 1G4GA5GR5GF140979; 1G4GA5GR5GF196842 | 1G4GA5GR5GF162481; 1G4GA5GR5GF186151; 1G4GA5GR5GF175313; 1G4GA5GR5GF178244; 1G4GA5GR5GF183864 | 1G4GA5GR5GF192659 | 1G4GA5GR5GF199885; 1G4GA5GR5GF194895; 1G4GA5GR5GF129755; 1G4GA5GR5GF109022; 1G4GA5GR5GF176512 | 1G4GA5GR5GF115614

1G4GA5GR5GF134115; 1G4GA5GR5GF162691; 1G4GA5GR5GF162299 | 1G4GA5GR5GF112292; 1G4GA5GR5GF115970; 1G4GA5GR5GF164313 | 1G4GA5GR5GF101986; 1G4GA5GR5GF124443 | 1G4GA5GR5GF184500 | 1G4GA5GR5GF193620 | 1G4GA5GR5GF114916; 1G4GA5GR5GF101745; 1G4GA5GR5GF169270; 1G4GA5GR5GF137791 | 1G4GA5GR5GF142716; 1G4GA5GR5GF144112 | 1G4GA5GR5GF147513 | 1G4GA5GR5GF165462; 1G4GA5GR5GF178857; 1G4GA5GR5GF156907; 1G4GA5GR5GF159936; 1G4GA5GR5GF130470; 1G4GA5GR5GF164165 | 1G4GA5GR5GF103785; 1G4GA5GR5GF159810 | 1G4GA5GR5GF153442; 1G4GA5GR5GF109988

1G4GA5GR5GF110493; 1G4GA5GR5GF152128

1G4GA5GR5GF126600 | 1G4GA5GR5GF192418 | 1G4GA5GR5GF137273 | 1G4GA5GR5GF182455

1G4GA5GR5GF179510 | 1G4GA5GR5GF154445; 1G4GA5GR5GF129433 | 1G4GA5GR5GF115810; 1G4GA5GR5GF151903 | 1G4GA5GR5GF159015 | 1G4GA5GR5GF105083; 1G4GA5GR5GF189681 | 1G4GA5GR5GF198252

1G4GA5GR5GF153957; 1G4GA5GR5GF165185; 1G4GA5GR5GF175022; 1G4GA5GR5GF180138 | 1G4GA5GR5GF178423 | 1G4GA5GR5GF109828 | 1G4GA5GR5GF135765; 1G4GA5GR5GF128086 | 1G4GA5GR5GF188336 | 1G4GA5GR5GF148564

1G4GA5GR5GF143414 | 1G4GA5GR5GF149486 | 1G4GA5GR5GF164005; 1G4GA5GR5GF198591; 1G4GA5GR5GF114365; 1G4GA5GR5GF114544; 1G4GA5GR5GF135670 | 1G4GA5GR5GF173335 | 1G4GA5GR5GF148838 | 1G4GA5GR5GF199692 | 1G4GA5GR5GF171973 | 1G4GA5GR5GF192628 | 1G4GA5GR5GF178342 | 1G4GA5GR5GF144997; 1G4GA5GR5GF106184 | 1G4GA5GR5GF177059; 1G4GA5GR5GF132705; 1G4GA5GR5GF179586; 1G4GA5GR5GF129450 | 1G4GA5GR5GF195982; 1G4GA5GR5GF113877 | 1G4GA5GR5GF141923 | 1G4GA5GR5GF119579 | 1G4GA5GR5GF108419 | 1G4GA5GR5GF146409

1G4GA5GR5GF105679 | 1G4GA5GR5GF127780 | 1G4GA5GR5GF103138; 1G4GA5GR5GF121560 | 1G4GA5GR5GF104371; 1G4GA5GR5GF172556; 1G4GA5GR5GF120358 | 1G4GA5GR5GF169298 | 1G4GA5GR5GF174372 | 1G4GA5GR5GF183914 | 1G4GA5GR5GF167079 | 1G4GA5GR5GF196727; 1G4GA5GR5GF169155; 1G4GA5GR5GF161718

1G4GA5GR5GF194704 | 1G4GA5GR5GF116309 | 1G4GA5GR5GF146023 | 1G4GA5GR5GF154316; 1G4GA5GR5GF177773 | 1G4GA5GR5GF183105 | 1G4GA5GR5GF199398

1G4GA5GR5GF130484 | 1G4GA5GR5GF152713 | 1G4GA5GR5GF184870 | 1G4GA5GR5GF107187; 1G4GA5GR5GF182181 | 1G4GA5GR5GF198123; 1G4GA5GR5GF124359; 1G4GA5GR5GF130436 | 1G4GA5GR5GF192368; 1G4GA5GR5GF192158 | 1G4GA5GR5GF168345 | 1G4GA5GR5GF112695; 1G4GA5GR5GF151447 | 1G4GA5GR5GF158401 | 1G4GA5GR5GF160889 | 1G4GA5GR5GF118707; 1G4GA5GR5GF135006 | 1G4GA5GR5GF112003; 1G4GA5GR5GF109697 | 1G4GA5GR5GF128394 | 1G4GA5GR5GF123356; 1G4GA5GR5GF126791

1G4GA5GR5GF191141; 1G4GA5GR5GF111949 | 1G4GA5GR5GF123678; 1G4GA5GR5GF192130 | 1G4GA5GR5GF125009 | 1G4GA5GR5GF177787 | 1G4GA5GR5GF186859 | 1G4GA5GR5GF110820 | 1G4GA5GR5GF133112 | 1G4GA5GR5GF193097 | 1G4GA5GR5GF163467; 1G4GA5GR5GF156910; 1G4GA5GR5GF175862 | 1G4GA5GR5GF148063 | 1G4GA5GR5GF140450 | 1G4GA5GR5GF116634 | 1G4GA5GR5GF106136; 1G4GA5GR5GF138150 | 1G4GA5GR5GF106556 | 1G4GA5GR5GF147608; 1G4GA5GR5GF110123 | 1G4GA5GR5GF185873 | 1G4GA5GR5GF177062 | 1G4GA5GR5GF154333 | 1G4GA5GR5GF191320 | 1G4GA5GR5GF124295; 1G4GA5GR5GF109201 | 1G4GA5GR5GF183458 | 1G4GA5GR5GF124474

1G4GA5GR5GF171021 | 1G4GA5GR5GF107867

1G4GA5GR5GF118898 | 1G4GA5GR5GF112731 | 1G4GA5GR5GF143204 | 1G4GA5GR5GF173626

1G4GA5GR5GF164960; 1G4GA5GR5GF126130 | 1G4GA5GR5GF142912; 1G4GA5GR5GF125625 | 1G4GA5GR5GF188692 | 1G4GA5GR5GF136902 | 1G4GA5GR5GF149293 | 1G4GA5GR5GF103740; 1G4GA5GR5GF163453; 1G4GA5GR5GF168362 | 1G4GA5GR5GF145423 | 1G4GA5GR5GF167972 | 1G4GA5GR5GF160472 | 1G4GA5GR5GF136382 | 1G4GA5GR5GF154056 | 1G4GA5GR5GF149987 | 1G4GA5GR5GF105732 | 1G4GA5GR5GF138746 | 1G4GA5GR5GF170970; 1G4GA5GR5GF128265 | 1G4GA5GR5GF191818; 1G4GA5GR5GF147611

1G4GA5GR5GF189518 | 1G4GA5GR5GF163419 | 1G4GA5GR5GF160147; 1G4GA5GR5GF116892 | 1G4GA5GR5GF157734; 1G4GA5GR5GF169964 | 1G4GA5GR5GF107741 | 1G4GA5GR5GF154963; 1G4GA5GR5GF154753 | 1G4GA5GR5GF183475; 1G4GA5GR5GF178860 | 1G4GA5GR5GF160035 | 1G4GA5GR5GF193519; 1G4GA5GR5GF155935 | 1G4GA5GR5GF102104; 1G4GA5GR5GF145342 | 1G4GA5GR5GF182830

1G4GA5GR5GF196811 | 1G4GA5GR5GF109456; 1G4GA5GR5GF154297 | 1G4GA5GR5GF141954 | 1G4GA5GR5GF138567; 1G4GA5GR5GF157989

1G4GA5GR5GF183976; 1G4GA5GR5GF146202; 1G4GA5GR5GF199627 | 1G4GA5GR5GF112096; 1G4GA5GR5GF118416; 1G4GA5GR5GF148256; 1G4GA5GR5GF182469; 1G4GA5GR5GF170225 | 1G4GA5GR5GF105200; 1G4GA5GR5GF140237; 1G4GA5GR5GF113961 | 1G4GA5GR5GF188501 | 1G4GA5GR5GF146555 | 1G4GA5GR5GF196016; 1G4GA5GR5GF133188

1G4GA5GR5GF155742 | 1G4GA5GR5GF103401; 1G4GA5GR5GF192421; 1G4GA5GR5GF135586 | 1G4GA5GR5GF133451

1G4GA5GR5GF124085 | 1G4GA5GR5GF158902; 1G4GA5GR5GF104502; 1G4GA5GR5GF106007 | 1G4GA5GR5GF176218 | 1G4GA5GR5GF187235

1G4GA5GR5GF172704 | 1G4GA5GR5GF136883 | 1G4GA5GR5GF171424 | 1G4GA5GR5GF112843; 1G4GA5GR5GF127522; 1G4GA5GR5GF188451; 1G4GA5GR5GF145079 | 1G4GA5GR5GF177403; 1G4GA5GR5GF115936 | 1G4GA5GR5GF167003; 1G4GA5GR5GF199028 | 1G4GA5GR5GF128136; 1G4GA5GR5GF121672 | 1G4GA5GR5GF146281 | 1G4GA5GR5GF188756 | 1G4GA5GR5GF129559 | 1G4GA5GR5GF181967 | 1G4GA5GR5GF170645 | 1G4GA5GR5GF134700; 1G4GA5GR5GF172217; 1G4GA5GR5GF141615; 1G4GA5GR5GF179135 | 1G4GA5GR5GF159239 | 1G4GA5GR5GF199241 | 1G4GA5GR5GF159757 | 1G4GA5GR5GF170936

1G4GA5GR5GF100580 | 1G4GA5GR5GF179121; 1G4GA5GR5GF137970; 1G4GA5GR5GF150363 | 1G4GA5GR5GF184402

1G4GA5GR5GF151674; 1G4GA5GR5GF106024 | 1G4GA5GR5GF195836; 1G4GA5GR5GF123518; 1G4GA5GR5GF157815 | 1G4GA5GR5GF146703 | 1G4GA5GR5GF117735; 1G4GA5GR5GF117444 | 1G4GA5GR5GF185226 | 1G4GA5GR5GF139248 | 1G4GA5GR5GF112583 | 1G4GA5GR5GF133644 | 1G4GA5GR5GF100045 | 1G4GA5GR5GF178776; 1G4GA5GR5GF107125 | 1G4GA5GR5GF171388; 1G4GA5GR5GF117170 | 1G4GA5GR5GF105469 | 1G4GA5GR5GF186084 | 1G4GA5GR5GF118593 | 1G4GA5GR5GF155482 | 1G4GA5GR5GF144305; 1G4GA5GR5GF115807; 1G4GA5GR5GF156129 | 1G4GA5GR5GF183802 | 1G4GA5GR5GF191317; 1G4GA5GR5GF179278 | 1G4GA5GR5GF108047 | 1G4GA5GR5GF184433 | 1G4GA5GR5GF150282 | 1G4GA5GR5GF181340 | 1G4GA5GR5GF197747 | 1G4GA5GR5GF193679 | 1G4GA5GR5GF148077 | 1G4GA5GR5GF195674; 1G4GA5GR5GF195884 | 1G4GA5GR5GF131036; 1G4GA5GR5GF155045 | 1G4GA5GR5GF185369 | 1G4GA5GR5GF130775

1G4GA5GR5GF176123; 1G4GA5GR5GF176798 | 1G4GA5GR5GF117203 | 1G4GA5GR5GF197358; 1G4GA5GR5GF153635; 1G4GA5GR5GF170354 | 1G4GA5GR5GF108114 | 1G4GA5GR5GF170032 | 1G4GA5GR5GF104726; 1G4GA5GR5GF108257; 1G4GA5GR5GF175943

1G4GA5GR5GF137287 | 1G4GA5GR5GF160665; 1G4GA5GR5GF189471 | 1G4GA5GR5GF166465; 1G4GA5GR5GF190233 | 1G4GA5GR5GF197036 | 1G4GA5GR5GF192547; 1G4GA5GR5GF159872 | 1G4GA5GR5GF191382 | 1G4GA5GR5GF102913 | 1G4GA5GR5GF120926 | 1G4GA5GR5GF168698 | 1G4GA5GR5GF102250; 1G4GA5GR5GF131733; 1G4GA5GR5GF187056; 1G4GA5GR5GF162917 | 1G4GA5GR5GF101440

1G4GA5GR5GF133465; 1G4GA5GR5GF100983; 1G4GA5GR5GF180995

1G4GA5GR5GF147656; 1G4GA5GR5GF138228; 1G4GA5GR5GF109862 | 1G4GA5GR5GF169124 | 1G4GA5GR5GF187946 | 1G4GA5GR5GF167566 | 1G4GA5GR5GF161475 | 1G4GA5GR5GF176560 | 1G4GA5GR5GF144188; 1G4GA5GR5GF165168 | 1G4GA5GR5GF102233; 1G4GA5GR5GF173514 | 1G4GA5GR5GF120280; 1G4GA5GR5GF193360 | 1G4GA5GR5GF182245 | 1G4GA5GR5GF153621; 1G4GA5GR5GF118223 | 1G4GA5GR5GF152596 | 1G4GA5GR5GF174548 | 1G4GA5GR5GF138293 | 1G4GA5GR5GF104645; 1G4GA5GR5GF190670; 1G4GA5GR5GF140965

1G4GA5GR5GF111269 | 1G4GA5GR5GF111305 | 1G4GA5GR5GF136737; 1G4GA5GR5GF138245 | 1G4GA5GR5GF147088 | 1G4GA5GR5GF159192 | 1G4GA5GR5GF116147; 1G4GA5GR5GF195111; 1G4GA5GR5GF188076 | 1G4GA5GR5GF153165; 1G4GA5GR5GF130503 | 1G4GA5GR5GF100899

1G4GA5GR5GF156096 | 1G4GA5GR5GF113619 | 1G4GA5GR5GF104970 | 1G4GA5GR5GF199076 | 1G4GA5GR5GF174971 | 1G4GA5GR5GF183122

1G4GA5GR5GF154672 | 1G4GA5GR5GF148032; 1G4GA5GR5GF149276; 1G4GA5GR5GF146605; 1G4GA5GR5GF106427; 1G4GA5GR5GF127388 | 1G4GA5GR5GF185856

1G4GA5GR5GF154820 | 1G4GA5GR5GF170998 | 1G4GA5GR5GF131179 | 1G4GA5GR5GF100854 | 1G4GA5GR5GF179085; 1G4GA5GR5GF142523 | 1G4GA5GR5GF107173 | 1G4GA5GR5GF140822 | 1G4GA5GR5GF195707

1G4GA5GR5GF167129 | 1G4GA5GR5GF113507; 1G4GA5GR5GF198106 | 1G4GA5GR5GF135541; 1G4GA5GR5GF151304 | 1G4GA5GR5GF162352 | 1G4GA5GR5GF142764 | 1G4GA5GR5GF158852; 1G4GA5GR5GF175697 | 1G4GA5GR5GF126080

1G4GA5GR5GF110932 | 1G4GA5GR5GF170595; 1G4GA5GR5GF180074 | 1G4GA5GR5GF117945 | 1G4GA5GR5GF161055 | 1G4GA5GR5GF120165 | 1G4GA5GR5GF103107 | 1G4GA5GR5GF135202 | 1G4GA5GR5GF123180 | 1G4GA5GR5GF101101 | 1G4GA5GR5GF191544 | 1G4GA5GR5GF103804 | 1G4GA5GR5GF129318 | 1G4GA5GR5GF126984; 1G4GA5GR5GF130937

1G4GA5GR5GF186649 | 1G4GA5GR5GF137225 | 1G4GA5GR5GF182388; 1G4GA5GR5GF120215 | 1G4GA5GR5GF111417 | 1G4GA5GR5GF158463 | 1G4GA5GR5GF138536; 1G4GA5GR5GF180625; 1G4GA5GR5GF167616; 1G4GA5GR5GF138195 | 1G4GA5GR5GF177899; 1G4GA5GR5GF161766; 1G4GA5GR5GF141789 | 1G4GA5GR5GF129268; 1G4GA5GR5GF158334; 1G4GA5GR5GF101597 | 1G4GA5GR5GF132056 | 1G4GA5GR5GF182603 | 1G4GA5GR5GF195769 | 1G4GA5GR5GF183928 | 1G4GA5GR5GF153134; 1G4GA5GR5GF128007 | 1G4GA5GR5GF186831; 1G4GA5GR5GF164697 | 1G4GA5GR5GF164862 | 1G4GA5GR5GF151688 | 1G4GA5GR5GF129996 | 1G4GA5GR5GF165820; 1G4GA5GR5GF146362 | 1G4GA5GR5GF156437 | 1G4GA5GR5GF117315 | 1G4GA5GR5GF179846; 1G4GA5GR5GF125088; 1G4GA5GR5GF186697

1G4GA5GR5GF196565; 1G4GA5GR5GF140903; 1G4GA5GR5GF180754 | 1G4GA5GR5GF131358; 1G4GA5GR5GF165719

1G4GA5GR5GF161654

1G4GA5GR5GF185159 | 1G4GA5GR5GF150654 | 1G4GA5GR5GF126161 | 1G4GA5GR5GF179779 | 1G4GA5GR5GF138634 | 1G4GA5GR5GF103768 | 1G4GA5GR5GF100868 | 1G4GA5GR5GF162321; 1G4GA5GR5GF194637 | 1G4GA5GR5GF194573; 1G4GA5GR5GF186392; 1G4GA5GR5GF183766 | 1G4GA5GR5GF163209

1G4GA5GR5GF190135 | 1G4GA5GR5GF134809; 1G4GA5GR5GF159175 | 1G4GA5GR5GF197537; 1G4GA5GR5GF175084 | 1G4GA5GR5GF144756 | 1G4GA5GR5GF177269; 1G4GA5GR5GF127746 | 1G4GA5GR5GF101583; 1G4GA5GR5GF144529; 1G4GA5GR5GF100336 | 1G4GA5GR5GF156938 | 1G4GA5GR5GF137810 | 1G4GA5GR5GF164182; 1G4GA5GR5GF169642 | 1G4GA5GR5GF178325 | 1G4GA5GR5GF120568 | 1G4GA5GR5GF119095 | 1G4GA5GR5GF152565 | 1G4GA5GR5GF199191

1G4GA5GR5GF109490; 1G4GA5GR5GF110056; 1G4GA5GR5GF127889 | 1G4GA5GR5GF124846; 1G4GA5GR5GF119467 | 1G4GA5GR5GF197361 | 1G4GA5GR5GF198669 | 1G4GA5GR5GF131666 | 1G4GA5GR5GF120411; 1G4GA5GR5GF104435 | 1G4GA5GR5GF153702 | 1G4GA5GR5GF130646; 1G4GA5GR5GF187171 | 1G4GA5GR5GF104709 | 1G4GA5GR5GF176753

1G4GA5GR5GF182357 | 1G4GA5GR5GF113068; 1G4GA5GR5GF180303 | 1G4GA5GR5GF156163 | 1G4GA5GR5GF167809 | 1G4GA5GR5GF183380; 1G4GA5GR5GF101437; 1G4GA5GR5GF177921 | 1G4GA5GR5GF182567 | 1G4GA5GR5GF141100 | 1G4GA5GR5GF139220; 1G4GA5GR5GF138388 | 1G4GA5GR5GF130405; 1G4GA5GR5GF107464; 1G4GA5GR5GF121428 | 1G4GA5GR5GF124250 | 1G4GA5GR5GF184612 | 1G4GA5GR5GF194816 | 1G4GA5GR5GF122191 | 1G4GA5GR5GF135233 | 1G4GA5GR5GF172377 | 1G4GA5GR5GF165316 | 1G4GA5GR5GF119081 | 1G4GA5GR5GF161587 | 1G4GA5GR5GF148435 | 1G4GA5GR5GF173464; 1G4GA5GR5GF118478 | 1G4GA5GR5GF181841 | 1G4GA5GR5GF198509; 1G4GA5GR5GF174839; 1G4GA5GR5GF196520 | 1G4GA5GR5GF146328 | 1G4GA5GR5GF191737; 1G4GA5GR5GF117430; 1G4GA5GR5GF142134; 1G4GA5GR5GF189308; 1G4GA5GR5GF121008; 1G4GA5GR5GF154767; 1G4GA5GR5GF193035 | 1G4GA5GR5GF144708 | 1G4GA5GR5GF159676; 1G4GA5GR5GF107626 | 1G4GA5GR5GF147950 | 1G4GA5GR5GF184173 | 1G4GA5GR5GF190362 | 1G4GA5GR5GF102670 | 1G4GA5GR5GF145616 | 1G4GA5GR5GF195156; 1G4GA5GR5GF176204 | 1G4GA5GR5GF164649 | 1G4GA5GR5GF172475; 1G4GA5GR5GF156048; 1G4GA5GR5GF174825; 1G4GA5GR5GF156776 | 1G4GA5GR5GF155904 | 1G4GA5GR5GF149519 | 1G4GA5GR5GF198543; 1G4GA5GR5GF163047 | 1G4GA5GR5GF146393 | 1G4GA5GR5GF159516 | 1G4GA5GR5GF114298 | 1G4GA5GR5GF191334; 1G4GA5GR5GF167681 | 1G4GA5GR5GF179605

1G4GA5GR5GF117489 | 1G4GA5GR5GF175716 | 1G4GA5GR5GF140108; 1G4GA5GR5GF176431 | 1G4GA5GR5GF168250 | 1G4GA5GR5GF121770; 1G4GA5GR5GF190765 | 1G4GA5GR5GF142067; 1G4GA5GR5GF141940 | 1G4GA5GR5GF116441 | 1G4GA5GR5GF102846 | 1G4GA5GR5GF195030; 1G4GA5GR5GF121753; 1G4GA5GR5GF111935 | 1G4GA5GR5GF103754 | 1G4GA5GR5GF146037; 1G4GA5GR5GF186389 | 1G4GA5GR5GF119856 | 1G4GA5GR5GF165199 | 1G4GA5GR5GF198316

1G4GA5GR5GF195173

1G4GA5GR5GF193861; 1G4GA5GR5GF103222 | 1G4GA5GR5GF119212 | 1G4GA5GR5GF175957 | 1G4GA5GR5GF190412; 1G4GA5GR5GF197621; 1G4GA5GR5GF102720 | 1G4GA5GR5GF193942 | 1G4GA5GR5GF140481; 1G4GA5GR5GF149973; 1G4GA5GR5GF169205 | 1G4GA5GR5GF114799 | 1G4GA5GR5GF114141 | 1G4GA5GR5GF191124 | 1G4GA5GR5GF143218; 1G4GA5GR5GF111515 | 1G4GA5GR5GF171715 | 1G4GA5GR5GF196033 | 1G4GA5GR5GF159449 | 1G4GA5GR5GF147589; 1G4GA5GR5GF164537; 1G4GA5GR5GF139640; 1G4GA5GR5GF121669 | 1G4GA5GR5GF136558 | 1G4GA5GR5GF184075 | 1G4GA5GR5GF104788 | 1G4GA5GR5GF170483 | 1G4GA5GR5GF182651

1G4GA5GR5GF192015 | 1G4GA5GR5GF139234 | 1G4GA5GR5GF186974 | 1G4GA5GR5GF100191

1G4GA5GR5GF186909 | 1G4GA5GR5GF186313 | 1G4GA5GR5GF124491; 1G4GA5GR5GF129870 | 1G4GA5GR5GF113426 | 1G4GA5GR5GF144255; 1G4GA5GR5GF105052; 1G4GA5GR5GF170208; 1G4GA5GR5GF114236 | 1G4GA5GR5GF175411 | 1G4GA5GR5GF128170 | 1G4GA5GR5GF124328

1G4GA5GR5GF137368 | 1G4GA5GR5GF168877 | 1G4GA5GR5GF184626; 1G4GA5GR5GF157054; 1G4GA5GR5GF181712 | 1G4GA5GR5GF145194 | 1G4GA5GR5GF122630 | 1G4GA5GR5GF132140 | 1G4GA5GR5GF175358 | 1G4GA5GR5GF164327; 1G4GA5GR5GF109408; 1G4GA5GR5GF163873 | 1G4GA5GR5GF123924 | 1G4GA5GR5GF160505; 1G4GA5GR5GF190216 | 1G4GA5GR5GF199126; 1G4GA5GR5GF154414 | 1G4GA5GR5GF193911 | 1G4GA5GR5GF151867; 1G4GA5GR5GF112857; 1G4GA5GR5GF191088 | 1G4GA5GR5GF156423 | 1G4GA5GR5GF163095

1G4GA5GR5GF137242; 1G4GA5GR5GF170581; 1G4GA5GR5GF182262 | 1G4GA5GR5GF116391; 1G4GA5GR5GF147303; 1G4GA5GR5GF110137 | 1G4GA5GR5GF117721; 1G4GA5GR5GF169317 | 1G4GA5GR5GF127441; 1G4GA5GR5GF124717 | 1G4GA5GR5GF183539 | 1G4GA5GR5GF185355; 1G4GA5GR5GF176283; 1G4GA5GR5GF185498; 1G4GA5GR5GF174758; 1G4GA5GR5GF194900; 1G4GA5GR5GF109635; 1G4GA5GR5GF180334 | 1G4GA5GR5GF147852 | 1G4GA5GR5GF116746

1G4GA5GR5GF175795 | 1G4GA5GR5GF124281 | 1G4GA5GR5GF190992; 1G4GA5GR5GF138780 | 1G4GA5GR5GF184481 | 1G4GA5GR5GF199921; 1G4GA5GR5GF131649 | 1G4GA5GR5GF154011; 1G4GA5GR5GF102619; 1G4GA5GR5GF191592 | 1G4GA5GR5GF184934 | 1G4GA5GR5GF148547 | 1G4GA5GR5GF182679; 1G4GA5GR5GF179653; 1G4GA5GR5GF122868; 1G4GA5GR5GF113913 | 1G4GA5GR5GF168197 | 1G4GA5GR5GF103608 | 1G4GA5GR5GF106802 | 1G4GA5GR5GF130923; 1G4GA5GR5GF143381 | 1G4GA5GR5GF169060 | 1G4GA5GR5GF144658 | 1G4GA5GR5GF113510 | 1G4GA5GR5GF122417; 1G4GA5GR5GF168426 | 1G4GA5GR5GF166966; 1G4GA5GR5GF112468 | 1G4GA5GR5GF107724; 1G4GA5GR5GF144420 | 1G4GA5GR5GF192290 | 1G4GA5GR5GF169835; 1G4GA5GR5GF110770 | 1G4GA5GR5GF142859; 1G4GA5GR5GF142697; 1G4GA5GR5GF197442; 1G4GA5GR5GF142327 | 1G4GA5GR5GF136415; 1G4GA5GR5GF149536 | 1G4GA5GR5GF168071 | 1G4GA5GR5GF188255 | 1G4GA5GR5GF140027; 1G4GA5GR5GF135488; 1G4GA5GR5GF101342; 1G4GA5GR5GF106377 | 1G4GA5GR5GF129531; 1G4GA5GR5GF119727 | 1G4GA5GR5GF130579; 1G4GA5GR5GF153005 | 1G4GA5GR5GF112146 | 1G4GA5GR5GF137936; 1G4GA5GR5GF122529 | 1G4GA5GR5GF102636; 1G4GA5GR5GF171133 | 1G4GA5GR5GF193374; 1G4GA5GR5GF146331; 1G4GA5GR5GF178924 | 1G4GA5GR5GF131473 | 1G4GA5GR5GF101289; 1G4GA5GR5GF114642 | 1G4GA5GR5GF199577; 1G4GA5GR5GF170905 | 1G4GA5GR5GF146006 | 1G4GA5GR5GF165106; 1G4GA5GR5GF168703; 1G4GA5GR5GF115208 | 1G4GA5GR5GF179359 | 1G4GA5GR5GF143493; 1G4GA5GR5GF160617 | 1G4GA5GR5GF127617

1G4GA5GR5GF169091 | 1G4GA5GR5GF181533; 1G4GA5GR5GF113586 | 1G4GA5GR5GF191091; 1G4GA5GR5GF173481 | 1G4GA5GR5GF143753 | 1G4GA5GR5GF178440

1G4GA5GR5GF171648 | 1G4GA5GR5GF120716; 1G4GA5GR5GF135863

1G4GA5GR5GF124264

1G4GA5GR5GF171570; 1G4GA5GR5GF122353 | 1G4GA5GR5GF162285; 1G4GA5GR5GF132817 | 1G4GA5GR5GF168040

1G4GA5GR5GF199594 | 1G4GA5GR5GF155367 | 1G4GA5GR5GF184657; 1G4GA5GR5GF146636 | 1G4GA5GR5GF176221 | 1G4GA5GR5GF157071 | 1G4GA5GR5GF197098; 1G4GA5GR5GF102331 | 1G4GA5GR5GF174209; 1G4GA5GR5GF114401 | 1G4GA5GR5GF112566 | 1G4GA5GR5GF165526; 1G4GA5GR5GF171908 | 1G4GA5GR5GF142862; 1G4GA5GR5GF169477 | 1G4GA5GR5GF101650 | 1G4GA5GR5GF133126; 1G4GA5GR5GF169074 | 1G4GA5GR5GF161248 | 1G4GA5GR5GF114446 | 1G4GA5GR5GF189082

1G4GA5GR5GF130047; 1G4GA5GR5GF123017; 1G4GA5GR5GF126385 | 1G4GA5GR5GF115323; 1G4GA5GR5GF138892 | 1G4GA5GR5GF113572 | 1G4GA5GR5GF186232; 1G4GA5GR5GF180172 | 1G4GA5GR5GF126368; 1G4GA5GR5GF107058 | 1G4GA5GR5GF114950 | 1G4GA5GR5GF119887 | 1G4GA5GR5GF163159 | 1G4GA5GR5GF146572 | 1G4GA5GR5GF152968 | 1G4GA5GR5GF117654 | 1G4GA5GR5GF119498; 1G4GA5GR5GF170600 | 1G4GA5GR5GF134468 | 1G4GA5GR5GF165445 | 1G4GA5GR5GF170256; 1G4GA5GR5GF113412 | 1G4GA5GR5GF160861 | 1G4GA5GR5GF186019 | 1G4GA5GR5GF147429 | 1G4GA5GR5GF187591; 1G4GA5GR5GF195335 | 1G4GA5GR5GF139377 | 1G4GA5GR5GF124541; 1G4GA5GR5GF127553 | 1G4GA5GR5GF159385 | 1G4GA5GR5GF118304 | 1G4GA5GR5GF145499 | 1G4GA5GR5GF125530; 1G4GA5GR5GF119520 | 1G4GA5GR5GF182228; 1G4GA5GR5GF163355 | 1G4GA5GR5GF183637 | 1G4GA5GR5GF154123; 1G4GA5GR5GF116424; 1G4GA5GR5GF156924 | 1G4GA5GR5GF148239

1G4GA5GR5GF135409 | 1G4GA5GR5GF105228; 1G4GA5GR5GF165705 | 1G4GA5GR5GF118173 | 1G4GA5GR5GF130985 | 1G4GA5GR5GF115662 | 1G4GA5GR5GF173612 | 1G4GA5GR5GF134552 | 1G4GA5GR5GF193939 | 1G4GA5GR5GF105357; 1G4GA5GR5GF106833 | 1G4GA5GR5GF152727 | 1G4GA5GR5GF131070 | 1G4GA5GR5GF107335 | 1G4GA5GR5GF193276 | 1G4GA5GR5GF159225 | 1G4GA5GR5GF159435; 1G4GA5GR5GF191253; 1G4GA5GR5GF162142 | 1G4GA5GR5GF175571 | 1G4GA5GR5GF153022 | 1G4GA5GR5GF186179 | 1G4GA5GR5GF119324 | 1G4GA5GR5GF160925 | 1G4GA5GR5GF105374; 1G4GA5GR5GF147463 | 1G4GA5GR5GF157216 | 1G4GA5GR5GF186375; 1G4GA5GR5GF152632; 1G4GA5GR5GF130694 | 1G4GA5GR5GF170385 | 1G4GA5GR5GF122045; 1G4GA5GR5GF110753 | 1G4GA5GR5GF104984; 1G4GA5GR5GF141534 | 1G4GA5GR5GF151318; 1G4GA5GR5GF144787 | 1G4GA5GR5GF197862 | 1G4GA5GR5GF194234 | 1G4GA5GR5GF112101 | 1G4GA5GR5GF191284; 1G4GA5GR5GF196985 | 1G4GA5GR5GF127911; 1G4GA5GR5GF172492; 1G4GA5GR5GF157233 | 1G4GA5GR5GF141338; 1G4GA5GR5GF121946 | 1G4GA5GR5GF129576; 1G4GA5GR5GF197294; 1G4GA5GR5GF133269 | 1G4GA5GR5GF106055; 1G4GA5GR5GF149696 | 1G4GA5GR5GF130176 | 1G4GA5GR5GF119999 | 1G4GA5GR5GF122837 | 1G4GA5GR5GF186960 | 1G4GA5GR5GF190653 | 1G4GA5GR5GF196503; 1G4GA5GR5GF109702; 1G4GA5GR5GF187431; 1G4GA5GR5GF136933 | 1G4GA5GR5GF175344 | 1G4GA5GR5GF198199

1G4GA5GR5GF199868

1G4GA5GR5GF168247; 1G4GA5GR5GF190328 | 1G4GA5GR5GF191026 | 1G4GA5GR5GF156759; 1G4GA5GR5GF184660 | 1G4GA5GR5GF147558; 1G4GA5GR5GF162884 | 1G4GA5GR5GF179667 | 1G4GA5GR5GF191866; 1G4GA5GR5GF114768 | 1G4GA5GR5GF151562 | 1G4GA5GR5GF145230 | 1G4GA5GR5GF133384 | 1G4GA5GR5GF110459; 1G4GA5GR5GF188093; 1G4GA5GR5GF196582 | 1G4GA5GR5GF174677; 1G4GA5GR5GF113927 | 1G4GA5GR5GF197506 | 1G4GA5GR5GF180446; 1G4GA5GR5GF154770 | 1G4GA5GR5GF108131 | 1G4GA5GR5GF156406 | 1G4GA5GR5GF186411; 1G4GA5GR5GF160214 | 1G4GA5GR5GF147527

1G4GA5GR5GF101051; 1G4GA5GR5GF162870 | 1G4GA5GR5GF197604; 1G4GA5GR5GF169107 | 1G4GA5GR5GF190782 | 1G4GA5GR5GF106332 | 1G4GA5GR5GF129111 | 1G4GA5GR5GF190152 | 1G4GA5GR5GF108128 | 1G4GA5GR5GF128654; 1G4GA5GR5GF155630 | 1G4GA5GR5GF180852; 1G4GA5GR5GF169334 | 1G4GA5GR5GF119193 | 1G4GA5GR5GF109859; 1G4GA5GR5GF144790 | 1G4GA5GR5GF176848 | 1G4GA5GR5GF184643; 1G4GA5GR5GF154932 | 1G4GA5GR5GF131327 | 1G4GA5GR5GF104242 | 1G4GA5GR5GF155157 | 1G4GA5GR5GF171195; 1G4GA5GR5GF172847 | 1G4GA5GR5GF153411 | 1G4GA5GR5GF147625; 1G4GA5GR5GF130839 | 1G4GA5GR5GF191446 | 1G4GA5GR5GF138830

1G4GA5GR5GF104094; 1G4GA5GR5GF101843 | 1G4GA5GR5GF169348

1G4GA5GR5GF129884 | 1G4GA5GR5GF165624 | 1G4GA5GR5GF100384; 1G4GA5GR5GF181046 | 1G4GA5GR5GF111093; 1G4GA5GR5GF170662; 1G4GA5GR5GF168233 | 1G4GA5GR5GF172654 | 1G4GA5GR5GF139587; 1G4GA5GR5GF174890 | 1G4GA5GR5GF105651; 1G4GA5GR5GF151190 | 1G4GA5GR5GF131506; 1G4GA5GR5GF164568 | 1G4GA5GR5GF143610 | 1G4GA5GR5GF108890 | 1G4GA5GR5GF113104 | 1G4GA5GR5GF114432 | 1G4GA5GR5GF151612 | 1G4GA5GR5GF122403 | 1G4GA5GR5GF106251; 1G4GA5GR5GF160312 | 1G4GA5GR5GF122532; 1G4GA5GR5GF148645 | 1G4GA5GR5GF148788 | 1G4GA5GR5GF180561; 1G4GA5GR5GF199899; 1G4GA5GR5GF171620; 1G4GA5GR5GF146376; 1G4GA5GR5GF120487; 1G4GA5GR5GF140870; 1G4GA5GR5GF144918 | 1G4GA5GR5GF176543 | 1G4GA5GR5GF107545; 1G4GA5GR5GF123115 | 1G4GA5GR5GF118111

1G4GA5GR5GF138097 | 1G4GA5GR5GF155868; 1G4GA5GR5GF197490 | 1G4GA5GR5GF163274; 1G4GA5GR5GF139881; 1G4GA5GR5GF163548 | 1G4GA5GR5GF127682 | 1G4GA5GR5GF183072; 1G4GA5GR5GF175179 | 1G4GA5GR5GF109442; 1G4GA5GR5GF128864; 1G4GA5GR5GF182410 | 1G4GA5GR5GF103513 | 1G4GA5GR5GF138469 | 1G4GA5GR5GF109800; 1G4GA5GR5GF168054 | 1G4GA5GR5GF130663 | 1G4GA5GR5GF171844 | 1G4GA5GR5GF166644 | 1G4GA5GR5GF183198; 1G4GA5GR5GF108369 | 1G4GA5GR5GF157409 | 1G4GA5GR5GF114477

1G4GA5GR5GF179300 | 1G4GA5GR5GF136981; 1G4GA5GR5GF101468; 1G4GA5GR5GF162089 | 1G4GA5GR5GF130582 | 1G4GA5GR5GF190068 | 1G4GA5GR5GF143901; 1G4GA5GR5GF111059; 1G4GA5GR5GF128203 | 1G4GA5GR5GF179460 | 1G4GA5GR5GF174534 | 1G4GA5GR5GF149679 | 1G4GA5GR5GF178230 | 1G4GA5GR5GF117900 | 1G4GA5GR5GF134969 | 1G4GA5GR5GF192483 | 1G4GA5GR5GF138472 | 1G4GA5GR5GF157586; 1G4GA5GR5GF185971 | 1G4GA5GR5GF145180 | 1G4GA5GR5GF136639 | 1G4GA5GR5GF126175 | 1G4GA5GR5GF117234; 1G4GA5GR5GF135507 | 1G4GA5GR5GF168474 | 1G4GA5GR5GF134938 | 1G4GA5GR5GF151822 | 1G4GA5GR5GF186490 | 1G4GA5GR5GF123020 | 1G4GA5GR5GF125608 | 1G4GA5GR5GF166207 | 1G4GA5GR5GF104662 | 1G4GA5GR5GF131831 | 1G4GA5GR5GF155269 | 1G4GA5GR5GF144482 | 1G4GA5GR5GF198218; 1G4GA5GR5GF108338 | 1G4GA5GR5GF166871 | 1G4GA5GR5GF151769 | 1G4GA5GR5GF184125; 1G4GA5GR5GF150377 | 1G4GA5GR5GF194394 | 1G4GA5GR5GF101955 | 1G4GA5GR5GF188661 | 1G4GA5GR5GF180575 | 1G4GA5GR5GF105682 | 1G4GA5GR5GF139878; 1G4GA5GR5GF155711; 1G4GA5GR5GF153845 | 1G4GA5GR5GF129593 | 1G4GA5GR5GF103883; 1G4GA5GR5GF127763 | 1G4GA5GR5GF117184; 1G4GA5GR5GF176400; 1G4GA5GR5GF137581 | 1G4GA5GR5GF161122 | 1G4GA5GR5GF181113 | 1G4GA5GR5GF125723 | 1G4GA5GR5GF164392; 1G4GA5GR5GF111675 | 1G4GA5GR5GF158284 | 1G4GA5GR5GF144272; 1G4GA5GR5GF119386 | 1G4GA5GR5GF171651 | 1G4GA5GR5GF126323; 1G4GA5GR5GF180205 | 1G4GA5GR5GF172766 | 1G4GA5GR5GF103060 | 1G4GA5GR5GF154638 | 1G4GA5GR5GF164439; 1G4GA5GR5GF130601; 1G4GA5GR5GF170693 | 1G4GA5GR5GF188031 | 1G4GA5GR5GF138777 | 1G4GA5GR5GF172041 | 1G4GA5GR5GF148919 | 1G4GA5GR5GF187218 | 1G4GA5GR5GF154610; 1G4GA5GR5GF147706 | 1G4GA5GR5GF166532; 1G4GA5GR5GF134583 | 1G4GA5GR5GF186070

1G4GA5GR5GF167311; 1G4GA5GR5GF157460

1G4GA5GR5GF173531

1G4GA5GR5GF189325 | 1G4GA5GR5GF111532 | 1G4GA5GR5GF187087 | 1G4GA5GR5GF160732 | 1G4GA5GR5GF143221 | 1G4GA5GR5GF146216; 1G4GA5GR5GF103687; 1G4GA5GR5GF152579

1G4GA5GR5GF133871; 1G4GA5GR5GF131389 | 1G4GA5GR5GF197599

1G4GA5GR5GF193567 | 1G4GA5GR5GF163470 | 1G4GA5GR5GF189454; 1G4GA5GR5GF194881 | 1G4GA5GR5GF135510 | 1G4GA5GR5GF127567 | 1G4GA5GR5GF124376 | 1G4GA5GR5GF168667 | 1G4GA5GR5GF111045 | 1G4GA5GR5GF138357 | 1G4GA5GR5GF149827

1G4GA5GR5GF161962 | 1G4GA5GR5GF144403

1G4GA5GR5GF116858 | 1G4GA5GR5GF178065 | 1G4GA5GR5GF129500 | 1G4GA5GR5GF170953 | 1G4GA5GR5GF136267 | 1G4GA5GR5GF187638 | 1G4GA5GR5GF145261 | 1G4GA5GR5GF177319 | 1G4GA5GR5GF181581 | 1G4GA5GR5GF173769 | 1G4GA5GR5GF180592 | 1G4GA5GR5GF182472; 1G4GA5GR5GF187896 | 1G4GA5GR5GF137208 | 1G4GA5GR5GF173321 | 1G4GA5GR5GF122921 | 1G4GA5GR5GF174226; 1G4GA5GR5GF141050; 1G4GA5GR5GF178387; 1G4GA5GR5GF193780; 1G4GA5GR5GF105746 | 1G4GA5GR5GF155322

1G4GA5GR5GF122627; 1G4GA5GR5GF186537 | 1G4GA5GR5GF111577; 1G4GA5GR5GF107030 | 1G4GA5GR5GF176882 | 1G4GA5GR5GF166837; 1G4GA5GR5GF132803 | 1G4GA5GR5GF136334 | 1G4GA5GR5GF189468 | 1G4GA5GR5GF189003 | 1G4GA5GR5GF197392 | 1G4GA5GR5GF181726 | 1G4GA5GR5GF165302

1G4GA5GR5GF172931; 1G4GA5GR5GF144319 | 1G4GA5GR5GF159600; 1G4GA5GR5GF141291; 1G4GA5GR5GF151576

1G4GA5GR5GF163601 | 1G4GA5GR5GF120764; 1G4GA5GR5GF168846; 1G4GA5GR5GF110915 | 1G4GA5GR5GF162495 | 1G4GA5GR5GF127343; 1G4GA5GR5GF180530 | 1G4GA5GR5GF114012 | 1G4GA5GR5GF136513 | 1G4GA5GR5GF156860; 1G4GA5GR5GF134857 | 1G4GA5GR5GF138570; 1G4GA5GR5GF100174; 1G4GA5GR5GF177028 | 1G4GA5GR5GF167132 | 1G4GA5GR5GF144322 | 1G4GA5GR5GF162979 | 1G4GA5GR5GF114494 | 1G4GA5GR5GF139041 | 1G4GA5GR5GF141906

1G4GA5GR5GF177286 | 1G4GA5GR5GF105102; 1G4GA5GR5GF199708 | 1G4GA5GR5GF120490 | 1G4GA5GR5GF190121 | 1G4GA5GR5GF173447 | 1G4GA5GR5GF187851; 1G4GA5GR5GF154476 | 1G4GA5GR5GF179409 | 1G4GA5GR5GF105827 | 1G4GA5GR5GF144496

1G4GA5GR5GF149763 | 1G4GA5GR5GF110350 | 1G4GA5GR5GF117007; 1G4GA5GR5GF102944; 1G4GA5GR5GF136687 | 1G4GA5GR5GF114270; 1G4GA5GR5GF101244 | 1G4GA5GR5GF104550 | 1G4GA5GR5GF198011; 1G4GA5GR5GF132106 | 1G4GA5GR5GF175652 | 1G4GA5GR5GF127990 | 1G4GA5GR5GF123566 | 1G4GA5GR5GF189907 | 1G4GA5GR5GF155532 | 1G4GA5GR5GF126015 | 1G4GA5GR5GF177708; 1G4GA5GR5GF161556; 1G4GA5GR5GF128752 | 1G4GA5GR5GF181905 | 1G4GA5GR5GF138584 | 1G4GA5GR5GF120750 | 1G4GA5GR5GF154431; 1G4GA5GR5GF110641 | 1G4GA5GR5GF152064; 1G4GA5GR5GF161394 | 1G4GA5GR5GF150976

1G4GA5GR5GF104872; 1G4GA5GR5GF105858 | 1G4GA5GR5GF157958 | 1G4GA5GR5GF154493 | 1G4GA5GR5GF168037; 1G4GA5GR5GF111501; 1G4GA5GR5GF123308 | 1G4GA5GR5GF102488 | 1G4GA5GR5GF117587 | 1G4GA5GR5GF153991 | 1G4GA5GR5GF157250; 1G4GA5GR5GF174081 | 1G4GA5GR5GF104340 | 1G4GA5GR5GF142554 | 1G4GA5GR5GF167535 | 1G4GA5GR5GF180883 | 1G4GA5GR5GF131618; 1G4GA5GR5GF192189 | 1G4GA5GR5GF120800; 1G4GA5GR5GF145745; 1G4GA5GR5GF139654 | 1G4GA5GR5GF193486 | 1G4GA5GR5GF178891; 1G4GA5GR5GF185775 | 1G4GA5GR5GF170399 | 1G4GA5GR5GF191060; 1G4GA5GR5GF189650 | 1G4GA5GR5GF140805; 1G4GA5GR5GF155479 | 1G4GA5GR5GF169785; 1G4GA5GR5GF107660 | 1G4GA5GR5GF138813

1G4GA5GR5GF161928 | 1G4GA5GR5GF186196 | 1G4GA5GR5GF168684 | 1G4GA5GR5GF153764 | 1G4GA5GR5GF183332 | 1G4GA5GR5GF124345; 1G4GA5GR5GF189499; 1G4GA5GR5GF167891 | 1G4GA5GR5GF105911; 1G4GA5GR5GF114138; 1G4GA5GR5GF137564 | 1G4GA5GR5GF162206; 1G4GA5GR5GF165283 | 1G4GA5GR5GF123163 | 1G4GA5GR5GF186957; 1G4GA5GR5GF113393; 1G4GA5GR5GF184349

1G4GA5GR5GF159063 | 1G4GA5GR5GF136608 | 1G4GA5GR5GF125429; 1G4GA5GR5GF118965 | 1G4GA5GR5GF128704 | 1G4GA5GR5GF111711 | 1G4GA5GR5GF184321

1G4GA5GR5GF105584 | 1G4GA5GR5GF144059 | 1G4GA5GR5GF123258 | 1G4GA5GR5GF113751

1G4GA5GR5GF161461; 1G4GA5GR5GF132929 | 1G4GA5GR5GF188319 | 1G4GA5GR5GF150251 | 1G4GA5GR5GF198056 | 1G4GA5GR5GF154137; 1G4GA5GR5GF194010

1G4GA5GR5GF180253 | 1G4GA5GR5GF148371 | 1G4GA5GR5GF170421 | 1G4GA5GR5GF180480 | 1G4GA5GR5GF137953; 1G4GA5GR5GF193231; 1G4GA5GR5GF125270 | 1G4GA5GR5GF147561 | 1G4GA5GR5GF129349 | 1G4GA5GR5GF144580 | 1G4GA5GR5GF133675; 1G4GA5GR5GF101180 | 1G4GA5GR5GF125205; 1G4GA5GR5GF139976 | 1G4GA5GR5GF181418 | 1G4GA5GR5GF124006 | 1G4GA5GR5GF195433 | 1G4GA5GR5GF199112 | 1G4GA5GR5GF148516; 1G4GA5GR5GF143879; 1G4GA5GR5GF106749 | 1G4GA5GR5GF155224; 1G4GA5GR5GF181385 | 1G4GA5GR5GF126807; 1G4GA5GR5GF141727 | 1G4GA5GR5GF158785; 1G4GA5GR5GF100627; 1G4GA5GR5GF176963 | 1G4GA5GR5GF136477; 1G4GA5GR5GF165221 | 1G4GA5GR5GF168488 | 1G4GA5GR5GF100675 | 1G4GA5GR5GF158446 | 1G4GA5GR5GF180429 | 1G4GA5GR5GF114933 | 1G4GA5GR5GF167194 | 1G4GA5GR5GF120330; 1G4GA5GR5GF161153; 1G4GA5GR5GF147110; 1G4GA5GR5GF149326; 1G4GA5GR5GF189048 | 1G4GA5GR5GF142604 | 1G4GA5GR5GF102068 | 1G4GA5GR5GF184013 | 1G4GA5GR5GF159578 | 1G4GA5GR5GF160584

1G4GA5GR5GF136866 | 1G4GA5GR5GF170192 | 1G4GA5GR5GF158723; 1G4GA5GR5GF133403; 1G4GA5GR5GF193021 | 1G4GA5GR5GF147365

1G4GA5GR5GF180897 | 1G4GA5GR5GF101602 | 1G4GA5GR5GF171357 | 1G4GA5GR5GF151545 | 1G4GA5GR5GF180558; 1G4GA5GR5GF111241; 1G4GA5GR5GF171178 | 1G4GA5GR5GF118643 | 1G4GA5GR5GF137127 | 1G4GA5GR5GF181094 | 1G4GA5GR5GF155790

1G4GA5GR5GF133904 | 1G4GA5GR5GF113829 | 1G4GA5GR5GF116777; 1G4GA5GR5GF168300 | 1G4GA5GR5GF192077 | 1G4GA5GR5GF155644 | 1G4GA5GR5GF138424 | 1G4GA5GR5GF187784 | 1G4GA5GR5GF175196; 1G4GA5GR5GF194587 | 1G4GA5GR5GF172346; 1G4GA5GR5GF191656; 1G4GA5GR5GF107996; 1G4GA5GR5GF142456 | 1G4GA5GR5GF154283; 1G4GA5GR5GF151593; 1G4GA5GR5GF194119 | 1G4GA5GR5GF156731 | 1G4GA5GR5GF109165 | 1G4GA5GR5GF171746 | 1G4GA5GR5GF161900 | 1G4GA5GR5GF131490

1G4GA5GR5GF154719; 1G4GA5GR5GF106086 | 1G4GA5GR5GF132381 | 1G4GA5GR5GF142909; 1G4GA5GR5GF141694 | 1G4GA5GR5GF136642 | 1G4GA5GR5GF148600 | 1G4GA5GR5GF175215 | 1G4GA5GR5GF127049 | 1G4GA5GR5GF198459; 1G4GA5GR5GF194752; 1G4GA5GR5GF135829 | 1G4GA5GR5GF188353 | 1G4GA5GR5GF168331 | 1G4GA5GR5GF112230 | 1G4GA5GR5GF197571; 1G4GA5GR5GF141372; 1G4GA5GR5GF113765 | 1G4GA5GR5GF180950; 1G4GA5GR5GF106900; 1G4GA5GR5GF180642; 1G4GA5GR5GF199336; 1G4GA5GR5GF172685 | 1G4GA5GR5GF142649 | 1G4GA5GR5GF107674; 1G4GA5GR5GF197845 | 1G4GA5GR5GF186635; 1G4GA5GR5GF148824 | 1G4GA5GR5GF100028 | 1G4GA5GR5GF124636 | 1G4GA5GR5GF134843; 1G4GA5GR5GF190474; 1G4GA5GR5GF137533 | 1G4GA5GR5GF181452 | 1G4GA5GR5GF132235 | 1G4GA5GR5GF167969; 1G4GA5GR5GF183377; 1G4GA5GR5GF147687; 1G4GA5GR5GF145308 | 1G4GA5GR5GF191219; 1G4GA5GR5GF111174; 1G4GA5GR5GF172816 | 1G4GA5GR5GF182729; 1G4GA5GR5GF184836 | 1G4GA5GR5GF199580 | 1G4GA5GR5GF198946 | 1G4GA5GR5GF134292 | 1G4GA5GR5GF169723 | 1G4GA5GR5GF158608; 1G4GA5GR5GF192242 | 1G4GA5GR5GF173304 | 1G4GA5GR5GF155286 | 1G4GA5GR5GF158625 | 1G4GA5GR5GF197635 | 1G4GA5GR5GF166451 | 1G4GA5GR5GF143686; 1G4GA5GR5GF122658; 1G4GA5GR5GF114110

1G4GA5GR5GF113345 | 1G4GA5GR5GF186277 | 1G4GA5GR5GF181290

1G4GA5GR5GF174517 | 1G4GA5GR5GF156616 | 1G4GA5GR5GF179703 | 1G4GA5GR5GF129139 | 1G4GA5GR5GF197988 | 1G4GA5GR5GF114740 | 1G4GA5GR5GF120859 | 1G4GA5GR5GF182827; 1G4GA5GR5GF119730; 1G4GA5GR5GF107738; 1G4GA5GR5GF199417; 1G4GA5GR5GF135927 | 1G4GA5GR5GF183153; 1G4GA5GR5GF159354; 1G4GA5GR5GF138794 | 1G4GA5GR5GF123907 | 1G4GA5GR5GF118142

1G4GA5GR5GF101728 | 1G4GA5GR5GF137256; 1G4GA5GR5GF112616 | 1G4GA5GR5GF110784 | 1G4GA5GR5GF198476 | 1G4GA5GR5GF189745; 1G4GA5GR5GF185789 | 1G4GA5GR5GF125334 | 1G4GA5GR5GF192791; 1G4GA5GR5GF186148

1G4GA5GR5GF146992 | 1G4GA5GR5GF130064 | 1G4GA5GR5GF134180; 1G4GA5GR5GF183489; 1G4GA5GR5GF140142 | 1G4GA5GR5GF177384; 1G4GA5GR5GF120294 | 1G4GA5GR5GF167275; 1G4GA5GR5GF127875 | 1G4GA5GR5GF163128 | 1G4GA5GR5GF177188 | 1G4GA5GR5GF129674; 1G4GA5GR5GF130730

1G4GA5GR5GF145082 | 1G4GA5GR5GF102782; 1G4GA5GR5GF113295 | 1G4GA5GR5GF188546 | 1G4GA5GR5GF139458; 1G4GA5GR5GF128640 | 1G4GA5GR5GF125527 | 1G4GA5GR5GF115483 | 1G4GA5GR5GF132851 | 1G4GA5GR5GF126838 | 1G4GA5GR5GF114592 | 1G4GA5GR5GF150542 | 1G4GA5GR5GF148144 | 1G4GA5GR5GF183654 | 1G4GA5GR5GF192449; 1G4GA5GR5GF152355; 1G4GA5GR5GF158351; 1G4GA5GR5GF193116 | 1G4GA5GR5GF128217; 1G4GA5GR5GF113314 | 1G4GA5GR5GF138021; 1G4GA5GR5GF193665 | 1G4GA5GR5GF105245 | 1G4GA5GR5GF102877; 1G4GA5GR5GF198638 | 1G4GA5GR5GF140089; 1G4GA5GR5GF186103 | 1G4GA5GR5GF178888; 1G4GA5GR5GF156065 | 1G4GA5GR5GF168295

1G4GA5GR5GF193651; 1G4GA5GR5GF144207 | 1G4GA5GR5GF191639 | 1G4GA5GR5GF147804 | 1G4GA5GR5GF185677 | 1G4GA5GR5GF143090

1G4GA5GR5GF177837

1G4GA5GR5GF132459 | 1G4GA5GR5GF192385 | 1G4GA5GR5GF108565

1G4GA5GR5GF149648 | 1G4GA5GR5GF118089; 1G4GA5GR5GF152663 | 1G4GA5GR5GF108727 | 1G4GA5GR5GF183900 | 1G4GA5GR5GF198431 | 1G4GA5GR5GF190409; 1G4GA5GR5GF185985 | 1G4GA5GR5GF110431 | 1G4GA5GR5GF181306; 1G4GA5GR5GF123048; 1G4GA5GR5GF178471 | 1G4GA5GR5GF145907 | 1G4GA5GR5GF102314

1G4GA5GR5GF113779

1G4GA5GR5GF179992 | 1G4GA5GR5GF156440 | 1G4GA5GR5GF145051 | 1G4GA5GR5GF146927 | 1G4GA5GR5GF134390

1G4GA5GR5GF117542; 1G4GA5GR5GF104449; 1G4GA5GR5GF147690 | 1G4GA5GR5GF118013; 1G4GA5GR5GF164523 | 1G4GA5GR5GF130355; 1G4GA5GR5GF182844 | 1G4GA5GR5GF107321; 1G4GA5GR5GF182925 | 1G4GA5GR5GF102510 | 1G4GA5GR5GF137628; 1G4GA5GR5GF125771; 1G4GA5GR5GF104256 | 1G4GA5GR5GF134440 | 1G4GA5GR5GF182777 | 1G4GA5GR5GF144465 | 1G4GA5GR5GF140710; 1G4GA5GR5GF165459; 1G4GA5GR5GF144448; 1G4GA5GR5GF131957 | 1G4GA5GR5GF123101 | 1G4GA5GR5GF167843 | 1G4GA5GR5GF163677 | 1G4GA5GR5GF178485 | 1G4GA5GR5GF131537 | 1G4GA5GR5GF103964; 1G4GA5GR5GF145759; 1G4GA5GR5GF138004; 1G4GA5GR5GF114852 | 1G4GA5GR5GF199322; 1G4GA5GR5GF116942; 1G4GA5GR5GF181399; 1G4GA5GR5GF199806 | 1G4GA5GR5GF112647; 1G4GA5GR5GF167292 | 1G4GA5GR5GF111403 | 1G4GA5GR5GF171519; 1G4GA5GR5GF131960; 1G4GA5GR5GF127620

1G4GA5GR5GF137676 | 1G4GA5GR5GF147253 | 1G4GA5GR5GF121705 | 1G4GA5GR5GF185338 | 1G4GA5GR5GF144773 | 1G4GA5GR5GF159645; 1G4GA5GR5GF165428 | 1G4GA5GR5GF137919; 1G4GA5GR5GF144367 | 1G4GA5GR5GF159905 | 1G4GA5GR5GF101339; 1G4GA5GR5GF107478; 1G4GA5GR5GF154669

1G4GA5GR5GF102653 | 1G4GA5GR5GF146863 | 1G4GA5GR5GF121297 | 1G4GA5GR5GF196551; 1G4GA5GR5GF122692 | 1G4GA5GR5GF128721

1G4GA5GR5GF183797 | 1G4GA5GR5GF167700; 1G4GA5GR5GF194315 | 1G4GA5GR5GF115953 | 1G4GA5GR5GF137161; 1G4GA5GR5GF124796; 1G4GA5GR5GF142053 | 1G4GA5GR5GF134678 | 1G4GA5GR5GF172301; 1G4GA5GR5GF125740 | 1G4GA5GR5GF192984 | 1G4GA5GR5GF173349 | 1G4GA5GR5GF121512 | 1G4GA5GR5GF108811 | 1G4GA5GR5GF175604 | 1G4GA5GR5GF157037; 1G4GA5GR5GF125284 | 1G4GA5GR5GF150105 | 1G4GA5GR5GF175148; 1G4GA5GR5GF161802 | 1G4GA5GR5GF114981 | 1G4GA5GR5GF109912; 1G4GA5GR5GF160357; 1G4GA5GR5GF140867 | 1G4GA5GR5GF159967 | 1G4GA5GR5GF133174; 1G4GA5GR5GF132977 | 1G4GA5GR5GF196193; 1G4GA5GR5GF198915 | 1G4GA5GR5GF192712; 1G4GA5GR5GF108646 | 1G4GA5GR5GF122806 | 1G4GA5GR5GF162092; 1G4GA5GR5GF109599 | 1G4GA5GR5GF197683 | 1G4GA5GR5GF141999; 1G4GA5GR5GF103995 | 1G4GA5GR5GF132753; 1G4GA5GR5GF131781; 1G4GA5GR5GF165154; 1G4GA5GR5GF197926; 1G4GA5GR5GF109540 | 1G4GA5GR5GF191494 | 1G4GA5GR5GF132008 | 1G4GA5GR5GF119243

1G4GA5GR5GF122580; 1G4GA5GR5GF137645; 1G4GA5GR5GF163629 | 1G4GA5GR5GF112471; 1G4GA5GR5GF151755

1G4GA5GR5GF149312 | 1G4GA5GR5GF183671; 1G4GA5GR5GF122787 | 1G4GA5GR5GF173352 | 1G4GA5GR5GF128301 | 1G4GA5GR5GF166367 | 1G4GA5GR5GF163937 | 1G4GA5GR5GF160181 | 1G4GA5GR5GF168796 | 1G4GA5GR5GF151531; 1G4GA5GR5GF136611; 1G4GA5GR5GF139279 | 1G4GA5GR5GF126239 | 1G4GA5GR5GF179202 | 1G4GA5GR5GF110946; 1G4GA5GR5GF160939 | 1G4GA5GR5GF161136

1G4GA5GR5GF131151 | 1G4GA5GR5GF184383; 1G4GA5GR5GF189986 | 1G4GA5GR5GF113054 | 1G4GA5GR5GF175666 | 1G4GA5GR5GF137662 | 1G4GA5GR5GF127178 | 1G4GA5GR5GF179894 | 1G4GA5GR5GF128699 | 1G4GA5GR5GF157555; 1G4GA5GR5GF132896 | 1G4GA5GR5GF167406 | 1G4GA5GR5GF136544 | 1G4GA5GR5GF110896 | 1G4GA5GR5GF125916; 1G4GA5GR5GF149813 | 1G4GA5GR5GF155496 | 1G4GA5GR5GF116651 | 1G4GA5GR5GF121462 | 1G4GA5GR5GF137113

1G4GA5GR5GF133921 | 1G4GA5GR5GF189261 | 1G4GA5GR5GF145177 | 1G4GA5GR5GF115600; 1G4GA5GR5GF153148 | 1G4GA5GR5GF104077; 1G4GA5GR5GF182293; 1G4GA5GR5GF154008

1G4GA5GR5GF106847; 1G4GA5GR5GF126953 | 1G4GA5GR5GF193505; 1G4GA5GR5GF183234 | 1G4GA5GR5GF185632 | 1G4GA5GR5GF130288 | 1G4GA5GR5GF108498 | 1G4GA5GR5GF146670 | 1G4GA5GR5GF121591

1G4GA5GR5GF155112 | 1G4GA5GR5GF194024 | 1G4GA5GR5GF142408 | 1G4GA5GR5GF128122; 1G4GA5GR5GF148967; 1G4GA5GR5GF141730 | 1G4GA5GR5GF193875 | 1G4GA5GR5GF138343

1G4GA5GR5GF135247

1G4GA5GR5GF179328

1G4GA5GR5GF112373 | 1G4GA5GR5GF164859 | 1G4GA5GR5GF118206 | 1G4GA5GR5GF193424; 1G4GA5GR5GF169611 | 1G4GA5GR5GF112048; 1G4GA5GR5GF139797 | 1G4GA5GR5GF170919 | 1G4GA5GR5GF118853

1G4GA5GR5GF176719

1G4GA5GR5GF159418; 1G4GA5GR5GF175425 | 1G4GA5GR5GF110302; 1G4GA5GR5GF171455 | 1G4GA5GR5GF175912; 1G4GA5GR5GF123096 | 1G4GA5GR5GF158981 | 1G4GA5GR5GF100823; 1G4GA5GR5GF185727 | 1G4GA5GR5GF130498 | 1G4GA5GR5GF129948 | 1G4GA5GR5GF137774 | 1G4GA5GR5GF183007 | 1G4GA5GR5GF158382 | 1G4GA5GR5GF196405 | 1G4GA5GR5GF155076; 1G4GA5GR5GF155983 | 1G4GA5GR5GF158348

1G4GA5GR5GF100904 | 1G4GA5GR5GF135037; 1G4GA5GR5GF136060 | 1G4GA5GR5GF179474 | 1G4GA5GR5GF183069 | 1G4GA5GR5GF151027; 1G4GA5GR5GF187266; 1G4GA5GR5GF124958; 1G4GA5GR5GF150928 | 1G4GA5GR5GF122465 | 1G4GA5GR5GF108517; 1G4GA5GR5GF173397 | 1G4GA5GR5GF196632 | 1G4GA5GR5GF103690

1G4GA5GR5GF186568; 1G4GA5GR5GF182617; 1G4GA5GR5GF195965; 1G4GA5GR5GF100109

1G4GA5GR5GF170340; 1G4GA5GR5GF115497; 1G4GA5GR5GF171522 | 1G4GA5GR5GF187221 | 1G4GA5GR5GF184240 | 1G4GA5GR5GF134079; 1G4GA5GR5GF106931 | 1G4GA5GR5GF166613 | 1G4GA5GR5GF132042; 1G4GA5GR5GF105570; 1G4GA5GR5GF155370 | 1G4GA5GR5GF117623; 1G4GA5GR5GF109182 | 1G4GA5GR5GF195755; 1G4GA5GR5GF161332; 1G4GA5GR5GF151805; 1G4GA5GR5GF185307 | 1G4GA5GR5GF114754; 1G4GA5GR5GF176350 | 1G4GA5GR5GF192631; 1G4GA5GR5GF127715 | 1G4GA5GR5GF154641

1G4GA5GR5GF185310 | 1G4GA5GR5GF105438; 1G4GA5GR5GF114835

1G4GA5GR5GF158947; 1G4GA5GR5GF143915 | 1G4GA5GR5GF199031

1G4GA5GR5GF137841 | 1G4GA5GR5GF152629; 1G4GA5GR5GF194542 | 1G4GA5GR5GF111367 | 1G4GA5GR5GF146278 | 1G4GA5GR5GF189289 | 1G4GA5GR5GF190314 | 1G4GA5GR5GF109568 | 1G4GA5GR5GF191785 | 1G4GA5GR5GF193522 | 1G4GA5GR5GF128718 | 1G4GA5GR5GF169396 | 1G4GA5GR5GF152257; 1G4GA5GR5GF162397 | 1G4GA5GR5GF104998; 1G4GA5GR5GF179801

1G4GA5GR5GF153103; 1G4GA5GR5GF125589; 1G4GA5GR5GF150234; 1G4GA5GR5GF149889; 1G4GA5GR5GF117038

1G4GA5GR5GF173061 | 1G4GA5GR5GF111739; 1G4GA5GR5GF126614; 1G4GA5GR5GF155238 | 1G4GA5GR5GF117377 | 1G4GA5GR5GF137192 | 1G4GA5GR5GF153926; 1G4GA5GR5GF186747; 1G4GA5GR5GF162013 | 1G4GA5GR5GF185940; 1G4GA5GR5GF129237 | 1G4GA5GR5GF160908 | 1G4GA5GR5GF121767 | 1G4GA5GR5GF149844; 1G4GA5GR5GF122126; 1G4GA5GR5GF145776 | 1G4GA5GR5GF110901 | 1G4GA5GR5GF181936 | 1G4GA5GR5GF196713 | 1G4GA5GR5GF108100; 1G4GA5GR5GF184030 | 1G4GA5GR5GF160018; 1G4GA5GR5GF123177 | 1G4GA5GR5GF132834 | 1G4GA5GR5GF133031 | 1G4GA5GR5GF185484; 1G4GA5GR5GF123843 | 1G4GA5GR5GF182150; 1G4GA5GR5GF129142 | 1G4GA5GR5GF152369; 1G4GA5GR5GF198302; 1G4GA5GR5GF167955; 1G4GA5GR5GF169933 | 1G4GA5GR5GF174985 | 1G4GA5GR5GF109683 | 1G4GA5GR5GF165574 | 1G4GA5GR5GF169950 | 1G4GA5GR5GF166014; 1G4GA5GR5GF120893 | 1G4GA5GR5GF126919

1G4GA5GR5GF135846 | 1G4GA5GR5GF134017 | 1G4GA5GR5GF111126; 1G4GA5GR5GF149195; 1G4GA5GR5GF154896 | 1G4GA5GR5GF180155; 1G4GA5GR5GF186053 | 1G4GA5GR5GF182083; 1G4GA5GR5GF179880 | 1G4GA5GR5GF140223; 1G4GA5GR5GF176459; 1G4GA5GR5GF103852 | 1G4GA5GR5GF139461 | 1G4GA5GR5GF123972 | 1G4GA5GR5GF190104 | 1G4GA5GR5GF163923 | 1G4GA5GR5GF138455; 1G4GA5GR5GF148337; 1G4GA5GR5GF197912 | 1G4GA5GR5GF159113

1G4GA5GR5GF191107; 1G4GA5GR5GF139122; 1G4GA5GR5GF195822 | 1G4GA5GR5GF198753 | 1G4GA5GR5GF154865 | 1G4GA5GR5GF131229; 1G4GA5GR5GF199787 | 1G4GA5GR5GF182746; 1G4GA5GR5GF195321 | 1G4GA5GR5GF195268 | 1G4GA5GR5GF197263

1G4GA5GR5GF154073 | 1G4GA5GR5GF150945 | 1G4GA5GR5GF170774 | 1G4GA5GR5GF109960; 1G4GA5GR5GF175828 | 1G4GA5GR5GF112244 | 1G4GA5GR5GF117797 | 1G4GA5GR5GF147074 | 1G4GA5GR5GF182441; 1G4GA5GR5GF176476; 1G4GA5GR5GF116116; 1G4GA5GR5GF113894; 1G4GA5GR5GF165610 | 1G4GA5GR5GF124099 | 1G4GA5GR5GF173979; 1G4GA5GR5GF115435; 1G4GA5GR5GF180236; 1G4GA5GR5GF150931 | 1G4GA5GR5GF187560 | 1G4GA5GR5GF195190 | 1G4GA5GR5GF157264; 1G4GA5GR5GF188000; 1G4GA5GR5GF122949 | 1G4GA5GR5GF143784 | 1G4GA5GR5GF110266 | 1G4GA5GR5GF160763 | 1G4GA5GR5GF195738 | 1G4GA5GR5GF127486 | 1G4GA5GR5GF131621 | 1G4GA5GR5GF131554; 1G4GA5GR5GF196890 | 1G4GA5GR5GF105486; 1G4GA5GR5GF135801 | 1G4GA5GR5GF168541; 1G4GA5GR5GF130369 | 1G4GA5GR5GF185534 | 1G4GA5GR5GF177093; 1G4GA5GR5GF146958; 1G4GA5GR5GF185890; 1G4GA5GR5GF151898 | 1G4GA5GR5GF166059; 1G4GA5GR5GF154543 | 1G4GA5GR5GF150024; 1G4GA5GR5GF183055; 1G4GA5GR5GF172542; 1G4GA5GR5GF191009; 1G4GA5GR5GF165235 | 1G4GA5GR5GF146975; 1G4GA5GR5GF168460 | 1G4GA5GR5GF100644; 1G4GA5GR5GF190622 | 1G4GA5GR5GF155952; 1G4GA5GR5GF116195 | 1G4GA5GR5GF126936; 1G4GA5GR5GF165770 | 1G4GA5GR5GF137144 | 1G4GA5GR5GF146085 | 1G4GA5GR5GF134129 | 1G4GA5GR5GF136026 | 1G4GA5GR5GF150878 | 1G4GA5GR5GF133935 | 1G4GA5GR5GF169222; 1G4GA5GR5GF129965 | 1G4GA5GR5GF174162 | 1G4GA5GR5GF110414; 1G4GA5GR5GF109280; 1G4GA5GR5GF181998; 1G4GA5GR5GF174341 | 1G4GA5GR5GF169253 | 1G4GA5GR5GF139072 | 1G4GA5GR5GF192869 | 1G4GA5GR5GF187364; 1G4GA5GR5GF192371 | 1G4GA5GR5GF146040 | 1G4GA5GR5GF182021 | 1G4GA5GR5GF195657; 1G4GA5GR5GF182343 | 1G4GA5GR5GF126676; 1G4GA5GR5GF151223; 1G4GA5GR5GF165378; 1G4GA5GR5GF128251 | 1G4GA5GR5GF177563 | 1G4GA5GR5GF198851 | 1G4GA5GR5GF125561 | 1G4GA5GR5GF182620; 1G4GA5GR5GF104273 | 1G4GA5GR5GF122160; 1G4GA5GR5GF120246 | 1G4GA5GR5GF121400 | 1G4GA5GR5GF195397 | 1G4GA5GR5GF175859; 1G4GA5GR5GF112700; 1G4GA5GR5GF106864 | 1G4GA5GR5GF110204; 1G4GA5GR5GF133742

1G4GA5GR5GF123955 | 1G4GA5GR5GF138231; 1G4GA5GR5GF119680; 1G4GA5GR5GF126113 | 1G4GA5GR5GF175523 | 1G4GA5GR5GF136818; 1G4GA5GR5GF111028 | 1G4GA5GR5GF127925; 1G4GA5GR5GF157040 | 1G4GA5GR5GF106928; 1G4GA5GR5GF105939 | 1G4GA5GR5GF172900 | 1G4GA5GR5GF155613 | 1G4GA5GR5GF198882; 1G4GA5GR5GF108954 | 1G4GA5GR5GF131392 | 1G4GA5GR5GF156793 | 1G4GA5GR5GF172184; 1G4GA5GR5GF147270 | 1G4GA5GR5GF123812 | 1G4GA5GR5GF168216 | 1G4GA5GR5GF198445 | 1G4GA5GR5GF109733 | 1G4GA5GR5GF146622 | 1G4GA5GR5GF148323 | 1G4GA5GR5GF152792 | 1G4GA5GR5GF153277 | 1G4GA5GR5GF146054

1G4GA5GR5GF170872; 1G4GA5GR5GF192466; 1G4GA5GR5GF105181 | 1G4GA5GR5GF111885 | 1G4GA5GR5GF182522; 1G4GA5GR5GF177689 | 1G4GA5GR5GF123731 | 1G4GA5GR5GF159709 | 1G4GA5GR5GF198137

1G4GA5GR5GF161850 | 1G4GA5GR5GF116911; 1G4GA5GR5GF133255 | 1G4GA5GR5GF173075

1G4GA5GR5GF150749; 1G4GA5GR5GF171231 | 1G4GA5GR5GF120036 | 1G4GA5GR5GF159807; 1G4GA5GR5GF158771 | 1G4GA5GR5GF179152 | 1G4GA5GR5GF167051; 1G4GA5GR5GF143252 | 1G4GA5GR5GF160942; 1G4GA5GR5GF176820 | 1G4GA5GR5GF111904; 1G4GA5GR5GF156809; 1G4GA5GR5GF118495; 1G4GA5GR5GF131828; 1G4GA5GR5GF139556 | 1G4GA5GR5GF177868

1G4GA5GR5GF149021; 1G4GA5GR5GF137337; 1G4GA5GR5GF187963 | 1G4GA5GR5GF107920; 1G4GA5GR5GF137211 | 1G4GA5GR5GF140206; 1G4GA5GR5GF178633 | 1G4GA5GR5GF134695 | 1G4GA5GR5GF116648 | 1G4GA5GR5GF113166 | 1G4GA5GR5GF185680; 1G4GA5GR5GF142473; 1G4GA5GR5GF167695 | 1G4GA5GR5GF164652 | 1G4GA5GR5GF139119 | 1G4GA5GR5GF164215 | 1G4GA5GR5GF126466; 1G4GA5GR5GF131456 | 1G4GA5GR5GF167857 | 1G4GA5GR5GF103902; 1G4GA5GR5GF150637 | 1G4GA5GR5GF125558 | 1G4GA5GR5GF113264; 1G4GA5GR5GF185064 | 1G4GA5GR5GF182763 | 1G4GA5GR5GF192774; 1G4GA5GR5GF186814; 1G4GA5GR5GF174288 | 1G4GA5GR5GF158172; 1G4GA5GR5GF102622; 1G4GA5GR5GF172136; 1G4GA5GR5GF188739 | 1G4GA5GR5GF108307; 1G4GA5GR5GF118447; 1G4GA5GR5GF120733 | 1G4GA5GR5GF159998; 1G4GA5GR5GF139296 | 1G4GA5GR5GF100482; 1G4GA5GR5GF188210 | 1G4GA5GR5GF120957 | 1G4GA5GR5GF124331; 1G4GA5GR5GF107366; 1G4GA5GR5GF179149 | 1G4GA5GR5GF155692 | 1G4GA5GR5GF188157 | 1G4GA5GR5GF184495 | 1G4GA5GR5GF140772; 1G4GA5GR5GF124118 | 1G4GA5GR5GF114320; 1G4GA5GR5GF171665; 1G4GA5GR5GF180723 | 1G4GA5GR5GF145566; 1G4GA5GR5GF186182; 1G4GA5GR5GF152811 | 1G4GA5GR5GF194508

1G4GA5GR5GF159080

1G4GA5GR5GF185002; 1G4GA5GR5GF182794 | 1G4GA5GR5GF161296; 1G4GA5GR5GF110557 | 1G4GA5GR5GF193150; 1G4GA5GR5GF178129; 1G4GA5GR5GF116312 | 1G4GA5GR5GF132624 | 1G4GA5GR5GF169303 | 1G4GA5GR5GF115757; 1G4GA5GR5GF164442; 1G4GA5GR5GF196758; 1G4GA5GR5GF136530 | 1G4GA5GR5GF134275 | 1G4GA5GR5GF139864 | 1G4GA5GR5GF147141; 1G4GA5GR5GF192029 | 1G4GA5GR5GF172444 | 1G4GA5GR5GF144739 | 1G4GA5GR5GF143462 | 1G4GA5GR5GF164473 | 1G4GA5GR5GF100921 | 1G4GA5GR5GF126788 | 1G4GA5GR5GF169432; 1G4GA5GR5GF173576 | 1G4GA5GR5GF181953 | 1G4GA5GR5GF148841 | 1G4GA5GR5GF189860; 1G4GA5GR5GF104919; 1G4GA5GR5GF141128; 1G4GA5GR5GF132400; 1G4GA5GR5GF112924 | 1G4GA5GR5GF102586; 1G4GA5GR5GF179829; 1G4GA5GR5GF190491 | 1G4GA5GR5GF104967 | 1G4GA5GR5GF179765 | 1G4GA5GR5GF122885 | 1G4GA5GR5GF192922 | 1G4GA5GR5GF142201

1G4GA5GR5GF139105 | 1G4GA5GR5GF155241 | 1G4GA5GR5GF175568 | 1G4GA5GR5GF157961; 1G4GA5GR5GF156213; 1G4GA5GR5GF164702; 1G4GA5GR5GF124457 | 1G4GA5GR5GF162688 | 1G4GA5GR5GF197053; 1G4GA5GR5GF125656

1G4GA5GR5GF167468 | 1G4GA5GR5GF193990; 1G4GA5GR5GF191706 | 1G4GA5GR5GF183847 | 1G4GA5GR5GF153604 | 1G4GA5GR5GF120473; 1G4GA5GR5GF125933 | 1G4GA5GR5GF120862; 1G4GA5GR5GF100188; 1G4GA5GR5GF163436 | 1G4GA5GR5GF162075 | 1G4GA5GR5GF177322 | 1G4GA5GR5GF100398; 1G4GA5GR5GF117590; 1G4GA5GR5GF123423 | 1G4GA5GR5GF100952; 1G4GA5GR5GF146698 | 1G4GA5GR5GF192838; 1G4GA5GR5GF144286 | 1G4GA5GR5GF148709 | 1G4GA5GR5GF188045 | 1G4GA5GR5GF107707 | 1G4GA5GR5GF168328 | 1G4GA5GR5GF182391; 1G4GA5GR5GF173657; 1G4GA5GR5GF111353; 1G4GA5GR5GF121073 | 1G4GA5GR5GF154459; 1G4GA5GR5GF128508 | 1G4GA5GR5GF117329; 1G4GA5GR5GF155014; 1G4GA5GR5GF181628

1G4GA5GR5GF109084 | 1G4GA5GR5GF112678; 1G4GA5GR5GF165543 | 1G4GA5GR5GF186988 | 1G4GA5GR5GF152940 | 1G4GA5GR5GF123650 | 1G4GA5GR5GF107559 | 1G4GA5GR5GF197232 | 1G4GA5GR5GF193049 | 1G4GA5GR5GF106850; 1G4GA5GR5GF187316 | 1G4GA5GR5GF103169 | 1G4GA5GR5GF129061 | 1G4GA5GR5GF194962 | 1G4GA5GR5GF115175

1G4GA5GR5GF166420 | 1G4GA5GR5GF164893 | 1G4GA5GR5GF141775; 1G4GA5GR5GF110686 | 1G4GA5GR5GF132476 | 1G4GA5GR5GF191463

1G4GA5GR5GF103270 | 1G4GA5GR5GF103091 | 1G4GA5GR5GF115192 | 1G4GA5GR5GF106735 | 1G4GA5GR5GF193777 | 1G4GA5GR5GF102457; 1G4GA5GR5GF140948; 1G4GA5GR5GF110865; 1G4GA5GR5GF154817 | 1G4GA5GR5GF166742; 1G4GA5GR5GF181208; 1G4GA5GR5GF140402 | 1G4GA5GR5GF156535; 1G4GA5GR5GF174744; 1G4GA5GR5GF141808 | 1G4GA5GR5GF151660 | 1G4GA5GR5GF107528; 1G4GA5GR5GF138861 | 1G4GA5GR5GF166353 | 1G4GA5GR5GF182813 | 1G4GA5GR5GF109716 | 1G4GA5GR5GF166224 | 1G4GA5GR5GF146264 | 1G4GA5GR5GF116794 | 1G4GA5GR5GF160696 | 1G4GA5GR5GF189972; 1G4GA5GR5GF166370; 1G4GA5GR5GF160990; 1G4GA5GR5GF184111 | 1G4GA5GR5GF172993 | 1G4GA5GR5GF165090

1G4GA5GR5GF109991 | 1G4GA5GR5GF108713; 1G4GA5GR5GF135913 | 1G4GA5GR5GF160424 | 1G4GA5GR5GF173285 | 1G4GA5GR5GF172248 | 1G4GA5GR5GF190393; 1G4GA5GR5GF194377 | 1G4GA5GR5GF161069 | 1G4GA5GR5GF173240 | 1G4GA5GR5GF126645 | 1G4GA5GR5GF168121

1G4GA5GR5GF126550; 1G4GA5GR5GF141890 | 1G4GA5GR5GF177983; 1G4GA5GR5GF133711; 1G4GA5GR5GF193388; 1G4GA5GR5GF152548; 1G4GA5GR5GF193357 | 1G4GA5GR5GF148287; 1G4GA5GR5GF109831 | 1G4GA5GR5GF174937; 1G4GA5GR5GF168183; 1G4GA5GR5GF163369; 1G4GA5GR5GF184867

1G4GA5GR5GF154803; 1G4GA5GR5GF126225 | 1G4GA5GR5GF132302 | 1G4GA5GR5GF113359 | 1G4GA5GR5GF198686

1G4GA5GR5GF108324; 1G4GA5GR5GF182553 | 1G4GA5GR5GF199109 | 1G4GA5GR5GF170855; 1G4GA5GR5GF165350 | 1G4GA5GR5GF122594 | 1G4GA5GR5GF191480

1G4GA5GR5GF187879 | 1G4GA5GR5GF148158; 1G4GA5GR5GF135328 | 1G4GA5GR5GF187008; 1G4GA5GR5GF146491; 1G4GA5GR5GF176607; 1G4GA5GR5GF177725; 1G4GA5GR5GF110185 | 1G4GA5GR5GF171004 | 1G4GA5GR5GF181919 | 1G4GA5GR5GF109196; 1G4GA5GR5GF108677 | 1G4GA5GR5GF191155; 1G4GA5GR5GF179412 | 1G4GA5GR5GF124460; 1G4GA5GR5GF193438; 1G4GA5GR5GF174968 | 1G4GA5GR5GF155577; 1G4GA5GR5GF170368; 1G4GA5GR5GF131778; 1G4GA5GR5GF184027 | 1G4GA5GR5GF148984 | 1G4GA5GR5GF181709 | 1G4GA5GR5GF169351 | 1G4GA5GR5GF118819 | 1G4GA5GR5GF104628; 1G4GA5GR5GF117475 | 1G4GA5GR5GF184397 | 1G4GA5GR5GF154235 | 1G4GA5GR5GF182715 | 1G4GA5GR5GF151075 | 1G4GA5GR5GF138505; 1G4GA5GR5GF129108 | 1G4GA5GR5GF139735 | 1G4GA5GR5GF113149 | 1G4GA5GR5GF187798 | 1G4GA5GR5GF158379 | 1G4GA5GR5GF183718 | 1G4GA5GR5GF154302 | 1G4GA5GR5GF146782 | 1G4GA5GR5GF175229 | 1G4GA5GR5GF163727 | 1G4GA5GR5GF151156 | 1G4GA5GR5GF172833; 1G4GA5GR5GF145924; 1G4GA5GR5GF127696; 1G4GA5GR5GF130971; 1G4GA5GR5GF151237 | 1G4GA5GR5GF160259 | 1G4GA5GR5GF131442; 1G4GA5GR5GF139900 | 1G4GA5GR5GF158544 | 1G4GA5GR5GF174503

1G4GA5GR5GF183346 | 1G4GA5GR5GF138018 | 1G4GA5GR5GF139637; 1G4GA5GR5GF128475; 1G4GA5GR5GF106041 | 1G4GA5GR5GF106976 | 1G4GA5GR5GF153571; 1G4GA5GR5GF100711 | 1G4GA5GR5GF133305; 1G4GA5GR5GF166157 | 1G4GA5GR5GF131005 | 1G4GA5GR5GF173156; 1G4GA5GR5GF105908 | 1G4GA5GR5GF175232 | 1G4GA5GR5GF150847; 1G4GA5GR5GF128346 | 1G4GA5GR5GF164845 | 1G4GA5GR5GF124202 | 1G4GA5GR5GF150556 | 1G4GA5GR5GF143249 | 1G4GA5GR5GF177238; 1G4GA5GR5GF185792 | 1G4GA5GR5GF103673 | 1G4GA5GR5GF182049 | 1G4GA5GR5GF136270 | 1G4GA5GR5GF123695 | 1G4GA5GR5GF183895 | 1G4GA5GR5GF134048 | 1G4GA5GR5GF136561; 1G4GA5GR5GF105603; 1G4GA5GR5GF141761 | 1G4GA5GR5GF141274 | 1G4GA5GR5GF139301; 1G4GA5GR5GF195206 | 1G4GA5GR5GF133191 | 1G4GA5GR5GF117878

1G4GA5GR5GF198073; 1G4GA5GR5GF158222 | 1G4GA5GR5GF148631 | 1G4GA5GR5GF108761

1G4GA5GR5GF126743; 1G4GA5GR5GF114334 | 1G4GA5GR5GF192614; 1G4GA5GR5GF147530 | 1G4GA5GR5GF181497; 1G4GA5GR5GF156633; 1G4GA5GR5GF125317; 1G4GA5GR5GF136429 | 1G4GA5GR5GF105410 | 1G4GA5GR5GF102460 | 1G4GA5GR5GF133224 | 1G4GA5GR5GF122711; 1G4GA5GR5GF193312 | 1G4GA5GR5GF155403 | 1G4GA5GR5GF153473

1G4GA5GR5GF196517 | 1G4GA5GR5GF138438; 1G4GA5GR5GF169415; 1G4GA5GR5GF191169 | 1G4GA5GR5GF177420 | 1G4GA5GR5GF104015 | 1G4GA5GR5GF168765 | 1G4GA5GR5GF110610; 1G4GA5GR5GF152386; 1G4GA5GR5GF194640

1G4GA5GR5GF134244

1G4GA5GR5GF190443

1G4GA5GR5GF116052 | 1G4GA5GR5GF138035; 1G4GA5GR5GF137077 | 1G4GA5GR5GF162268 | 1G4GA5GR5GF145650; 1G4GA5GR5GF107447 | 1G4GA5GR5GF132039 | 1G4GA5GR5GF198493; 1G4GA5GR5GF163968 | 1G4GA5GR5GF192953; 1G4GA5GR5GF163498 | 1G4GA5GR5GF190720 | 1G4GA5GR5GF172752; 1G4GA5GR5GF146247 | 1G4GA5GR5GF196372 | 1G4GA5GR5GF107853 | 1G4GA5GR5GF134437 | 1G4GA5GR5GF141551 | 1G4GA5GR5GF164151 | 1G4GA5GR5GF164487; 1G4GA5GR5GF108484 | 1G4GA5GR5GF154154; 1G4GA5GR5GF142280

1G4GA5GR5GF183993 | 1G4GA5GR5GF134714; 1G4GA5GR5GF169687 | 1G4GA5GR5GF116035; 1G4GA5GR5GF119369 | 1G4GA5GR5GF145552 | 1G4GA5GR5GF161329 | 1G4GA5GR5GF133708 | 1G4GA5GR5GF121252 | 1G4GA5GR5GF192063 | 1G4GA5GR5GF131862; 1G4GA5GR5GF110087; 1G4GA5GR5GF129254 | 1G4GA5GR5GF165638 | 1G4GA5GR5GF190703 | 1G4GA5GR5GF177045; 1G4GA5GR5GF152923 | 1G4GA5GR5GF163646 | 1G4GA5GR5GF192192 | 1G4GA5GR5GF141369 | 1G4GA5GR5GF140657 | 1G4GA5GR5GF175800 | 1G4GA5GR5GF158253 | 1G4GA5GR5GF132199 | 1G4GA5GR5GF181516; 1G4GA5GR5GF162223; 1G4GA5GR5GF166577 | 1G4GA5GR5GF152310 | 1G4GA5GR5GF198025; 1G4GA5GR5GF110381; 1G4GA5GR5GF149018 | 1G4GA5GR5GF137032 | 1G4GA5GR5GF197229 | 1G4GA5GR5GF165008; 1G4GA5GR5GF194296; 1G4GA5GR5GF175974 | 1G4GA5GR5GF161363 | 1G4GA5GR5GF109389 | 1G4GA5GR5GF103432 | 1G4GA5GR5GF109506 | 1G4GA5GR5GF157488 | 1G4GA5GR5GF136124 | 1G4GA5GR5GF115709; 1G4GA5GR5GF115404 | 1G4GA5GR5GF135667; 1G4GA5GR5GF103589 | 1G4GA5GR5GF128332; 1G4GA5GR5GF105455; 1G4GA5GR5GF158558 | 1G4GA5GR5GF113863 | 1G4GA5GR5GF185081; 1G4GA5GR5GF185999 | 1G4GA5GR5GF118139 | 1G4GA5GR5GF168569; 1G4GA5GR5GF127083; 1G4GA5GR5GF139962 | 1G4GA5GR5GF130548 | 1G4GA5GR5GF169463 | 1G4GA5GR5GF198803 | 1G4GA5GR5GF125611 | 1G4GA5GR5GF107495; 1G4GA5GR5GF173125 | 1G4GA5GR5GF164828 | 1G4GA5GR5GF167826 | 1G4GA5GR5GF198719 | 1G4GA5GR5GF112762 | 1G4GA5GR5GF190085 | 1G4GA5GR5GF157670 | 1G4GA5GR5GF117380 | 1G4GA5GR5GF107027 | 1G4GA5GR5GF125897 | 1G4GA5GR5GF197201 | 1G4GA5GR5GF157829; 1G4GA5GR5GF152646 | 1G4GA5GR5GF120747 | 1G4GA5GR5GF117461; 1G4GA5GR5GF140061 | 1G4GA5GR5GF172718; 1G4GA5GR5GF168622 | 1G4GA5GR5GF112809; 1G4GA5GR5GF125253 | 1G4GA5GR5GF174727; 1G4GA5GR5GF182987; 1G4GA5GR5GF167227 | 1G4GA5GR5GF170676 | 1G4GA5GR5GF103592 | 1G4GA5GR5GF194556 | 1G4GA5GR5GF174355 | 1G4GA5GR5GF181029; 1G4GA5GR5GF136575 | 1G4GA5GR5GF127228; 1G4GA5GR5GF150833 | 1G4GA5GR5GF174484 | 1G4GA5GR5GF163713

1G4GA5GR5GF127164; 1G4GA5GR5GF191978 | 1G4GA5GR5GF139945 | 1G4GA5GR5GF173383 | 1G4GA5GR5GF118318; 1G4GA5GR5GF128623; 1G4GA5GR5GF165977 | 1G4GA5GR5GF174498 | 1G4GA5GR5GF172721 | 1G4GA5GR5GF160777 | 1G4GA5GR5GF125821 | 1G4GA5GR5GF145793 | 1G4GA5GR5GF128119 | 1G4GA5GR5GF118108

1G4GA5GR5GF134549 | 1G4GA5GR5GF193391 | 1G4GA5GR5GF139816 | 1G4GA5GR5GF178731; 1G4GA5GR5GF122174; 1G4GA5GR5GF165476 | 1G4GA5GR5GF154977 | 1G4GA5GR5GF177529; 1G4GA5GR5GF173710; 1G4GA5GR5GF177532 | 1G4GA5GR5GF110509 | 1G4GA5GR5GF190510 | 1G4GA5GR5GF180737 | 1G4GA5GR5GF169866 | 1G4GA5GR5GF150914; 1G4GA5GR5GF178261 | 1G4GA5GR5GF172010 | 1G4GA5GR5GF194802; 1G4GA5GR5GF153537 | 1G4GA5GR5GF124247 | 1G4GA5GR5GF177627 | 1G4GA5GR5GF107481; 1G4GA5GR5GF167518 | 1G4GA5GR5GF134003; 1G4GA5GR5GF101292; 1G4GA5GR5GF190457

1G4GA5GR5GF150895 | 1G4GA5GR5GF159919 | 1G4GA5GR5GF157362 | 1G4GA5GR5GF175375 | 1G4GA5GR5GF172511 | 1G4GA5GR5GF175750; 1G4GA5GR5GF111756 | 1G4GA5GR5GF161234 | 1G4GA5GR5GF151061; 1G4GA5GR5GF199563; 1G4GA5GR5GF141646 | 1G4GA5GR5GF156051 | 1G4GA5GR5GF152971; 1G4GA5GR5GF188207 | 1G4GA5GR5GF191768; 1G4GA5GR5GF130789

1G4GA5GR5GF162190

1G4GA5GR5GF128962; 1G4GA5GR5GF125804 | 1G4GA5GR5GF147172; 1G4GA5GR5GF185467 | 1G4GA5GR5GF147737 | 1G4GA5GR5GF187736; 1G4GA5GR5GF194069 | 1G4GA5GR5GF160360 | 1G4GA5GR5GF167289 | 1G4GA5GR5GF119758; 1G4GA5GR5GF156857; 1G4GA5GR5GF111840

1G4GA5GR5GF172329 | 1G4GA5GR5GF132493

1G4GA5GR5GF196310; 1G4GA5GR5GF183315; 1G4GA5GR5GF124992; 1G4GA5GR5GF118559; 1G4GA5GR5GF164571 | 1G4GA5GR5GF155580 | 1G4GA5GR5GF114575; 1G4GA5GR5GF161301 | 1G4GA5GR5GF129206; 1G4GA5GR5GF159659 | 1G4GA5GR5GF168281 | 1G4GA5GR5GF126127; 1G4GA5GR5GF115080 | 1G4GA5GR5GF156955 | 1G4GA5GR5GF115788 | 1G4GA5GR5GF138973 | 1G4GA5GR5GF135412 | 1G4GA5GR5GF135698 | 1G4GA5GR5GF100451; 1G4GA5GR5GF147592 | 1G4GA5GR5GF171553; 1G4GA5GR5GF175635; 1G4GA5GR5GF177546 | 1G4GA5GR5GF104113 | 1G4GA5GR5GF178308; 1G4GA5GR5GF181614; 1G4GA5GR5GF118190 | 1G4GA5GR5GF103950 | 1G4GA5GR5GF129304 | 1G4GA5GR5GF154106; 1G4GA5GR5GF115824 | 1G4GA5GR5GF150525; 1G4GA5GR5GF115449 | 1G4GA5GR5GF126547 | 1G4GA5GR5GF187350 | 1G4GA5GR5GF169947 | 1G4GA5GR5GF138827 | 1G4GA5GR5GF132588 | 1G4GA5GR5GF130081 | 1G4GA5GR5GF181631; 1G4GA5GR5GF115631; 1G4GA5GR5GF177305 | 1G4GA5GR5GF129710 | 1G4GA5GR5GF146071 | 1G4GA5GR5GF156311 | 1G4GA5GR5GF174033; 1G4GA5GR5GF199370; 1G4GA5GR5GF156700 | 1G4GA5GR5GF183217 | 1G4GA5GR5GF173545

1G4GA5GR5GF108405; 1G4GA5GR5GF127147; 1G4GA5GR5GF137760 | 1G4GA5GR5GF136317; 1G4GA5GR5GF198770 | 1G4GA5GR5GF142876 | 1G4GA5GR5GF151481 | 1G4GA5GR5GF151870 | 1G4GA5GR5GF127732; 1G4GA5GR5GF190958 | 1G4GA5GR5GF111191; 1G4GA5GR5GF129352 | 1G4GA5GR5GF125320 | 1G4GA5GR5GF109893 | 1G4GA5GR5GF138049 | 1G4GA5GR5GF181807

1G4GA5GR5GF132767; 1G4GA5GR5GF107822; 1G4GA5GR5GF173092

1G4GA5GR5GF100207

1G4GA5GR5GF176266; 1G4GA5GR5GF102409 | 1G4GA5GR5GF150752

1G4GA5GR5GF196596; 1G4GA5GR5GF186702; 1G4GA5GR5GF187994; 1G4GA5GR5GF145843; 1G4GA5GR5GF123339 | 1G4GA5GR5GF116150 | 1G4GA5GR5GF187414 | 1G4GA5GR5GF139539; 1G4GA5GR5GF143123 | 1G4GA5GR5GF135149 | 1G4GA5GR5GF193634; 1G4GA5GR5GF137435; 1G4GA5GR5GF103429 | 1G4GA5GR5GF120263 | 1G4GA5GR5GF196694 | 1G4GA5GR5GF110834 | 1G4GA5GR5GF155062; 1G4GA5GR5GF101969 | 1G4GA5GR5GF171603; 1G4GA5GR5GF132154 | 1G4GA5GR5GF133210 | 1G4GA5GR5GF110199; 1G4GA5GR5GF156888

1G4GA5GR5GF110851 | 1G4GA5GR5GF139394; 1G4GA5GR5GF131215

1G4GA5GR5GF172590; 1G4GA5GR5GF168880 | 1G4GA5GR5GF135197 | 1G4GA5GR5GF116598; 1G4GA5GR5GF125513 | 1G4GA5GR5GF179345; 1G4GA5GR5GF172587; 1G4GA5GR5GF145454 | 1G4GA5GR5GF101261 | 1G4GA5GR5GF194489 | 1G4GA5GR5GF194699 | 1G4GA5GR5GF194993 | 1G4GA5GR5GF170063 | 1G4GA5GR5GF158141 | 1G4GA5GR5GF111384 | 1G4GA5GR5GF187820 | 1G4GA5GR5GF183542

1G4GA5GR5GF142313 | 1G4GA5GR5GF192001; 1G4GA5GR5GF132347; 1G4GA5GR5GF168636 | 1G4GA5GR5GF102524 | 1G4GA5GR5GF162612; 1G4GA5GR5GF101096; 1G4GA5GR5GF142165; 1G4GA5GR5GF101633 | 1G4GA5GR5GF176199; 1G4GA5GR5GF144014 | 1G4GA5GR5GF166661 | 1G4GA5GR5GF157636 | 1G4GA5GR5GF187199

1G4GA5GR5GF168832 | 1G4GA5GR5GF153215 | 1G4GA5GR5GF192404; 1G4GA5GR5GF122451; 1G4GA5GR5GF188448 | 1G4GA5GR5GF101521 | 1G4GA5GR5GF121803 | 1G4GA5GR5GF147642

1G4GA5GR5GF187025 | 1G4GA5GR5GF156132 | 1G4GA5GR5GF199658 | 1G4GA5GR5GF110378 | 1G4GA5GR5GF116293 | 1G4GA5GR5GF142361; 1G4GA5GR5GF149665; 1G4GA5GR5GF130050; 1G4GA5GR5GF193245; 1G4GA5GR5GF106072 | 1G4GA5GR5GF125379

1G4GA5GR5GF190023; 1G4GA5GR5GF158561; 1G4GA5GR5GF123891 | 1G4GA5GR5GF180916 | 1G4GA5GR5GF168491 | 1G4GA5GR5GF196730 | 1G4GA5GR5GF183945; 1G4GA5GR5GF104497; 1G4GA5GR5GF140934; 1G4GA5GR5GF108355; 1G4GA5GR5GF136351; 1G4GA5GR5GF103298; 1G4GA5GR5GF131702; 1G4GA5GR5GF150427; 1G4GA5GR5GF193987; 1G4GA5GR5GF144143; 1G4GA5GR5GF143767; 1G4GA5GR5GF107318; 1G4GA5GR5GF148743 | 1G4GA5GR5GF107948; 1G4GA5GR5GF133613; 1G4GA5GR5GF116665 | 1G4GA5GR5GF143946 | 1G4GA5GR5GF151495; 1G4GA5GR5GF199420 | 1G4GA5GR5GF139847 | 1G4GA5GR5GF151559 | 1G4GA5GR5GF154901 | 1G4GA5GR5GF160049; 1G4GA5GR5GF136723; 1G4GA5GR5GF153912

1G4GA5GR5GF150668 | 1G4GA5GR5GF112955; 1G4GA5GR5GF112860; 1G4GA5GR5GF198994; 1G4GA5GR5GF174761; 1G4GA5GR5GF161864; 1G4GA5GR5GF153151; 1G4GA5GR5GF157703 | 1G4GA5GR5GF146412; 1G4GA5GR5GF112440; 1G4GA5GR5GF129190; 1G4GA5GR5GF130906; 1G4GA5GR5GF112910

1G4GA5GR5GF169141; 1G4GA5GR5GF133725 | 1G4GA5GR5GF144806 | 1G4GA5GR5GF193729; 1G4GA5GR5GF121039; 1G4GA5GR5GF187848 | 1G4GA5GR5GF144983; 1G4GA5GR5GF101194 | 1G4GA5GR5GF103818 | 1G4GA5GR5GF176185 | 1G4GA5GR5GF121445

1G4GA5GR5GF128279 | 1G4GA5GR5GF151013; 1G4GA5GR5GF168118; 1G4GA5GR5GF157927; 1G4GA5GR5GF117296 | 1G4GA5GR5GF132932

1G4GA5GR5GF180284 | 1G4GA5GR5GF183251

1G4GA5GR5GF135054 | 1G4GA5GR5GF155997; 1G4GA5GR5GF150735 | 1G4GA5GR5GF135717 | 1G4GA5GR5GF106248 | 1G4GA5GR5GF149911

1G4GA5GR5GF119775 | 1G4GA5GR5GF160746 | 1G4GA5GR5GF105472

1G4GA5GR5GF100756 | 1G4GA5GR5GF106296 | 1G4GA5GR5GF136494; 1G4GA5GR5GF167907 | 1G4GA5GR5GF108341; 1G4GA5GR5GF146541; 1G4GA5GR5GF164294; 1G4GA5GR5GF194282 | 1G4GA5GR5GF164800; 1G4GA5GR5GF188997 | 1G4GA5GR5GF133045 | 1G4GA5GR5GF139282; 1G4GA5GR5GF150203; 1G4GA5GR5GF121820; 1G4GA5GR5GF175831 | 1G4GA5GR5GF167020 | 1G4GA5GR5GF107450; 1G4GA5GR5GF183413 | 1G4GA5GR5GF154994 | 1G4GA5GR5GF127505 | 1G4GA5GR5GF107982 | 1G4GA5GR5GF121896 | 1G4GA5GR5GF187445 | 1G4GA5GR5GF122269; 1G4GA5GR5GF110817; 1G4GA5GR5GF104659 | 1G4GA5GR5GF166126 | 1G4GA5GR5GF125382; 1G4GA5GR5GF192807 | 1G4GA5GR5GF101213; 1G4GA5GR5GF128363 | 1G4GA5GR5GF160830 | 1G4GA5GR5GF196095 | 1G4GA5GR5GF162786; 1G4GA5GR5GF120599 | 1G4GA5GR5GF107190 | 1G4GA5GR5GF106914 | 1G4GA5GR5GF110879 | 1G4GA5GR5GF186599; 1G4GA5GR5GF172539; 1G4GA5GR5GF134373 | 1G4GA5GR5GF195562; 1G4GA5GR5GF170418 | 1G4GA5GR5GF196002; 1G4GA5GR5GF143283

1G4GA5GR5GF195349; 1G4GA5GR5GF134793; 1G4GA5GR5GF152517; 1G4GA5GR5GF159046; 1G4GA5GR5GF162965; 1G4GA5GR5GF169088 | 1G4GA5GR5GF121316; 1G4GA5GR5GF138312; 1G4GA5GR5GF186473

1G4GA5GR5GF109070; 1G4GA5GR5GF131117 | 1G4GA5GR5GF103981; 1G4GA5GR5GF159886; 1G4GA5GR5GF143008 | 1G4GA5GR5GF147186 | 1G4GA5GR5GF198980 | 1G4GA5GR5GF101132 | 1G4GA5GR5GF166711; 1G4GA5GR5GF171942 | 1G4GA5GR5GF112812 | 1G4GA5GR5GF185937; 1G4GA5GR5GF181810 | 1G4GA5GR5GF127942

1G4GA5GR5GF182990 | 1G4GA5GR5GF111062 | 1G4GA5GR5GF155854

1G4GA5GR5GF115869; 1G4GA5GR5GF139508 | 1G4GA5GR5GF105293; 1G4GA5GR5GF168653; 1G4GA5GR5GF104483 | 1G4GA5GR5GF145826 | 1G4GA5GR5GF164621 | 1G4GA5GR5GF185596 | 1G4GA5GR5GF189034; 1G4GA5GR5GF181743 | 1G4GA5GR5GF108002 | 1G4GA5GR5GF189311 | 1G4GA5GR5GF100272 | 1G4GA5GR5GF154462 | 1G4GA5GR5GF199742

1G4GA5GR5GF147639; 1G4GA5GR5GF101275 | 1G4GA5GR5GF112826 | 1G4GA5GR5GF124670 | 1G4GA5GR5GF126869 | 1G4GA5GR5GF185209 | 1G4GA5GR5GF100837 | 1G4GA5GR5GF109747 | 1G4GA5GR5GF141162 | 1G4GA5GR5GF199904 | 1G4GA5GR5GF147026 | 1G4GA5GR5GF117458 | 1G4GA5GR5GF100319; 1G4GA5GR5GF130209; 1G4GA5GR5GF129951; 1G4GA5GR5GF178874

1G4GA5GR5GF133627; 1G4GA5GR5GF135930; 1G4GA5GR5GF120375 | 1G4GA5GR5GF116617; 1G4GA5GR5GF105763; 1G4GA5GR5GF127858 | 1G4GA5GR5GF199854; 1G4GA5GR5GF176591 | 1G4GA5GR5GF119663; 1G4GA5GR5GF142022; 1G4GA5GR5GF148385 | 1G4GA5GR5GF198204; 1G4GA5GR5GF179216 | 1G4GA5GR5GF171830 | 1G4GA5GR5GF137838

1G4GA5GR5GF182701; 1G4GA5GR5GF105861 | 1G4GA5GR5GF171066; 1G4GA5GR5GF198672; 1G4GA5GR5GF191396; 1G4GA5GR5GF145292; 1G4GA5GR5GF105424 | 1G4GA5GR5GF120991 | 1G4GA5GR5GF184304

1G4GA5GR5GF145809; 1G4GA5GR5GF187543 | 1G4GA5GR5GF198932 | 1G4GA5GR5GF189857 | 1G4GA5GR5GF102121; 1G4GA5GR5GF138939 | 1G4GA5GR5GF122014 | 1G4GA5GR5GF107755; 1G4GA5GR5GF161511 | 1G4GA5GR5GF109148; 1G4GA5GR5GF104032; 1G4GA5GR5GF176137 | 1G4GA5GR5GF190040 | 1G4GA5GR5GF119808 | 1G4GA5GR5GF118710 | 1G4GA5GR5GF158589 | 1G4GA5GR5GF131277 | 1G4GA5GR5GF153988 | 1G4GA5GR5GF196209; 1G4GA5GR5GF188854; 1G4GA5GR5GF140366; 1G4GA5GR5GF125236; 1G4GA5GR5GF147849 | 1G4GA5GR5GF131943 | 1G4GA5GR5GF128511 | 1G4GA5GR5GF146068 | 1G4GA5GR5GF183931

1G4GA5GR5GF167812; 1G4GA5GR5GF197716 | 1G4GA5GR5GF140349 | 1G4GA5GR5GF174422; 1G4GA5GR5GF119310 | 1G4GA5GR5GF122725 | 1G4GA5GR5GF125365; 1G4GA5GR5GF121638 | 1G4GA5GR5GF177272; 1G4GA5GR5GF167793

1G4GA5GR5GF135345 | 1G4GA5GR5GF118562 | 1G4GA5GR5GF186358 | 1G4GA5GR5GF100563 | 1G4GA5GR5GF143333; 1G4GA5GR5GF189227 | 1G4GA5GR5GF124426

1G4GA5GR5GF136088 | 1G4GA5GR5GF112308; 1G4GA5GR5GF128850 | 1G4GA5GR5GF172864 | 1G4GA5GR5GF174808 | 1G4GA5GR5GF153974 | 1G4GA5GR5GF174064

1G4GA5GR5GF169527 | 1G4GA5GR5GF170404

1G4GA5GR5GF156650; 1G4GA5GR5GF191172

1G4GA5GR5GF177806 | 1G4GA5GR5GF194590 | 1G4GA5GR5GF139850

1G4GA5GR5GF181435 | 1G4GA5GR5GF167910 | 1G4GA5GR5GF163405 | 1G4GA5GR5GF174193; 1G4GA5GR5GF110168; 1G4GA5GR5GF195934 | 1G4GA5GR5GF103849 | 1G4GA5GR5GF171052 | 1G4GA5GR5GF160410; 1G4GA5GR5GF166515; 1G4GA5GR5GF112454 | 1G4GA5GR5GF176462 | 1G4GA5GR5GF163212

1G4GA5GR5GF125737 | 1G4GA5GR5GF154252 | 1G4GA5GR5GF111837 | 1G4GA5GR5GF188174; 1G4GA5GR5GF181192 | 1G4GA5GR5GF102037 | 1G4GA5GR5GF104239 | 1G4GA5GR5GF178079 | 1G4GA5GR5GF169804 | 1G4GA5GR5GF179796; 1G4GA5GR5GF170743 | 1G4GA5GR5GF115130 | 1G4GA5GR5GF169513 | 1G4GA5GR5GF165364 | 1G4GA5GR5GF195531

1G4GA5GR5GF102328 | 1G4GA5GR5GF119047 | 1G4GA5GR5GF181984 | 1G4GA5GR5GF183184 | 1G4GA5GR5GF156471; 1G4GA5GR5GF191754 | 1G4GA5GR5GF128766 | 1G4GA5GR5GF136012 | 1G4GA5GR5GF122482; 1G4GA5GR5GF163761 | 1G4GA5GR5GF138729 | 1G4GA5GR5GF189941 | 1G4GA5GR5GF118240 | 1G4GA5GR5GF111868 | 1G4GA5GR5GF184805 | 1G4GA5GR5GF167373 | 1G4GA5GR5GF167485 | 1G4GA5GR5GF124815; 1G4GA5GR5GF143865 | 1G4GA5GR5GF153585 | 1G4GA5GR5GF104161 | 1G4GA5GR5GF179071; 1G4GA5GR5GF126628; 1G4GA5GR5GF134311 | 1G4GA5GR5GF163579

1G4GA5GR5GF132137 | 1G4GA5GR5GF170158

1G4GA5GR5GF181323 | 1G4GA5GR5GF158866 | 1G4GA5GR5GF162822

1G4GA5GR5GF159421 | 1G4GA5GR5GF103916; 1G4GA5GR5GF153540; 1G4GA5GR5GF141484 | 1G4GA5GR5GF189163 | 1G4GA5GR5GF192452

1G4GA5GR5GF195304; 1G4GA5GR5GF160164 | 1G4GA5GR5GF183962; 1G4GA5GR5GF132185 | 1G4GA5GR5GF172959 | 1G4GA5GR5GF119470

1G4GA5GR5GF101034; 1G4GA5GR5GF182018 | 1G4GA5GR5GF197019; 1G4GA5GR5GF158317 | 1G4GA5GR5GF195352 | 1G4GA5GR5GF145938; 1G4GA5GR5GF188675; 1G4GA5GR5GF153098; 1G4GA5GR5GF107089

1G4GA5GR5GF115287 | 1G4GA5GR5GF156356 | 1G4GA5GR5GF166739

1G4GA5GR5GF121882; 1G4GA5GR5GF169429 | 1G4GA5GR5GF163324; 1G4GA5GR5GF150962; 1G4GA5GR5GF191222 | 1G4GA5GR5GF152341 | 1G4GA5GR5GF134860 | 1G4GA5GR5GF111398

1G4GA5GR5GF163954

1G4GA5GR5GF136916; 1G4GA5GR5GF144353 | 1G4GA5GR5GF189809; 1G4GA5GR5GF192970

1G4GA5GR5GF156521 | 1G4GA5GR5GF179331; 1G4GA5GR5GF112017 | 1G4GA5GR5GF175781 | 1G4GA5GR5GF190734; 1G4GA5GR5GF183220

1G4GA5GR5GF148094; 1G4GA5GR5GF108937 | 1G4GA5GR5GF119971 | 1G4GA5GR5GF111031 | 1G4GA5GR5GF176509 | 1G4GA5GR5GF171696

1G4GA5GR5GF193052 | 1G4GA5GR5GF184318; 1G4GA5GR5GF123552; 1G4GA5GR5GF120408 | 1G4GA5GR5GF114382 | 1G4GA5GR5GF192435; 1G4GA5GR5GF139833

1G4GA5GR5GF198784 | 1G4GA5GR5GF182939 | 1G4GA5GR5GF129738 | 1G4GA5GR5GF178714 | 1G4GA5GR5GF190894 | 1G4GA5GR5GF145860 | 1G4GA5GR5GF157765 | 1G4GA5GR5GF181595

1G4GA5GR5GF115693; 1G4GA5GR5GF129335 | 1G4GA5GR5GF189065; 1G4GA5GR5GF114107 | 1G4GA5GR5GF141243; 1G4GA5GR5GF151710; 1G4GA5GR5GF174646 | 1G4GA5GR5GF121378 | 1G4GA5GR5GF160715 | 1G4GA5GR5GF105701 | 1G4GA5GR5GF188465; 1G4GA5GR5GF116780 | 1G4GA5GR5GF138133 | 1G4GA5GR5GF160813 | 1G4GA5GR5GF177577 | 1G4GA5GR5GF130517 | 1G4GA5GR5GF178034 | 1G4GA5GR5GF112938 | 1G4GA5GR5GF147009; 1G4GA5GR5GF140030

1G4GA5GR5GF128038; 1G4GA5GR5GF125902 | 1G4GA5GR5GF114155 | 1G4GA5GR5GF104838 | 1G4GA5GR5GF182889 | 1G4GA5GR5GF101390 | 1G4GA5GR5GF121106; 1G4GA5GR5GF197733; 1G4GA5GR5GF174159 | 1G4GA5GR5GF196548; 1G4GA5GR5GF115046; 1G4GA5GR5GF185839 | 1G4GA5GR5GF112535; 1G4GA5GR5GF143557; 1G4GA5GR5GF197764 | 1G4GA5GR5GF176588 | 1G4GA5GR5GF147771; 1G4GA5GR5GF184755; 1G4GA5GR5GF182259 | 1G4GA5GR5GF161735; 1G4GA5GR5GF127472 | 1G4GA5GR5GF189826; 1G4GA5GR5GF194735; 1G4GA5GR5GF172623; 1G4GA5GR5GF128895; 1G4GA5GR5GF164683 | 1G4GA5GR5GF159662; 1G4GA5GR5GF135068 | 1G4GA5GR5GF180933 | 1G4GA5GR5GF161685 | 1G4GA5GR5GF146104; 1G4GA5GR5GF136978 | 1G4GA5GR5GF127956; 1G4GA5GR5GF117850 | 1G4GA5GR5GF137046; 1G4GA5GR5GF140643 | 1G4GA5GR5GF185436 | 1G4GA5GR5GF162626; 1G4GA5GR5GF103012 | 1G4GA5GR5GF180379; 1G4GA5GR5GF179541 | 1G4GA5GR5GF149035 | 1G4GA5GR5GF194380 | 1G4GA5GR5GF157975 | 1G4GA5GR5GF130596 | 1G4GA5GR5GF130422; 1G4GA5GR5GF152761; 1G4GA5GR5GF182097 | 1G4GA5GR5GF193701; 1G4GA5GR5GF186327; 1G4GA5GR5GF132946 | 1G4GA5GR5GF121736; 1G4GA5GR5GF142537; 1G4GA5GR5GF164750 | 1G4GA5GR5GF123728 | 1G4GA5GR5GF138925 | 1G4GA5GR5GF172430 | 1G4GA5GR5GF174310 | 1G4GA5GR5GF100966; 1G4GA5GR5GF155451 | 1G4GA5GR5GF186652 | 1G4GA5GR5GF177255; 1G4GA5GR5GF120103 | 1G4GA5GR5GF190197 | 1G4GA5GR5GF178812 | 1G4GA5GR5GF120005; 1G4GA5GR5GF155031; 1G4GA5GR5GF123437; 1G4GA5GR5GF169656 | 1G4GA5GR5GF106265 | 1G4GA5GR5GF185145 | 1G4GA5GR5GF136480 | 1G4GA5GR5GF194931

1G4GA5GR5GF115399; 1G4GA5GR5GF129075 | 1G4GA5GR5GF111224 | 1G4GA5GR5GF118433 | 1G4GA5GR5GF102796; 1G4GA5GR5GF149956; 1G4GA5GR5GF165509; 1G4GA5GR5GF118769 | 1G4GA5GR5GF138102 | 1G4GA5GR5GF117072; 1G4GA5GR5GF101499 | 1G4GA5GR5GF186621; 1G4GA5GR5GF194301 | 1G4GA5GR5GF111899

1G4GA5GR5GF168961 | 1G4GA5GR5GF116262; 1G4GA5GR5GF146569; 1G4GA5GR5GF142103 | 1G4GA5GR5GF192497 | 1G4GA5GR5GF197991; 1G4GA5GR5GF194413 | 1G4GA5GR5GF141209; 1G4GA5GR5GF103706; 1G4GA5GR5GF125012; 1G4GA5GR5GF123342 | 1G4GA5GR5GF168023; 1G4GA5GR5GF117881; 1G4GA5GR5GF138990 | 1G4GA5GR5GF155529 | 1G4GA5GR5GF111322 | 1G4GA5GR5GF125267 | 1G4GA5GR5GF165896 | 1G4GA5GR5GF195254; 1G4GA5GR5GF103186 | 1G4GA5GR5GF197389; 1G4GA5GR5GF165493; 1G4GA5GR5GF197280

1G4GA5GR5GF169110; 1G4GA5GR5GF136396; 1G4GA5GR5GF151366 | 1G4GA5GR5GF181287 | 1G4GA5GR5GF103446 | 1G4GA5GR5GF123051; 1G4GA5GR5GF175618; 1G4GA5GR5GF150489; 1G4GA5GR5GF165736; 1G4GA5GR5GF188367; 1G4GA5GR5GF150590 | 1G4GA5GR5GF199269 | 1G4GA5GR5GF167633 | 1G4GA5GR5GF162545; 1G4GA5GR5GF160455 | 1G4GA5GR5GF189373; 1G4GA5GR5GF155871

1G4GA5GR5GF167213 | 1G4GA5GR5GF141145; 1G4GA5GR5GF185713 | 1G4GA5GR5GF174405; 1G4GA5GR5GF111370 | 1G4GA5GR5GF114673 | 1G4GA5GR5GF110722 | 1G4GA5GR5GF164747 | 1G4GA5GR5GF184884 | 1G4GA5GR5GF129092 | 1G4GA5GR5GF199305 | 1G4GA5GR5GF115984 | 1G4GA5GR5GF173903; 1G4GA5GR5GF105665; 1G4GA5GR5GF126273; 1G4GA5GR5GF158575 | 1G4GA5GR5GF155689 | 1G4GA5GR5GF163050 | 1G4GA5GR5GF120134; 1G4GA5GR5GF162710 | 1G4GA5GR5GF166921; 1G4GA5GR5GF126659 | 1G4GA5GR5GF149360 | 1G4GA5GR5GF135376 | 1G4GA5GR5GF157457; 1G4GA5GR5GF184058; 1G4GA5GR5GF187705 | 1G4GA5GR5GF129089; 1G4GA5GR5GF113233 | 1G4GA5GR5GF199952 | 1G4GA5GR5GF132591 | 1G4GA5GR5GF196937 | 1G4GA5GR5GF115161 | 1G4GA5GR5GF122238 | 1G4GA5GR5GF163985 | 1G4GA5GR5GF113930 | 1G4GA5GR5GF155787; 1G4GA5GR5GF101924; 1G4GA5GR5GF121011; 1G4GA5GR5GF155594; 1G4GA5GR5GF193200 | 1G4GA5GR5GF144174

1G4GA5GR5GF157295 | 1G4GA5GR5GF140352 | 1G4GA5GR5GF164425; 1G4GA5GR5GF121624 | 1G4GA5GR5GF105150 | 1G4GA5GR5GF192998 | 1G4GA5GR5GF113989 | 1G4GA5GR5GF178647 | 1G4GA5GR5GF190202 | 1G4GA5GR5GF147723 | 1G4GA5GR5GF126709; 1G4GA5GR5GF133353 | 1G4GA5GR5GF198610 | 1G4GA5GR5GF128282 | 1G4GA5GR5GF126595 | 1G4GA5GR5GF170466 | 1G4GA5GR5GF189535

1G4GA5GR5GF198154 | 1G4GA5GR5GF185386 | 1G4GA5GR5GF157877 | 1G4GA5GR5GF116729 | 1G4GA5GR5GF167762; 1G4GA5GR5GF160536 | 1G4GA5GR5GF196789; 1G4GA5GR5GF170029 | 1G4GA5GR5GF124667

1G4GA5GR5GF100143; 1G4GA5GR5GF157832 | 1G4GA5GR5GF148029; 1G4GA5GR5GF110591

1G4GA5GR5GF100630

1G4GA5GR5GF161346; 1G4GA5GR5GF144501 | 1G4GA5GR5GF111336

1G4GA5GR5GF106119; 1G4GA5GR5GF173898; 1G4GA5GR5GF193763

1G4GA5GR5GF105620; 1G4GA5GR5GF106329; 1G4GA5GR5GF188160 | 1G4GA5GR5GF112664 | 1G4GA5GR5GF187672; 1G4GA5GR5GF117766 | 1G4GA5GR5GF115547 | 1G4GA5GR5GF158592 | 1G4GA5GR5GF136141 | 1G4GA5GR5GF166658 | 1G4GA5GR5GF195075 | 1G4GA5GR5GF150122; 1G4GA5GR5GF166112 | 1G4GA5GR5GF114530 | 1G4GA5GR5GF131098 | 1G4GA5GR5GF176154 | 1G4GA5GR5GF141498; 1G4GA5GR5GF141677; 1G4GA5GR5GF125690; 1G4GA5GR5GF100157 | 1G4GA5GR5GF170046 | 1G4GA5GR5GF184531 | 1G4GA5GR5GF118626 | 1G4GA5GR5GF173433 | 1G4GA5GR5GF166790 | 1G4GA5GR5GF114222; 1G4GA5GR5GF182133

1G4GA5GR5GF183329

1G4GA5GR5GF135815 | 1G4GA5GR5GF171228; 1G4GA5GR5GF110848 | 1G4GA5GR5GF196436 | 1G4GA5GR5GF173206 | 1G4GA5GR5GF108792 | 1G4GA5GR5GF175554 | 1G4GA5GR5GF107349 | 1G4GA5GR5GF171679 | 1G4GA5GR5GF134454; 1G4GA5GR5GF106721 | 1G4GA5GR5GF104189 | 1G4GA5GR5GF101163 | 1G4GA5GR5GF173920 | 1G4GA5GR5GF134406 | 1G4GA5GR5GF135250 | 1G4GA5GR5GF138052; 1G4GA5GR5GF115354 | 1G4GA5GR5GF118660; 1G4GA5GR5GF140044; 1G4GA5GR5GF188384; 1G4GA5GR5GF188918 | 1G4GA5GR5GF191608; 1G4GA5GR5GF193598; 1G4GA5GR5GF190166; 1G4GA5GR5GF100417; 1G4GA5GR5GF174789

1G4GA5GR5GF178941; 1G4GA5GR5GF106671 | 1G4GA5GR5GF185615 | 1G4GA5GR5GF122093 | 1G4GA5GR5GF173108 | 1G4GA5GR5GF131716 | 1G4GA5GR5GF101731

1G4GA5GR5GF116228 | 1G4GA5GR5GF131585 | 1G4GA5GR5GF113524

1G4GA5GR5GF199160 | 1G4GA5GR5GF152193 | 1G4GA5GR5GF143929; 1G4GA5GR5GF180222; 1G4GA5GR5GF169978; 1G4GA5GR5GF184738; 1G4GA5GR5GF142960; 1G4GA5GR5GF147043 | 1G4GA5GR5GF102085; 1G4GA5GR5GF178700

1G4GA5GR5GF182634; 1G4GA5GR5GF198798; 1G4GA5GR5GF191270 | 1G4GA5GR5GF116181; 1G4GA5GR5GF170435; 1G4GA5GR5GF197456; 1G4GA5GR5GF184772 | 1G4GA5GR5GF196761 | 1G4GA5GR5GF135944 | 1G4GA5GR5GF155255; 1G4GA5GR5GF139251 | 1G4GA5GR5GF154509; 1G4GA5GR5GF194167; 1G4GA5GR5GF124913 | 1G4GA5GR5GF110574; 1G4GA5GR5GF116813 | 1G4GA5GR5GF141839; 1G4GA5GR5GF125169 | 1G4GA5GR5GF161489; 1G4GA5GR5GF152159 | 1G4GA5GR5GF105391 | 1G4GA5GR5GF109120 | 1G4GA5GR5GF185825 | 1G4GA5GR5GF129867 | 1G4GA5GR5GF195609 | 1G4GA5GR5GF145437; 1G4GA5GR5GF174596 | 1G4GA5GR5GF192225 | 1G4GA5GR5GF141002; 1G4GA5GR5GF137872; 1G4GA5GR5GF138522 | 1G4GA5GR5GF155188; 1G4GA5GR5GF175733; 1G4GA5GR5GF109926 | 1G4GA5GR5GF188434 | 1G4GA5GR5GF177451 | 1G4GA5GR5GF148886 | 1G4GA5GR5GF142070; 1G4GA5GR5GF162576 | 1G4GA5GR5GF197196; 1G4GA5GR5GF123129; 1G4GA5GR5GF178020; 1G4GA5GR5GF109649 | 1G4GA5GR5GF167986; 1G4GA5GR5GF116276

1G4GA5GR5GF195402 | 1G4GA5GR5GF124183 | 1G4GA5GR5GF144109; 1G4GA5GR5GF159323 | 1G4GA5GR5GF170189 | 1G4GA5GR5GF104712 | 1G4GA5GR5GF120604; 1G4GA5GR5GF167146; 1G4GA5GR5GF128900

1G4GA5GR5GF176011; 1G4GA5GR5GF112194 | 1G4GA5GR5GF113653 | 1G4GA5GR5GF150167 | 1G4GA5GR5GF195299; 1G4GA5GR5GF186165; 1G4GA5GR5GF153666 | 1G4GA5GR5GF133952 | 1G4GA5GR5GF126760 | 1G4GA5GR5GF185260 | 1G4GA5GR5GF173089 | 1G4GA5GR5GF172170; 1G4GA5GR5GF188515 | 1G4GA5GR5GF115371 | 1G4GA5GR5GF113555 | 1G4GA5GR5GF149388 | 1G4GA5GR5GF161198 | 1G4GA5GR5GF147012; 1G4GA5GR5GF168975; 1G4GA5GR5GF193925; 1G4GA5GR5GF152677 | 1G4GA5GR5GF166143 | 1G4GA5GR5GF197649 | 1G4GA5GR5GF153389

1G4GA5GR5GF149052 | 1G4GA5GR5GF191950 | 1G4GA5GR5GF165851; 1G4GA5GR5GF117105 | 1G4GA5GR5GF166238 | 1G4GA5GR5GF144238; 1G4GA5GR5GF133885; 1G4GA5GR5GF117895 | 1G4GA5GR5GF113734; 1G4GA5GR5GF133532 | 1G4GA5GR5GF156552

1G4GA5GR5GF117802; 1G4GA5GR5GF149066 | 1G4GA5GR5GF192161 | 1G4GA5GR5GF126872 | 1G4GA5GR5GF153361 | 1G4GA5GR5GF116522; 1G4GA5GR5GF124961; 1G4GA5GR5GF164375; 1G4GA5GR5GF142215 | 1G4GA5GR5GF163145

1G4GA5GR5GF176977 | 1G4GA5GR5GF110512 | 1G4GA5GR5GF181676 | 1G4GA5GR5GF117279 | 1G4GA5GR5GF112020 | 1G4GA5GR5GF131053; 1G4GA5GR5GF139749 | 1G4GA5GR5GF152615 | 1G4GA5GR5GF141257; 1G4GA5GR5GF199062 | 1G4GA5GR5GF179832; 1G4GA5GR5GF170841 | 1G4GA5GR5GF166241

1G4GA5GR5GF139203 | 1G4GA5GR5GF134891 | 1G4GA5GR5GF186876 | 1G4GA5GR5GF157992 | 1G4GA5GR5GF137600; 1G4GA5GR5GF184223 | 1G4GA5GR5GF123244 | 1G4GA5GR5GF167356 | 1G4GA5GR5GF195996; 1G4GA5GR5GF111580 | 1G4GA5GR5GF107383 | 1G4GA5GR5GF180740 | 1G4GA5GR5GF160956 | 1G4GA5GR5GF177742 | 1G4GA5GR5GF114415

1G4GA5GR5GF103351 | 1G4GA5GR5GF121395; 1G4GA5GR5GF162643 | 1G4GA5GR5GF118268; 1G4GA5GR5GF102071 | 1G4GA5GR5GF137158 | 1G4GA5GR5GF130243 | 1G4GA5GR5GF174694; 1G4GA5GR5GF161699; 1G4GA5GR5GF136110 | 1G4GA5GR5GF199997 | 1G4GA5GR5GF194847; 1G4GA5GR5GF164764

1G4GA5GR5GF106752; 1G4GA5GR5GF179295; 1G4GA5GR5GF166580 | 1G4GA5GR5GF188191 | 1G4GA5GR5GF147351; 1G4GA5GR5GF153733; 1G4GA5GR5GF149407; 1G4GA5GR5GF102295 | 1G4GA5GR5GF154915; 1G4GA5GR5GF187011 | 1G4GA5GR5GF173643 | 1G4GA5GR5GF196226

1G4GA5GR5GF170631; 1G4GA5GR5GF169799; 1G4GA5GR5GF197375 | 1G4GA5GR5GF109473; 1G4GA5GR5GF184724

1G4GA5GR5GF154378 | 1G4GA5GR5GF187865; 1G4GA5GR5GF164263 | 1G4GA5GR5GF160634 | 1G4GA5GR5GF123065; 1G4GA5GR5GF157328; 1G4GA5GR5GF129481 | 1G4GA5GR5GF166398 | 1G4GA5GR5GF166868; 1G4GA5GR5GF196467 | 1G4GA5GR5GF199546 | 1G4GA5GR5GF148659 | 1G4GA5GR5GF172069 | 1G4GA5GR5GF102751 | 1G4GA5GR5GF174811 | 1G4GA5GR5GF195366; 1G4GA5GR5GF141629; 1G4GA5GR5GF134888 | 1G4GA5GR5GF128816 | 1G4GA5GR5GF176705 | 1G4GA5GR5GF148449 | 1G4GA5GR5GF115063 | 1G4GA5GR5GF101695 | 1G4GA5GR5GF160987; 1G4GA5GR5GF189695 | 1G4GA5GR5GF176106 | 1G4GA5GR5GF186280 | 1G4GA5GR5GF112681 | 1G4GA5GR5GF115550 | 1G4GA5GR5GF145096 | 1G4GA5GR5GF155384 | 1G4GA5GR5GF146944 | 1G4GA5GR5GF158978; 1G4GA5GR5GF185257 | 1G4GA5GR5GF124362; 1G4GA5GR5GF183427 | 1G4GA5GR5GF107688; 1G4GA5GR5GF150900 | 1G4GA5GR5GF136589 | 1G4GA5GR5GF161458 | 1G4GA5GR5GF115628

1G4GA5GR5GF191849 | 1G4GA5GR5GF123647 | 1G4GA5GR5GF181855; 1G4GA5GR5GF151058 | 1G4GA5GR5GF166627 | 1G4GA5GR5GF158169; 1G4GA5GR5GF103141 | 1G4GA5GR5GF122756 | 1G4GA5GR5GF124877 | 1G4GA5GR5GF115273; 1G4GA5GR5GF137497; 1G4GA5GR5GF118822; 1G4GA5GR5GF105441 | 1G4GA5GR5GF161881

1G4GA5GR5GF171343 | 1G4GA5GR5GF192113 | 1G4GA5GR5GF137967

1G4GA5GR5GF137998 | 1G4GA5GR5GF105780 | 1G4GA5GR5GF126449; 1G4GA5GR5GF189552; 1G4GA5GR5GF171200 | 1G4GA5GR5GF178549 | 1G4GA5GR5GF167521

1G4GA5GR5GF136186; 1G4GA5GR5GF157006; 1G4GA5GR5GF127519; 1G4GA5GR5GF116682 | 1G4GA5GR5GF123373 | 1G4GA5GR5GF116875 | 1G4GA5GR5GF152601; 1G4GA5GR5GF190295 | 1G4GA5GR5GF162187; 1G4GA5GR5GF169639; 1G4GA5GR5GF142599 | 1G4GA5GR5GF102684 | 1G4GA5GR5GF162125 | 1G4GA5GR5GF137418; 1G4GA5GR5GF104211 | 1G4GA5GR5GF135989; 1G4GA5GR5GF174338 | 1G4GA5GR5GF102281; 1G4GA5GR5GF167096 | 1G4GA5GR5GF179054 | 1G4GA5GR5GF101647 | 1G4GA5GR5GF174436 | 1G4GA5GR5GF117041 | 1G4GA5GR5GF118075 | 1G4GA5GR5GF106203; 1G4GA5GR5GF136656

1G4GA5GR5GF131814; 1G4GA5GR5GF124975 | 1G4GA5GR5GF143820 | 1G4GA5GR5GF195089; 1G4GA5GR5GF124152; 1G4GA5GR5GF198607 | 1G4GA5GR5GF146894 | 1G4GA5GR5GF142635; 1G4GA5GR5GF129478 | 1G4GA5GR5GF118271 | 1G4GA5GR5GF169740 | 1G4GA5GR5GF197439; 1G4GA5GR5GF177353 | 1G4GA5GR5GF106895; 1G4GA5GR5GF176042 | 1G4GA5GR5GF121042; 1G4GA5GR5GF174520 | 1G4GA5GR5GF121686 | 1G4GA5GR5GF160794 | 1G4GA5GR5GF168510 | 1G4GA5GR5GF148483 | 1G4GA5GR5GF110655; 1G4GA5GR5GF166255 | 1G4GA5GR5GF112874 | 1G4GA5GR5GF133823 | 1G4GA5GR5GF193018; 1G4GA5GR5GF161931 | 1G4GA5GR5GF130274; 1G4GA5GR5GF189292; 1G4GA5GR5GF129173 | 1G4GA5GR5GF123227 | 1G4GA5GR5GF107514 | 1G4GA5GR5GF128668 | 1G4GA5GR5GF155336 | 1G4GA5GR5GF190250 | 1G4GA5GR5GF122871 | 1G4GA5GR5GF187459; 1G4GA5GR5GF127679 | 1G4GA5GR5GF157796

1G4GA5GR5GF145146 | 1G4GA5GR5GF123275; 1G4GA5GR5GF151089; 1G4GA5GR5GF179961 | 1G4GA5GR5GF140741; 1G4GA5GR5GF152212 | 1G4GA5GR5GF112390; 1G4GA5GR5GF130792; 1G4GA5GR5GF101325; 1G4GA5GR5GF157121 | 1G4GA5GR5GF168524 | 1G4GA5GR5GF118500; 1G4GA5GR5GF139329 | 1G4GA5GR5GF190751 | 1G4GA5GR5GF128878 | 1G4GA5GR5GF140447 | 1G4GA5GR5GF113541 | 1G4GA5GR5GF164330; 1G4GA5GR5GF126256; 1G4GA5GR5GF180351 | 1G4GA5GR5GF143302; 1G4GA5GR5GF104337 | 1G4GA5GR5GF155448; 1G4GA5GR5GF121090 | 1G4GA5GR5GF177966; 1G4GA5GR5GF187512

1G4GA5GR5GF156146; 1G4GA5GR5GF120022 | 1G4GA5GR5GF197585; 1G4GA5GR5GF171889 | 1G4GA5GR5GF134566; 1G4GA5GR5GF133790 | 1G4GA5GR5GF133692; 1G4GA5GR5GF160827; 1G4GA5GR5GF196873 | 1G4GA5GR5GF143932 | 1G4GA5GR5GF138083; 1G4GA5GR5GF190281 | 1G4GA5GR5GF102717 | 1G4GA5GR5GF189115 | 1G4GA5GR5GF136043 | 1G4GA5GR5GF108226 | 1G4GA5GR5GF146118 | 1G4GA5GR5GF125852; 1G4GA5GR5GF156101; 1G4GA5GR5GF180088 | 1G4GA5GR5GF106587; 1G4GA5GR5GF138651 | 1G4GA5GR5GF160598; 1G4GA5GR5GF126502 | 1G4GA5GR5GF119341 | 1G4GA5GR5GF158818 | 1G4GA5GR5GF150055; 1G4GA5GR5GF147284 | 1G4GA5GR5GF193441 | 1G4GA5GR5GF192323 | 1G4GA5GR5GF111997 | 1G4GA5GR5GF199790 | 1G4GA5GR5GF181161; 1G4GA5GR5GF155160 | 1G4GA5GR5GF158835; 1G4GA5GR5GF151500; 1G4GA5GR5GF196291 | 1G4GA5GR5GF154171 | 1G4GA5GR5GF193066 | 1G4GA5GR5GF121249 | 1G4GA5GR5GF160245; 1G4GA5GR5GF141792; 1G4GA5GR5GF141632 | 1G4GA5GR5GF102569 | 1G4GA5GR5GF143851 | 1G4GA5GR5GF198848; 1G4GA5GR5GF178504 | 1G4GA5GR5GF128377 | 1G4GA5GR5GF179281 | 1G4GA5GR5GF194170; 1G4GA5GR5GF115158; 1G4GA5GR5GF104922 | 1G4GA5GR5GF149598; 1G4GA5GR5GF150511 | 1G4GA5GR5GF166594 | 1G4GA5GR5GF167437; 1G4GA5GR5GF102880 | 1G4GA5GR5GF170614; 1G4GA5GR5GF196050; 1G4GA5GR5GF192726; 1G4GA5GR5GF188286; 1G4GA5GR5GF151111; 1G4GA5GR5GF126578 | 1G4GA5GR5GF175960 | 1G4GA5GR5GF186800 | 1G4GA5GR5GF147222; 1G4GA5GR5GF195853 | 1G4GA5GR5GF197425 | 1G4GA5GR5GF103625 | 1G4GA5GR5GF105729

1G4GA5GR5GF163484 | 1G4GA5GR5GF153425; 1G4GA5GR5GF100112 | 1G4GA5GR5GF103205; 1G4GA5GR5GF138519; 1G4GA5GR5GF128590; 1G4GA5GR5GF153876 | 1G4GA5GR5GF198171 | 1G4GA5GR5GF107612 | 1G4GA5GR5GF148225; 1G4GA5GR5GF103088 | 1G4GA5GR5GF156387 | 1G4GA5GR5GF199966 | 1G4GA5GR5GF107111; 1G4GA5GR5GF178003; 1G4GA5GR5GF162464 | 1G4GA5GR5GF113202; 1G4GA5GR5GF119405 | 1G4GA5GR5GF113216; 1G4GA5GR5GF194198; 1G4GA5GR5GF120425

1G4GA5GR5GF103978; 1G4GA5GR5GF196288; 1G4GA5GR5GF172671 | 1G4GA5GR5GF120201; 1G4GA5GR5GF171567 | 1G4GA5GR5GF186036; 1G4GA5GR5GF131523 | 1G4GA5GR5GF113409; 1G4GA5GR5GF125642; 1G4GA5GR5GF109425 | 1G4GA5GR5GF160441 | 1G4GA5GR5GF103320 | 1G4GA5GR5GF154736; 1G4GA5GR5GF173786; 1G4GA5GR5GF129044; 1G4GA5GR5GF140514; 1G4GA5GR5GF183816; 1G4GA5GR5GF132395; 1G4GA5GR5GF187333 | 1G4GA5GR5GF179717

1G4GA5GR5GF174369

1G4GA5GR5GF189566

1G4GA5GR5GF121302 | 1G4GA5GR5GF170564 | 1G4GA5GR5GF182231 | 1G4GA5GR5GF167048 | 1G4GA5GR5GF175599 | 1G4GA5GR5GF157314 | 1G4GA5GR5GF100739

1G4GA5GR5GF109294

1G4GA5GR5GF114060 | 1G4GA5GR5GF163792 | 1G4GA5GR5GF137709 | 1G4GA5GR5GF174131 | 1G4GA5GR5GF146426 | 1G4GA5GR5GF109103; 1G4GA5GR5GF120778 | 1G4GA5GR5GF144630; 1G4GA5GR5GF139346; 1G4GA5GR5GF106959 | 1G4GA5GR5GF146829; 1G4GA5GR5GF153232; 1G4GA5GR5GF139525; 1G4GA5GR5GF146183; 1G4GA5GR5GF193682; 1G4GA5GR5GF154512 | 1G4GA5GR5GF149231

1G4GA5GR5GF163940 | 1G4GA5GR5GF176669; 1G4GA5GR5GF138553 | 1G4GA5GR5GF132848; 1G4GA5GR5GF146751 | 1G4GA5GR5GF193004; 1G4GA5GR5GF151884 | 1G4GA5GR5GF121154

1G4GA5GR5GF113247 | 1G4GA5GR5GF150640; 1G4GA5GR5GF180964 | 1G4GA5GR5GF177904 | 1G4GA5GR5GF169818 | 1G4GA5GR5GF158057; 1G4GA5GR5GF177871 | 1G4GA5GR5GF178759 | 1G4GA5GR5GF159029 | 1G4GA5GR5GF169480; 1G4GA5GR5GF166319; 1G4GA5GR5GF161430

1G4GA5GR5GF120554; 1G4GA5GR5GF191527 | 1G4GA5GR5GF171827 | 1G4GA5GR5GF153814; 1G4GA5GR5GF151299

1G4GA5GR5GF155272 | 1G4GA5GR5GF105035; 1G4GA5GR5GF176168; 1G4GA5GR5GF167583 | 1G4GA5GR5GF171939; 1G4GA5GR5GF150802 | 1G4GA5GR5GF190006 | 1G4GA5GR5GF188269 | 1G4GA5GR5GF156244; 1G4GA5GR5GF147866 | 1G4GA5GR5GF118383 | 1G4GA5GR5GF183668 | 1G4GA5GR5GF171634; 1G4GA5GR5GF118464 | 1G4GA5GR5GF148404; 1G4GA5GR5GF188885

1G4GA5GR5GF194430; 1G4GA5GR5GF114043 | 1G4GA5GR5GF127424; 1G4GA5GR5GF166286; 1G4GA5GR5GF124314 | 1G4GA5GR5GF146653 | 1G4GA5GR5GF184979 | 1G4GA5GR5GF103530 | 1G4GA5GR5GF180673; 1G4GA5GR5GF101311; 1G4GA5GR5GF110297 | 1G4GA5GR5GF100885 | 1G4GA5GR5GF150959

1G4GA5GR5GF158611 | 1G4GA5GR5GF166384 | 1G4GA5GR5GF109876; 1G4GA5GR5GF100594; 1G4GA5GR5GF138164 | 1G4GA5GR5GF159337 | 1G4GA5GR5GF140058; 1G4GA5GR5GF103334 | 1G4GA5GR5GF194685 | 1G4GA5GR5GF181757 | 1G4GA5GR5GF102863 | 1G4GA5GR5GF126399; 1G4GA5GR5GF125141 | 1G4GA5GR5GF194072; 1G4GA5GR5GF108999 | 1G4GA5GR5GF118867 | 1G4GA5GR5GF104600; 1G4GA5GR5GF115905 | 1G4GA5GR5GF148306; 1G4GA5GR5GF121123; 1G4GA5GR5GF182164 | 1G4GA5GR5GF199949 | 1G4GA5GR5GF198249 | 1G4GA5GR5GF146913 | 1G4GA5GR5GF123387 | 1G4GA5GR5GF198378 | 1G4GA5GR5GF189440 | 1G4GA5GR5GF156003

1G4GA5GR5GF131201 | 1G4GA5GR5GF159287 | 1G4GA5GR5GF112339; 1G4GA5GR5GF109053 | 1G4GA5GR5GF148175 | 1G4GA5GR5GF149343 | 1G4GA5GR5GF159774; 1G4GA5GR5GF170984; 1G4GA5GR5GF168927; 1G4GA5GR5GF177790 | 1G4GA5GR5GF119596; 1G4GA5GR5GF115256 | 1G4GA5GR5GF183573; 1G4GA5GR5GF113670 | 1G4GA5GR5GF167874 | 1G4GA5GR5GF108095 | 1G4GA5GR5GF137824 | 1G4GA5GR5GF117332; 1G4GA5GR5GF197120; 1G4GA5GR5GF159452 | 1G4GA5GR5GF119355 | 1G4GA5GR5GF133837; 1G4GA5GR5GF163663 | 1G4GA5GR5GF172024; 1G4GA5GR5GF130419 | 1G4GA5GR5GF107965 | 1G4GA5GR5GF122899 | 1G4GA5GR5GF153893; 1G4GA5GR5GF104595 | 1G4GA5GR5GF192564; 1G4GA5GR5GF187977; 1G4GA5GR5GF107223

1G4GA5GR5GF160553; 1G4GA5GR5GF116438; 1G4GA5GR5GF166000; 1G4GA5GR5GF107108 | 1G4GA5GR5GF104287 | 1G4GA5GR5GF126564 | 1G4GA5GR5GF184142 | 1G4GA5GR5GF145101 | 1G4GA5GR5GF103611

1G4GA5GR5GF167244 | 1G4GA5GR5GF197957 | 1G4GA5GR5GF112423 | 1G4GA5GR5GF138486 | 1G4GA5GR5GF128802 | 1G4GA5GR5GF148161; 1G4GA5GR5GF134664; 1G4GA5GR5GF175702; 1G4GA5GR5GF104127; 1G4GA5GR5GF190524; 1G4GA5GR5GF155899 | 1G4GA5GR5GF127116; 1G4GA5GR5GF118335 | 1G4GA5GR5GF148998

1G4GA5GR5GF167423 | 1G4GA5GR5GF159368; 1G4GA5GR5GF193536; 1G4GA5GR5GF136432; 1G4GA5GR5GF173917; 1G4GA5GR5GF173660 | 1G4GA5GR5GF128184 | 1G4GA5GR5GF116360

1G4GA5GR5GF180107 | 1G4GA5GR5GF159256 | 1G4GA5GR5GF136284; 1G4GA5GR5GF197702 | 1G4GA5GR5GF174257 | 1G4GA5GR5GF135443; 1G4GA5GR5GF103284; 1G4GA5GR5GF164344

1G4GA5GR5GF155174 | 1G4GA5GR5GF143297; 1G4GA5GR5GF141047; 1G4GA5GR5GF176994 | 1G4GA5GR5GF169186; 1G4GA5GR5GF174579 | 1G4GA5GR5GF156812 | 1G4GA5GR5GF113443 | 1G4GA5GR5GF194332 | 1G4GA5GR5GF156728 | 1G4GA5GR5GF180110 | 1G4GA5GR5GF139153; 1G4GA5GR5GF132865; 1G4GA5GR5GF128458; 1G4GA5GR5GF198834; 1G4GA5GR5GF137371 | 1G4GA5GR5GF192273; 1G4GA5GR5GF184335 | 1G4GA5GR5GF117685; 1G4GA5GR5GF149357 | 1G4GA5GR5GF107836 | 1G4GA5GR5GF119114 | 1G4GA5GR5GF160097 | 1G4GA5GR5GF154834 | 1G4GA5GR5GF190801 | 1G4GA5GR5GF193407; 1G4GA5GR5GF135040; 1G4GA5GR5GF178664; 1G4GA5GR5GF196808; 1G4GA5GR5GF171276 | 1G4GA5GR5GF109439 | 1G4GA5GR5GF136740 | 1G4GA5GR5GF160648 | 1G4GA5GR5GF177580; 1G4GA5GR5GF186778 | 1G4GA5GR5GF172296 | 1G4GA5GR5GF168166 | 1G4GA5GR5GF195450 | 1G4GA5GR5GF176932 | 1G4GA5GR5GF170810; 1G4GA5GR5GF101938; 1G4GA5GR5GF157491 | 1G4GA5GR5GF130467 | 1G4GA5GR5GF124720 | 1G4GA5GR5GF136107 | 1G4GA5GR5GF136303; 1G4GA5GR5GF188689 | 1G4GA5GR5GF141081; 1G4GA5GR5GF100224; 1G4GA5GR5GF120084 | 1G4GA5GR5GF171861; 1G4GA5GR5GF124149; 1G4GA5GR5GF114883 | 1G4GA5GR5GF163890 | 1G4GA5GR5GF192175; 1G4GA5GR5GF165879 | 1G4GA5GR5GF101373 | 1G4GA5GR5GF195917; 1G4GA5GR5GF112213 | 1G4GA5GR5GF163503 | 1G4GA5GR5GF104760 | 1G4GA5GR5GF186442 | 1G4GA5GR5GF196064 | 1G4GA5GR5GF158530

1G4GA5GR5GF134261; 1G4GA5GR5GF142019; 1G4GA5GR5GF180477; 1G4GA5GR5GF172797; 1G4GA5GR5GF174730 | 1G4GA5GR5GF128492; 1G4GA5GR5GF138360; 1G4GA5GR5GF176087 | 1G4GA5GR5GF109652 | 1G4GA5GR5GF128489; 1G4GA5GR5GF130534 | 1G4GA5GR5GF107769 | 1G4GA5GR5GF122501

1G4GA5GR5GF113037 | 1G4GA5GR5GF186523

1G4GA5GR5GF127701; 1G4GA5GR5GF169995

1G4GA5GR5GF109358 | 1G4GA5GR5GF104807 | 1G4GA5GR5GF180298 | 1G4GA5GR5GF155207 | 1G4GA5GR5GF175442; 1G4GA5GR5GF170273; 1G4GA5GR5GF154686 | 1G4GA5GR5GF118772

1G4GA5GR5GF140299 | 1G4GA5GR5GF137614; 1G4GA5GR5GF191012

1G4GA5GR5GF187123; 1G4GA5GR5GF115015; 1G4GA5GR5GF148578 | 1G4GA5GR5GF102748 | 1G4GA5GR5GF118612; 1G4GA5GR5GF178745; 1G4GA5GR5GF123292; 1G4GA5GR5GF151514 | 1G4GA5GR5GF175201; 1G4GA5GR5GF123325 | 1G4GA5GR5GF109909

1G4GA5GR5GF141114 | 1G4GA5GR5GF149505 | 1G4GA5GR5GF107786 | 1G4GA5GR5GF189793; 1G4GA5GR5GF176655 | 1G4GA5GR5GF121817 | 1G4GA5GR5GF184903 | 1G4GA5GR5GF114513 | 1G4GA5GR5GF164988

1G4GA5GR5GF162335 | 1G4GA5GR5GF181273 | 1G4GA5GR5GF166160; 1G4GA5GR5GF182486; 1G4GA5GR5GF102426; 1G4GA5GR5GF126452 | 1G4GA5GR5GF138617 | 1G4GA5GR5GF108744 | 1G4GA5GR5GF175991 | 1G4GA5GR5GF136155; 1G4GA5GR5GF160262; 1G4GA5GR5GF122224; 1G4GA5GR5GF180141 | 1G4GA5GR5GF113488; 1G4GA5GR5GF109621 | 1G4GA5GR5GF104564 | 1G4GA5GR5GF195643 | 1G4GA5GR5GF108176 | 1G4GA5GR5GF149875 | 1G4GA5GR5GF106637; 1G4GA5GR5GF101910; 1G4GA5GR5GF128797; 1G4GA5GR5GF165798 | 1G4GA5GR5GF198400 | 1G4GA5GR5GF140836; 1G4GA5GR5GF117783 | 1G4GA5GR5GF104791 | 1G4GA5GR5GF175280 | 1G4GA5GR5GF144398; 1G4GA5GR5GF138911 | 1G4GA5GR5GF190541; 1G4GA5GR5GF129643 | 1G4GA5GR5GF152145 | 1G4GA5GR5GF106234; 1G4GA5GR5GF193858

1G4GA5GR5GF145227; 1G4GA5GR5GF187574; 1G4GA5GR5GF102555 | 1G4GA5GR5GF121834

1G4GA5GR5GF110428 | 1G4GA5GR5GF138214 | 1G4GA5GR5GF108386 | 1G4GA5GR5GF117976 | 1G4GA5GR5GF111272 | 1G4GA5GR5GF156034 | 1G4GA5GR5GF133272; 1G4GA5GR5GF179863 | 1G4GA5GR5GF143378; 1G4GA5GR5GF182407 | 1G4GA5GR5GF174307

1G4GA5GR5GF128041 | 1G4GA5GR5GF140917; 1G4GA5GR5GF114589 | 1G4GA5GR5GF197814; 1G4GA5GR5GF157068 | 1G4GA5GR5GF136527; 1G4GA5GR5GF120909; 1G4GA5GR5GF104063 | 1G4GA5GR5GF127391; 1G4GA5GR5GF140738 | 1G4GA5GR5GF126354; 1G4GA5GR5GF159550 | 1G4GA5GR5GF160911; 1G4GA5GR5GF128329 | 1G4GA5GR5GF167924 | 1G4GA5GR5GF116939; 1G4GA5GR5GF191236

1G4GA5GR5GF134051 | 1G4GA5GR5GF110073 | 1G4GA5GR5GF108694 | 1G4GA5GR5GF157569; 1G4GA5GR5GF112115 | 1G4GA5GR5GF124684; 1G4GA5GR5GF133658 | 1G4GA5GR5GF189597; 1G4GA5GR5GF144417; 1G4GA5GR5GF162609; 1G4GA5GR5GF173478 | 1G4GA5GR5GF190149 | 1G4GA5GR5GF142005; 1G4GA5GR5GF153795 | 1G4GA5GR5GF128637; 1G4GA5GR5GF147835 | 1G4GA5GR5GF162657; 1G4GA5GR5GF107044 | 1G4GA5GR5GF177496

1G4GA5GR5GF163033 | 1G4GA5GR5GF144451 | 1G4GA5GR5GF100840 | 1G4GA5GR5GF181144 | 1G4GA5GR5GF107206 | 1G4GA5GR5GF138763 | 1G4GA5GR5GF100448 | 1G4GA5GR5GF193648; 1G4GA5GR5GF150380 | 1G4GA5GR5GF151836; 1G4GA5GR5GF122689 | 1G4GA5GR5GF161170 | 1G4GA5GR5GF135796 | 1G4GA5GR5GF194217; 1G4GA5GR5GF119419

1G4GA5GR5GF139170 | 1G4GA5GR5GF189129 | 1G4GA5GR5GF188241 | 1G4GA5GR5GF178809

1G4GA5GR5GF168443 | 1G4GA5GR5GF179927 | 1G4GA5GR5GF169754 | 1G4GA5GR5GF149391; 1G4GA5GR5GF110980 | 1G4GA5GR5GF167342; 1G4GA5GR5GF115385; 1G4GA5GR5GF135703 | 1G4GA5GR5GF145163; 1G4GA5GR5GF128024

1G4GA5GR5GF103947 | 1G4GA5GR5GF183010 | 1G4GA5GR5GF184786; 1G4GA5GR5GF100031 | 1G4GA5GR5GF149374; 1G4GA5GR5GF133529; 1G4GA5GR5GF197005

1G4GA5GR5GF115452 | 1G4GA5GR5GF140612 | 1G4GA5GR5GF186215; 1G4GA5GR5GF194041 | 1G4GA5GR5GF100532 | 1G4GA5GR5GF103009; 1G4GA5GR5GF169057

1G4GA5GR5GF146300 | 1G4GA5GR5GF178518 | 1G4GA5GR5GF158737 | 1G4GA5GR5GF157085 | 1G4GA5GR5GF169284; 1G4GA5GR5GF129156; 1G4GA5GR5GF109764 | 1G4GA5GR5GF128833 | 1G4GA5GR5GF180687

1G4GA5GR5GF112261; 1G4GA5GR5GF151187; 1G4GA5GR5GF108050 | 1G4GA5GR5GF199157 | 1G4GA5GR5GF139265 | 1G4GA5GR5GF146443; 1G4GA5GR5GF110963 | 1G4GA5GR5GF125673 | 1G4GA5GR5GF184559 | 1G4GA5GR5GF177191 | 1G4GA5GR5GF171617 | 1G4GA5GR5GF150394 | 1G4GA5GR5GF188563; 1G4GA5GR5GF199367; 1G4GA5GR5GF174114 | 1G4GA5GR5GF183685

1G4GA5GR5GF118030 | 1G4GA5GR5GF143526; 1G4GA5GR5GF114995; 1G4GA5GR5GF158236; 1G4GA5GR5GF162240 | 1G4GA5GR5GF127830

1G4GA5GR5GF162304; 1G4GA5GR5GF150413; 1G4GA5GR5GF183587 | 1G4GA5GR5GF102359; 1G4GA5GR5GF169043; 1G4GA5GR5GF189213 | 1G4GA5GR5GF160326; 1G4GA5GR5GF145020; 1G4GA5GR5GF141405; 1G4GA5GR5GF138889 | 1G4GA5GR5GF181791; 1G4GA5GR5GF125575; 1G4GA5GR5GF176896; 1G4GA5GR5GF188790; 1G4GA5GR5GF195240 | 1G4GA5GR5GF189891 | 1G4GA5GR5GF121185; 1G4GA5GR5GF198820 | 1G4GA5GR5GF114348 | 1G4GA5GR5GF165980; 1G4GA5GR5GF151383; 1G4GA5GR5GF137404 | 1G4GA5GR5GF179443 | 1G4GA5GR5GF146619; 1G4GA5GR5GF157300; 1G4GA5GR5GF181421 | 1G4GA5GR5GF102605 | 1G4GA5GR5GF181239; 1G4GA5GR5GF161590 | 1G4GA5GR5GF170497; 1G4GA5GR5GF128380 | 1G4GA5GR5GF164943 | 1G4GA5GR5GF157930; 1G4GA5GR5GF198560; 1G4GA5GR5GF160892 | 1G4GA5GR5GF157880 | 1G4GA5GR5GF199014 | 1G4GA5GR5GF101485 | 1G4GA5GR5GF195285 | 1G4GA5GR5GF168779 | 1G4GA5GR5GF105116; 1G4GA5GR5GF146815 | 1G4GA5GR5GF122708 | 1G4GA5GR5GF114351; 1G4GA5GR5GF125687 | 1G4GA5GR5GF193195

1G4GA5GR5GF109327 | 1G4GA5GR5GF185744; 1G4GA5GR5GF132297 | 1G4GA5GR5GF101874 | 1G4GA5GR5GF178552 | 1G4GA5GR5GF113135; 1G4GA5GR5GF176249 | 1G4GA5GR5GF171813 | 1G4GA5GR5GF170659; 1G4GA5GR5GF117962 | 1G4GA5GR5GF131764 | 1G4GA5GR5GF152419; 1G4GA5GR5GF108274 | 1G4GA5GR5GF156180 | 1G4GA5GR5GF133482 | 1G4GA5GR5GF142277 | 1G4GA5GR5GF172153; 1G4GA5GR5GF192127; 1G4GA5GR5GF194749 | 1G4GA5GR5GF181970

1G4GA5GR5GF180270 | 1G4GA5GR5GF186716; 1G4GA5GR5GF156972 | 1G4GA5GR5GF125043 | 1G4GA5GR5GF103821 | 1G4GA5GR5GF181659 | 1G4GA5GR5GF145325 | 1G4GA5GR5GF181032 | 1G4GA5GR5GF143591 | 1G4GA5GR5GF124166 | 1G4GA5GR5GF151335 | 1G4GA5GR5GF143655 | 1G4GA5GR5GF118755 | 1G4GA5GR5GF185016; 1G4GA5GR5GF102698; 1G4GA5GR5GF186893; 1G4GA5GR5GF121431 | 1G4GA5GR5GF154946 | 1G4GA5GR5GF161010; 1G4GA5GR5GF128234 | 1G4GA5GR5GF172945 | 1G4GA5GR5GF143106; 1G4GA5GR5GF108632 | 1G4GA5GR5GF108758 | 1G4GA5GR5GF150671; 1G4GA5GR5GF194511 | 1G4GA5GR5GF187428; 1G4GA5GR5GF153019 | 1G4GA5GR5GF198185 | 1G4GA5GR5GF192676 | 1G4GA5GR5GF145258 | 1G4GA5GR5GF184285; 1G4GA5GR5GF158365 | 1G4GA5GR5GF185128 | 1G4GA5GR5GF133918 | 1G4GA5GR5GF157913 | 1G4GA5GR5GF187302; 1G4GA5GR5GF125849; 1G4GA5GR5GF159032 | 1G4GA5GR5GF184576 | 1G4GA5GR5GF120828; 1G4GA5GR5GF132655 | 1G4GA5GR5GF141856 | 1G4GA5GR5GF166093 | 1G4GA5GR5GF197103 | 1G4GA5GR5GF148340 | 1G4GA5GR5GF188126 | 1G4GA5GR5GF102667

1G4GA5GR5GF178082; 1G4GA5GR5GF110039 | 1G4GA5GR5GF132266; 1G4GA5GR5GF198428 | 1G4GA5GR5GF105388 | 1G4GA5GR5GF182052 | 1G4GA5GR5GF156504 | 1G4GA5GR5GF150265 | 1G4GA5GR5GF176056; 1G4GA5GR5GF189390 | 1G4GA5GR5GF197974; 1G4GA5GR5GF116083; 1G4GA5GR5GF123809 | 1G4GA5GR5GF139931 | 1G4GA5GR5GF192144 | 1G4GA5GR5GF147933; 1G4GA5GR5GF139069; 1G4GA5GR5GF100420 | 1G4GA5GR5GF171584 | 1G4GA5GR5GF182326 | 1G4GA5GR5GF101406 | 1G4GA5GR5GF184450 | 1G4GA5GR5GF185095 | 1G4GA5GR5GF122448; 1G4GA5GR5GF180267; 1G4GA5GR5GF158687; 1G4GA5GR5GF122742 | 1G4GA5GR5GF110638 | 1G4GA5GR5GF149746 | 1G4GA5GR5GF127892 | 1G4GA5GR5GF146250; 1G4GA5GR5GF157359 | 1G4GA5GR5GF164814 | 1G4GA5GR5GF161783 | 1G4GA5GR5GF166949 | 1G4GA5GR5GF111482

1G4GA5GR5GF150461 | 1G4GA5GR5GF184819 | 1G4GA5GR5GF142246 | 1G4GA5GR5GF195500 | 1G4GA5GR5GF187624 | 1G4GA5GR5GF176493 | 1G4GA5GR5GF199286; 1G4GA5GR5GF161086 | 1G4GA5GR5GF180527 | 1G4GA5GR5GF130128 | 1G4GA5GR5GF182438; 1G4GA5GR5GF131425; 1G4GA5GR5GF159953

1G4GA5GR5GF196159 | 1G4GA5GR5GF198526 | 1G4GA5GR5GF168801 | 1G4GA5GR5GF163372

1G4GA5GR5GF147446; 1G4GA5GR5GF163078 | 1G4GA5GR5GF101616; 1G4GA5GR5GF150587 | 1G4GA5GR5GF182598 | 1G4GA5GR5GF155661 | 1G4GA5GR5GF150119 | 1G4GA5GR5GF142893 | 1G4GA5GR5GF174243; 1G4GA5GR5GF145387 | 1G4GA5GR5GF198235; 1G4GA5GR5GF135314; 1G4GA5GR5GF192886 | 1G4GA5GR5GF115337

1G4GA5GR5GF181645 | 1G4GA5GR5GF140304 | 1G4GA5GR5GF194038 | 1G4GA5GR5GF134356 | 1G4GA5GR5GF186456; 1G4GA5GR5GF153862 | 1G4GA5GR5GF136799 | 1G4GA5GR5GF153750 | 1G4GA5GR5GF191897; 1G4GA5GR5GF175246; 1G4GA5GR5GF195223; 1G4GA5GR5GF167552; 1G4GA5GR5GF118321 | 1G4GA5GR5GF129903 | 1G4GA5GR5GF117413; 1G4GA5GR5GF154929; 1G4GA5GR5GF105617 | 1G4GA5GR5GF110400 | 1G4GA5GR5GF100725 | 1G4GA5GR5GF190619 | 1G4GA5GR5GF167101

1G4GA5GR5GF108503 | 1G4GA5GR5GF160486 | 1G4GA5GR5GF141825; 1G4GA5GR5GF117847 | 1G4GA5GR5GF159547 | 1G4GA5GR5GF188837 | 1G4GA5GR5GF123521; 1G4GA5GR5GF148368 | 1G4GA5GR5GF111000; 1G4GA5GR5GF144336; 1G4GA5GR5GF124751 | 1G4GA5GR5GF124894

1G4GA5GR5GF138200; 1G4GA5GR5GF150346; 1G4GA5GR5GF198512 | 1G4GA5GR5GF170242 | 1G4GA5GR5GF162318 | 1G4GA5GR5GF160195 | 1G4GA5GR5GF148290; 1G4GA5GR5GF168863

1G4GA5GR5GF179782

1G4GA5GR5GF157782; 1G4GA5GR5GF163114 | 1G4GA5GR5GF170337

1G4GA5GR5GF122479 | 1G4GA5GR5GF150198 | 1G4GA5GR5GF174047; 1G4GA5GR5GF163517; 1G4GA5GR5GF156258 | 1G4GA5GR5GF159984 | 1G4GA5GR5GF136009; 1G4GA5GR5GF150881; 1G4GA5GR5GF122319; 1G4GA5GR5GF148760; 1G4GA5GR5GF187073 | 1G4GA5GR5GF165252 | 1G4GA5GR5GF166708; 1G4GA5GR5GF133854 | 1G4GA5GR5GF135961 | 1G4GA5GR5GF162738 | 1G4GA5GR5GF102278; 1G4GA5GR5GF135779

1G4GA5GR5GF156020; 1G4GA5GR5GF156891 | 1G4GA5GR5GF197568 | 1G4GA5GR5GF157183 | 1G4GA5GR5GF180186; 1G4GA5GR5GF125981; 1G4GA5GR5GF187297; 1G4GA5GR5GF137855 | 1G4GA5GR5GF122059; 1G4GA5GR5GF178213 | 1G4GA5GR5GF134163; 1G4GA5GR5GF133577

1G4GA5GR5GF126192; 1G4GA5GR5GF157118 | 1G4GA5GR5GF168734 | 1G4GA5GR5GF112602 | 1G4GA5GR5GF168619 | 1G4GA5GR5GF118450; 1G4GA5GR5GF187042 | 1G4GA5GR5GF166689; 1G4GA5GR5GF139167 | 1G4GA5GR5GF167731; 1G4GA5GR5GF159841 | 1G4GA5GR5GF143848

1G4GA5GR5GF183279; 1G4GA5GR5GF187090 | 1G4GA5GR5GF102023 | 1G4GA5GR5GF114558; 1G4GA5GR5GF186134 | 1G4GA5GR5GF175926 | 1G4GA5GR5GF181502 | 1G4GA5GR5GF103835

1G4GA5GR5GF153117; 1G4GA5GR5GF156017; 1G4GA5GR5GF197215 | 1G4GA5GR5GF199272; 1G4GA5GR5GF196260 | 1G4GA5GR5GF141341 | 1G4GA5GR5GF191186 | 1G4GA5GR5GF149181 | 1G4GA5GR5GF193889; 1G4GA5GR5GF180656; 1G4GA5GR5GF162366 | 1G4GA5GR5GF185114 | 1G4GA5GR5GF125298 | 1G4GA5GR5GF185176 | 1G4GA5GR5GF137130; 1G4GA5GR5GF136348; 1G4GA5GR5GF118237 | 1G4GA5GR5GF170323 | 1G4GA5GR5GF140125 | 1G4GA5GR5GF156602 | 1G4GA5GR5GF126810

1G4GA5GR5GF185422 | 1G4GA5GR5GF102197; 1G4GA5GR5GF117816; 1G4GA5GR5GF189020 | 1G4GA5GR5GF121266; 1G4GA5GR5GF163386 | 1G4GA5GR5GF168359 | 1G4GA5GR5GF115029 | 1G4GA5GR5GF194833 | 1G4GA5GR5GF183170 | 1G4GA5GR5GF168412 | 1G4GA5GR5GF161993; 1G4GA5GR5GF139699 | 1G4GA5GR5GF165137 | 1G4GA5GR5GF157619 | 1G4GA5GR5GF199093

1G4GA5GR5GF121414 | 1G4GA5GR5GF168720 | 1G4GA5GR5GF133739 | 1G4GA5GR5GF104886 | 1G4GA5GR5GF145972; 1G4GA5GR5GF133160 | 1G4GA5GR5GF156695; 1G4GA5GR5GF114009 | 1G4GA5GR5GF150816; 1G4GA5GR5GF172119; 1G4GA5GR5GF189910 | 1G4GA5GR5GF108534 | 1G4GA5GR5GF111286 | 1G4GA5GR5GF142988

1G4GA5GR5GF160228 | 1G4GA5GR5GF158110 | 1G4GA5GR5GF118903 | 1G4GA5GR5GF149942 | 1G4GA5GR5GF142974 | 1G4GA5GR5GF115967 | 1G4GA5GR5GF174663; 1G4GA5GR5GF149214 | 1G4GA5GR5GF186425; 1G4GA5GR5GF119615 | 1G4GA5GR5GF108372 | 1G4GA5GR5GF183704; 1G4GA5GR5GF177756 | 1G4GA5GR5GF115841 | 1G4GA5GR5GF161623; 1G4GA5GR5GF129240 | 1G4GA5GR5GF144868; 1G4GA5GR5GF186604 | 1G4GA5GR5GF175621 | 1G4GA5GR5GF167390; 1G4GA5GR5GF186344 | 1G4GA5GR5GF138374; 1G4GA5GR5GF180706; 1G4GA5GR5GF152842 | 1G4GA5GR5GF122420; 1G4GA5GR5GF188949 | 1G4GA5GR5GF134034 | 1G4GA5GR5GF196274 | 1G4GA5GR5GF149455

1G4GA5GR5GF139430 | 1G4GA5GR5GF156762 | 1G4GA5GR5GF197750; 1G4GA5GR5GF128606; 1G4GA5GR5GF126726 | 1G4GA5GR5GF100806 | 1G4GA5GR5GF180513 | 1G4GA5GR5GF195061

1G4GA5GR5GF196663; 1G4GA5GR5GF118884 | 1G4GA5GR5GF178826 | 1G4GA5GR5GF186263 | 1G4GA5GR5GF104953; 1G4GA5GR5GF177014; 1G4GA5GR5GF170130 | 1G4GA5GR5GF136091; 1G4GA5GR5GF112793 | 1G4GA5GR5GF106539; 1G4GA5GR5GF102183; 1G4GA5GR5GF146510

1G4GA5GR5GF134633 | 1G4GA5GR5GF186201; 1G4GA5GR5GF163842 | 1G4GA5GR5GF128573 | 1G4GA5GR5GF162660; 1G4GA5GR5GF136446 | 1G4GA5GR5GF173691 | 1G4GA5GR5GF158012 | 1G4GA5GR5GF114172 | 1G4GA5GR5GF151108 | 1G4GA5GR5GF139671 | 1G4GA5GR5GF137550 | 1G4GA5GR5GF173142; 1G4GA5GR5GF116570 | 1G4GA5GR5GF146717 | 1G4GA5GR5GF131022 | 1G4GA5GR5GF141758 | 1G4GA5GR5GF176378

1G4GA5GR5GF184769; 1G4GA5GR5GF118156; 1G4GA5GR5GF188529 | 1G4GA5GR5GF133000; 1G4GA5GR5GF198140 | 1G4GA5GR5GF141713; 1G4GA5GR5GF157197

1G4GA5GR5GF125401 | 1G4GA5GR5GF133207 | 1G4GA5GR5GF177658; 1G4GA5GR5GF154722; 1G4GA5GR5GF172427; 1G4GA5GR5GF135975 | 1G4GA5GR5GF177224 | 1G4GA5GR5GF104290 | 1G4GA5GR5GF123406

1G4GA5GR5GF130002 | 1G4GA5GR5GF163520 | 1G4GA5GR5GF161119 | 1G4GA5GR5GF112986; 1G4GA5GR5GF118805 | 1G4GA5GR5GF122661 | 1G4GA5GR5GF114771 | 1G4GA5GR5GF194184; 1G4GA5GR5GF172850 | 1G4GA5GR5GF179524 | 1G4GA5GR5GF100658 | 1G4GA5GR5GF152467; 1G4GA5GR5GF138259; 1G4GA5GR5GF117248 | 1G4GA5GR5GF158995 | 1G4GA5GR5GF125172; 1G4GA5GR5GF137239; 1G4GA5GR5GF159788; 1G4GA5GR5GF180849; 1G4GA5GR5GF108842

1G4GA5GR5GF102538 | 1G4GA5GR5GF144840; 1G4GA5GR5GF194203 | 1G4GA5GR5GF189423 | 1G4GA5GR5GF146720; 1G4GA5GR5GF134020

1G4GA5GR5GF160651 | 1G4GA5GR5GF174453 | 1G4GA5GR5GF123938 | 1G4GA5GR5GF103110; 1G4GA5GR5GF106282 | 1G4GA5GR5GF102507 | 1G4GA5GR5GF160374; 1G4GA5GR5GF158706; 1G4GA5GR5GF125446; 1G4GA5GR5GF158219 | 1G4GA5GR5GF125138 | 1G4GA5GR5GF168958 | 1G4GA5GR5GF119307 | 1G4GA5GR5GF131571; 1G4GA5GR5GF144594; 1G4GA5GR5GF161444; 1G4GA5GR5GF111918 | 1G4GA5GR5GF190880 | 1G4GA5GR5GF184237 | 1G4GA5GR5GF159614 | 1G4GA5GR5GF102376; 1G4GA5GR5GF102801; 1G4GA5GR5GF157104 | 1G4GA5GR5GF173948; 1G4GA5GR5GF145390 | 1G4GA5GR5GF178454 | 1G4GA5GR5GF141985; 1G4GA5GR5GF118514 | 1G4GA5GR5GF127312 | 1G4GA5GR5GF199045 | 1G4GA5GR5GF108968; 1G4GA5GR5GF156468 | 1G4GA5GR5GF176610; 1G4GA5GR5GF160066 | 1G4GA5GR5GF183363

1G4GA5GR5GF108548; 1G4GA5GR5GF198039 | 1G4GA5GR5GF116715; 1G4GA5GR5GF130260 | 1G4GA5GR5GF184593; 1G4GA5GR5GF164490 | 1G4GA5GR5GF145986; 1G4GA5GR5GF173366; 1G4GA5GR5GF119548 | 1G4GA5GR5GF188028; 1G4GA5GR5GF162139; 1G4GA5GR5GF114527; 1G4GA5GR5GF192757; 1G4GA5GR5GF190426

1G4GA5GR5GF135538

1G4GA5GR5GF187395 | 1G4GA5GR5GF116763 | 1G4GA5GR5GF164666 | 1G4GA5GR5GF100434 | 1G4GA5GR5GF162030 | 1G4GA5GR5GF180947 | 1G4GA5GR5GF134910; 1G4GA5GR5GF165655 | 1G4GA5GR5GF185694; 1G4GA5GR5GF178566; 1G4GA5GR5GF163906 | 1G4GA5GR5GF149617; 1G4GA5GR5GF163534; 1G4GA5GR5GF109604; 1G4GA5GR5GF187168 | 1G4GA5GR5GF173819 | 1G4GA5GR5GF130887; 1G4GA5GR5GF113636 | 1G4GA5GR5GF198641 | 1G4GA5GR5GF130761 | 1G4GA5GR5GF153330; 1G4GA5GR5GF158477 | 1G4GA5GR5GF106640 | 1G4GA5GR5GF175778 | 1G4GA5GR5GF193410; 1G4GA5GR5GF114964 | 1G4GA5GR5GF178907; 1G4GA5GR5GF132526; 1G4GA5GR5GF195626 | 1G4GA5GR5GF179099; 1G4GA5GR5GF141355 | 1G4GA5GR5GF140755 | 1G4GA5GR5GF142733 | 1G4GA5GR5GF190796; 1G4GA5GR5GF152484 | 1G4GA5GR5GF125415 | 1G4GA5GR5GF123888; 1G4GA5GR5GF182908 | 1G4GA5GR5GF135832; 1G4GA5GR5GF131926 | 1G4GA5GR5GF148855; 1G4GA5GR5GF150315 | 1G4GA5GR5GF163551 | 1G4GA5GR5GF191575 | 1G4GA5GR5GF191883 | 1G4GA5GR5GF149004; 1G4GA5GR5GF152291 | 1G4GA5GR5GF164070 | 1G4GA5GR5GF142621 | 1G4GA5GR5GF112356 | 1G4GA5GR5GF145003; 1G4GA5GR5GF140433 | 1G4GA5GR5GF190555; 1G4GA5GR5GF109814 | 1G4GA5GR5GF171892 | 1G4GA5GR5GF187610 | 1G4GA5GR5GF157393; 1G4GA5GR5GF130680

1G4GA5GR5GF133949

1G4GA5GR5GF172461; 1G4GA5GR5GF123597; 1G4GA5GR5GF169771 | 1G4GA5GR5GF115239 | 1G4GA5GR5GF122076 | 1G4GA5GR5GF147219 | 1G4GA5GR5GF156325 | 1G4GA5GR5GF151948 | 1G4GA5GR5GF118187

1G4GA5GR5GF159161

1G4GA5GR5GF165140 | 1G4GA5GR5GF176851 | 1G4GA5GR5GF113085 | 1G4GA5GR5GF176767 | 1G4GA5GR5GF110767; 1G4GA5GR5GF152887; 1G4GA5GR5GF131330; 1G4GA5GR5GF154266

1G4GA5GR5GF106573 | 1G4GA5GR5GF121932; 1G4GA5GR5GF111238; 1G4GA5GR5GF177952 | 1G4GA5GR5GF149908 | 1G4GA5GR5GF182505 | 1G4GA5GR5GF188482 | 1G4GA5GR5GF104399 | 1G4GA5GR5GF152081 | 1G4GA5GR5GF134101 | 1G4GA5GR5GF187669; 1G4GA5GR5GF134387; 1G4GA5GR5GF143171; 1G4GA5GR5GF185730; 1G4GA5GR5GF171956

1G4GA5GR5GF116097 | 1G4GA5GR5GF141159 | 1G4GA5GR5GF139332 | 1G4GA5GR5GF176073; 1G4GA5GR5GF149620 | 1G4GA5GR5GF189583 | 1G4GA5GR5GF103480; 1G4GA5GR5GF171035 | 1G4GA5GR5GF105634 | 1G4GA5GR5GF193343; 1G4GA5GR5GF137449 | 1G4GA5GR5GF113331 | 1G4GA5GR5GF108162 | 1G4GA5GR5GF162528 | 1G4GA5GR5GF165784 | 1G4GA5GR5GF195741; 1G4GA5GR5GF123633 | 1G4GA5GR5GF148774; 1G4GA5GR5GF178597 | 1G4GA5GR5GF146832; 1G4GA5GR5GF102264 | 1G4GA5GR5GF168930 | 1G4GA5GR5GF190989; 1G4GA5GR5GF113832 | 1G4GA5GR5GF172332 | 1G4GA5GR5GF195691 | 1G4GA5GR5GF179376; 1G4GA5GR5GF115676 | 1G4GA5GR5GF191415; 1G4GA5GR5GF120652 | 1G4GA5GR5GF109750; 1G4GA5GR5GF161105 | 1G4GA5GR5GF113278; 1G4GA5GR5GF125124 | 1G4GA5GR5GF100353; 1G4GA5GR5GF144661; 1G4GA5GR5GF188899; 1G4GA5GR5GF191933 | 1G4GA5GR5GF183721; 1G4GA5GR5GF130811; 1G4GA5GR5GF143512 | 1G4GA5GR5GF121199 | 1G4GA5GR5GF110249 | 1G4GA5GR5GF160150; 1G4GA5GR5GF140190 | 1G4GA5GR5GF155708 | 1G4GA5GR5GF179183; 1G4GA5GR5GF162755 | 1G4GA5GR5GF137015 | 1G4GA5GR5GF107531 | 1G4GA5GR5GF143025 | 1G4GA5GR5GF145731 | 1G4GA5GR5GF163422 | 1G4GA5GR5GF140528; 1G4GA5GR5GF189406 | 1G4GA5GR5GF167860 | 1G4GA5GR5GF189700; 1G4GA5GR5GF131568 | 1G4GA5GR5GF146135; 1G4GA5GR5GF113071 | 1G4GA5GR5GF180348 | 1G4GA5GR5GF149178 | 1G4GA5GR5GF114463; 1G4GA5GR5GF197277; 1G4GA5GR5GF113720 | 1G4GA5GR5GF144627; 1G4GA5GR5GF113667 | 1G4GA5GR5GF161251 | 1G4GA5GR5GF177739

1G4GA5GR5GF169379 | 1G4GA5GR5GF109845; 1G4GA5GR5GF196792; 1G4GA5GR5GF197781

1G4GA5GR5GF151951 | 1G4GA5GR5GF117492; 1G4GA5GR5GF165834 | 1G4GA5GR5GF194945 | 1G4GA5GR5GF166918 | 1G4GA5GR5GF179118 | 1G4GA5GR5GF188062; 1G4GA5GR5GF196078 | 1G4GA5GR5GF120392; 1G4GA5GR5GF156549 | 1G4GA5GR5GF180835 | 1G4GA5GR5GF175361 | 1G4GA5GR5GF166823; 1G4GA5GR5GF161542; 1G4GA5GR5GF164585 | 1G4GA5GR5GF172749 | 1G4GA5GR5GF149701; 1G4GA5GR5GF180768 | 1G4GA5GR5GF171438 | 1G4GA5GR5GF143350

1G4GA5GR5GF122398 | 1G4GA5GR5GF170371 | 1G4GA5GR5GF195237 | 1G4GA5GR5GF139590 | 1G4GA5GR5GF194976; 1G4GA5GR5GF154199; 1G4GA5GR5GF196971; 1G4GA5GR5GF124054; 1G4GA5GR5GF164120 | 1G4GA5GR5GF107979; 1G4GA5GR5GF130632 | 1G4GA5GR5GF134650 | 1G4GA5GR5GF117136; 1G4GA5GR5GF166434 | 1G4GA5GR5GF105178

1G4GA5GR5GF176865 | 1G4GA5GR5GF189874; 1G4GA5GR5GF179555

1G4GA5GR5GF112907 | 1G4GA5GR5GF164831 | 1G4GA5GR5GF178843 | 1G4GA5GR5GF126967 | 1G4GA5GR5GF117265; 1G4GA5GR5GF189616 | 1G4GA5GR5GF176171; 1G4GA5GR5GF181211 | 1G4GA5GR5GF103477 | 1G4GA5GR5GF139315; 1G4GA5GR5GF112888 | 1G4GA5GR5GF198347 | 1G4GA5GR5GF190717 | 1G4GA5GR5GF173030 | 1G4GA5GR5GF166109 | 1G4GA5GR5GF196923; 1G4GA5GR5GF162724 | 1G4GA5GR5GF114396 | 1G4GA5GR5GF151321 | 1G4GA5GR5GF171875 | 1G4GA5GR5GF185078 | 1G4GA5GR5GF129402 | 1G4GA5GR5GF187462; 1G4GA5GR5GF113006; 1G4GA5GR5GF166787 | 1G4GA5GR5GF137080

1G4GA5GR5GF130856 | 1G4GA5GR5GF106380; 1G4GA5GR5GF143316 | 1G4GA5GR5GF115502 | 1G4GA5GR5GF150038 | 1G4GA5GR5GF134065 | 1G4GA5GR5GF141565; 1G4GA5GR5GF158043; 1G4GA5GR5GF134213 | 1G4GA5GR5GF167504; 1G4GA5GR5GF199143 | 1G4GA5GR5GF153781 | 1G4GA5GR5GF183833; 1G4GA5GR5GF128413; 1G4GA5GR5GF144725 | 1G4GA5GR5GF190846; 1G4GA5GR5GF191432 | 1G4GA5GR5GF139427; 1G4GA5GR5GF197652 | 1G4GA5GR5GF148869 | 1G4GA5GR5GF149925 | 1G4GA5GR5GF184707 | 1G4GA5GR5GF199174 | 1G4GA5GR5GF142506; 1G4GA5GR5GF158124; 1G4GA5GR5GF138844; 1G4GA5GR5GF156986 | 1G4GA5GR5GF137547 | 1G4GA5GR5GF191513; 1G4GA5GR5GF101230; 1G4GA5GR5GF168099; 1G4GA5GR5GF146166 | 1G4GA5GR5GF176817 | 1G4GA5GR5GF160083; 1G4GA5GR5GF112728; 1G4GA5GR5GF158429; 1G4GA5GR5GF137788; 1G4GA5GR5GF116844; 1G4GA5GR5GF196940 | 1G4GA5GR5GF171472; 1G4GA5GR5GF164795 | 1G4GA5GR5GF103382

1G4GA5GR5GF173884 | 1G4GA5GR5GF121087; 1G4GA5GR5GF139895 | 1G4GA5GR5GF115659; 1G4GA5GR5GF185663 | 1G4GA5GR5GF176770 | 1G4GA5GR5GF188952; 1G4GA5GR5GF175408 | 1G4GA5GR5GF136401 | 1G4GA5GR5GF154347 | 1G4GA5GR5GF115418 | 1G4GA5GR5GF140318 | 1G4GA5GR5GF157412; 1G4GA5GR5GF111952 | 1G4GA5GR5GF189521

1G4GA5GR5GF179569; 1G4GA5GR5GF112552 | 1G4GA5GR5GF165414; 1G4GA5GR5GF114429; 1G4GA5GR5GF165400 | 1G4GA5GR5GF131165 | 1G4GA5GR5GF152095 | 1G4GA5GR5GF129464 | 1G4GA5GR5GF113376 |